Oulujoen reitti ry

Yhdistys


Pe­rus­ta­mi­nen

 

 

Oulujoen reitti ry perustettiin 18.5.2001. Tuona päivänä klo 18 seitsemän miehen joukko kiipesi Oulun tuomiokirkon torniin, kuunteli V. A. Koskenniemen Merikoski -runon ja puoli seitsemän kellonlyönnin ja siirtyi sitten perustamaan yhdistyksen ravintola Franzenin kabinettiin.

 

Yhdistys merkittiin rekisteriin 31.8.2001. Yhdistyksen aatteelliseksi tavoitteeksi asetettiin Oulujoen vesistöreitin tunnetuksi tekeminen, kiinnostuksen ja rakkauden herättäminen vesistöä kohtaan sekä vesistöreitin mahdollisimman suuren luonnontilaisuuden ja ekologisen puhtauden edistäminen. Käytännön tavoitteeksi asetettiin osallistuminen vesistön alueen toimijaverkoston luomiseen.

 

Päätettiin myös julkaista Pekka Jurvelinin, tuolloin vielä keskeneräinen, kirja Vaiettu joki.  Kirjan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­det olivat seuraavana vuonna Oulussa (15.2.2001) ja Kajaanissa (22.2.2001).

 

Ta­voit­teet 

 

 

  • Herättää ihmisten kiinnostusta ja rakkautta Oulujoen vesistöön

  • Edistää vesistön ekologista puhtautta ja luonnontilaisuutta

  • Tukea alueen monipuolista kulttuuria

  • Pyrkimyksenä on löytää yli sukupolvien ulottuva näkökulma Oulujoen sekä jokivarren ihmisten historiaan ja tulevaisuuteen

  • Ajatuksena on mieltää Oulujoen ja sen reittien alue kokonaisuudeksi, joka kattaa sekä Kainuun, että Pohjois-Pohjanmaan Oulujokilaakson

  • Tavoitteenamme on kerätä tietoa kulttuuri- ja ym­pä­ris­tö­toi­min­nas­ta, sekä olla mukana kokoamassa Oulujoen vesistöalueen toimijoiden monipuolista verkostoa

 

Vuoden vesistöteko -palkinto

Oulujoen reitti ry jakaa vuosittain Vuoden vesistöteko -palkinnon parhaasta ympäristökulttuuri- tai ympäristöteosta Oulujoen vesistöalueella. Palkittavan teon oli jollain tavalla liityttävä vesistön tunnetuksi tekemiseen, ihmisten kiinnostuksen ja rakkauden herättämiseen siihen, sen ekologisen tilan, virkistyskäytön tai elävän kulttuurin edistämiseen. Tunnustuspalkinto myönnetään sekä yksityiselle henkilölle että yhteisölle, ja sen saajat päättää Oulujoen reitti ry:n hallitus. Palkinto jaettiin aikoinaan vuosina 2003 - 2015 ja on nyt käynnistetty uudelleen v. 2022 alkaen.

Lue lisää palkituista.

Liity jäseneksi

 

Voit liittyä Oulujoen reitti ry:n jäseneksi lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen pekka.jurvelin(at)gmail.com , jonka jälkeen saat jäsenmaksulapun sähköpostiviestinä tai halutessasi postissa (muista mainita viestissä jos haluat postitetun jäsenmaksulomakkeen).

 

Jäsenmaksut:
Yksityishenkilöt       20 euroa
Yhdistykset                30 euroa
Yritykset                   100 euroa (minimi)

 

Tili: FI20 5490 0720 0406 13   Viite: 1711