New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta - Otsikot

2015
Toukokuu
Hupisaaria kehitetään Oulussa soppakaupalla (7.5.2015)

2014
Joulukuu
Ärjänsaareen suunnitellut hakkuut eivät heikentäne saaren suojeluarvoja (19.12.2014)
Oulun seudun kainuulaiset puuhaavat tervansoutajien muistomerkkiä (19.12.2014)
Talvivaaran purkuputkihanke repii paikallista osakaskuntaa (19.12.2014)
Kainuun ELY-keskus seuraa Talvivaaran kaivosalueen vesitasetta (19.12.2014)
Oulun varavesijärjestelmästä päätetään kesään mennessä (18.12.2014)
Kalamies lievittää kehnon talven tuskaa virvelillä (18.12.2014)
Metsähallitus kiistää väitteet Vienan reitin tuhoamisesta (15.12.2014)
Kalevalaseura: Aineetonta kulttuuriperintöä tuhotaan Kainuussa (12.12.2014)
ELY-keskus kehottaa Oulun kaupunkia tekemään päätöksen vedenhankinnan varmistamisesta (12.12.2014)
Talvivaaran purkuputkea koskeva lupahakemus nähtäville (12.12.2014)
Hietasaaressa pohditaan miten alueen käy (10.12.2014)
Fortum aikoo uudistaa kalanviljelylaitoksensa (8.12.2014)
Kainuuta markkinoidaan lintuperspektiivistä – kopterivideot kaikkien käytössä (8.12.2014)
Maastopyöräilijät saavat omat maisemareitit Rokualle (8.12.2014)
Talvivaara saa varastoida likaantuneita vesiä osassa avolouhosta viiden vuoden ajan (8.12.2014)
Tervahiihtoon ilmoittautunut lähes 400 hiihtäjää (4.12.2014)
Ulkoilu ja retkeily menevät metsätalouden ohitse, Hossan retkeilyaluetta parannetaan (3.12.2014)
Talvivaara julkisselvitykseen, ELY-keskus jatkaa tehostettua valvontaa (3.12.2014)
Sitkeä perätön huhu velloo Talvivaarasta (1.12.2014)
Marraskuu
Kiannon ja Lönnrotin jalanjäljillä Vienassa ja Kuolassa (27.11.2014)
Eino Leino -seuran perustamisesta 40 vuotta (27.11.2014)
Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan kerätään kommentteja (25.11.2014)
Metsähallitus panostaa Vienan reittiin ja Kainuun kulttuuriperintöön (25.11.2014)
Vienan kulttuurihistoriallinen reitti halutaan kyläläisten hoitoon (21.11.2014)
Talvivaaran kaivospäästöjen raskasmetallitutkimukset jatkuvat (21.11.2014)
Vienan reitti: Metsähallitus haluaa tuloja, museolaitos säilyttää entisellään (20.11.2014)
Kuljun allas lähes valmis – riittääkö allastila vieläkään? (19.11.2014)
Veden lisävarastotilaa valmistuu Talvivaaran kaivosalueelle (18.11.2014)
Talvivaara nyt – lyhyt oppimäärä kovan onnen kaivoksesta (17.11.2014)
100 päätä, aarretulia ja kirouksia – "Maaperämme on täynnä maagisia aarteita" (14.11.2014)
Talvivaaran turvallisuusvakuudet hoitamatta – kaivosoikeudet vaarassa (14.11.2014)
Talvivaaran kaivosalueen jätevesien käsittelyä on jatkettu (14.11.2014)
Jokien virtaamat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla (14.11.2014)
Tilanne Talvivaaran kaivosalueella on pysynyt vakaana (13.11.2014)
Konkurssipesä ottaa haltuunsa toimintoja Talvivaaran kaivosalueella (12.11.2014)
Talvivaara: Pohjavesien saastuminen pääpelkona (11.11.2014)
Stop Talvivaara: Kaivoksen ympäristölupa peruttava (10.11.2014)
Kainuun ELY-keskus varmistaa ympäristöturvallisuuden Talvivaaran kaivosalueella (10.11.2014)
Talvivaaran konkurssi käännekohta kaivosalalle ja Kainuulle (10.11.2014)
Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto ovat varautuneet Talvivaaran konkurssiin (10.11.2014)
Luonnonsuojeluliitto: Talvivaaran virheistä otettava opiksi (7.11.2014)
Vapaavuori: Valtio perusti Talvivaara-toimiston (7.11.2014)
Talvivaaran vesihuolto on kokonaan kaivoksen oman kaluston ja henkilöstön varassa (7.11.2014)
Talvivaara Sotkamo hakeutuu konkurssiin (7.11.2014)
Tervaperinnettä Kiinaan (7.11.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (5.11.2014)
Voiko raakun pelastus tarjota työtä kalankasvattajille? (3.11.2014)
Lokakuu
Oulun valtuusto ottaa vesikiistan käsittelyyn (29.10.2014)
Talvivaaran purkuputki tuo metalleja Nuasjärveen (27.10.2014)
Talvivaara hakee lisälupaa jätevesien laskemiseen (27.10.2014)
Siika nousee nyt (23.10.2014)
Selvitysmies: Talvivaara kaatuu jos päästöjä ei saa nostaa (22.10.2014)
Talvivaaran alapuolisten vesien tila on yhä pääosin ennallaan (17.10.2014)
Oululaisilta kerätään kommentteja Hietasaaren kehittämiseen (17.10.2014)
Vaellussiikaa nousee taas - Oulujoella yli sadan kalan päiväsaaliita - video (17.10.2014)
Kiistelty Viinivaaran pohjavesihanke jäihin (17.10.2014)
Retkeilyalue avataan Paltamon Kivesvaaralla (16.10.2014)
Kainuun vesistöissä selvästi aiempaa vähemmän levähaittoja (10.10.2014)
Yliopisto: Talvivaaran ongelmat kärjistyivät, koska paukkuja ei pantu ympäristö- ja vesiosaamiseen (9.10.2014)
Merialueiden ammattilaiset ovat kyselleet kalastuslupia järville (9.10.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (8.10.2014)
Talvivaaran lähilampien suolavedet vaihdetaan puhtaisiin (6.10.2014)
Kannanottoja odotetaan vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun (2.10.2014)
Kainuun vedet eivät pysy hyvässä tilassa ilman toimenpiteitä (2.10.2014)
Selvitysmies: Talvivaara voi jatkaa – velkoja leikattava jopa 99 prosenttia (2.10.2014)
Oululaisten vedensaanti on huteralla pohjalla (1.10.2014)
Talvivaaran purkuputki hakee vielä linjaansa (1.10.2014)
Osallistuminen vesienhoitoon: Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2016 – 2021 kuultavana 1.10.2014 – 31.3.2015 (1.10.2014)
Syyskuu
Kiinteä yhteys Hailuotoon olisi heikennys liikenneoloihinkin (29.9.2014)
Näihin järvimaisemiin Talvivaaran purkuputkea suunnitellaan – video ja kuvat (29.9.2014)
Talvivaaran purkuputken paikka jakaa mökkiläisten mielipiteitä (29.9.2014)
Kainuussa suojellaan reilusti valtion metsiä (26.9.2014)
Talvivaaran uusi vesienpuhdistamo täyttää ympäristöluvan vaatimukset (26.9.2014)
Museovirasto tuo lehtien historiallisia lehtikuvia kaiken kansan nähtäville (26.9.2014)
Oululaisessa päätöksenteossa vesikauhu - vedenhankintaesitys pois listalta (24.9.2014)
Apulaiskaupunginjohtaja tutkisi Yli-Iin pohjavesialueita tarkemmin (18.9.2014)
Oulun vedenottosuunnitelmat Viinivaarasta poikimassa liudan valituksia (17.9.2014)
Tietoa kaivostoiminnan hyödyistä ja haitoista (17.9.2014)
Sukeltajat tutkivat Suomen ensimmäistä kivikautista asuinaluetta (15.9.2014)
Hiljainen Kansa juhlii 20-vuotissynttäreitään – "Jotakin vääntelehtimistä siinä tapahtuu" (15.9.2014)
Kiistelty Viinivaara jälleen päättäjien käsiin (12.9.2014)
Suomen sisävesien aarteet kartoittamatta – Kainuun merestä sukelletaan kulttuuriperintöä (11.9.2014)
Rokua Geoparkille neljän vuoden jatkoaika (11.9.2014)
Kaleva sai oman nimikkotaimenen (8.9.2014)
Hakasuon pelastus: ei kilpaile yksityisen tutkimuksen kanssa (8.9.2014)
Talvivaaran jalkautuminen torille sai sonkajärveläiset liikkeelle: "Mieli on matalalla" (8.9.2014)
Uraanin talteenotossa monta mutkaa (8.9.2014)
Korpimuseo ehdolla Vuoden kotiseututeokseksi (5.9.2014)
Talvivaaran lähistökatsauksessa tiukkasävyistä keskustelua (5.9.2014)
Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunitelmaa esitellään (5.9.2014)
Gallialaiskylä Kainuussa haluaa avata suomalaisen metsänurkan muullekin maailmalle (5.9.2014)
Talvivaaran purkuputkihankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä (4.9.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (4.9.2014)
Long Play: Talvivaaran johto on tiennyt ympäristöongelmista jo pitkään (3.9.2014)
Sotkamo ja Kajaani vastustavat patohanketta (1.9.2014)
Ärjänsaaren virkistyskäyttöä halutaan lisätä (1.9.2014)
Metsiensuojelun painopiste etelään – vain erityiskohteet kelpaavat Kainuusta (1.9.2014)
Talvivaara kutsuu kylään (1.9.2014)
Oulun Tervahiihto uudistuu täysin (1.9.2014)
Pudasjärvi vastustaa Oulun pohjavesihankkeita (1.9.2014)
Esitys: Oulu ei kajoa Viinivaaran veteen (1.9.2014)
Elokuu
Luonnonperintösäätiön suojelema huippukohde laajeni Kainuussa – merkittävä koskematon alue (22.8.2014)
Ely tutkii Talvivaaran puhdistamon riittävyyttä (22.8.2014)
Oulujoen moninaiskäyttöä selvitetään (21.8.2014)
Kalastaja suosii luontaisia konsteja – pyyntikokoisena istutettu kala ei kiinnosta (21.8.2014)
Talvivaara hankkii itse uuden vesienpuhdistuskapasiteetin (21.8.2014)
Oulun Vesi esittää Viinivaaran vaihtoehtoa Oulun vedenhankinnan turvaamiseen (18.8.2014)
Selvitys: Viinivaaran ja Yli-Iin pohjavedet oululaisten parhaat varaveden läheet (15.8.2014)
Suomen paras ja karmein luontokohde löytyvät Kainuusta (15.8.2014)
Retki Hailuotoon Kalevala-hengessä (15.8.2014)
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu käynnistyy Sotkamossa (14.8.2014)
Joesta nousee nostalgiaa (13.8.2014)
Rokuan paahdeympäristö innosti kansainvälisiä asiantuntijoita (11.8.2014)
Yhdessä isompia – Rokuan uudet GeoPark-yrittäjät auttavat ja tukevat toisiaan (8.8.2014)
Maisemataulu kannattaa säilyttää (7.8.2014)
Turkansaaren ulkomuseolla synttärit (7.8.2014)
Montan arvokalaistutukset näkyvät kalastuslupien myynnissä (7.8.2014)
Reilu kalastaja kerää omat ja toistenkin roskat (6.8.2014)
"Usko alkaa olla lopussa" – kansanliike kokoontuu Talvivaaran takia (6.8.2014)
Hakasuon kalantutkimuslaitos on välttynyt kalojen hellekuolemilta (4.8.2014)
Siimat ja tumpit pois lintuja ja kaloja kiusaamasta (4.8.2014)
Poikkeuksellinen kesä on pannut kalojen elämän sekaisin (4.8.2014)
Linnanraunioiden käyttömahdollisuuksia arvioidaan uudelleen (4.8.2014)
Heinäkuu
Raakku on kärsinyt metsien ojituksesta (31.7.2014)
Jokiravut hävisivät Vaalankurkusta (31.7.2014)
National Geographic vierailee Kainuussa (31.7.2014)
Kuivuus suojelee järviä sinilevältä – leväräjähdyksestä tuli Kainuussa pelkkä tupsahdus (28.7.2014)
Kainuun meri on hiljainen aava (28.7.2014)
Kuhan kalastus on kuin piknik järvellä (28.7.2014)
Muhoksen Kirkkosaaressa ja Montassa sinilevää (25.7.2014)
Kajaanin historia pala palalta Facebookissa (24.7.2014)
Kainuulaiset suojelevat metsiään jo liiankin ahkerasti (23.7.2014)
Talvivaara ei ole antanut näyttöä vesienpuhdistuslaitteiden hankinnasta (21.7.2014)
Kalapaikalle pääsyn helppous innostaa kaupunkikalastukseen (21.7.2014)
Korpikirjailija Kianto sytyttää edelleen – draamakonsertti uudistaa Nälkämaan laulun sävelen (11.7.2014)
Sotkamossa vastustetaan Talvivaaran uutta purkuputkea (10.7.2014)
Talvivaara vakuuttaa pystyvänsä vedenpuhdistukseen ilman valtion väliintuloa (10.7.2014)
Kainuun ELY-keskus teettää vedenpuhdistustekniikkaa Talvivaaran kaivosalueelle (10.7.2014)
Alussa leväkesä oli rauhallinen, mutta nyt on kukintoja ympäri Kainuuta helteiden alettua (10.7.2014)
Talvivaaralle asetettu 600 000 euroa uhkasakkoja (9.7.2014)
Kuhmon Pajakkajoen koskien kunnostaminen (8.7.2014)
Kalalla Kainuussa (8.7.2014)
Kansallispuistoja ja retkeilyalueita reittis varrella (8.7.2014)
Kajaanin Kalkkisillan laiturilta käy nouseminen Suomen pohjoisimpaan sisävesihöyrylaivaan (7.7.2014)
Viisaasti vesillä -kiertue saapuu Tuiran uimarannalle (7.7.2014)
Turkansaaren teemapäivillä juhlistetaan kättentöitä - katso kuvat (7.7.2014)
Avioliiton lujuuslaskelmakin hoituu Utajärven kalevalaisessa kylässä (7.7.2014)
Made in Kainuu -tunnustus Hossalle (7.7.2014)
Soidensuojeluohjelman maastoinventoinnit käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla (3.7.2014)
ELY: Pilkkominen ei auta – Oulujärven itäpään kaivoshankkeet arvioitava kokonaisuutena (2.7.2014)
Runoviikon kulttuurikierrokset vievät ympäri Kajaania (1.7.2014)
Kesäkuu
Ravustuksen voi unohtaa Kainuussa (30.6.2014)
Oulujärven muikkua on vaikea napata (30.6.2014)
Talvivaara vastaili Twitterissä kiinnostuneille (27.6.2014)
Huovishuone henkii kirjailijan työtä ja arkea (27.6.2014)
Tervastiimassa palaa tiilimiilu - katso kuvia (26.6.2014)
Sotkamolta jyrkkä ei purkuputkelle (26.6.2014)
Luonnon voima loi Leppiniemen (25.6.2014)
Jokielokuvafestivaali järjestetään viidettä kertaa (25.6.2014)
Utajärven maaseutumatkailu arvossaan (25.6.2014)
Ahmaskosken riippusillan valaistus harkintaan (25.6.2014)
Kulttuuriperintökohteita annetaan adoptoitavaksi (25.6.2014)
Talvivaaran on vähennettävä vettä avolouhoksesta sakon uhalla (24.6.2014)
Talvivaaran purkuputki vastatuulessa sotessa (24.6.2014)
Reportaasi: Hailuodon muuttuva olemus (23.6.2014)
Lippoamisesta olisi matkailuvaltiksi (23.6.2014)
Kivikauden saunassa hikoiltiin maan alla – video (23.6.2014)
Kolmaskymmenes Tervasoutu kymmenen venekunnan voimin (23.6.2014)
Sanginjoki-liike: Taistelu Sanginjoen suojelusta jatkuu (23.6.2014)
Sanginjoen ulkometsää ei suojella Oulussa (23.6.2014)
Sotkamo ei niele purkuputkea (23.6.2014)
Tervasoudusta alku lomalle - katso kuvia (16.6.2014)
Moisiovaaraan avataan kulttuuripolku (16.6.2014)
Kainuussa ei merkittäviä havaintoja sinilevästä (16.6.2014)
Hymyilikö Kekkonen Nuaksen vai Sapson suuntaan? (13.6.2014)
Oulun seudun kalastusmatkailu nousuun (12.6.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (12.6.2014)
Kajaanin linnan uudelleen rakentaminen sai tukea jo Ruotsin vallan aikaan (12.6.2014)
Ahvenet osallistuvat sosiaalisen oppimisen kokeeseen Paltamossa (11.6.2014)
Yli-Ii tai Viinivaara parhaat pohjavesivaihtoehdot (9.6.2014)
Tutkimuksen mukaan pohjavesien käyttö vaatii lisää yhteistyötä (9.6.2014)
Paltamon Yölinnunkuruun perustetaan luonnonsuojelualue (9.6.2014)
Hietasaari-liikkeelle vuoden 2014 ympäristöpalkinto maailman ympäristöpäivänä 5.6. (9.6.2014)
Hiljainen kansa sai alkunsa yöllisestä oivalluksesta (9.6.2014)
Talvivaara valitti hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta (5.6.2014)
Museot auki – käö kahtomassa (5.6.2014)
Kainuun Soutu peruuntuu (5.6.2014)
Kajaanin kaupunki lupailee vesitaksia Rehjaan ensi kesäksi (5.6.2014)
Nostalgia ja kotiseuturakkaus räjähtivät esille Facebookissa (4.6.2014)
Lasten ja nuorten vapapäivä on 7.6. – Kainuussa useita kalastuskohteita (4.6.2014)
Istutukset ovat luoneet Oulujärveen luonnossa lisääntyvän kuhakannan (3.6.2014)
Talvivaaran vedet saisi kuriin, mutta rahat eivät riitä (3.6.2014)
Metsähallitus kunnostaa Hyrynsalmen Jääkäripirtin ja Hossan Värikallion (2.6.2014)
Toukokuu
Katse kohti puutarhan lumoa (30.5.2014)
Luonnonperintösäätiölle toinen suojelumetsä Kainuuseen (30.5.2014)
Jopa 3000 koukkua pyytää haukea kilpaa Oulujärvestä (26.5.2014)
Kirkkoveneellä soutaminen ei ole enää elämys? (26.5.2014)
Talvivaaran vedenottoputkesta on tulossa purkuputki (26.5.2014)
Turkansaaren kesäkausi käynnistyy (23.5.2014)
Seiskaluokkalaiset opissa aurinkoisella kalapolulla (23.5.2014)
Kainuu Helsinkiin ravintolan ja kuuden kahvilan voimin (23.5.2014)
Oulujärven Melojat vie melojat Suomen avarimmille järvenselille (23.5.2014)
Talvivaara puuhaa jätevesien purkuputkea Nuasjärveen (22.5.2014)
Talvivaara: Uraanista ei säteilyvaaraa (22.5.2014)
Sanginjoen ulkometsän suojelupäätös jäi valtuuston pöydälle (21.5.2014)
Stop Talvivaara: Uraaniin liittyvät ympäristövaikutukset kartoitettava (21.5.2014)
Lönnrötin lenkille voi lähteä pyöräillenkin (20.5.2014)
Viranomaistietoon Talvivaarasta ei luoteta (19.5.2014)
Talvivaaran lähijärvistä ei vieläkään löylyvedeksi (19.5.2014)
Järvitaimenen alamittaan ei poikkeuslupia isoihin järviin (19.5.2014)
Parempia menetelmiä turvetuotannon ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantaan (19.5.2014)
Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan keväällä 2014 (15.5.2014)
Kainuun ELY-keskukselta poikkeuslupia järvitaimenen alamittaan (15.5.2014)
Oulujoella järvitaimenen alamitta 40 cm (15.5.2014)
Kaupunginhallitus niukasti Sanginjoen suojelun taakse (15.5.2014)
Talvivaara on onnistunut vähentämään ylijäämävesiä - isoillekin sateille riittää tilaa (15.5.2014)
Järjestöt vaativat Sanginjoen suojelua (14.5.2014)
Oulu sai ilmastopalkinnon Ruskotunturista (12.5.2014)
Elämäntyönä tiedon levitys (12.5.2014)
Talvivaaran Kortelammen ja kipsisakka-altaiden padoille korkein vahingonvaaraluokitus (12.5.2014)
Sanginjoki halkoi kannat (12.5.2014)
Korpikirjailija Ilmari Kiannon syntymästä 140 vuotta (9.5.2014)
Talvivaara sai vaarallisen altaan vedet tyhjennettyä (9.5.2014)
Kainuun ELY-keskus järjestää yleisötilaisuuden Talvivaaran alapuolisten vesien tilasta (8.5.2014)
Talvivaara hakee lisälupaa jätevesille – jopa 11 miljoonaa kuutiometriä loppuvuonna varastossa (8.5.2014)
Riippusilta täytyy uusia, jättää muistomerkiksi tai purkaa pois (8.5.2014)
Oulujoen rantareitin jatko kiinni rahasta (7.5.2014)
Viinivaarasta kevennetty vaihtoehto (6.5.2014)
Perinnekartta kertoo kylän tarinat sukupolvelta toiselle (6.5.2014)
Uusi lupa tappaa Talvivaaran laajenemishaaveet – jos saa lainvoiman (5.5.2014)
Talvivaaran uusi ympäristölupa voimaan vasta vuosien kuluttua (5.5.2014)
Talvivaaran uraaniluvalle täystyrmäys Ylä-Savossa: liian isot riskit (5.5.2014)
Talvivaaran kaivokselle uusi ympäristölupa (5.5.2014)
Talvivaaran kaivos seisoo – katso kuvat (5.5.2014)
Nuasjärvi ei jäänyt odottamaan äitienpäivää (5.5.2014)
Huhtikuu
410-vuotias Kajaanin linna halutaan osaksi aktiivista kaupunkikeskustaa (30.4.2014)
Metsähallitus kyselee Kainuun metsäteistä (29.4.2014)
Talvivaaran uraanilupaan viime hetken muutoksia (28.4.2014)
Talvivaaran on lopetettava vesien johtaminen avolouhokseen ja vähennettävä kipsisakka-altaan vettä sakon uhalla (28.4.2014)
Vuoden 2014 Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot Kajaaniin ja Kalajoelle (28.4.2014)
Maito on vesistölle myrkkyä (25.4.2014)
Palanen Elias Lönnrotin historiaa siirtyi Lönnrot-seuralle (25.4.2014)
Talvivaara julkaisi raportin: ”Keskitymme kestävään kehitykseen” (22.4.2014)
Usko Hailuodon siltaan ei horju (22.4.2014)
Vesihuollon kehittämisohjelman laatiminen käynnistyi Pohjois-Pohjanmaalla (17.4.2014)
Pohjois-Pohjanmaan jokien virtaamat ovat kääntyneet nousuun (17.4.2014)
Uuden Oulun luontokielteisyys ei kelpaa (17.4.2014)
Miksi Sanginjoen metsiä ei suojeltu? (14.4.2014)
Kainuu ei kainostele teemavuotenaan stadissa (14.4.2014)
Kysely Pajakkajoen käytöstä (14.4.2014)
Väitöstutkimus: Rannikon raskasmetallipäästöt kuriin ojitussyvyydellä (14.4.2014)
Mitä Talvivaaran jälkeen? (11.4.2014)
Tervaperinne tutuksi lapsille (11.4.2014)
Talvivaara kiistää 100 miljoonan ympäristöinvestointitarpeen (10.4.2014)
ELY: Talvivaaran ympäristöinvestoinnit vähintään 100 miljoonaa euroa (10.4.2014)
Pakkotoimet lähellä Talvivaarassa - Valtio uhkaa teettää puhdistustyöt ulkopuolisin voimin (10.4.2014)
Oulun Sanginjoen ulkometsän suojelijat eivät aio luovuttaa (10.4.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (10.4.2014)
Sanginjoen ulkometsän suojelualue kaatui (9.4.2014)
Vienan reitillä 400-vuotias merkkipuu (9.4.2014)
Kainuun järvien happitilanne on keskimääräistä parempi (7.4.2014)
Meren tilan seuranta kehittyy - kerro mielipiteesi 23.5. mennessä (7.4.2014)
Talvivaara selviää keväästä, mutta sitten tulee kesä (7.4.2014)
Oulujärven vedenkorkeudelle uusi kesäkauden yläsuositus (7.4.2014)
Satumaarit Myllyniemelle Vesistöteko-palkinto (4.4.2014)
Talvivaaran elämänlanka jatkuu – sinkinostaja antoi 20 miljoonan lainan (3.4.2014)
Asutko tulvariskialueella? Tulvivat alueet voi katsoa kartasta (2.4.2014)
Maaliskuu
Vyyhti-hanke aktivoi ihmisiä ja yhdistyksiä kunnostamaan vesistöjä (31.3.2014)
Talvivaara: Kipsisakka-altaan tyhjennys venyy (31.3.2014)
Hyrynsalmen talo on Mustarindan selkäranka (31.3.2014)
Metsähallitus hakee alamittapoikkeuksia (31.3.2014)
Arvio kevään 2014 tulvista (31.3.2014)
Jonkerin vaaliminen tulevia sukupolvia varten. Valitus Kuhmon kaupungin päätökseen Jonkeri-järven ranta-asemakaavasta (31.3.2014)
Kulttuurimatkailussa muut kadehtivat Kainuuta (28.3.2014)
Kainuun ELY-keskuksella on Talvivaaran lisäksi yli 200 muuta valvontakohdetta (28.3.2014)
Kajaani haluaa kaivoksilta yvan (27.3.2014)
Natura ei estä Hailuodon ja Oulunsalon välisen sillan rakentamista (27.3.2014)
Lentuankoski jää pois poikkeuslupahakemuksesta (27.3.2014)
Mahtikaloja ja vesien erikoisuuksia vuosien takaa - katso vanhoja kuvia (27.3.2014)
Kajaanilaista ajankuvaa 1950-luvulta päätyi Youtubeen - katso video (24.3.2014)
Kaatuuko vastuu Talvivaaran siivoamisesta valtion syliin? (24.3.2014)
Valtio valmistautuu ottamaan Talvivaaran vesienkäsittelyn hallintaansa (24.3.2014)
Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaaran ylläpitämään vesienkäsittelyä, hankkimaan lisää vedenpuhdistustekniikkaa ja rakentamaan lisää altaita (21.3.2014)
Ota kaveri mukaan luontoon, saat suuremmat terveyshyödyt (21.3.2014)
Ympäristön tila Pohjois-Pohjanmaalla 2013 (21.3.2014)
Merilän Kartanosta vuoden kellokas (20.3.2014)
Oulun kaupunki varoittaa heikoista jäistä (20.3.2014)
Sanginjoen ulkometsän suojelusta työläs kiista (20.3.2014)
Pitkä vääntö tulossa päätökseen - Oulun Sanginjoen metsät pian suojeltuja (19.3.2014)
Valokuvia Vepsästä ja Vienasta Juminkeossa (19.3.2014)
Aika on kypsä puutarhanäyttelylle (17.3.2014)
Kortelammen tyhjennys edennyt suunnitellusti (17.3.2014)
Pohjola Kilta sivusto uudistettuna käyttöön (17.3.2014)
Mieslahden ja Jormuan kaivoshankkeille vaaditaan yhtenäisempiä ja laajempia ympäristövaikutusarvioita (14.3.2014)
Kainuun uusilla luonnonsuojelualueilla voi myös metsästää (14.3.2014)
Viinivaara edelleen mukana selvityksessä (13.3.2014)
Kajaanin öljyvahinkoalueelle luontainen puhdistus (13.3.2014)
Koillismaan ja Kainuun ammattikalastus elpymässä (12.3.2014)
Pohjois-Suomi Euroopan kuuminta kaivosaluetta (11.3.2014)
Talvivaara hakee lupaa kaksinkertaistaa metalli- ja suolapäästönsä (10.3.2014)
Käräjäoikeus määräsi Talvivaaran sinkistä miljoonien uhkasakon (10.3.2014)
Tervahiihdossa oli lunta, pakkasta ja aurinkoa - katso vanhoja kuvia (10.3.2014)
Toppilan meripäiviä vietetään kolmannen kerran (10.3.2014)
Fennoskandian vihreä vyöhyke täydentyy Suomussalmen lähes 33 000 hehtaarin laajuisilla suojelualueilla (7.3.2014)
Ely-keskus ei vakuutu vesien riskienhallintasuunnitelmasta (7.3.2014)
Talvivaaralle uhkasakko Kainuun ELY-keskukselta (7.3.2014)
Pohjoisen rautakaudesta laaja tutkimus (7.3.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (6.3.2014)
Rikkinäinen pumppu oli syynä Talvivaaran rikkivetyvuotoon (5.3.2014)
Hakasuon tutkimuslaitoksen kohtalo ratkeaa syksyllä (5.3.2014)
Talvivaaran kaivosalueella rikkivetyvuoto – turma ei aiheuttanut henkilövahinkoja (4.3.2014)
Vuoden 2014 Elias-palkinto Satumaarit Myllyniemelle (3.3.2014)
Nuasjärveen päässeet törkyvedet sotkivat verkot ja veivät kalat (3.3.2014)
Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot oli oman aikansa moniosaaja (3.3.2014)
Riita Oulujoen vedestä jatkuu – Talvivaara ja Fortum napit vastakkain (3.3.2014)
Kainuun ely puolustautuu: ”Talvivaaralle ei ollut selkeitä lupamääräyksiä.” (3.3.2014)
Oikeuskanslerilta sapiskaa Kainuun ELY-keskukselle Talvivaaran valvonnasta (3.3.2014)
Mistä vettä Oululle? (3.3.2014)
Tanssiteos vie retkelle Varjakkaan (3.3.2014)
Helmikuu
Sotkamo vaatii Mondon nikkelilaitoksesta ympäristövaikutusten arviointia (28.2.2014)
Pohjois-Pohjanmaan jokien virtaamat kasvussa – jäät voivat lähteä liikkeelle pienimmilläkin virtaamilla (28.2.2014)
Elias Lönnrotin viimeinen käynti Kainuussa (28.2.2014)
Mustarinda-talolla avoimet ovet (28.2.2014)
Oulu elvytti Viinivaara-hankkeen (27.2.2014)
Vesihome yhä siikojen riesana Oulun edustalla (27.2.2014)
Kalastuslakiuudistus kasvattaa kehukaloja (26.2.2014)
Talvivaaran kaivokselle uusi tarkkailuohjelma (26.2.2014)
Talvivaaran jätevesiongelmat jatkuvat (26.2.2014)
Hailuodon jäätie kiinni, lautta kesäaikatauluun (26.2.2014)
Kaukametsän Kalevala-juhlassa esiintyy korkeatasoisia taiteilijoita (24.2.2014)
Katso Kuhmon kosket ilmasta (24.2.2014)
Raatteentiellä juostaan ensi kesänä maraton (20.2.2014)
Talvivaara: Luvaton juoksutus esti ympäristövahingon (17.2.2014)
Talvivaarasta uusi tutkintapyyntö poliisille (17.2.2014)
Mieslahden kaivospiiri laajenee Paltamossa (17.2.2014)
SLL: Talvivaara ajautuu konkurssiin, jos ympäristön siivouskulut jäävät yhtiölle – valtio apuun heti (17.2.2014)
Lauha talvi on Tervahiihdolle mahdollisuus (14.2.2014)
Talvivaaran ongelmat eivät ole ratkenneet (14.2.2014)
Ilmakuvat Talvivaarasta eivät kiinnostaneet (14.2.2014)
Kääk! Aku Ankka seikkailee Oulussa (14.2.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (14.2.2014)
Ville Niinistö: Talvivaara-katastrofi ei toistu (13.2.2014)
Oulu pohtii juomavetensä lähteitä (12.2.2014)
Museo- ja tiedekeskus Luuppi – historian, elämyksellisen tieteen ja taiteen keskus (10.2.2014)
Huovis-huone ja reittikartta Sotkamoon (10.2.2014)
Ympäristöviranomaiset vastaavat kritiikkiin: "Talvivaaran toimia ei voinut ennakoida" (7.2.2014)
Talvivaaralla jälleen uhkasakon vaara (7.2.2014)
Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaaraa tyhjentämään kipsisakka-altaan (7.2.2014)
Kuhmossa keskustellaan rapujen siirtoistutuksista (6.2.2014)
Uusi suunnitelma vireillä riskien hallitsemiseksi (6.2.2014)
Tutkinta paljastaa, kuinka tylyä uhkapeliä Talvivaara pelasi ympäristöllä (6.2.2014)
Onnettomuustutkinta ohitti kipsisakka-altaan vuodon syyt (6.2.2014)
Mikä on kipsisakka-allas? (6.2.2014)
Kainuun ELY-keskus valvoo 225 kohteen ympäristö- ja vesitalouslupia (6.2.2014)
Olvassuon kansallispuistohanke kaatui hallinnollisiin rajoihin (5.2.2014)
Talvivaaran vuoto toi viestivyöryn ely-keskukselle (5.2.2014)
SLL: Talvivaaran onnettomuustutkinnan johdettava toimenpiteisiin (5.2.2014)
Ministeri Niinistö: Talvivaaran kohdalla käytettiin hyvin hyvin vähän pakkokeinoja (5.2.2014)
13 300 säiliöautollista jätevettä – animoitu grafiikka näyttää Talvivaaran vuodon laajuuden (5.2.2014)
Aikajana: Talvivaaran kaivoksessa on ollut ympäristöongelmia alusta asti (5.2.2014)
Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto oli tietoista riskinottoa (5.2.2014)
Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöt laskussa (4.2.2014)
Suku pitää kirkonkellon käynnissä Oulussa (4.2.2014)
Y2012-03 Ympäristöonnettomuus Talvivaarassa marraskuussa 2012 (3.2.2014)
Oras Tynkkysen Talvivaara-toivo hiipui Kainuu-visiitillä (3.2.2014)
Talvivaarassa jäätyi - nesteitä jälleen kaivosmonttuun luvan vastaisesti (3.2.2014)
Talvivaaran vesiongelmat jatkuvat - ympäristölupaa joudutaan rikkomaan (3.2.2014)
Utajärven valtuusto hyväksyi Oulujoen vesistöalueen puitesopimuksen (3.2.2014)
Hiljainen Kansa sai oman tuvan (3.2.2014)
Tammikuu
Oulu sai ensi talven avantouinnin SM-kisat (31.1.2014)
Villahameet ja rottinkisauvat viuhtoivat ladulla - katso vanhoja kuvia (31.1.2014)
Ouluun saatavissa pohjavettä kolmelta suunnalta (31.1.2014)
Tarkkailuraportti: Kaivoksen päästövesien vaikutukset havaittavissa Jormasjärvessä (28.1.2014)
Hailuodon ja Kolin jäätiet avataan pian (27.1.2014)
Kainuun Nuotta laajentaa reviiriä ulkomaille läheisyyttä unohtamatta (27.1.2014)
Jää ohenee Hailuodon tiellä (24.1.2014)
Kadonnut Oulu elää Uuno Laukan valokuvissa (23.1.2014)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (23.1.2014)
Hakasuon kalantutkimuksen loppu sinettiä vaille varma (23.1.2014)
Laitasaari.net ykkösblogi (23.1.2014)
Jonkerinjärvestä seminaari (23.1.2014)
Talvivaara: Savinen kalkkierä tukki laitteiston (22.1.2014)
Talvivaaran on varmistettava vesienkäsittelyn kemikaalien riittävyys (22.1.2014)
Syöte ja Rokua nosteessa matkailukohteina (22.1.2014)
Luotsihotelli muuttuu luontokouluksi (22.1.2014)
Oulujärven Kulttuurikierros on vuoden matkailukohde (20.1.2014)
Stop Talvivaara näytteistä: Tilanne hälyttävä (15.1.2014)
Näkökulma Talvivaarasta: Pieniä laastareita ammottavaan haavaan (14.1.2014)
Talvivaara: Kortelammen padon vesi edelleen korkealla (10.1.2014)
Loppuviikko voi tuoda hyydetulvat Oulujokeen, Iijokeen ja Kiiminkijokeen (10.1.2014)
Elyn vaatimus tehosi - Talvivaara lopetti metalliveden pumppauksen louhokseen (9.1.2014)
Stop Talvivaara: Kohta rysähtää (7.1.2014)
Talvivaara rikkoo ympäristölupaansa liian veden takia (7.1.2014)
Ely-keskus: Talvivaaran lopetettava paluuliuoksen johtaminen avolouhokseen (7.1.2014)
Talvivaara ei kommentoi sulfaattihuolia (7.1.2014)
Talvivaara hukkuu sulfaattiin ilman uutta tekniikkaa (2.1.2014)
Oulujoen virtaamat ylittäneet kevättulvan (2.1.2014)
Maa ei vedä vettä, järvet ylärajassa – poikkeukselliset juoksutukset alkoivat (2.1.2014)

2013
Joulukuu
Linnanvirta on vuoden lähikalastuspaikka (31.12.2013)
Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen (30.12.2013)
Pohjois-Pohjanmaan joissa ennätysvirtaamat, vesi saattaa nousta pelloille (30.12.2013)
Talvivaaran valtava kieltoalue yltää kaivospiirin ulkopuolelle - ministeriöstä ei selitystä (30.12.2013)
Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (27.12.2013)
Talvivaara joutuu pumppaamaan jätevesiä avolouhokseen (21.12.2013)
Talvivaaran sulfaattiraja tulee täyteen – juoksutukset etelään keskeytetään (21.12.2013)
ELY: Talvivaaran on selitettävä, miksi jätevesien luparajat ylittyvät (21.12.2013)
Säännöstelymuutos arveluttaa Nuasen rannoilla (15.12.2013)
SLL tyytyväinen KHO:n uraanipäätökseen (15.12.2013)
Vesitilanne marraskuun lopussa 2013: Pohjoisessa talvista, maan etelä- ja keskiosassa varsin vetistä (15.12.2013)
Metsähallituksen mailta löytyi kivikautinen työkalupaja (8.12.2013)
Marraskuu
Taidetoimikunta palkitsi Mika Ronkaisen, Tarja Myllyahon ja Urho Kähkösen (24.11.2013)
Talvivaara keskeytti tulviin varautumisen – ELY näpäytti (24.11.2013)
"Kaivostoimintaa on Talvivaarassa jatkossakin" (19.11.2013)
Kainuun ELY-keskus tehostaa valvontaa Talvivaarassa (19.11.2013)
Talvivaaran onnettomuustutkinta venyy (17.11.2013)
Mitä jos jäätiköt sulaisivat? - Hyvästi Oulu ja Helsinki (10.11.2013)
Asiantuntija varoittaa päästämästä Talvivaaraa konkurssiin: "Bioliuotusprosessin sulkeminen ei mahdollista" (10.11.2013)
Kainuun ELY-keskus ei keskeytä Talvivaaran toimintaa, mutta puuttuu vesistöjen pilaamiseen (6.11.2013)
Talvivaaran metallitehdas pääsi suljettuun kiertoon (3.11.2013)
Lokakuu
Mustarindan perustajat palkittiin (28.10.2013)
Oikeus rajoittaa Talvivaaran jätevesijuoksutuksia (28.10.2013)
Stop Talvivaara lähetti kirjeen Pekka Haavistolle (28.10.2013)
Voimalaitokset mullistivat jokivarsien elämän (28.10.2013)
Mieslahden kaivoksen ympäristölupahakemus hylättiin (15.10.2013)
Viitasammakko kaatoi kaivoshankkeen Kainuussa (10.10.2013)
Mistä tulivat rantahiekan mustat juotteet Laakajärvellä? Talvivaara ja viranomaiset tutkivat (6.10.2013)
Talvivaarassa vettä varastoituna kuusi miljoonaa kuutiota (6.10.2013)
Selvitys Olvassuon kansallispuiston perustamisedellytyksistä lausuntokierrokselle (6.10.2013)
Uutta tietoa pintavesien tilasta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus) (6.10.2013)
Ylä-Kainuun maagiset tarinat kansien välissä (6.10.2013)
Ihmepelletti puhdistaa veden (4.10.2013)
Olvassuon kansallispuistoselvitys valmistuu kohta kommentoitavaksi (4.10.2013)
Syystroolaukset alkoivat Oulujärvellä (4.10.2013)
Epäily lupaehtojen rikkomisesta Kärjenrimmen-Puronrämeen turpeenkaivuualueella Vaalassa (4.10.2013)
Syyskuu
Kainuun ELY uhkaa Talvivaaraa hallintopakkotoimilla - eikä siinä vielä kaikki (19.9.2013)
Tutkijat: Mitataanko Talvivaaran päästöistä oikeita asioita? (13.9.2013)
Luonnonsuojeliiton Kainuun piiri: Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila surkea (13.9.2013)
Korhonen naulaa Talvivaaran purkuputkisuunnitelmat (5.9.2013)
Tilannetietoa Talvivaarasta ja yhtiön ympäristö- ja vesitalousluvan valvonnasta (2.9.2013)
Kainuun meren tulevaisuus mietityttää (2.9.2013)
Talvivaara etsii jätevesien purkureittiä Oulujärveen (2.9.2013)
Elokuu
Talvivaaran toisissa särkinäytteissä suurentuneita kadmiumpitoisuuksia (27.8.2013)
Lähde pulpahti järvestä Vepsällä (21.8.2013)
Utosjoen kunnostusurakka saatiin päätökseen (21.8.2013)
Oulujärvelle suunnitellaan vedenpinnan ylärajasuositusta (21.8.2013)
Vaalassa hyvät olosuhteet tuulivoiman tuottamiseen (21.8.2013)
Pentti Huovinen palauttaa Kivijärven lintuvedeksi (16.8.2013)
Julkipanoilmoitus (16.8.2013)
Vesitilanne heinäkuun lopussa 2013: Pohjavedet vähäsateisilla alueilla tavallista alempana, useiden vesistöjen vedenpinnat matalalla (3.8.2013)
SLL julkaisi oppaan kaivosvaikuttamisesta (3.8.2013)
Heinäkuu
Talvivaaran alapuolisen järven ainoa ammattikalastaja myy saaliinsa etelään: "Paikalliset eivät ota ilmaiseksikaan" (22.7.2013)
Kuusilammen ja Latosuon patoja korotetaan (10.7.2013)
Talvivaara korottaa patoja ja tutkii putkea Oulujärveen (10.7.2013)
Oulujärven rapurutto on tuotu muualta (10.7.2013)
Valitusvirta Talvivaaran ympäristöluvasta (10.7.2013)
Kesäkuu
Laaja rapuruttoepäily sai vahvistuksen (28.6.2013)
Tervasoutu soudettiin 29. kerran Vaalasta Ouluun (23.6.2013)
Juhannus täyttää luonnonkauniin Ärjänsaaren (23.6.2013)
Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus 5/2013: Nykyaikaistettu Koutalahden kalasatama turvaa ammattikalastusta Oulujärvellä (23.6.2013)
260 kalastuksenvalvojaa Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle (23.6.2013)
Talvivaaralle uusi ympäristöpäätös (4.6.2013)
Toukokuu
Talvivaaran rautavesivuodon todistaja: Ikävä totuus on, että valvonta on kansalaisten varassa (29.5.2013)
Talvivaarassa valui rautapitoista vettä - värjäsi joen oranssiksi (23.5.2013)
Talvivaaran ilmoitusten kierre jatkuu (20.5.2013)
Kalastajan kesä alkaa (20.5.2013)
Paltamon Teerivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (15.5.2013)
Kainuussa happikatoa talven jäljiltä vain muutamassa järvessä (15.5.2013)
Majavanpato sai kalkkivedet tulvimaan: Talvivaaran eteläpuolisia vesiä ei pesu- tai uimavedeksi (2.5.2013)
Talvivaara ei saa lupaa lisäjuoksutuksille (2.5.2013)
Tuulivoimaa varten alkaa kaavoitustyö Manamansalossa (2.5.2013)
Sulfaattimallinnus nyt Talvivaaran blogissa (2.5.2013)
Huhtikuu
Talvivaaran kaivos suljettava (26.4.2013)
Oulujärvi palkittiin vuoden kalastusalueena (26.4.2013)
Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut juoksutuspäätöstään (23.4.2013)
Talvivaara tiesi kipsisakka-altaan vaarat jo 2010 - otti tietoisen riskin viime kesänä (23.4.2013)
Suomussalmen hautasaaret kartoitettu (23.4.2013)
Tervahiihto voi tehdä paluun Oulujokivarteen (19.4.2013)
Lautakunta: Tiukat vaatimukset altaille ja padoille (19.4.2013)
Vesistöjen kunnostukset valtiolta kyläyhdistyksille (19.4.2013)
Viime kesän tulvat nostavat Oulujärven säännöstelykäytännöt tarkasteluun (16.4.2013)
Voisiko Talvivaaran vesiä puhdistaa jäädyttämällä? (16.4.2013)
Ympäristö- ja vesitalouslupa Sotkamon Silver Oy:n hopeakaivokselle (16.4.2013)
Valtio saa Talvivaaran syliinsä (16.4.2013)
SLL: Talvivaaran valvonta on siirrettävä pelastusviranomaisille (16.4.2013)
Talvivaara lisäsi juoksutuksia - vettä juossut altaiden alitse (13.4.2013)
Vesijohtaja: Vaikutus näkyy pienissä vesistöissä (13.4.2013)
Uraanipitoisuudet nousivat selvästi Lumijoella (13.4.2013)
Talvivaara vähentää kipsisakka-altaan vesimäärää (13.4.2013)
Uskottavuus uhattuna (12.4.2013)
Ministeri Niinistö: Talvivaaran toimittava ripeästi (12.4.2013)
Talvivaara: Vuoto tukittu (10.4.2013)
Talvivaaran kipsisakka-allas vuotanee tyhjäksi (10.4.2013)
Talvivaaran vuoto johtaa altaiden tutkimiseen (10.4.2013)
Energiajätti aikoo upottaa mystisiä lauttoja (9.4.2013)
Vaasan HO:n välipäätös: Juoksutuksia Vuokseen rajoitettava tuntuvasti (4.4.2013)
Katsoimme likaojan juoksuun (3.4.2013)
Talvivaarasta pohjoiseen juoksutettavien ylimääräisten vesien metallipitoisuudet alhaisia (3.4.2013)
Varrella virran: pitkäkestoinen sulfaattikuormitus haittaa vesiekosysteemejä laajasti (3.4.2013)
Sotkamon reitin ja Oulujärven säännöstelyjä kehitetään (2.4.2013)
Maaliskuu
Sommelon erityisteemat kantele ja metsä kesällä 2013 (26.3.2013)
Oulujärven vedenpinta tavallista korkeammalla (20.3.2013)
Talvivaaran blogi: Kipsisakka-altaan vuotovesi varastoitui Salmisen pohjalle (15.3.2013)
Stuk suosittaa uraanivesien pumppaamista takaisin Talvivaaraan (15.3.2013)
Talvivaaran juoksutukset vasta alkua vesienhallinnassa (12.3.2013)
Juoksutukset eivät vielä näy Talvivaaran alapuolisissa vesissä (12.3.2013)
Talvivaara juoksuttaa jo (8.3.2013)
Talvivaaran jätevesivuodon ympäristövaikutusten arviointia koskeva raportti valmistunut (5.3.2013)
Helmikuu
Viranomaiset tiesivät Talvivaaran vesistä (26.2.2013)
Tässäkö syy vuotoon: Syys- ja lokakuussa kipsisakka-altaaseen johdettiin miljoona kuutiota paluuliuosta (26.2.2013)
Talvivaaran juoksutukset alkavat ysiviikolla (26.2.2013)
Paltaniemen museotie Kajaanissa sai hoitosuunnitelman (26.2.2013)
Talvivaaran juoksutuksista pattitilanne (21.2.2013)
Laakajärven mökkiläinen: Vesien pilaantuminen alkoi jo 2010 (21.2.2013)
Talvivaara huolestutti oululaiset vedenkäyttäjät (21.2.2013)
Maanomistaja Lumijoen varresta: Yhtiö ei välitä ympäristöasioista (21.2.2013)
Kainuun piirin kannanotto Talvivaaran juoksutuksiin (21.2.2013)
Jätevesilupa ei estä Talvivaaran raskasmetallitulvia (18.2.2013)
Miksi Talvivaaran ylimääräisiä juoksutuksia ei tule sallia (18.2.2013)
Oulussa lisätään veden tarkkailua Talvivaaran takia (13.2.2013)
Talvivaaran valvoja: Jätevesien pH-arvoa seurataan koko ajan (13.2.2013)
Lupa tuli – Talvivaara aloittaa vesien juoksutuksen (13.2.2013)
Talvivaaran ratkaisu Ylä-Lumijärven ongelmaan: Ohitusuoma ja pohjapato (13.2.2013)
Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan (13.2.2013)
Ympäristöriskit tulee selvittää ja minimoida Talvivaaran vesitilanteen hoitamisessa (11.2.2013)
Talvivaaralle täystyrmäys ympäristöviranomaisilta (11.2.2013)
Sotkamo odottaa Talvivaaralta vesistömallinnusta (11.2.2013)
Vaatimus: Viranomaisten kiellettävä Talvivaaran ylimääräiset päästöt (6.2.2013)
Tammikuu
Talvivaaran ensimmäisissä kalanäytteissä vähäisiä kudosmuutoksia, mutta ei metallikertymiä (31.1.2013)
Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hanke päättyi – vesiin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa tarvitaan jatkossakin (29.1.2013)
Talvivaaralta vaaditaan mallinnus tulevista päästöistä (29.1.2013)
Talvivaara: vesipäästöt seitsenkertaisiksi (28.1.2013)
Kaivoksen vesien huuhtelu (28.1.2013)
Pohjois-Pohjanmaalla vireillä tuulivoimaa yli kansallisen tavoitteen (28.1.2013)
Kainuun ELY-keskus hyväksyy Talvivaaran suunnitelmat kipsisakka-altaan vuodon vaikutusten lisätarkkailusta sekä Lumijokivarren puhdistamisesta (24.1.2013)
Talvivaara satsaa 17 miljoonaa vesien käsittelyyn (21.1.2013)
Talvivaara kuorii saastuneen suon (21.1.2013)
Uusi matkaluistelureitti luvassa Nallikarin edustalle (21.1.2013)
Oulun vesi ei valita oikeuden Viinivaara-päätöksestä (14.1.2013)
Pappi naulaa avin oveen kaivosten ympäristöteesit (11.1.2013)
SYKE: Talvivaaran ongelma on hapan metallicocktail, ei uraani (11.1.2013)
Minne menivät saastevedet? (11.1.2013)
Talvivaaran lähivedet todella happamia – ”Salminen on pilalla” (11.1.2013)
Juminkeossa pääsee laskemaan Vienan koskia (11.1.2013)
Talvivaaran lähivesissä ehkä sittenkin uraania - STUK myöntää puutteet näytteenotossa (11.1.2013)
Stop Talvivaara: Talvivaaran lähijärvet ongelmajätteiden kaatopaikkoja (9.1.2013)
Oulujoen kalateiden kustannukset lähes kymmenen miljoonaa euroa (8.1.2013)
Vesitilanne joulukuun lopussa 2012: Tulvien sävyttämä vesivuosi päättyi hyydeongelmiin (3.1.2013)
Säteilyturvakeskuksen Talvivaara-sivusto (2.1.2013)
Oulujoen Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten kalateiden rakentaminen (Päätös nro 83/12/2, Dnro PSAVI/53/04.09/2011) (2.1.2013)

2012
Joulukuu
Ylä-Lumijärvessä suuria ainepitoisuuksia (22.2.2012 )
Talvivaaran mönjän syvin olemus (22.2.2012 )
Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila vuoden 2012 joulukuussa (22.2.2012 )
Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen vuodelle 2013 ovat haettavissa (17.12.2012)
Oulun Vesi pohtii Viinivaara-hankkeen pienentämistä (17.12.2012)
Kysymyksiä Talvivaarasta (17.12.2012)
Viinivaarasta ei saa ottaa pohjavettä oululaisille (17.12.2012)
Vapon vastuullisuuslupaukset eivät lopeta turpeenkaivuun ongelmia (17.12.2012)
Lentuan- koskea kehitetään (17.12.2012)
Talvikalastusta ja pilkkimistä Oulussa - Katso vanhat kuvat (17.12.2012)
Talvivaaran kaivokseen liittyvien korvausasioiden käsittely Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa (12.12.2012)
Korvaushakemuksia Talvivaaran vahingoista voi jättää pitkään (12.12.2012)
VTT tekee Talvivaaralle selvityksen kipsisakka-altaan vuodosta tammikuun loppuun mennessä (12.12.2012)
Stop Talvivaara väittää: Uraanilla saastutettu sadan hehtaarin alue (12.12.2012)
Kainuun ELY-keskus seuraa tehostetusti Talvivaaran Kuusilammen purkuvesien vaikutusta (12.12.2012)
Marraskuu
Talvivaaran lähivesistöjen käyttösuosituksia tarkennettu (30.11.2012)
Talvivaaran valvontaa ei voida siirtää yhtiön vastuulle (30.11.2012)
Kaivosyhtiöltä jättivaraukset Vaalan, Utajärven ja Puolangan kuntien alueille (30.11.2012)
Vilho Tervonen: Maitani on sotkettu ja kalaveteni tuhottu (30.11.2012)
Talvivaaran jätevesivuodon puhdistusaikataulu arvoitus (30.11.2012)
Talvivaaran haitalliset aineet kertyneet lähimpiin järviin (30.11.2012)
Vastuu ympäristön tarkkailusta siirtyi kaivosyhtiölle (30.11.2012)
Kainuun luonnonsuojelupiiri vaatii ELY-keskuksen valvontatoimet esiin (30.11.2012)
Talvivaaran jätevesien vaikutusalueelta löytyi kuolleita kaloja (30.11.2012)
Oulu ansaitsee parempaa vettä (30.11.2012)
Tarkkailua Talvivaaran padoilla ja ympäristössä on jatkettu (27.11.2012)
Dosentti Heikki Simola: Pahimmat pelot kävivät toteen (27.11.2012)
Luonnonsuojeluliitto kokoontui Hämeenlinnassa ja esitti keinot Talvivaarojen välttämiseksi (27.11.2012)
Mökinomistaja valittanut Talvivaarasta useita kertoja: ”Vapaa-ajan vietosta on tullut työleiri (27.11.2012)
Kortelammen padossa ei ole vuotoja (22.11.2012)
Vuotava Talvivaara käynnistyy ilman varojärjestelmää (22.11.2012)
Professori: Talvivaaran pahin ympäristöuhka jäänyt huomiotta (22.11.2012)
Talvivaaran vesistöissä uraanipitoisuudet yhä koholla (21.11.2012)
Tehostettu seuranta jatkuu Talvivaaran lähivesillä (21.11.2012)
Viinivaara-jupakkaan odotetaan ratkaisua lähiviikkoina (21.11.2012)
Talvivaaran vesistöissä haitallisten aineiden pitoisuudet pienentyneet, mutta ovat paikoin vesieliöille vahingollisia (20.11.2012)
Valvontaviranomaiset tekivät yhteistarkastuksen Talvivaarassa (20.11.2012)
Väärin sytytetty (20.11.2012)
Talvivaaran päästöt näkyvät kalastajan verkossa ja tuntuvat kukkarossa (20.11.2012)
Kansalaisen ottama vesinäyte täydentää Talvivaaran ”verenkuvaa” (20.11.2012)
Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja vaatii Talvivaara-valvontaa pois paikallistasolta (17.11.2012 )
Pekka Perä vahvistaa kipsisakka-altaassa olleen vääränlaista vettä (17.11.2012 )
Talvivaaran alueen pohjavedet tutkitaan (17.11.2012 )
Talvivaarassa näkyvät keskustan kädenjäljet (17.11.2012 )
Talvivaarassa näkyvät keskustan kädenjäljet (15.11.2012)
Politikointi pois Talvivaarasta (15.11.2012)
Talvivaaralla 31 miljoonan ympäristövakuus (15.11.2012)
Yksi vuotava päivä maksa 500000 euroa (15.11.2012)
Oulun poliisi aloittaa rikostutkinnan Talvivaaran jätevuodoista (14.11.2012)
Saatanan tunarit (14.11.2012)
Talvivaaran Natunen: Neljättä kertaa ei tule (13.11.2012)
Talvivaaran päästöjen ympäristövaikutukset vakavoituneet viime viikosta (13.11.2012)
Talvivaara paljasti ympäristöhallinnon voimavarojen ja riippumattomuuden puutteet (13.11.2012)
Talvivaarassa nikkeliä valuu etelänpuolisiin vesistöihin (13.11.2012)
THL: Talvivaaran vuodosta merkittävää hyvinvointihaittaa - terveyshaitat eivät ole vakavia (13.11.2012)
Ympäristöviranomainen: Talvivaaran riskejä ei osattu arvioida (13.11.2012)
Talvivaaran uusi turvapato valmis (12.11.2012)
Jari Tervo: Paskavaara (12.11.2012)
Professori: Tämä olisi "kaikkein kauhein skenaario" Talvivaarasta (12.11.2012)
Talvivaaran allas vuotaa yhä – juoksutus vesistöön saatu katkaistua (12.11.2012)
Luonnon tuhoaminen saatava loppumaan Talvivaaran ympäristössä (12.11.2012)
Onko pahin nyt ohi? (12.11.2012)
Raskasmetallit Talvivaaran jätevesivuodon suurin ympäristöriski – vuodon haitat kaivosalueen ulkopuolella ovat toistaiseksi vähäisiä (12.11.2012)
Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto on hidastunut (12.11.2012)
Oppositio hiillosti hallitusta Talvivaarasta (12.11.2012)
Kaksi työryhmää selvittämään kaivosalan ongelmia (12.11.2012)
Altaat eivät riittäneet – Talvivaara juoksuttaa nyt vettä läpi (12.11.2012)
Talvivaaran varoaltaat käyneet liian pieniksi (12.11.2012)
HS Talvivaarassa: Saastunut vesi voi imeytyä suoraan maaperään (12.11.2012)
Ministeri Niinistö: Hakekaa korvauksia kaivosyhtiön vahingoista (12.11.2012)
Onnettomuustutkintakeskus harkitsee Talvivaaran tutkimista (12.11.2012)
Oikeusoppineet: Talvivaara häviäisi varmasti mahdolliset oikeudenkäynnit (12.11.2012)
Talvivaarassa tilanne karkaamassa käsistä (8.11.2012)
Talvivaaran vuoto paikannettiin, vedessä runsaasti uraania (8.11.2012)
Talvivaarassa varaudutaan pahimpaan (7.11.2012)
Talvivaaran vuotoa jo satojatuhansia kuutioita (7.11.2012)
Talvivaara: Nyt laskevat sekä lähivesistöjen pH-arvot että osakkeen arvo (7.11.2012)
Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja väläytti kaivoksen sulkemista (7.11.2012)
Hapanta ja nikkelipitoista vettä virtaa kohti Sotkamon vesistöä (7.11.2012)
Kipsisakka-altaan vuoto jatkuu Talvivaarassa (7.11.2012)
Sote-johtaja huolissaan Talvivaaran vaikutuksista (7.11.2012)
Kaukana tavoitteista (7.11.2012)
Katso kartasta, mistä Talvivaara vuotaa (7.11.2012)
Vireillepano ELY-keskukselle/Talvivaara (7.11.2012)
Talvivaaran jäteveden vuotokohta täsmentymässä (6.11.2012)
Jätevesivuoto 5000-6000 kuutiota tunnissa (6.11.2012)
Talvivaaran metallitehdas pysyy suljettuna useita päiviä (6.11.2012)
Talvivaara - koska loppuu kärsivällisyys? (6.11.2012)
Silminnäkijä: Talvivaaran vuoto kasvanut eilisestä selvästi (6.11.2012)
Talvivaaran kaivosalueelta jätevettä myös ympäristöön (6.11.2012)
Tarkastaja: Talvivaaran kaivoksen vuoto ei ole päässyt vesistöön (6.11.2012)
Kainuun ELY-keskus seuraa tiivisti Talvivaaran kaivoksen patovuotoa (6.11.2012)
Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama. Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (1.11.)(4.11.2012)
Lokakuu
Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (25.10.) (27.10.2012)
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistuksesta runsaasti palautetta (27.10.2012)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon maakuntakaavasta (18.10.2012)
Kalastusturismilla kasvumahdollisuuksia Oulussa (18.10.2012)
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2013 harkinnanvaraiset valtionavustukset. (16.10.2012)
Vesihuoltoavustukset haettavana (16.10.2012)
Vaalan Vesalansuon turpeenottohanke vesiensuojeluongelma (16.10.2012)
Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama. Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (4.10.) (8.10.2012)
Oulujärven vedenpinta pysyttelee vielä pitkään keskimääräistä korkeammalla (8.10.2012)
Maakuntakaavaa uudistetaan ja päivitetään: Soidensuojelu saa täydennystä (8.10.2012)
Talvivaaran korvausasiat käsitellään vasta ympäristöluvan jälkeen (8.10.2012)
Pohjois-Pohjanmaalla ei tulvariskiä (8.10.2012)
Aluehallintoviraston tarkastus Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevassa asiassa (4.10.2012)
Talvivaaraa uhkaavat isot korvaukset (4.10.2012)
Syyskuu
Kainuun vesistöissä levähaittoja keskimääräistä vähemmän (27.9.2012)
Talvivaara haluaa eroon päästöjen litrakiintiöistä (27.9.2012)
Suomussalmen Vienan reitin kunnostus on valmistunut (27.9.2012)
Haussa Kainuun kaunein kulttuuriympäristö (27.9.2012)
Juntusrannan sotahistoria matkailukäyttöön (24.9.2012)
Talvivaaran päästöt laimenevat - paitsi lähijärvissä (24.9.2012)
Talvivaaran jätevedet näkyvät edelleen pitkällä Savossa(24.9.2012)
Talvivaaran luvat: Viranomaiset neljä päivää Sotkamossa(24.9.2012)
Kesätulvista ennätysmäärä korvaushakemuksia (24.9.2012)
Jätevettä valui Kajaaninjokeen vajaat 200 kuutiota (24.9.2012)
Ympäristölupa Puolangan Pihlajavaaran kaivokselle (24.9.2012)
Kainuun soiden tulevaisuutta pohditaan seminaarissa 5.10.2012 (24.9.2012)
Tiilikkajärven kansallispuisto on kolmekymppinen (14.9.2012)
Talkkikaivoshanke poiki katselmuksia (14.9.2012)
Mieskuoro Huutajat ikuisti Merikosken komeat kuohut (14.9.2012)
Talvivaara saa jatkossakin ottaa vettä Nuasesta (13.9.2012)
Sulfaattipitoisuus Talvivaaran läheisten järvien pohjalla yhä korkea (8.9.2012)
Talvivaara: Lähijärvien kunnostustarve selviää ensi vuoden alussa (8.9.2012)
Kunnanhallitus tulee vaatimaan takarajaa Talvivaaran vesien puhdistusmenetelmän käyttöön ottamiselle (8.9.2012)
Talvivaaran ympäristötarkkailuraportit nettiin (8.9.2012)
Sotkamolta tukku vaatimuksia Talvivaaran ympäristölupiin (7.9.2012)
Vaalalaismiehet elvyttivät vanhaa perinnettä. Tervanpoltto on tosi miesten hommaa (6.9.2012)
Veden keittokehotus päättyi Kuhmon taajamassa (6.9.2012)
Vesitilanne elokuun lopussa 2012: Vettä runsaasti Itä-Suomessa ja Kainuussa, suurten järvien pinnat pysynevät talveen saakka korkealla (6.9.2012)
Suomen Luonto: Kivijärven syvänteessä ei edes mikrobitoimintaa (6.9.2012)
Elokuu
Lupaviranomainen jalkautuu taas Talvivaaraan (30.8.2012)
Vaihtelua luentosaleissa istumiseen (30.8.2012)
Talvivaara näkyy järvien pohjaliejussa (30.8.2012)
ELY: Suuria muutoksia Talvivaaran vesienhallintaan (25.8.2012)
Kuhmossa vesi joudutaan klooraamaan (25.8.2012)
Talvivaara -muistutusten vyöry jatkui (25.8.2012)
Oulujoen juoksutuksia pienennettiin (24.8.2012)
Oulujärven ranta-asukkaat ja Fortum riidoissa tulvavahingoista (24.8.2012)
Oulujärven, Onto- ja Sotkamonjärvien sekä Kianta- ja Vuokkijärven säännöstelyä koskeva tiedote (24.8.2012)
Haussa Kainuun kaunein kulttuuriympäristö (24.8.2012)
Fortum sai luvan vesien varastointiin (18.8.2012)
Uusien kalastusmääräysten noudattamista valvotaan (18.8.2012)
Oulujokilaakso säästynyt suurilta tulvavahingoilta (18.8.2012)
Talvivaara saa varastoida ylitevettä avolouhoksessa sekä valumavettä Kuusilammessa (17.8.2012)
Sateisesta kesästä jälkipyykkiä (16.8.2012)
"Kauhulla odotamme, että tuulet alkavat isolta selältä puhaltamaan" (16.8.2012)
Oulujärven pinta edelleen yli luparajan (14.8.2012)
Pohjois-Pohjanmaan jokien tulvahuippu ohitettu (13.8.2012)
Tulvatuhot vaativat korjauksia Kajaanin ympäristössä (13.8.2102)
Tulvivia jokia aletaan tarkkailla ilmasta (13.8.2102)
Oulun Ainolanpuiston kulkuväylät jäivät veden alle (13.8.2102)
Oulujärvi on nyt täynnä - mökkilaitureita jäänyt veden alle (13.8.2102)
Talvivaaran keino hallita vesiä ei miellytä (13.8.2102)
Oulujärvi on vettä täynnä (8.8.2012)
Sateet pahentavat tulvatilannetta Pohjois-Pohjanmaalla (8.8.2012)
Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tulvia (6.8.2012)
Suopursuruoste värjää vettä Pohjois-Pohjanmaalla (3.8.2012)
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu käynnistyy Neittävänjoen valuma-alueella (3.8.2012)
Talvivaarassa on liikaa vettä (31.7.2012)
Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama / Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (27.7.) (31.7.2012)
Heinäkuu
Komissio pyytää ympäristöministeriöltä tietoja Talvivaaran ympäristöongelmiin liittyen (27.7.2012)
Vaalan Jaalangan turvetuotantohankkeen YVA-selostuksessa on paljon puutteita (27.7.2012)
Oulun seudun uimarannoilla hyvä vedenlaatu (22.7.2012)
Öjyturman poliisitutkinta syksyyn (19.7.2012)
Rokuan vesiongelmia ratkotaan tieteellisen mallin avulla (19.7.2012)
Vaara-Kainuun kansallispuistosta esitys (19.7.2012)
Pohjavettä ei luvassa (19.7.2012)
EU:n komissio pyytää tietoja Talvivaarasta (16.7.2012)
Utosjoen kunnostus täyteen vauhtiin tänä kesänä (14.7.2012)
Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama (12.7.2012)
Oulun Toppilassa öljyvahinko (12.7.2012)
Kalliojärven ja Kivijärven vedet yhä uimakelpoisia – ei pesu- ja löylyvedeksi (12.7.2012)
Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskeva asia annetaan tiedoksi (6.7.2012)
Sonkajärven vesinäytteistä odotetaan tuloksia (5.7.2012)
Öljyonnettomuuden siivoustyöt siirtyvät (5.7.2012)
Sotkamon Silverin on tiedotettava aktiivisesti mahdollisista ympäristövahingoista (3.7.2012)
Rantapusikoiden raivaus tuo kauniit maisemat takaisin (3.7.2012)
Muhosjoen yläosissa 10 euron lupamaksu (3.7.2012)
Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön toteutus jatkuu (2.7.2012)
Kesäkuu
Virkistyskäytön alarajat saavutettiin hyvissä ajoin (25.6.2012)
Kainuun uimavedet ovat ensiluokkaisessa kunnossa (25.6.2012)
Taivaljärven hopeakaivoksen luvat syynissä (22.6.2012)
Ville Niinistön Talvivaara-lausunnoista kantelu - allekirjoittajana mediapomo (22.6.2012)
Kainuun jätevesihanke neuvoo jätevesiasioissa (21.6.2012)
Tervasoutuun starttasi Vaalasta 12 venekuntaa (21.6.2012)
Taivaljärven hopeakaivoksen päästövedet herättävät kysymyksiä (21.6.2012)
Uusi aaltopoiju Perämerelle (20.6.2012)
Suomussalmella juhlii kolme komeaa 100-vuotiasta (20.6.2012)
GTK-johtaja: ”Talvivaarassa ei ole ymmärretty, että ollaan tekemisissä vaikeimman mahdollisen malmin kanssa” (16.6.2012)
Oulujoella nautitaan kirkkoveneilystä (16.6.2012)
Vesiensuojelua edelleen tehostettava – vesienhoidon kuuleminen käynnistyy (16.6.2012)
Kainuun ELY-keskus on hylännyt vaatimukset käyttää hallintopakkoa Talvivaaran valvonnassa (16.6.2012)
Talvivaara saa johtaa puhdistettua prosessivettä kipsisakka-altaan ohi sekä varastoida ylitevettä avolouhoksessa (16.6.2012)
Uimaveden metallit eivät aiheuta iho-oireita (15.6.2012)
Vastaus Kainuun ely-keskuksen väitteeseen Kivijärven mittaustulosten julkisuudesta (14.6.2012)
Naapuri tutkii poliisitoiminnan epäilyt (13.6.2012)
Öljyonnettomuuden pilaamat maat vaihdetaan - myös poliisitutkinta alkaa (13.6.2012)
Hopeakaivoksen ympäristölupakuulutukseen parikymmentä muistutusta (13.6.2012)
Valvova viranomainen vaikeni ratkaisevista mittaustuloksista Talvivaaran iho-oirekohussa (12.6.2012)
Ärjänsaari saa uuden laiturin (12.6.2012)
Puukirkkokierrokselle Oulujokilaaksoon (11.6.2012)
Tutkijat uskovat: Kaivosten ympäristöongelmat ratkaistavissa (11.6.2012)
Polttoöljyä maahan Puolangalla (7.6.2012)
Kesän sinileväseuranta käynnistyi Pohjois-Pohjanmaalla (7.6.2012)
Talvivaaran lintukuvaajat kuulusteluissa (6.6.2012)
Ulkomaalaisten omistus Talvivaarasta vähenee (6.6.2012)
Öljyvahingossa vikaa laitteissa ja henkilöissä (6.6.2012)
VESIVAARA-liikkeelle 2012 ympäristöpalkinto (5.6.2012)
Jormuanlahden alueelle vesistön tarkkailuohjelma (5.6.2012)
Vapoa epäillään ympäristön turmelemisesta Jäkäläsuolla (2.6.2012)
Öljyvahingon jälkitorjunta ja vesistön tarkkailu jatkuvat Kajaanissa (2.6.2012)
Kaivosten kuormitusta vaikea verrata (1.6.2012)
Toukokuu
Kainuun ELY-keskukselta lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (29.5.2012)
Kainuun Ely-keskuksen Talvivaara-päätöksestä uusi valitus (28.5.2012)
Oulujärvellä selvittiin säikähdyksellä (24.5.2012)
Ely-keskukset tukkanuottasilla Talvivaaran mittauksista (22.5.2012)
Neste Oil aloittaa maaperän puhdistustyöt (22.5.2012)
Jätevesineuvonnalla etsitään järkeviä ratkaisuja (19.5.2012)
Paikalliset erimielisiä Talvivaaran haitoista (19.5.2012)
Talvivaara ei vähättele ympäristövaikutuksia (19.5.2012)
Talvivaaran jätevesien määrä laskenut ja laatu parantunut (18.5.2012)
Kevät näyttää Talvivaaran lähivesien kohtalon (18.5.2012)
Talvivaaran lähijärvien syvänteissä vesi väkevöityy edelleen (18.5.2012)
Talvivaaran Perä: Sulfaattipäästöt haittaavat vain kourallista ihmisiä (18.5.2012)
Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2012 (16.5.2012)
Hopeakaivoksen ympäristölupakuulutus nähtävänä (15.5.2012)
Kajaanin öljypäästössä pohditaan jo korvauksia (13.5.2012)
Pelastaisiko tämä Talvivaaran kohukaivoksen? (13.5.2012)
Pyhäkosken voimalaitoksella alkoi peruskorjaus (13.5.2012)
Hopeakaivos tähtää Helsingin pörssiin (13.5.2012)
Merikosken kalatie avattiin, kalojen nousu seurattavana myös UBI-näytöissä (9.5.2012)
Järvien eliöstö kärsii vähemmästäkin sulfaatista kuin Talvivaaran päästöt (9.5.2012)
Öljyvuoto: Lintupesureita Jormuanlahdelle (9.5.2012)
Kainuun ELY-keskus hylkäsi vaatimuksen Talvivaaran toiminnan keskeyttämisestä (9.5.2012)
Natunen: Tiukka ympäristölupa seisauttaisi Talvivaaran (9.5.2012)
Minne katosivat vedet Oulujärvestä? (9.5.2012)
Kuluntalahden öljyvahinko saattaa vaikuttaa kalastukseen (8.5.2012)
Jäkäläsuon turvetuotantoalueen valumista tutkintapyyntö poliisille (7.5.2012)
Haja-asutuksen vesihuoltoon on saatavana avustuksia (7.5.2012)
Kajaanin öljyvuoto on paljon arvioitua isompi (7.5.2012)
Kevättulva ja kelirikko vaikeuttavat öljyvuodon jälkitorjuntaa (4.5.2012)
Ympäristöministeri Niinistö: Talvivaaralla tämä vuosi aikaa korjata päästöongelmansa (3.5.2012)
Kajaanin öljyvuodon syynä tekninen vika (2.5.2012)
Talvivaara - pelastajasta pahikseksi (2.5.2012)
Niinistö: ”Talvivaarassa ollaan hyvin lähellä hallintopakkotilannetta” (1.5.2012)
Virtaamat korkealla Pohjois-Pohjanmaalla (1.5.2012)
Huhtikuu
Syken tutkija: Linnut kuolleet altaassa olleisiin myrkkyihin (30.4.2012)
Mielenosoitus maustaa Talvivaaran yhtiökokousta (28.4.2012)
Talvivaara uhkaa pilata Vuokatin matkailumaineen (28.4.2012)
Talvivaaran ympäristövalvonta EU:n tutkittavaksi (28.4.2012)
Talvivaara-mielenosoituksessa vaadittiin kansanäänestystä uraanista (28.4.2012)
Talvivaaran lupaukset eivät vieläkään lämmitä (28.4.2012)
Sotkamosta löytyi lisää hopeaa ja kultaa (27.4.2012)
Kiehimänjoen silta korjataan Paltamossa (26.4.2012)
Talvivaaran kaivoksella mittavat ympäristöinvestoinnit (26.4.2012)
Hopeakaivoksen ympäristölupa pian kuulutukseen (23.4.2012)
Kaivosten jätevedenpuhdistuksesta vientituote (19.4.2012)
Talvivaaran päästöongelmat ratkaistavissa muutamilla miljoonilla? (18.4.2012)
Tutkija: Talvivaaran sulfaattipäästöpitoisuudet teoriassa riittäviä aiheuttamaan ihmisen soluissa kromosomimuutoksia (18.4.2012)
Sotkamo: Talvivaaran YVA-ohjelmaan tehtävä muutoksia (15.4.2012)
Talvivaaran suolavesipulssi jo Syvärillä (15.4.2012)
Jatkuvasti päivittyvät vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue (13.4.2012)
Kajaani odottaa lupaa vedenottamiseen (13.4.2012)
Vaihtoehtoinen pellon käyttö parantaa maata ja vähentää ravinnekuormitusta (12.4.2012)
Internetin videopalvelut tekivät jään alla pilkkijöistä yllätystähtiä (12.4.2012)
Nallikarin uimaranta saa kasvojenkohotuksen (12.4.2012)
Talvivaara-kritiikki suututtaa työntekijöitä (5.4.2012)
Viinivaaran pohjaveden pumppauksen vastustajat eivät hellitä (3.4.2012)
Maaliskuu
Hossan retkeilyalueella riittää tutkittavaa (30.3.2012)
Tulvakeväästä odotetaan tavanomaista (30.3.2012)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varautuu kevään tulviin (29.3.2012)
Luonnonsuojeluliitto vaatii oikeusistuinta kumoamaan Talvivaaran uraaniluvan (29.3.2012)
Ohijuoksutukset heikentävät ennestään ohuita jokijäitä (23.3.2012)
Metsäyhtiö Tornatorilta lähes 50 hehtaaria METSO-suojeluun Kuhmon Jonkerissa (22.3.2012)
Talvivaaran kaivokselta pääsi metallipitoisia vesiä luontoon (22.3.2012)
Talvivaaran taikia ei ryhdytä vesien vaihtoon (20.3.2012)
Vesistö- ja jätevesitietoa tarjolla Oulun seudulla (20.3.2012)
Talvivaara: lähivesien suolavesipitoisuudet ovat laskussa (20.3.2012)
Talvivaarasta enemmän hyviä kysymyksiä kuin hyviä vastauksia (20.3.2012)
Talvivaaran laajennus pelottaa kainuulaisia (20.3.2012)
Jäälinjärven kunnostukseen kattava paketti (20.3.2012)
Talvivaaran lähijärvien suolavettä ei poisteta (16.3.2012)
Vesistö- ja jätevesitietoa tarjolla Oulun seudulla (16.3.2012)
Mielikuvakysely Oulujoesta (16.3.2012)
Talvivaara hakee lupaa monikymmenkertaisille päästöille (16.3.2012)
Talvivaara hakee lupaa monikymmenkertaisille päästöille (15.3.2012)
Vaaramaisemassa kelpaa kilpailla (15.3.2012)
Talvivaara-mielenosoitus Helsingissä: "Mitta on täynnä" (14.3.2012)
Luonnonsuojelijat oikeustoimiin Talvivaaraa vastaan (13.3.2012)
SLL: Talvivaaran toiminta on keskeytettävä (12.3.2012)
Kalatiestrategiassa Oulujoki ei ole kärkikohde - Hyrynsalmen reitti on (12.3.2012)
Talvivaaran kaivostoimintaa vastustetaan mielenosoituksella (12.3.2012)
Talvivaara on kainuulaisille kaksiteräinen miekka (12.3.2012)
Oulussa järjestetään kesäkuussa ilmastokongressi (8.3.2012)
Istutukset virkistyskalastusvesiin alkavat (7.3.2012)
On aika kertoa mielipide Talvivaaran laajennuksesta (7.3.2012)
Suomen Luonto -lehti: Sanginjoki kansallispuistohankkeiden listalla (7.3.2012)
Vesitilanne helmikuun lopussa 2012: Lumikuorma suuri Meri-Lapissa, routaa tavallista vähemmän (7.3.2012)
Radioaktiivisen jätteen varasto Talvivaaraan? (3.3.2012)
Talvivaaran naapurit haluavat miljoonakorvauksia (3.3.2012)
Sanginjoen hakkuissa otettiin aikalisä (3.3.2012)
Hailuotoon rakennetaan silta (3.3.2012)
Talvivaara vastasi lausuntoihin: Uraania ei pidetty salassa (3.3.2012)
Pokka: Kaivoshankkeista puuttuu kokonaiskuva – Talvivaarasta opittu (2.3.2012)
Talvivaaran uraanilupa käsittelyyn maaliskuussa (1.3.2012)
Helmikuu
Talvivaaran ympäristövaikutukset selkokielelle (29.2.2012)
Kaivosten valvontaa yritetään tiukentaa – taustalla Talvivaaran ongelmat (27.2.2012)
Hailuodon kunnanhallitus puoltaa sillan rakentamista (23.2.2012)
Sanginjoesta ei syntynyt sopua (23.2.2012)
Lamminahon museotila Vaalassa komistuu (23.2.2012)
Järjestöt pettyneitä Sanginjoen metsän valtuustokäsittelyyn (22.2.2012)
Uusi mielenosoitus Sanginjoen metsistä (20.2.2012)
Kajaanin lupajaosto: Ei erikseen lupaa uraanilaitokselle (18.2.2012)
Mielikuva Oulujoesta jäänyt voimalaitosten varjoon (17.2.2012)
Sanginjoki-seminaarissa oltiin samaa mieltä (17.2.2012)
Talvivaara kiistää uraani-pimityksen (16.2.2012)
Sotkamon ympäristölautakunta: ”Ei” Talvivaaran uraanille (16.2.2012)
Ympäristöpoiju mittaa Oulujoen vettä (16.2.2012)
Kansalta ei kysytä Viinivaaran vedestä (16.2.2012)
Kyllönen: Talvivaaran uraanilupa on vaikea asia (15.2.2012)
Sotkamo suhtautuu edelleen nihkeästi uraaninerotukselle (15.2.2012)
Jako-Muuraissuon turvetuotantohanke tarvitsee lisäselvityksiä (15.2.2012)
Miksei Talvivaara puhunut uraanista lupakäsittelyssä? (15.2.2012)
”Talvivaara johti tietoisesti harhaan” (12.2.2012)
Kalastuslaki uudistetaan - jatkossa kalaan pääsee yhdellä kortilla (12.2.2012)
Sotkamo: Talvivaaran haitat kuriin ennen uraanilupaa (12.2.2012)
Talvivaaran päästöt laskussa (12.2.2012)
Uusi Liminganlahden lintutorni tarvitsee rahaa (6.2.2012)
Ammattikalastuksen ahdinko näkee valonpilkahduksen Kainuussa (6.2.2012)
Vastatuuli kiihtyy Talvivaaran uraanin talteenottoon (6.2.2012)
Ympäristöministeriö toppuuttelee Sanginjoen kansallispuistohanketta (6.2.2012)
Hossan hakkuut täsmennettävänä (3.2.2012)
Talvi selätti Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat Hossassa (3.2.2012)
Hossan retkeilyalueen hakkuista pidättäytyminen hyvä päätös Metsähallitukselta (2.2.2012)
Sanginjoen suojelu laahaa perässä (2.2.2012)
Sanginjoen hakkuiden aikatauluista pidetään kiinni (2.2.2012)
Tammikuu
Talvivaaran lupa-asiat myöhästyvät taas (30.1.2012)
Viranomaiset tiukkana Talvivaaran uraaniluvan ehdoista (30.1.2012)
Sanginjoen hakkuita ei kiirehditä valtuustoon (30.1.2012)
Sanginjoen metsien hakkuut on keskeytettävä! (27.1.2012)
Mielenosoittajat keskeyttivät hakkuut Oulun Sanginjoella (26.1.2012)
Sanginjoen metsän puolesta adressi - hakkuut jo käynnissä (25.1.2012)
Kulttuuri ja matkailu lyövät kättä Oulujärvellä (24.1.2012)
Talvivaaran päästöt eivät ole kohottaneet vesistöjen raskasmetallipitoisuuksia Pohjois-Savossa (23.1.2012)
Kainuusta apua ympäristömittauksiin (21.1.2012)
Talvivaara esitteli ympäristöasioiden parannusohjelman (20.1.2012)
EU:lta vihreää valoa Talvivaaran uraaniluvalle (20.1.2012)
Hailuoto on vuoden kotimaan matkailukohde (20.1.2012)
Talvivaaran kaivosyhtiö lupaa ympäristöparannuksia (20.1.2012)
Kitkuinen kirje golfkentän vesistä (18.1.2012)
Greenpeace perusti toimintaryhmän Ouluun vastustamaan Pyhäjoen ydinvoimalaa (18.1.2012)
Jäätilanne järvissä vielä petollisen heikko (16.1.2012)
Oulujärven oma kuha kadonnut (16.1.2012)
Vanajanselän kuha on valloittanut Oulujärven (13.1.2012)
Metsänomistajat vaativat kaivoshaittojen korvaamista (13.1.2012)
Talvivaaran kaivosyhtiö avaa ympäristöblogin (12.1.2012)
FIM:Talvivaara pakkoraossa (12.1.2012)
Oulujoen kalateihin ei löydy rahaa (9.1.2012)
Martti Korhonen: Talvivaara sai lupansa liian helposti (8.1.2012)
Talvivaaran kaivoksen päästöt eivät ole myrkkyjä (8.1.2012)
Oulun venepaikat haettavana (8.1.2012)
Talvivaara: Inhimillinen virhe kaivoksen käynnistysvaiheessa (6.1.2012)
Valtion kalastusmaksut voi nyt hoitaa kännykällä (5.1.2012)
Kemikaalien käyttöä halutaan lisätä Talvivaarassa - miten käy järvien? (4.1.2012)
Sulavesiä eniten sataan vuoteen (4.1.2012)
Oulujärvi ei vieläkään kokonaan jäässä (2.1.2012)
Vesitilanne vuonna 2011: Etelässä luminen talvi, rannikon vesistöissä tulvi keväällä ja loppuvuonna (2.1.2012)

2011
Joulukuu
Hailuodon liikenneyhteyden ja Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistohankkeen Natura-arvioinnit on täydennetty (30.12.2011)
Tervan tien karttaesite valmistunut (30.12.2011)
Liminganlahden lintutorni kaatui myrskyssä (30.12.2011)
Perämeren jäät vähimmillään vuosikymmeniin (29.12.2011)
Myrsky katkoo sähköjä ja vesi nousee tielle (29.12.2011)
Vesistöjen jäät ovat hyvin heikkoja (27.12.2011)
Talvivaara joutuu selvittämään lisää (23.12.2011)
Oulujoen vesistön säännöstelyä seurataan ja kehitetään voimayhtiöiden ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä (21.12.2011)
Talvivaarasta tulee uraanissakin ennakkotapaus (21.12.2011)
Sotkamo Silver Oy:n Taivaljärven kaivoshanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (21.12.2011)
Kallioselän kämpän kunnostukseen Jommalta 150 000 euroa (21.12.2011)
Metsähallitus ei saa hakata Hossassa miten tahtoo (19.12.2011)
Suppo täyttää Merikosken uoman (17.12.2011)
Talvivaaran vesistövaikutuksia seurataan jatkossa entistä laajemmin myös Pohjois-Savossa (17.12.2011)
Harvinaisuus vie kalabongarin halki Suomen (16.12.2011)
Ympäristöministeri Niinistö: Talvivaaran kaivoksen päästöjä seurataan tehostetusti (14.12.2011)
Talvivaara elvyttää suolaantuneen Salmisen järven (14.12.2011)
Sotkamon kunta haluaa Taivaljärvelle YVA:n (12.12.2011)
Kalatalouden alueellisen edistämisen avustukset vuodelle 2012 ovat haettavissa (9.12.2011)
Hailuodon matkailuun tarvitaan lisää panostusta (9.12.2011)
Kainuun ELY-keskus: Talvivaara pilannut pahoin neljää järveä (9.12.2011)
Vuoden retkeilykohteeseen suunnitellaan hakkuita (5.12.2011)
Talvivaaran uraanilupahakemus nähtävänä (5.12.2011)
Kalatalosta lisäpotkua Taivalkosken kalatalouteen (2.12.2011)
Ympäristösihteeri selvittää voiko Hossan hakkuisiin puuttua (2.12.2011)
Mieslahden kaivoshankkeesta lähes 50 huomautusta (1.12.2011)
Marraskuu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vapo Oy:n Ahosuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (29.11.2011)
Talvivaaran kaivos haisee matkailuyrittäjän bisnesnenään (29.11.2011)
Fortum vaatii Talvivaaralta korvauksia Oulujoen vedestä (29.11.2011)
Viinivaaran suojelijat löysivät lisää ristiriitoja (29.11.2011)
Paltamo näyttää vihreää Mondolle: 5–3 (25.11.2011)
Kuusamon Valtavaaralle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma (23.11.2011)
Talvivaaralle Luonto-Liiton Siilin piikki (23.11.2011)
Ympäristöministeriö pyytää Kainuun ELY-keskukselta selvitystä Talvivaaran kaivoksen valvontatoimista (21.11.2011)
Paltamo haluaa lisää ehtoja Mieslahden kaivokselle (21.11.2011)
Kerro meille: Tarvitaanko Ouluun kansallispuisto? (19.11.2011)
Talvivaara: Mangaanipäästöt vähentyneet 80 prosenttia (19.11.2011)
Talvivaara kuohuttaa koko Kainuuta (19.11.2011)
Talvivaara vakuuttaa: Päästöt ovat hallinnassa (18.11.2011)
Runsaat sateet nostaneet järvien vesiä (17.11.2001)
Jokihelmisimpukan ihmeellinen elämä (17.11.2001)
Varjakka pyrkii veneretkeilijän etapiksi (17.11.2001)
Ville Niinistöltä tiukat terveiset Talvivaaraa valvovalle viranomaiselle (16.11.2011)
Niinistö: Talvivaara voidaan sulkea, jos päästöt eivät vähene (16.11.2011)
Kaivoshankkeen haitat pitää torjua jo etukäteen (16.11.2011)
Luonnonsuojelupiiri arvostelee Hossan hakkuusuunnitelmia (16.11.2011)
Talkkikaivos tyrmätään - kaivosyhtiö ihmeissään (14.11.2011)
Päästöt koettelevat luottamusta Talvivaaraan (14.11.2011)
Talvivaaran rikostutkinta on yhä alkutekijöissään (14.11.2011)
Talvivaaran kaivoksen päästöt rikostutkintaan (14.11.2011)
Talvivaaran kaivos ei saa vahingoittaa vesistöjä (14.11.2011)
Pulliainen: Talvivaara voi uhata koko Oulujoen vesistöä (14.11.2011)
Lähes puoli miljoonaa kalanpoikasta istutettu valtion vesiin Pohjanmaalla ja Kainuussa (11.11.2011)
Talvivaara ylittää sulfaattipäästörajat rajusti (10.11.2011)
Perä: Talvivaara ei ole ylittänyt päästörajoja (10.11.2011)
Talvivaaran jätteet muuttivat järviveden merivedeksi (10.11.2011)
Villataskurapu yllätti verkkokalastajan (9.11.2011)
Liminganlahden luontokeskus harjakorkeudessa (7.11.2011)
Merikosken kalatie suljettu (4.11.2011)
Pyykösjärveen lisää jokivettä (1.11.2011)
Kalastus sallitaan Hartaanselällä marraskuusta alkaen (1.11.2011)
Ojitus uhkaa Sanginjokea (1.11.2011)
Oulujärvessä riittäisi kalaa useammallekin kalastajalle (1.11.2011)
Lokakuu
Sanginjoen happamuuden ja kuormituksen hoitoon uusia suosituksia - SaKu -hankkeen tulokset valmistuivat (27.10.2011)
Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarveratkaisusta (25.10.2011)
Pääkkönen: Valvomme Talvivaaraa asiallisesti (20.10.2011)
Haavisto tukee Sanginjoen kansallispuistoa (19.10.2011)
Tuleva kaivos huolettaa Paltamossa (19.10.2011)
Talvivaaran päästöongelmat opetus ympäristö- ministeriölle (19.10.2011)
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan luonnon helmiä ovat vanhat kuusimetsät, vaaranrinteiden ja maankohoamisrannikon suot sekä merenrantaniityt (17.10.2011)
Varjakkaan suunnitteilla suuri merikeskus (13.10.2011)
Siikamarkkinat veti tuhansia kävijöitä Hailuotoon (11.10.2011)
Hossassa ennätysmäärä uusia kävijöitä (10.10.2011)
Pohjois-Pohjanmaan museossa puhaltavat muutoksen tuulet (10.10.2011)
Joulujuhla palaa Kajaaninjoelle (10.10.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (7.10.2011)
Vuosituhansien historia katoaa muutamassa vuodessa (7.10.2011)
Unelma Sanginjoen kansallispuistosta elää (6.10.2011)
Paljakkaan lisää kalastuspaikkoja (3.10.2011)
Sanginjoen ulkometsän hakkuut alkamassa (3.10.2011)
Kannettu vesi ei pysynyt Lämsänjärvessä (3.10.2011)
Syyskuu
Hartaanselän kalastajat hämmentyivät muutoksesta (30.9.2011)
Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje taustoittaa ja syventää ajankohtaisuuksia (30.9.2011)
Mielenosoittajat vaativat Talvivaaraa ruotuun (30.9.2011)
Tutkija: Talvivaaran päästöt massiivisia (30.9.2011)
Vihreät: Talvivaaran toiminta keskeytettävä (29.9.2011)
Terva on erityisen suomalainen asia (29.9.2011)
Valtuustossa ärähdettiin Talvivaarasta: "Paska mennyt yli laidan" (29.9.2011)
Oulun kaupunki muuttaa Hartaanselän merestä joeksi (28.9.2011)
Talvivaaran asukkaat huolissaan iho-oireista (28.9.2011)
Mieslahden kaivos hakee ympäristölupaa (27.9.2011)
Vastaus Oulun veden pohjavesiluvan valituksista antamiin vastineisiin (26.9.2011)
Ympäristöongelmat hidastavat Talvivaaran laajentumista (23.9.2011)
Talvivaara ei hallitse jätevesipäästöjään (23.9.2011)
Renforsin Ranta imee vettä enemmän kuin paperitehdas (22.9.2011)
Talvivaara hakee päästörajojen korotuksia (22.9.2011)
S/S Kouta höyryää myös ensi kesänä (21.9.2011)
Päättäjät tutustuvat metsien monikäytön haasteisiin Sanginjoella (21.9.2011)
Pajakkakoskelle lisää matkailua (20.9.2011)
Tervahiihto Euroloppet-sarjaan (20.9.2011)
Tervasta tynnyreittäin tietoa (19.9.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (16.9.2011)
Rokuan vesien vajoaminen ihmisen aiheuttamaa (12.9.2011)
Turkansaaressa luvassa perinteiset syysmarkkinat (9.9.2011)
Kainuussa perusteilla kaksi mallikosteikkoa (7.9.2011)
Talvivaara kiistää ympäristörikoksen (6.9.2011)
Talvivaaran jätevesiasiat poliisin tutkinnassa (6.9.2011)
Talvivaarasta kolme tutkintapyyntöä poliisille (5.9.2011)
Elokuu
Kunnostettavia koskia riittää vielä vuosiksi (31.8.2011)
Rapuruttoa myös Lentuankosken ravuissa (29.8.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (26.8.2011)
Kalanpoikasten kuolinsyy selvisi (24.8.2011)
Vallankumous rapuruttotutkimuksissa (22.8.2011)
Rokuanjärvessä erittäin runsaita sinileväkukintoja (19.8.2011)
Kainuun työttömiä koulutetaan kalastajiksi (19.8.2011)
Talvivaaran kaivos sai rakennusluvan uraanilaitokselle (12.8.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (12.8.2011)
Rokuanjärvessä erittäin runsaita sinileväkukintoja (8.8.2011)
Levätilanne Kainuussa jatkuu tavanomaisena (8.8.2011)
Hailuodon pengertien luontoarvot syynissä (8.8.2011)
Kirsi Kilpeläinen on Kainuun kulttuuriyrittäjyyden ja -matkailun pioneeri (5.8.2011)
Oulujärvellä on hauska meloa (5.8.2011)
Melontaharrastajien määrä lisääntyy Vaalassa vauhdilla (4.8.2011)
Talvivaaralle kysymystulva Tuhkakylältä (4.8.2011)
Talvivaara on suolannut Salmisen vedet (4.8.2011)
Virta kiehtoo kalamiestä - Esa Laajala 50 v (1.8.2011)
Heinäkuu
Joki pääosassa Itä-Muhoksen kyläpäivillä (28.7.2011)
Melonta kiinnostaa Oulujärvellä (28.7.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (28.7.2011)
Talvivaaran päästöarvot yhä korkealla (27.7.2011)
Kianta pysyy kotivesillään (27.7.2011)
Rapuruttoa tutkitaan ja pelätään Kainuussa (25.7.2011)
Ely valvoi veltosti Talvivaaraa (21.7.2011)
Leväkukintoja on havaittu ympäri Kainuuta – runsailta kukinnoilta on pääosin vielä vältytty (19.7.2011)
Oulujärvi ja Ärjän saari kaipaavat yhteistyötä (14.7.2011)
Kainuun soilla tehdään maastotutkimuksia (13.7.2011)
Kuhmossa sytytetään tervahauta (11.7.2011)
Hanna II lähti Pyhäjärvelle (11.7.2011)
Koko maan kaivospadot valvotaan Kainuusta (8.7.2011)
Hyvä, paha Talvivaara (8.7.2011)
Viisaasti vesillä -kiertue rantautuu Tuiraan (8.7.2011)
Täpläraputyyppistä ruttoa Nivankoskessa ja Iivantiirajärvessä (8.7.2011)
Pesiönkylä voitti ensimmäisen Ilmarin soudun (7.7.2011)
Kesäinen päiväretki kauniille Isterinkoskelle (5.7.2011)
Talvivaara haluaa yli kaksinkertaistaa kaivospiirinsä (4.7.2011)
Oulussa täytetään järveä vesijohtovedellä (1.7.2011)
Kesäkuu
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (30.6.2011)
Kireitä siimoja ja kohtalokkaita koukkuja Särkisellä (29.6.2011)
Kalliojoelle luonnonmukainen ilme (29.6.2011)
Oulun seudun rannoilta löydettiin sinileväsamentumaa (28.6.2011)
Onkikisat Värtön rannassa (27.6.2011)
Oulujokilaakson kesässä riittää menoa (23.6.2011)
Kivijärven kinttupolku haastaa retkeilijän (21.6.2011)
Kuiva kevät yllätti - vedet viipyvät alhaalla (21.6.2011)
Metsäojitus ja turvetuotanto voivat olla syynä Rokuan pohjavesikatoon (20.6.2011)
Säteilyturvakeskus puoltaa Talvivaaran uraanilupaa (17.6.2011)
Kajaanilta tiukkoja ehtoja Talvivaaralle (17.6.2011)
Kainuun Soutu uudistuu tai loppuu kokonaan (17.6.2011)
Utosjoen kunnostus käyntiin (17.6.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (13.6.2011)
Geoparkin menneisyys on sen vahvin tulevaisuus (10.6.2011)
Liminganlahti valtakunnalliseen luontokeskusverkkoon (9.6.2011)
Ahneus vie kalat vedestä (9.6.2011)
Lähiluonto osaksi kaupunkilaisen arkea (8.6.2011)
Kalanistutukset Linnanvirtaan alkoivat uudestaan (7.6.2011)
Kalat polskivat taas kuivana käyneessä joessa (7.6.2011)
Niippaan pato kiinni (7.6.2011)
Talvivaaran päästöt kuriin uhkasakon uhalla (6.6.2011)
Kalastuskorttivaroja palautui 342 707 euroa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin (6.6.2011)
Ensimmäisille yrityksille käyttöoikeus Geopark-logoon (1.6.2011)
Istutuskaloja patoremontissa kuolleiden tilalle (1.6.2011)
Oulujärvestä nousi kymmenen tonnia haukea (1.6.2011)
Toukokuu
Kainuun ELY-keskus on jättänyt esitutkintapyynnön Kajaaninjoen tyhjennyksestä (30.5.2011)
Kainuun vedet ovat yhä alhaalla (30.5.2011)
Kuha on Oulujärven menestyjä (27.5.2011)
Kajaaninjoen kalaistutukset alkavat ensi viikolla (26.5.2011)
Rokua Geoparkissa näkyy jääkauden perintö (23.5.2011)
S/S Kouta palaa Oulujärvelle (20.5.2011)
Talvivaaran kaivoksen vaikutukset näkyvät selvästi jätevesien lähimmissä purkuvesistöissä (20.5.2011)
Suositus: Älä käytä Talvivaaran naapurijärvien vettä saunassa (19.5.2011)
Oulujärvi saavuttaa tavoitetason vasta heinäkuun lopussa (19.5.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (19.5.2011)
Kuka korvaa Kajaaninjoen kalaston tuhoutumisen? (19.5.2011)
Pohjaveden otto odottaa oikeuden päätöksiä (19.5.2011)
Teppanan asukasyhdistys järjestää kalatapahtuman (13.5.2011)
Melojat arvostavat Kiekin reittiä (11.5.2011)
Kainuun vedet alhaalla – huolettaako veneilyn puolesta? (11.5.2011)
Meren kutsu kuuluu jo (10.5.2011)
Tervaveneelle uusi elämä (9.5.2011)
Kajaanijoen vedenlasku tutkintaan? (9.5.2011)
Kajaaninjoessa vesi virtaa entiseen tahtiin torstaina (9.5.2011)
Kajaaninjoki kuivilleen voimalaitosten välistä (4.5.2011)
Taimenet molskahtivat koskeen (4.5.2011)
Ärjän Onni alkaa kunnostaa Koutalahden venesatamaa (4.5.2011)
Taivaljärven kaivos hakee pian ympäristölupaa (2.5.2011)
Talvivaara suunnittelee suurta laajennusta (2.5.2011)
Huhtikuu
Uraanin talteenotto tiukentaisi Talvivaaran turvatoimia (26.4.2011)
Ahmaksen runonlaulu alkoi noituudesta yli 300 vuotta sitten (26.4.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (21.4.2011)
ELY-keskukselta kielteinen lausunto Kivisuon turvetuotannolle (21.4.2011)
Aamuvieras: Jäät lähteneet ilman isoja ongelmia (20.4.2011)
Kesän leväkukinnot näkyvät happivajauksena Kuivajärvessä (19.4.2011)
Oulujoen Vesistön Vuoden 2010 Vesistöteko-palkinto Jussi Kiviselle (18.4.2011)
Oulujärvelle ei uusia syvyysmittauksia (18.4.2011)
Kainuun järvien happitilanne hiukan heikompi (18.4.2011)
Ilmarin soutu Kiantajärvellä heinäkuussa (18.4.2011)
Tarinoilla Oulusta turistikaupunki – Pariisin malliin (18.4.2011)
Tervan tiehen puhalletaan uutta vauhtia (14.4.2011)
Hassi kanteli oikeuskanslerille Talvivaarasta (14.4.2011)
Patokalastus kukoisti Hossan kirkkailla vesillä (12.4.2011)
Hossan kalapadot peräisin 1800-luvulta (11.4.2011)
Talvivaaran päästöt ylittyneet monta kertaa (11.4.2011)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oy allekirjoittivat merkittävän kiinteistökaupan luonnonsuojelutarkoituksiin (11.4.2011)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Vapo Oy:n Kivisuon (Muhos, Utajärvi, Oulu) turvetuotantohankkeen YVA-selostuksesta (7.4.2011)
Oulujärven jäätie vetelee viimeisiään (6.4.2011)
Asutko tulvariskialueella? - Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueet selvitetty (4.4.2011)
Tulvariskit arvioitu Kainuussa (4.4.2011)
Oulujärven ylitystie halutaan maakuntakaavaan (4.4.2011)
Oulujärven merikartat päivitetään (1.4.2011)
Valtatien 22 Oulu - Kajaani kehittämisselvitys valmistunut (1.4.2011)
Maaliskuu
Sonkajärvi nihkeänä uraanin talteenotolle (30.3.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (30.3.2011)
Oulujoen jäät heikkenemässä (29.3.2011)
Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottoa koskeva ympäristölupahakemus on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (29.3.2011)
Kajaani rajaisi Talvivaaran uraanilupaa (24.3.2011)
Sanginjoen ulkometsä herättää tunteita (17.3.2011)
Viinivaarasta vettä aikaisintaan 2016 (15.3.2011)
Kivesjärveltä etsitään kuparia (14.3.2011)
AVI hylkäsi hakemuksen korvausvesialtaista (14.3.2011)
Hailuodon pengertie seuraavaan hallitukseen (14.3.2011)
Talvivaaran ydinmateriaalia valvotaan tiukasti (14.3.2011)
Vaalan Susisuon turvetuotantoalue ei saanut ympäristölupaa (10.3.2011)
Tervansoutaja-patsaalle kannatusta (8.3.2011)
Yleisö äänesti Hossan Vuoden Retkikohteeksi 2011 (8.3.2011)
Sadan kilometrin ulkoilureitistö valmis Sankivaarasta Rokualle (7.3.2011)
Veden pumppaus Pyykösjärveen loppui (4.3.2011)
Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (3.3.2011)
Säännöstellyt vedet pian talven pohjalukemissa (2.3.2011)
Talvivaaran uraani-YVA päättyy tiistaina (2.3.2011)
Tervatynnyri hiihdetään Rokualta Sankivaaraan (1.3.2011)
Kempeleenlahden matkaluistelureitti avattiin virallisesti (1.3.2011)
Helmikuu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vapo Oy:n Pilkkasuon turvetuotantoalueen (Utajärvi) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (28.2.2011)
Hailuotoon edullisempi rakentaa kiinteä yhteys (25.2.2011)
Pirttijärven jäälle levitettiin kalkkia (25.2.2011)
Kamppailu soista jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla entiseen malliin (22.2.2011)
Hailuodon siltasuunnittelu etenee (21.2.2011)
Nettikysely soiden käytöstä kainuulaisille (18.2.2011)
Kunnalta puolto uraaniluvalle (18.2.2011)
Talvivaara mullisti Tuhkakylän elämän (17.2.2011)
Sanginjoelle suunnitellaan virkistysaluetta (10.2.2011)
Talvivaara sopi uraanitoimituksista kanadalaisyhtiön kanssa (10.2.2011)
Tölli puolustaa Hailuodon siltaa (9.2.2011)
Mitä kuuluu pohjavedelle? (9.2.2011)
Vuokkijärven Selkäsaaren hakkuut alkavat (7.2.2011)
Turvetuotanto jatkuu, mutta tiukemmin reunaehdoin (4.2.2011)
Oulujärven ylitystie jää suunnitelmaksi (4.2.2011)
Talvivaaran uraaniluvasta päätös vasta vaalien jälkeen (4.2.2011)
Pilkkasuon turvetuotanto lisäisi rekkaliikennettä Puolangantiellä (4.2.2011)
Hossa ehdolla vuoden retkikohteeksi (2.2.2011)
Tammikuu
Kainuun luonnonsuojelualueista jättikaupat (31.1.2011)
Kivisuon turvekuljetukset ja kuivatusvedet huolettavat (31.1.2011)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (31.1.2011)
Monen uuden turvesuon kuivatusvedet Oulujokeen (28.1.2011)
Yksityismaita luonnonsuojelualueiksi 127 hehtaaria Kainuussa (28.1.2011)
Talvivaara ei laske prosessivesiä vesistöihin (28.1.2011)
Kainuun luontomatkailuun odotetaan kasvua (26.1.2011)
Kainuun suoalueista valtaosa ojitettu (25.1.2011)
Ilmastomuutos uhkaa jo vesistöjä (21.1.2011)
Ilmastonmuutos näkyy järvien jäätymisessä (20.1.2011)
Kuha pitää verkot vedessä (19.1.2011)
Sanginjoen ulkometsästä halutaan oululaisten helmi (17.1.2011)
Kivisuon turvetuotantohankkeen YVA-selostusta esitellään Muhoksella 18.1.2011 (17.1.2011)
Oulujärven kuhat odottavat talvimatkailijoita (17.1.2011)
Oulujokivarren ja Kainuun kehittämistyö jatkuu (17.1.2011)
Tervahiihtoreitit raivattiin (13.1.2011)
Uimalla Muhokselta Ouluun (13.1.2011)
Kalastaja kroolaa Montasta Tuiraan (13.1.2011)
Wanhat kartat kertovat historiasta (11.1.2011)
Kainuun pohjavedet alhaalla jo kolmatta vuotta (7.1.2011)
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerholle vuoden 2010 kestävän kehityksen tunnustuspalkinto (5.1.2011)
Kalavahingot tulivat kalliiksi Kajaanin paperitehtaalle (5.1.2011)

2010
Joulukuu
Talvivaara voitti ELY-keskuksen vakuuskiistassa (31.12.2010)
Pulliainen kritisoi kaivoslain tulkintaa (29.12.2010)
Itä-Kainuu kaipaa uusia kalastajia (28.12.2010)
Kajaani–Oulujärvelle markkinointiyhtiö (21.12.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (21.12.2010)
Talvikalastus on yhä suositumpaa (20.12.2010)
Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus (SaKu) - rohkaisevia tuloksia vesien happamuuden hallinnassa (17.12.2010)
Luontoarvot nousivat pintaan uraani-illassa (17.12.2010)
Sotkamo haluaa selväksi uraanin myrkyllisyysvaikutuksen (17.12.2010)
Kainuussa muuta maata ojitetummat suot (16.12.2010)
Vapo suunnittelee yli 800 hehtaarin turvetuotantoaluetta Kivisuolle (16.12.2010)
Sotkamo haluaa tarkennuksia uraanilupaan (15.12.2010)
Uutta tietoa Kainuun soiden tilasta (13.12.2010)
Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuuleminen alkaa (8.12.2010)
Ympäristöarviointi: Talvivaaran suurin riski liittyy kuljetukseen (7.12.2010)
Kivisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (3.12.2010)
Jokielokuvafestivaali taas suunnitteilla (2.12.2010)
Marraskuu
Höyryä Kainuun vesillä 140 vuotta (29.11.2010)
Eino Leino -talon toiminnalle haetaan vapaaehtoisia tukijoita (29.11.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (25.11.2010)
Tervan tie -tavaramerkki Kapsakalle (22.11.2010)
Viinivaaran pumppaamojen rakentamispäätös siirtynee ensi valtuustokaudelle (19.11.2010)
Oulujärven ylitystie vielä selvityksessä mukana (18.11.2010)
Putaalanjoen kunnostus vaatii kunnalta 95 000 euroa (15.11.2010)
Suojoesta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia (15.11.2010)
Valtuusto jätti Viinivaaran pöydälle (10.11.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (10.11.2010)
Oulujärven korkeus lähes normaalissa (4.11.2010)
Syöksykierre uhkaa siikakantaa Perämerellä (2.11.2010)
Talvivaara-kyselyn vastaajista yli puolet on kokenut haittoja (2.11.2010)
Talvivaaran uraanista ei ole ollut haittaa (1.11.2010)
Lokakuu
Viinivaaran pohjevesihanke kuumentaa tunteita (26.10.2010)
Geopark tarjoaa Oulujokilaaksolle mahtavat mahdollisuudet (26.10.2010)
Viinivaarasta kiistely jatkui (21.10.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (21.10.2010)
Lippo-opettajan siika nousi ensi vedolla (19.10.2010)
Geopark-rummutus aikaa nyt todenteolla (19.10.2010)
Rokuan Geopark innostaa matkailuväkeä (14.10.2010)
Kainuun vesiin istutettu 330 000 siianpoikasta (14.10.2010)
Hailuodon luontoa ja maisemaa on hoidettava vaalien (13.10.2010)
Vaala, Muhos ja Utajärvi saivat Geoparkin (11.10.2010)
Metsähallitus valittaa Viinivaaran vesiluvasta (11.10.2010)
Hellekesä helli leväkukintoja (8.10.2010)
Kainuun retkeilypalvelut uhattuina (7.10.2010)
Tervareitistö kohta valmis (5.10.2010)
Talvivaaran kaivos ei ole karkottanut matkailijoita (5.10.2010)
Oulun seudun matkailulle yhdeksän kärkikohdetta (5.10.2010)
Linnanvirran kalastusalue on Vuoden kaupunkiteko (4.10.2010)
Maailman pohjoisin Geopark löytyy Rokualta (4.10.2010)
Oulun kalatien mahtilohet lukijakuvassa (4.10.2010)
Pohjapadoista ratkaisu Rokuan vesiongelmiin? (1.10.2010)
Syyskuu
Maastokohteita tarjolla koululaisille ja päiväkodeille (30.9.2010)
Apu: Talvivaaran keväinen vuoto sisälsi uraania (30.9.2010)
Viinivaara poiki valitusryöpyn (30.9.2010)
Asiantuntijat seminaarissa Liminganlahdella: Monimuotoinen luonto tuo taloushyötyjä ihmisille (30.9.2010)
Luonnonsuojelijat valittivat Oulun pohjavesihankkeen saamasta luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen (30.9.2010)
Talvivaarasta oikeuskanslerille kaksi kantelua (29.9.2010)
Kainuun matkailu- ja käyntikohteisiin opastaminen uudistuu, yleisötilaisuus Kuhmossa 6.10.2010 (28.9.2010)
Oulun seudun luontokohteet yhteen pakettiin (24.9.2010)
Jokivarsi olohuoneena (23.9.2010)
Pohjoisen muikkukanta pysynyt hyvänä (23.9.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (23.9.2010)
"Kaikkia Viinivaaran haittoja ei tunneta" (21.9.2010)
Viinivaaran outo pohjavesihanke (17.9.2010)
Muhoksen Liimanninkoskella henkii rotkon rauha (17.9.2010)
Viinivaaran vedenotosta huoli (16.9.2010)
Oulun pohjavesihanke herättää suuria tunteita (16.9.2010)
Hossan sukelluksista lupaavia tuloksia (15.9.2010)
Kahdeksassa Kainuun järvessä sinilevää (13.9.2010)
Muikkukannan pienuus huolestuttaa (8.9.2010)
Matkailumarkkinoinnin yhteistyö ratkeaa (6.9.2010)
Sähkökalastus paljastaa Hupisaarten purojen kalalajiston (3.9.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (3.9.2010)
Lohenpalautus jokiin on romuttumassa (2.9.2010)
Oulun pohjavedestä iso osa tulee Utajärven maaperästä (2.9.2010)
Oulujokivarsi pysyy suljettuna (1.9.2010)
Elokuu
"Ylitystie piristäisi Oulujärven matkailua" (30.8.2010)
Kalastus alkaa ukkoutua (30.8.2010)
Kalmosärkkä saa hoito- ja käyttösuunnitelman (30.8.2010)
Viinivaaran pohjavesihankkeelle lupa (27.8.2010)
Lohi nousee Oulujokeen (26.8.2010)
Oulujoen lohia merkitään (26.8.2010)
Viinivaarahankkeesta aiotaan valittaa (26.8.2010)
Poliisille tutkintapyyntö täplärapujen istutuksesta (25.8.2010)
Rata, tiet ja Kollaja kauppakamarin vaatimuslistalla (24.8.2010)
Puro takaisin uomiinsa (24.8.2010)
"Edellinen turvepläjäys tappoi joesta kalat" (24.8.2010)
Merikosken lohen nousua pääsee taas seuraamaan (23.8.2010)
Lammasjärven ja Lentuan viitoitus vireille (23.8.2010)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa Hailuodon Marjaniemen virkistyskäyttövarustusta maisema ja luonto erityisesti huomioiden (23.8.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (20.8.2010)
Kesän viimeiset tanssiaskeleet (20.8.2010)
Oulujokilaakson alueelle tulossa 2 000 hehtaaria uusia turvesoita (19.8.2010)
Meri tulee lähemmäksi (19.8.2010)
Kainuun matkailu- ja käyntikohteisiin opastaminen uudistuu, yleisötilaisuus 1.9.2010 (19.8.2010)
Sanginjoen ulostepusseista toinen vielä joessa (19.8.2010)
Kalatie esittäytyy yleisölle Oulussa (19.8.2010)
Uistelija osaa lukea luontoa (19.8.2010)
Jokifilmit kiinnostivat festareilla (18.8.2010)
Taimen kutee pian lähes Oulun keskustassa (17.8.2010)
Oulun merellisyys - paljon puhetta, vähän tekoja (17.8.2010)
Oulujärven kuhauistelu veti paikalle noin 100 venekuntaa (16.8.2010)
Kajakkimelontaa tehdään tutuksi Oulujärven melontaviikolla (12.8.2010)
Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Hailuodon liikenneyhteyden ja Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksista (12.8.2010)
Juha Taskinen mukana Kuvien virta -filmifestivaaleilla (11.8.2010)
Itämeri-kiertue Ouluun (11.8.2010)
Järvissä havaittu vähän sinilevää (9.8.2010)
Kuhmoon rakennetaan kalapaikkoja myös liikuntarajoitteisille (9.8.2010)
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtatie 22:n Oulu–Kajaani kehittämisen selvittäminen (6.8.2010)
Rutto runtelee rapuja (5.8.2010)
Tuhkaus ja ojakalkitus vähentävät Sanginjoen sivuvesien happamuutta (4.8.2010)
Ärjä on vetänyt kävijöitä kiitettävästi (3.8.2010)
Muikun pieni koko kiusaa kalastajia (3.8.2010)
Maanselän suoluontoa kartoitetaan (3.8.2010)
Maanselän soiden kohtalo huolettaa (2.8.2010)
Sinilevän vähyys hämmästyttää asiantuntijaa (2.8.2010)
Pajakkajoen rapurutto peräisin Lentuan täpläravuista (2.8.2010)
Heinäkuu
Hupisaarten purot kutukuntoon? (30.7.2010)
Lahnasaalis ei lannista kalatietutkijaa (30.7.2010)
Talvivaara tekee laajan ympäristökartoituksen (30.7.2010)
Kesä kuivattaa Ahveroisen (29.7.2010)
Pohjoisen rapukaudesta tulossa heikko (28.7.2010)
Kuhastus vaatii taitoa (27.7.2010)
Utajärven pohjoispuolen altaita halutaan kirkastaa Oulujoen vedellä (27.7.2010)
Oulu-laiva hamuaa merellisyyttä Ouluun (26.7.2010)
Lamminahon Fordson Major tarjosi keikkuvaa kyytiä (26.7.2010)
Täplärapuja Lentualla (26.7.2010)
Oulujärven veden laatu paranee hiljalleen (26.7.2010)
Lohet hukassa Hailuodosta (26.7.2010)
Rehja, Ruuhijärvi ja Pyörteen tila ideakilpailun kohteina (26.7.2010)
Lohia ja taimenia tutkitaan Merikoskessa (23.7.2010)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Oulun-Haukiputaan edustan merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (21.7.2010)
Lohi se on pieni muikkukin (20.7.2010)
Rapuja riittää pyydettäväksi runsaasti (19.7.2010)
Purjehtiminen Oulujärvellä on elämys (16.7.2010)
Rajattomien mahdollisuuksien meri (16.7.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (16.7.2010)
Oulujoelle haluttaisiin vesiurheilukeskus (14.7.2010)
Kainuun soilla tehdään kesän aikana maastotutkimuksia (14.7.2010)
Oulujoen vesistö on tummaa ja humuspitoista (14.7.2010)
Kulttuuriyrittäjyydellä ja -matkailulla suuret mahdollisuudet (13.7.2010)
Vaala tähtää Oulujärven melonnan pioneeripaikaksi (13.7.2010)
Pällin patoaltaasta haukia ja kirjolohia (13.7.2010)
Tervakanavan soutunäytökset vievät ajassa taaksepäin (13.7.2010)
Arkkitehti Aarne Ervi loi Oulujokivarteen merkittävän rakennusperinnön (13.7.2010)
Vesiä ei ole tutkittu Oulussa (12.7.2010)
Perämeren lohi kateissa (12.7.2010)
Kajakissa lantio seuraa aallon kulkua (12.7.2010)
Metsähallitus kunnostaa Oulujärven retkeilyalueen saarten laivalaiturit (12.7.2010)
Kalateiden suunnittelu etenee aikataulussaan (8.7.2010)
Eino Leino -talo ei tule toimeen omillaan (8.7.2010)
Lönnrot-tutkija Rytkölä sai palkinnon (8.7.2010)
Huviretkisarja viimeisteli Kainuun Soudun (6.7.2010)
Riippusilta rapistuu vähitellen (5.7.2010)
Vaalan Rokuanjärvessä on runsaasti sinilevää (5.7.2010)
Talvivaaran naapurissa, Kanasten Tuhkakylän kodissa pyyhitään jatkuvasti pölyä (5.7.2010)
Onkimies jaksaa narrata (5.7.2010)
Hepoköngäs on ainutlaatuinen nähtävyys (5.7.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (2.7.2010)
Virtavesien kunnostus parantaa kalakantoja (2.7.2010)
Kainuun meri matkailun mereksi (2.7.2010)
Kalastusta ei saa ottaa liian vakavasti (2.7.2010)
Kuhmon kallioperää kartoitetaan (2.7.2010)
Maaseudun tutkijat pitävät Kainuuta houkuttelevana matkailualueena (2.7.2010)
Viinivaaran pohjavesipumppaus vaarantaisi kristallinkirkkaat lähdevedet (1.7.2010)
Kuhakannat ovat vahvistuneet (1.7.2010)
Kesäkuu
Veneilijöiden rantautumista helpotetaan Oulujärvellä (30.6.2010)
Poltot alkavat Talaskankaan ennallistamiseksi (30.6.2010)
Melomalla mieli rauhoittuu (28.6.2010)
Tutkimus selvittää, pääsevätkö lohen vaelluspoikaset Oulujärvestä merelle (28.6.2010)
Taimenta ja harjusta istutettu Linnanvirtaan tänä kesänä jo kolmesti (28.6.2010)
Ärjänsaaren hiekat taas kaikkien ulottuvilla (28.6.2010)
Muikkua riittää, syöjistä puutetta (28.6.2010)
Tervasoutu Vaalasta kohti Oulua jo 26. kerran (24.6.2010)
Jylhämään kalahissi, Nuojualle pystyrakokalatie (24.6.2010)
Oulujoesta rakennetaan lohijoki (24.6.2010)
12 000 näki Sedovin (23.6.2010)
Hupisaarten luonnonkukat tutuiksi (23.6.2010)
Oulujärven ja Nuasjärven yhdyskanava jakaa mielipiteet (23.6.2010)
Oulujärven markkinointi horjuu (22.6.2010)
Virtaamat normalisoituneet kevään jäljiltä (21.6.2010)
Muhos etsii Monttaan yrittäjää (21.6.2010)
Geopark-verkosto esittelee geologian lisäksi luontoa ja kulttuuria (21.6.2010)
Saarijärven kalakannassa tavoitellaan luonnonmukaisuutta (21.6.2010)
Tulvapaikanhakijat tutkivat Kaupunginojaa (18.6.2010)
Eino Leino-talo avasi kesäkautensa (18.6.2010)
Kainuun Liikunta jatkaa retkeilyreittien tekemistä tutuksi (18.6.2010)
Oulujärven taimenkanta nousuun (17.6.2010)
Tulvavaarakartat Laanaojalle (17.6.2010)
Kalastajat loppuvat ennen kaloja (17.6.2010)
Jäälinjärvestä löytyi sinilevää (17.6.2010)
Aloite: Sanginjoelle kansallispuisto, Lemmenpolku vihkipaikaksi (17.6.2010)
Isot risteilyt alkavat (16.6.2010)
Vapapäivä innosti satoja nuoria kalastamaan (15.6.2010)
Eino Leino -perinnetalo avaa ovensa 13.6. (15.6.2010)
Kolme kalaa kesäkauden avajaisiksi (15.6.2010)
Oulun vesille pääsee neljän risteilijän aluksilla (15.6.2010)
Kalastava onki pitää rakentaa osista (15.6.2010)
Rokuaa arvioidaan Geopark-kohteeksi (14.6.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (14.6.2010)
Kunnanhallitus puoltaa siltaa Hailuodossa (11.6.2010)
Kainuussa kampanjoidaan roskaamisen ehkäisemiseksi (10.6.2010)
Vapapäivää pääsee viettämään Kainuussakin (9.6.2010)
YLE Oulun Kalakilpailu 2010 (9.6.2010)
Luonnonsuojelijat moittivat Hailuodon tuulipuistoa (9.6.2010)
Kainuun matkailu- ja käyntikohteisiin opastaminen uudistuu (9.6.2010)
Tervantie kutsuu tutustumaan Oulujoen vesistön tervakulttuuriin (9.6.2010)
Kesällä järvellä lipuu kymmeniä kajakkeja (9.6.2010)
Kuivasjärven rannalta löytyy salainen puutarha (8.6.2010)
Risteilyalukset valmiina kesään (8.6.2010)
Leviä etsitään taas vesistä (8.6.2010)
Lamminahossa vietetään kesää lähiruuan merkeissä (8.6.2010)
Lemmenpolku kuhisee jälleen kalastajia (7.6.2010)
Uusia kalateitä aikaisintaan vuonna 2012 (7.6.2010)
Lapset kalastuksen kadotettu sukupolvi (4.6.2010)
Parikymmentä melojaa kesyttää Kiiminkijokea (4.6.2010)
Nuoria innostetaan kalastamaan (4.6.2010)
Manamansalon lammissa uiskentelee tuhansia kiloja kirjolohta ja taimenta (3.6.2010)
Oulujärven pelastusaluksen nimi on myynnissä (3.6.2010)
Oulujärvi annetaan yrityksille (3.6.2010)
Hauenuistelun EM-kisan ennätyskala lähes 10 kiloa (2.6.2010)
Toukokuu
Oulujärven retkeilyalueen laitureita korjataan (31.5.2010)
Lohenpoikaset pääsivät Oulujoen vesistöön (31.5.2010)
Ärjänsaareen pääsee juhannukselta (31.5.2010)
Sanginjoen ulkometsästä kansallispuisto? (28.5.2010)
Kainuun metsien hetteitä kunnostetaan (28.5.2010)
Kajaanin Runoviikko laajenee Suomussalmelle (28.5.2010)
Muhosjoen uoma hakee paikkaansa (27.5.2010)
Kalastuskausi käyntiin Matkajärvellä lauantaina (27.5.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (27.5.2010)
Kauhoo kuolleita kaloja (26.5.2010)
Metsälannoittajat kiistävät vaikutukset kalakuolemiin (26.5.2010)
Päätyvät aina vesiin (26.5.2010)
Kirjolohi kävi häijyyn peltiin (26.5.2010)
Perhokalastajat kisaavat Tamuslammella (25.5.2010)
Alempi kauneusallas vuoti kuiviin (24.5.2010)
Tervatietokeskus avautuu kesällä Niemiskylälle (24.5.2010)
Kalastaja viihtyy Kuhmossa (24.5.2010)
Eino Leino-talosta tarjottiin 30 000, myytiin 500 eurolla (21.5.2010)
Muhosjoen melontamahdollisuudet paranivat raivaustalkoilla (20.5.2010)
Rantaongintakilpailu käynnisti Lohilammen kalastuskauden (20.5.2010)
Paltamo ostaa Oulujärven rantaa ja rautatieaseman (20.5.2010)
Luonto huomioon Hietasaaren kehittämisessä (20.5.2010)
Kaupat syntymässä Eino Leino -talosta (18.5.2010)
Kesäkalastuskausi on alkamassa (17.5.2010)
Luontoyhdistys kerää nimiä Pöllyvaaran puolesta (17.5.2010)
Talvivaaran rikinhaju on vähentynyt (17.5.2010)
Suomalaisten jokielokuvien ystävät koolle Merilään (14.5.2010)
Oulujärvelle voimaan uudet kuhan ja taimenen alamitat (14.5.2010)
Peruskorjauksella nostetaan Montan voimalaitoksen tehoja (14.5.2010)
Hallitus satsaa Liminganlahden luontokeskukseen (14.5.2010)
Riekot palaamassa takaisin soidinsoilleen Kainuussa (14.5.2010)
Elämysmatkoja apajille Matkailusta lisäansioita Perämeren kalastajille (14.5.2010)
Kirjolohi korvautumassa taimenella, harjuksella ja siialla Ylä-Kainuussa (12.5.2010)
Kymmeniä litroja öljyä vesistöön Salmelassa (12.5.2010)
Oulunsalon Akionlahti luonnolliseen kuntoon (11.5.2010)
Kanavanvartijan vaappu kalastusvälinehuutokaupan helmi (11.5.2010)
Lamunkarin salaisuudet paljastuvat (10.5.2010)
Olvassuolle ehdolla kansallispuisto (7.5.2010)
Kempeleenlahden retkiluistelureitille jatkoa (7.5.2010)
Selvityksellä edistetään Kainuun soiden moninaiskäytön yhteensovittamista (6.5.2010)
Vienan reitin hakkuut jatkuvat (6.5.2010)
Metsähallitukselle kovaa kritiikkiä hakkuista historiallisella Vienan reitillä (6.5.2010)
Toppilansalmeen vuotaneesta öljystä valtaosa kerätty (5.5.2010)
Vesitilanne huhtikuun lopussa 2010: Tulvavirtaamat ja jääpadot nostivat vedenpintoja rannikkovesistöissä (5.5.2010)
Vesistöjen vedenkorkeudet ja virtaamat: Kevättulvat Pohjois-Pohjanmaalla (4.5.2010)
Kainuun järvien happitilanne keskimääräistä parempi (3.5.2010)
Oulun Toppilansalmen edustalla öljyvahinko (3.5.2010)
Montan remontti ei vaikuta säännöstelyyn (3.5.2010)
Huhtikuu
Kalasota kytee Kiannalla (30.4.2010)
Nokkalan asuinalue sai Viisikanta –palkinnon (29.4.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (29.4.2010)
Viisikantapalkinto jaettu - vuoden 2010 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rakennussuojelupalkinnot Haapavedelle ja Vaalaan (28.4.2010)
Liminganlahden luontokeskuksen rahoitus varmistumassa (28.4.2010)
Talvivaara työstää hajuongelmaa (28.4.2010)
Liminganlahden luontomatkailukeskukselle rahoitusta (26.4.2010)
Wanhat Wehkeet ja Wieheet pitää huutokaupan Kajaanissa (23.4.2010)
Rokua Geoparkille hyvä vastaanotto (22.4.2010)
Hanna nousi kuivalle maalle (22.4.2010)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (22.4.2010)
Liminganlahdelle lisää lintumatkailijoita (20.4.2010)
Järvivedet kääntyneet nousuun (19.4.2010)
Lämmin sää joudutti kevään tuloa Kainuussa (16.4.2010)
Tulvat likaavat Oulun raakavettä (16.4.2010)
Hanna makaa tiukasti Uitonsataman pohjassa (12.4.2010)
Hailuodon liikenneyhteyshankkeen sekä Oulunsalo-Hailuoto-tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukset nähtäville (12.4.2010)
Hanna-alus valutti öljyä Oulujärveen (8.4.2010)
Oulujoen vesistöön normaali kevättulva (6.4.2010)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tiedote (6.4.2010)
Viinivaaran pohjavedenoton vaikutukset luontoon olisivat dramaattiset (6.4.2010)
Maaliskuu
Pohjavedenotto uhka Kiiminkijoelle (31.3.2010)
Rokuan Geoparkin teemaryhmä kokoontuu tänään (31.3.2010)
Vaala terästää Oulujärven matkailua (29.3.2010)
Oulu hakee uutta potkua - brändiä (29.3.2010)
Talvivaara sai poikkeamisluvan jokeen johdettavan veden määrään (29.3.2010)
ilimari.fi lisää ilmastotietoisuutta (26.3.2010)
Vaala perustaa melontakeskuksen (25.3.2010)
Oulu-laivan kohtalo on vaakalaudalla (25.3.2010)
Veden korkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (25.3.2010)
Valitus hylätty – räjäytykset Talvivaarassa jatkuvat (25.3.2010)
Talvivaara anoo poikkeamislupaa jokeen johdettavan veden määrään (25.3.2010)
Oulu-laiva houkutteli Toppilan satamaan (22.3.2010)
Kuivasta pakkaslumesta vain vähän vettä Oulujoen vesistöön (18.3.2010)
Oulun merisaaret suojelualueeksi (18.3.2010)
Liminganlahdesta lintukuvaajien ykköskohde (18.3.2010)
GTK tutkii Oulujärven pohjaa (17.3.2010)
Kajaaninjoen juoksutus tuskin ongelma saukoille (17.3.2010)
Pateniemeen kerääntyy pari tuhatta pilkkijää (17.3.2010)
Mustan lumen talvi enteilee vähemmän hapanta Sanginjokea (15.3.2010)
Oulu sammuttaa valot tunniksi lauantai-iltana (15.3.2010)
Tausta: Talvivaara haisee ja pölyää (10.3.2010)
Ykkösinsinöörin olohuoneessa (5.3.2010)
Vuoden Vesistöteko -palkinto meni Ervin arkkitehtuurin vaalijalle (4.3.2010)
Eino Leino -talo rakennusperinnekohteeksi? (4.3.2010)
Työryhmä pohtii Leino-talon tulevaisuutta (3.3.2010)
Kuhmon taimenen tilaa kohennetaan (3.3.2010)
Oulujärvi Leader puoltaa melontakeskuksen ja Kievarin suunnitelmia (3.3.2010)
Uudessa pilkkikilpailussa narrataan lohia (1.3.2010)
Kirjolohta istutettiin Särkiseen (1.3.2010)
Luonnonsuojelijat vetoavat Hailuodon puolesta (1.3.2010)
Utosjokea kunnostetaan lohelle (1.3.2010)
Oulun vetovoimaa kohennetaan uusin konstein (1.3.2010)
Helmikuu
Veden korkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (26.2.2010)
Kuinka käy Eino Leino -talon? (24.2.2010)
Vienan reitille opasteita kesällä (24.2.2010)
Laaja vesitutkijakoulu aloittaa (19.2.2010)
Oulujoki elää nuorten taiteilijoiden töissä (17.2.2010)
Oulun kaaret tarttuivat ryijyihin (17.2.2010)
Raahe ja Hailuoto: Merihiekan nostossa huomioitava kalastus (3.2.2010)
Tammikuu
Kalateiden tulo Oulujoelle sai vahvistuksen (1.2.2010)
Veden korkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (28.1.2010)
Oulujärvelle voimaan uudet kuhan ja taimenen alamitat (21.1.2010)
Erimielisyyttä vanhan merkkipuun säilytyspaikasta (20.1.2010)
Kapsakka irtisanoi Eino Leino -talon vuokrasopimuksen (20.1.2010)
Haltiat ja parat manataan henkiin (14.1.2010)
Oulujoella hiihdellään rantoja pitkin (11.1.2010)
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelma sisältää laajan toimenpideohjelman (11.1.2010)
Pohjavedet saadaan hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä (11.1.2010)
Oulun merellisyys on edelleen hakemisessa (11.1.2010)
Oulujoen kalateitä rakentamaan jo 2012 (7.1.2010)
Vaala ja Muhos myös luvanhakijoiksi lohikalojen ylisiirtoihin Oulujoella (7.1.2010)

▲Alkuun

2009
Joulukuu
UPM:n selvitettävä joen kuitulietteen riskit (31.12.2009)
Kunta hakee lupaa lohien ylisiirtoon (29.12.2009)
Veden korkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (22.12.2009)
Järvien jäät kantavat (22.12.2009)
Oulujärvestä nousi jättikokoinen taimen (16.12.2009)
Kuhan ja taimenen alamitat nousevat (16.12.2009)
Marraskuu
Oululaisen hiilikenkä on raskas (14.11.2009)
"Melonnasta Oulujärven matkailun kärki" (14.11.2009)
Oulujärven ympäristön melojat perustivat oman yhdistyksen (14.11.2009)
Parempia taimenkoskia Kuhmoon (14.11.2009)
Rokua Geoparkin hakemus lähti matkaan (8.12.2009)
Kainuun vedenkorkeudet lähellä keskitasoa (3.12.2009)
Matkailukohteille vesistöaiheinen kilpailu (30.11.2009)
"Ennen siellä uomassa virtasi ihan oikea joki" (30.11.2009)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (30.11.2009)
Talvivaara lupasi hajuttomuutta (26.11.2009)
Luonnon monimuotoisuudelle annettava iso painoarvo maakunnan päätöksenteossa (24.11.2009)
Luonnontilaiset suot rajataan turvetuotannon ulkopuolelle (24.11.2009)
Läskit kalat eivät pääse kutemaan (23.11.2009)
Kansan selkeä tuki kalateille (20.11.2009)
Pandapalkinto Liminganlahdelle (20.11.2009)
Vaalan kunta haluaa selvittää kalansiirtojen vastuukysymykset (20.11.2009)
Lohikalaa halutaan siirtää Utosjokeen ja Kutujokeen (16.11.2009)
Oulujokilaakson kunnat sitoutuneet kalateiden rakentamishankkeeseen (16.11.2009)
Geopark-hanke hyväksytty kunnissa (16.11.2009)
Rokuan Geopark ratkaisu käsillä (16.11.2009)
Perämerellä piilee oma Galapagos (16.11.2009)
Rokuan vesissä riittää selvitettävää (11.11.2009)
Vapaa-ajan kalastus suosittua Oulun läänissä (6.11.2009)
Sanginjoen ulkometsälle käyttöohjeet (6.11.2009)
Rokuan alueen Geopark-hakemus etenee (5.11.2009)
Rokuanjärveä tyhjennettiin särkimassasta (4.11.2009)
Lokakuu
Merilohen menestymistä entisillä kutupaikoillaan selvitetään (29.10.2009)
Merilohi palasi Lietejokeen mätipusseissa (29.10.2009)
Kalastus kivikautinen elinkeino Hossassa (28.10.2009)
Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (28.10.2009)
Kuka päättää Oulujoen virtaamista Fortumissa? (28.10.2009)
Oulujoen kunnostuksessa jokivarren kunnat tiiviisti mukana (26.10.2009)
Oulujokivarren kunnat halutaan kalateiden rakentamisen luvanhakijoiksi (25.10.2009)
Oulujokilaakson Tervareitistön hiihto- ja patikkareitit saivat rahoituksen
Oulujokeen lisää kalaportaita
Kajaaninjoen kalastus vuokralle
Princess of Saimaa jättää Kajaanin
Vapo Oy hakee ympäristölupaa Utajärvelle Tunturisuon turvetuotantoalueelle
Vienan reitin hakkuista tutkintapyyntö
Rokuan ja Oulujärven matkailua kehitetään
Oulujärvelle etsitään matkailutuotteita
Miljoonia kalanpoikasia päästetään uimaan
Oulujoella pääsee katamaraanin kyytiin
Oulujokisuiston saaria tehdään tutuksi retkillä
Oulujoen voimalaitoksille suunnitellaan yksilölliset kalatiet
Veden korkeudet nousevat
Oulujokeen rakennetaan kuusi kalatietä
Oulujoen kalateiden suunnittelu käynnistyy
Lohi voisi kutea Hupisaaren puroissa
Ylitystietä ei hyväksytty maakuntakaavaan
Ylitystien selvittelyt rahan haaskausta
Lohen lihaskunto nousee uimatreenillä
Oulujärven ylitystiestä nähtävyys
Lohi saattaa palata Iijokeen jo kesällä
Ikuisuushanke Oulujärven ylitystiestä tyssää taas
Vesistöissä hyvin happea Kainuussa
Vaalassa kaivetaan kutukuoppia
Kuhmon vesiin venäläistä jalokalaa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuskampanja alkanut
Pyhäkosken voimalaitoksesta vuoti öljyä Oulujokeen
Jäät vahvistuneet Kainuun järvissä
Oulujärvi on valmis ottamaan vastaan kevään tulovirtaamat
Oulujärven jäätie säästää kilometrejä
Tulviin varustaudutaan Oulujoen vesistöllä
Rokuan alueelle halutaan Geopark-status
Vaalaan kunnostetaan virtavesialue
Riita siltarummusta koneistoa vastaan
Saalispalautetta paljon Kajaanista
Verkkokalastajilta halutaan saalistietoja
Iijoen lohille haetaan siirtolupaa
Oulunkaari siirtäisi merituulipuiston kauemmaksi Natura-alueesta
Vedenkorkeuden vaihtelu syö jäätä
Merikosken voimalaitos rauhoitti jäiden massavyöryn
Perhokerholle ja Kari Tervolle Vesistöteko-palkinnot
Kiantajärvestä ei ympäristövaikutusten arviointia
Rokuan huipulle kunnostetaan hulppea näköalapaikka
Oulujärvi 40 senttiä yli normaalitason
Lohen nousu Oulujärveen taas lähempänä
Vaelluslohi on palaamassa Iijokeen
Rokua paljastaa sisimpänsä
Princess of Saimaa siirtyy Oulujärvelle
Ympäristökeskus: Oulu-Haukiputaan merituulipuiston arviointiohjelmaa täydennettävä
Lannoitteet kuormittavat jokia Pohjois-Pohjanmaalla
Kiantajärven säännöstely hiertää Suomussalmella
Oulujoen kalateiden rakennussuunnittelu valmiiksi ensi vuonna
Oulun vesistöt eivät täytä EU:n laatuvaatimuksia
Hallinto-oikeus muutti Oritkarin ruoppauskieltoa
Oulu-laivan kunnostukseen ei ole luvassa avustusta
Oulujoen kehittämiseksi perustetaan osuuskunta
Möljän silta rakenteille tänä vuonna
Kelkkareitti valmistuu Oulujärvelle
Kalat saavat päiväysmerkinnän
Lohella maksettiin verot ja tehtiin kauppaa
Oulu on norjalaislohen kaupunki
Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeelle tunnustusta
Uusia luonnonsuojelualueita syntyi Kainuuseen
Oulujoelle suunnitteilla useita kalateitä

▲Alkuun

2008
Cewic kerää vesialaa yhteen
Viinivaaran vedenottomäärä kestämätön
Vesialan osaamiskeskittymä Cewic on aloittanut toimintansa
Pikkaralan Kuusikuja sai rauhan
Kivinen kirja kertoo rakentajista
Luonnonsuojelupiiri vaatii Saarisuon suojelemista
Syystulva kääntymässä laskuun
Lohi palaa Iijokeen
Perhonsidonnan SM-kisat Kajaani
Lehtomäki jättäisi luonnontilaiset suot turvetuotannon ulkopuolelle
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmaa esitellään
Kalastajat vähentäisivät norppia
Amerikasta tuotu lohikala uhkaa syrjäyttää purotaimenen
Isosuon turvetuotannon haitat ongelmallisia
Pohjolan voima istuttaa kaloja
RKTL luotasi merilohien liikkeitä Montassa
Perhonsidonnan XXV SM-juhlakilpailut Kajaanissa 25.-26.10.2008
Vesi vähissä remontin takia
Elävä joki -valokuvakilpailun parhaimmat selville
Yli kuusikiloinen vonkale toi lohikuninkuuden
Oulujoessa kellui öljylautta
Melojille tarjotaan tyytymistä luonnonvesiin
Melonnan hurmaa Oulun sydämeen
Oulujoessa on ollut suppohaittoja aina
Prinsessan koskenlasku aikansa tähtihetki
Rokua ja Oulujärvi tiivistävät yhteistyötä edistääkseen matkailua
Merikosken voimalan rakentajille muistomerkki
Kalastus on halpa harrastus
Oulujoen lohikuninkuus kilpailu
Merikosken kalatie lisää Oulujoen virkistyskalastusarvoa
Jäykkä byrokratia pitää Oulun mattolaiturit vedessä
Talkootanssit ja tukkilaiset vauhdittivat Kantturan kesäpäivää
Rokuan järvien pinta
Sapettaa, kun Oulu-laiva jäi euroitta
Kiiminkijoki sai taimenlisän
Oulu lähtee ison Itämeren eteen pienin teoin
Kiiminkijoki virtaa suurimmilaan
Liminganjoki ja -järvi kunnostetaan
Taimenen poikanen kasvaa turvalaatikossa
Perämeren jäätilanne heikko
Sanginjärvi ja Tulijärvi vähällä hapella
Oulujärvessä reilusti vettä
Merikoskessa taas liikaa vettä
Oulujoen vesistön tulovirtaamat keskimääräistä suuremmat
Suppopatojen riski Oulujoella hellitti
Pohjavesihanke onnistuu pienin muutoksin
Luonto-Liitto: Suojelemattomat vanhat metsät kaatumassa Kainuussa
Kvartaalilaukasta Oulujokiseen työonneen aikaa
Merikosken padotuksen nosto ei poikinut korvauksia
Suojelijat estivät hakkuut Puolangassa
Leuto talvi sekoitti Oulujoen juoksun
Oulujoen rantareitin sunnittelu alkanut
Oulujärvi työntyy maalle
Merikalastus dementoi Oulujoen ja Kiiminkijoen lohielinkeinojen kehittämisen
Vesi laski Tuiran uimarannalle
Oulujoen vesi tulvakorkeuksissa
Suppotulvista riesaa Pohjois-Pohjanmaalla
Oulujoki sai jääkannen koko pituudeltaan

▲Alkuun