New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Energiasivu

WWF tyytyväinen Raippaluodon tuulivoimapäätökseen (31.12.2010)

Ympäristöministeriö vahvisti tiistaina 21.12. Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaavassa osoitettu Raippaluodon tuulivoima-alue jätettiin vahvistamatta, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu varmistua siitä, täyttyvätkö siellä laissa asetetut sisältövaatimukset luonnonarvojen vaalimisen osalta. WWF:n mielestä ympäristöministeriön päätös on perusteltu ja oikea. Lue lisää...

23.12.2010 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Pohjanmaan maakuntakaava mahdollistaa suuret tuulivoimapuistot Korsnäsin ja Siipyyn merialueilla (29.12.2010)

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Pohjanmaan maakuntakaavan. Maakuntakaava mahdollistaa Suomen mittakaavassa huomattavan suurten tuulipuistojen sijoittamisen Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille. Taustaselvityksen mukaan näille merialueille voitaisiin sijoittaa jopa satoja tuulivoimaloita. Lue lisää...

22.12.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Lehti: Saksalaiset puuhaavat tuulivoimaa Suomeen (22.12.2010)

Saksalaisfirma suunnittelee rakentavansa Keski-Pohjanmaalle tuulivoimaloita, uutisoi Keskipohjanmaa-lehti. Ensimmäiset tuulimyllyt valmistuvat ensi vuonna. Lue lisää...

20.12.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Valmius ydinvoimalan tuloon on olemassa (17.12.2010)

Meri-Lapin valmiudet vastaanottaa Fennovoiman Karsikkoon suunnittelema ydinvoimala ovat hyvät, mutta tekemistä riittää vielä niin kuntapuolella kuin yrityksissäkin. Miljardihankkeesta osille pyrkivät yritykset saavat kehittää laatu- ja johtamisjärjestelmiään ja verkostoitua. Lue lisää...

15.12.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Kantojen poltosta kiistaa (13.12.2010)

Kantojen polton hiilipäästöt herättävät eripuraa tutkijoiden ja biovoimayritysten välillä. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan puun poltosta vapautuu ilmakehään lähes yhtä paljon hiiltä kuin kivihiilen poltosta. Lue lisää...

9.12.2010 YLE Etelä-Karjala

▲Alkuun


Fennovoima: Paikka päätetään ennen juhannusta (10.12.2010)

Fennovoima siirtää päätöstään ydinvoimalan sijoituspaikkakunnasta pikku hiljaa eteenpäin. Se jos mikä saa simolaisten kädet hikoamaan. Lue lisää...

8.12.2010 Pohjolan Sanomat / Pekka Juntti

▲Alkuun


Uudella teknologialla voidaan hyödyntää vesivoimaa tuhansissa uusissa kohteissa (9.12.2010)

Vesivoima on vanhin ja monien mielestä myös puhtain uusiutuvan energianlähde. Vesivoimalle ei ole kuitenkaan arvioitu suuria kasvumahdollisuuksia, koska useimmat suuret joet on jo valjastettu sähköntuotantoon, ja uusia hankkeita vastustetaan ympäristösyistä. Lue lisää...

2.12.2010 Bioenergia Uutiset

▲Alkuun


Tuulivoiman tulevaisuus on merellä (7.12.2010)

Porin Tahkoluodon edustalla sijaitsevan Suomen ensimmäisen merituulivoimalan sähköntuotanto ja tekninen toimivuus on ollut huippuluokkaa. Voimala tuottaa yli kymmeneksen enemmän sähköä kuin Tahkoluodon niemen kärjessä sjaitseva voimala. Lue lisää...

1.12.2010 YLE Satakunta

▲Alkuun


Siikajoki kaavoittaa tilaa tuulipuistolle (3.12.2010)

Siikajoen kunta aloittaa Vartinojan tuulipuiston kaavoituksen. Vartinhakaan suunnitellaan 8-9 tuulivoimalaa, joiden rakennustyöt voisivat käynnistyä ensi syksynä. Hanketta ajaa virolainen Intercon Enegy -yhtiö, joka on myös Siikajoen merituulipuiston suunnitelmien takana. Lue lisää...

1.12.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Fennovoima tekee vielä selvityksiä (1.12.2010)

Ydinvoimayhtiö Fennovoiman laitospaikkaselvitykset on pääosin tehty. Mahdollinen lisäselvitys voisi olla merenpohjan kairaaminen. Yhtiö ilmoittaa vuoden vaihteen jälkeen, tuleeko laitos Pyhäjoelle vai Simoon. Lue lisää...

29.11.2010 YLE Radio Perämeri

▲Alkuun


Ydinvoimalahanke etenee vakaasti (1.12.2010)

Ydinvoimayhtiö Fennovoiman hanke etenee Pohjois-Suomessa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kolmen vuoden mittainen valmistelutyö, joka tähtäsi yhtiön ydinvoimalahanketta koskevaan periaatepäätökseen, sai sinettinsä heinäkuun 1. päivänä eduskunnassa. Lue lisää...

29.11.2010 Kaleva / Helge Murtovaara

▲Alkuun


Kainuussa varaudutaan tuulivoimaan (30.11.2010)

Tuulimittaukset jatkuvat edelleen Paltamossa ja Ristijärvellä. Kivesvaaralla ja Saukkovaaralla tehtävien mittausten perusteella on tarkoitus selvittää mahdollisen tuulivoimalan kannattavuutta. Lue lisää...

26.11.2010 YLE Kainuu / Jukka-Pekka Räsänen

▲Alkuun


Tornion tepla äänesti tuulipuiston yva:sta (29.11.2010)

Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunnalla ei ole huomauttamista Röyttän merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lautakunta joutui kuitenkin äänestämään asiasta keskiviikon kokouksessaan. Lue lisää...

25.11.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto haluaa tehdä lopun turpeen tukemisesta (25.11.2010)

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa, että turpeen energiakäytön tukeminen lopetetaan. Liitto vetoaa pääministeri Mari Kiviniemeen (kesk.) ja valtiovarainministeri Jyrki Kataiseen (kok.). Luonnonsuojeluliitto tahtoo turpeen mukaan EU:n komission aloitteeseen kivihiilen valtiontukijärjestelmien lopettamiseksi vuoteen 2014 mennessä. Aloitetta käsitellään EU:n kilpailukykyneuvostossa joulukuussa. Lue lisää...

23.11.2010 Suomenmaa

▲Alkuun


Päättymätön keskustelu (18.11.2010)

Ydinvoimala jakaa edelleen kuntalaisten mielipiteet niin Simossa kuin Pyhäjoella joko sen kannattajiin tai vastustajiin. Asia kuitenkin kiinnostaa edelleen, koska Pyhäjoella maanantai-iltana Kalevan, Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-maaseututiedotushankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen järjestämään tilaisuuteen osallistui lähes 150 asiasta kiinnostunutta. Lue lisää...

16.11.2010 Kaleva / Helge Murtovaara

▲Alkuun


Vakautta, mutta ei vapautta (17.11.2010)

Pohjoisessa on viime ajat laskettu kuumeisesti Fennovoiman ydinvoimalan vaikutuksia. Innokkaimpien mielestä taivaalta alkaa sataa mannaa, kun taas kovimmat vastustajat pelottelevat tuomiopäivällä. Lue lisää...

15.11.2010 Kaleva / Jouni Knihtilä

▲Alkuun


Metsät sitovat hiiltä ja ovat uusiutuvan energian lähde (17.11.2010)

Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Metsiemme kykyyn toimia hiilivarastona ja -nieluna voidaan vaikuttaa metsien uudistamisella ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä. Lue lisää...

15.11.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Tuulivoima voi viedä kutualueet (9.11.2010)

Jos energiateollisuuden suunnitelmat toteutuvat, Suomen rannikon matalikoille nousee kuluvalla vuosikymmenellä satoja tuulivoimaloita ilman, että vedenalaisia luontoarvoja ehditään kunnolla kartoittaa. Juuri näillä alueilla vedenalainen luonto on monimuotoisinta ja häiriöille herkkää.

Tuulivoimapuiston rakentaminen merelle kestää vuosia, ja maansiirtotyöt muuttavat meren pohjaa, hävittävät kasvillisuutta, pohjaeläimistöä ja kalojen kutualustoja sekä samentavat vettä ja muuttavat virtauksia.

Tutkija Heikki Auvinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta sanoo joidenkin kalakantojen, kuten matalikoilla kutevan silakan ja siian, lisääntymisen saattavan häiriintyä useiksi vuosiksi tai loppua kokonaan, mikäli rakentamisaika venyy. Jotkin kalalajit saattavat häiriytyä esimerkiksi roottorin pyörimisen aiheuttamasta melusta ja tärinästä sekä alkavan vältellä entisiä kutu-, syönnös- tai vaellusalueitaan.

Toki vedenalaiset rakenteet toimisivat keinotekoisina riuttoina pintaleville ja selkärangattomille.

Yksistään Perämerellä on vireillä kymmenkunta tuulipuistohanketta Tornionjoen ja Simojoen lohien vaellusreiteillä. Erikoistutkija Kirsi Kostamo Suomen ympäristökeskuksesta sanookin, että Pohjanlahden tärkeät matalikkoalueet pitäisi kartoittaa kiireellisesti. Hänen koordinoimansa Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman Velmun selvitykset kohdistuvat etenkin merenpohjaan ja sen lajistoon sekä kalojen lisääntymisalueisiin. Projekti kamppailee kuitenkin rahoitusongelmien kanssa.

Tutkijat eivät usko, että hankekohtaisilla ympäristövaikutusten arvioinneilla voitaisiin välttää vedenalaisilla ekosysteemeille koituvat jopa peruuttamattomat vahingot.

Erikoissuunnittelija Michael Haldin Metsähallituksen luontopalveluista on Kostamon kanssa samaa mieltä siitä, että valtiolla tulisi olla erillinen ohjelma matalikoiden luontoarvojen kartoittamiseksi. Hänen mukaansa riittävän tiedon pohjalta tehty suunnittelu takaisi sen, että tuulienergiaa pystytään rakentamaan siten, että vaikutukset meriluontoon ovat vähäiset.

Heikki Auvisen mielestä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tulisi tehdä yhteistyötä tuulivoiman vaikutusten selvittämiseksi.

Merituulivoimahankkeiden eteneminen riippuu lupien ja kaavoituksen lisäksi rahasta. Valmisteilla oleva lakiesitys ei lupaa hankkeille niin tuntuvaa tukea kuin energiayhtiöt kaipaavat.

Lue juttu kokonaisuudessaan 8/2010 lehdestä.

8/2010 Suomen Luonto / Piia Ahonen

▲Alkuun


EU-komissaari: Ydinjätteet maan alle (5.11.2010)

EU:n energiakomissaari Günther Oettinger ajaa sitovia sääntöjä, jotka pakottaisivat sijoittamaan ydinjätteet maanalaisiin varastoihin. Nyt radioaktiivisia jätteitä on säilytetty jopa vuosikymmeniä maanpäällisissä varastoissa eikä loppusijoitusta ole ratkaistu. Lue lisää...

3.11.2010 YLE, Reuters

▲Alkuun


Maijala tenttaa blogissa ydinvoimajulistuksen tehneitä kansanedustajia (4.11.2010)

Pro Hanhikivi ry:n puheenjohtaja, pyhäjokinen Helena Maijala kysyy Kaleva.fi:n Pohjoisen ääni -blogissa ydinvoimaa kannattaneilta Oulun vaalipiirin kansanedustajalta, haluavatko nämä tuhota harvinaisen merikotkan pesinnän alueella. Lue lisää...

2.11.2010 Kaleva / Timo Myllykoski

▲Alkuun


Kalastajat vastustavat merituulivoimapuistoa (2.11.2010)

Pohjois-Perämeren ammattikalastajat, Perämeren kalastusalue ja Pirkkiön kalastajainseura vastustavat Rajakiiri Oy:n hanketta rakentaa Tornion Röyttään merituulivoimapuisto. Kalastajajärjestöt ilmoittivat kantansa torstai-iltana järjestetyssä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen esittelytilaisuudessa. Lue lisää...

29.10.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Turveteollisuus uskoo lisäturvesoiden saamiseen (28.10.2010)

Turveteollisuus on jo luopunut toivosta korjata hallituksen päättämää turpeen veronkorotusta. Turvesoita halutaan kuitenkin ottaa lisää käyttöön vanhojen poistuvien soiden korvaamiseksi ja varmuusvarastojen lisäämiseksi. Lue lisää...

26.10.2010 Aamulehti / Kari Asikainen

▲Alkuun


Siirtokustannukset peittoavat kovan tuulen hyödyt (27.10.2010)

Pienten paikallisten tuulenpuuskien muuttaminen energiaksi voi tulla halvemmaksi kuin etäällä olevien voimakkaampien tuulten käyttö, C&EN kirjoittaa. Lue lisää...

25.10.2010 Tekniikka & Talous / Soili Semkina

▲Alkuun


Energiapuun tukimuutokset huolettavat (25.10.2010)

Yksityiset metsänomistajat ovat huolissaan energiapuun tukeen tulevista muutoksista. Uusi lakiesitys alentaisi metsänomistajan saamaa tukea selvästi. Lisäksi valtion metsille suunnitellun tuen pelätään tukkivan energiapuumarkkinat. Lue lisää...

23.10.2010 YLE Kainuu

▲Alkuun


Tulevaisuudessa energiaa saattavat tuottaa tuulessa huojuvat tangot (21.10.2010)

Tuulivoimaloiden turbiinit saattavat väistyä pitkien hiilikuitutankojen tieltä. Amerikkalainen suunnitteluyritys Atelier DNA:n suunnittelema turbiiniton Windstalk-tuulipuisto tuli toiseksi kilpailussa, jossa kerättiin ideoita Abu Dhabin läheisyyteen rakennettavalle ekoalue Masdarille. Lue lisää...

19.10.2010 Tekniikka & Talous / Kia Kalliola

▲Alkuun


Tuulivoimaloita Syötteelle (20.10.2010)

Oulunkaaren alueelle suunnitellaan tuhatta tuulivoimalaa. Tuulivoiman tuottamiseen sopivia alueita etsittiin Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeen on tehnyt tuulivoimaselvityksessä. Lue lisää...

18.10.2010 Iijokiseutu / Mari Aho

▲Alkuun


Kompostia kokeiltu energiakasvien kasvattamisessa suopohjalla Vuolijoella (19.10.2010)

Energiakasvien lannoitusta ja kasvattamista on tutkittu Vuolijoen Vaivaissuolla kahtena edellisenä kesänä Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeen toimesta. Kokeessa vertailtiin ahdekaunokin (Centaurea jacea) ja ruokohelpin (Phalaris arundinacea) menestymistä luonnonolosuhteissa. Ahdekaunokkia ja ruokohelpiä lannoitettiin kokeessa kompostilla ja väkilannoitteella. Lue lisää...

13.10.2010 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Pohjoisen tuulessa on voimaa (18.10.2010)

Suomen tuulivoimasta noin puolet tuotetaan Pohjois-Suomessa. Tuotanto on kuitenkin vielä melko vähäistä mutta suunnitelmat ovat suuria. Pohjois-Suomeen on suunnitteilla yli tuhat uutta voimalaa kun tällä hetkellä koko Suomessa pyörii vain 125 tuulivoimalaa. Lue lisää...

15.10.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Tuulivoima tuo töitä (15.10.2010)

Tuulivoimaloista odotetaan Oulunkaarella merkittävää työllistäjää. Tuoreen selvityksen mukaan Oulunkaaren alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ollaan rakentamassa maa-alueille 70-80 voimalaa ja merialueille jopa lähes tuhat tuulivoimalaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lue lisää...

13.10.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Aaltoenergiaa Ahvenanmaalle (14.10.2010)

Ahvenanmaalle on suunnitteilla Itämeren ensimmäinen aaltoenergiaa hyödyntävä voimala. Tekniikkaa on kehitelty Uppsalan yliopistossa ja siitä on jo kokemuksia Atlantin rannikolta. Aallloissa on paljon energiaa ja kymmenet yritykset eri puolilla maailmaa kehittelevät nyt kuumeisesti sitä hyödyntävää tekniikkaa. Lue lisää...

8.10.2010 YLE Turku / Pirjo Peltoniemi

▲Alkuun


Röyttän merituulipuiston yva nähtäville (11.10.2010)

Tornion Röyttään suunnitellun merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville tästä päivästä alkaen. Rajakiiri Oy kaavailee Röyttän edustan merialueelle tuulivoimapuistoa, johon pystytettäisiin enimmillään 45 tuulivoimalaa. Lue lisää...

7.10.210 YLE Perämeri

▲Alkuun


Tuulivoimaselvityksessä kovat tavoitteet Pohjanmaalle (8.10.2010)

Pohjanmaan maakuntaan suositellaan 28 tuulivoima-aluetta. Torstaina julkistetussa selvityksessä etsittiin parhaiten tuulivoimalle soveltuvia alueita. Suunnitelmissa jopa kolmasosa Suomen tuulivoimasta tuotettaisiin tulevaisuudessa Pohjanmaalla. Lue lisää...

30.9.2010 YLE Pohjanmaa / Minna Salomäenpää

▲Alkuun


Pohjalaiset lobbasivat tuulivoimaa Helsingissä (7.10.2010)

Helsingin vierailuun osallistui mm. Maalahden, Mustasaaren ja Närpiön kuntien johtoa. Delegaation tarkoituksena oli painottaa kansallista linjanvetoa tuulivoiman rakentamiseen. Lue lisää...

5.10.2010 YLE Pohjanmaa

▲Alkuun


Maailman suurin aurinkovoimala avattiin Kanadassa (7.10.2010)

Maailman suurin aurinkokennovoimala on nyt täydessä toiminnassa ja tarjoaa sähköä Kanadan sähköverkkoon. 80 megawatin Sarnia-aurinkovoimahanke Kanadan Ontariossa on maailman suurin toimiva aurinkokennovoimala. Sarnia on energiayhtiö Enbridgen ja aurinkokennovalmistaja First Solarin yhteishanke. Lue lisää...

5.10.2010 Tekniikka & Talous / Mikko Piiroinen

▲Alkuun


Merikotkan suojelu hidastaa tuulivoiman rakentamista Pyhärannassa (7.10.2010)

Merikotkat hankaloittavat Propel Voima Oy:n tuulivoimahanketta Pyhärannassa. Suunnitteilla oleva Rihtniemen tuulivoimapuisto on laitettu toistaiseksi jäihin alueelta havaitun merikotkapesän vuoksi. Lue lisää...

4.10.2010 YLE Satakunta

▲Alkuun


Hallitus selvittää, onko uusiutuvan energian paketti vaaraksi luonnolle (4.10.2010)

Kolme ministeriötä laatii riskiarvioinnin siitä, mitä vaikutuksia esimerkiksi metsähakkeen käytön tuntuvalla lisäämisellä on metsäluontoon. Ympäristöministeri Paula Lehtomäen mukaan tarkoitus on välttää ainakin se, että metsät raavitaan liian tyhjiksi. Lue lisää...

29.9.2010 YLE Uutiset / Paula Pokkinen

▲Alkuun


Skotlanti aikoo saada kaiken energian uusiutuvista (30.9.2010)

Skotlanti pyrkii tuottamaan kaiken energiansa uusiutuvilla energiamuodoilla vuoteen 2025 mennessä. Energiaa on tarkoitus tuottaa siinä määrin, että sitä riittäisi myös vientiin, Reuters kertoo. Lue lisää...

28.9.2010 Tekniikka & Talous / Laura Lähdevuori, Katja Repo

▲Alkuun


Luonnonsuojelijat valittivat korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristöministeriön päätöksestä vahvistaa Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava (30.9.2010)

Ydinvoimalahanke on energiavallankumouksen jarru. Etusijalle on asetettava hajautettu paikallinen energiantuotanto. Lue lisää...

27.9.2010 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Kannanotto

▲Alkuun


Pyhäjoen ydinvoimalakaavasta valitus KHO:een (29.9.2010)

Pro Hanhikivi on jättänyt sunnuntaina Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavasta valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksen mielestä kaava rikkoo muassa maankäyttö- ja rakennuslain määrittämiä alueidenkäyttötavoitteita. Lue lisää...

27.9.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Maailman suurin merituulipuisto käyntiin (28.9.2010)

Maailman suurin merituulipuisto aloittaa torstaina energiantuotannon, kertoo BBC. Kentin vesille Britanniaan on rakennettu sata tuuliturbiinia, ja vielä lähivuosina niiden määrää kasvatetaan yli 340:n. Lue lisää...

23.9.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Kiinnostus omaan tuulivoimaan kasvaa (27.9.2010)

Pohjois-Pohjanmaalla kiinnostus pieniin tuulivoimaloihin on heräämässä. Toistaiseksi niitä ostetaan vain joitakin satoja vuodessa. Tuhannen euron laitteella saa akkusähköä kesämökille, mutta 20.000 euron generaattorista riittää jo virtaa pientalon lämpökattilaan. Korkeat mastot vaativat kunnan toimenpide- tai rakennusluvan. Lue lisää...

23.9.2010 YLE Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Ydinvoimala kuolee hitaasti (22.9.2010)

Maailmalla on lopetettu jo lähes sadan ydinreaktorin toiminta. Suomessa ensimmäiseen sähköntuotantoon käytetyn reaktorin käytöstäpoiston aloittamiseen menee vielä kymmeniä vuosia. Teknisesti ja taloudellisesti siihen on varauduttu pitkään. Lue lisää...

20.9.2010 Teknikka & Talous / Veli-Matti Jalovaara

▲Alkuun


Energian verotus energiasisältöön ja päästöihin perustuvaksi (20.9.2010)

Hallitus esittää liikenteen sekä lämmitys- ja voimalaitoksissa käytettävän polttoaineiden energiaverotuksen rakenteen muuttamista. Tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt otetaan jatkossa huomioon verotuksessa. Lue lisää...

17.9.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Uusiutuvan tukiaiset saavat lainvoiman (20.9.2010)

Hallitus yrittää saada uusiutuvan energian tuotannon kasvuun lain ja tukiaisten voimalla. Hallitus päätti eilen viedä eduskunnan päätettäväksi lain tuista uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle. Tukea saavat tuulivoimalla, biokaasulla ja puun poltolla tehty sähkö. Näillä näkymillä laki tulee voimaan 2011 alusta. Lue lisää...

17.9.2010 Tekniikka & Talous / Tuula Laatikainen

▲Alkuun


Ydinvoimalasta toivotaan matkailunähtävyyttä Meri-Lappiin (16.9.2010)

Ydinvoimalasta ja suurteollisuudesta toivotaan vetonaulaa Meri-Lapin matkailuun. Matkailuyrittäjien mukaan kysyntää on. Stora-Enso ja Outokumpu suhtautuvat turistiryhmiin torjuvasti turvallisuussyistä. Fennovoima rakentaa ydinvoimalaan vierailukeskuksen, tulipa laitos Simoon tai Pyhäjoelle. Lue lisää...

14.9.2010 YLE Perämeri / Tapani Leisti

▲Alkuun


TuuliWatti haluaa Iin Olhavaan tuulivoimakaavan (16.9.2010)

TuuliWatti Oy esittää Iin kunnalle, että kunta käynnistäisi tuulivoimala-alueen yleiskaavan laatimisen Olhavan pohjoispuolelle. Yhtiö suunnittelee alueelle kahdeksaa tuulivoimalaa. Lue lisää...

14.9.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutukset arvioitu (16.9.2010)

Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yva-selostus todettiin riittäväksi ja kokonaisuudessaan laadukkaasti laadituksi. Lue lisää...

14.9.2010 Lapin ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Uuden ydinvoimalan rakentamiselle riittää vastustusta (14.9.2010)

Lapin ja Oulun vihreiden uusien ydinvoimaloiden rakentamisen vastainen kanta nousi selvästi esille keskustelutilaisuudessa Maksniemessä. Lue lisää...

12.9.2010 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Simon ydinvoimakaava etenee (10.9.2010)

Simon kunnanhallitus hyväksyi keskiviikkona yksimielisesti ydinvoimalan yleis- ja asemakaavat. Ydinvoimakaava menee valtuustoon puolentoista viikon kuluttua. Lue lisää...

8.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Puolustusvoimien vaatimat selvitykset lykkäävät tuulipuistoa (8.9.2010)

VTT on vasta kehittelemässä työkalua, jolla selvitetään tuulivoimaloiden vaikutusta puolustusvoimien tutkiin. Selvitykset lykkäävät suuren tuulivoimalakeskittymän perustamista Etelä-Kymenlaaksoon. Lue lisää...

6.9.2010 YLE Kymenlaakso

▲Alkuun


Kukkolankoskelle pieni vesivoimala (8.9.2010)

Haaparannan Kukkolankoskella on kaikki valmiina pienen vesivoimalan rakentamiselle. Kukkolankoskelle on tarkoitus asentaa ympäristöystävällinen koelaitos vanhaan myllypatoon. Pienvoimalan kehityksestä vastaa Luulajan tekninen yliopisto ja hankkeessa on mukana energiayhtiöiden lisäksi Haaparannan kunta. Lue lisää...

6.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Lausunto Siikajoen kunnan merialueella sijaitsevan tuulipuistohankkeen YVA-ohjelmasta 3.9.2010 (7.9.2010)

Tauvonnokan voimaloiden omistus on herättänyt kiinnostuksen laajentaa tuulivoimantuotantoa ja paikka sille on haettu lähialueelta, jossa tuuliolosuhteet ovat riittävät. Sijaintipaikan luonnonolosuhteet ja suojeluarvo eivät ole vaikuttaneet hankepäätökseen. Se on valitettavaa, sillä tuulivoimaloiden rakentamista havitellaan paikalle, joka on erityisen herkkä ja haavoittuvainen. Lue lisää...

3.9.2010 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Kannanotto

▲Alkuun


Lausunto asiakirjasta Haukiputaan merituulivoima-alueen osayleiskaavaluonnos 2.9.2010 (7.9.2010)

Osayleiskaavaluonnos on laadittu 138 tuulivoimalaa sisältävän vaihtoehdon (VE1+) toteuttamiseksi. Lausujat suosittavat kuitenkin vaihtoehdon VE0 valitsemista eli toteuttamatta jättämistä. Siitä johtuen kaavoitusta ei ole syytä jatkaa tuulivoimaloiden pystyttämiseksi kohdealueelle Nimettömänmatala ja Hoikka-Hiue-Luodeletto. Syinä ovat merkittävät luonnolle, eritoten linnustolle, aiheutuvat haitat sekä kalastoa ja kalastusta heikentävät vaikutukset. Hyödyt ovat liian vähäiset hankkeesta aiheutuviin haittoihin nähden. Lue lisää...

2.9.2010 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Kannanotto

▲Alkuun


Vesirakentamista ajetaan nyt uusin perustein (31.8.2010)

Pohjois-Suomen maakuntaliitot sorvaavat yhteistä esitystä vesirakentamisen saamiseksi vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan. Vuotoksen ja Kollajan altaista ei puhuta, mutta käytännössä niidenkin rakentamista ajetaan taas. Lue lisää...

28.8.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Pyhäjoen ydinvoimakaava on vahvistettu (30.8.2010)

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pyhäjoen ydinvoimamaakuntakaavan. Kaava sallii ydinvoimalaitoksen rakentamisen Pyhäjoen kunnan Hanhikivenniemeen. Fennovoiman voimalan toinen mahdollinen sijoituspaikka on Simo, jonka alueen uusi maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä keväällä. Lue lisää...

26.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Maakuntaliitot ajavat lisää vesivoimaa (27.8.2010)

Pohjoisen Suomen maakuntaliitot ajavat yhdessä esitystä, että vesistörakentaminen ja konkreettiset hankkeet tulisivat jo hallitusohjelmaan. Lue lisää...

25.8.2010 Lapin Kansa / Tapani Ranta

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Kalajoen ja Pyhäjoen tuulivoimahankkeissa sovellettava YVA-menettelyä (26.8.2010)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 23.08.2010 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) on sovellettava Kalajoen Jokelan ja Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimahankkeissa. Hankkeista vastaa wpd Finland Oy. Lue lisää...

24.8.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Mantereen tuulivoimasta selvitys (25.8.2010)

Tuulivoiman ennakoidaan lisääntyvän jatkossa erityisesti maa-alueilla. Syynä on tuulivoiman kannattavuuden paraneminen. Merialueilla tuulivoiman rakentamissuunnitelmat ovat edenneet paljolti maakuntakaavan ohjaamina. Lue lisää...

23.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Ydinvoimakaavan valituksista tulossa päätös (23.8.2010)

Pyhäjoen ydinvoimamaakuntakaavasta tehdyistä valituksista on tulossa näillä näkymin ratkaisu lähiviikkojen aikana. Valitukset ovat parhaillaan ympäristöministeriön käsittelyssä. Lue lisää...

19.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Tuulivoiman uhka linnuille selvitettävä (17.8.2010)

Ympäristöviranomaiset vaativat tuulivoimapuistojen vaikutusten arvioimista myös linnustoon. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mielestä tuulipuistojen vaikutuksia lintujen lentoreitteihin pitäisi vielä selvittää. Lue lisää...

14.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Portugali marssi määrätietoisesti uusiutuvan energian edelläkävijäksi (16.8.2010)

Viisi vuotta sitten Portugali päätti ryhtyä vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja ryhtyi toteuttamaan kunnianhimoista uusiutuvien energiamuotojen projektien sarjaa. Lue lisää...

11.8.2010 Tekniikka&Talous / Kaisa Simola

▲Alkuun


Iin Myllykankaan tuulipuistohankkeeseen on sovellettava YVA-menettelyä (16.8.2010)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 12.8.2010 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä) on sovellettava Iin Myllykankaan tuulipuistohankkeessa. Hankkeesta vastaava on Metsähallitus Laatumaa. Lue lisää...

11.8.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Tutkijat: Aurinkoenergia jo halvempaa kuin ydinenergia (9.8.2010)

Aurinkoenergia on nyt halvempaa kuin ydinenergia – ainakin Pohjois-Carolinassa. Asiasta kirjoittaa tunnettu Energy Collective -blogi, joka siteeraa kirjoituksessaan yhdysvaltalaisen Duke -yliopiston tutkijoiden julkaisua. Tutkijat ovat tarkastelleet aurinko- ja ydinenergian hinnankehitystä Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan osavaltiossa. Lue lisää...

6.8.2010 Tekniikka&Talous / Kaisa Simola

▲Alkuun


Inkoon merituulipuiston suunnitelmat osin uusiksi (4.8.2010)

Inkooseen tuulivoimapuistoa kaavaileva Suomen Merituuli aikoo rakentaa tuulivoimalat suunniteltua kauemmaksi rannasta. Hanke on tarkoitus myös toteuttaa neljässä osassa, eikä yhtenä suurena puistona. Lue lisää...

2.8.2010 YLE Helsinki

▲Alkuun


Kemin tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa (26.7.2010)

Kemin Ajoksen edustalle avomerelle rakennetaan uusi tuulivoimala ensi kesänä. Tuulimylly rakennetaan viime vuonna pystytetyn koevoimalan tilalle. PVO-Innopowerin toimitusjohtajan Lauri Luopajärven mukaan voimalan rakentaminen alkaa ensi keväänä. Yhtiö suunnittelee alueelle kymmenien tuulimyllyjen puistoa. Lue lisää...

23.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Suot halutaan nopeammin turvetuotantoon (22.7.2010)

Suot halutaan valjastaa turvetuotantoon nykyistä nopeammin. Uusia turvesoita tarvitaan energiatuotannon tarpeisiin. Valmisteilla olevassa suo-ja turveohjelmassa etsitään keinoja, joilla turvetuotantoalojen lupakäsittelyä voidaan nopeuttaa. Lue lisää...

20.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Fennovoiman suunnitelmat kiinnostavat myös ruotsalaisia (21.7.2010)

Energiayhtiö Fennovoiman Pohjois-Suomeen suunnitteleman ydinvoimalan vaikutukset Perämeren kalakantoihin kiinnostavat myös Ruotsissa. Övertorneån kunta on huolissaan ympäristövaikutuksista muun muassa Tornionjoen alueella. Haaparannan kaupunki taas haluaa tietää, miten uusi voimala vaikuttaa alueen turismiin. Lue lisää...

19.7.2010 YLE Uutiset / Tom Kankkonen

▲Alkuun


EU saavutti puolivälin etapin uusiutuvan energian tavoitteessa (19.7.2010)

EU on päässyt yli puoliväliin tavoitteessaan tuottaa 20 prosenttia energiasta uusiutuvilla energiamuodoilla vuoteen 2020 mennessä, kertoo Business Green. Luvut ovat peräisin Eurostatin keskiviikkona julkaisemista vuoden 2008 tilastoluvuista. Lue lisää...

15.7.2010 Tekniikka&Talous / Laura Lähdevuori

▲Alkuun


Biosähkö houkuttelee ydinsähköä enemmän (14.7.2010)

Ydinvoimalla tuotettu sähkö ei ainakaan vielä kiinnosta pohjoissuomalaisia kuluttajia. Sen sijaan bioenergialla tuotettua sähköä kysytään. Oulussa uusiutuvalla energialla ja tuulivoimalla tuotettua sähkön myynti on lisääntynyt merkittävästi. Lue lisää...

12.7.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Ydinvoimasähkö kiilaamassa tuulivoiman rinnalle (14.7.2010)

Vihreän sähkön vaihtoehdoksi kirii sähkömarkkinoilla uusi tuote: täysin ydinvoimapitoinen sähkö. Vattenfall myy vuoden ajan tarjolla ollutta ydinvoimasähköään jo lähes yhtä paljon kuin tuulivoimalla tuotettua. Energiateollisuus ry haluaisi nähdä Suomen, jossa peräti 40 prosenttia sähköstä tulee ydinvoimasta. Lue lisää...

12.7.2010 YLE Uutiset / Maria Heinola

▲Alkuun


Euroopan komissio tutkii Fennovoiman ydinvoimavalmistelun (12.7.2010)

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen kantelu Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta johtaa Euroopan komission tutkintaan. Kantelussa moitittiin viranomaisten toimintaa Simon Karsikkoniemeen suunnitellun ydinvoimalan valmistelussa. Lue lisää...

9.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


EU:n tuplattava uusiutuvan sähkön tuotanto (12.7.2010)

EU-maiden on lisättävä uusiutuvan energian käyttöä sähköntuotannossa vielä selvästi, mikäli vuodelle 2020 asetettu uusiutuvan energian kokonaistavoite halutaan saavuttaa. Näin arvioi vastajulkaistu EU:n komission yhteistutkimuslaitoksen raportti. Lue lisää...

7.7.2010 Helsingin Sanomat / Elina Kervinen

▲Alkuun


Ympäristövaikutusten arviointi tarpeen Kalajoen Mustilankankaan tuulipuistohankkeessa (8.7.2010)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt, että Kalajoen Mustilankankaan tuulipuistohankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lue lisää...

6.7.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Ydinvoimayhtiöt tyrmäävät perääntymisväitteet (7.7.2010)

Ydinvoimayhtiöt tyrmäävät ydinvoimanvastustajien väitteet, joiden mukaan kahta uutta voimalaa ei tultaisi lopulta rakentamaan taloudellisten riskien pelossa. Vastustajat uskovat, että Fennovoiman ja TVO:n osakkaat eivät pidä hankkeita lopulta taloudellisesti mielekkäinä. Lue lisää...

5.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Vihreät pelkäävät ydinvoiman uhkaavan lohta (5.7.2010)

Vihreät ovat ottaneet Pohjois-Suomessa eduskunnan ydinvoimapäätöksen järkyttyneinä vastaan. Puolue ei kuitenkaan aio erota hallituksesta asian vuoksi. Lue lisää...

2.7.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


WWF: Eduskunnan ydinvoimapäätös on lyhytnäköinen ja osoittaa poliittisen rohkeuden puutetta (5.7.2010)

Eduskunnan myönteinen äänestystulos ydinvoimaa koskevista periaatepäätöksistä on WWF Suomen mukaan suuri pettymys. ”Kansanedustajat olisivat tänään voineet tehdä rohkeita poliittisia päätöksiä Suomen tulevaisuudesta. Sen sijaan he päätyivät antamaan Suomelle valitettavan lyhytnäköisen vision tulevasta suunnastamme”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder toteaa. Lue lisää...

1.7.2010 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Eduskunta myönsi TVO:lle ja Fennovoimalle ydinvoimaluvat (5.7.2010)

Eduskunta on myöntänyt ydinvoimaluvat sekä TVO:lle että Fennovoimalle ja hyväksynyt myös ydinjätteen loppusijoituspaikan rakentamisen laajennettuna. Lue lisää...

1.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Euroopan suurimmaksi kasvava tuulipuisto avattu Romaniassa (5.7.2010)

Euroopan suurimmaksi tähtäävä tuulipuisto on avattu Romaniassa. Puiston ensimmäiset 21 turbiinia tuottavat jo energiaa, mutta ensi vuoden loppuun mennessä Mustanmeren lähimaastossa pitäisi pyöriä yli 200 turbiinia. Lue lisää...

1.7.2010 Yle, AFP

▲Alkuun


Huovinen: ydinvoimala vaarantaisi Perämeren luontoarvot (2.7.2010)

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen (sd.) on huolissaan Fennovoiman ydinvoimalan vaikutuksista pohjoisen luontoon. Huovisen johtama ympäristövaliokunta ei olisi sallinut uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Lue lisää...

30.6.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Eduskunta haluaa yhteisen ydinjätteiden sijoituspaikan (1.7.2010)

Eduskunta edellyttää hallitukselta ydinvoimapäätöksen yhteydessä, että sen on edistettävä Fennovoiman ja TVO:n ydinjätteiden sijoittamista samaan paikkaan. Eduskunta haluaa siis kansallista yhteistyötä sen sijaan, että Fennovoima rakentaisi oman ydinjätteiden loppusijoituspaikan Olkiluotoon jo kaavaillun rinnalle. Lue lisää...

29.6.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Vaskiluotoon suunnitteilla 40 miljoonan euron biokaasutin (1.7.2010)

EPV Energia ja Pohjolan Voima suunnittelevat uuden 130 MW biokaasuttimen rakentamista Vaasan Vaskiluotoon. Noin 40 miljoonan euron hanke toteutettaisiin osakkuusyhtiö Vaskiluodon Voiman kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen. Toteutuessaan hanke mahdollistaisi siirtymisen kivihiilen käytöstä kotimaisiin polttoaineisiin. Investointi on osa Pohjolan Voiman ja sen omistajien kolmen miljardin euron uusiutuvan energian investointiohjelmaa. Lue lisää...

29.6.2010 Pohjalainen

▲Alkuun

◄Vanhemmat