New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Energiasivu

Tuulivoimapuiston osayleiskaava alulle Kalajoella (29.6.2011)

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on käynnistetty Kalajoella tekemällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lue lisää...

27.6.2011 Keski-Pohjanmaa 24

▲Alkuun


WWF lausui tuulivoimarakentamista koskevasta ohjeistuksesta (28.6.2011)

WWF pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ja tuulivoiman rakentaminen pystytään sovittamaan yhteen myös Suomessa. Tämä vaatii vahvaa viranomaisyhteistyötä eri ministeriöiden kesken sekä lisäselvityksiä liittyen etenkin rakennettuun ympäristöön sekä tuulivoimaan. Lue lisää...

21.6.2011 WWF, Lausunto

▲Alkuun


Sierilästä tähän mennessä viisi valitusta (27.6.2011)

Sierilän voimalaitospäätöksestä on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tähän mennessä viisi valitusta. Kaikki valittaneet ovat yksityishenkilöitä. Lue lisää...

23.6.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


"Tuulivoima muuttuu kannattavaksi 6-7 vuodessa" (17.6.2011)

Suomen suurimman tuulivoimayhtiön toimitusjohtaja arvelee, että tuulivoima on muuttumassa kannattavaksi. Suomella on kuitenkin yhä pitkä matka tuulivoimalle asetettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Lue lisää...

15.6.2011 Verkkouutiset / Olli Nurmi

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Kopsan (Raahe) tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta (10.6.2011)

ELY-keskus toteaa, että arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella hankkeen kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun hankkeen lopullisessa suunnittelussa otetaan huomioon arviointiselostuksessa esitetyt ja ELY-keskuksen edellyttämät ympäristövaikutusten lieventämis- ja ehkäisykeinot. Lue lisää...

6.6.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Jättimäinen tuulivoima- rakentaminen alkaa Simosta (9.6.2011)

St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n yhdessä omistama Tuuliwatti investoi lähivuosina 400 miljoonaa euroa teolliseen tuulivoiman tuotantoon.Tuuliwatin mittava investointiohjelma käynnistyy jo tänä kesänä Simon tuulipuiston rakentamisella. Lue lisää...

7.6.2011 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Luonnonsuojelupiiri valittaa Sierilästä (8.6.2011)

Lapin luonnonsuojelupiiri valittaa Rovaniemen Sierilän vesivoimalan rakentamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Luontodirektiivilajin laaksoarhon ja äärimmäisen uhanalaisen perhoslajin apilakirjokääriäisen lisäksi alueen muita luontoarvoja on vaikea rahallisesti arvottaa, siksi päätöksen perustana ollutta intressivertailua ei voida pitää oikeudenmukaisena, piiri toteaa. Lue lisää...

6.6.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


Saksa sulkee kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä (1.6.2011)

Saksa aikoo sulkea kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä. Näin Saksasta tulisi ensimmäinen merkittävä teollisuusmaa, joka on luopunut kokonaan ydinvoimasta. Lue lisää...

30.5.2011 YLE Uutiset, AFP, Reuters

▲Alkuun


Merituulivoimalat eivät vielä täytä odotuksia (30.5.2011)

Merituulivoima vaatii vielä kehittämistä ennen kuin siitä muodostuu merkittävä osa kestävää energiantuotantoa. Näin todetaan PwC:n tuoreessa Offshore Proof -tutkimuksessa, jota varten haastateltiin muun muassa tuulivoimarakennuttajia sekä -valmistajia ja energiayhtiöiden edustajia. Lue lisää...

26.5.2011 Tekniikka & Talous

▲Alkuun


Suomen luonnonsuojeluliitto: Ydinvoimaloiden rakennusluvat voidaan vielä evätä (30.5.2011)

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa Fennovoiman ja TVO:n ydinvoimaloiden rakentamislupien tulevan nyt neuvoteltavan hallituksen päätettäväksi. Liitto vaatii asian nostamista esille hallitusohjelmassa. Lue lisää...

26.5.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi (23.5.2011)

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hankkeessa pyritään kehittämään järvikunnostusta ja siihen liittyvää yritystoimintaa. Tavoitteena on kytkeä ne osaksi kestävää kehitystä ja paikallista elinkeinotoimintaa. Yhdistämällä kunnostukseen bioenergian tuotanto, maanparannusaineen hankinta sekä prosessitekniikan raaka-aineiden tuotto voidaan järvien kunnostamisen kannattavuutta ja työllistävyyttä parantaa merkittävästi. Lue lisää...

19.5.2011 Suomen ympäristökeskus, Tiedote

▲Alkuun


Iin Myllykankaan tuulivoimapuiston YVA käynnistyy (18.5.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Metsähallitus Laatumaan Iin Myllykankaan tuulivoimapuiston arviointiohjelman. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään Kuivaniemellä viihdekeskus Merihelmessä keskiviikkona 1.6.2011 klo 18 (kahvitarjoilu alkaen klo 17.30). Yleisötilaisuudessa esitellään myös tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lue lisää...

16.5.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Greenpeace: Loppusijoituksen turvallisuudesta ei takeita (12.5.2011)

Ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuusongelmia ei ole ratkaistu, sanoo ympäristöjärjestö Greenpeacen teettämä raportti. Raportin mukaan turvallisuusuhkia on yhä useita. Lue lisää...

10.5.2011 Verkkouutiset

▲Alkuun


Tuulivoimarakentamista vauhditetaan yhteisillä pelisäännöillä (12.5.2011)

Ympäristöministeriö haluaa sujuvoittaa tuulivoimarakentamista luomalla yhteiset ohjeet muun muassa kaavoitukseen ja ympäristölupamenettelyihin. Tavoitteena on varmistaa, että tuulivoimalat saadaan jatkossa pystyyn sujuvasti ja ilman toistuvia kitkeriä riitoja. Suomeen rakennetaan todennäköisesti satoja tuulivoimaloita muutaman vuoden kuluessa. Lue lisää...

9.5.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


IPCC hyväksyi uusiutuvan energian raportin Abu Dhabissa: Uusiutuvan energian osuus kasvaa tulevaisuudessa rajusti (11.5.2011)

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC hyväksyi tänään useita päiviä kestäneen keskustelun jälkeen uusiutuvan energian erikoisraportin kokouksessaan Abu Dhabissa. Kokous edeltää IPCC:n 33. yleiskokousta, joka käynnistyy 10. toukokuuta. Lue lisää...

9.5.2011 Ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Työryhmä: Kaavoitus avainasemassa tuulivoimarakentamisen edistämisessä (11.5.2011)

Suurten tuulivoimalapuistojen rakentaminen on perusteltua sekä taloudellisista syistä että tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten kannalta. Yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista tulisi välttää erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta herkillä alueilla, todetaan ehdotuksessa uudeksi tuulivoimarakentamisen ohjeistukseksi. Lue lisää...

9.5.2011 Ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Uusiutuva energiakin jättää jälkensä ympäristöön (11.5.2011)

Bioenergia kattaa noin kymmenen prosenttia maailman koko energiankulutuksesta. Sähköstä syntyy vesivoimalla 16 prosenttia ja muista uusiutuvista kolme prosenttia, ilmenee hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n uudesta raportista. Lue lisää...

9.5.2011 Tekniikka & Talous / Tuula Laatikainen

▲Alkuun


Imagosähköä pienvesivoimaloista (4.5.2011)

Sähkön hinnannousu ja ympäristösyyt lisäävät kiinnostusta pienvesivoimaloita kohtaan. Suomessa on runsaat sata yksityisten omistamaa vesivoimalaa, jotka tuottavat omistajilleen kotitaloussähköä. Monet näistä voimaloista on kytketty myös valtakunnan sähköverkkoon. Lue lisää...

2.5.2011 YLE Uutiset / Pekka Niiranen

▲Alkuun


Raahen itäisten tuulivoimapuistojen yhteinen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy (4.5.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Raahen itäisten tuulivoimapuistojen arviointiohjelman. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Raahen Kauppaporvarin Fregattisalissa (Kirkkokatu 28, Raahe) torstaina 12.5.2011 klo 18.00 (kahvitarjoilu alkaen klo 17.30). Yleisötilaisuudessa esitellään myös Raahen itäisten tuulipuistojen osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lue lisää...

2.5.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Dramaattinen muutos: Virukset lisäsivät aurinkokennon tehoa kolmanneksen (3.5.2011)

Tutkijat ovat valjastaneet virukset tekemään pikkutarkkaa mikroskooppista asennustyötä aurinkokennoissa. Kennojen sähköntuottokyky parani kolmanneksen. Lue lisää...

29.4.2011 Tekniikka & Talous, Raportti / Kari Kortelainen

▲Alkuun


Päätös venyy (29.4.2011)

Jos korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös maakuntakaavoista tehdyistä valituksista menee yli kesän, myös Fennovoiman ydinvoimalan sijoituspäätöstä saadaan odottaa. Lue lisää...

27.4.2011 Raahen Seutu ja Raahelainen / Raili Viirret

▲Alkuun


Ajoksen merituulipuiston YVA-selostus riittämätön (18.4.2011)

PVO Innopower Oy:n Kemin Ajokseen suunnitteleman merituulipuiston laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on todettu pahoja puutteita. Selostuksesta lausuntonsa antaneen Lapin ELY-keskuksen mukaan YVA-selostus ei ole riittävä, eikä sellaisenaan mahdollista laajimpien rakentamisvaihtoehtojen toteuttamista. Lue lisää...

14.4.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Suuret tuulivoimalat aina YVA-menettelyyn (18.4.2011)

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt YVA-asetuksen muutoksen, jolla suuriin tuulivoimalahankkeisiin ryhdytään säännönmukaisesti soveltamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Suurten hankkeiden kokorajaksi on määritelty vähintään kymmenen yksittäistä tuulivoimalaitosta tai vähintään 30 megawatin kokonaisteho. Lue lisää...

14.4.2011 Ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Fortumin tuulivoimapuisto Kalajoelle kahdessa erässä (8.4.2011)

Fortum aikoo rakentaa Kalajoen Tohkojan alueen mittavan tuulivoimapuiston kahdessa erässä. Syynä on se, että nykyisen sähköverkon kapasiteetti ei riitä aluksi koko tuotetun sähkön määrälle. Ensimmäiset voimalat on tarkoitus rakentaa parin vuoden kuluttua kuluttua, seuraavat 2015 lopulta alkaen. Lue lisää...

6.4.2011 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Tuulivoimalan kolme avaintekijää: sijainti, sijainti ja sijainti (6.4.2011)

Tuulivoimalan tekemän sähkön tuotantokustannukset ovat täysin riippuvaisia siitä, mihin paikkaan tuulimylly sijoitetaan. Hyötytuulen toimitusjohtaja Ralf Granholm sanoo, että huonon ja hyvän tuotantopaikan ero tuotetun sähkön määrässä vaihtelee esimerkiksi Hyötytuulen tuulivoimaloissa 20-25 prosenttia. Lue lisää...

3.4.2011 Tekniikka & Talous, Raportti / Matti Kankare

▲Alkuun


Biokaasua voi tehdä nurmirehusta (4.4.2011)

Nurmisäilörehu on hyvä biokaasun lähde. Tonni peltobiomassan orgaanista ainetta tuottaa noin kaksinkertaisen määrän metaania verrattuna vastaavaan määrään naudan lietelantaa. Lue lisää...

1.4.2011 Kansan Uutiset / Pekka Helminen

▲Alkuun


Yleisölle esitellään tuulivoimaselvityksiä (4.4.2011)

Rannikot ovat tuulivoimaille hyviä sijoituspaikkoja. Myös Koillismaalla olisi mahdollisia alueita. Yleisö pääsee huhtikuussa perehtymään tuulivoimalaselvityksiin alueellisissa tilaisuuksissa. Lue lisää...

31.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Hurjaa kasvua: puhdas energia houkuttaa sijoittajia (1.4.2011)

Cleantech-ala on kasvanut viime vuosikymmenen aikana hurjaa vauhtia pienestä toimialasta merkittäväksi investointien kohteeksi ja työllistäjäksi. Erityisesti niin sanotun puhtaan energian kasvu on ollut vaikuttavaa: luonnonsuojelujärjestö Pewin puhtaan energian ohjelman johtajan Phyllis Cuttinon mukaan alan rahoitus on kasvanut 630 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. Lue lisää...

30.3.2011 Tekniikka & Talous / Tuomas Hyytiä

▲Alkuun


Suomi kirii tuulivoiman rakentamisessa (31.3.2011)

Suomen tavoitteena on kasvattaa tuulivoiman tuotantoa yli kymmenkertaiseksi nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. EU:n uusiutuvan energian paketti edellyttää Suomelta 2 500 megawatin tuulivoimakapasiteettia. VTT:n mukaan hankkeita on suunnitteilla tätäkin enemmän. Lue lisää...

29.3.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Tuuli tuo sähköä Tornion Röyttässä (30.3.2011)

Tornion Röyttässä Outokummun terästehtaan merenranta-alueella vihittiin maanantaina käyttöön Suomen suurin tuulivoimapuisto. Rajakiiri Oy:n vuoden vaihteessa valmistuneen kahdeksan myllyn puiston kokonaisteho on 28,8 megawattia. Lue lisää...

28.3.2011 Kaleva

▲Alkuun


Fennovoima: E.ON ei luovu ydinvoimasta (30.3.2011)

Fennovoiman mukaan saksalainen energiayhtiö E.ON ei ole luopumassa ydinvoiman rakentamisesta Pohjois-Suomeen. E.ONin hallituksen puheenjohtaja Johannes Teyssen kommentoi saksalaisessa RP-lehdessä, ettei ydinvoiman rakentaminen ole enää itsestäänselvyys. Asiasta uutisoivat Pohjolan Sanomat ja Raahen Seutu. Lue lisää...

28.3.2011 YLE Oulu / Riikka Oosi

▲Alkuun


Ydinvoimalakaavoista tehdyt valitukset nurin (29.3.2011)

Rovaniemen hallinto-oikeus on hylännyt ydinvoimalakaavoista tehdyt valitukset. Simon ydinvoimayleiskaavasta ja -asemakaavasta oli tehty neljä ja Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaavasta kaksi valitusta. Lue lisää...

25.3.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Tappavin energianlähde? Ei ainakaan ydinvoima (29.3.2011)

Japanin ydinkriisi on herättänyt kauhua ympäri maailman. Ydinvoima ei kuitenkaan ole muita energianlähteitä eikä etenkään fossiilisia polttoaineita vaarallisempaa, kirjoittaa New Scientist. Lue lisää...

24.3.2011 Tekniikka & Talous / Kia Kalliola

▲Alkuun


Rovaniemen suurvoimalasta päätetään pian (24.3.2011)

Rovaniemen Mustikkamaan suuren biovoimalan kohtalo ratkeaa pian. Rovaniemen Energia Oy aikoo tehdä investointipäätöksen huhtikuun lopulla. Energiayhtiö toivoo Rovaniemen kaupunginvaltuuston antavan jättihankkeelle luvan toukokuussa. Lue lisää...

22.3.2011 YLE Lappi / Perttu Ruokangas

▲Alkuun


Ydinjätteen loppusijoituksesta täysi riita Suomessa (23.3.2011)

Ydinvoimayhtiöt ovat ajautuneet välirikkoon ydinjätteen loppusijoitusta koskevan kiistan vuoksi. Uusin ydinvoimayhtiö, Fennovoima, ei ole mukana Olkiluotoon parhaillaan louhittavassa jäteluolahankkeessa. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) väläyttää jo toisen jäteluolan louhimista Suomeen, jos yhtiöt eivät pääse loppusijoituksesta sopuun. Lue lisää...

21.3.2011 YLE Uutiset / Tytti Sulander

▲Alkuun


Ydinvoimakriisi pistää energiamarkkinat sekaisin (22.3.2011)

Globaalit energia- ja päästökauppa on sekaisin: Japanissa Fukushimassa uhkaa ydinvoimareaktoreiden sulaminen ja Saksa on päättänyt lopettaa seitsemän vanhimman ydinreaktorinsa toiminnan, Financial Times kirjoittaa. Lue lisää...

17.3.2011 Tekniikka & Talous / Soili Semkina

▲Alkuun


Yli kaksituhatta ihmistä muisti Japanin uhreja ja vastusti ydinvoimaa (21.3.2011)

Greenpeacen, Luonto-Liiton, Maan ystävien, Natur och Miljön ja Suomen luonnonsuojeluliiton mielenosoituksessa piti puheen Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen, joka sanoi, että Suomessa halutaan ydinvoimauskolle haitalliset asiat painaa villaisella. Lue lisää...

16.3.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Komissaari: EU:lle ydinvoimaloiden stressitestit vuoden sisällä (21.3.2011)

- Haluamme järjestää sarjan kokonaisvaltaisia stressitestejä koko Euroopan unionin alueella, komissaari Günther Öttinger sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina Brysselissä. Lue lisää...

16.3.2011 Verkkouutiset / Henna Hopia

▲Alkuun


Ydinvoimalat ja mannerlaatat kartalla - Viidennes ydinvoimaloista toimii järistysherkillä alueilla (21.3.2011)

Eri puolilla maailmaa oli vuonna 2010 yhteensä 442 toimivaa ydinreaktoria. Lisäksi 65 reaktoria on rakenteilla. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan noin 20 prosenttia toimivista ydinreaktoreista sijaitsee alueilla, joilla on myös merkittävää seismistä aktiivisuutta. Lue lisää...

16.3.2011 Tekniikka & Talous, Raportti / Päivikki Pietarila

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen arviointiohjelmasta (21.3.2011)

ELY-keskus toivoo lausunnossaan vaihtoehtojen tarkentamista, sekä edellyttää tarkennuksia tehtäviin selvityksiin. Hankkeen vaihtoehdot täyttävät kyllä YVA-lain vähimmäistavoitteet, mutta jatkosuunnittelussa voisi tarkastella myös sellaisia vaihtoehtoja, joissa jokin puisto jätettäisiin rakentamatta ja/tai suunnittelualueelle rakennettaisiin maksimivaihtoehtoa vähemmän tuulivoimaloita. Lue lisää...

15.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Raahen ja Siikajoen Mastokankaan tuulipuistohankkeessa sovellettava YVA-menettelyä (21.3.2011)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.3.2011 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) on sovellettava Raahen ja Siikajoen Mastokankaan tuulipuistohankkeessa. Lue lisää...

14.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Oulussa ilmaistiin osanotto Japanin luonnonkatastrofin uhreille (17.3.2011)

Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Maan Ystävät. järjestivät tiistaina valtakunnallinen kynttilämielenosoitus muistamaan Japanin luonnonkatastrofin uhreja ja kunnioittamaan niitä, jotka parhaillaan taistelevat Fukushimassa ihmisten pelastamiseksi. Lue lisää...

15.3.2011 Kaleva

▲Alkuun


Ydinvoiman vastainen kampanja sai tuulta purjeisiinsa (17.3.2011)

Japanin ydinvoimalaonnettomuudet ovat herättäneet suomalaiset vastustamaan ydinvoimaa. "Äänestä ydinvoima historiaan" -kampanjaan on sitoutunut jo noin 40 000 henkilöä. Lue lisää...

15.3.2011 Kaleva / Heikki Uusitalo

▲Alkuun


Ydinvoiman turvallisuus puhuttaa Perämeren rannikolla (16.3.2011)

Japanin järkyttävät tapahtumat ovat nostaneet Suomessakin keskustelua ydinvoiman turvallisuudesta. Simoon tai Pyhäjoelle voimalaa suunnitteleva Fennovoima on myös saanut paikallisilta runsaasti kyselyjä. Lue lisää...

14.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Pro Hanhikivi nostaa ydinvoiman vaaliteemaksi (16.3.2011)

Japanin traagiset tapahtumat ovat nostaneet Suomessakin keskusteluun ydinvoiman turvallisuuden. Asian odotetaan nousevan myös yhdeksi eduskuntavaalien teemaksi. Lue lisää...

14.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Suomen ydinvoima esillä maailmalla Japanin tapahtumien vuoksi (16.3.2011)

Olkiluodon rakenteilla oleva kolmosreaktori on vedetty kansainvälisessä keskustelussa esimerkkitapaukseksi, kun keskustelu ydinvoiman turvallisuudesta on virinnyt Japanin luonnonmullistuksen yhteydessä. Suomalaisreaktori on maailman ensimmäinen niin sanottu uuden sukupolven voimala, jossa turvajärjestelyt on viety aiempaa pidemmälle. Lue lisää...

14.3.2011 Uusi Suomi / Markku Huusko

▲Alkuun


Raahen ja Siikajoen Mastokankaan tuulipuistohankkeessa sovellettava YVA-menettelyä (16.3.2011)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.3.2011 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) on sovellettava Raahen ja Siikajoen Mastokankaan tuulipuistohankkeessa. Lue lisää...

14.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Pro Hanhikivi: Ydinvoimaluvat jäihin Suomessa (15.3.2011)

Ydinvoiman rakentamista Pyhäjoelle vastustava Pro Hanhikivi -yhdistys vaatii Suomen valtiota ottamaan aikalisän energiapolitiikassaan Japanin viimepäivien tapahtumien vuoksi. Yhdistys katsoo, ettei Fennovoiman ja TVO:n ydinvoimalahankkeille tule myöntää rakentamislupia. Lue lisää...

13.3.2011 Kaleva

▲Alkuun


Maatuulipuistot kirivät meripuistojen ohi (11.3.2011)

Pohjois-Pohjanmaan suurista tuulipuistoista maatuulipuistot näyttävät toteutuvan ennen merituulipuistoja. Uudessa takuuhintajärjestelmässä paremman takuuhinnan saavat ne tuulivoimalat, jotka valmistuvat nopeasti. Maalle on nopeampi ja halvempi rakentaa kuin merelle. Lue lisää...

9.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Roima satsaus tuuleen: Taaleritehdas rakennuttaa 100 megawattia tuulivoimaa (10.3.2011)

Taaleritehdas rakennuttaa uuden pääomarahastonsa varoilla tulevina vuosina 100 megawattia lisää tuulivoimaa Suomeen. Rakennettavilla tuulipuistoilla lisätään Suomen tuulikapasiteettia nykyisestä tilanteesta (197 MW) puolella. Lue lisää...

8.3.2011 Tekniikka & Talous / Kari Kortelainen

▲Alkuun


Kalajoen Tohkojan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä (9.3.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Fortum Power and Heat Oy:n Tohkojan tuulipuistohankkeen arviointiohjelman. Tuulipuisto sijoittuisi Kalajoen keskustasta n. 5 km koilliseen. Lue lisää...

7.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Ei mikään tavallinen silta: tuottaa energiaa aurinko- ja tuulivoimalla (9.3.2011)

Aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien sijoittelussa voi olla tarpeen käyttää melkoisesti luovuutta, mikäli uusiutuvan energian osuutta energian kokonaistuotannosta tahdotaan lisätä tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää...

5.3.2011 Tekniikka & Talous / Kia Kalliola

▲Alkuun


Göteborgissa suunnitellaan maailman suurinta aaltovoimalaa (8.3.2011)

Ainutlaatuinen aaltovoimaprojekti muotoutuu Göteborgissa, kertoo Ny Teknik. Maanantaina ruotsalaiskaupungissa aloitettiin uuden menetelmän testauspaikkana toimivan aaltoaltaan rakentaminen. Lue lisää...

4.3.2011 Tekniikka & Talous / Kia Kalliola

▲Alkuun


Tuulivoimaloiden säätötehoa irtoaisi Kemijoesta, mutta luvat viipyvät (8.3.2011)

Tuulivoiman rakentaminen lisää voimakkaasti säätötehon tarvetta Suomen sähkömarkkinoilla. Nyt tarkoitukseen käytetään pitkälti Norjan vesivoimaa. Tämän mahdollisuuden varaan ei voida kovin pitkään laskea: kaikki muutkin Euroopan maat lisäävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, jolloin säätötehoksi sopivalle pohjoismaiselle vesivoimalle tulee runsaasti kilpailevia ottajia. Lue lisää...

4.3.2011 Tekniikka & Talous / Kari Kortelainen

▲Alkuun


Kainuun tuulivoimapäätös lykkääntyy (24.2.2011)

Kivesvaaran ja Saukkovaaran tuulivoimahankkeet lykkääntyvät odottamaan puolustusvoimen tutkavaikutusten arviointia. Arviointityökalu on vasta kehitteillä. Lue lisää...

22.2.2011 YLE Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Iihin mittava merituulipuisto (24.2.2011)

Iin edustalle merelle suunnitellaan suurta tuulipuistoa. Tavoitteena on aloittaa tuulipuiston rakennustyöt 2014, mikäli valtion merituulivoiman tukiratkaisut mahdollistavat sen. Lue lisää...

22.2.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Suurhiekan tuulivoimaloille rakentamislupa (23.2.2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Suurhiekka Offshore Oy:lle luvan tuulivoimapuiston rakentamista ja sähkön siirtämistä varten. Puisto tulee sijaitsemaan Perämerellä Iin ja Haukiputaan kuntien edustalla Suurhiekan alueella 20-25 km rannasta. Lue lisää...

21.2.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Tuulipuistojen ympäristövaikutuksia arvioidaan (17.2.2011)

Pyhäjoelle ja Kalajoelle suunniteltujen tuulipuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt. wpd Finland Oy suunnittelee Pyhäjoen Mäkikankaalle 13-19 tuulivoimalan tuulipuistoa ja Kalajoen Jokelaan 14-20 voimalan puistoa. Lue lisää...

15.2.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Kopsan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (16.2.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Raahen kaupungin itäosiin Kopsan ja Möykkyperän kylien eteläpuolelle Pirttiselän ja Nahkakallion alueille. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 17.3.2011 Kopsan seurantalolla osoitteessa Kopsantie 41, klo 18.00 alkaen. Lue lisää...

14.2.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Kemijärvellä käsitellään tuulivoimapuistoa (16.2.2011)

Kemijärven kaupunginhallitus käsittelee maanantaina iltapäivällä Ailangantunturiin suunniteltua tuulivoimapuistoa. Lausuntoa siitä, noudatetaanko hankkeeseen YVA-menettelyä, odottaa Lapin Ely-keskus. Lue lisää...

14.2.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


Röyttän tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset arvioitu (11.2.2011)

Tornion Röyttän tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yva-selostus todettiin pääosin riittäväksi. Lue lisää...

9.2.2011 Lapin ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Fossiilisia polttoaineita korvattava uusiutuvalla energialla, puuta lisää jalostukseen ja energiaksi (8.2.2011)

Suomen ympäristökeskuksen julkaisema selvitys tarkastelee puun energiakäytön ilmastovaikutuksia. Uusiutuvalla polttoaineella korvataan ilmaston kannalta huonompaa fossiilista polttoainetta. Lue lisää...

6.2.2011 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Joka toinen haluaa myllyjä Lapin tuntureille (7.2.2011)

Tuulivoimalat sopivat Lapin tuntureille. Näin ajattelee lähes joka toinen lappilainen. Tämä käy ilmi Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien teettämästä gallupista. Lue lisää...

5.2.2011 Lapin Kansa / Pekka Rytkönen

▲Alkuun


WWF tarjoilee: Puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa vuonna 2050 (7.2.2011)

WWF:n tänään julkaisema The Energy Report raportti selvittää, miten koko maailman energian tarve voidaan täyttää puhtaasti, kestävästi ja taloudellisesti vuoteen 2050 mennessä. Reseptinä ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja vain viisi prosenttia uutta teknologiaa. Raportin on WWF:n toimeksiannosta laatinut energiakonsulttiyhtiö Ecofys. Lue lisää...

3.2.2011 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Tuulipuistot vaarantavat kansallispuistomaiseman Perämerellä (1.2.2011)

Metsähallituksen mukaan Perämeren kansallispuiston alkuperäinen tarkoitus vaarantuu, jos Tornion Röyttään ja Kemin Ajokseen suunnitellut tuulipuistot toteutuvat laajimpien vaihtoehtojen mukaan. Lue lisää...

28.1.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


YVA-yleisötilaisuuksia Pyhäjoen ja Kalajoen tuulivoimahankkeissa (1.2.2011)

Pyhä- ja Kalajoella on suunnitteilla wpd Finland Oy:n kaksi tuulipuistohanketta. Pyhäjoen Mäkikankaalle ja Kalajoen Jokelaan on kumpaankin suunnitteilla noin 20 myllyn kokonaisuus. Hankkeita toteutetaan erillisinä kokonaisuuksina. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiprosessit ovat käynnistyneet ja niissä järjestetään yleisötilaisuuksia helmikuun 2011 aikana. Lue lisää...

26.1.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Päätös Sierilän luvasta keväällä (28.1.2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antaa päätöksen Rovaniemen Sierilän voimalaitoksen rakentamisluvasta keväällä tai viimeistään alkukesästä. Voimalalupaa on käsitelty virastossa yli viisi vuotta. Lue lisää...

26.1.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


Kalajoen tuulipuistoa voi kommentoida (28.1.2011)

Kalajoelle suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma asetaan nähtäville torstaina. Wpd Finland aikoo rakentaa Kalajoen Pohjankylään 14-20 tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston. Lue lisää...

26.1.2011 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Tuulipuistoille löytyy paikkoja sisämaastakin (27.1.2011)

Suuri osa vireillä olevista tuulivoimapuistoista on suunniteltu sijoitettavaksi merialueille. Tuoreen selvityksen mukaan myös sisämaasta löytyy sopivia paikkoja tuulienergian hyödyntämiseen. Lue lisää...

25.1.2011 Kansan Uutiset

▲Alkuun


EU:n merituulivoima kasvuennätykseensä (24.1.2011)

Euroopan merille rakennettiin viime vuoden aikana 308 uutta tuuliturbiinia, mikä kasvatti merituulivoimakapasiteettia ennätyksellisellä 51 prosentilla, kertoo tuulivoimatuottajien edunvalvontajärjestö European Wind Energy Association. Lue lisää...

20.1.2011 Tekniikka & Talous / Tuomas Hyytiä

▲Alkuun


Uusi energia-avustus tukee siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan (17.1.2011)

Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Tasavallan presidentti vahvisti tänään asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto antoi asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Energia-avustusten lisäksi säädösmuutokset koskevat avustuksia vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen. Lue lisää...

12.1.2011 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


YVA -yleisötilaisuuksia Raahen tuulivoimahankkeissa (17.1.2011)

Raahen lähialueelle on suunnitteilla eri toimijoiden tahoilta tuulipuistohankkeita. Puhuri Oy ja TuuliWatti Oy suunnittelevat noin 100 myllyn kokonaisuutta Raahen eteläpuolen maa-alueelle ja Rajakiiri Oy noin 100 myllyn merituulivoimapuistoa Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle. Hankkeita toteutetaan erillisinä kokonaisuuksina. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiprosessit ovat käynnissä ja niissä järjestetään yleisötilaisuuksia tammikuun 2011 aikana. Lue lisää...

12.1.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Loviisaan Fortumin testituulipuisto (13.1.2011)

Fortum aikoo rakentaa testituulipuiston Loviisaan. Yhtiön tavoitteena on hankkia kokemuksia uusista tuulivoimalatyypeistä. Lue lisää...

11.1.2011 YLE Helsinki

▲Alkuun


Suomen luonnonsuojeluliitto kiristää kestävän energian kriteerejä (11.1.2011)

Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoima energian ympäristömerkintä kiristää bioenergiakriteereitään. Vuoden 2012 alusta Ekoenergia-merkin piiristä rajataan pois kannot ja juurakot. Lisäksi Ekoenergiaa tuottavien voimalaitosten kyvylle polttaa puuta ilman turvetta tai fossiilisia polttoaineita asetetaan vähimmäisvaatimuksia. Lue lisää...

5.1.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Meri-Lappiin lisää tuulivoimaa (5.1.2011)

Tuulivoiman rakentaminen Meri-Lapissa on saamassa jatkoa ensi kesänä. St1:n ja S-ryhmän puoliksi omistama Tuuliwatti Oy käynnistänyt Meri-Lapissa kaksi tuulipuistohanketta. Lue lisää...

3.1.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun

◄Vanhemmat