New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Energiasivu

Lisää myllyjä merelle: Kelluvat tuulivoimalat tuottavat tasaisesti sähköä (19.12.2011)

Tuulivoimaa rakennetaan meren ylle. Kelluva turbiini pyörii aina ja säästää maata muuhun käyttöön. EcoFriend kertoo visioista, jonka avulla tuulivoiman määrä voidaan moninkertaistaa maailmassa. Useat vanhat tuulen valjastamiseen liittyvät ongelmat ratkeavat, kun voimala sijoitetaan vesialueen ylle. Lue lisää...

18.12.2011 Tekniikka ja talous / Janne Luotola

▲Alkuun


Vapon mittari täyttyi: vesienkäsittelyyn 30 miljoonaa ja suojeluun 2300 hehtaaria (19.12.2011)

Vapo investoi vesienkäsittelyyn lähes 30 miljoonaa euroa ja kertoo rakentavansa kaikki suot parhaan vesienkäsittelyn piiriin. Vapo tarjoaa myös suojeltavaksi tai vaihtoon yli 2 300 hehtaaria omistamiaan luonnonsoita.

Vapo lisää seuraavien kolmen vuoden aikana merkittävästi vesienkäsittelyinvestointejaan. Vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiön kaikki sellaiset tuotantosuot, joilla voi olla haitallista vaikutusta alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun, rakennetaan parhaan vesienkäsittelytekniikan piiriin. Lue lisää...

16.12.2011 Tekniikka ja talous / Helena Raunio

▲Alkuun


Fingrid Oyj:n 400 kV voimajohtohankkeen Keski-Suomi - Oulujoki ympäristövaikutuksia aletaan arvioida (16.12.2011)

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400 kilovoltin voimajohtoa Keski-Suomen ja Oulujoen välille. Hankkeen ympäristövaikutuksia aletaan arvioida nyt valmistuneen arviointiohjelman (YVA) mukaisesti. Arviointiohjelma on siis hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Lue lisää...

14.12.2011 Yle

▲Alkuun


Myllykankaan tuulipuistohanke myötätuulessa (15.12.2011)

Mitä tuulipuisto tuottaa kunnalle? Mitä on 40 desibelin melu oikeasti? Entä, jos melutaso nouseekin yli 40 desibelin? Muun muassa näihin kysymyksiin haluttiin vastauksia Iissä tiistaina järjestetyssä Myllykankaan tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Aiheena oli Myllykankaan Metsähallituksen alueelle tulossa olevan tuulipuiston kaava ja ympäristövaikutukset eli YVA-selvitys. Lue lisää...

15.12.2011 Rantapohja

▲Alkuun


Aallot ovat tulevaisuuden energiaa (15.12.2011)

Itämeren ensimmäinen aaltovoimala aloittaa toimintansa Hammaruddan edustalla kymmenisen kilometriä Maarianhaminasta länteen. Yhden aggregaatin eli poijun ja generaattorin yhdistelmän lasketaan tuottavan sähköä 30 000 kilowattituntia vuodessa eli kahden normaalikokoisen omakotitalon sähkönkulutuksen verran. Tutkimusprojekti kestää vuoden 2013 loppuun. Lue lisää...

15.12.2011 Kansan Uutiset viikkolehti

▲Alkuun


Yhdistetty aalto- ja tuulivoimala pyrkii kaupalliseksi tuotteeksi (14.12.2011)

Poseidon Floating Power -yritys kertoo saaneensa yhdistetyn aalto- ja tuulivoimalansa parin vuoden testivaiheen päätökseen. Yritys katsoo olevansa nyt valmis siirtymään prototyypeistä kaupallisten tuotteiden tarjoamiseen, ensimmäisenä maailmassa, vaikka kilowattitunnin tuotantohinta ei ole vielä tässä vaiheessa kilpailukykyinen. Lue lisää...

13.12.2011 Tekniikka ja Talous / Veli-Matti Jalovaara

▲Alkuun


Fennovoimalla on oikeus pakkolunastukseen (14.12.2011)

Fennovoima Oy:llä on perustuslain antama oikeus pakkolunastaa itselleen Pyhäjoen ydinvoimala-aluetta varten tarvitsemansa maat. Ratkaisevaa pakkolunastusoikeuden saamisessa on hankkeen yleinen tarve. Lue lisää...

12.12.2011 Kaleva /Timo Myllykoski

▲Alkuun


VTV ryöpyttää Suomen ilmasto- ja energiastrategiaa (12.12.2011)

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV antaa moitteita vuonna 2008 valmistuneen ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta. VTV pitää strategiaa niin vaikeaselkoisena, että sen ohjausvaikutus on kyseenalainen. Positiivista on, että strategia tehtiin tehokkaasti ja toimiin päästiin nope Lue lisää...

9.12.2011 Yle

▲Alkuun


Suuri tuulivoimalapuisto Posiolle (12.12.2011)

Posiolle on suunnitteilla suuri tuulivoimalapuisto. Hankkeen takana on Posion yhteismetsä, joka on tehnyt Taaleritehdas Pääomarahastot Oy:n kanssa maanvuokrasopimuksen Länsi-Posiolle. Lue lisää...

9.12.2011 Yle

▲Alkuun


Pyhäjoen ydinvoimala on maailman arktisin (10.12.2011)

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalasta tulee maailman arktisin. Perämeren rannalla joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota arktiseen ahtojäähän ja pitkien pakkaskausien mahdollisuuteen. Säteilyturvakeskuksen mukaan ydinvoimalan lähialueella ei voi olla yksityisiä vapaa-ajan asuntoja. Lue lisää...

8.12.2011 Yle

▲Alkuun


Tukimuutos tyrmistytti pohjoisen energiayhtiöt (10.12.2011)

Rovaniemen ja Oulun energiayhtiöt ovat tyrmistyneitä hallituksen kaavailemista energiapolitiikan muutoksista. Turpeen ja metsähakkeen käytön kannattavuutta aiotaan leikata kolmella eri tapaa. Tämä vaarantaa energiayhtiöiden yhteisen Mustikkamaan biovoimalahankkeen ja heikentää myös nykyisten voimaloiden kannattavuutta. Lue lisää...

8.12.2011 Yle Lappi / Marjukka Talvitie

▲Alkuun


Lauri Tarasti alkaa panna vauhtia tuulivoimarakentamiseen (7.12.2011)

Viranomaisrajoitukset ja kaavoituksen ongelmat hidastavat tuulivoimaloiden rakentamista kohtuuttomasti. Elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) on kutsunut ministeri Lauri Tarastin selvittämään tuulivoimarakentamisen esteitä. ”Syöttötariffin ansioista tuulivoiman kannattavuus on kohdallaan, mutta hallinnollisista syistä hankkeiden toteuttaminen on vaikeutunut kohtuuttomasti”, Häkämies sanoo. Lue lisää...

7.12.2011 Maaseudun tulevaisuus

▲Alkuun


Turvetuotanto ja tuulivoima pyörittävät Keski-Suomen kaavakeskustelua (5.12.2011)

Turvetuotanto ja tuulivoima ovat jo valmisteluvaiheessa herättäneet keskustelua ja kiivaitakin mielipiteitä jo Keski-Suomen kolmannen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheessa. Puhemyllyt ovat saaneet lisävauhtia kun kaava eteni luonnosvaiheeseen. Lue lisää...

5.12.2011 Kansan uutiset

▲Alkuun


Sumituulen tuulivoimala nousee Kemin Ajokseen ensi keväänä (2.12.2011)

Sumituuli Oy on sopinut 2 megawatin tuulivoimalan toimituksesta Hyundai Heavy Industriesin kanssa. Tuulivoimalan on määrä nousta Kemin Ajokseen ensi keväänä. Lue lisää...

29.11.2011 Kaleva

▲Alkuun


Tanskan energiasta pian puolet on tuulten tuomaa (28.11.2011)

Tanska kaavailee tuottavansa puolet maansa energiantarpeesta tuulivoimalla vuoteen 2020 mennessä. Tavoite sisältyy ohjelmaan, jonka ympäristö- ja energiaministeri Martin Lidegaard esitteli perjantaina. Nykyisin tuulella tuotetaan Tanskassa noin viidennes energiasta. Lue lisää...

25.11.2011 Yle

▲Alkuun


Kuusamon uraani halutaan talteen (23.11.2011)

Kuusamon Juomasuon uraani aiotaan ottaa talteen, mikäli alueelle perustetaan lähivuosina kultakaivos. Uraania ei alustavien suunnitelmien mukaan loppusijoiteta Kuusamoon, vaan se kuljetetaan jalostettavaksi tai loppusijoitettavaksi muualle. Lue lisää...

23.11.2011 Yle

▲Alkuun


Suomen Luonto: Turpeennostosta yhä enemmän valituksia (21.11.2011)

Turpeennosto herättää Suomessa yhä enemmän vastustusta. Suomen Luonto -lehden selvityksen mukaan Vaasan hallinto-oikeuteen tuli vuonna 2009 alle sata valitusta turvetuotannon ympäristölupapäätöksistä mutta vuotta myöhemmin 119. Vuoden 2011 aikana valituksia on tullut tähän mennessä jo 111. Lue lisää...

18.11.2011 Suomen Luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Tuulivoimarakentamiselle soveltuvia alueita löytyy runsaasti eri puolilta Suomea (21.11.2011)

Suomesta löytyy tällä hetkellä 289 tuulivoimatuotannolle soveltuvaa aluetta. Näille alueille rakennettavien tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetti voisi olla yhteensä jopa 12 600 megawattia. Tämä selviää ympäristöministeriön koostamasta maakuntien liittojen tuulivoimaselvitysten yhteenvedosta. Lue lisää...

18.11.2011 Ammattilehti

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaa soveltuu tuulivoimalle (21.11.2011)

Maakuntien liittojen tuulivoimaselvitysten mukaan Pohjois-Pohjanmaan sisämaa soveltuu parhaiten tuulivoimaloiden paikaksi. Tuulet soveltuvat hyvin voimaloille rannikolla ja tuulisia alueita on myös Koillismaalla. Lue lisää...

18.11.2011 Yle

▲Alkuun


Ratkaisu tuulivoiman ongelmaan: rengasmainen tuulimylly ei tuota melua (17.11.2011)

Australialainen yhtiö on kehittänyt melkein äänettömän tuulivoimalan. Erikoisen näköisestä tuulivoimalasta uutisoi Tekniikka&Talouden ruotsalainen sisarlehti Ny Teknik. Tuulivoimaloiden yksi ongelma on niistä lähtevä ääni. Tämän katsotaan syntyvän varsinkin vähätuulisina päivinä siitä kun tuuli irtoaa potkurinlavan kärjestä. Australialaisyritys väittää ratkaisseensa ongelman tuulivoimalan ympäri kiertävän renkaan avulla. Lue lisää...

16.11.2011 Tekniikka ja talous /Tuula Laatikainen

▲Alkuun


Ydinvoimalapaikan tarkentavat tutkimukset aloitettiin Pyhäjoella (14.11.2011)

Fennovoima on aloittanut Pyhäjoen Hankikivenniemellä tarkentavat tutkimukset tulevan ydinvoimalan lupahakemuksia silmälläpitäen. Fennovoima seuraa muun muassa meriveden lämpötilaa, suolaisuutta ja sameutta. Lue lisää...

10.11.2011 Yle

▲Alkuun


Tuhka on hyvä lannoite käytöstä poistetuille turvesoille (9.11.2011)

Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen toimipisteessä tehdyistä väitöstutkimuksista tiettävästi viimeinen tarkastettiin viime lauantaina Oulun yliopistossa. Noora Huotari tutki väitöksessään puu- ja turvetuhkan hyötykäyttöä turvetuotannosta vapautuneiden suopohjien kasvillisuuden palauttamisessa.Lue lisää...

7.11.2011 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Ympäristöministeri: Kaivoshankkeiden kunnioitettava ympäristöä ja asukkaita (7.11.2011)

Niinistön mukaan Sodankylän Kersilössä sijaitsevan Viiankiaavan kaivoshanke on pitkissä kantimissa, sillä ympäristön lisäksi myös ihmisten ja talouden etu vaatii hutiloinnin sijaan kaivoshankkeiden huolellista suunnittelua.Lue lisää...

4.11.2011 Yle

▲Alkuun


Ydinvoimaa vastaan Suomi-Ruotsi-yhteistyöllä (7.11.2011)

Suomalaiset ja ruotsalaiset luonnonsuojelijat keräävät voimiaan yhteen Pyhäjoen ydinvoimalaa vastaan. Kalixissa koolla olleet ydinvoiman vastustajat aikovat järjestää muun muassa mielenosoituksia, boikotteja, nimenkeräyksiä, kampanjoita ja yleisötilaisuuksia.Lue lisää...

4.11.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran laajennus jäihin (3.11.2011)

Talvivaara Sotkamo Oy veti pois hakemuksensa nikkelituotannon nostosta. Pohjois-Suomen avissa on vireillä voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan päivitys. Yhtiö oli hakemassa päivityksen yhteydessä lupaa tuotannon tehostamiseen 50 000 tonniin vuodessa. Lue lisää...

1.11.2011 Kainuun Sanomat / Katimari Partanen

▲Alkuun


Vesialueiden omistajat tuskastuivat turvetuotantoon (3.11.2011)

Vesialueiden omistajat, mökkiläiset ja kalastajat ovat kyllästyneet turvetuotannon haittoihin, arvioi Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Markku Myllylä. Myllylä vaatii turvetuotannolle selkeitä pelisääntöjä. Lupaehtojen noudattamista pitäisi myös valvoa paremmin. Lue lisää...

1.11.2011 Kaleva /STT

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kanteleen Voima Oy:n Rahkanevan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (2.11.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset on tunnistettu. Hankekokonaisuutta tulee kuitenkin vielä täsmentää metsäpolttoaine- ja peltobiomassaterminaalitoimintojen osalta. Arviointiselostuksessa on esitettävä lisäselvityksiä ja täsmennyksiä, jotta hank-keen ympäristövaikutuksista voidaan saada kattavat arviot. Lue lisää...

31.10.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus

▲Alkuun


Itämeren aalloista tehdään energiaa (1.11.2011)

Itämerellä ryhdytään testaamaan aaltoenergian valmistamista. Ahvenanmaalle Hammaruddan edustalle sijoitetaan aaltoenergiapoiju, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa marraskuussa. Lue lisää...

28.10.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaara vaihtaa pilaantuneen järven veden (1.11.2011)

Kaivosyhtiön lähijärven, Salmisen, pohjaan on kerrostunut noin 24 000 kuutiometriä suolaantunutta vettä. Yhtiö suunnittelee parhaillaan, kunka pilaantuneen veden saisi poistettua järven pohjasta. Lue lisää...

28.10.2011 Yle

▲Alkuun


Tuulivoimalaa pystytetään Öjenissä (28.10.2011)

Merventon tytäryhtiön, Wasa Windin tuulivoimalan rakennustyöt ovat vauhdissa Vaasan Öjenissä. Tällä viikolla torni on noussut jo 70 metriin kun kolme tornin lohkoa on saatu kasattua. Seuraavan kerran korkeutta tulee lisää talvella. Lue lisää...

27.10.2011 Yle

▲Alkuun


Tuhka tuo elinvoimaa turvesuolle (28.10.2011)

Entiset turvesuot saadaan metsittymään ja tuottamaan energiapuuta voimaloista jätteeksi jäävän puu- ja turvetuhkan voimalla. Oululainen Noora Huotari väittelee aiheesta perjantaina Oulun yliopistossa. Lue lisää...

27.10.2011 Kaleva / Arja Mikkola

▲Alkuun


Irvokasta atomivoimapuuhastelua (25.10.2011)

Täytyy onnitella Simon kuntaa ja kuntalaisia, kun he onnistuivat pidentämään etäisyyttään saksalaisten uuteen ydinvoimalaan. Japanin Fukushiman esimerkki osoittaa kuitenkin, että pari sataa kilometriä on niin vähän, että se pitää riittävää perusjännitystä päällä. On sinänsä tuiki inhimillistä, että joku joskus sulkee väärän hanan väärään aikaan ja radioaktiivista säteilyä pääsee karkuun. Lue lisää...

7.10.2011 Kaleva Erkin areena

▲Alkuun


Ympäristöministeri: Talvivaara meni opetteluksi (25.10.2011)

Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksen ympäristöhaitat ovat yllättäneet ympäristöviranomaiset, myöntää ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.). Hänen mukaansa Talvivaaran kaivoksen perustaminen on käytännössä ollut laajamittaista koetoimintaa, jonka vaikutukset ympäristöön eivät etukäteen olleet edes kaivosyhtiön tiedossa. Lue lisää...

21.10.2011 Yle

▲Alkuun


Jako-Muuraissuon turvetuotantoalueen YVA-kuulutus (25.10.2011)

Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen, joka koskee Jakosuon ja Muuraissuon (Jako-Muuraissuo) turvetuotantoaluetta.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään 9.11.2011 klo 18.00–20.00 Ylikiimingin asukastuvalla (ent. Yli-kiimingin kunnanvirasto), osoite Harjutie 18, Ylikiiminki. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.Lue lisää...

20.10.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen päätös Pyhäjoen Sunin tuulivoimahankkeesta (25.10.2011)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.9.2011 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä)ei sovelleta Pyhäjoen Sunin tuulivoimalahankkeeseen. Lue lisää...

20.9.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


WWF seuraa kotkanpoikia tuulivoimaloiden naapurissa (20.10.2011)

Luonnonsuojelujärjestö WWF on kiinnittänyt satelliittipaikantimia uusiin merikotkiin tarkoituksenaan seurata niiden liikkeitä lähellä tuulivoimaloita. Tekniikan avulla voi saada selville, kuinka hyvin merikotkat pystyvät väistelemään voimaloiden lapoja. Lue lisää...

18.10.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Sotkamoon suunnitellaan tuulivoimapuistoa (20.10.2011)

Sotkamon eteläosiin kaavaillaan tuulivoiman tuotantoa. Pohjois-Savon liiton selvitysten mukaan Maanselänmäen tuulet voisivat olla valjastettavissa sähköntuotantoon. Tuuliatlaksen mukaan Maaselänmäellä tuulee noin 6,5 - 7 metriä sekunnissa 100 m:n korkeudella. Lue lisää...

18.10.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kiistelty tuulivoimalahanke etenee Raahessa (19.10.2011)

Kiivasta keskustelua Raahessa herättänyt Someronkankaan tuulivoimalahanke etenee. Kaupunki on allekirjoittamassa voimaloiden rakennuspaikkojen maanvuokraussopimuksen PVO Innopower Oy:n kanssa. Lue lisää...

17.10.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Ydinvoimalan tuleva naapuri jatkaa taistelua (17.10.2011)

”Taistelu on taisteltu, mutta sota on vasta alkanut”. Näin sanoo Pyhäjoella asuva Katja Sipilä, joka aikoo tehdä kaikkensa, että Fennovoima ei tule saamaan rakentamislupaa ydinvoimalalle Hanhikiven nimeen Pyhäjoelle. Lue lisää...

13.10.2011 YLE Oulu / Marko Siekkinen

▲Alkuun


Oulu mukana Energiansäästöviikossa (12.10.2011)

Oulun seudun ympäristötoimi tekee yhteistyötä Oulun kaupunginkirjaston sekä useiden lähi- ja Oulun seudun kirjastojen kanssa edistäen energiatietoutta. Energiansäästöviikko on vuosittain toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomiota energiansäästöön ja -käyttötottumuksiin. Lue lisää...

10.10.2011 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


Tutkijat varoittavat biopolttoaineiden piilopäästöistä (12.10.2011)

Yli 150 kansainvälistä tutkijaa talouden, ilmaston ja ekologian aloilta ovat lähestyneet Euroopan komissiota kirjeellä, jolla varoitetaan biopolttoaineiden piilopäästöistä. Euroopan Unioni ajaa huomattavaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä liikenteessä. Useimmat jäsenmaat ovat toteuttamassa tätä lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä. Lue lisää...

10.10.2011 Kansan Uutiset

▲Alkuun


Vieläkö arvosoiden turve päätyy lämpökattilaan? (10.10.2011)

Suomessa on käynnissä vääntö Vapon viimeisten turvetuotantoon hankkimien arvosoiden tulevaisuudesta. Energiayhtiö Vapo ostaa jatkossa Etelä-Suomessa uusia turvesoita enää ojitetuilta tai muutoin luonnontilansa menettäneiltä alueilta. Vapo voi kuitenkin hakea vielä lupia aiemmin hankkimilleen soille. Lue lisää...

7.10.2011 YLE Tampere

▲Alkuun


Oddasat: Kuolaan uusi ydinvoimala (10.10.2011)

Venäjä aikoo rakentaa uuden ydinreaktorin Poljarnyje Zoriin vanhan ydinvoimalan yhteyteen. Lue lisää...

6.10.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


Posiva: Fennovoiman ydinjätteet eivät mahdu Onkaloon (10.10.2011)

Ydinjätteen loppusijoituksesta on käynnissä erikoinen vääntö. Fennovoiman toimitusjohtaja Tapio Saarenpää kertoi eilen, että yhtiö käy neuvotteluja muun muassa Posivan rakentaman ydinjätevarasto Onkalon käytöstä. Posivassa ajatusta pidetään täysin mahdottomana. Posivan toimitusjohtaja ilmoittaa suoraan, ettei Onkaloon yksinkertaisesti mahdu muiden yhtiöiden ydinjätteitä. Lue lisää...

6.10.2011 YLE Satakunta

▲Alkuun


Ydinjätteet pysyvät Pyhäjoella vuosikymmeniä (10.10.2011)

Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalan käytetty ydinpolttoaine välivarastoidaan alueelle vuosikymmenien ajaksi. Ydinjätteen loppusijoituksesta pitää päättää lähimmän viiden vuoden aikana ja varsinainen jätteiden loppusijoitus tapahtuu vuoden 2050 tietämissä. Lue lisää...

6.10.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Jättipotti Pyhäjoelle (10.10.2011)

Fennovoima Oy on valinnut ydinvoimalansa sijoituspaikaksi Pyhäjoen. Yhtiö kertoi ratkaisustaan eilen iltapäivällä. Ydinvoimala nousee Hanhikivenniemeen Pyhäjoen ja Raahen raja-alueelle. Lue lisää...

6.10.2011 Forum24

▲Alkuun


Tuulivoimayhdistys: Energia-alan suuryritykset ajavat tuulivoimaa nurkkaan (10.10.2011)

Tuulivoiman lobbarit ovat näreissään energiateollisuuden suuryrityksille. Heidän mielestään ne yrittävät ajaa tuulivoimaa nurkkaan, koska pelkäävät tuulivoiman tuomaa kilpailua energiamarkkinoilla. Lue lisää...

4.10.2011 Pohjolan Työ, UP / Aleksi Vienonen

▲Alkuun


Merestä energiaa (10.10.2011)

Tutkijoiden mukaan uuden teknologian avulla on mahdollista hyödyntää merivirtojen ja vuoroveden valtavaa energiantuotantopotentiaalia. Tarkoitusta varten kehitettyjä ja meren pohjaan asennettuja turbiineja testataan parhaillaan. Lue lisää...

30.9.2011 Bioenergia Uutiset

▲Alkuun


Greenpeace aloittaa kampanjan E.ONin Pohjois-Suomen ydinvoimahanketta vastaan (7.10.2011)

Saksalaisen energiajätin E.ONin johtama Fennovoima ilmoittaa tänään, mille paikkakunnalle se aikoo rakentaa uuden ydinreaktorin. Tänään käynnistyy myös Greenpeacen kampanja E.ONin Pohjois-Suomen ydinvoimahanketta vastaan. Ydinvoima on vaarallinen ja epävarma tapa tuottaa sähköä. Lue lisää...

5.10.2011 Greenpeace Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Ydinvoiman vastustajat yhdistävät voimansa (7.10.2011)

Ydinvoiman vastustajat jatkavat taistoaan. Kemin Seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Aimo Tervahauta sanoo, että paikkakunnan julkistaminen oli hyvä asia, koska vastustajat voivat nyt yhdistää voimansa. Lue lisää...

5.10.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Pro Hanhikivi jatkaa työtään (7.10.2011)

Pro Hanhikivi paheksuu Fennovoiman aikomusta rakentaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Päätös on suuressa ristiriidassa alueen luontoarvojen kanssa ja osoittaa Fennovoimalta valitettavaa välinpitämättömyyttä paitsi ympäristöasioita, myös EU-lainsäädäntöä kohtaan. Ydinvoimahanke kestää heikosti kriittistä tarkastelua myös selvityksissä toistuvasti ilmenevien puutteiden ja Fennovoimalta puuttuvan korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusratkaisun vuoksi. Lue lisää...

5.10.2011 Pro Hanhikivi, Tiedote

▲Alkuun


Ydinvoimala nousee Pyhäjoen ja Raahen rajalle (7.10.2011)

Ydinvoimalan paikaksi valittu Pyhäjoki on 3 393 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla Perämeren rannalla. Ydinvoimala nousee Hanhikivenniemeen Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin rajalle. Alue sijoittuu seitsemän kilometriä Pyhäjoen keskustasta pohjoiseen ja 20 kilometriä Raahen keskustasta lounaaseen. Lue lisää...

5.10.2011 Kaleva

▲Alkuun


Se on Pyhäjoki! (7.10.2011)

Fennovoima kertoi tänään, että se rakentaa uuden ydinvoimalan Pyhäjoelle. Fennovoiman mukaan Pyhäjoki nousi sijoituspaikkakunnaksi, koska se oli kahdesta hyvästä vaihtoehdosta hieman parempi ”tietyissä teknisissä asioissa”. Fennovoiman mukaan molemmat paikkakunnat olivat sopivia ydinvoimalalle ja voimala olisi voitu rakentaa turvallisesti molemmille paikkakunnille. Lue lisää...

5.10.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Oulussa kerrotaan ydinvoimalan vaikutuksista alueelle (3.10.2011)

Ydinvoima-alan asiantuntijat kertovat ensi viikolla suunnitteilla olevan ydinvoimalan vaikutuksista Oulun alueelle. Fennovoima Oy rakentaa ydinvoimalaitoksen joko Simoon (havainnekuva) tai Pyhäjoelle. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi ensi vuoden alkupuolella. Lue lisää...

30.9.2011 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


STUK listasi ydinvoimaloiden pahimmat turvapuutteet (3.10.2011)

Säteilyturvakeskus (STUK) on raportoinut turvallisuuspuutteista ydinvoimaloissa. STUK on tehnyt voimaloihin tarkastuksia Fukushimassa keväällä sattuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Lue lisää...

29.9.2011 Helsingin Sanomat, STT

▲Alkuun


Perämeren ydinvoimalahanke etenee (27.9.2011)

Perämeren ydinvoimalahanke eteni askeleen, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan ja Kemi-Tornion maakuntakaavoihin tehdyt valitukset. Lue lisää...

22.9.2011 Pohjolan Työ, UP / Kari Leppänen

▲Alkuun


"EU ei pidä Hanhikiveä arvottomana risukkona" (27.9.2011)

Fennovoiman ydinvoimalan rakentamista Pyhäjoella vastustava Pro Hanhikivi oudoksuu korkeimman hallinto-oikeuden KHO:n päätöstä muttei lannistu, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala. Lue lisää...

22.9.2011 Kansan Tahto / Maija Aalto

▲Alkuun


Siikajoen merituulipuistolla haitallisia ympäristövaikutuksia (26.9.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Siikajoen merituulivoimapuiston YVA-selostuksesta ja Natura-arvioinnista. Hankkeen toteutuessa jääeroosio heikentyisi merkittävästi Varessäikästä Varjakan kärkeen, Hailuodon eteläkärjessä ja Oulunsalon Liminganlahden rannassa Nenännokasta Mustaniemeen. Tuulipuiston katvealueeseen jäisi Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita (erityisesti Säärenperä ja Karinkannanmatala sekä Isomatala-Maasyvänlahti). Erityisen voimakkaasti jääeroosion arvioidaan heikkenevän Varessäikkä-Säärenperän rantavyöhykkeellä. ELY-keskus katsoo, että tämä on hyvin merkittävä vaikutus, koska Natura-alueilla on jääeroosiosta riippuvia uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Lue lisää...

23.9.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Torronsuon tuulipuisto uhkana kurkien muutolle (26.9.2011)

Metsähallitus on huolissaan Tammelan Torronsuon ylitse lentävistä kurjista. Torronsuo osuu kurkien päämuuttoreitille, joka tulisi sijaitsemaan seudulle suunnitellun tuulipuiston alueella. Lue lisää...

22.9.2011 YLE Häme

▲Alkuun


Pro Hanhikivi ihmettelee KHO:n ratkaisua (23.9.2011)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös hylätä Pyhäjoen ydinvoimaa koskevat syytteet hämmästyttivät Pro Hanhikivi ry:n puheenjohtajaa Helena Maijalaa. "Meillä oli mielestäni vahvat perusteet. Täytyy ihmetellä, millaisilla perusteita olisi täytynyt olla", Maijala kommentoi. Lue lisää...

21.9.2011 Kaleva

▲Alkuun


KHO hylkäsi valitukset ydinvoimakaavoista (23.9.2011)

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki Kemi-Tornion ja Pohjois-Pohjanmaan ydinvoimamaakuntakaavoista tehdyt valitukset. Valitukset koskivat Fennovoiman mahdollisuutta rakentaa ydinvoimalaitos Simoon ja Pyhäjoelle. Lue lisää...

21.9.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Siikajoelle halutaan lisää tuulivoimaloita (21.9.2011)

Siikajoen Vartinojan alueelle suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa kaavaillaan laajennettavaksi. Lue lisää...

19.91.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Tuulivoimassa Suomelle suuria mahdollisuuksia – silti pärjäämme surkeasti kansainvälisessä vertailussa (20.9.2011)

Suomi on huimasti jäljessä maailman tuulivoimatuotannon kehityksestä. Jopa Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää jälkeen muista, sillä maassamme tuotettiin tuulivoimalla vuonna 2010 vain 0,3 prosenttia sähköntarpeestamme. Tämä käy ilmi WWF Suomen uudesta tuulivoima-analyysistä, jonka mukaan tuulivoimatuotannon määrää voitaisiin nostaa huimasti. VTT arvioi, että Suomen tuulivoimakapasiteetti voitaisiin vuoteen 2020 mennessä yli 20-kertaistaa nykyisestä. Lue lisää...

14.9.2011 WWF Suomi

▲Alkuun


Selvitys: Tuulivoima kehittyy Suomessa hitaasti (16.9.2011)

Suomi on jäljessä tuulivoiman kehityksessä, arvioi ympäristöjärjestö WWF Suomi selvityksessään. Viime vuonna maassamme tuotettiin tuulivoimalla 0,3 prosenttia sähköntarpeesta. Lue lisää...

14.9.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää täydennyksiä Kalajoen Mustilankankaan YVA-ohjelmaan (15.9.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kalajoen Mustilankankaalle suunnitellun Tuuliwatti Oy:n tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Arviointiohjelma on pääosin riittävä, mutta joitakin täydennyksiä edellytetään. ELY-keskus painottaa lausunnossaan alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointia. Lue lisää...

13.9.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Koillismaalta löytyy useita tuulivoimalle sopivia alueita (12.9.2011)

Koillismaalla on useita tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita. Asia ilmenee juuri valmistuneesta Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen yhteisestä manneralueen tuulivoimaselvityksestä. Lue lisää...

8.9.2011 Koillissanomat / Jyrki Vendelin

▲Alkuun


Koekalastus tutkii tuulivoimalan vaikutuksia Tornion Röytässä (8.9.2011)

Tornion Röyttän edustalla suoritetaan koekalastusta mahdollisen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioimiseksi syyskuun ajan. Koekalastuksen tilaajana on tuulivoimayritys Rajakiiri Oy. Lue lisää...

6.9.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Tuulivoimaloita nousee Tornion Kitkiäisvaaraan (15.8.2011)

TuuliWatti Oy on käynnistänyt kolmannen tuulivoimapuistohankkeen Meri-Lapissa. Simon ja Tervolan puistojen lisäksi yhtiö suunnittelee kahdeksan tuulivoimalaitosyksikön rakentamista Tornion Kitkiäisvaaran alueelle. Lue lisää...

12.8.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Rovaniemen Energia sai Oulun Energian kumppaniksi Mustikkamaan biovoimalaan (11.8.2011)

Oulun Energia ja Rovaniemen Energia Oy perustavat voimalaitosyhtiön, joka vastaa Rovaniemen Mustikkamaan biovoimalaitoksen rakentamisesta. Laitokseen liittyvien investointien kokonaissumma on yli 200 miljoonaa euroa. Lue lisää...

9.8.2011 Lapin Kansa

▲Alkuun


Ydinvoimalan sijoituspaikka selviää lähiviikkoina (10.8.2011)

Fennovoima on saanut omat selvityksensä valmiiksi ydinvoimalan sijoituspaikasta. Fennovoima odottaa vielä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja kaavavalituksista, ennen kuin se julkistaa, tuleeko voimala Pyhäjoelle vai Simoon. KHO:n päätöstä odotellaan kuukauden kuluessa. Lue lisää...

8.8.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Uusi menetelmä mahdollistaa aurinkoenergian rajattoman varastoinnin (8.8.2011)

Tiedemiesten mukaan aurinkoenergian varastoiminen kemialliseen muotoon on huomattavasti järkevämpää kuin sen muuttaminen suoraan sähköksi tai lämmön varastoiminen eristettyihin säiliöihin. Kemialliseen muotoon sidotuttua energiaa voidaan säilöä pitkiä aikoja ilman häviöitä. Lue lisää...

4.8.2011 Bioenergia Uutiset

▲Alkuun


PVO:n tuulivoimatuotanto kaksinkertaistuu (29.7.2011)

Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Innopower ottaa vastuun tuulivoimasta ja laajentaa ensi vaiheessa Kokkolan, Kristiinankaupungin ja Kemin Ajoksen tuulivoimaloita. Oulun edustan tuulihankkeet etenevät hitaammin. Lue lisää...

27.7.2011 YLE Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Raahen tuulipuistosta paljon valituksia (27.7.2011)

Raahen itä- ja pohjoisosiin suunnitellut massiiviset tuulivoimapuistohankkeet aiheuttavat huolta alueen ihmisissä. Lue lisää...

25.7.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Merenkulun päästöjen vähentämisestä tulisi sopia IMO:ssa (13.7.2011)

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea kokoontuu Lontoossa 11.-15. heinäkuuta. Kokouksen asialistalla