New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Lohisivu

Itämerenlohi WWF:n punaiselle listalle. Uusi, vakava pyyntö suomalaisille - Ruotsissa jo (7.12.2011)

Maailman luonnonsuojelujärjestö WWF kehottaa kuluttajia välttämään Itämeren lohen ostamista kaupoista. Ruotsin WWF on jo päivittänyt kalaoppaansa, ja Suomessa uusi kalasuositus annettaneen alkuvuoden aikana. Lue lisää...

5.12.2011 Uusi Suomi

▲Alkuun


Vaellustaimen tekee paluuta Etelä-Savoon (5.12.2011)

Vaellustaimen tekee paluuta Etelä-Savoon. Heinäveden- ja Mäntyharjunreiteiltä on löydetty taimenten isokokoisia kutupesiä, mikä kertoo pitkään kadoksissa olleiden suurten vaelluskalojen kudulle pääsystä. Lue lisää...

2.12.2011 Yle

▲Alkuun


Järjestö keskeyttäisi lohenkalastuksen (28.11.2011)

Suomen olisi keskeytettävä ammattimainen lohenkalastus Itämerellä ensi vuonna, esittää Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö. Kalastuksen rajoittamisella suojeltaisiin luonnonlohikantoja. Järjestö vaatii myös selvitysmiehen johdolla kansallista lohistrategiaa. Lue lisää...

26.11.2011 Yle

▲Alkuun


Uhanalaisia järvitaimenkantoja tutkitaan Etelä-Savossa (21.11.2011)

Heinävedenreitillä saatiin tänä syksynä järvitaimenen emokalapyynnissä harvinaisia kaloja: kaksi nieriää, jotka painoivat 3,4 ja 3,6 kg. Vuoksen alueella järvitaimenen emokalapyynnissä saatiin lypsykelpoisia koiraita 13 kpl ja naaraita 6 kpl. Tulos on heikko eikä riitä geneettisesti monimuotoisten viljelykantojen ylläpitämiseen. Lue lisää...

18.11.2011 Etelä-Savon ELY-keskus

▲Alkuun


RKTL: Meritaimenen kalastusta vähennettävä (18.11.2011)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan uhanalaisten kalakantojen suojeluun tarvitaan lisätehoa. Itämeren rannikkovaltioista Suomessa on meritaimenen luonnonkantoja jäljellä vähiten. RKTL:n mielestä nykyisen vakavan tilanteen korjaamiseksi meritaimenen kalastusta pitäisi vähentää. Lue lisää...

17.11.2011 Yle

▲Alkuun


Suomen meritaimenet Itämeren uhatuimpia (17.11.2011)

Itämeren rannikkovaltioista Suomessa on meritaimenen luonnonkantoja jäljellä vähiten. Niissä rannikkojoissa, missä meritaimenen luonnonkanta on jäljellä, tavattiin taimenen kesänvanhoja luonnonpoikasia syksyn 2011 sähkökalastuksissa edellisvuosia vähemmän tai ei lainkaan. Esimerkiksi Tornionjoen sivujoessa Pakajoessa ja Isojoessa poikasten esiintymistiheys jäi pitkän aikavälin keskiarvoa alemmaksi. Lue lisää...

17.11.2011 RKTL

▲Alkuun


Hartaanselällä saa taas kohta soutaa lohta (17.11.2011)

Keskiviikkona sitä taas saa, nimittäin kalastaa Hartaanselältä merilohta ja taimenta. Oulujoen suistossa ja merialueella tehdyn kalaväylätoimituksen seurauksena Hartaanselkä muuttui merestä joeksi lokakuun alusta.

Muutos vaikutti myös alueella tapahtuvaan kalastukseen, ja monien mielestä oleellisin muutos oli juuri jokialueen merilohen ja taimenen rauhoitusaika. Näillä lajeilla on rauhoitusaika 11.9.--15.11.

Lue lisää...

15.11.2011 Kaleva / Pekka Rahko

▲Alkuun


Lohiraportti 2011 Suomessa lisääntyvien Itämeren lohikantojen tila tieteellisen havaintoaineiston perusteella (16.11.2011)

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 29.12.2010 työryhmän (MMM 067:00/2010), jonka tehtävänä oli koota tieteellinen havaintoaineisto Suomessa lisääntyvästä Itämeren lohesta ja selvittää sen käyttökelpoisuus lohenkalastuksen säätelyssä. Lisäksi työryhmän tuli arvioida lohikantojen tila ja tehdä kehittämisehdotukset tieteellisen tiedon käyttämisestä lohenkalastuksen säätelyssä ja lohikantojen seurannassa. Lue lisää...

30.10.2011 RKTL

▲Alkuun


Lämmin syksy uhkaa rokottaa ensi kesän muikkukantaa (14.11.2011)

Pitkään jatkunut lämmin jakso uhkaa ensi kesän muikkukantaa. Kalastusbiologi Lasse Hyytinen Etelä-Savon Ely-keskuksesta arvioi, että muikun pidentynyt kutuaika syksyllä voi aiheuttaa keväällä poikasten liian aikaista kuoriutumista. Ongelmaksi muotoutuu näin ruokapula. Lue lisää...

10.11.2011 Yle

▲Alkuun


Tutkijat: Lohen kalastusta mahdollista ajoittaa veden lämpötilan mukaan (14.11.2011)

Tutkijaryhmä esittää lohen rannikkokalastuksen rajoittamiseen tarkempaa mallia. Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen johdolla hahmotellussa mallissa lohen kalastuksen ajankohtaa voidaan ennakoida Itämeren lämpötilan mukaan. Tutkijoiden mukaan lohen liikkumisessa pohjoisen kutujokiin on isojakin muutoksia vuosittain ja tätä ei nykyisessä kalastuspolitiikassa oteta riittävästi huomioon. Lue lisää...

9.11.2011 Yle

▲Alkuun


Uhanalainen meritaimenkanta on elpynyt hieman (14.11.2011)

Suomen vähiin käynyt meritaimenkanta on elpynyt hieman, kertoo Suomen luonnonsuojeluliitto. Vantaanjoella Uudellamaalla on tehty tänä syksynä poikkeuksellisen paljon meritaimenien kutuhavaintoja. Vantaanjoki on Virtavesien hoitoyhdistyksen mukaan Suomenlahden tärkein meritaimenien auttamiskohde. Lue lisää...

11.11.2011 Kaleva /STT

▲Alkuun


Väitös: Nykyiset koskikunnostukset eivät riitä pelastamaan lohikaloja (11.11.2011)

Nykyiset virtavesien kunnostusmenetelmät eivät yksinään takaa lohikalojen luonnollisen elinkierron elpymistä. Tutkija Saija Koljonen Suomen ympäristökeskuksesta on selvittänyt Oulun yliopiston biologian laitokselle tekemässään väitöskirjatyössä kunnostusten ekologista merkitystä lohen ja taimenen poikasvaiheille ja talviaikaiselle selviytymiselle virtavesissä. Koljonen selvitti myös kunnostusten vaikutuksia lehtikarikkeen pidätyskykyyn, joka on erityisesti latvapurojen ekosysteemien tärkeimpiä perustoimintoja. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 11.11. klo 12.00 Jyväskylässä. Lue lisää...

9.11.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Ministerit Koskinen ja Solheim toivovat vapaaehtoisia kalastuksen säätelytoimia Tenojoelle jo vuonna 2012 (10.11.2011)

Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja Norjan ympäristö- ja kehitysministeri Erik Solheim tapasivat Helsingissä 8.11.2011. Tapaamisen aiheena oli Tenojoen lohenkalastus ja lohikantojen tila.

Ministerit totesivat, että Tenojoen kalastussopimusta koskevia neuvotteluja tulee jatkaa. Neuvottelujen viralliseen jatkumiseen tähdätään vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien aikana.

Lue lisää...

8.11.2011 Maa-ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Istutetuista saimaannieriöistä on varttunut komeita kutukaloja (10.11.2011)

Pitkäjänteinen saimaannieriän istuttaminen on tuottanut tulosta. Nieriöitä on varttunut sukukypsiksi läntisellä Saimaalla. Tämä todettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lokakuun aikana järjestämässä kutupyynnissä. Nieriät ovat lisäksi onnistuneet kutemaan näissä vesissä. Paikalliset kalastajat ovat saaneet muikkuverkoilla pieniä nieriöitä, jotka osoittautuivat luonnossa syntyneiksi. Lue lisää...

8.11.2011 RKTL

▲Alkuun


Merikosken kalatien tilastot kesältä 2011 (4.11.2011)

Kesä oli hieman hiljaisempi kuin viime vuonna. Oulujokeen nousi kalatien laskurin mukaan 390 lohikalaa, viisikymmentä vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin nousulohi painoi arviolta 12 kiloa ja kulki kalatiestä 7.10. Lohien nousun vilkkain päivä oli 8.10., jolloin Oulujokeen nousi yhteensä 42 lohta. Kalatie avataan jälleen toukokuussa, jolloin myös nettikamerasta pääsee seuraamaan kalatien kulkijoita.

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Taimen
Lohi
Toukokuu

0
5
0
4
0
11
0
12
0
8
0
80
0
Kesäkuu 14
0
6
0
3
3
8
0
14
1
20
3
8
0
24
2
Heinäkuu 19
1
19
2
9
2
3
8
7
23
4
15
14
11
6
12
Elokuu 1
4
7
37
3
13
15
68
5
18
0
0
5
20
52
284
Syyskuu 41
129
36
247
18
81
6
28
18
191
15
98
55
229
20
97
Lokakuu 17
169
19
55
10
36
0
0
14
28
9
32
18
44
8
12
Yhteensä 91
299
90
341
48
135
36
104
69
261
60
148
108
304
190
407

Lähde: Oulun Energia

▲Alkuun


Myllykoski lohisopasta: Hautala ryöstökalastaa irtopisteitä (25.10.2011)

Kalamiehet ja -naiset ovat raivoissaan Suomen lohipolitiikasta. Hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi viikko sitten maa- ja metsätalousministeriön esityksestä korotuksen Euroopan komission ehdottamiin Itämeren lohen saaliskiintiöihin vuodelle 2012. – Suomen hallituksen EU-ministerivaliokunnalla meni asiassa pasmat jotenkin sekaisin ja se päätyi kannattamaan suositusten mukaisen kiintiön kolminkertaistamista, ihmettelee kansanedustaja Jari Myllykoski.Lue lisää...

21.10.2011 Kansan Uutiset

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastajat tyytymättömiä uusiin lohikiintiöihin (25.10.2011)

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö on pettynyt EU:n ensi vuoden lohikiintiöihin. Järjestön mukaan liian suuri kiintiö jatkaa Itämeren luonnonlohikantojen ahdinkoa. Vapaa-ajankalastajat pitävät Itämeren ammattimaista lohenpyyntiä ylimitoitettuna. Lue lisää...

21.10.2011 Yle

▲Alkuun


Itämeren lohikiintiö pienenee (25.10.2011)

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto on päättänyt ensi vuoden kalastuskiintiöistä. Suomessa paljon keskustelua herättänyt Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö pienenee 51 prosentilla ja Suomenlahden lohikiintiö säilyy ennallaan. Lue lisää...

21.10.2011 Yle

▲Alkuun


Suomen ja Ruotsin WWF vetoavat yhdessä Itämeren lohen puolesta (25.10.2011)

Sekä Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen että Ruotsin maaseutuministeri Eskil Erlandssonin täytyy toimia niin, että Itämeren villilohi säilyisi myös tulevaisuudessa. Näin vaativat Suomen ja Ruotsin WWF yhteisesti EU:n kalastusneuvoston kokouksen alla. Kokous pidetään Luxemburgissa 20.–21. lokakuuta.Lue lisää...

20.10.2011 Suomen WWF

▲Alkuun


Lappi ja WWF yhteislinjalla lohen kanssa (20.10.2011)

Lappi ja ympäristöjärjestö WWF ovat yhteislinjalla luonnonlohiasiassa. Lapin liitto ja vapaa-ajankalastajat sekä WWF haluavat molemmat vähentää lohen merikalastusta, jotta Tornionjoen luonnonlohikanta pääsisi elpymään. Lue lisää...

18.10.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


Itämeren kalastusmahdollisuudet vuodelle 2012 neuvoston päätettävänä (20.10.2011)

Maatalous- ja kalastusneuvoston on määrä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta, joka koskee Itämeren kalastusmahdollisuuksia vuodelle 2012. Neuvosto saa myös ensimmäistä kertaa käsiteltäväkseen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen tähtäävät lainsäädäntöehdotukset. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Lue lisää...

18.10.2011 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Suomen hallitus Itämeren lohen pahin vihollinen (19.10.2011)

Hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi perjantaina 14.10.2011 maa- ja metsätalousministeriön esityksen, joka sisältää tuntuvia korotuksia Euroopan komission ehdottamiin Itämeren lohen saaliskiintiöihin vuodelle 2012. Komission tieteellisiin arvioihin perustuvan ehdotuksen tarkoituksena on turvata Itämeren lohen säilyminen. WWF:n mielestä EU-ministerivaliokunnan päätös on vakava uhka lohelle. Lue lisää...

17.10.2011 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Kymijoen koskien kivet entisille paikoilleen (17.10.2011)

Kymijoen koskia haluttaisiin ennallistaa EU-rahalla. Kehittämisyhtiö Cursorin Projektipäällikkö Esa Korkeamäen mukaan tavoitteena on hakea EU:n ympäristöalan life+ rahoitusta koskien ennallistamiselle ja luontomatkailun kehittämiselle Kymijoella. Koskia on aikoinaan perattu uittoa varten. Lue lisää...

13.10.2011 YLE Kymenlaakso

▲Alkuun


Usko Ounasjoen matkailuun on vankkumaton (14.10.2011)

Keskiviikkona julkaistiiin Kittilän Könkäällä uunituore Ounasjoki-esite, ja jokialueen uudet internet-sivut avataan marraskuun alussa. Jokivarren toimijat uskovat vapaan Ounasjoen tulevaisuuteen ja myös lohen paluuseen. Lue lisää...

12.10.2011 YLE Lappi / Tapio Nykänen

▲Alkuun


Oulujoen lerppuhuulilohella voi käydä flaksi (10.10.2011)

Martti Moilanen kuvasi netin kautta kummallisen lohen Merikosken kalatiellä Oulujoessa. "Ovatko vonkaleen leuat rikkoontuneet vai onkohan vaiva synnynnnäinen?" Moilanen pohti. Kalabiologi Kari Hanski kertoo, että oudon näköisiä lohia näkee joka syksy. Lue lisää...

7.10.2011 Kaleva

▲Alkuun


NRK: Norjalaiset haluavat rajoittaa turistikalastusta Tenojoella (7.10.2011)

Neuvottelut kalastuksen vähentämiseksi Tenojoella on käynnistetty uudelleen, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Neuvotteluja käydään norjalaisviranomaisten ja Lapin ELY-keskuksen välillä. Tarkoituksena on pohtia uusia sääntöjä etenkin turistikalastukseen Tenojoella ensi kesäksi. Lue lisää...

4.10.2011 YLE Lappi

▲Alkuun


Kalavahingot aliarvioitu (6.10.2011)

Kalanistutusvelvoitteet mitoitetaan uudestaan Oulujoella. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) saanee loka-marraskuun vaihteessa valmiiksi lopullisen lausunnon siitä, vastaavatko kalanistutusvelvoitteet Oulujoella voimalatoiminnasta aiheutunutta todellista vahinkoa. Lue lisää...

4.10.2011 Kaleva / Arja Mikkola

▲Alkuun


Oulujoen kalateiden lupahakemus jätetään Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon torstaina (3.10.2011)

Oulujoen Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten yhteyteen suunniteltujen kalateiden yhteinen lupahakemus jätetään Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vesilain mukaisen luvan hakemista varten torstaina 29.9.2011. Lue lisää...

29.9.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Tornio-Muoniojokiseura haluaa terävämmän lohenhoitosuunnitelman (30.9.2011)

Tornio-Muoniojokiseura ei halua luonnonlohen kutujoista poikastuotantoaluetta merialueiden kalastajille. Maa- ja metsätalousministeriölle antamassaan lausunnossa seura esittää, että EU:n lohenhoitosuunnitelmaehdotusta pitäisi terävöittää voimakkaasti. Lue lisää...

28.9.2011 Pohjolan Sanomat / Matti Nikkilä

▲Alkuun


Ympäristöministeri ei salli vesivoiman lisärakentamista (30.9.2011)

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei kannata vesivoiman lisärakentamista Iijoelle. Niinistö toteaa hallitusohjelmassa olevan myös kirjauksen, että vesivoimalaitosten jatkoluvat sidotaan toimivien kalateiden rakentamiseen tai sovittavalla siirtymäajalla muihin kalatiestrategiassa mainittuihin toimenpiteisiin. Lue lisää...

28.9.2011 Koillissanomat / Risto Pikkupeura

▲Alkuun


Kohtalainen kesä kalatiellä (26.9.2011)

Isohaaran kalatielle nousi kesän aikana lohta ja taimenta kohtalaisesti. Näin arvioi kalatien hoitaja Jukka Viitala Askel Ounasjoelle -hankkeesta. Lue lisää...

23.9.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Askel Ounasjoelle projektit etenevät – lohi lisääntyy Ounasjoessa (26.9.2011)

Isohaaran II kalatien rakentaminen on edennyt projektiaikataulun mukaan ja hanke valmistuu teknisesti vuoden 2011 loppuun mennessä. Kalatietä päästään testaamaan käytännössä kesällä 2012. Isohaaran II kalatien urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Kalatien rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2010. Urakka on edennyt muutoin hyvin, mutta kalatien alaosan keruualtaan alta paljastunut vedenalainen rikkonainen kallio on vaikeuttanut työn toteuttamista ja pidentänyt urakka-aikaa. Lue lisää...

22.9.2011 Lapin ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Ministeriö kriittinen EU:n lohiluonnoksesta (22.9.2011)

Suomen maa- ja metsätalousministeriö suhtautuu melko kriittisesti EU:n komission Itämeren hoitosuunnitelmaluonnokseen. Kalastusvirkamies Heikki Lehtinen totesi Torniossa pidetyssä lohiseminaarissa, että komissio ylittää toimivaltansa, jos luonnokseen sisällytetyt esitykset toteutetaan. Lue lisää...

15.9.2011 Pohjolan Työ / Raimo Laitila

▲Alkuun


EU:n lohiasetus menee tuskin läpi (22.9.2011)

EU:n ehdotus lohen hoito-ohjelmasta tuskin menee läpi komission esittämässä muodossa. Komission voimakkaalle vallalle jäsenvaltioiden lohensuojeluun löytyy kyllä kannattajansa, mutta siinä on myös valtioiden itsenäiseen päätöksentekoon puuttuvia piirteitä. Lue lisää...

14.9.2011 Pohjolan Sanomat / Matti Nikkilä

▲Alkuun


Itämeren lohen kalastuskiintiöihin esitetään 80 prosentin leikkausta (20.9.2011)

Euroopan komissio ehdottaa, että Itämeren lohen kalastuskiintiötä leikataan ensi vuonna 80 prosenttia pääaltaalla ja 30 prosenttia Suomenlahdella. Lue lisää...

18.9.2011 Maaseudun Tulevaisuus / Katja Koljonen

▲Alkuun


Oulujoen kalatiehanke ei päässyt kärkikastiin (20.9.2011)

Oulujoki ei pääsyt kalateiden kansallisten kärkikohteiden joukkoon maa- ja metsätalousministeriön lausunnolla olleessa kalatiestrategiassa. Lue lisää...

18.9.2011 Oulu-lehti / Heli Rintala

▲Alkuun


Lohi ui taas Lontoon Thames-joessa (20.9.2011)

Puhtaasta vedestä pitävä lohi on löytänyt tiensä myös Lontoon Thames-jokeen. Vielä 1950-luvulla Thames oli Lontoon kohdalla biologisesti kuollut, ja siihen laskeva Wandle-joki luokiteltiin 1960-luvulla viemäriksi.

Lohet katosivat Thames-joesta vuonna 1833 ja niitä on yritetty istuttaa takaisin 1970-luvulta alkaen. Thamesin lohista tehty tutkimus paljastaa, että istutuspoikaset ovat pärjänneet lähiseudun jokivesistä levinneitä kaloja heikommin.

Exterin yliopiston tekmän geenitutkimuksen perusteella Thamesissa uivat lohet eivät ole skotlantilaisten istutuspoikasten jälkeläisiä. Tohtori Jamie Stevens on todennut BBC:n haastattelussa, että iso kala ei ole yhtä vahva kuin kotijoessaan, kun se vain kipataan tuntemattomaan jokeen. Thamesin lohet näyttävät olevan lähialueilta levinneitä. Lue lisää...

18.9.2011 Kaleva / Anna Mård

▲Alkuun


Kalastuskausi ohi Tornion-Muonionjoella (20.9.2011)

Kalastuskausi Tornion-Muonionjoella on päättynyt. Kaiken kalastuksen kattava kielto tuli voimaan torstaina ja on voimassa joulukuun puoliväliin saakka. Lohen ja taimenen pyynti rajajoella päättyi elokuun viimeisenä päivänä. Lue lisää...

16.9.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Velvoiteistutukset uhattuna (20.9.2011)

EU:n komission ehdotus Itämeren lohikantojen hoitosuunnitelmaksi on epäselvä. Maa- ja metsätalousministeriö ei usko ehdotuksen toteutuvan komission esittämässä muodossa. Lue lisää...

14.9.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Itämeren lohenpyyntiin esitetään supistuksia (19.9.2011)

Euroopan komissio ehdottaa, että Itämeren lohikantojen suurimman sallitun saaliin suuruutta alennetaan ensi vuodeksi. Itämeren pääaltaalta saisi pyytää lähes 80 prosenttia vähemmän lohta kuin tänä vuonna, Suomenlahdelta lähes 30 prosenttia vähemmän. Lue lisää...

15.9.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Kirjolohen muisti yltää kuukausien taakse (16.9.2011)

Kala muistaa hyvin pitkään, jos se on sattumalta jäänyt kiinni keinotekoiseen vieheeseen. Luonnon veteen istutettu kirjolohi muistaa laitoksen ruokinta-ajat jopa kuukausia ja aktivoituu ruokinta-aikaan myös luonnonvesissä uidessaan. Lue lisää...

14.9.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Yhteistyö teki vaikutuksen lohenpalauttajiin (14.9.2011)

Lappilaiset kävivät elokuussa hakemassa kalatieoppia Kanadasta. Virka- ja luottamusmiehet sekä voimayhtiön edustajat ovat sulatelleet matkan antia nyt muutaman viikon ajan. Mitä Kanadassa opittua voidaan hyödyntää lohen palauttamisessa Kemi- ja Ounasjoelle vai voidaanko mitään? Lue lisää...

12.9.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Kalahissi nousee Isohaaran kupeeseen (12.9.2011)

Arto Hoppari, Konsta Turpeenoja ja Kaspar Turpeenoja tekevät raudoitusta jatkuvan jytinän keskellä. Isohaaran voimalaitoksen suulla teräspaalujen kehystämän kuopan ulkopuolella velloo kolmen metrin tyrskyävä vesikerros. Lue lisää...

8.9.2011 Pohjolan Sanomat / Matti Nikkilä

▲Alkuun


Kemijoen kalateiden suunnittelusta uusi kilpailu (8.9.2011)

Kemijoen kalateiden suunnittelusta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu. Lapin Ely-keskus päätti asiasta maanantaina hankinta-asiantuntijoidensa suosituksen perusteella. Uusi suunnittelutarjous kohdennetaan noin kuudelle potentiaaliselle suunnittelijalle Suomessa ja ulkomailla, kertoo ylitarkastaja Jarmo Huhtala Lapin Ely-keskuksesta. Lue lisää...

6.9.2011 YLE Perämeri

▲Alkuun


Iijoen kalatiet -yhteistyösopimus on solmittu (6.9.2011)

Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Yli-Iin kunta, PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat allekirjoittaneet tänään 2.9.2011 yhteistyösopimuksen Iijoen kalatiet 2011-13 -hankkeen toteuttamisesta. Viime vuonna solmitun aiesopimuksen mukaisesti kunnat sitoutuvat perustamaan nyt suunniteltavana olevien kalateiden hallinto-organisaation, jonka tehtävänä on hakea rakennusluvat kalateille. Lue lisää...

2.9.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Kemijoen kalateiden suunnittelu alkamassa (6.9.2011)

Kalateiden rakentaminen Kemijoessa Rovaniemen eteläpuolella oleviin voimalaitospatoihin on tulossa suunnitteluvaiheeseen. Ylitarkastaja Jarmo Huhtala Lapin ELY-keskuksesta kertoo, että suunnittelija valitaan lokakuun loppuun mennessä. Lue lisää...

30.8.2011 Pohjolan Työ / Raimo Laitila

▲Alkuun


Lohen vaellusreitin on toimittava molempiin suuntiin (5.9.2011)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvittää, kuinka lohien ja meritaimenten nousu- ja laskuvaellukset onnistuvat tiuhaan padotuissa pohjoisen joissa. Vaellusten onnistuminen on keskeisessä roolissa lohikantojen elvyttämisessä. Lue lisää...

1.9.2011 YLE Oulu / Tuomas Hirvonen

▲Alkuun


Kemijoen kalateillä on taas mutkia matkassa (5.9.2011)

Kemijoen kalateiden rakentaminen on jälleen mutki