New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Lohisivu

Lohennousu Tornion- ja Simojokeen alkanut edellisvuosia runsaampana (21.6.2012)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloitti luonnonlohikantojen kudulle nousun seurannat toukokuun lopulla. Tähän mennessä kutujokiin on ehtinyt nousta suuria ja vanhoja emolohia. Päivittäiset nousulohimäärät ovat runsastuneet nopeasti ja lohia on toistaiseksi havaittu yhtä paljon kuin 3-4 vuotta sitten. Lähiviikkojen aikana tullaan näkemään kutuvaelluksen kokonaismäärä. Lue lisää...

20.6.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Tiedotteet

▲Alkuun


Kalojen kiihdytyskaista käyttöön (21.6.2012)

Isohaaran toinen kalatie otetaan käyttöön juhannuksen jälkeen. Vesivoimalaitoksen yhteydessä olevan kalatien automatiikkaa ja raja-arvoja testataan vielä tämä viikko. Lue lisää...

19.6.2012 klo 15:58 Risto Koskinen / Yle Perämeri

▲Alkuun


Vonkaleiden vapauttaminen pelastaisi kalakannat (21.6.2012)

Suomessa on meneillään kalastuslain kokonaisuudistus ja osana sitä on pohdittu muun muassa arvokalojen ylämitan säätämistä. Ylämitta voisi osaltaan helpottaa kalojen lisääntymistä, kun suuret kutevat kalat pitäisi päästää jatkamaan matkaansa, jos sellainen koukkuun tarttuu. Lue lisää...

19.6.2012 klo 11:07 Marika Ahonen / Yle Helsinki

▲Alkuun


Lohta on: Yhdeksän kalaa kymmenellä reissulla (20.6.2012)

Lohta nousee Tornion- ja Simojokeen edellisvuosia paremmin. Siitä kertoo myös Tommi Collinin saalis. Collin on käynyt Matkakoskella suurin piirtein kymmenkunta lalastusreissua ja veneeseen hän on saanut yhdeksän kirkaskylkistä: viisi lohta ja neljä taimenta. Lue lisää...

18.6.2012 klo 05:40 Pekka Juntti / Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Harmaanieriä halutaan pois Inarijärvestä (16.6.2012)

Inarijärveen ei enää istuteta harmaanieriää. Lapin Ely-keskus haluaa antaa elintilaa Inarijärven alkuperäiselle kalakannalle siialle, taimenelle ja raudulle - ja myös muikulle.

Inarin kalastusalueen hallituksen puheenjohtajan Kari Kyrön mukaan ammattikalastajille harmaanieriän menetys pyritään korvamaan lisäämällä taimenen ja raudun viljelyä. Lue lisää...

15.6.2012 klo 9:04 Jorma Korhonen / Yle Lappi

▲Alkuun


Kalatalousbarometri 2012: Kalakauppa ja –jalostus luottavaisia tulevaan (15.6.2012)

Kalatalouden toimialojen talousnäkemyksiä mittaava tuore Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen barometri osoittaa, että kalatalouselinkeinon taloudelliset odotukset olivat suotuisia. Odotukset olivat kuitenkin maltillisempia kuin edellisvuonna. Lue lisää...

14.6.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Tiedotteet

▲Alkuun


Kalastusmatkailuyrittäjien lupa-asiat helpottuvat (15.6.2012)

Valtioneuvosto vahvisti tänään kalastusmatkailuyrittäjien lupa-asiaa koskevan lakiesityksen. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki huomenna. Laki tulee voimaan 18.6.2012.

Kalastuslakia muutettiin siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset(ely-keskus) voivat myöntää kalastusmatkailuyrittäjälle luvan järjestää yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) turvin sellaisia kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu samanaikaisesti enintään kuusi kalastajaa. Lupa voi olla voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Lue lisää...

14.6.2012 Maa- ja metsätalousministeriö / Tiedotteet

▲Alkuun


Eräsuunnittelija päivittelee kalastuslupaviidakon tiheyttä (13.6.2012)

Uuden kalastusasetuksen myötä pyydyksen merkitsemiseen ei enää riitä mehukanisteri. Eräsuunnittelija Mikko Malinin mielestä oppi alkaa mennä perille, vaikka satunnaisilla virvelöitsijöillä säännöt tuppaavat edelleen unohtumaan. Kokonaisuutena Suomen kalastuslainsäädäntö on hänen mielestään liian monimutkainen. Lue lisää...

12.6.2012 klo 12:18 Valtteri Kykkänen / Yle Kymenlaakso

▲Alkuun


Satunnaisesti kalastavat laiminlyövät usein kalastusmaksujen maksamisen (12.6.2012)

Tiedonpuute erilaisten kalastuslupien myyntipaikoista ja -tavoista sekä kalastusmaksuina kerättyjen varojen käytöstä ovat pahimmat esteet kalastusmaksujen maksamiselle. Kalavesien kaukainen sijainti tai huono tila, luvan ostamisen unohtuminen ja internet-yhteyksien puuttuminen koettiin myös esteiksi kalastusmaksujen hoitamiselle. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitetään kalastajien kokemia esteitä kalastusmaksun maksamiselle. Lue lisää...

11.6.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Merialueen ammattikalastuksen saaliin arvo nousi vuonna 2011 (11.6.2012)

Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli viime vuonna 120 miljoonaa kiloa. Saalis pieneni kaksi miljoonaa kiloa, mutta oli arvoltaan kuusi miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu kalastajien saamasta paremmasta silakan hinnasta. Eniten saalista saatiin Selkämereltä. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uudesta tilastojulkaisusta Ammattikalastus merellä 2011. Lue lisää...

8.6.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Tiedotteet

▲Alkuun


Siika putosi pois kieltolistalta (7.6.2012)

Siikaa on taas lupa syödä hyvällä omallatunnolla. WWF julisti vaellussiian uhanalaisena lajina pannaan helmikuun lopulla. Nyt WWF Suomi pääsi yhteisymmärrykseen maa- ja metsätalousministeriön, kaupan ja kalatalousalan kanssa. Lue lisää...

7.6.2012 klo 8:31 Kymen sanomat

▲Alkuun


Kalanpyydysten merkintä uudistui (5.6.2012)

Hallitus on päättänyt muutoksista kalanpyydysten merkintöihin. Uudet määräykset pohjautuvat huhtikuun alussa voimaan tulleisiin kalastuslakiin tehtyihin muutoksiin ja ne astuivat voimaan 5.4.2012. Lue lisää...

4.6.2012 Kalatalouden keskusliitto / Ahven.net / ajankohtaista

▲Alkuun


Seuraa lohen nousua Tornionjokeen ja Simojokeen (5.6.2012)

RKTL on aloittanut kaikuluotauksen Tornionjoella ja Simojoella. Seuraa verkkosivuilla, miten lohi nousee Tornionjokeen ja Simojokeen. Lue lisää...

4.6.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Kalastuksen valvonta ammattimaistui (5.6.2012)

Metsähallitus on lisännyt päätoimisia kalastuksenvalvojia alkaneelle kalastuskaudelle. Vakituisten 11 erätarkastajan apuna työskentelee kesällä yhteensä 13 ammattivalvojaa eri puolilla Suomea. Lisäksi valtion kalavesiä valvoo parisensataa vapaaehtoista, jotka ovat läpäisseet ely-keskuksen pakollisen valvojakokeen. Lue lisää...

1.6.2012 Metsähallitus / Tiedotteet

▲Alkuun


Kalastajat toivovat toimenpiteitä lohikalakantojen turvaamiseksi Saimaalla (30.5.2012)

Saimaan uhanalaisten lohikalojen kalastusta halutaan rajoittaa monella tapaa. Kalastajat haluavat mm. asettaa lohikaloille saaliskiintiöitä sekä rajoittaa verkkojen ja uisteluvapojen määrää. Tulokset käyvät ilmi Saimaan alueen kalastajille suunnatusta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin eri kalastajaryhmien tietämystä ja asenteita lohikalojen tilasta ja suojelun tarpeesta. Lue lisää...

30.5.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus / tiedote

▲Alkuun


Taimenet eivät malta lähteä purosta merille (29.5.2012)

Kunnostettu Longinoja Helsingissä kelpaa malliksi koko Suomen puroille. Longinojaan istutetut taimenet viihtyvät uomassa jopa niin hyvin, etteivät ne lähde välttämättä merelle vaeltamaan lainkaan. Lue lisää...

25.5.2012 klo 12:40 Marika Ahonen / Yle Helsinki

▲Alkuun


Kalastusmatkailun lupia helpotetaan (24.5.2012)

Pienimuotoiselle kalastusmatkailulle ei pian tarvita enää vesialueen omistajan lupaa. Kalastusoppaat tai muut alan matkailuyrittäjät saavat järjestää retkiä, joihin osallistuu kerrallaan enintään kuusi viehekalastajaa. Lue lisää...

23.5.2012 klo 9:50 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Istutettujen lohien kuolleisuus kasvanut (22.5.2012)

Lohien istutukset ovat tuottaneet viime vuosina entistä huonommin, mikä näkyy myös Kymijoessa. Syitä on etsitty muun muassa istutettavien kalojen laadusta ja vesistöjen muuttuneista olosuhteista. Lue lisää...

21.5.2012 klo 16:20 Katariina Luoma / Yle Kymenlaakso

▲Alkuun


Valiokunta vaatii yhteistä lohistrategiaa (16.5.2012)

Tavoitteena on muuttaa kansallista lohipolitiikkaa ja elvyttää Itämeren luonnonlohikannat. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta haluaa Suomeen yhteisen lohistrategian. Valiokunnan mukaan laaja-alaisen ja tutkimustietoon pohjautuvan lohistrategian valmistelu on välttämätöntä kansallisen lohipolitiikan muuttamiseksi kestävämpään suuntaan. Lue lisää...

16.5.2012 klo 7:57 YLE Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Kirjolohien istutuksesta halutaan eroon (15.5.2012)

Kalastusluvat eivät riitä kalliiden kirjolohien kasvatukseen. Kirjolohi on myös haitaksi luonnonkaloille. Kainuun maakunnasta viritellään virkistyskalastuksen kärkimaakuntaa. Tavoitteena on saada yhä enemmän kalastajia narraamaan vonkaleita Kainuun järvistä ja joista. Virkistyskalastajia arvioidaan käyvän jo 90 000 vuodessa. Metsähallitus tekee yhteistyötä Kainuun virkistyskalastajat ry:n kanssa, samoin kalastusyrittäjien ja vesialueiden omistajien kanssa. Lue lisää...

14.5.2012 klo 11:23 Antti Kettumäki / Yle Kainuu

▲Alkuun


Kalastajien painajaiset ovat supervaeltajia (15.5.2012)

Hylkeiden satelliittiseuranta on tuottanut uutta tietoa Loviisassa. Tutkimus on vahvistanut käsityksiä siitä, että samat harmaahylkeet hakeutuvat tietoisesti kalastajien rysäalueille helpon saaliin perässä. Hallit voivat myös vaeltaa ennennäkemättömän pitkiä matkoja. Lue lisää...

11.5.2012 klo 16:36 Hanna Terävä / Yle Helsinki

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus: Kainuusta halutaan kalastuksen kärkimaakunta (13.5.2012))

Metsähallituksen virkistyskalastuskohteet ovat olennainen osa Kainuun matkailua yhteensä noin 90 000 henkilön vuotuisella kävijämäärällä. Aika on kuitenkin ajamassa ohi perinteisistä kalapaikoista, joissa kalastetaan pyyntikokoisena istutettua kirjolohta. Lue lisää...

10.5.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Lohipolitiikan uusi suunta miellyttää lappilaisedustajia (13.5.2012)

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi viime perjantaina lausunnon, jossa se linjasi Suomen kantaa Euroopan yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Lohen nousu kutujokiinsa, muun muassa Tornion-Muonionjokeen, asetetaan nyt eduskunnan kannanotossa kalastuspolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Lue lisää...

10.5.2012 Aki Ollikainen / Luoteis-Lappi

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto 11/2012 vp Lue lisää...

4.5.2012 Maa- ja metsätalousvaliokunta

▲Alkuun


Lohikalastuskielto olisi tuhoisa (9.5.2012))

Selkämeren ammattikalastajat ovat tyrmistyneitä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan suunnitelmiin kieltää lohen kalastus kokonaisuudessaan Itämeren alueella. Selkämeren alueella ammattimaisten lohenkalastajien määrä on supistunut kaiken aikaa. Nyt heitä on enää kymmenkunta. Lohikiellon toteutuminen olisi heidän loppunsa. Kielto vaikuttaisi myös kalatorien tulevaisuuteen. Lue lisää...

9.5.2012 Pertti Pitkonen / YLE Satakunta

▲Alkuun


Kalastuksenvalvojat koulun penkille (9.5.2012))

Osa kalastusalueista pyrkii turvaamaan arvokkaimpien kalojen kutumahdollisuuden alamitan nostolla.

Kalastuksenvalvojille järjestetään keskiviikona Kajaanissa koulutus- ja koetilaisuus, jossa heidät opastetaan huhtikuun alussa voimaan tulleen kalastuslain valvontaan. Nykyisillä luvilla valvontaa voidaan tehdä syyskuun loppuun saakka, jonka jälkeen valvontaa voivat toteuttaa uuden lain mukaisten lupien haltijat. Lue lisää...

9.5.2012 YLE Kainuu

▲Alkuun


Norja suojelee tiukemmin Tenon lohta (9.5.2012)

Tenon lohikannan heikentyminen sai Norjan rajoittamaan pyyntiä omilla jokiosuuksillaan. Kalastuskausi lyhenee, verkkopyynti vähenee ja naaraslohi saa erityissuojelun.

Aivan uusi kalastusrajoitus on naaraslohen ylämitta. Vapapyynnissä mätilohelle määrättiin nyt ensimmäistä kertaa Tenon historiassa suurin sallittu pituus 80 cm tai paino yli 5 kg. Muutamassa sivujoessa kaikki naaraslohet on vapautettava. Tavoitteena on suojella poikastuotannolle tärkeitä mätikaloja, joiden määrä on vuosi vuodelta vähentynyt. Lue lisää...

8.5.2012 Tapani Leisti / YLE Lappi

▲Alkuun


Kotimaisen kirjolohen ympäristövaikutus on pienentynyt viidenneksellä (26.4.2012)

Suomessa kasvatetun kirjolohen ”hiilipyrstönjälki” on keskimäärin vain kuudesosa naudanlihan hiilijalanjäljestä. Sian- ja broilerinlihaan verrattuna kirjolohifileen hiilijalanjälki on parhaimmillaan vain puolet. Kirjolohen ympäristövaikutukset ovat pienentyneet noin viidenneksellä kymmenen viime vuoden aikana. Syynä on etenkin rehun kulutuksen tehostuminen. Lue lisää...

25.4.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Perämeren lohikanta on pelastettava (25.4.2012)

Perämeren ja koko Itämeren lohikannat saadaan elvytettyä vain kaikkien Itämeren maiden ja alueiden yhteistyöllä. Tähän tarvitaan konkreettisia suojelutoimia ja riittäviä kalastusrajoituksia. Tarvitsemme muutoksia Itämeren lohipolitiikkaan. Lue lisää...

17.4.2012 Forum24 / Vieraskolumni / Martti Korhonen

▲Alkuun


Eettistä kalaa nousee kotivesistä (23.4.2012)

Suomalaiset syövät yhä vähemmän kotimaista kalaa, vaikka ahven, muikku ja silakka ovat tuontikalaa eettisempi vaihtoehto. Sen sijaan vaellussiian ja Itämeren lohen syömistä pitäisi välttää. Lue lisää...

18.4.2012 Yle Uutiset

▲Alkuun


Vaellussiian tulevaisuus huolestuttaa (19.4.2012)

Suomalaisen vaellussiian kannasta ollaan huolissaan. Esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF on suosittanut, että kaupat eivät ottaisi kalatiskeilleen uhanalaista vaellussiikaa. Näköpiirissä on kuitenkin hienoisia merkkejä siikakannan tilanteen vakautumisesta. Lue lisää...

17.4.2012 Yle Perämeri / Kimmo Hiltula

▲Alkuun


Itämeren lohi kärsii rasvaisesta ravinnosta (12.4.2012)

Runsas, rasvainen kilohailiravinto vaikeuttaa Itämeren lohen lisääntymistä. Poikaskuolleisuutta aiheuttavan oireyhtymän syy oli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle pitkään mysteeri. Lue lisää...

4.4.2012 Yle Helsinki

▲Alkuun


WWF: Kalaoppaan suositukset ovat perusteltuja (29.3.2012)

WWF Suomi pitää Kuluttajan kalaoppaan kalastajilta saamaa kritiikkiä perusteettomana. Järjestö haluaa suosituksillaan uhanalaisten lajien suojelemisen lisäksi edistää kestävästi tuotetun kotimaisen kalan käyttöä sekä kalastuselinkeinon elinvoimaisuutta. WWF Suomi korostaa, että kalaoppaan suositukset ja niiden perustelut kestävät hyvin päivänvalon. Lue lisää...

28.3.2012 WWF Suomi

▲Alkuun


Tenojoen ja Näätämöjoen lohisaaliit pienenivät (29.3.2012)

Tenojoen vesistön lohisaalis oli vuonna 2011 kaikkiaan 79 tonnia. Saalis oli 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (130 t) ja 8 tonnia pienempi kuin edellisenä vuonna. Näätämöjoesta lohta saatiin 7 tonnia, joka oli 17 prosenttia vähemmän kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,5 t) ja 600 kiloa pienempi kuin vuoden 2010 saalis. Lue lisää...

28.3.2012 RKTL

▲Alkuun


Alamittakala takaisin veteen elävänä tai kuolleena (23.3.2012)

Huhtikuun alusta lähtien laki rankaisee ankarasti alamittakaloja veneessään hautovia. - Yleisen moraalikäsityksen mukaan on ollut suotavampaa syödä alamittakala kuin palauttaa se henkitoreissaan veteen. Enää se ei käy, Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen muistuttaa. Lue lisää...

21.3.2012 Yle

▲Alkuun


Paljakan kalastuspuisto valmistuu ensi kesänä (20.3.2012)

Tavoitteena on saada Paljakan kalastuspuisto maaliin ensi kesän aikana, sanoo Puolangan elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen.

Kainuun ELY-keskus vahvisti helmikuussa 600 000 euron hankkeen loppurahoituksen. Puolangan kunta ja paikalliset yritykset osallistuvat puiston rakentamiseen 120 000 euron osuudella. Lue lisää...

15.3.2012 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Lohenkalastus Itämeren pääaltaalla keskeytetty (16.3.2012)

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt keskeyttää Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten lohenkalastuksen Itämeren pääaltaalla. Lohenkalastus keskeytetään 15.3. alkaen, koska ministeriön Itämeren pääaltaalle vahvistama lohen enimmäissaalis (4 000 lohta) on täyttynyt. Keskeytys ulottuu toukokuun loppuun asti. Kesäkuun alusta sovelletaan EU:n avomerialueiden siimakalastusta koskevaa kesärauhoitusta, joka jatkuu syyskuun puoliväliin saakka. Lue lisää...

14.3.2012 Maa ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Kilpailussa etsitään kestävän kalastuksen mukaisia vieheitä (16.3.2012)

Vapautettavien kalojen selviämistä vahingoittumattomina takaisin Ahdin valtakuntaan edistetään 15.3.2012 alkavan Kestävän kalastuksen viehe 2012 -kilpailun avulla, joka toteutetaan Saimaan lohikalat -hankkeen ja Erä-lehden yhteistyönä. Lue lisää...

13.3.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

▲Alkuun


Kalastusmuseo voisi syntyä uudelleen Kotkaan (13.3.2012)

Maretarium haluaa tarjota kävijöilleen uutta nähtävää. Uudistusselvityksessä yhtenä mahdollisuutena on kaavailtu Suomen Kalastusmuseon sijoittumista Maretariumin tiloihin. Lue lisää...

13.2.2012 Kymen Sanomat

▲Alkuun


Kalatiestrategia turvaa uhanalaisten vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden (12.3.2012)

Valtioneuvosto hyväksyi tänään periaatepäätöksen kansalliseksi kalatiestrategiaksi. Strategian tärkein tavoite on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Toiminta-ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen.

Kalojen kulkumahdollisuuksia parannetaan rakennetuissa joissa ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perattujen koskien kunnostamisen avulla. Lue lisää...

8.3.2012 Maa ja metsätalousministeriö

Periaatepäätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi Lue lisää...

▲Alkuun


Järvitaimenella seurannan heikoin lisääntymisvuosi vuonna 2011 (7.3.2012)

Napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen kannat heikkenivät edelleen Keski-Suomessa. Kalastus on yhä liian voimakasta, minkä vuoksi poikasmäärät jäävät vähäisiksi ja vain harvat emokalat selviytyvät syönnösvaellukselta kudulle. Myös toinen peräkkäinen poikkeuksellisen kuuma kesä näyttää olleen ongelmallinen taimenen poikasille. Lue lisää...

7.3.2012 RKTL

▲Alkuun


Ruotsi kielsi lohen pyynnin ajosiimalla (7.3.2012)

Ruotsi kieltää lohen pyynnin ajosiimalla Itämerellä 1. maaliskuuta tehdyllä päätöksellä. Syy kieltoon on, että kuluvan vuoden kiintiö on kalastettu loppuun. Lue lisää...

5.3.2012 Maaseudun tulevaisuus

▲Alkuun


Uudelle kalatielle seurantalaitteistoa (7.3.2012)

Isohaaran uudelle kalatielle hankitaan laitteistoa lohikalojen seurantaa varten. Kemijoen Isohaaran toinen kalatie otetaan käyttöön tulevana kesänä. Lue lisää...

5.3.2012 Yle

▲Alkuun


Valituslautakunta kumosi lohien ylisiirtokiellon (7.3.2012)

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on kumonnut täytäntöönpanokiellon, jolla se kielsi lohien ylisiirron Kemijokisuulta Ounasjoelle. Lue lisää...

2.3.2012 Yle

▲Alkuun


Merikalastajat kritisoivat WWF:n kalalistan perusteita (3.3.2012)

WWF:n juuri julkaistun kalaoppaan mukaan Itämeren lohen ja vaellussiian syömistä pitäsi välttää, sillä ne ovat uhanalaisia. Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton toiminnanjohtaja Teemu Tastin mielestä WWF:n suojelusapluuna on liian laaja. Lue lisää...

1.3.2012 Yle

▲Alkuun


Kalastusrajoitukset purreet muualla - Suomen meritaimenkanta häpeällisessä jamassa (3.3.2012)

Nuorten meritaimenten joutuminen verkkokalastuksen sivusaaliiksi on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mielestä suuri uhka kalalajin tulevaisuudelle. Kalastusta tulisi meilläkin rajoittaa, koska rajoitukset näyttävät vaikuttaneen suotuisasti kantojen kehitykseen muualla. Lue lisää...

2.3.2012 Yle

▲Alkuun


Itämeren meritaimenkantojen avuksi suositellaan kalastuksen säätelyä (3.3.2012)

Meritaimenkantojen tulevaisuus Suomessa on erittäin huolestuttava. Muissa Itämeren maissa on kuitenkin esimerkkejä onnistuneista hoitotoimista. Syksyllä 2011 Suomessa järjestetyn kansainvälisen Baltic Sea Trout -kokouksen loppuraportti on valmistunut ja siinä meritaimenkantojen tilan parantamiseksi suositellaan muun muassa kalastuksen säätelyä. Lue lisää...

2.3.2012 RKTL

▲Alkuun


Uhanalaisen taimenen istutusta kokeiltaneen virtavesissä (3.3.2012)

Mynä-, Hirvi-, Aura- tai Laajokeen tullaan mahdollisesti istuttamaan taimenia kuluvana keväänä. –?Vastakuoriutuneiden poikasten istutus alkaisi todennäköisesti toukokuussa. Mutta tämä siis riippuu täysin siitä, myöntääkö Ely-keskus rahoitusta työlle, kertoo iktyonomi Teemu Koski V-S meritaimen -hankkeesta. Lue lisää...

1.3.2012 Vakka-Suomen Sanomat

▲Alkuun


Mäti-istutuksilla kaksinkertaistettiin poikasmäärät – luonnontuotanto silti tärkeää (1.3.2012)

Ivalojoen ja Juutuanjoen sivujoissa tehtyjen järvitaimenen mäti-istutuskokeiden tulokset ovat rohkaisevia. Mäti-istutuksilla kaksinkertaistettiin poikasmäärä verrattuna Inarijärveen laskevien jokien keskimääräiseen villien poikasten tiheyteen. Lue lisää...

28.2.2012 RKTL

▲Alkuun


WWF: Älä osta Itämeren villiä lohta - kalakanta ei kestä! (29.2.2012)

Ympäristöjärjestö WWF julkaisi tänään päivitetyn version Kuluttajan kalaoppaastaan. Järjestö kehottaa nyt kuluttajia jättämään Itämeren villin lohen kalatiskiin – ja kauppoja ja ravintoloita olemaan tarjoamatta sitä. Lue lisää...

28.2.2012 Talouselämä / KALASTUS / Elina Lappalainen

WWF:n tiedote Lue lisää...

▲Alkuun


Laitoskaloilla voi olla negatiivisia vaikutuksia taimenen luonnonpoikasten menestymiseen (22.2.2012)

Laitospoikasia vapautetaan usein rajalliselle alueella suuria määriä, jolloin vallitseva kalatiheys nousee suureksi. Tällöin on riski, että alueella elävien luonnonpoikasten menestyminen heikkenee ja vaikutus on päinvastainen kuin mitä istutuksilla yleensä tavoitellaan. Lue lisää...

RKTL Verkkoapaja 1/2012

Verkkoapajan etusivu: Lue lisää...

▲Alkuun


Hyviä uutisia Simunankoskelta (22.2.2012)

Laukaan Simunankoskesta löydettiin marraskuussa 2011 ennätysmäärä taimenen kutupesiä. Pesien pituus oli keskimäärin 190 cm. Kehitys näyttää tässä suhteessa pitkästä aikaa positiiviselta. Lue lisää...

RKTL Verkkoapaja 1/2012

▲Alkuun


Lapin liitto kannattaa lohen kalastuskieltoa (15.2.2012)

Lapin liitto kannattaa ajatusta, että Suomi luopuisi pysyvästi lohen avomerikalastuksesta ja ryhtyisi aktiivisesti ajamaan avomerikalastuskieltoa koko Itämeren alueelle. Maakuntaliiton esityksessä Suomen valtio maksaisi luopumiskorvauksen vapaaehtoisesti lohen kalastuksesta luopuville samalla kun lohen kaupallinen kalastus tehtäisiin luvanvaraiseksi. Lue lisää...

13.2.2012 Yle

▲Alkuun


Lohikantojen palauttamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia (8.2.2012)

Lohikantojen palauttaminen rakennettuihin jokiin edellyttää tehokkaita ja samanaikaisia tuki- ja säätelytoimenpiteitä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuoreen selvityksen mukaan kantojen palauttamiselle on hyvät mahdollisuudet ainoastaan, jos syönnös- ja kutuvaelluksen kalastusta vähennetään nykyisestä kauttaaltaan ja samalla varmistetaan kalojen vaellusten onnistuminen joessa sekä ylä- että alavirtaan. Lue lisää...

6.2.2012 RKTL

▲Alkuun


Lohikantojen elpymiseen kannattaa panostaa (9.1.2012)

Nykyinen Itämeren lohen ammattimainen kalastus perustuu pitkälti siihen, ettei lohikantoja ole enää kalastettu yhtä voimallisesti kuin vaikkapa 1980-luvulla. Tätä nykyä ammattikalastajien saaliista noin 70–90 prosenttia on peräisin luonnonkannoista.

Luonnontuotannon elvyttyä Tornionjoki tuottaa nykyisin yksinään yli puolet Itämeren lohista. Kukaan ei olisi uskonut tätä vielä 1990-luvulla, jolloin vain noin kymmenesosa lohista oli peräisin luonnonkannoista ja luonnonlohta pidettiin hyvin uhanalaisena. Lue lisää...

7.1.2012 HS VIERASKYNÄ / Sakari Kuikka
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston kalastusbiologian professori ja EU:n tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean jäsen.

▲Alkuun


Kamppailu lohen puolesta jatkuu (8.1.2012)

Tämä on pieni askel eteenpäin”. Näin kuvasi Perämeren Kalatalousyhteisöjen liiton toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen viime viikolla kannanottoa, jonka taakse asettuivat rannikkokalastajien ohella Proagria Lapin kalatalouskeskus ja Tornion-Muonionjoki seura. Lue lisää...

3.1.2012 Lapin Kansa /Pääkirjoitus

▲Alkuun


Vuosikymmenten riidat syrjään lohisovun tieltä (2.1.2012)

Lohenkalastuksen parissa toimivien yhteisöjen yhteinen julkilausuma lohen avomerikalastuksen lopettamiseksi on historiallinen. Huoli lohikannan ja kalastuksesta elinkeinonsa saavien tulevaisuudesta pisti järjestöt sysäämään syrjään vuosikymmenten riidan. Lue lisää...

29.12.2011 Yle Perämeri / Antti Heikinmatti

▲Alkuun


◄Vanhemmat