New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Lohisivu

Päätöksiä heikkojen kalakantojen hyväksi (30.12.2013)

Marraskuussa on tehty politiikkaa heikkojen kalakantojen hyväksi. Esitys kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi valmistui ja lähtee pian lausunnoille. Strategia tähtää vuoteen 2020 saakka ja sen tärkein tavoite on kohentaa lohi- ja meritaimenkantoja. Lue lisää...

28.11.2013 Luonnon Kirjo / Iina Bister, maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Strategia kohentaa lohi- ja meritaimenkantoja (30.12.2013)

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat: Suomi saa kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian, joka tähtää vuoteen 2020 asti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on laatinut strategiaehdotuksen, joka menee lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvostoon vahvistettavaksi. Lue lisää...

18.11.2013 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Lapin ELY haluaisi lohijoillekin kalastuskiintiöt (21.12.2013)

Ammattikalastuksesta tuttua lohisaaliin kiintiöintiä ollaan ulottamassa Tornion-Muonionjoelle ja Tenojoelle. Lapin ELY-keskus selvittää, toimisivatko kalastajakohtaiset lohikiintiöt kahdella lohijoella. Lue lisää...

13.12.2013 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Lohta nousi Tornion- ja Simojokeen runsaasti (15.12.2013)

Kuluneena kesänä lohia nousi kudulle Tornionjokeen noin 53600 ja Simojokeen noin 3 100. RKTL:n kaikuluotausseurantojen mukaan tämä on reilut 10 prosenttia vähemmän kuin kesällä 2012 havaitut ennätysmäiset lohimäärät. Vuosina 2012 ja 2013 lohta nousi kudulle kahdesta kolmeen kertaa enemmän kuin vuosina 2008 - 2011. Lohimäärien kasvu selittyy lähinnä lohen luontaisen eloonjäännin parantumisella ja kalastuksen vähenemisellä Itämeressä. Lue lisää...

11.12.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Vattenfall käynnistää järvilohen suojeluhankkeen (15.12.2013)

Voimayhtiö Vattenfallin ohijuoksutukset tuhosivat äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen kutupesiä Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa. Vesivoimayhtiö käynnistää kutupesien ennallistamis- ja suojeluhankkeen yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton ja viranomaisten kanssa. Lue lisää...

3.12.2013 Yle /Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto haluaa korvauksia järvilohen kutupesien tuhoamisesta (4.12.2013)

Luonnonsuojeluliitto haluaisi, että Vattenfall rahoittaisi järvilohen poikastuotannon elvyttämistä Pohjois-Karjalassa. Energiayhtiön ohijuoksutukset tuhosivat äärimmäisen uhanalaisen järvilohen luonnonvaraisia kutupesiä. Lue lisää...

2.12.2013 Yle / Anu Rummukainen

▲Alkuun


Lapin lohijokien poikastuotanto ei kasvanut viime kesänä (4.12.2013)

Kutulohien määrä Simo- ja Tornionjoella pysyi ennallaan siitä huolimatta, että jokeen nousseiden kutulohien määrä jopa kolminkertaistui vuonna 2012. Viime kesän sähkökalastusten perusteella jokien poikastuotanto pysyi entisellä tasolla. Lue lisää...

27.11.2013 Yle / Antti Heikinmatti

▲Alkuun


Järvilohen kutupesien tuhoutuminen suututtaa – ennakointia ohijuoksutuksiin? (4.12.2013)

Järvilohen kutupesien tuhoutuminen Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa on herättänyt voimakasta kritiikkiä viime päivinä. Syynä ovat vesivoimayhtiön tekemät ohijuoksutukset, jotka olivat kuitenkin lupaehtojen mukaiset. Kalatalousviranomaisen mukaan vesimäärien ennakointia olisi syytä kehittää. Lue lisää...

25.11.2013 Yle / Janne Ahjopalo

▲Alkuun


Voimayhtiö ryöpsäytti vesimassan – miten kävi järvilohen kutupesille? (24.11.2013)

Voimayhtiö Vattenfallin ohijuoksutukset Pamilon voimalaitoksella ovat voineet tuhota äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen kutupesiä. Vattenfall nosti juoksutusta neljästä kuutiosta noin 20 kuutioon sekunnissa patoturvallisuuden takia. Voimayhtiö päätti juoksutuksista samana päivänä kun kutupesien löytymisestä kerrottiin. Lue lisää...

22.11.2013 Yle / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis pienempi kuin edellisvuonna (24.11.2013)

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2013 oli 20 400 kiloa. RKTL:n mukaan saalis väheni edellisvuodesta noin 30 prosenttia ja oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Saaliin vähenemiseen vaikutti Tenojokeen nousevan lohimäärän pieneneminen edellisvuoteen verrattuna. Lue lisää...

22.11.2013 Riistan- ja kalantutkimuslaitos

▲Alkuun


Uudet säännökset vaikuttavat kalanviljelyyn: "Kukaan ei osta meiltä nieriäistukkaita" (24.11.2013)

Lohikalojen suojelemiseksi laaditut uudet alamitta- ja rauhoitussäännökset vaikuttavat kalanviljelyyn. Esimerkiksi Joensuussa Keskijärven Kalanviljelylaitos aikoo lopettaa saimaannieriän ja pyyntikokoisten lohien kasvatuksen. Ministeriön tavoitteena on lisätä suojelutoimilla kalojen luontaista lisääntymistä. Lue lisää...

21.11.2013 Yle / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Järvilohen pelastusoperaatiosta kuuluu hyvää: Kutupesiä löytyi (24.11.2013)

Sukupuuton partaalla olevan Saimaan järvilohen kutupesiä on löytynyt Ala-Koitajoesta Pohjois-Karjalassa. Löydöt ovat lupaava alku pelastusoperaatiolle. Lue lisää...

20.11.2011 Yle / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Karjalan lohikantoja elvytetään suomalais-venäläisessä hankkeessa (24.11.2013)

Suomen ja Venäjän rajajokien lohikalakantojen elvyttämiseksi laaditaan suositukset maiden välisessä yhteishankkeessa. Kriittisessä tilassa olevia, entisiä tai nykyisiä lohijokia kunnostetaan muun muassa nousuesteitä poistamalla. Elinvoimainen lohikanta luo mahdollisuuksia matkailu- ja virkistystoiminnalle. Lue lisää...

19.11.2013 Riistan- ja kalantutkimuslaitos

▲Alkuun


Lohelle esitetään kalastajakohtaisia kiintiöitä (21.11.2013)

Lohi- ja meritaimenkantojen kohentamiseksi on laadittu uusi strategia. Maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön laatimassa ehdotuksessa esitetään rajoituksia meritaimenen pyyntiin ja kalastajakohtaisia lohikiintiöitä. Ehdotuksen mukaan lohta pitäisi voida kalastaa koko kauden ajan. Lue lisää...

18.11.2013 Lapin Kansa, STT

▲Alkuun


Strategia kohentaa lohi- ja meritaimenkantoja (21.11.2013)

Suomi saa kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian, joka tähtää vuoteen 2020 asti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on laatinut strategiaehdotuksen, joka menee lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvostoon vahvistettavaksi. Lue lisää...

18.11.2013 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Istutusajankohta ratkaiseva lohenpoikasten selviytymisessä (3.11.2013)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkimuksen mukaan lohen vaelluspoikaset tulisi istuttaa jokiin luonnonpoikasten vaellusajankohtaa ja lämpötilaa vastaavissa olosuhteissa. Oulujoella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että aikaisin keväällä kylmään veteen istutetut lohen poikaset viivyttelivät istutuspaikan läheisyydessä viikkokausia ja niiden kuolleisuus oli suurta. Myöhemmin lämpimämpään veteen vapautetut poikaset sen sijaan aloittivat vaelluksensa välittömästi, ja ne saavuttivat jokisuun nopeasti. Lue lisää...

28.10.2013 klo 12:48 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Uumajan kalaportaassa yllättävä ongelma (28.10.2013)

Suomen kalastuspiireissä kohistiin kesällä Uumajan Stornorrforsin kalaportaasta, josta nousi syyskuun loppuun mennessä ylös ennätykselliset 17220 kalaa. Pienten poikasten vaellus alavirtaan on kuitenkin sujunut heikosti, kertoo Uumajajoella lohien vaellustutkimuksia tehnyt Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Lue lisää...

24.10.2013 Suomen Luonto, Jouni Tikkanen

▲Alkuun


Merikosken kalatiellä oli vilkas syksy (28.10.2013)

Merikosken kalatie ja nettikamera suljettiin talven ajaksi. Lohikalojen nousumäärässä kesä oli kymmenvuotiaan kalatien toiseksi vilkkain. Lohia nousi 432 ja taimenia 69. Lue lisää...

24.10.2013 klo 14:51 Kaleva

▲Alkuun


Perämerellä ihmetellään lohikiintiön aiheuttamaa kuohuntaa (28.10.2013)

Keskustelu Itämeren lohikiintiöstä on vellonut kiivaana viime viikot. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen pitää esimerkiksi Suomenlahden lohikiintiön leikkausta kosmeettisena, koska kiintiötä ei ole kalastettu viime vuosina läheskään täyteen. Lue lisää...

21.10.2013 klo 6:53 Yle Perämeri, Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Suomen lohijoet tuhottiin vähäisen taloudellisen hyödyn vuoksi (28.10.2013)

Suomessa on jäljellä enää kaksi Itämereen laskevaa lohijokea ja kymmenkunta meritaimenjokea. Oheiseen karttaan merkityt 35 Suomen rannikkojokea ovat kuitenkin kaikki olleet jossain vaiheessa vaelluskaloja kuhisevia meritaimenen tai lohen kotijokia. Lue lisää...

21.10.2013 klo 12:46 Vihreä Lanka, Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Maatalous- ja kalastusneuvosto päättää ensi vuoden kalastuskiintiöistä Itämerellä (18.10.2013)

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu ensi torstaina Luxemburgissa päättämään ensi vuoden kalastuskiintiöistä Itämerellä. Ministerineuvostossa käsitellään myös tulevia EU:n ja Norjan välisiä kalastusneuvotteluita sekä tonnikalaa koskevia neuvotteluja. Lue lisää...

16.10.2013 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Perämeren jokien lohissa ympäristömyrkkyjen pitoisuudet kasvavat kutupaaston aikana (18.10.2013)

Suurimmassa osassa Perämeren jokiin kudulle vaeltavista lohista dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet olivat EU:n raja-arvoa pienempiä. Pitoisuudet kasvoivat selvästi vasta syksyllä ennen kutua, ja suurimmillaan ne olivat kuturauhoituksen aikana. Ympäristömyrkkyjen määrän suhteen ei ole merkitystä, pyydetäänkö lohet kesällä kutuvaelluksen aikana jo merialueelta vai vasta joesta. Lue lisää...

14.10.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Hallitus pääsi sopuun lohikiintiöstä (15.10.2013)

Hallitus aikoo ajaa EU:ssa mahdollisimman pientä lohikiintiötä. Lappilaisen keskustan kansanedustajan Simo Rudgrenin mukaan hallitus pyrkii neuvottelemaan kiintiön mahdollisimman lähelle tutkijoiden suosittelemaa 78 000 lohta. Rundgrenin mukaan kädenvääntö Itämeren lohikiintiöistä ratkesi perjantaiaamuna. Lue lisää...

11.10.2013 klo 15:20 Yle Lappi, Hanna Holopainen

▲Alkuun


Lohikiintiöt pienemmiksi! (15.10.2013)

Tornio–Muoniojokiseura ja rajajokikomissio haluavat siirtää kalastuksen mereltä lähemmäs kutujokia.
– Olkaa reiluja – jättäkää jokiemme lohet rauhaan! huutaa Tornio–Muoniojokiseura.
Pyyntö on liitetty seuran lausuntoon, jossa se ottaa kantaa ensi vuoden lohikiintiöön Itämerellä. Lue lisää...

11.10.2013 Luoteis-Lappi, Milla Salo

▲Alkuun


Niinistö: Kalatiet jokiin vaikka pakkotoimin (15.10.2013)

Ministeri patistaa vesivoimayhtiöitä hoitamaan kalatiet kuntoon. Ympäristöministeri Ville Niinistö on valmis vauhdittamaan kalaportaiden rakentamista jopa pakkotoimin. Niinistön mielestä haitanaiheuttajan eli vesivoimayhtiöiden pitää maksaa ensisijaisesti kalaportaiden rakentaminen. Niinistö on myös valmis muuttamaan osan istutusvelvoitteista kalatievelvoitteeksi. Lue lisää...

9.10.2013 klo 11:21 Yle Lappi, Raimo Torikka

▲Alkuun


Virikealtaasta saadaan parempia lohenpoikasia (6.10.2013)

Lohi saadaan palautumaan paremmin takaisin entisiin lohijokiin, kun ne kasvatetaan uusissa virikealtaissa. Perjantaina hyväksyttävän väitöstutkimuksen mukaan lohen kasvatuspoikaset selviävät jokivaelluksesta kaksi kertaa useammin, kun niiden kasvatusaltaisiin lisätään suojapaikkoja ja altaiden virtausta muutellaan. Lisäksi ne oppivat virikealtaissa itsenäiseen ravinnonhankintaan. Lue lisää...

4.10.2013 klo 16:22 Yle Lappi, Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Väitös: Virikekasvatus lisää lohenpoikasten selviytymismahdollisuuksia jokivaelluksella (6.10.2013)

Istutettavien lohenpoikasten kasvatus virikealtaissa sopeuttaa ne perinteistä kasvatusta nopeammin luontoon ja itsenäiseen ravinnon hankintaan sekä vähentää poikasten stressiä. Petra Rodewald väittelee aiheesta 4.10. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Lue lisää...

4.10.2013 Riistan- ja kalantutkimuslaitos

▲Alkuun


Isohaaran kalatiellä melkoisia vonkaleita (4.10.2013)

Isohaaran uusi kalatie on toiminut hyvin. Tänä vuonna tietä pitkin on noussut 1 500 kalaa, joiden joukossa on ollut jopa 30-kiloisia vonkaleita. Lue lisää...

23.9.2013 klo 6:02 Yle Perämeri, Jarno Tiihonen

▲Alkuun


Lohen, taimenen ja siian rauhoitus virtavesissä alkaa (19.9.2013)

Suomenlahden avomeren syvien pohjien happitilanne on heikentynyt viime vuodesta. Jo Arandan alkukesän tutkimusmatkan tulokset osoittivat, että Suomenlahden suolaisuuskerrostuneisuus oli vahvistunut, mikä oli heikentänyt happitilannetta. Näillä paikoilla myös pohjaeläinyhteisöt olivat taantuneet viime vuodesta. Elokuun tutkimusmatkalla todettiin samoilla alueilla hapen kuluneen loppuun pohjan läheisissä vesikerroksissa. Viron rannikon puoleisilla havaintoasemilla havaittiin muodostuneen rikkivetyä. Lue lisää...

17.9.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Lohiportaista lupaavia tuloksia – vaikeuksiakin riittää (13.9.2013)

Kemijoella uudesta lohiportaasta on saatu toiveikkaita tuloksia. Kalatutkijoiden mukaan vaelluslohen palauttaminen voimalaitosjokiin on mahdollista, mutta vaikeaa. Ratkaisematta on kuinka lohi saadaan nousemaan monen voimalan yli ja syntyneet poikaset selviämään sama reitti elävinä mereen kasvamaan. Lue lisää...

16.8.2013 klo 15:00 Yle Lappi, Tapani Leisti

▲Alkuun


Pohjanlahden lohenkalastuksen keskeytys kumotaan (13.9.2013)

Suomen lohikiintiö Pohjanlahdelle on täyttynyt aiemmin arvioitua hitaammin, minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö kumoaa 25.7.2013 voimaan tulleen lohen kalastuskiellon (maa- ja metsätalousministeriön asetus 566/2013). Lohenkalastus on siten jälleen sallittu 14.8.2013 alkaen. Lue lisää...

14.8.2013 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Pohjanlahden lohenkalastus sallitaan 5.–9.8. (3.8.2013)

Suomen lohikiintiö Pohjanlahdelle on täyttynyt aiemmin arvioitua hitaammin, minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö keskeyttää määräajaksi lohen kalastuskiellon, joka astui voimaan 25.7. Tämä mahdollistaa lohen kalastuksen 5.–9.8. välisenä aikana. Lue lisää...

1.8.2013 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Virikekasvatus kaksinkertaisti istukaslohien selviytymisen jokivaelluksella (3.8.2013)

Uudella virikekasvatusmenetelmällä voidaan merkittävästi parantaa lohen vaelluspoikasten eli smolttien kykyä selviytyä istutuksen jälkeisen vaelluksen alkuvaiheista. Virikelohet eivät kuitenkaan yltäneet luonnossa varttuneiden smolttien tulokseen Tornionjoella tehdyssä istutuskokeessa. Lue lisää...

1.8.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Naaraslohet puuttuvat Oulujoesta (26.7.2013)

Melkein kaikki mereltä Oulujokeen nousevat lohet ovat koiraita. Vain noin joka kymmenes lohi on naaras. Lisäksi valtaosa nousukaloista on yhden merivuoden ikäisiä, noin 1,5–3 kilogramman kokoisia pieniä lohia. Lue lisää...

24.7.2013 klo 6:06 Kaleva, Miika Manninen

▲Alkuun


Pohjanlahden lohenkalastus kielletään 25.7. alkaen (26.7.2013)

Suomen lohikiintiö Pohjanlahdelle on täyttymässä, jonka vuoksi maa- ja metsätalousministeriö kieltää lohen kalastuksen. Kielto koskee ainoastaan Pohjanlahtea eli Suomenlahdella lohenkalastus voi jatkua. Kiintiöt asetetaan vuosittain EU:n neuvoston asetuksilla, joita EU:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Lue lisää...

23.7.2013 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Ympäristöministeriö korottaisi lohen ja meritaimenen alamitan 65 senttiin (26.6.2013)

Ympäristöministeriö korottaisi Itämeren lohen ja meritaimenen alamitan 65 senttiin. Meritaimenen alamitta on Suomenlahdella jo nykyään valtion vesillä 65 senttiä. Ympäristöministeriön mielestä sama alamitta sopisi sekä lohelle että meritaimenelle kaikilla merialueilla. Lue lisää...

24.6.2013 klo 17:08 Helsingin Sanomat, Matti Huuskonen

▲Alkuun


Tenolle kalaan? Ilmoita saalistietosi ja seuraa verkossa, miten Tenolta on saatu saalista (26.6.2013)

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalistilastointi uudistui kaudella 2009. Saaliit ilmoitetaan nykyään kalastusluvan mukana olevalla saalisilmoituslomakkeella, jonka kalastajien pyydetään palauttavan täytettynä luvanmyyjille uutta lupaa lunastaessaan tai kalastuksen päättymisen jälkeen. Lue lisää...

24.6.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Yhä useampi kalastaja hakee luonnonmukaisuutta (29.5.2013)

Perinteinen kirjolohenkalastus ei ole enää niin trendikästä kuin takavuosina ja monet kalastajat hakevatkin kalareissuiltaan luontaisia kalalajeja.

- Kalastusharrastus on viime vuosina profiloitunut entistä enemmän ja moni kalastaja hakee kalareissuiltaan ekologisuutta ja luonnonmukaisuutta. Olemme Manamansalossa vastanneet huutoon ja tänä vuonna olemme keskittäneet kirjolohi-istutukset pelkästään Särkisen lampeen, eräsuunnittelija Pasi Korhonen Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluista kertoo. Lue lisää...

28.5.2013 Tervareitti, Sauli Kallio

▲Alkuun


Merikosken kalatie avautui talven jälkeen (8.5.2013)

10-vuotias Merikosken kalatie on jälleen auki. Kalatien kulkijoita voi seurata UBI-näytöistä Oulun keskustassa. Lue lisää...

6.5.2013 klo 8:41 Yle Oulu, Tanja Hannus

▲Alkuun


Taivalkosken kalatie rakenteille aikaisintaan 2016 (6.5.2013)

Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen kalatien rakentaminen päästään aloittamaan mahdollisesti vuonna 2016. Hankkeen teknis-taloudellinen raportti valmistuu pian, ja sen jälkeen alkaa varsinaiseen lupahakemukseen tähtäävän suunnittelu. Lue lisää...

3.5.2013 klo 6:00 Yle Lappi, Vesa Vaarama

▲Alkuun


Lohityöryhmän työ etenee kangerrellen (6.5.2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän strategian piti valmistua huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Yle Uutisten tietojen mukaan työryhmän työ on silti aivan kesken. Kireä aikataulu oli alkuunsa epärealistinen. Lue lisää...

29.4.2013 klo 15:15 Yle Helsinki, Tuomas Keränen

▲Alkuun


Koltat ja kveenit mukaan lohensuojeluun (2.5.2013)

Tänään Inarin Sevettijärvellä julkistetaan uusi toimintomalli lohikiistojen ratkaisemiseksi. Sevettijärven kolttasaamelaiset julkaisevat yhdessä YK:n kanssa suunnitelman Näätämöjoen hallinnan kehittämiseksi. Lue lisää...

25.4.2013 klo 9:13 Yle Lappi, Pia Tuukkanen

▲Alkuun


Tutkija puuttuisi myös lohen vapaa-ajankalastukseen (19.4.2013)

Lohikeskustelu saa lisäväriä lähiviikkoina, kun tiedeyhteisö antaa suosituksensa ensi vuoden lohikiintiöstä. Itämeren maiden lohitutkijat ovat evästäneet Kansainvälistä merentutkimusneuvostoa ICES:iä, joka toimittaa tutkijoiden esityksen pohjalta kootun suosituksen päättäjille. Tutkijan mielestä keskustelua tarvitaan myös lohen vapaa-ajankalastuksesta. Lue lisää...

18.4.2013 klo 15:33 Yle Perämeri, Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Kutualueet kuntoon - lohta kaikille (18.4.2013)

Puolueettomina asiantuntijoina esiintyvät virkistyskalastuksen edustajat ja Jasper Pääkkösen kaltaiset julkkikset haluavat järjestää Suomen lohenkalastuksen uudelleen. Heidän perustelunsa vaihtuvat tilanteen mukaan, mutta tavoitteena on lohenkalastuksen siirtäminen rannikolta jokiin.

Toimenpiteet lohen lisääntymismenestyksen varmistamiseksi tulisi kuitenkin keskittää ennen kaikkea sinne, missä kalan lisääntyminen konkreettisesti tapahtuu. Lue lisää...

Sami Veneranta ammattikalastaja, puheenjohtaja, Selkämeren Ammattikalastajat ry
15.4.2013 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Ammattikalastajat: Biologit politikoivat lohikiintiöillä (13.4.2013)

Suomalaiset ammattikalastajat ihmettelevät, miksi heidän kiintiöitään pitäisi leikata muissa maissa mahdollisesti tapahtuvan salakalastuksen takia. Lue lisää...

9.4.2013 klo 10:04 Yle Uutiset

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastajat: Kalastuspolitiikan jäljet pelottavat (10.4.2013)

Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä on pettynyt maa- ja metsätalousministeriön toimintaan ja asenteisiin. Hänen mukaansa kalakantojen tervehdyttäminen vaatii konkreettisia ja välittömiä toimia. Mäkelä kannattaa kalastusasioiden siirtämistä ympäristöministeriölle. Lue lisää...

8.4.2013 klo 6:58 Eero Nurmi Yle Uutiset

▲Alkuun


Itämeren lohikiintiöt tuplaantuivat (4.4.2013)

Itämeren lohikantojen määrää arvioi kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES. Monena vuonna toteutunut kiintiö on kuitenkin ollut kaksinkertainen siihen nähden, mitä tutkijat ovat arvioineet kalastuksen kestäväksi määräksi.

Täksi vuodeksi ICES esitti pyyntimääräksi 54 000 lohta, mutta EU:n komissio vahvisti kiintiöksi 109 000 lohta. Lue lisää...

2.4.2013 HS Kotimaa

▲Alkuun


Kevättalvi on mäti-istutusten aikaa (3.4.2013)

Maaliskuun puolivälissä alkavat taimenen mäti-istutukset kantojen tukemiseksi. Silmäpisteasteella olevia mätijyviä piilotetaan jäisen kannen alle odottamaan kevään etenemistä ja poikasten kuoriutumista. Lue lisää...

26.3.2013 Kalatalouden keskusliitto

▲Alkuun


Ministeriön lohivastaisuus herättää ihmetystä (20.3.2013)

Uhatun Itämeren lohen kohtalosta käydään kovaa poliittista kamppailua. Tiedeyhteisö on pitkään vaatinut tiukempia suojelutoimia kuin mihin maa- ja metsätalousministeriö on ollut valmis. Työryhmä etsii parhaillaan sopua lohikiistaan. Lue lisää...

17.3.2013 klo 15:49 Mikko Haapanen Yle Uutiset

▲Alkuun


Sisäänkäynnissä vallitsevilla olosuhteilla on ratkaiseva merkitys kalatien toimivuuteen (2.3.2013)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta Iijoella tehdyt kalatietutkimukset, joilla selvitettiin lohien nousuvaelluksen aikaista liikkumista ja sijoittumista vesivoimalaitosten alakanavissa. Tutkimuslaitos on esittänyt töiden tuloksiin perustuvat suositukset kalateiden sijoittamisesta Iijoella. Lue lisää...

27.2.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Kalateille haetaan paikkoja (2.3.2013)

OULU (MT) Kalatien ja erityisesti sen suuaukon sijoittelu vaikuttaa ratkaisevasti siihen, toimiiko kalatie vai ei. Virtaamaa tulee olla riittävästi, ja sen on oltava reilusti suurempi kuin joen muu virtaus.

Jo ensimmäisissä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Iijoella tekemissä tutkimuksissa huomattiin, että kalatietä oli kaavailtu luultavasti väärälle puolelle jokea. Lue lisää...

27.2.2013 klo 12:04 Jouko Rönkkö Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Tornionjoelta ennätyksellinen lohisaalis (26.2.2013)

Ensimmäistä kertaa Tornionjoelta pyydetty lohisaalis oli suurempi kuin Tenojoen. Taustalla on huippurunsas kutuvaellus. Lue lisää...

25.2.2013 klo 15:24 Antti Heikinmatti Yle Perämeri

▲Alkuun


Täällä lohen vaellus katkeaa - katso kartalta pahimmat nousuesteet (18.2.2013)

Karttaan on merkitty kalatiestrategian kärkikohteet, joihin kalatien rakentamista suositellaan. Katso kartalta, missä jokien nousuesteet sijaitsevat ja miten ne tukkivat kalojen matkan lisääntymisalueilleen. Lue lisää...

14.2.2013 klo 11:49 Tuomas Keränen Yle Helsinki Teemo Tebest Yle Uutiset

▲Alkuun


Talviverkkojen pyydysmerkinnöissä kirjavuutta (29.1.2013)

Talviverkkojen ja muiden pyydysten merkinnöissä on Kalatalouden keskusliiton mukaan ilmennyt puutteita.

Pyydysten merkintää koskevat säännökset muuttuivat viime keväänä. Uusia merkintätapoja opetellaan nyt ensimmäistä kertaa talvikalastuksessa, ja vaihtelevia tulkintoja on esiintynyt. Lue lisää...

24.1.2013 Kaleva

▲Alkuun


Kalastusluvat nousevat (8.1.2013)

Metsähallitus korottaa kirjolohikohteiden kalastuslupien hintoja 2013 alusta. Vuorokauden luvat nousevat keskimäärin 50 prosenttia, ja viikkolupien hinnat kaksinkertaistuvat. Syynä on istutuskalojen kilohintojen nousu Hinnankorotukset koskevat niitä virkistyskalastuskohteita, joihin istutetaan kirjolohta. Korotukset eivät koske yhteislupa-alueita. Lue lisää...

4.1.2013 Tervareitti

▲Alkuun


Valtion kalastuslupien tilinumerot vaihtuivat (2.1.2013)

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisten viehekalastusmaksujen tilinumerot muuttuivat joulukuun alusta. Maksujen suuruudet säilyivät ennallaan. Lue lisää...

2.1.2013 Kalatalouden Keskusliitto

▲Alkuun


◄Vanhemmat