New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Lohisivu

Tornion- ja Simojoen lohikannat jatkavat vahvistumistaan (19.12.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan perusteella Tornion- ja Simojoen nousulohimäärät olivat kesällä 2014 ennätyksellisen suuria. Kutuvaellus on runsastunut erityisen paljon Tornionjoella, missä havaittiin viime kesänä yli 100000 nousulohta. Vielä kaksi vuosikymmentä sitten jokeen nousi vuosittain alle 10 000 lohta. Missään muussa Atlantin lohen kutujoessa ei ole arvioitu olleen yhtä suuria nousulohimääriä kahteen vuosikymmeneen. Myös lohenpoikasten määrät ovat runsastuneet molemmissa joissa. Lue lisää...

17.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Tenon lohta tutkitaan osana Suomen Akatemian arktista tutkimusohjelmaa (19.12.2014)

Suomen Akatemian arktiseen tutkimusohjelmaan on valittu 14 hanketta, joita rahoitetaan yhteensä 11 miljoonalla eurolla. Turun yliopistosta rahoituksen sai akatemiaprofessori Craig Primmerin johtama hanke, jossa tutkitaan Tenon lohikantojen rakenteen ekologisia ja geneettisiä muutoksia sekä niiden yhteyttä ihmistoimintaan ja ilmastoon liittyviin tekijöihin. Akatemia rahoittaa hanketta vuosina 2015-2018 noin 500.000 eurolla. Lue lisää...

17.12.2014 Turun Sanomat

▲Alkuun


Palokinkoskesta halutaan kalastusmatkailun kärkikohde - kunnostus maksaisi jopa 65 miljoonaa (17.12.2014)

Heinävedellä sijaitsevan Palokinkosken kunnostusoperaatio meni tänään askeleen eteenpäin. Pohjois-Savon maakuntahallitus näytti hankkeelle vihreää valoa. Lue lisää...

15.12.2014 Itä-Savo / Marika Lehto

▲Alkuun


Suomi ja Norja yhä eri mieltä Tenon kalastussopimuksesta (11.12.2014)

Suomi ja Norjan kiista Tenojoen matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden kalastusoikeuksista jatkuu. Naapurimaat eivät ole vielä päässeet sopuun rajajoen yhteisestä kalastussopimuksen uusimisesta. Norjassa arvostellaan Suomen kalastusturismin uhkaavan saamelaisten perinteistä lohenpyyntiä Tenojoen vesistössä. Suomi puolustaa Utsjoen saamelaisten kalastusmatkailuyrittäjien elinkeinoa. Lue lisää...

9.12.2014 Yle Lappi / Tapani Leisti

▲Alkuun


Kansallinen kalatiestrategia on lisännyt painetta Kemijoen kalaportaille (1.12.2014)

Kansallinen kalatiestrategia on lisännyt painetta kalaportaiden rakentamiselle Kemijoen voimalapatoihin. Hallituksen kaksi vuotta sitten hyväksymä strategia siirtää vaelluskalakannan painopistettä istutuksista kohti luontaista lisääntymistä. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on nyttemmin nostanut keskusteltaviksi voimaloiden kalatiet. Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen pitää hyvänä, että asia kovasti kiinnostaa. Lue lisää...

28.11.2014 Yle Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Suomenlahden lohet stressaantuneempia kuin muut Itämeren lohet (27.11.2014)

Turun yliopistossa väittelevä Mirella Kanerva on tutkinut ympäristön vaikutusta eri villieläinten hapetus-pelkistyssäätelyyn. Aihetta lähestyttiin analysoimalla ajallisia, paikallisia ja ympäristömyrkkyjen aiheuttamia muutoksia antioksidanttipuolustuksessa ja happiradikaalien aiheuttamissa vaurioissa lohilla, norpilla ja haarapääskyillä. Lue lisää...

26.11.2014 Turun Yliopisto, Väitöstiedotteet

▲Alkuun


Tenon lohi on jäämässä norjalaisen lohenkasvatuksen uhriksi (26.11.2014)

Tenon lohi on yhä suuremmassa vaarassa Norjassa lisääntyneen kassikasvatuksen vuoksi. Tenoon nousseiden kassikarkulaisten määrän on havaittu kasvaneen hälyttävästi kalastuskauden jälkeen kutuaikana. Tämän pelätään muuttavan Tenon oman lohikannan perimää. Lisäksi Tenosta mereen laskeutuvia smoltteja uhkaavat kassikasvatuksen vuoksi immuuneiksi tulleet lohitäit. Lue lisää...

24.11.2014 Yle Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


Hiitolanjoen Kangaskosken vapauttaminen pelastaisi luonnonvaraisen järvilohen (24.11.2014)

Etelä-Karjalassa on virinnyt toive valtakunnan rajan ylittävän Hiitolanjoen Kangaskosken ennallistamisesta. Pitkittynyt oikeusprosessi kalateiden rakentamisesta on vaarantanut arvokkaiden lohikantojen tilanteen. Ely-keskus etsii rahoitusta, jolla voimalaitosyhtiön voisi ostaa pois Hiitolanjoelta. Lue lisää...

21.11.2014 Yle Etelä-Karjala / Marjo Pirilä

▲Alkuun


Etelä-Karjalan rajajokien kuulumisia (21.11.2014)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) johdolla Etelä-Karjalan rajajokien eteen on tehty määrätietoista elvytystyötä yli vuosikymmenen ajan. Pääpaino on ollut äärimmäisen uhanalaisten lohikalojen, kuten meritaimenen, elinolojen parantamistöissä. Työtä on tehty yhdessä paikallisten kalastusalueiden, osakaskuntien, yhdistysten kuin myös muiden aktiivien kanssa. Ponnistelut ovat kantaneet hedelmää, mutta suuria ongelmia ja haasteita on edelleen ratkottavana. Lue lisää...

21.11.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Ala-Koitajoesta löydetty jo 14 järvilohen kutupesää (19.11.2014)

Yritykset järvilohen luontaisen kannan palauttamiseksi Ala-Koitajokeen näyttävät vähitellen tuottavan tulosta. Lue lisää...

17.11.2014 Karjalainen

▲Alkuun


Tornionjoen vesiparlamentti (18.11.2014)

Lohi- ja vesiparlamentti 11. - 12.11.2014 Torniossa. Lue esitelmät...

11/2014 Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

▲Alkuun


Lohestuksen kiintiömistä joella selvitetään (14.11.2014)

Tutkijat selvittävät Tornionjoella ja Tenojoella, miten näillä lohijoilla voitaisiin joskus mahdollisesti siirtyä kiintiöperusteiseen lohestukseen. Esimerkkejä tutkijat ovat etsineet mm. Irlannista sekä Yokon-joelta Alaskasta. Lue lisää...

12.11.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Oulussa pohditaan taas vaelluskalojen palauttamista keskustan puroihin (13.11.2014)

Oulun kaupunki tutkii mahdollisuuksia palauttaa vaelluskalat Hupisaarten puroihin. Niihin haluttaisiin siikaa, lohta, harjusta ja taimenta. Lue lisää...

11.11.2014 Yle Oulu / Marko Siekkinen

▲Alkuun


Tornionjoen kesän ennätyksellinen lohisaalis summattiin (13.11.2014)

Tornionjoen ennätysmäinen lohikesä on nyt tarkasteltu syitä ja seuraamuksia myöden. Kattilankosken kaikuluotaimen ohittaneiden lohien määrä nousi yli sataan tuhanteen. Lue lisää...

11.11.2014 Sisuradio / Hannele Kenttä

▲Alkuun


Kalataloustieteen professori: Itämeri on ollut lohenkalastuksen villi länsi (12.11.2014)

Kymmenen vuoden tutkimus opetti Hannu Lehtoselle paljon kestävästä kalastuksesta. Työn mahdollisti harvinainen onnenpotku. Lue lisää...

10.11.2014 Helsingin Sanomat / Arja Kivipelto

▲Alkuun


Geenitutkimus avaa Tenojoen lohen elinkiertoa (12.11.2014)

Tenojoen lohi on kuuluisa monimuotoisesta elinkierrostaan. Kaikkiaan joelta on tavattu 108 erilaista elinkiertostrategiaa, joiden geneettistä perustaa on nyt ensimmäistä kertaa selvitetty Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Lue lisää...

1.9.2014 Turun Yliopisto, Mediatiedotteet

▲Alkuun


Norjan lohen pyyntipäivän ilmoittaminen tulossa pakolliseksi (10.11.2014)

Maa- ja metsätalousnimisteriö valmistelee asetuksen muutosta, jolla velvoitettaisiin ilmoittamaan ulkomaisen kalan pyyntipäivä. Lue lisää...

7.11.2014 Helsingin Sanomat / Tapio Mainio

▲Alkuun


Lohi- ja siikapitoiset vesistöt määritelty Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (7.11.2014)

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt, mitkä vesistöt sen toimialueella ovat lohi- ja siikapitoisia. Päätös perustuu kalastuslain 119 pykälään ja loheksi luetaan siinä myös taimen. Lue lisää...

5.11.2014 Uudenmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lohiparlamentti kokoontuu Torniossa marraskuussa (30.10.2014)

Perämeren lohikomitea järjestää marraskuussa 11.–12.11.2014 kaksipäiväisen lohi- ja vesiaiheisen seminaarin Torniossa Joentalolla. Lue lisää...

28.10.2014 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Sattuma sanelee paljon Simojoella (23.10.2014)

Ensi kesänä Simojokeen on palaamassa jälleen runsaasti yksivuotiaita lohenpoikasia, jos luonnonolosuhteet ovat lohenpoikasten selviämiselle optimaaliset. Lue lisää...

21.10.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Kassilohet uhkaavat lohijokia Pohjois-Norjassa (22.10.2014)

Pohjois-Norjassa kiistellään siitä, miten lohijokiin pääsee huomattavan paljon kassikasvatettuja lohia. Mikään kasvattamo ei ole tunnustanut kassilohien karkaamista. Lue lisää...

20.10.2014 Yle Lappi / Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Tenon sivujokien pintasukelluslaskennoissa havaittiin runsaasti kutulohia (20.10.2014)

Syyskuun alkupuolella Tenon pienissä sivujoissa toteutetuista pintasukelluslaskennoista saatiin positiivisia tuloksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kutulohia oli runsaasti ja osin jopa ennätyksellisesti. Lue lisää...

17.10.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Tenon kalastusmatkailijoille 26 tonnia lohta – Saalis kasvoi selvästi (17.10.2014)

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2014 oli 26065 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis kasvoi viime vuodesta vajaat 30 prosenttia ja oli hieman suurempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Lue lisää...

16.10.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Uusi kalastuslaki ja lohistrategia kohentavat heikkoja kalakantoja (17.10.2014)

Hallitus hyväksyi tänään lohi- ja meritaimenstrategian ja antoi eduskunnalle esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Molempien tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä ja kohentaa heikkoja kalakantoja. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Lue lisää...

16.10.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Koiras- ja naaraslohet tutustuvat kutupaikkoihin Ala-Koitajoella (video) (16.10.2014)

Pohjois-Karjalassa on keväästä asti kunnostettu lisääntymisalueita äärimmäisen uhanalaiselle Saimaan järvilohelle. Ala-Koitajokeen on nyt siirretty vajaat 30 lohta, joiden viihtymistä uusissa kutusorakoissa seurataan radiolähettimillä. Lue lisää...

14.10.2104 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Itämerelle ei saatu vieläkään tieteellisen neuvonannon mukaista lohenpyyntiä (16.10.2014)

Maatalous- ja kalastusneuvosto unohti jälleen kerran tieteellisen neuvonannon päättäessään Itämeren lohikantojen enimmäispyyntikiintiöistä vuodelle 2015. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö ylittää kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) esityksen 15 prosentilla ja Suomenlahdella 30 prosentilla. Ylisuuret kiintiöt ovat uhka erityisesti heikoille lohikannoille, jotka eivät kestä vähäistäkään kalastusta. Lue lisää...

14.10.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Tiedotteet

▲Alkuun


WWF: Kalastusministerit söivät sanansa – ylikalastus jatkuu Itämerellä (16.10.2014)

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti eilen Luxemburgissa vuoden 2015 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Juuri uudistetun Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan keskeinen tavoite on lopettaa ylikalastus vuoteen 2015 mennessä. Ministerit söivät kuitenkin sanansa ja päätyivät jälleen nostamaan turskan ja lohen kalastuskiintiöt tutkijoiden tieteellisiä suosituksia suuremmiksi. Lue lisää...

14.10.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Lohikiintiö pienenee edelleen Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella (15.10.2014)

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti tänään Luxemburgissa vuoden 2015 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Suomi on ratkaisun jälkeen Itämeren suurin kalastusvaltio kiintiöiden perusteella laskettuna. Lue lisää...

13.10.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Onko toivoa Oulujoen lohesta? (13.10.2014)

Kalsean kellertävä lokakuinen aurinko nousee valaisemaan Oulujoen suistoa. Tapio Kangas, Jaakko Rautio, Esa Laajala ja Outi Lehtonen häärivät Merikosken kalatien alaosalla, voimalaitospadon äärellä Toivoniemessä. Lue lisää...

11.10.2014 Oulu-lehti / Aleksanteri Pikkarainen

▲Alkuun


Kalojen tiet aukeamassa (13.10.2014)

Vaelluskalojen kutureitit voivat ­aueta kertarysäyksellä kahdella joella, kun Saarijärven reitille Keski-Suomessa ja Mustionjoelle Uudellamaalla puuhataan kalateitä. Lue lisää...

10.10.2014 Suomen Luonto / Jouni Tikkanen

▲Alkuun


Kemijoen emolohet maanteille – kuljetukset uusi keino saada luonnonkanta (10.10.2014)

Lohien kuljetukset on voimayhtiö Kemijoki Oy:n vastaus vaelluskalojen palauttamiseksi Kemijokeen. Kemijoki Oy:n mukaan nopein keino palauttaa vaelluskalat jokeen on niiden kuljettaminen Ounasjokeen. Palautuskeinoja tutkivan asiantuntijan mukaan kalatiet tarvitaan joka tapauksessa. Lue lisää...

9.10.2014 Yle Uutiset / Kari Ikävalko

▲Alkuun


Oulujoen lohille tarjotaan kyyditystä kalatien sijaan (10.10.2014)

Voimalayhtiö kokeilee Oulujoella emolohien siirtämistä Montan voimalan ohi. Lohien siirrolla halutaan korvata kalliin kalatien rakentaminen. Lue lisää...

8.10.2014 Yle Oulu / Risto Degerman

▲Alkuun


Voimayhtiöt panostavat vaelluskalojen siirtoihin autolla (9.10.2014)

Fortum ja Kemijoki Oy varaavat lähivuosina rahaa vaelluskalojen palauttamiseen. Yhtiöt ovat innostuneet emokalojen ohisiirroista. Kemijoki ja Oulujoki ovat avainroolissa, kun puhutaan suomalaisesta säätövoimasta. Lue lisää...

7.10.2014 Maaseudun Tulevaisuus, Paula Liesmäki

▲Alkuun


Fortumilta lisärahoitusta Oulujoen vaelluskalahankkeeseen (8.10.2014)

Ilmastonmuutos ja uusiutuvan energian nopea kasvu edellyttävät tasapainottavaa ja nopeasti säädettävää vesivoimaa. Vesivoiman avulla voimme kasvattaa uusiutuvan energian osuutta sähkönkulutuksesta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti. Vesivoiman paikalliset ympäristövaikutukset voivat kuitenkin olla suuria. Tämän vuoksi Fortum on päättänyt panostaa merkittävästi Oulujoen vaelluskalojen elinolojen parantamiseen. Lue lisää...

7.10.2014 Fortum, Lehdistötiedotteet

▲Alkuun


Kymenlaakson pienten jokien vaelluskaloilla menee surkeasti (8.10.2014)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki syyskuun aikana sähkökoekalastuksia Kymenlaakson mereen laskevissa joissa ja puroissa. Kohteina olivat Kymijoen itäpuolella olevat vesistöt. Kyseisistä joissa ei havaittu meritaimenen tai merilohen poikasia, joten luontaista lisääntymistä ei ole tapahtunut. Summanjoen ja Virojoen latvojen paikalliset taimenkannat sen sijaan voivat hyvin. Lue lisää...

7.10.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lohen vaelluspoikasten alasvaelluskokeet Merikosken ja Isohaaran voimalaitosten kalateissä (7.10.2014)

Molempiin kalateihin vapautetut viljellyt lohen vaelluspoikaset selviytyivät verraten hyvin (selviytyminen >90 %) kalateiden läpi. Vaellusvauhti kalateissä oli kuitenkin selvästi hitaampaa kuin poikasten vaellusvauhti mm. rakennettujen jokien patoaltailla tai vapaana virtaavilla osilla. Tulosten perusteella on mahdollista, että kalatien tyyppi ja rakenne vaikuttavat poikasten vaellusvauhtiin. Hitainta vaellus oli jyrkällä ja turbulenttisella pystyrako-osuudella. Lue lisää...

28/2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Työraportti

▲Alkuun


Lohet tankkiautoon ja voimalaitosten ohi, ehdottaa Kemijoki-yhtiön johtaja (6.10.2014)

Lohet nousevat halvemmalla tankkiauton kyydissä kuin kalaportaita pitkin, sanoo Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala. Lue lisää...

3.10.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


5 miljoonaa kalateihin, rasvaeväleikkauksia lohille ja meritaimenille (1.10.2014)

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo esitteli toimittajille perjantaina suunnitelmansa kalastuslain uudistamiseksi. Luonnonsuojeluliitto oli paikalla. Lue lisää...

29.9.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto / Laura Rantanen

▲Alkuun


Lohi siirtyy autokyydillä Oulujoen yläjuoksulle – video (26.9.2014)

Luonnonlohikantaa yritetään palauttaa raskaasti rakennettuun Oulujokeen kokeilemalla uudelleen vanhoja konsteja. Kutuikäisten lohien ylisiirtoja Merikosken voimalalla on yritetty viimeksi 1950-luvulla. Lue lisää...

25.9.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Lohien ylisiirto käynnistyy Oulujoella (26.9.2014)

Aikuisten lohien ylisiirto Oulujoella käynnistyy. Kutukypsät lohet ylisiirretään Utos- ja Kutujokiin lisääntymistä varten. Ylisiirrettyjen lohien kalastus on kielletty. Tarkoitus on, että ylisiirretyt lohet kutevat joissa ja kudusta syntyy omaan kotijokeensa leimautuneita lohenpoikasia. Lue lisää...

25.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lohia haittaavia voimalaitoksia ei pureta tuosta vaan – "Oikeudellisesti asia on yksiselitteinen" (26.9.2014)

Muun muassa lohensuojelijat haluavat purkaa pieniä vesivoimalaitoksia Suomessa. Esimerkiksi nettiadressissa vaaditaan Pohjois-Karjalan Sähkön omistaman voimalaitoksen purkua Heinävedellä. Palokin kosket haluttaisiin ennallistaa, jotta uhanalaiset lohikalat lisääntyisivät vesistössä. Lue lisää...

25.9.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Lohiemokalastojen perinnöllinen monimuotoisuus säilynyt hyvin viljelyssä (26.9.2014)

Valtion kalanviljelyn lohiemokalastojen DNA-profiili ja perinnöllisen monimuotoisuuden määrä ovat säilyneet erittäin hyvin. Lue lisää...

25.9.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Uhanalaiset vaelluskalat (26.9.2014)

Kaikki Suomen vaelluskalat vimpaa lukuun ottamatta ovat uhanalaisia tai vaarantuneita. Lajien uhkana ovat vesirakentaminen, vesien likaantuminen ja liiallinen pyynti. Lue lisää...

24.9.2014 Helsingin Sanomat / Heli Saavalainen

▲Alkuun


Torniojoen lohikuolemiin ei ole löytynyt kaikenkattavaa selitystä (26.9.2014)

Osa kuolemista on voinut aiheutua kaloissa havatuista ihovaurioista, joista vesihome ja taudit ovat päässeet iskemään kaloihin. Myös liian lämpimällä vedellä epäillään olevan osuutta osaan kuolemista. Lue lisää...

24.9.2014 Yle Perämeri / Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Ala-Koitajoella sähkökalastetaan ja sirutetaan Saimaan järvilohia – video (22.9.2014)

Pohjois-Karjalassa Ala-Koitajoella sähkökalastetaan Saimaan järvilohen poikasia. Kun poikaset on nukutettu, ne mitataan, punnitaan ja sirutetaan. Lisäksi kaloista otetaan DNA-näyte. Lue lisää...

22.9.2014 Yle Pohjois-Karjala / Anu Rummukainen

▲Alkuun


Valtion oikeus loheen puntarissa (22.9.2014)

Ruotsissa lohi ja kalastusoikeus on Övertorneån yläpuolella jakokunnan omaisuutta, Suomessa valtion. Lue lisää...

18.9.2014 Luoteis-Lappi / Jonna Niinikangas

▲Alkuun


Lausunto Itämeren vuoden 2015 lohikiintiöksi (22.9.2014)

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa EU-komission ehdotuksesta koskien Itämeren kalastuskiintiöitä vuodeksi 2015. EU-komissio ehdottaa Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle yhteensä 97 911 lohen kiintiötä, mikä on 8 prosenttia pienempi vuoden 2014 lohikiintiöön verrattuna. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteellinen suositus on korkeintaan 116 000 lohta. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden osalta (osa-alueet 22-32) Suomen osuus olisi 25 300 ja Ruotsin 27425 lohta. Lue lisää...

17.9.2014 Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, Lausunto

▲Alkuun


Lohi ylittämässä maankäytön oikeudelliset haasteet Korkeakoskella (18.9.2014)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ratkaisi 5.9.2014 poikkeamispäätöksellä Korkeakosken kalatien maankäytölliset edellytykset. Ratkaisu oli tärkeä voitto sille tavoitteelle, jonka päämääränä on mahdollistaa lohikalojen nousu padon yläpuolella oleville kutualueille. Lue lisää...

17.9.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lohikalojen poikasalueita kunnostetaan Pernoonkoskilla (17.9.2014)

Kotkan Pernoonkoskien kunnostushanke käynnistyi torstaina Pernoossa Pytinkoskesta. Kaikkiaan Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten rahoittamassa hankkeessa kunnostetaan seitsemän eri aluetta joen pohjasta lohikalojen kutualueiksi. Lue lisää...

11.9.2014 Kymen Sanomat

▲Alkuun


Simojoella hyvä lohikesä (15.9.2014)

Simojoen lohenkalastuskausi päättyi keskiviikkona. Simon Lohirannan yrittäjä Eeva Kesonen kertoo, että kesän aikana jokeen nousi hyvin kalaa ja suunta on parempaan. Lue lisää...

11.9.2014 Yle Perämeri / Risto Koskinen

▲Alkuun


Lohikalojen syysrauhoitus alkaa huomenna (15.9.2014)

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa 11.9. alkavasta lohikalojen syysrauhoituksesta. Uutena kalana rauhoitettujen listalle on tullut siika. Lue lisää...

10.9.2014 Ahven.net, Tiedotteet

▲Alkuun


Iijoen kalatiesuunnitelmat ovat valmistuneet (8.9.2014)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Iijoen kalatiet 2011-13 -hankkeen tavoitteena olleet kalatiesuunnitelmat ovat valmistuneet. Yhteistyöhanke toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston ja viiden kunnan (Ii, Yli-Ii/Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo), PVO-Vesivoima Oy:n ja Metsähallituksen rahoituksen avulla. Lue lisää...

5.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Ministeri Orpo: Komission ehdotus ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöistä on oikeansuuntainen (8.9.2014)

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksensa Itämeren kalastuskiintiöistä vuodeksi 2015. Komissio ehdottaa, että Itämeren neljää silakkakiintiötä suurennetaan tieteellisten suositusten mukaisesti, sillä kaikkia silakkakantoja kalastetaan tavoitteena olevan kestävän enimmäistuoton tasolla. Suomen kannalta tärkeää Pohjanlahden silakkakiintiötä ehdotetaan suurennettavan 35 prosentilla 186 534 tonniin ja Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiötä 51 prosentilla 170 185 tonniin. Lue lisää...

3.9.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Komissio esittää lohenpyynnille rajoituksia (5.9.2014)

Euroopan komissio ehdottaa Itämeren pääaltaan (ja samalla Pohjanlahden) lohenkalastuskiintiön pudotusta noin kahdeksalla prosentilla. Ehdotus on 97 911 lohta, kun kiintiö on nyt 106 600. Ehdotus tulee varmasti aiheuttamaan Suomessakin keskustelua. Ehdotuksen rankin pudotus koskee kuitenkin Itämeren läntistä turskakantaa, jonka kiintiö alenisi 48 prosenttia alle 9000 tonniin. Lue lisää...

3.9.2014 Suomen Luonto

▲Alkuun


Tornionjoella laskettu 100 000 nousulohta (1.9.2014)

Poikkeuksellisen runsas lohen kutuvaellus Pohjanlahden jokiin huipentui 22. elokuuta, kun RKTL:n Tornionjoen kaikuluotaimilla ylitettiin 100000 lohen määrä. Aiempi, vuodelta 2012 peräisin oleva ennätys ylittyi noin 40000 lohella. Kutulohien määrän kasvu Tornionjoella on ollut todella voimakasta, koska vielä kaksi vuosikymmentä sitten jokeen nousi vuosittain alle 10000 lohta. Lue lisää...

26.8.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Norja pyytää Tenon lohta luultua vähemmän (1.9.2014)

Tenojoen lohta pyydetään Norjan rannikolla paljon luultua vähemmän, arvioidaan tuoreessa tutkimuksessa. Norjan, Suomen ja Venäjän yhteistyönä syntynyt tutkimus päätyy siihen, että eniten Tenon lohesta hyötyvät suomalaiset. Lue lisää...

24.8.2014 Turun Sanomat, STT

▲Alkuun


Lohen palautusta Ylä-Lappiin testataan - Metsähallitus panostaa Tuulomajoen lohikantojen palauttamiseen yhdessä RKTL:n ja venäläisten kanssa (1.9.2014)

Suomalais-venäläisellä yhteistyöllä haetaan tuloksia Inarissa hävinneiden lohikantojen palauttamiseksi. 21.8.2014 siirrettiin 60 kpl Ala-Tuuloman voimalaitoksen yhteydessä olevasta kalaportaasta pyydettyjä aikuisia merilohia lähelle Suomen rajaa. Viisikymmentä kalaa sai yksilöllisen radiolähettimen, joiden avulla lohien vaellusta, käyttäytymistä ja etsiytymistä Lutto- ja Suomujoen kutualueille voidaan seurata maastossa olevilla seurantalaitteilla. Lue lisää...

22.8.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lohenkasvattajat: Kalojen ravintoa ei valu merkittävästi hukkaan (22.8.2014)

Kalankasvattajaliiton mukaan kaloille tarkoitettu ravinto ei ole kalankasvatuksen rehevöittävän vaikutuksen pääasiallinen syy. Yle Uutiset kertoi aiemmin, että MTT:n mukaan kasvatusaltaista vesistöihin pääsee kaloille tarkoitettua ravintoa, joka aiheuttaa rehevöitymistä. Lue lisää...

16.8.2014 Yle Uutiset / Laura Savolainen

▲Alkuun


Koekalastus paljastaa pian: Loimijoessa radiolohien poikasia? (21.8.2014)

Ely-keskus koekalastaa lähiviikkoina Loimijoen alajuoksun koskilla. Toiveissa on radiolohien onnistunut pariutuminen. Viitteitä kudusta saatiin jo syksyllä radiolohien seurannasta. Lue lisää...

19.8.2014 Yle Satakunta / Jari Pelkonen

▲Alkuun


Teno antoi viime vuotta enemmän lohta (19.8.2014)

Tenojoki antoi tänä kesänä varsin hyvän lohisaaliin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen alustavan arvion mukaan saalis noussee selvästi vuoden takaisesta. Lue lisää...

17.8.2014 Pohjalainen, STT

▲Alkuun


Tornionjoen lohikuolemille ei löytynyt yhtä selitystä (18.8.2014)

Erikoistutkija Perttu Koski kertoo, ettei yleisselitystä Tornionjoen lohikuolemille ole löytynyt. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oulun toimipaikassa on tutkittu Tornionjoesta löydettyjä sairaita lohia. Lue lisää...

15.8.2014 Kaleva

▲Alkuun


Lohet tykillä yli patojen (18.8.2014)

Erilaiset kalatiet, kuten kourut, portaat ja hissit ovat usein kalliita ratkaisuja kuljettaa jokiin nousevia kaloja ohi patojen tai muiden esteiden. Amerikkalainen Whooshh Innovations on nyt kehittänyt nousulohia varten tykin, joka siirtää kalat nopeasti ja hellästi ohi ihmisen virittämistä rakennelmista. Lue lisää...

14.8.2014 Erä / Marko Korhonen

▲Alkuun


Lohitykistäkö vaihtoehto kalaportaille? – Täällä se on käytössä, katso video (15.8.2014)

Lapissa puhuttaa jatkuvasti kysymys valjastettujen jokien kalaportaista. Niin näyttää tekevän muuallakin. Lue lisää...

13.8.2014 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Tornionjoen lohikuolemien virustutkimukset jatkuvat (14.8.2014)

Tähän mennessä valmistuneista tutkimuksista ei ole löytynyt kalakuolemia selittäviä viruksia. Evira jatkaa tutkimuksia ja toivoo edelleen näytteitä sairastuneista lohista. Lue lisää...

12.8.2014 Yle Perämeri / Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Kalastuskieltoalue Kuurnan voimalaitoksen alapuolella Pielisjoessa 1.8. - 19.10.2014 (11.8.2014)

Pielisjoen alaosan ja Savonselän-Pyhäselän kapeikkojen lohikalojen nousua turvaavat kalastuskiellot tulivat voimaan elokuun alussa. Kuluneen viikon kalastuksenvalvonnassa on kuitenkin havaittu useita kalastusrikkeitä ja luvatonta kalastusta kieltoalueilla, etenkin Pielisjoen edustalla Pyhäselällä. Lue lisää...

8.8.2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Merikosken kalatie on avoinna yleisölle (8.8.2014)

Oulun Energian Merikosken kalatien tarkkailuhuone on avoinna yleisölle 16.-17. elokuuta. Lue lisää...

6.8.2014 Kaleva

▲Alkuun


Tornionjoen lohikuolemia tutkitaan Oulussa - syy yhä epäselvä (8.8.2014)

Tornionjoen lohikuolemia tutkitaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oulun toimipaikassa. Tutkijat eivät osaa vielä kertoa syytä kalakuolemiin. Lue lisää...

6.8.2014 Kaleva

▲Alkuun


RKTL:n tutkija: Pyydystä ja päästä -kalastus tappaa kaloja helteellä (7.8.2014)

Pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa lukuisia kalojen kuolemia kesähelteellä. RKTL:n tutkija Erkki Jokikokon mukaan rannalle nostettu kala stressaantuu pahoin ja kärsii hapenpuutteesta etenkin kuumalla säällä. Lue lisää...

5.8.2014 Yle Perämeri / Risto Koskinen

▲Alkuun


Perämeren luonnonlohelle on riittänyt kysyntää (7.8.2014)

Pari kesää sitten alkanut Perämeren luonnonlohen boikotointi päättyi tänä kesänä. Kauppojen tiskeiltä luonnonlohi onkin tehnyt kauppansa ja parhaimpina päivinä myynti on yltänyt jopa satoihin kiloihin. Lue lisää...

5.8.2014 Yle Perämeri / Heidi Hannukainen

▲Alkuun


Kalanpoikasten laskenta alkoi Simojoella – Mertakosken tulos yllätti (6.8.2014)

Kalanpoikasten laskenta on aloitettu Simojoella. Maanantaina sähkökalastusta tehtiin Simon Mertakoskella josta saadut tulokset olivat rohkaisevia. Lue lisää...

4.8.2014 Yle Perämeri / Risto Koskinen

▲Alkuun


Tornionjokeen nousee miljoona kiloa luonnonlohta: ”Ei tällaista odottanut kukaan” (4.8.2014)

Tornion-Muonionjokeen nousee tänä kesänä miljoona kiloa lohta, arvioivat kalatutkijat. Lue lisää...

1.8.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Taistelu Saimaan järvilohen pelastamiseksi kiihtyy – koko Ala-Koitajoki kalastuskiellossa (4.8.2014)

Ala-Koitajoen hoitokunta on liittynyt taisteluun Saimaan järvilohen pelastamiseksi. Koko joki on kalastuskiellossa seuraavat kolme vuotta. Ala-Koitajoki on käytännössä Saimaan järvilohen viimeinen poikastuotantoalue. Lue lisää...

1.8.2014 Yle Pohjois-Karjala / Anu Rummukainen

▲Alkuun


Helteet ovat hyydyttäneet kalateiden käytön (4.8.2014)

Lämmin kesä on vaikeuttanut paitsi Keminmaan Isohaaran kalateiden toimintaa, myös jäädyttänyt tälle kesälle suunnitellut lohien ylisiirrot. Lue lisää...

31.7.2014 Yle Perämeri / Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Lohet kuolivat lämpimän jokiveden takia? (4.8.2014)

Tornionjoen lohet ovat saattaneet menehtyä liian lämpimän jokiveden heikentäminä, sillä näytteistä ei ole havaittu esimerkiksi bakteeritartuntoja, erikoistutkija Perttu Koski arvioi. Iijoen lohikuolemiin saattaa liittyä vesihome. Lue lisää...

31.7.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Helle tappaa kaloja Uudellamaalla (4.8.2014)

Taimenen ja lohen poikasille yli 25-asteinen vesi on kuolettavan lämmintä. Lue lisää...

30.7.2014 Yle Helsinki / Markus Kuokkanen

▲Alkuun


Laiton rokastus on isien ja poikien yhteinen harrastus (30.7.2014)

Lohien kalastaminen rokastamalla aiheuttaa hallaa kalakannalle ja työsarkaa viranomaisille. Keminmaan Isohaarassa rokastusta on pyritty saamaan kuriin tehostetulla valvonnalla sekä voimalaitoksen kalastuskieltoalueelle asennetuilla painoilla varustetuilla vaijereilla. Lue lisää...

28.7.2014 Yle Perämeri / Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Tornion- ja Muonionjoen vesinäytetulokset ovat normaalit (29.7.2014)

Tornionjoen lohikuolemiin liittyen Lapin ELY-keskus otti vesinäytteitä Tornion- ja Muonionjoelta yhteensä seitsemältä näytteenottopisteeltä 22.-23.7. Lue lisää...

28.7.2014 Lapin ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Vääräjoen Sievin alueen kalataloudellinen kunnostus alkaa (29.7.2014)

Vääräjoen kalataloudelliset kunnostustyöt käynnistyvät elokuun alussa Sievissä. Kunnostukset koostuvat pääasiassa lohikalojen elinympäristöjen parantamisesta eli kutu- ja poikasalueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta, asento- ja talvehtimispaikkojen luomisesta, kuiville jääneiden uomien vesittämisestä ja uittorännien uudelleenkiveämisestä. Lue lisää...

28.7.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Tornionjoen lohista ei ole löytynyt kalatauteja (28.7.2014)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ei ole toistaiseksi löytänyt Tornionjoen lohista merkkejä tarttuvista kalataudeista. Lue lisää...

25.7.2014 Yle Perämeri / Jari Peltoperä

▲Alkuun


Saimaan lohikalat -hanke päättyi - kestävä kalastus alkamassa (28.7.2014)

Saimaan lohikalat -hanke oli vajaat kolme vuotta kestänyt EU-rahoitteinen tiedotus- ja neuvotteluhanke, jonka kohderyhmiä olivat kalastusalueet, osakaskunnat, kalastusseurat, kalatalousneuvonta ja -järjestöt sekä kalastajat. Lue lisää...

24.7.2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lämpimät vedet voivat tappaa joukoittain kaloja (28.7.2014)

Jatkuvat helteet ovat lämmittäneet Suomen vesistöjä. Lapissa vedet ovat jopa liki seitsemän astetta ajankohdan keskiarvoa lämpimämpiä. Kaloille lämpö voi olla kohtalokasta, sanoo ylitarkastaja Jarmo Huhtala Lapin ELY-keskuksesta. Kokemuksia on muun muassa vuosilta 2002 ja 2006, jolloin Simojärvessä ja Jerisjärvessä kuoli massoittain muikkuja. Lue lisää...

24.7.2014 Yle Lappi / Tapio Nykänen

▲Alkuun


Helle vahingoittaa lohikaloja – asiantuntija keskeyttäisi kalastuksen kokonaan (25.7.2014)

Yli 20-asteinen vesi tekee lohikaloista ylirasittuneita ja helle voi pahimmillaan tappaa kaloja. Lämpimässä vedessä esimerkiksi bakteerit ja infektiot leviävät helposti. Lue lisää...

23.7.2014 Yle Savo / Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Pelson lohilammen kesäkausi käynnistynyt ennätysvilkkaana (24.7.2014)

Pelson lohilammella on meneillään historiansa vilkkain kesä. Pelson kyläyhdistyksen ylläpitämän lammen maine takuuvarmana kalapaikkana houkuttelee paikalle vuosittain toista tuhatta kävijää. Lue lisää...

22.7.2014 Tervareitti / Sauli Kallio

▲Alkuun


Tornionjoen lohikuolemien syy on helteen ja taudin yhdistelmä? (23.7.2014)

Tornionjoen kalakuolemista saadaan lisää tietoa viikon sisällä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että satojen lohien kuolemaan on saattanut johtaa korkean lämpötilan ja jonkin kalataudin yhteisvaikutus. Lue lisää...

21.7.2014 Yle Lappi / Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Tenosta nousi tiettävästi Suomen suurin lohi (23.7.2014)

Merilohen strategiset mitat ovat 30,3 kiloa ja 148 cm. Tulosta ei ole vielä virallisesti varmistettu. Lue lisää...

21.7.2014 Yle Lappi / Jenni Leukumaavaara

▲Alkuun


Jasper Pääkkönen vetoaa kalateiden puolesta (23.7.2014)

Innokkaana kalamiehenä tunnettu Jasper Pääkkönen pitää Suomen nykyisiä vesivoimalakäytäntöjä kestämättöminä. Hän muistuttaa, että vesivoima voi olla aidosti ympäristöystävällistä vain silloin, kun kaloillekin annetaan liikkumatilaa. Lue lisää...

7/2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Tornionjoen lohikuolemia selvitetään paikan päällä (21.7.2014)

Asiantuntijat yrittävät saada lisänäytteitä Tornionjoen kuolleista kaloista mahdollisimman pian niiden kuoleman jälkeen. Tutkijoiden on saatava tuoreita näytteitä kaloista, jotta lohikuolemien syy pystytään selvittämään. Lue lisää...

18.7.2014 Yle Perämeri / Kimmo Hiltula

▲Alkuun


Evira: Vesihome ei liene Tornionjoen lohikuolemien syy (21.7.2014)

Keskiviikkona elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan lähetetystä lohesta ei ole saatu vielä kaikkia tutkimustuloksia, mutta alustavasti kyse ei näytä olevan vesihometartunnasta. Lue lisää...

17.7.2014 Kaleva

▲Alkuun


Iijoelta löytyy kuolleita lohia, syynä vesihome (21.7.2014)

Viime viikkoina Iijoella ja Livojoella on havaittu monin paikoin kuolleita tai henkitoreissaan kamppailevia merilohia. Jotkut niistä ovat olleet hyvinkin isoja, noin kymmenkiloisia komeita kaloja. Lue lisää...

17.7.2014 Kaleva

▲Alkuun


Jopa satoja kuolleita lohia Tornionjoessa (21.7.2014)

Kalakuolemien syytä ei vielä tiedetä, mutta sekä Suomen että Ruotsin viranomaiset selvittävät asiaa. Lue lisää...

16.7.2014 Yle Perämeri / Laura Holappa

▲Alkuun


WWF: Villin lohen suojelun vastustamiselle ei ole perusteita (21.7.2014)

Itämeren villin lohen suojelussa on otettu selviä edistysaskelia. Esimerkiksi Tornionjokeen on noussut kutemaan lohia ennätystahtia suojelutoimenpiteiden kiristämisen ansiosta. WWF Suomi pitää tärkeänä, ettei hyvältä tieltä poiketa tulevina vuosina. Itämeren villin lohen tilasta ja tulevaisuudesta keskusteltiin WWF:n SuomiAreenassa järjestämässä paneelissa. Lue lisää...

16.7.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Kuinka myrkyllistä Itämeren lohi oikein on? (21.7.2014)

Suomella ja Ruotsilla on EU:n poikkeuslupa myydä Itämeren lohta ja meritaimenta ihmisravinnoksi. Muualla EU:ssa lohta ei saa syöttää ihmisille saati sitten elintarviketuotannossa oleville eläimille. Suomessakaan lohta ei saa syöttää sioille sen sisältämien ympäristömyrkkyjen vuoksi, mutta ihmisille lohi kyllä kelpaa ravinnoksi. Lue lisää...

16.7.2014 Safkatutka / Fredu Sirviö

▲Alkuun


Lohen terveyshyödyt painavat vaakakupissa haittoja enemmän (21.7.2014)

Lohi on terveellistä evästä, mutta toisaalta siinä piilee myös myrkkyjä, dioksiinia ja PCB-yhdisteitä. Lue lisää...

14.7.2014 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Perämeren lohisaaliit ovat lähes puolittuneet viime kesästä (21.7.2014)

Lohista merkittävä osa on vaeltanut pohjoisen jokiin. Myös epäedullinen tuuli on kuljettanut lohia rannikolta ulapalle. Lue lisää...

11.7.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Yksi, kaksi, kolme lohta (21.7.2014)

Lohia kuvaavat Didson-luotaimet Ylitornion Kattilakoskella ovat laskeneet suurimman kalamäärän historiansa aikana. Lue lisää...

10.7.2014 Luoteis-Lappi / Jonna Niinikangas

▲Alkuun


Inarin Näätämöjoen suosio yllätti niin kalastajat kuin Metsähallituksenkin (21.7.2014)

Tänä vuonna lohenkalastuksen suosio Näätämöjoella yllätti Metsähallituksen ja osan kalastajistakin. Metsähallituksen eri sidosryhmien kanssa neuvottelema virkistyskalastusta koskeva 1500 kalastusvuorokauden lupakiintiö on loppumassa kesken kalastuskautta. Lue lisää...

10.7.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Tutkija: Lohestus voi ryöstäytyä Utsjoen vesistössä (11.7.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija pelkää, että lohenkalastus ryöstäytyy käsistä Utsjoen vesistössä. Syynä on se, että Utsjoen kirkonkylän osakaskunta antoi keväällä kalastusoikeuden myös ulkopaikkakuntalaisille, joilla on kiinteistöomistuksen kautta kalastusoikeus. Aiemmin heidän on pitänyt ostaa turistilupa. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Lappi / Marjukka Talvitie

▲Alkuun


Ministeri Orpo: Lohen nousu kutujokiinsa on turvattava (11.7.2014)

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on pyytänyt lohta Muonionjoella keskiviikon vastaisen yön ja varhaisen aamun. Ministerin viehe ei kelvannut hopeakylkiselle, mutta seurueeseen kuulunut kansanedustaja Lasse Männistö nappasi yli kymppikiloisen. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Lappi / Ilkka Ulkuniemi

▲Alkuun


Pohjanlahden luonnonlohikannat vahvistumassa (9.7.2014)

Lohen vaelluspoikasten eloonjäänti on parantunut muutamana viime vuotena samaan aikaan, kun kalastusponnistus koko Itämeren merialueen lohen ammattikalastuksessa, etenkin Etelä-Itämeren avomerikalastuksessa, on vähentynyt huomattavasti. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi, että tällä hetkellä ainoastaan kahden jokikannan vaelluspoikastuotanto on tavoitetasolla. Lue lisää...

7/2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Lohta nousee Tornion- ja Simojokeen ennätystahtia (7.7.2014)

Lohen kutuvaellus on käynnistynyt Tornion- ja Simojoessa hyvin voimakkaana ja 5-10 päivää tavanomaista aikaisemmin. Parhaina päivinä kaikuluotaimilla on laskettu Tornionjoella lähes 10 000 ja Simojoella yli sata ylävirtaan vaeltavaa lohta. Tornionjokeen uinut lohimäärä ylittää jo nyt toissavuonna havaitun aiemman ennätysmäärän (noin 60000 lohta), vaikka lohen nousukausi on edellisiin kausiin verrattuna vasta puolivälissä. Lue lisää...

4.7.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Kymmenettuhannet lohet lasketaan Tornionjoella yksitellen (7.7.2014)

100 000 lohta voi uida luotainten ohi kesän aikana. Pieni miehistö laskee suuret määrät lohia yksitellen Kattilakosken luotaimilla. Lue lisää...

4.7.2014 Helsingin Sanomat / Annabella Kiviniemi

▲Alkuun


Tuho oli lähellä 1990-luvulla (7.7.2014)

Toisen maailmansodan jälkeen vesivoimarakentaminen, lisääntynyt kalastus ja purojen uittoperkaukset heikentävät lohen luonnonkantoja. Lue lisää...

4.7.2014 Helsingin Sanomat / Tuula Toivio

▲Alkuun


Vakaa lohikanta houkuttaisi turisteja (7.7.2014)

Riista- ja kalantutkimuslaitoksen mukaan Tornionjoella voi odottaa 10 000 kalastajan määrän menevän rikki kesän aikana. Lue lisää...

4.7.2014 Helsingin Sanomat / Annabella Kiviniemi

▲Alkuun


Tornionjoki on maailman paras lohijoki (7.7.2014)

Meripyynnin rajoitukset ja hyvät olosuhteet ovat kääntäneet Tornionjoen lohimäärät kasvuun. Lue lisää...

4.7.2014 Helsingin Sanomat / Annabella Kiviniemi

▲Alkuun


Lohikaloja säästävästä troolisäleiköstä saattaa tulla pakollinen (7.7.2014)

Troolisäleikön kaksivuotinen kehityshanke on loppusuoralla. Tulosten perusteella säleikön käyttö estää lohikalojen päätymisen troolin perälle. Lue lisää...

3.7.2014 Yle Etelä-Savo / Kalle Pallonen

▲Alkuun


Utsjoki pelkää timantinetsinnän pilaavan Tenon lohen (3.7.2014)

Utsjoen vt. kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio vastustaa jyrkästi timanttikaivoshanketta. Hänen mielestään kunnan pitää keskittyä poronhoidon, kalastuksen, matkailun ja rajakaupan edistämiseen. Lue lisää...

1.7.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Suvi Niemi

▲Alkuun


Lohenpyynti on sujunut kehnosti Pohjanmaan rannikolla - pohjoistuuli ajaa kalat ulapalle (3.7.2014)

Lohenkalastus on sujunut erittäin huonosti Pohjanmaan rannikolla pyyntikauden alussa. Jatkuvat pohjoistuulet ovat estäneet lohirysien laskemisen ja kokemisen. Kalastajien mukaan saatu saalis on moneen vuoteen heikoin. Lue lisää...

1.7.2014 Yle Pohjanmaa / Hannu Puikkonen

▲Alkuun


Järvilohen ja -taimenen pyyntiin myönnetty niukasti poikkeuslupia Etelä-Savossa (3.7.2014)

Neljällä eteläsavolaisella koskella saa kalastaa 10 senttiä lain vaatimaa pienempiä kaloja. Lue lisää...

1.7.2014 Yle Etelä-Savo / Riina Kasurinen

▲Alkuun


Nousulohien määrä Tornionjoessa rikkoo ennätykset jo kolminkertaisesti (2.7.2014)

Kattilakoskella Pellon ja Ylitornion rajalla sijaitsevan kaikuluotaimen ohi ui viime viikolla joka päivä enemmän lohia kuin aiempana ennätyspäivänä. Uusi ennätys on nyt 9500 lohta. Lue lisää...

30.6.2014 Yle Perämeri / Antti Heikinmatti

▲Alkuun


◄Vanhemmat