New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Muilta virroilta

Sulkavalle rakennetaan yksi Suomen laajimmista maatalouskosteikoista (31.12.2010)

Innokkaan maanomistajan ja hyvän yhteistyön ansiosta Saimaan rantaa koristaa pian yksi laaja-alaisimmista, ei-tuotannollisella investointituella rahoitetuista kosteikkokohteista. Sulkavalle Pihlajaveden rannan tuntumaan rakennettava, yli 20 hehtaarin kokoiseksi suunniteltu kosteikko auttaa Pihlajaveden arvokkaan vesistöalueen tilan parantamisessa. Lue lisää...

22.12.2010 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Kuhan nuolimerkintää kokeillaan Pääjärvellä (30.12.2010)

Hämeenlinnan Lammin Pääjärvessä ui ensimmäistä kertaa nuolimerkittyjä kuhia. Kalojen merkitseminen liittyy aiemmin tänä vuonna alkaneeseen uuteen kuhakalastustutkimukseen. Pääjärven lisäksi tutkimustyön alla ovat Vanajanselkä ja Lahden Vesijärvi, mutta niiden kuhia ei ole merkitty. Lue lisää...

28.12.2010 YLE Häme

▲Alkuun


Kuokkasuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt (28.12.2010)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hankkeen yhteysviranomaisena katsoo, että Pudasjärven Kuokkasuon turvetuotantoalueen merkittävimmät vaikutukset on tunnistettu. Arviointimenettely antaa riittävät tiedot, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä eri vaihtoehtojen välillä. Lue lisää...

21.12.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Valtiolta helpotusta kalastajien ahdinkoon (28.12.2010)

Kalastajille on luvassa valtion tukipaketti roskakalan poistoon. Liian suuriksi paisuneet särkikalakannat vievät elintilaa arvokaloilta. Kahden miljoonan euron valtionavulla on suuri merkitys jatkuvasti harvenevalle ammattiryhmälle. Lue lisää...

20.12.2010 YLE Helsinki

▲Alkuun


Taimen ei kuulu joulupöytään (27.12.2010)

Suomen luonnonsuojeluliitto ei suosittele luonnonvaraisen taimenen kalastamista joulupöytään, koska laji on nyt uhanalaisempi kuin koskaan. Maassamme on enää kymmenkunta jokea, jossa tavataan luontaisia meritaimenkantoja ja niidenkin tila on monin paikoin vain heikentynyt. Taimenta parempi vaihtoehto joulukalaksi on esimerkiksi hauki. Lue lisää...

20.12.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Eduskunta riiteli jokamiehen oikeuksista (21.12.2010)

Vapaaehtoisten maksujen harkinta kansallispuistoihin ja retkeilyalueille on herättänyt kohun eduskunnassa. Vasemmisto-oppositio pelkää jokamiehen oikeuksien olevan ajan myötä vaarassa. Lue lisää...

17.12.2010 YLE Uutiset / Marjatta Rautio

▲Alkuun


Ehdotukset uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi (21.12.2010)

Tänään lähtee laajalle lausuntokierrokselle toimintasuunnitelma, jossa on 50 konkreettista ehdotusta uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi. Toimintasuunnitelma pohjaa uhanalaisten luontotyyppien tilan arviointiin, joka valmistui kesäkuussa 2008. Lausuntoaika päättyy 28.1.2011. Lue lisää...

16.12.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto toivoo Anttilalta joululahjaa saimaannorpalle (17.12.2010)

Luonnonsuojeluliitto kannustaa luonnon monimuotoisuuden vuoden lopulla ministeri Sirkka-Liisa Anttilaa antamaan saimaannorpalle parhaan joululahjan: asetuksen norpalle vaarallisten kalanpyydysten kieltämiseksi. Vuoden 2010 tapahtumat osoittavat, että saimaannorpan tilanne ei ole vielä ratkennut. Lue lisää...

15.12.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


EU:n kalastusministerit sopivat turskansuojelusta (17.12.2010)

EU:n kalastusministerit ovat sopineet toimista turskan kaltaisten liikakalastettujen lajien suojelemiseksi. Turskanpyyntiä rajoitetaan, kunnes kanta toipuu Atlantissa. Kalastuskomissaarin esitys pyyntikiintiöiden puolittamisesta ei mennyt sellaisenaan läpi. Lue lisää...

15.12.2010 YLE Uutiset, Reuters

▲Alkuun


Suo tehdään ojat tukkien (17.12.2010)

Menneiden vuosikymmenten ylikuumentunutta ojitusintoa paikkaillaan Suomen soilla. Ensimmäiset ennallistamiset tehtiin 1990-luvun alussa. Vaikka ojitettu suo tuskin koskaan palaa täysin ennalleen, suon vesitaloutta ja maisemaa voidaan muuttaa lähelle luonnonmukaista. Lue lisää...

14.12.2010 Kaleva / Petri Hakkarainen

▲Alkuun


Vapo Oy:n suoluonnon hävittäminen saatava kuriin (16.12.2010)

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii valtiota kantamaan omistajavastuunsa ja pikaisesti puuttumaan oman yhtiönsä toimintaan, joka sotii valtion omia maankäytön linjauksia vastaan. Yhtiö jatkaa edelleen uusien luonnoltaan arvokkaiden, ojittamattomien soiden hankintaa turvetuotantoa varten. Lue lisää...

14.12.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Villi järvitaimen katoamassa Järvi-Suomesta (16.12.2010)

Sisävesien taimenen vaeltavan muodon, järvitaimenen, villit kutukannat ovat katoamassa eteläisestä Suomesta. Tutkimuksen mukaan villejä vaelluspoikasia lähtee yhä järville kasvamaan, mutta lähes kaikki pyydetään pois ennen ensimmäistä kutuaan. Lue lisää...

14.12.2010 Kansan Uutiset

▲Alkuun


Kipsi voi tarjota apua Itämerelle (14.12.2010)

Kipsi on osoittautunut yhdeksi vaihtoehdoksi rehevöityneen Itämeren auttamisessa. Lannoitevalmistaja Yaran mukaan pelloille levitettävä kipsi vähentää selvästi fosforin valumista vesiin. Lue lisää...

12.12.2010 Kymen Sanomat, STT

▲Alkuun


Arvokas Nosivolojoki sai uuden elämän Madagaskarissa (14.12.2010)

Nosivolojoki on suurin makean veden kalojen keskittymä Intian valtameressä sijaitsevassa Madagaskarissa. Joen monipuolisen kalakannan elvyttäminen on vaatinut tehokalastuksen rajoittamista ja asukkaiden elintapojen muutosta. Lue lisää...

12.12.2010 Kansan Uutiset

▲Alkuun


WWF vaatii: Uhanalaisille kalalajeille sama lainsuoja kuin uhanalaisilla nisäkkäillä (13.12.2010)

Äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan lihaa myytäväksi torille tai naalinnahkoista rukkaset? Kiljuhanhen maksaa joulupöytään? Ajatuskin pöyristyttää, mutta saimaannorpan tavoin äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua meritaimenta ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltavaa ankeriasta voi löytyä kalatiskistä aivan laillisesti. Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua järvilohta, Saimaan nieriää ja meriharjusta voi myös pyytää lähes rajoituksetta. Lue lisää...

9.12.2010 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Vuoden retkikohdetta etsitään (10.12.2010)

Vuoden retkikohdetta etsitään parhaillaan. Vuoden 2011 teemana ovat vesiretkeilykohteet, eli ehdolle voi asettaa minkä tahansa retkeilykohteen, johon vesi olennaisena osana liittyy. Lue lisää...

Ehdotuksia voi jättää osoitteessa www.goexpo.fi.

8.12.2010 Merikarvia-lehti

▲Alkuun


Kalastuksen valvojille lisää toimivaltuuksia (9.12.2010)

Keväällä 2011 voimaan astuva laki antaa kalastuksen valvojille aikaisempaa enemmän oikeuksia puuttua kalastusrikkomuksiin. Kalastuksen valvojat voivat jatkossa jakaa muun muassa huomautuksia ja näyttömääräyksiä. Lue lisää...

7.12.2010 YLE Lappi / Suvi Kivelä

▲Alkuun


Meriharjus, järvilohi ja Saimaan nieriä sukupuuton partaalla – meritaimenella kohta sama kohtalo (3.12.2010)

Uudessa Suomen eliölajien uhanalaisuusarviossa on luokiteltu uhanalaisiksi 12, silmälläpidettäviksi 6 ja puutteellisesti tunnetuiksi 10 kalalajia tai muotoa. Luokitusta varten arvioitiin 73 alkuperäiseen kalastoomme kuuluvaa kalalajia tai niiden ekologista muotoa. Hävinneitä lajeja on kaksi ja elinvoimaisia 43. Lue lisää...

1.12.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedote

▲Alkuun


Merikutuinen harjus sukupuuton partaalla (3.12.2010)

Ainoastaan Itämeressä esiintyvä merikutuinen harjus on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Muutokset elinympäristöissä ovat johtaneet kantojen romahdukseen. Meriharjus on yhä mahdollista pelastaa, mutta se edellyttää pikaista toimintaa. Lajin pelastamiseksi pitää laatia kattava toimenpideohjelma, jonka perusteella ryhdytään konkreettisiin toimiin. Lue lisää...

1.12.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedote

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto vaatii uhanalaisten suojelun tehostamista (3.12.2010)

Luonnonsuojeluliitto vaatii suojelutoimien tehostamista uuden uhanalaisten lajien luettelon perusteella. Suomen lajien uhanalaisuus -mietintö osoittaa selvästi Suomen luonnonsuojelun ja sen rahoituksen riittämättömyyden. Lue lisää...

1.12.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Ei purkuputkea rantavesiin (2.12.2010)

Kultakaivoksen jätevesien purkuputkelle joudutaan etsimään mereltä uusi paikka. Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut asian lupaviranomaiselle uutta käsittelyä varten. Lue lisää...

30.11.2010 Raahen Seutu ja Raahelainen / Tuulikki Nousiainen

▲Alkuun


Suo palautetaan luonnontilaan Pyhännällä (1.12.2010)

Pyhännän Kansannevan suojelusuon ennallistamistyöt ovat käynnistyneet. Ennallistamisen tavoitteena on palauttaa ojitettu suoalue kohti luonnontilaista aapasuota. Ennallistamisen on todettu hyödyttävän soiden kasveja, päiväperhosia sekä runsasta suolinnustoa kuten riekkoa. Lue lisää...

29.11.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Uusille turvesoille haettu ennätysmäärä ympäristölupia (30.11.2010)

Uusille turvesoille on haettu ennätysmäärä ympäristölupia, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Puolentoista vuoden aikana on haettu valtakunnallisesti noin 270 ympäristölupaa. Lue lisää...

28.11.2010 Kaleva, STT

▲Alkuun


Metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukevien valtakunnallisten hankkeiden alku vuodelle 2011 (30.11.2010)

Maa- ja metsätalous-ministeriö ilmoittaa haettavaksi määrärahat valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka tukevat metsien luonnonhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä. Hankkeilla haetaan keinoja METSO-ohjelman ja Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteutukseen ja tavoitteisiin pääsemiseksi talousmetsissä (yksityismetsät). Lue lisää...

28.11.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Soiden tuhoaminen ja jokien lisävaljastaminen eivät ole kestävää luonnonvarataloutta (30.11.2010)

Luonnonsuojeluliiton valtuusto vaatii Suomea turvaamaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut luonnonvarapolitiikassa. Turpeen kaivuu ja viimeisten luonnontilaisten jokien rakentaminen eivät ole kestävää luonnonvarataloutta. Suomen ei pidä tavoitella suurta kaivos- ja mineraalitalouden kasvua heikentämällä lupakäsittelyä. Lue lisää...

28.11.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Tenonvarren kunnat huolissaan rantavyörymistä (30.11.2010)

Tenon vesistöalueen kunnat ovat huolissaan rantavyörymistä. Johtaja Matti Hepola Lapin Ely-keskuksesta sanoo, että Tenojoen varrella on sekä Suomen että Norjan puolella rantavyörymiä, jotka sijoittuvat lähinnä Karigasniemen alueelle. Lue lisää...

26.11.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Kalastuksenvalvontaa uudistetaan osana kalastuslain kokonaisuudistusta (30.11.2010)

Valtioneuvosto hyväksyi tänään kalastuksenvalvonnan uudistamista koskevan lakiesityksen. Esitys on osa kalastuslain kokonaisuudistusta, ja siinä keskitytään kalastuslain 13 luvun kalastuksenvalvontaa koskeviin muutostarpeisiin. Lue lisää...

25.11.2010 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Kansalaisten huolet vesistöistä eivät kantaudu viranomaisille (29.11.2010)

Suomen maabrändivaltuuskunta ehdotti tänään, että maamme järvivedet tulisi puhdistaa juomakelpoisiksi vuoteen 2030 mennessä. Suomikuvan kirkastamiseen kutsutaan mukaan laajasti suomalaisia. Luonnonsuojeluliiton uusi tutkimus Ääntä vedestä II osoittaa, että vesienhoidon suunnittelussa ei kansalaisia ole vielä tavoitettu kunnolla. Lue lisää...

25.11.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Jätevesien dumppaaminen Itämereen loppunee lähivuosina (29.11.2010)

Alusten jätevesien tyhjentäminen Itämereen saatetaan kieltää kokonaan. Helsingin kaupungin ympäristöjohtajan Pekka Kansasen mukaan kansainvälinen merenkulkujärjestö suunnittelee kieltoa jo lähivuosina. Lue lisää...

25.11.2010 YLE Helsinki

▲Alkuun


Turvetuotannon haitat puhuttavat Kanta-Hämeessä (29.11.2010)

Turvetuotannon aiheuttamat vesistöhaitat on saatava kuriin. Tähän arvioon päätyivät kaikki mukana olleet kantahämäläiset kansanedustajat Radio Hämeen tiistaisessa politiikan puhemyllyssä. Lue lisää...

10.11.2010 YLE Häme

▲Alkuun


Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon, Ravi (26.11.2010)

Maatiloilla on panostettu vesiensuojeluun jo pitkään. Vähitellen työn tulokset alkavat näkyä vesien laadussa. Vaikka paljon on jo tehty, tarvitaan edelleen lisäpanostusta. Jatkossa tulisikin keskittyä tilakohtaisiin ratkaisuihin. Kaakkois-Suomessa ja osin Itä-Uudellamaalla toteutettavassa RAVI-hankkeessa etsitään uusia vesiensuojelun toimintatapoja yhdessä viljelijöiden kanssa. Lue lisää...

24.11.2010 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Nasa: Järvet lämpenevät ilmastoa nopeammin - kärjessä Laatokka (26.11.2010)

Maailman sisävesien lämpötilat nousevat nopeammin kuin ilmasto lämpenee, toteaa Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tutkimus. Nasan tutkimista 167 järvestä nopeimmin oli lämmennyt Venäjällä, Suomen rajan tuntumassa sijaitseva Laatokka. Lue lisää...

24.11.2010 YLE Uutiset, AP, AFP

▲Alkuun


Vattajan merialue osoittautumassa puhtaaksi (25.11.2010)

Puolustusvoimien teettämä tutkimus ammuntojen vaikutuksista Lohtajan merialueelle valmistuu vuodenvaihteessa. Ennakkotietojen mukaan Vattajan ammunnoilla ei ole merkittäviä ympäristö- tai terveysvaikutuksia meriluontoon. Lue lisää...

23.11.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Taimenen pintapyynnin verkon oltava 80-millinen (24.11.2010)

Meritaimenen pyyntiä koskevia kalastusasetuksen määräyksiä on tänä syksynä noudatettu vaihtelevasti itäisellä Suomenlahdella. Asiantuntija Mikko Malin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että valvonnassa on tavattu kalastajia, jotka eivät piittaa verkkojen silmäkokosäännöistä ja kalojen alamitoista. Lue lisää...

22.11.2010 Kymen Sanomat

▲Alkuun


Luonto-Liiton Siilin piikki Vapolle viherpesusta (23.11.2010)

Luonto-Liiton liittovaltuusto on päättänyt myöntää Siilin piikki -palkinnon Vapolle viherpesusta ja luonnonsuojelun vastaisesta toiminnasta. Siilin piikki -palkinto myönnetään ympäristön kannalta arveluttavista puheista tai teoista. Lue lisää...

21.11.2010 Luonto-Liitto, Tiedote

▲Alkuun


Kuusamon kirkonkylän alueella siialla kuturauha (19.11.2010)

Kuusamon kirkonkylän kalastuskunnan virtaavilla vesialueilla on kuturauhoitus marraskuun loppuun. Kalastuskunnan esimies Viljo Haataja muistuttaa rauhoituksen koskevan virtaavia puroja, jokia ja salmia. Rauhoituksella pyritään turvaamaan kuturauha erityisesti siialle eikä siinä ole määritelty erikseen kalastusmuotoja.

Haatajan mukaan rauhoitusta noudatetaan yleensä hyvin, mutta välillä tulee tietoja laittomista pyytäjistä ja niitä käydään tarkistamassa. Haataja painottaa vastuullisuutta ja valistuksellisuutta kalavesien hoidon suhteen. Siikakantojen osalta ei riitä, että ne pysyvät kunnossa vain istutusten myötä vaan tarvitaan myös luontaista lisääntymistä.

Komisario Kari Tornberg kertoo, että Pyhäjärven ja Kuontijärven välillä on tänä syksynä sakotettu ja välineet otettu pois useilta laittomasti lippoavilta henkilöiltä.

Hän muistuttaa, että lippoaminen ei ole jokamiehen oikeus, vaikkei sitä olisikaan kielletty. Lippoamiseen tarvitaan suoritettu kalastuksenhoitomaksu sekä vesialueen omistajan lupa kuten verkkopyynnissä.

Kuusamon kalastusalueen isännöitsijä Mikko Torssonen arvioi monissa alueen kalastuskunnissa olevan siian kutuaikana rauhoituksia vanhan perinteen mukaan. Hänen mielestään järkevintä olisi, että kalastuskunnat ottaisivat alueellaan selkeän kannan, missä voi lipota ja missä ei. Tärkeillä kutupaikoilla lippoamisen voisi kieltää, mutta muualla se voitaisiin sallia lippoamislupia vastaan kuten Oulujoella.

Lue juttu kokonaisuudessaan keskiviikon (3.11.) lehdestä.

3.11.2010 Koillissanomat / Mikko Häme

▲Alkuun


Paras luontoteko -kilpailun voitto Luonnonperintösäätiölle (18.11.2010)

Vuosien 2009 ja 2010 Paras luontoteko -palkinto on myönnetty Luonnonperintösäätiölle. Kalastaja-kirjailija Pentti Linkolan perustama säätiö on suojellut yhteensä noin 400 hehtaaria suomalaista luontoa. Lue lisää...

16.11.2010 YLE Häme

▲Alkuun


Meritaimenen kalastuskausi parhaimmillaan Suomenlahdella (17.11.2010)

Vesien viilennyttyä on syksyinen meritaimenien kalastuskausi käynnistynyt merellä. Valtaosa meritaimenista saadaan saaliiksi loka-, marras- ja joulukuussa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa kalastajia vastuullisesta kalastuksesta ja kehottaa noudattamaan kalastussäädöksiä. Vain siten uhanalaiset, luonnonvaraiset meritaimenkannat pysyvät hengissä ja istutetuille meritaimenille saadaan mahdollisimman suuri tuotto. Lue lisää...

15.11.2010 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Viljelijöiden vesistötoimet punnitaan kilpailussa (17.11.2010)

Itämeren alueen ympäristöystävällisin viljelijä palkitaan Kalastajatorpalla Helsingissä keskiviikkona. Suomea edustaa kotimaisen kisan voittaja Teppo Heikkilä Loimaalta. Lue lisää...

15.11.2010 Kansan Uutiset / Mika Peltonen

▲Alkuun


Suot ovat Suomen tärkein luonnon hiilivarasto (17.11.2010)

Luonnonsuojeluliiton vuoden 2011 teema 'luonnon hiilivarastot' tukee hyvin luonnonsuojelupiirin sitkeää soiden puolustusta turpeenkaivuulta. Suot ovat Suomen tärkein hiilivarasto. Sitä suojelemalla suojellaan sekä ilmastoa että uhanalaistuneen suoluonnon monimuotoisuutta. Lue lisää...

14.11.2010 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Tiedote

▲Alkuun


Kiista Hyvinkään Kurkisuon käytöstä kiihtyy (16.11.2010)

Altia hakee Kurkisuolle suojelua. Altia haluaa suojella suon, koska se sijaitsee yhtiön vedenottamon läheisyydessä. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan Altian kiinteistöpäällikkö on ottanut yhteyttä ELY-keskukseen ja ilmoittanut, että Altia olisi halukas perustamaan omistamalleen Kurkisuon alueelle luonnonsuojelualueen. Altia haluaa suojella suon, koska se sijaitsee yhtiön vedenottamon läheisyydessä. Lue lisää...

13.11.2010 YLE Helsinki

▲Alkuun


Vaalimaanjoki kunnostetaan taimenille sopivaksi (16.11.2010)

Itäiseen Suomenlahteen laskeva Vaalimaanjoki kunnostetaan suomalais-virolaisen kalastushankkeen yhteydessä. Tarkoitus on tukea lohikalojen kuten taimenen luonnonvaraista lisääntymistä. Lue lisää...

13.11.2010 YLE Kymenlaakso

▲Alkuun


Greenpeace yrittää keskeyttää Pohjanmeren öljynporauksen (16.11.2010)

Ympäristöjärjestö Greenpeace vaatii Britannian hallitusta keskeyttämään uusien öljynporauslupien myöntämisen Pohjanmerelle. Järjestö on jättänyt asiaa koskevan vaatimuksen Britannian korkeimmalle oikeudelle. Lue lisää...

12.11.2010 YLE Uutiset, AP

▲Alkuun


Metsähallituksen neuvottelukunta vaatii luontopalvelujen turvaamista (16.11.2010)

Valtion on taattava Metsähallituksen luontopalvelujen rahoitus, koska luontopalvelujen toiminta on kansalaisille monella tavalla tärkeää, totesi Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla toimiva neuvottelukunta syksyn kokouksessaan. Lue lisää...

11.11.2010 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Saimaannorpan kanta kääntyi loivaan nousuun (16.11.2010)

Saimaan norppakanta on alkanut vihdoin kasvaa. Metsähallitus arvioi, että kannan koko on noin 270 yksilöä. Saimaalla elää arvion mukaan kymmenen hyljettä enemmän kuin vuosi sitten. Lue lisää...

11.11.2010 Helsingin Sanomat / Juhani Saarinen

▲Alkuun


Siioista lypsetään tulevia emokaloja (16.11.2010)

Saaristomeren vesialueiden siikakantaa elvytetään keräämällä siianmätiä. Alueen kalastajat siirtävät siikoja erilliseen kalankasvattamoon, jossa kaloista lypsetään talteen mäti. Hedelmöitetyn mädin avulla on tarkoitus saada emokalasto kalanviljelylaitokselle. Lue lisää...

11.11.2010 YLE Turku

▲Alkuun


Kalojen joukkosurma Tallinnan lahdella (16.11.2010)

Tallinnan Piritan rannalle on ajautunut aamupäivän aikana satoja kuolleita kaloja. Joukkokuoleman syytä ei vielä tiedetä. Lue lisää...

11.11.2010 YLE Uutiset, BNS

▲Alkuun


Kotivesien kalaa pyritään saamaan paremmin tarjolle (15.11.2010)

Kuusamossa pyritään saamaan paikallista kalaa paremmin tarjolle ja kuluttajien käyttöön.Useat yhteistyötahot etsivät keinoja, joilla ketju kotivesiltä aina lautasille saakka saataisiin toimivaksi. Lue lisää...

10.11.2010 Koillissanomat / Jyrki Vendelin

▲Alkuun


Tornionjoen vesiparlamentti (15.11.2010)

Uusi rajajokisopimus, joka kattaa sekä vesi- että kalastusasiat, astui voimaan 1.10.2010. Sopimuksella perustetaan Tornionjoen vesistöalueelle Suomen ja Ruotsin kansainvälinen vesienhoitoalue.Vesienhoitoa ja -suojelua varten on perustettu uusi Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, joka yhteistyössä alueen viranomaisten ja kuntien kanssa kehittää myös muuta rajavesistöyhteistyötä esimerkiksi tulviin varautumiseksi. Vanha rajajokikomissio lakkautettiin, koska kansallisesta järjestelmästä erillistä rakentamis- ja pilaamisasioita käsittelevää lupaviranomaista ei enää tarvita. Lue lisää...

9.11.2010 Lapin ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


YK:n sopimus velvoittaa Suomea turvaamaan luonnon ja sen tuottamat hyödyt (11.11.2010)

Lokakuussa Japanin Nagoyassa pidetyssä YK:n biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouksessa päätettiin, että luonnon köyhtyminen on pysäytettävä tällä vuosikymmenellä. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan lisätoimia ja rahoitusta uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää...

9.11.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Tutkijat huolissaan emokalojen vähyydestä (10.11.2010)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tutkijat ovat olleet huolissaan tänä syksynä Pielisjokeen nousseiden lohen emokalojen vähäisyydestä. Koepyynnissä kaloja tavattiin pienin määrä lähes kymmeneen vuoteen. Lue lisää...

8.11.2010 Kotiseutu-uutiset / Riitta Parkkinen

▲Alkuun


Uudella markkinointiyhtiöllä vauhtia ympärivuotiseen matkailuun (10.11.2010)

Kemi-Tornio -alueelle suunnitellaan yhteistä seudullista matkailun markkinointiyhtiötä. Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Martti Ruotsalainen kertoo, että markkinointiyhtiöön kuuluisivat viisi Meri-Lapin kuntaa ja Haaparanta. Yhtenä tärkeänä tehtävänä olisi kesämatkailun kehittäminen. Lue lisää...

8.11.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto ei hyväksy valtionvarainministeriön suunnitelmaa hajottaa Metsähallitus (9.11.2010)

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä, että Metsähallitus jatkaa yhtenäisenä. Luonnonsuojeluliitto tukee näin ympäristöministeri Paula Lehtomäen tämän viikkoista linjausta ja pitää valtionvarainministeriön tarkastelua Luontopalvelujen toimintojen hajottamiseksi ELY-keskuksiin vastuuttomana. Hallinnon ja hoidon säilyttäminen samassa talossa on kustannustehokkaampaa. Lue lisää...

3.11.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Harva järvitaimen yltää kutukypsyyteen (5.11.2010)

Koskien kutupesien laskennat osoittavat, että Päijänteen järvitaimen on edelleen uhanalainen. Niukat kutupaikkalöydöt tietävät sitä, että poikasia ei ole runsain määrin odotettavissa. Tutkimuksessa on hiljattain myös havaittu, että istutetun ja villin poikasen suuntavaistot eroavat toisistaan. Lue lisää...

3.11.2010 YLE Keski-Suomi / Outi Parikka

▲Alkuun


Inarijärven säännöstelykorvaukset yhä maksamatta (5.11.2010)

Suomen ja Venäjän välinen kiista Inarijärven säännöstelykorvauksista on yhä ratkaisematta. Neuvottelut maiden välillä eivät ole edenneet, eikä tiedossa ole korkean tason tapaamisia, joissa korvausasia olisi virallisella asialistalla. Lue lisää...

3.11.2010 YLE Lappi / Suvi Kivelä

▲Alkuun


Ounasjoen vetovoimaa kehitetään (5.11.2010)

Ounasjoki halutaan nostaa Suomen suosituimmaksi vesiretkeilyalueeksi. Kesällä käynnistetyn Ounasjoen vesistömatkailuhankkeen tavoitteena on kartoittaa Ounasjoen melonta- ja veneilyreitit ja matkailupalvelut sekä tuottaa matkailua tukevaa opasaineistoa. Lue lisää...

2.11.2010 YLE Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


Sodankylän tekojärvien hoitokalastusta jatkettava (5.11.2010)

Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä vaatii tekojärvien hoitokalastuksen tukemista . Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmän mielestä on erittäin tärkeää, että maa- ja metsätalousministeriö myöntää määrärahan pyyntituen maksamiseksi ammattikalastajille Sodankylän tekojärvien vähäarvoisesta kalasta ainakin vuosina 2011–2015. Lue lisää...

1.11.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Jangtsejokea tutkitaan suomalaistekniikalla (5.11.2010)

Vesirakentamisessa vuosikymmenten aikana Suomessa kertynyt tieto on jalostunut viime vuosina huipputekniikaksi. Uudenlainen laajakulmainen kaikuluotaus kiinnostaa erityisesti kiinalaisia, jotka ovat hankkineet suomalaislaitteita jokiuomiensa kartoitukseen. Lue lisää...

1.11.2010 YLE Uutiset / Arto Nurmi

▲Alkuun


Saimaan järvilohen emokalasaalis notkahti (4.11.2010)

Järvilohen emokalapyynnin tulos Pielisjoessa tänä syksynä oli edellisvuosia heikompi. Saalis oli vain 28 emokalaa. Samaa tasoa oleva emokalamäärä saatiin viimeksi vuosina 2002 (27) ja 2003 (26). Viime vuonna emoja saatiin 51 ja vuonna 2008 peräti 80, joka oli emokalapyynnin historian ennätysvuosi. Emokalasaalista täydensi tänä vuonna Lieksanjoelta saadut 21 emokalaa. Siellä saalis oli keskimääräistä parempi. Lue lisää...

2.11.2010 Pohjois-Karjalan ELY, Tiedote

▲Alkuun


Vastakuoriutunut on sinnikäs istutuskala (3.11.2010)

Lounais-Suomen kalastusalue ja Turun ammattikorkeakoulu ovat saaneet hyviä tuloksia kokeilusta, jossa kalaistutuksia on tehty vastakuoriutuneilla poikasilla. Perinteisesti istutuskalat ovat parin vuoden ikäisiä. Lue lisää...

1.11.2010 YLE Turku

▲Alkuun


Vihreät kieltäisi uraanikaivokset (2.11.2010)

Vihreiden puoluehallitus haluaa kieltää uraanin louhinnan. Puolueen mukaan uraanikaivokset ovat päässeet Suomeen takaoven kautta, ja ne pilaavat etenkin pohjoisen Suomen matkailumaineen. Lue lisää...

31.10.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Merenkurkulla on suuri vastuu saaristolinnuston suojelussa (2.11.2010)

Metsähallitus on viimeisen vuosikymmenen aikana edistänyt Merenkurkun saaristolinnuston suojelua eri tavoin. Laajoja linnustoselvityksiä on tehty sekä pienpetoja vähennetty yhteistyössä metsästäjien kanssa. Alueen hoidon ja käytön ratkaisuissa luonnonsuojelun tarpeet on pyritty sovittamaan yhteen alueen muun käytön kuten kesämökkeilyn, kalastuksen ja metsästyksen kanssa, unohtamatta myöskään kulttuuriperinnön suojelua. Tällä hetkellä työn alla on Merenkurkun ulkosaariston hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Lue lisää...

31.10.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Raakku jarruttaa metsänhoitoa (2.11.2010)

Jokihelmisimpukka eli raakku jarruttaa metsänhoitotöitä Pohjois-Pohjanmaalla. Lailla rauhoitetun simpukan elinalueilla muun muassa ojitustöitä odottaa satojen hehtaarien alueet Pudasjärvellä. Lue lisää...

30.10.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


PVO tutkii Kollajaa sinnikkäästi (2.11.2010)

Pohjolan Voima tutkii mahdollisuutta muuttaa Kollajan tekoallasuunnitelmia niin, etteivät ne vaaranna alueen Natura-arvoja. Lue lisää...

29.10.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Meduusat voivat upottaa troolarinkin (2.11.2010)

Luonnon ihmenäytelmä toi kauhunhetkiä norjalaiskalastajille viime viikolla. Tromssan edustalla meduusat upottivat kalastustroolarin, kertoi perjantain Aftonbladet-lehti. Suomalaiskalastajatkin ovat havainneet runsaat maneettiesiintymät. Lue lisää...

29.10.2010 YLE Turku / Pia Ekholm

▲Alkuun


Lisää tietoa Perämeren vedenalaisesta kasvillisuudesta (1.11.2010)

Perämeren vedenalaisessa luonnossa on vielä paljon tutkimatonta. Näin siitä huolimatta, että takana on neljä vuotta kartoituksia, joiden tuloksista osa on juuri julkaistu raporttina. Lue lisää...

28.10.2010 Kaleva / Pekka Rahko

▲Alkuun


Sisävesikalastajille myönnettiin laatusertifikaatti (1.11.2010)

Sisävesien ammattikalastus on saanut laatusertifikaatin. Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n laatujaosto haki ISO 9001 -laatusertifikaattia varten EU-rahaa vuonna 2008. Det Norske Veritas (DNV) on nyt myöntänyt laatumerkin jaostoon kuuluvien kalastajien koko tuotantoketjulle. Lue lisää...

27.10.2919 Maaseudun Tulevaisuus / Reijo Vesterinen

▲Alkuun


Ammattikalastajat hamuavat isompia apajia (1.11.2010)

Kalastajat aloittavat laajan yhteistyön Kaakkois-Suomessa. Ensiaskelia yhteistyössä otetaan Kotkassa, missä kalastuskuntaväki kokoontuu tiistaina. Lue lisää...

26.10.2010 YLE Kymenlaakso

▲Alkuun


Kalastuslupia harkitaan yhdistettäväksi (1.11.2010)

Kalastuslain uudistamista pohtiva työryhmä miettii kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen viehekalastusmaksun yhdistämistä. Kalatalouden Keskusliiton järjestöpäällikkö Risto Vesa kannattaa ajatusta. Lue lisää...

26.10.2010 Kymen Sanomat

▲Alkuun


Kunnostettu Iijoki saa kiitosta ja kritiikkiä (28.10.2010)

Viime kesänä ja syyspuolella uiton jäljiltä kunnostettu Iijoen yläjuoksu saa osakseen kiitosta ja rakentavaa kritiikkiä, samoin harjuksen alamitannosto kolmestakymmenestä aina 35-senttiin koko Iijoen vesistössä. Lue lisää...

26.10.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Karua Perämerta on kartoitettu (28.10.2010)

Perämeren vedenalaisesta kasvillisuudesta on valmistunut laaja kartoitus. Kartoituksessa paljastui, että karuudesta huolimatta Perämeren vedenalainen luonto on hyvin monimuotoista. Lue lisää...

26.10.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


YK-raportti: Luonnon arvo huomioitava maailmantaloudessa (25.10.2010)

YK on julkaissut raportin, jossa vaaditaan maailmantalouteen merkittävää muutosta. Yritysten ja valtioiden tulisi jatkossa julkaista laskelmat luontoarvoista, joita ne vuosittain kuluttavat. Luonnon arvoa kuvaavaa raporttia verrataan ilmastonmuutoksen hintaa kuvaavaan Sternin raporttiin. Lue lisää...

23.10.2010 YLE Uutiset, Reuters

▲Alkuun


Hauki koukuttaa kalastusmatkailijoita (25.10.2010)

Kalastusmatkailuun kelpaavat muutkin kuin Lapin lohijoet. Keskieurooppalaiset ovat mieltyneet hauen narraamiseen. Pohjanmaan rannikon yrittäjät kalastelevatkin nyt asiakkaita Keski-Euroopasta saakka. Lue lisää...

22.10.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Kemiin uusi luonnonsuojelualue (25.10.2010)

Kemiin perustetaan luonnonsuojelualue Ajokseen puidenpuuttuman alueelle. Alue on osa Perämeren saarten Natura-suojeluohjelmaa. Lue lisää...

22.10.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Käylän Juomasuon esiintymää ruvetaan kairaamaan uudelleen (25.10.2010)

Käylän Juomasuon kultaesiintymää ruvetaan tutkimaan tarkemmin tämän talven aikana. Kiinnostus alueeseen on herännyt, koska kullan hinta on parin viime vuoden aikana kaksinkertaistunut. Lue lisää...

22.10.2010 Koillissanomat / Mikko Häme

▲Alkuun


Neuvosto keskustelee Itämeren kalastuskiintiöistä (21.10.2010)

EU:n maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat lokakuun kokouksessaan Itämeren kalastuskiintiöistä ensi vuodelle. Kiintiöistä pyritään saavuttamaan poliittinen yhteisymmärrys. Lue lisää...

19.10.2010 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Tornionlaakson kesäturismi hakee potkua kanoottimatkailusta (20.10.2010)

Tornionlaakson kesäturismiin haetaan uutta potkua kanoottimatkailusta. Ylitornion kunta on käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on saada aikaan useamman kerran kesässä järjestettävä kanoottitapahtuma. Lue lisää...

18.10.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Tanskassa selvitetään rannikolle ajautuneen öljyn alkuperää (19.10.2010)

Tanskalaisviranomaiset selvittävät yhä Jyllannin itärannikolle ajautuneen öljyn alkuperää. Öljyn epäillään olevan peräisin viikko sitten Itämerellä syttyneestä matkustajalaivasta. Laivan päällystö ei Tanskan radion mukaan ole vahvistanut tietoa. Lue lisää...

17.10.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Venäläiset ympäristöjärjestöt vetosivat Laatokan saariston suojelusta presidentti Haloseen (19.10.2010)

Venäläiset luonnonsuojelujärjestöt Venäjän Greenpeace, Green Wave, Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK ja Vapaaehtoisten metsäpalontorjujien seura ovat vedonneet viime viikolla Suomen tasavallan presidentti Tarja Haloseen, jotta hän tukisi Laatokan luotojen kansallispuiston perustamista. Lue lisää...

15.10.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Suomen paras maisemahanke palkittiin (18.10.2010)

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki palkitsi tänään Suomen parhaan maisemahankkeen. Voittajaksi valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton Matkalla maisemaan -hanke. Kunniamaininnat jaettiin Vuosaaren huipun maisemoinnille Helsinkiin ja Kairalan kyläyhdistyksen maisemahankkeelle Lappiin. Matkalla maisemaan -hanke kilpailee ensi vuonna Suomen edustajana Euroopan maisemapalkinnosta. Lue lisää...

12.10.2010 Ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Itä-Lapin vesistöreittien parantaminen käynnissä (14.10.2010)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteuttaa Itä-Lapin vesistömatkailun reittien ja rakenteiden kunnostamistöitä 600 000 euroa maksavalla hankkeella. Tavoitteena on parantaa vesistöihin tukeutuvan matkailutoiminnan edellytyksiä Itä-Lapin alueella. Lue lisää...

12.10.2010 Pohjolan Työ / Raimo Laitila

▲Alkuun


Juomasuo jakaa mielipiteet (13.10.2010)

Kaivosyhtiö Dragon Miningin ilmoitus aloittaa Käylän Juomasuolla Kuusamossa olevan kultaesiintymän tutkimukset uudelleen herättää kyläläisissä kahdenlaisia tuntemuksia, sanoo Käylän maamieseuran puheenjohtaja Arja Kilpivaara. Lue lisää...

11.10.2010 Kaleva / Heikki Ketola

▲Alkuun


Ala-Suolijärvien hoito-kalastus on vuosien savotta (13.10.2010)

Posiolainen ammattikalastaja Seppo Ruokamo apulaistensa Tapio Soudunsaaren ja Outi Juntusen kanssa pitää taukoa nuottalautalla. Kolmikko on juuri vetaissut (viime perjantaina iltapäivällä) nuottaa Lehtiperässä Ala-Suolijärvellä Posiolla. Pyydyksessä on yli tuhat kiloa roskakalaa. Lue lisää...

11.10.2010 Koillissanomat / Erkki Ahola

▲Alkuun


Merten rehevöityminen voi selittää ilmastonmuutoksen (11.10.2010)

Meriveden rehevöityminen maatalouden ja jätevesien ravinnekuormista on suljetuilla merialueilla, kuten Itämerellä, merkittävä ongelma. Maailmanlaajuisesti rehevöitymisellä ei ole samalla tavoin merkitystä ekosysteemille, sillä valtameret ovat hyvin laajat ja syvät. Lue lisää...

9.10.2010 Tekniikka & Talous / Tuomas Kangasniemi

▲Alkuun


Burman toiseksi suurin järvi uhkaa kadota (11.10.2010)

Burman sotilasjuntalla ja kansalla on muitakin huolia kuin marraskuun alkuun luvattujen vaalien demokraattisuus. Maan toiseksi suurin järvi, Inle, on kutistumassa olemattomiin. Inle sijaitsee 900 metrin korkeudessa Burman (Myanmarin) Shanin osavaltion eteläosassa. Järven ympäristön yli 400 kylässä on reilut 170 000 asukasta. Inle on myös tärkeä vesivoiman lähde. Lue lisää...

9.10.2010 Kansan Uutiset / Nyaung Shwe, IPS / Mon Mon Myat

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Pyhäjärven Leväsuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (8.10.2010)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset on tunnistettu ja hankekokonaisuus on vaikutusten tunnistamisessa otettu huomioon. ELY-keskus edellyttää kuitenkin lausunnossaan vielä tehtäväksi tarkennuksia arvioitaviin ympäristövaikutuksiin. Lue lisää...

6.10.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä (8.10.2010)

HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tukeminen Suomenlahteen laskevissa joissa. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään saamaan aikaan käytännön strategia, jolla Suomenlahden lohikalojen geneettinen monimuotoisuus säilytetään. Hanke saa rahoituksen EU:n Central Baltic IVA- ohjelmasta 2007-2013 ja kokonaisbudjetti on 1 367 710 euroa. Lue lisää...

6.10.2010 Uudenmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Suomen ja Ruotsin rajajokisopimus astuu vihdoin voimaan (8.10.2010)

Vuosia vatvottu Suomen ja Ruotsin rajajokisopimus astuu voimaan perjantaina.Vesi- ja kalastusasioihin paneutuva asiakirja korvaa lähes 40 vuotta sitten solmitun rajajokisopimuksen. Lue lisää...

30.9.2010 Kaleva, STT

▲Alkuun


Saimaannorpan suojelutyöryhmä toivoo ehdotuksia norpansuojeluun (6.10.2010)

Ympäristöministeriön asettama saimaannorpan suojelutyöryhmä toivoo Saimaan alueen asukkailta näkemyksiä norpan suojelun tehostamiseen. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään neljässä yleisötilaisuudessa loka-marraskuun aikana. Lue lisää...

4.10.2010 Etelä-Savon ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Nousulohen määrä romahti (5.10.2010)

Tornion- ja Simojokeen on noussut huolestuttavan vähän lohta. Onnettoman lohikesän vuoksi Simon kunta on lähettänyt maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle (kesk.) kirjeen, jossa pyydetään pidemmän aikavälin arviota lohen tulevaisuudesta. Lue lisää...

3.10.2010 Kaleva, STT

▲Alkuun


Lohenpyynnin valvonta takkuilee Perämerellä (5.10.2010)

Tornion- ja Simojoen luonnonlohi kituu. Kudulle nousevien kalojen määrä on romahtanut. Äskettäin voimaan astuneen Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen piti ennakoivasti turvata lohen nousua tehostamalla valvontaa jo keväästä lähtien. Yhteistyö Ruotsin viranomaisten kanssa ei kuitenkaan suju. Lue lisää...

3.10.2010 Kaleva, STT

▲Alkuun


Ministeri Pekkarinen: puhtaista vesistä ei voida tinkiä (5.10.2010)

Suomi on tuhansien järvien maa. Niiden puhtaudessa on jotain mitä me kaikki suomalaiset arvostamme. Tätä rikkautta meidän tulee varjella. Samalla meidän on kuitenkin maatamme myös viljeltävä, otettava siitä elantomme. Varjelu ja viljely on yhdistettävä kestävällä ja puhtaalla tavalla, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 1.10.2010 Joutsassa. Lue lisää...

2.10.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Vedenalaisen luonnon kartoitus on aloitettu Saaristomerellä (5.10.2010)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut Saaristomeren sukellusinventoinnit osana NANNUT-hanketta. Hankkeen tarkoitus on lisätä tietoa vedenalaisesta luonnosta ja tiedon käyttömahdollisuuksista ympäristöhallinnossa. Inventointisukelluksissa on selvinnyt myös, että tulokaslaji mutataskurapu on luultua paljon yleisempi pohjoisella Airistolla. Lue lisää...

1.10.2010 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Rajajokisopimus astuu voimaan (4.10.2010)

Suomen ja Ruotsin uusi rajajokisopimus astuu voimaan perjantaina. Asiakirja korvaa 39 vuotta sitten tehdyn sopimuksen ja se koskee kalastusta ja vesistön käyttöä. Lue lisää...

1.10.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Ihminen pilannut suurimman osan maailman jokiluonnosta (4.10.2010)

Lähes viisi miljardia ihmistä elää alueella, missä paikalliset vesivarat on pilattu joko puhtaan veden saatavuuden tai luonnon hyvinvoinnin osalta. Maailman jokiluonnon tilasta on tehty ensimmäinen globaali selvitys. Lue lisää...

30.9.2010 YLE Uutiset, Reuters

▲Alkuun


Pohjavedet vähenevät ja nostavat merenpintaa (4.10.2010)

Pohjaveden pumppaaminen on enemmän kuin kaksinkertaistunut viimeisten 40 vuoden aikana, osoittavat belgialaistutkijat. Vuosien 1960-2000 välillä maapallon pohjavesivarantojen vuosittainen kulutus on noussut 126 kuutiokilometristä 283 kuutiokilometriin. Juomavedeksi, viljelymaiden kasteluun tai muuhun käyttöön nostetaan nyt niin paljon vettä, että se vastaa noin neljäsosaa merenpinnan noususta. Lue lisää...

27.9.2010 YLE Tiede, Geophysical Research Letters

▲Alkuun


Jokivesistöjä kannattaa suojella sekä ihmisten että luonnon takia (1.10.2010)

80% maailman väestöstä, noin viisi miljardia ihmisiä, asuu saastuneilla ja useimmiten ekologisesti uhanalaisilla jokialueilla. Ongelmia aiheuttavat maatalous ja teollisuus, tiheä asutus ja veden liikakäyttö ja jopa vieraslajit, osoitetaan Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa. Ihmisten vedensaantiin kohdistuu vakavia uhkia sekä kehittyneissä teollisuusmaissa että kehitysmaissa. Lue lisää...

29.9.2010 YLE Tiede, Nature

▲Alkuun


Turvevesien pelätään alentavan tonttien arvoa mökkikunnissa (29.9.2010)

Turvetuotannon ruskeat, humuspitoiset valumavedet herättävät Etelä-Savon ja Keski-Suomen mökkikunnissa pelkoa rantatonttien arvon alentumisesta. Lue lisää...

27.9.2010 Helsingin Sanomat / Matti Huuskonen

▲Alkuun


Hauki on vedenalainen kaahari (29.9.2010)

Kalastajien havaintojen perusteella hauki on sisävesikaloista nopein, mitä tulee pikaspurtteihin. Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Jari Hagman sanoo hauen olevan kuhaakin nopeampi. Hagman pitää nopeuskilpailujen järjestämistä kaloille kiinnostavana asiana. Lue lisää...

27.9.2101 YLE Lahti

▲Alkuun


Joki teki katoamistempun Sloveniassa (28.9.2010)

Sloveniassa on tällä viikolla kummasteltu kuin taivaan tuuliin kadonneen joen kohtaloa. Iška-joki katosi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, jättäen jälkeensä vain kuivan uoman — sätkivine kaloineen. Lue lisää...

24.9.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Kunnostusojitus ei lisää liukoista fosforia ja typpeä vesistöihin (28.9.2010)

Kunnostusojitus ei lisää liukoisen fosforin ja typen määrää vesistöissä, ilmenee Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksesta. Lue lisää...

23.9.2010 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Yleisötilaisuus happamien sulfaattimaiden vesiensuojelusta ja Catermass-tutkimushankkeen välituloksista (28.9.2010)

Catermass-hanke (Climate Change Adaptation Tools for Environmental Risk Mitigation of Acid Sulphate Soils) käynnistettiin tammikuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeen suomenkielinen nimi on "Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen, sopeutumiskeinoja ilmastomuutokseenHankkeen tavoitteena on mm. kehittää uusia menetelmiä happamien sulfaattimaiden kartoittamiseksi ja niiden ympäristössä ja vesistöissä aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Lue lisää...

23.9.2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Kosteikot kuntoon (27.9.2010)

Arkiluonnon kadonneita kosteikkoja aiotaan kunnostaa valtakunnallisesti. Metsästäjäin keskusjärjestön viisivuotisessa EU-rahoitteisessa hankkeessa tavoitteena on palauttaa koko maassa kaikkiaan 30 kunnostusta kaipaavaa kosteikkokohdetta vesilintujen poikueympäristöksi. Lue lisää...

25.9.2010 YLE Kainuu

▲Alkuun


Ympärivuotinen verkkokielto saimaannorpan turvaksi (27.9.2010)

Jo neljäs tänä vuonna kalanpyydyksiin kuollut saimaannorpan kuutti osoitti, että maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan ajama vapaaehtoinen verkkokalastuskielto ei toimi. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että verkkokalastus ja muut norpalle vaaralliset pyyntimenetelmät kielletään ympärivuotisesti kaikilla saimaannorpan tunnetuilla esiintymisalueilla. Muutos on saatava voimaan jo ensi kevääksi. Lue lisää...

24.9.2010 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Turpeennoston kiintoainepäästöt suuria (27.9.2010)

Ympäristöviranomaiset ja turveteollisuus mittaavat turpeenoton vesistövaikutuksia lähinnä typen ja fosforin kautta. Ne päästöt ovat pieniä, eniten kuitenkin virkistyskäyttäjiä ärsyttää järvien pohjaan jäävä turvealueiden kiintoaine. Turpeennoston kokonaisvaikutuksia Suomen vesistöihin ei ole selvitetty. Lue lisää...

23.9.2010 YLE Uutiset / Helena Ala-Mettälä

▲Alkuun


Meritaimen sai radiolähettimen (24.9.2010)

Turun Halistenkoskella on pyydystetty taimenia ja lohia tutkimustarkoituksessa. Kahdeksaan kalaan on kiinnitetty radiolähetin. Lähettimien toivotaan antavan uutta tietoa kutukalojen liikkeistä. Lue lisää...

22.9.2010 YLE Turku

▲Alkuun


Risteilyalukset laskevat yhä jätevesiään Itämereen (24.9.2010)

Yli puolet Itämerellä liikennöivistä kansainvälisistä risteilyaluksista laskee yhä jätevetensä suoraan mereen, kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF kertoo. WWF vaatii jätevesien päästökieltoa ensi viikolla järjestettävässä kansainvälisessä meriensuojelukokouksessa. Lue lisää...

22.9.2010 WWF Suomi, Tiedote

▲Alkuun


Jäämeren luonnonvaroista keskustellaan Moskovassa (24.9.2010)

Moskovassa on koolla kansainvälinen kokous, jossa puidaan Jäämeren luonnonvarojen jakamista. Arvioiden mukaan neljännes maailman öljy- ja kaasuvaroista sijaitsee Jäämeren alla. Lue lisää...

22.9.2010 YLE Uutiset, AP, Itar-Tass

▲Alkuun


Syntyykö kalaportaiden avulla Kemijoen lohikanta? (24.9.2010)

Kemijoen lohikanta sekä sen perimä tuhoutui voimalaitosten rakentamisen myötä. Kannan palauttamiseksi on pohdittu monia keinoja, mutta syntyisikö siirtojen tai kalaportaiden avulla Kemijoen oma lohikanta?

Tutkija Atso Romakkaniemi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta kertoo perimältään omanlaisen kannan syntymisen olevan pitkä prosessi. Ja vaikka näin kävisikin, ei kanta olisi Kemijoen alkuperäinen vaan jokin jokeen sopeutunut kanta. Kestäisi jopa satoja lohisukupolvia ennen kuin lohikanta muuntuisi olosuhteisiin geneettisesti eriytyen kotiutettavasta kannasta.

Kotiutettavaksi kannaksi kannattaa valita parhaimmat selviytymismahdollisuudet omaava kanta, kuten lähellä kotiutumisjokea elävä samankaltaisessa ja -kokoisessa joessa oleva luonnon lohikanta. Kemijokeen voisi Romakkaniemen mielestä yrittää esim. Tornionjoen kantaa.

Romakkaniemen mukaan maailmalta ei ole kovin monta rohkaisevaa esimerkkiä. Hyviä kokemuksia on kuitenkin siitä, kun on pyritty laajentamaan lohikannan elinaluetta siinä vesistössä, jossa se on esiintynyt alunperinkin. Näin on saatu aikaan luonnonlisääntymistä, vaikkakin se on jäänyt vähäiseksi.

Luonnonlisääntymistä joudutaan yleensä tukemaan pitkiä aikoja eikä tällaista toimintaa ole harrastettu vielä kovin monia vuosikymmeniä. Tukitoimia ei olekaan juuri voitu vielä lopettaa.

Lue juttu kokonaisuudessaan torstain (16.9.) lehdestä.

16.9.2010 Lapin Kansa / Johanna Sarriola

▲Alkuun


Taimen nousee kudulle jopa pikkupuroihin (24.9.2010)

Taimenen kalastuksessa virtavesissä on tauko, sillä se on rauhoitettu joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 11.9. lähtien. Pyynti on kuitenkin sallittu vavalla ja uistelemalla näissäkin vesissä syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä sekä 15.11. jälkeen. Poikkeuksena esim. Taivalkosken Iijoen koskikalastusalue, jonka vesillä taimen on rauhoitettu 11.9. - 31.10.

Kalatalouden Keskusliiton kalastajilta saamien tietojen mukaan taimenia oli tänä kesänä paremmin kuin aiempina vuosina. Taimenistutukset ovat onnistuneet, ja parantuneet taimensaaliit lupaavat hyvää kudulle nousevien taimenten määrän suhteen.

Taimen nousee syksyllä jopa pienien jokien ja purojen pienimpiin latvavesiin jatkamaan sukuaan.

Lue juttu kokonaisuudessaan torstain (16.9.) lehdestä.

16.9.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Nahkiaisten ylisiirtovelvoite täyttymässä (23.9.2010)

Velvoitteen mukaiset ylisiirrot on Kemijokisuulla tehty loppuviikosta. Velvoitteen täytyttyä riittää nahkiaisia enemmän myyntiin. Lue lisää...

21.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Öljyvuoto virallisesti tukittu - ongelmat eivät ohi (22.9.2010)

Öljyjätti BP on pysyvästi ”kuolettanut” vuotavan öljylähteen Meksikonlahdella, Yhdysvaltain virkamies kertoi sunnuntaina. Öljyvuodon aloittaneesta räjähdyksestä on kulunut 153 päivää, The Wall Street Journal kirjoittaa. Lue lisää...

20.9.2010 Tekniikka & Talous / Soili Semkina

▲Alkuun


Turveteollisuus laajentaa - mökkiläiset takajaloillaan (21.9.2010)

Turveteollisuuden laajentamisen myötä turvesoiden ala lähes kaksinkertaistuu lähivuosina. Vuosikymmeniä sitten käyttöönotetut turvesuot alkavat ehtyä ja jäävät pois käytöstä. Mökkiläisten ja kalastajien mukaan turpeenotto pilaa alueiden järvien ja vesien virkistyskäytön. Lue lisää...

19.9.2010 YLE Uutiset / Helena Ala-Mettälä

▲Alkuun


Suomen ja Ruotsin uusi rajajokisopimus voimaan (21.9.2010)

Valtioneuvosto on tänään päättänyt esittää Suomen ja Ruotsin välisen uuden rajajokisopimuksen saattamista voimaan. Tasavallan presidentin on määrä antaa tätä koskeva asetus huomenna 17.9.2010. Rajajokisopimus tulee voimaan 1.10.2010. Lue lisää...

16.9.2010 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Saaliinvalvonta ei ole häirinnyt kalamiehiä (21.9.2010)

Vapaa-ajankalastajien saaliin myynnin valvonta-asetus on ollut voimassa vuoden alusta lukien, mutta havaintoja asetuksen vaikutuksista ei ole saatavissa. Ylijohtaja Pentti Ojansuu maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että saaliin myyntiä valvotaan normaalin toiminnan ohessa eikä uusia resursseja ole tarkoitukseen osoitettu. Lue lisää...

16.9.2010 Pohjolan Työ / Auvo Veteläinen

▲Alkuun


Vapo haluaa hyllyttää suolupien käsittelijän (20.9.2010)

Valtionyhtiö haluaa hyllyttää turvesuohakemuksia käsittelevän ympäristöneuvoksen kaikista Vapoa koskevista hakemusasioista. Vapo vaatii syrjään virkamiehen, joka on esiintynyt julkisuudessa uhanalaisten soiden puolesta. Lue lisää...

18.9.2010 YLE Uutiset / Hilkka Säävälä

▲Alkuun


EU vaatii vähentämään silakanpyyntiä Itämeressä (20.9.2010)

EU-komissio haluaa vähentää Itämeren silakanpyyntiä ensi vuonna lähes kolmanneksella. EU-komission mukaan läntinen silakkakanta on nyt ennätyspieni. Siksi suurimpia sallittuja saaliita on vähennettävä 30 prosentilla. Lue lisää...

18.9.2010 Maaseudun Tulevaisuus / Reijo Vesterinen

▲Alkuun


Koristelevä verkkokalastajien kiusana Lappajärvellä (20.9.2010)

Lappajärvestä löydetty limainen Hyalotheca-koristelevä kiusaa alueen verkkokalastajia. Verkkokalastukseen on tulossa tauko. Lue lisää...

17.9.2010 YLE Pohjanmaa

▲Alkuun


Kalastajat arvostelevat EU:n aikeita vähentää silakan kalastusta (17.9.2010)

Kalatalouden Keskusliitto pitää outona Euroopan unionin komission suositusta laskea silakan ja kilohailin kalastuskiintiöitä Pohjanlahdella. Ensi vuodeksi kaavailtu silakan sallittu pyyntimäärä laskisi 30 prosentilla, lähes 23 000 tonnista noin 16 000 tonniin. Lue lisää...

15.9.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Rajajokikomission huolena Tornionjoen kestävä käyttö (16.9.2010)

Uuden suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission tärkein tehtävä on varmistaa, että suomalaiset ja ruotsalaiset käyttävät Tornion-Muonionjoen vesistöä tasapuolisesti ja kestävästi. Näin linjaa maa- ja metsätalousministeriöön luovuttamassaan raportissa selvityksen tekijä, professori Kari Kinnunen. Lue lisää...

14.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Rajajokikomissio pian historiaan (15.9.2010)

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toiminta lupaviranomaisena päättyy tässä kuussa. Tämän jälkeen Tornion-Muonionjoen vesistöä koskevista lupa-asioista päättävät kansalliset viranomaiset. Kunnissa muutos tietää lisää työtä. Lue lisää...

13.9.2010 YLE Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Miehet kalastivat luvatta Ivalojoella (15.9.2010)

Lapin rajavartioston ja Metsähallituksen yhteispartio tavoitti sunnuntaina Ivalojoelta Kutturan yläpuolelta kaksi verkoilla kalastavaa ulkopaikkakuntalaista miestä. Ivalojoki sivujokineen on rauhoitettu kalastukselta marraskuun loppuun. Lue lisää...

13.9.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Haapaveden Isonevalle ei turvetuotantolupaa (15.9.2010)

Haapaveden Isonevalla ei turvetraktoreita nähdä. Aluehallintovirasto ei hyväksynyt Vapon hakemusta aloittaa alueella turvetuotanto. Lue lisää...

13.9.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Kemijoen kalaportaat jakavat mielipiteet (15.9.2010)

Kemijoen voimalaitoksiin rakennettaviksi suunnitellut kalatiet saavat kala-alan asiantuntijoilta kannatusta. Niitten kautta Ounasjokeen leimautettava lohi pääsee nousemaan merestä kotijokeensa lisääntymään. Lue lisää...

8.9.2010 Lapin Kansa

▲Alkuun


Syvyyksien hiljaisuus hävisi (15.9.2010)

Ihmisten toiminnasta aiheutuva melu raikuu yhä useammin pinnan alla. Melusaaste voi viedä vesieläimiltä hengen tai terveyden. Lue lisää...

7.9.2010 Turun Sanomat / Vappu Pitkänen

▲Alkuun


Inarijärvi dokumenttisarjan helmenä (13.9.2010)

Dokumentaristi Petteri Saario kuvaa parhaillaan Inarissa kuusiosaista dokumenttisarjaa Järviemme helmet. Inarijärvi valikoitui mukaan yhdeksi sarjan kuudesta järvestä, koska se Saarion mukaan ainutlaatuinen erämaajärvi, jonka tunnelmaa ei muualla voi tavoittaa. Lue lisää...

11.9.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Ministeri: Lohisäädösten noudattaminen tarkastettava (13.9.2010)

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sanoo pyytävänsä Euroopan komissiota tarkastamaan jäsenvaltioiden suorittamaa ajosiimapyyntiä ja lohisaalista koskevien säädösten noudattamisen valvontaa. Lue lisää...

10.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Iso huoli jokien tulevaisuudesta (13.9.2010)

Pohjois-Suomen aluehallintavirasto myönsi luvan Viinivaaran pohjavesihankkeelle elokuun lopussa. Vedenotto olisi 32 500 m3 vuorokaudessa, ja vettä otettaisiin Viinivaaran alueelta ja Ylikiimingin harjujaksolta. Vainiosuolle rakennettavan tekojärven sekä Iso Olvasjärven vettä suunnitellaan korvausvedeksi.

Ylikiimingin Vainionsuolla järjestettiin mielenilmaus hanketta vastaan: Kiiminkijokeen ja Nuorittajokeen ei haluta turvetta, levää ja rautaa.

Hanketta vastustava Eeva-Maria Parkkinen sanoo, että jos Iso Olvasjärvessä paikoin olevat 3040 sentin paksuiset leväkerrokset lähtevät liikkeelle, ollaan hätää kärsimässä. Hän kysyy, mitä levä-, rauta- ja turvepitoisen veden juoksuttaminen tekisi Koitelinkoskille tai Kiiminkijoen alajuoksulle.

Ylikiimingin kalastuskunnan esimies Pentti Marttila-Tornio kertoo Iso Olvasjärven vedessä olevan runsaasti sini-, viher- ja rakkolevää.

Iso Olvasjärven tilaa on seurattu vuosien ajan, ja kovimmat luvut löytyvät syksyltä 2007, jolloin mitatuista arvoista rautaa oli 2 000, kokonaistyppeä 1 800 ja kokonaisfosforia 66 mikrogrammaa litrassa. Marttila-Tornio sanoo arvojen olevan korkeimmillaan juuri syksyisin, kun järvestä pitäisi juoksuttaa korvausvettä.

Nuorittajokeen istutetaan kalaa joka vuosi, ja tällä hetkellä tutkitaan mahdollisuuksia jokirapujen siirtoistutuksiin. Jos Viinivaaran vesi viedään pois, Nuoritta- ja Kiiminkijoen osalta toimet menevät hukkaan.

Marttila-Tornio ihmettelee, viitaten yhdeksään erityislailla suojeltuun lähteeseen, miten jykeväksi puhuteltu Natura pystytään kiertämään poikkeusluvilla.

Turveruukille 40 vuodeksi vuokratun Vainiosuon vuokrasopimus päättyy vuonna 2016. Timosen yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja Osmo Paldanius kertoo mahdollista tekojärveä puhutellun virkistyskäyttöpaikaksi. Tekoaltaan vesimäärien vaihtelut ovat kuitenkin niin suuret, että loppukesästä virkistyskäyttömahdollisuuksista ei voida puhuakaan.

Yhteismetsä vastustaa tekojärviehdotusta, mutta jos se toteutetaan, aikovat maanomistajat vaatia korvauksia peltomaan ja metsäpohjan hintojen perusteella.

Paldanius on ollut positiivisesti yllättynyt ylikiiminkiläisten aktiivisuudesta elinympäristöjensä puolesta. Monikuntaliitos voisi hänen mielestään avata uudenlaista keskustelua vesiasiassa. Viinivaara-hanketta pitäisi selvitellä ja mitata tämän uuden tilanteen pohjalta.

Markku Parkkinen muutti Ylikiiminkiin vuonna 1979 huomasi toisena Ylikiiminki-vuotenaan turvetuotannon aiheuttamat muutokset jokivesissä. Vedenotot näkyvät myös nopeasti luontoympäristössä.

- Nyt tuntuu, että kaikki luonnon arvot viedään. Tässä on ajateltava lasten tulevaisuutta, hän sanoo.

Katso myös:
Adressi Viinivaara-hanketta vastaan
Vesivaara-kampanja

Lue juttu kokonaisuudessaan torstain (9.9.) lehdestä.

9.9.2010 Rantapohja / Juha Virranniemi

▲Alkuun


Turvesuolle suunnitellaan tekojärveä (13.9.2010)

Oulun kaupunki on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta luvan pohjaveden ottoon Viinivaaran alueelta ja Ylikiimingin harjujaksolta. Oulun kaupunginvaltuusto tekee lopullisen toteuttamispäätöksen. Lue lisää...

9.9.2010 Rantapohja / Juha Virranniemi

▲Alkuun


Kalastajat toivovat lisää valvontaa (13.9.2010)

Kalatalouden Keskusliitto kysyi kalastajien kokemuksia kalastuksenvalvonnasta sekä kalastukseen liittyvistä säännöistä. 85 % vastaajista oli sitä mieltä että kalastuksenvalvontaa pitää lisätä. Yli kolmannes kalastajista ilmoitti, ettei ollut koskaan tavannut kalastuksenvalvojaa. Suurimman osan mielestä kalastuksenvalvonta on asianmukaista, mutta riittämätöntä. Lue lisää...

9.9.2010 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Kitkan viisas halutaan alkuperäisnimitykseksi (13.9.2010)

Kitkan viisaalle haetaan Euroopan Unionin suojattua alkuperäisnimitysmerkintää, kertoo Koillissanomat. Alkuperäisnimityksen saaminen tarkoittaa, että Kitkan viisaana saa markkinoida vain itään päin Koillismaalta laskevien vesistöjen muikkua. Lue lisää...

9.9.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Fosforia voitaisiin imeä luonnosta 20 kertaa nykyistä tehokkaammin (13.9.2010)

Pelloilta luontoon vapautuvia ravinnepäästöjä voidaan kosteikoissa korjata talteen huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Lounais-Hämeessä Jokioisilla testataan saostuskemikaalien ja raemassojen kykyä sitoa fosforia. Laboratoriotulokset ovat lupaavia. Lue lisää...

9.9.2010 YLE Häme

▲Alkuun


Tornionjokisuun tulvasuojeluhankkeen toteutus viivästyy (10.9.2010)

Vuosina 2010-2011 toteutettavaksi suunniteltu Tornion tulvasuojeluhanke viivästyy. Lapin ELY-keskus on keskeyttänyt ruoppaustyön urakoitsijan valinnan, koska kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoushinta ylitti selvästi hankkeen toteutukselle varatut määrärahat. Lue lisää...

7.9.2010 Lapin ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Lapuanjoen purot – virtavesissä monia mahdollisuuksia (10.9.2010)

Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeen tavoitteena on kartoituksen, hoitosuositusten ja mallikohteen (Salonjoki) kunnostuksen avulla parantaa Lapuanjoen purojen monimuotoisuutta ja vesien tilaa sekä lisätä purojen arvostusta ja kalataloudellista merkitystä. Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeessa laaditaan latvapuroille hoitosuosituksia ja kunnostetaan Alavudella sijaitseva Salonjoki mallikohteena. Näillä toimilla pyritään lisäämään purojen kalataloudellista ja virkistyskäytöllistä merkitystä. Lue lisää...

7.9.2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Miksi lohi ei nouse pohjoisen jokiin? (9.9.2010)

Lohen nousu pohjoisen jokiin on tänä kesänä ollut erityisen heikkoa, vaikka kahden vuoden takaisen ajoverkkopyyntikiellon odotettiin parantavan tilannetta. Lue lisää...

7.9.2010 Kaleva / Antti Ervasti

▲Alkuun


Lintujen muutto Pohjanlahden rannoilla hyvässä vauhdissa (9.9.2010)

Lintuharrastajalla on nyt kulta-aika. Melkein kaikki muuttavat lintulajit ovat liikkellä. Kahlaajalinnuista jo pesineet vanhimmat yksilöt ovat vaihtaneet maisemaa, nuoremmat ovat vielä muuttopuuhissa. Lue lisää...

7.9.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Siirtolohia ylemmäksi lijokeen Taivalkoskella (9.9.2010)

Tämänkesäisissä lohenpoikasten sähkökalastuksissa on saatu kannustavia tuloksia mm. Livojoella. Viime kesänä tuotujen siirtolohien kutu on onnistunut hyvin, ja joessa on melkoinen määrä lohen kesänvanhoja, tulitikkuaskin kokoisia poikasia.

Iijoen kalastusalueen puheenjohtaja Jari Jussila iloitsee aiheesta: sähkökalastukset osoittavat, että lohien ylisiirto on kannattavaa.

Tänä kesänä Vaelluskalat palaavat lijokeen –hankkeen lohien ylisiirroissa onnistuttiin kuitenkin vain 50-prosenttisesti. Edelliskesänä Iijoen vesistöön siirrettiin 50 emolohta, nyt elokuun puoliväliin mennessä saatiin siirrettyä vasta 25 lohta. Ongelmana on se, että lohenpyynti päättyy kalastuslain mukaisesti elokuun lopussa.

Lohikesä merellä oli huono, mutta pyytäjiä on kuitenkin yhtä paljon kuin viime kesänä. Jussilla harmittelee verkkomiesten saaneen suurempia emolohia, jotka ovat pois Iijoelle siirrettävästä kiintiöstä.

Merilohia on tuotu tällä kertaa Pudasjärveä ylemmäksi lijoelle, Jurmun alueelle Taivalkoskella. Lohilla on radiolähettimet mahoissaan kuten muillakin siirretyillä. Pienemmillä lohilla suusta pistää ulos antenninpätkä, ja jokaisella lohella on noin 5 cm mittainen keltainen muovinen selkämerkki, jossa on numerosarja.

Jussilla kertoo siirtolohien olevan lainsuojaa nauttivia kaloja, joiden pyyntiä tulee välttää viimeiseen saakka. Yksi menetetty radiolähetin maksaa 250 euroa. Verkkopyyntiä joella tulee välttää, mutta jos lohi kuitenkin kuolee pyydykseen, pitää radiolähetin sekä selkämerkki ottaa talteen ja ilmoittaa asiasta vaikkapa Jussilalle.

Jurmun lohien istutuspaikalle pystytetään kalastuskieltomerkki, jonka ylä- ja alapuolelle jää 200 metrin suoja-alue. Kaksi viikkoa kestävää kalastuskieltoa valvoo kalastuksenvalvoja Hannu Pitkänen.

Iijoen kalastusalueen kalastuksenvalvonta on onnistunut tänä kesänä, sillä ainuttakaan luvatonta kalastajaa ei ole tavoitettu.

Lisätietoa, radiolähetin ja merkkiasiat: Jari Jussila 0400 686 639.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (20.8.) lehdestä.

20.8.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Geenimuunneltu lohi tulossa USA:n markkinoille (8.9.2010)

Amerikkalaisille markkinoille saattaa pian tulla geenimuunneltua lohta. Viranomaiset ottavat jo tämän kuun aikana kantaa hakemukseen aloittaa nopeakasvuisen gmo-lohen tuotanto. Lue lisää...

6.9.2010 Helsingin Sanomat, STT-Reuters

▲Alkuun


Tornionjoen ja Haaparannan kalastusmatkailua kehitetään (7.9.2010)

Ruotsissa kehitetään Tornionjoen ja Haaparannan saariston yhteistä kalastusmatkailua. Haaparannan kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Bengt Olov Innala kertoo, että aloitetussa yhteishankkeessa tähdätään saariston ja jokivarren elävöittämiseen. Lue lisää...

3.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Pitkästä aikaa hyvä nahkiaisvuosi (7.9.2010)

Keminmaan Nahkiaisenpyytäjät odottavat saavansa tänä syksynä hyvän nahkiaissaaliin seitsemän laihan vuoden jälkeen. Puheenjohtaja Jouko Rantamaula arvioi, että 100 000 kappaleen ylisiirtovelvoite saadaan täytetyksi ja aiemmilta vuosilta kertynyttä 250 000 kappaleen vajetta pystytään ehkä hiukan supistamaan. Lue lisää...

3.9.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Muutos on jatkuvaa meriluonnossa (7.9.2010)

Ilmasto ja Itämeri lämpenevät, maa nousee ja Itämereen saapuu uusia eliölajeja sekä toisia häviää. Parinsadan viime vuoden aikana tänne on saapunut toistasataa ihmisen toimien johdosta levinnyttä vieraslajia, 80 niistä jäädäkseen. Viime aikoina Suomen merialueille on levinnyt kampamaneetteja, kaloja, simpukoita, taskurapuja, äyriäisiä ja kasveja. Myös luontaista lajien leviämistä tapahtuu, silloin puhutaan tulokaslajeista. Vielä emme kuitenkaan tiedä, mistä niistä on haittaa, ei havaittavaa vaikutusta tai kenties hyötyä. Lue lisää...

3.9.2010 Itämeriportaali

▲Alkuun


Lohikaloja ja pohjaeläimiä tutkitaan Koskenkylänjoella Itä-Uudellamaalla (7.9.2010)

Koskenkylänjoen monivuotisen virtavesikunnostushankkeen yhteydessä on seurattu hankkeen vaikutusta pohjaeläimiin sekä lohen ja meritaimenen poikastuotantoon. Viimeiset seurantatutkimukset aloitetaan viikolla 36. Tällöin koskialueilla sähkökalastetaan ja otetaan pohjaeläinnäytteitä. Tutkimusten jälkeen nähdään ovatko muun muassa koskikunnostukset parantaneet lohikalojen poikastuotantoa jo lyhyelläkin aikavälillä. Lue lisää...

3.9.2010 Uudenmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Suomen lounais- ja etelärannikon kalojen lisääntymisalueita kartoitettu (7.9.2010)

Suomalaisista makeanveden kalojen lisääntymisalueista rannikolla on piirretty ensimmäistä kertaa karttoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Meri Kallasvuo kartoitti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan hauen ja särjen lisääntymisalueita Suomen lounais- ja etelärannikon matalilla kasvillisuusrannoilla. Lue lisää...

2.9.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Hylkeet ja kalastajat samoilla apajilla (6.9.2010)

Kalastuksen hyljevahingot ovat taas kasvussa. Ankaraa talvea etelään paenneet harmaahylkeet ovat palaamassa takaisin Perämeren rannikolle. Norpat puolestaan rantautuvat ulkomereltä. Lue lisää...

2.9.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Nahkiaisrosvousta Iissä (6.9.2010)

Nahkiaiskautta aloitellaan Suomen kuuluisimmalla nahkiaisjoella Iijoella sananlaskun mukaisissa tunnelmissa kateus vie kalatkin vedestä. Iijokisuulla liikuskelee nimittäin nahkisvarkaita, jotka tuottavat tuhoa sekä kalastajille että nahkiskantoja hoitavalle Voimalohi Oy:lle. Lue lisää...

1.9.2010 Rantapohja / Leena Takaluoma

▲Alkuun


Pimeät yöt houkuttelevat salakalastajia (3.9.2010)

Ison kalastuskunnan sihteeri Heikki Tahkola sanoo, että kun illat pimenevät ja taimenten kutuaika painaa päälle, salaa kalastavia ilmaantuu ikävä kyllä jokialueille. Joskus verkoilla on yritetty kalastaa jopa Kiutakönkäällä. Teemme valvontaa kuitenkin koko ajan, hän kertoo. Lue lisää...

1.9.2010 Koillissanomat / Mikko Häme

▲Alkuun


Lapin liitto vaatii lohen meripyynnin vähentämistä (2.9.2010)

Lapin liiton hallitus hyväksyi maanantaina esityksen lohen meripyynnin saaliskiintiön pienentämisestä Itämerellä. Lapin liitto haluaa, että ajosiimapyynti kielletään epäeettisenä ja luonnonlohikantoja vaarantavana. Liitto vaatii myös hyljekannan säätelyä. Lue lisää...

31.8.2010 Pohjolan Työ / Raimo Laitila

▲Alkuun


Omistajat aiotaan pakottaa vuokraamaan vesialueitaan (31.8.2010)

Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee lainmuutosta, jolla vesialueiden omistajat pakotettaisiin vuokraamaan niitä ammattikalastajien käyttöön vastoin tahtoaan. Muutos koskisi ainakin 20 000:tta osakaskuntaa ja tuhansia yksityisiä vesialueiden omistajia. Lue lisää...

29.8.2010 Turun Sanomat

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastajat huolissaan jokien lohikannasta (31.8.2010)

Euroopan vapaa-ajankalastajat vaativat oitis muutoksia lohen kalastukseen Itämerellä ja Tenolla. Vapaa-ajankalastajien liitto on säikähtänyt tietoja lohen nousukannan puolittumisesta Tornionjoessa ja Kalix-joessa. Muiden jokien kannat ovat vielä näitäkin uhanalaisempia. Lue lisää...

28.8.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Älykäs kalatie auttaisi lohen paremmin Ounasjokeen (31.8.2010)

Kemijoen kalatien rakentamiseksi on kehitetty uuden sukupolven älykäs kalatie. Uusi Awatek-kalatie on liikeideakilpailun voittanut ympäristöinnovaatio. Lue lisää...

27.8.2010 Lapin Kansa / Tapani Ranta

▲Alkuun


Millaiset ovat olleet kesän muikkusaaliit? (30.8.2010)

Koillismaalla pyydetään muikkua vuosittain yli puoli miljoonaa kiloa. Kalojen perässä kulkee kymmenkunta nuottakuntaa. Lue lisää...

27.8.2010 Kaleva / Heikki Ketola

▲Alkuun


Rapujen laittomat siirrot halutaan kuriin (30.8.2010)

Maa- ja metsätalousministeriö on huolissaan täplärapujen luvattomista istutuksista ja haluaisi tiukentaa niistä annettavia rangaistuksia. Täplärapujen siirrot uhkaavat kotimaista jokirapukantaa. Lue lisää...

27.8.2010 YLE Uutiset / Heli Mansikka

▲Alkuun


Rapurutto vei pohjoisimman rapujoen saksiniekat (30.8.2010)

Rapurutto on tappanut myös Suomen pohjoisimman rapujoen ravut. Lapin ELY-keskus ilmoitti torstaina, että Raudanjoen ja Olkkajärven rapukuolemien syyksi on Eviran tutkimuksissa varmistunut rapurutto. Lue lisää...

26.8.2010 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kuha palasi Kemijärveen (30.8.2010)

Kemijärvellä kalastajat ovat ihan innoissaan. Järvestä aikoinaan kadonnut kuhakanta on palannut. Ja mikä parasta, kuha on ruvennut luontaisesti lisääntymään Kemijärvessä. Viimeaikaisia kuhasaaliita kehutaan jopa erinomaisen hyviksi. Lue lisää...

26.8.2010 YLE Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Skanskalta sujuu myös kalatien rakennus (26.8.2010)

Skanskasta on tulossa Kemijoen toisen kalatien rakentaja. Yhtiö on voittanut urakkakilpailun, ja Lapin ely-keskus on aloittamassa varsinaisia urakkaneuvotteluja Skanska Infran kanssa, Ylen Perämeren alueuutiset kertoo. Lue lisää...

24.8.2010 Tekniikka&Talous / Jarmo Seppälä

▲Alkuun


Koneellisella kullankaivulla todellisia ympäristövaikutuksia (26.8.2010)

Lemmenjoen kansallispuiston koneellinen kullankaivu on vaikuttanut monella tapaa alueen ympäristöön, paljastaa tuore selvitys. Lapin Ely-keskus on yhdessä Metsähallituksen kanssa selvittänyt koneellisen kullankaivun vaikutuksia Lemmenjoen kansallispuistossa vuosina 2006-2009. Lue lisää...

24.8.2010 YLE Saame / Aletta Lakkala

▲Alkuun


Luontoväki asettaa reunaehtoja soiden käytölle (26.8.2010)

Suomessa laaditaan parhaillaan kansallista ohjelmaa soiden käytöstä. Suomen luonnesuojeluliitto esitteli tiistaina omat reunaehtonsa soiden käytölle. Lue lisää...

24.8.2010 Kansan Uutiset

▲Alkuun


Soiden ja turvemaiden kansallisen strategian valmistelu loppusuoralla (26.8.2010)

Soiden ja turvemaiden kansallista strategiaa valmisteleva työryhmä esitteli alustavia näkemyksiään soiden kestävästä käytöstä sekä soihin kohdistuvien tavoitteiden ja tarpeiden yhteensovittamisesta tänään seminaarissa Helsingissä. Työryhmän ehdotus valmistuu syksyn 2010 aikana. Lue lisää...

24.8.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Greenpeace vastustaa Grönlannin vesien öljynporauksia (26.8.2010)

Greenpeacen alus on saapunut arktisille vesille, missä ympäristöjärjestö vaatii brittiläistä öljy-yhtiötä lopettamaan öljynporauksen. Greenpeace pelkää öljynporauksen vaurioittavan herkkää pohjoista luontoa. Lue lisää...

23.8.2010 YLE uutiset, AFP

▲Alkuun


Metsähallitus: Pallasjärven taimenkanta on vakaa (25.8.2010)

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevan Pallasjärven taimenkanta on todettu vakaaksi. Käytössä olleet pyynti- ja kalastusrajoitukset ovat Metsähallituksen mukaan olleet oikein mitoitettuja. Metsähallitus seuraa jatkossakin järven taimenkantaa, joka on uhanalainen. Lue lisää...

23.8.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


UNESCO poisti Torniojärven suojelulistaltaan (25.8.2010)

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on poistanut Pohjois-Ruotsin Torniojärven biosfäärialue-listaltaan. Ruotsin biosfäärineuvoston puheenjohtaja Johanna MacTaggart sanoo, että UNESCO teki päätöksensä, koska Norrbottenin lääninhallitus ja alueen kunnat eivät kyenneet luomaan toimintaa, joka olisi perustunut kestävän kehityksen periaatteelle. Lue lisää...

23.8.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Ryskätyötä lohikalojen parhaaksi (25.8.2010)

POP ELY-keskus ehostaa Taivalkosken yläpuolista Iijokea kalataloudellisesti ja maisemallisesti. Rannan uittopuiden päälle syntyneitä heinäsaaria nostellaan pois ja virtaan siirrellään suuria kiviä, joiden alle syntyy uusia virtakalojen olinpaikkoja. Myös pitkät, suurikiviset uittomöljät poistetaan ja niiden kivet siirretään koski- ja virtapaikkoihin. Poikastuotantoalueilla sirotellaan sopiviin paikkoihin karkeaa kutusoraa ja kiviainesta. Joen keskelle jää kulkuväylä isommillekin veneille.

Tämän kesän ja tulevan syksyn periaate on haittaa ja vaaraa aiheuttavien rakenteiden poistaminen sekä kalataloudellisten kunnostusten tekeminen lohikalojen parhaaksi.

Vesistön uittosäännön kumoamisen, koskienkunnostuksen välillä Irninpato - Jongunhaara sekä Tyräjoen Siikakarin kunnostuksen kustannusarvio on 250 000 euroa valtion rahaa. Osa summasta käytetään lisäksi mm. veneliikennettä haittaavien uppopuiden poistoon ja uittopatojen purkamiseen.

Kolmihenkinen kunnostusporukka, Risto Turpeinen, Veli Luukkonen ja Raine Salmela, on työskennellyt Jokijärvi–Taivalkoski–lijokiosuudella, jolla on parikymmentä kunnostuskohdetta. Tähän mennessä on ehditty ehostaa mm. Niskakoskea, Saarikoskea sekä Iijoen Mustakoskea.

Irninjoen kunnostusta operoiva ELY-keskuksen työmaapäällikkö Jukka Pekkala kertoo, että Mustakoskella tehdään kaloille suoja- ja oleskelupaikkoja. Jokeen siirretään kiviä, rakennetaan kivirykelmiä, suisteita, syvänteitä ja kuoppia.

Pääsääntöisesti suvannoissa ja miedommilla virroilla talvehtiville Iijoen harjuksille ja taimenille on jatkossa tarjolla uusia talvimonttuja ja kutupaikkoja. Kaloille järjestetään syviä talvehtimispaikkoja sopiviin paikkoihin. Samalla tehdään kutupaikkoja, jos paikanpäältä löytyy raekooltaan sopivaa soraa, 8-45 millistä, joka puhdistetaan ja seulotaan. Lisäksi tarvitaan 100 millisiä kiviä pitämään kutusoraikko paikallaan ylivirtaamakausina.

Iijoen Juurikkakoski on yksi suurimmista kunnostuskohteista. Sieltä puretaan uittomöljät, tehdään kynnyksiä, syvänteitä ja suisteita kalojen suojapaikoiksi.

Koskien kunnostuksissa on kuunneltu paikallisten kalamiesten ja vesillä liikkujien mielipiteitä, ja monet joella kalastavat ovat olleet tyytyväisiä kunnostusoperaatioihin.

Lue juttu kokonaisuudessaan maanantain (2.8.) lehdestä.

2.8.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


HBL: Muovihiukkasia löytyy myös Itämerestä (24.8.2010)

Mikroskooppisen pieniä muovihiukkasia löytyy myös Itämerestä ja Pohjanlahdesta. Hufvudstadsbladet-lehden mukaan ruotsalaistutkimuksissa on todettu, että muovijätteestä peräisin olevia hiukkasia on Itämeressä enemmän kuin aiemmin tiedettiin. Lue lisää...

22.8.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Utsjoen kalastuskausi päättyi riitaan (23.8.2010)

Utsjoen kalastuskausi päättyi ilmiriitaan. Tenoon laskevien Kevo-, Tsarssi- ja Utsjoen yhteisvesien pienosakkaat eivät hyväksy osakaskunnan päätöstä, joka leikkaa rajusti kalastusoikeuksia eritoten mökkiläisiltä ja paikallisilta pienmaanomistajilta. Lue lisää...

20.8.2010 Lapin Kansa, STT

▲Alkuun


Suomenlahdella heikko lohisaalis (23.8.2010)

Lohisaalis jäi heikoksi Suomenlahdella tänä kesänä. Meressä on voinut olla niukasti lohta, kertoo Etelä-Suomen Merikalastajain liitto. Liiton mukaan lohet ovat myös voineet uida huonosti rysään lämpimässä vedessä. Lue lisää...

20.8.2010 Maaseudun Tulevaisuus, STT

▲Alkuun


Meriveden korkeus heilahdellut voimakkaasti rannikoilla (23.8.2010)

Ilmatieteen laitos on pitkin Suomen rannikkoa havainnut poikkeuksellisen nopeita vedenkorkeuden vaihteluita ja voimakkaita virtauksia tänä kesänä. Ukkonen ja voimakkaat tuulet voivat aiheuttaa yllättävän nopeita heilahduksia merenpinnan korkeudessa. Lue lisää...

20.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Vesirutto ryöstäytynyt Kuusamon järvissä (23.8.2010)

Vesiruttoa on Kuusamon järvissä poikkeuksellisen paljon. Näin laajassa mittakaavassa vesiruttoa ei aiemmin ole Suomessa tavattu. Esimerkiksi Vuotungissa ja Kuontijärvellä vesiruttoa on paikoin veden pintaan asti ja niin tiheänä kasvustona, että se haittaa veneilyä ja tekee kalastamisen mahdottomaksi. Lue lisää...

20.8.2010 Koillissanomat / Riina Puurunen

▲Alkuun


Lohikalat koulunpenkillä (20.8.2010)

Viljelylaitoksista luontoon istutettavien lohen- ja taimenenpoikasten pitäisi pyydystää itse ruokansa ja vältellä samalla petojen hampaita. Näyttää kuitenkin siltä, että istukkaita vaivaavat rapakunto ja huono järjenjuoksu. Ratkaisuksi ongelmaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) sekä Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittämässä uusia, luonnonmukaisia viljelykalojen tuotantomenetelmiä. Lue lisää...

6/10 Suomen Luonto / Piia Ahonen

▲Alkuun


Nollikat lisääntyneet tutkijoiden haavissa (19.8.2010)

Nollikoita eli kesän vanhoja lohenpoikasia on löytynyt Riista -ja kalataloudentutkimuslaitoksen (RKTL) sähkökalastuksessa Tornionjoen yläjuoksulla yllättävän paljon. Sähkökalastuksessa tainnutetaan joen kaloja, jolloin niiden tutkiminen mahdollistuu. Lue lisää...

17.8.2010 Pohjolan Sanomat / Hannu Tikkala

▲Alkuun


Kalastus uhkaa Oulangan harvinaista taimenkantaa (19.8.2010)

Oulankajoen taimenkanta on yksi Suomen viimeisistä perimältään puhtaana säilyneistä luonnonvaraisista järvitaimenkannoista. Oulangan taimenkanta on harvinaisuus, mutta sitä ei luokitella uhanalaiseksi, koska taimen lisääntyy luonnossa. Lue lisää...

17.8.2010 Koillissanomat / Antti Männikkö

▲Alkuun


Kemijärven taimenista halutaan enemmän tietoa (18.8.2010)

Yleisesti arvellaan, että liian monet Kemijärven taimenista joutuvat patoihin alamittaisina, alle 40-senttisinä. Niin arvellaan, mutta mikä on totuus? Mikä on totuus yleensäkin Kemijärven taimensaaliista - saalismääristä? Siitä Lapin kalatalouskeskus haluaisi enemmän tietoa. Kalastajien saamatiedolla voidaan merkittävästi vaikuttaa taimenistutusten onnistumiseen. Lue lisää...

16.8.2010 YLE Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Itämeren suojelurahat leikattiin pois budjetista (18.8.2010)

Itämeren suojelu on kokemassa kolauksen, kun valtiovarainministeriö on leikannut ympäristöministeriöltä erityismäärärahan suojelutoimilta. Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok.) mielestä on "ihan yhdentekevää, mistä raha otetaan". Ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo, että lisämäärärahojen löytäminen on mahdotonta. Lue lisää...

16.8.2010 YLE Uutiset / Jenni Frilander

▲Alkuun


Kemijoella narrattiin suurhaukia (17.8.2010)

Lähes helteinen sää suosi Jätkänkynttilä-uisteluun osallistuvia Rovaniemellä lauantaina. Kemijoella kilpailu järjestettiin 21. kerran tänä kesänä.Monet venekunnat varmistivat saaliin useampaa vapaa käyttäen Jätkänkynttiläuistelussa. Lue lisää...

15.8.2010 Lapin Kansa

▲Alkuun


Rutto tyhjensi pohjoisimman rapujoen (17.8.2010)

Rapuruton epäillään tappaneen ravut myös Suomen pohjoisimmasta rapujoesta. Metsähallituksen koeravustuksessa ei saatu yhtään rapua Rovaniemen pohjoispuolella olevasta Raudanjoesta. Ravustukselta rauhoitetulta Vaattunkikönkäältä on saatu vielä viime syksyn koepyynnissä hyviä rapusaaliita. Lue lisää...

13.8.2010 YLE Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


Sukeltajat kiittävät Perämeren vedenalaista luontopolkua (17.8.2010)

Viime kesänä avattu Perämeren kansallispuiston vedenalainen luontopolku on kerännyt kiitosta sukeltajilta. Polun ideioinut meribiologi Essi Keskinen laskee, että viime ja tänä vuonna polulla on käynyt yhteensä nelisenkymmentä sukeltajaa. Lue lisää...

13.8.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Saimaan-Pielisen järvialue ei riitä maailmanperintökohteeksi (17.8.2010)

Ympäristöministeriö on luopunut valmisteluista saada Saimaa-Pielisen järvialue maailman luonnonperintökohteeksi. Ministeriön arvioiden mukaan kohteen geologiset arvot eivät ole riittäviä. Nyt Saimaan saaristoa ryhdytään ajamaan maailmanperintöluotteloon norpan avulla yhdessä Laatokan ja Kanadan makean veden norppien kanssa. Lue lisää...

12.8.2010 YLE Uutiset / Hannu Puikkonen

▲Alkuun


Taimen voitelee kalavesien hoitoa (17.8.2010)

Järvitaimenen palauttaminen Ähtärinreitin vesistöön kiinnostaa päättäjiä eri kalastus- eli osakaskunnissa. Taimen pyritään palauttamaan säännöllisillä istutuksilla koko reitille, jota tukee Niemisjoen tuleva kunnostus. Niemisjoella kutee pieni luontainen taimenkanta. Lue lisää...

11.8.2010 Ilkka / Jari E. Hakala

▲Alkuun


Lohikiista: Ministeri Anttilan vastaus ei tyydytä (16.8.2010)

Tornio-Muoniojokiseura on tyytymätön maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan epäröintiin toimia lohikannan vahvistamiseksi. Ministeri vastasi seuran puheenjohtajalle Kalervo Askalle osoitetussa kirjeessään seuran esittämiin vaatimuksiin lopettaa Itämeren lohenpyynti sekä kieltää epäeettisenä pidetty ajosiimapyynti. Lue lisää...

12.8.2010 YLE Lappi / Johanna Sarjas

▲Alkuun


Maailmanperintösaaristolle oma juhlakirja (16.8.2010)

Merenkurkun saaristosta on ilmestynyt näyttävä juhlateos "Jääkauden jälkinäytös - Merenkurkun saariston maailmanperintö", jonka julkistamisjuhlia vietetään nyt maailmanperintöviikon yhteydessä. Lue lisää...

11.8.2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Ajosiima tappaa nyt Tornionjoen lohen (12.8.2010)

Puolalaisten ja tanskalaisten ammattikalastajien ajosiimapyynti on leikannut rajusti Itämeren lohen nousua Tornionjokeen. Tämän kesän tilastojen perusteella joella koetaan kaikkien aikojen lohikatastrofi. Tutkijat ja kalastajat toivovat EU:n puuttuvan asiaan. Lue lisää...

10.8.2010 YLE Uutiset / Matti Torvinen

▲Alkuun


Kesä ja meri haltuun Kemissä (12.8.2010)

Meri-Lapin matkailun kehittäminen vaatii alueen tunnettavuuden lisäämistä, sanoo Meri-Lapin Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Linda Sadinmaa. Tiedotuksen ja markkinoinnin lisääminen yhteistyössä yrittäjien ja alueen kuntien kanssa on avainasemassa. Lue lisää...

10.8.2010 Pohjolan Työ / Raimo Laitila

▲Alkuun


Rapuja löytyy paikka paikoin Korpijoesta (11.8.2010)

Raputilanne ei vaikuta Pudasjärvellä hääviltä. Kalle Kuurola Hetekylästä kertoo, että Nuorittajoessa on jo neljäs kesä, kun rapua ei ole ruton takia. Kuurolan mukaan myöskään Korpijoessa ei ole rapua ollut 1980–90-luvulla käyneen ruton jälkeen. Lue lisää...

9.8.2010 Iijokiseutu / Ulla-Maija Tiirola & Juha Hagelberg

▲Alkuun


Veneväylä Kalajokisuulta Plassille (11.8.2010)

Kalajoella käytetään tämän ja ensi vuoden aikana jokisuun ilmeen ja veneilymahdollisuuksien parantamiseen noin miljoona euroa. Jokisuun satamiin haetaan yhtenäistä ilmettä muun muassa mallivajoilla. Ulkopuolisen suunnittelijan piirtämät mallivajat nousevat syksyn aikana Ämmän satamaan, mutta myös Äijän vuokratonteilla rakentajien on noudatettava yhtenäistä rakennustapaa. Lue lisää...

9.8.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Lohen suvulla taas vaikeaa (10.8.2010)

Simojoella on menossa joka kesäinen sähkökalastus, jossa kartoitetaan erityisesti viime syksyn kudun onnistumista. Sähkökalastuksen perusteella tilanne vaikuttaa ihan hyvältä, mutta monet muut asiat aiheuttavat huolta ja hämmennystä tutkijoissa ja kalastajissa. Lue lisää...

7.8.2010 Kaleva / Jouni Knihtilä

▲Alkuun


Ajoverkkopyynti loppui - nyt lohet vie pitkäsiima (10.8.2010)

Tornio-Muoniojokiseura vaatii rajuja toimenpiteitä luonnonlohen pelastamiseksi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle lähettämässään vetoomuksessa.

Seura haluaa Suomen vaativan Euroopan komissiota keskeyttämään luonnonlohen ja meritaimenen pyynnin Itämerellä ja siihen laskevissa joissa tältä vuodelta sekä täyskiellon ajosiimapyynnille. Lisäksi Suomen tulisi puolustaa kalastuskiintiöneuvotteluissa tutkijoiden esittämää tasoa kalakantojen vahvistamiseksi ja vaatia kutuvaltioperiaatteen noudattamista, jonka mukaisesti kalastuskiintiöt Itämerellä jaettaisiin kunkin maan jokien tuottamien lohien mukaan.

Vetoomuksen taustalla ovat huolestuttavat havainnot kahdelta viime kesältä. Pohjoisen jokien, Tornion- ja Simojoen, luotaustiedot sekä heikot saaliit rannikko- ja jokipyynnissä kertovat lohta olevan erittäin vähän.

Tornio-Muoniojokiseuran puheenjohtaja Kalervo Aska sanoo, että ajoverkkokiellon tultua Itämeren pääaltaille, uskoteltiin jokeen nousevan kymmeniä tuhansia lohia, mistä tuli oikein pyyntikilpailu. Rajajokisopimusta laadittaessa kaikille pyyntitavoille tuli lisäoikeuksia sillä perusteella, että avomeripyynti loppuu, kun ajoverkkopyynti loppuu. Pääaltaalla kuitenkin pyydetään paljon siimalla.

Askan mukaan turmiollisinta Tornionjoen lohelle on ammattimainen merikalastus jokisuulla.

Viimeisen 25 vuoden aikana entistä harvempi nuori lohi on selvinnyt merivaelluksesta, nykyään vain n. 10 %. Kun taas neljännesvuosisata sitten n. 40 % kaloista palasi kutujokeensa.

Lappealainen Juha Pieskä sanoo lohen olevan Tornionlaakson matkailulle elämän ja kuoleman kysymys. Kaksi vuotta sitten juhannukseen mennessä oli joesta saatu 270 lohta, tänä vuonna määrä oli vain 87, mikä antaa pelottavan kuvan kannan kehityskäyrästä.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES suositteli Itämerelle vuoden 2010 saaliskiintiöksi 120 000 lohta, jonka yksin Puola on ylittänyt 100 000 lohella. Lisäksi lohen vaellus oli myöhässä viime talvena, mutta pyyntikieltoa ei myöhennetty. Tästä johtuen entistä harvempi lohi on päässyt palaamaan kotijokeensa, kun nousevaa parvea verotettiin pitkin rannikkoa.

Pieskän mukaan kalaväylätoimitukset tulee saada viimeinkin käyntiin, eli kolmasosa vesialueista pitäisi olla pyydyksistä vapaana selkäveteen saakka. Tämä "Kuninkhaan väylään" perustuva väylä on mainittu Suomen sekä Ruotsin kalastuslaeissa.

Pieskä kaipaa myös lohelle euromääräistä arvoa, joka luvatta kalastetusta lohesta olisi maksettava. Hän uskoo, että sanktiot purisivat salakalastukseen, jos lohellakin olisi tällainen status monien muiden eläinlajien tavoin.

Aska kertoo lohen matkailukalastuksen rahankäytön kasvaneen kahdesta miljoonasta kolmeen toissa vuonna, kun lohta oli paremmin. Pelkkä kasvu on enemmän kuin koko Pohjanlahden ammattikalastuksen arvo.

Pieskä sanoo maa- ja metsätalousministeriön ajavan jääräpäisesti vain kansantaloudellisesti kestämätöntä lohen "meriteurastuspolitiikkaa", eli olisi jo korkea aika siirtyä alkutuotannosta elämysmatkailun puolelle sekä joki- että merikalastuksessa.

Hän pitää Suomea ja Ruotsia lohiasiassa EU:n taantumuksellisimpina valtioina näiden haettua jatkoaikaa Itämeren rasvaisen kalan myyntiin, vaikka se kiellettiin muualla korkeiden dioksiini- ja raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Toisaalta Irlanti laittoi koko kalastuslaivastonsa telakalle vuonna 2006 jokien matkailukalastuksen osoittauduttua avomeripyyntiä kannattavammaksi.

Pieskän mukaan pitäisi puhua elämysmatkailusta eikä virkistys- tai vapaa-ajankalastuksesta, joka kuulostaa huuhaalta, kun vastaan laitetaan ammattikalastus. Tornionjokivarressa kalastusmatkailu tarjoaisi erinomaisia kasvumahdollisuuksia ympärivuotiselle matkailuelinkeinolle.

- Täällä olisi koko infrastruktuuri valmiina, hän sanoo.

Lue juttu kokonaisuudessaan torstain (5.8.) lehdestä.

5.8.2010 Luoteis-Lappi / Aki Ollikainen

▲Alkuun


Kalajoki, kalajoki? (10.8.2010)

Ylivieskan keskustan kohdalla sijaitsevan Juurikosken viisi pohjapatoa ja rantoja on kunnostettu kiveämällä ne paremmin vedenkorkeuden vaihtelua kestäviksi. Virtaama on ollut vähäinen, mutta vettä on nyt ollut joen reunoja myöten. Voimalaitosten säännöstelyn vaikutukset eivät siis ole näkyneet rumasti ohikulkijan silmään, mutta mitä tapahtuu pinnan alla?

Alkuperäisessä koskien kunnostussuunnitelmassa ei otettu huomioon alueen kalastoa millään tavalla. Markku "Huuki" Huuhtasen ja muiden aktiivien ansiosta ehdittiin suunnitelmiin kuitenkin lisätä kalataloudellinen näkökulma: kutusoraikkoja ja lepopaikkoja kaloille.

Virkistyskäyttö kalastuksen muodossa jäi kuitenkin liian vähälle huomiolle, kun kaupungin tavoitteena oli lähinnä joen maisemointi.

Joen alaosalla kunnostukset on tehty kalatalouden näkökulmasta, ja esim. Kortekosken kunnostus on antanut merkkejä jalokalakantojen elpymisestä. Juurikoskesta sen sijaan ei harjuksen poikasia enää löydy.

Vielä 1940-luvulla Kalajoesta saatiin jopa 3000 kilon vuosittaisia lohisaaliita, mutta 1960-luvulla lohi hävisi lähes kokonaan tehomaatalouden, metsä- ja suo-ojitusten ja perkausten ansiosta. Huonoimmillaan veden laatu oli 1970-luvulla.

Nykyään suurimpana ongelmana ovat voimalaitokset. Ne estävät kalojen nousun sekä tekevät vuorokausisäännöstelyllään jalokalojen elon mahdottomaksi. Voimayhtiöllä ei ole kuitenkaan mitään velvoitteita kalakannan hoitoon.

Joen uhraaminen sähköyhtiön hyväksi olisi tuskin mahdollista nykypäivänä, mutta sen aikaiset päättäjät tulivat täydellisesti jymäytetyiksi.

Ylivieskan Vapakalastajien puheenjohtaja Arto Salmela sanoo onkipaikkojen olevan keskustan kohdalla nyt paremmin jokamiehen saavutettavissa ja hallituksen jäsen Eero Mäkelä lisää kalaakin olevan, lähinnä ahventa, särkeä ja lahnaa. Miehet ovatkin pääosin tyytyväisiä kunnostustoimiin, mutta jalokalojen vähenemisen hekin ovat huomanneet: harjuksen saaminen perholla on todella harvinaista, taimenesta puhumattakaan.

Kuhan, harjuksen ja taimenen poikasia on istutettu jokeen Kalajoen osakaskunnan toimesta vuosia sitten, mutta viime vuosina istutukset ovat olleet mitättömiä.

Salmelan mielestä vikaa on eniten asennepuolella, sillä Kalajoessa on kuitenkin mahdollisuuksia. Alueen ihmiset pitäisi saada innostumaan kalastuksesta omalla joella.

Nuori väki onkin osallistunut viikottaisiin onkikilpailuihin ahkerasti, ja esim. kirjolohen istutuksista on ollut puhetta, mutta homma on jäänyt ideatasolle. Vapakalastajilla ei Salmelan mukaan ole resursseja istutuksiin, joten ulkopuolista rahoitusta tarvittaisiin.

Salmela nauraa, ettei kiinnostuksen kalastukseen pitäisi olla ainakaan hinnasta kiinni, sillä vieheluvan saa Urheilusta ja Lelusta neljällä eurolla koko kaudeksi.

Lue juttu kokonaisuudessaan torstain (5.8.) lehdestä.

5.8.2010 Vieskalainen / Antti Autio

▲Alkuun


Kirjolohenkasvatuksen ympäristövaikutukset selvitetään (9.8.2010)

Kirjolohen kasvatuksen ilmastovaikutukset selvitetään. Samalla päivitetään myös tutkimustieto kalankasvatuksen vesistöihin aiheuttamasta rehevöitymisestä ja happamoitumisesta. Lue lisää...

6.8.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Lamujoen rapukanta menetetty (9.8.2010)

Siikalatvan Lamujoen rapuruton tyypiksi on varmistunut jokiraputyypin rapurutto. Joen ennuste rapujokena on huono. Useimpiin Pohjanmaan jokiin ei ole saatu ruttotartunnan jälkeen enää muodostettua pysyviä vahvoja rapukantoja. Lue lisää...

6.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Saaristomatkailua kehitetään Perämerellä (9.8.2010)

Veneily on merellisen Kemin luonnollinen elementti, mutta matkailutuotteeksi sitä ei toistaiseksi ole saatu kehitetyksi. Nyt työtä viedään eteenpäin kahden hankkeen voimin. Lue lisää...

6.8.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Fokus tähtää sisävesien fosforikuorman vähentämiseen (9.8.2010)

MTT selvittää Iisalmen Kirmanjärvellä nurmivaltaisten viljelymaiden ja karjatalouden vaikutuksia ympäröivään vesistöön kesäkuussa alkaneen Fokus-hankkeen keinoin. Tulosten avulla pyritään kehittämään Sisä-Suomeen nykyistä sopivampia toimenpiteitä, joita voidaan ottaa käyttöön ympäristötuen kautta. Lue lisää...

6.8.2010 Maaseudun Tulevaisuus / Terhi Torikka

▲Alkuun


Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu käynnistyy Haapavedellä (9.8.2010)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää yhdessä sidosryhmien kanssa maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun Haapavedellä. Maastotyöt tehdään syyskesällä 2010 ja suunnitelma valmistuu keväällä 2011. Maatalousalueilta etsitään potentiaalisia maatalouden ympäristötuen erityistukikohteita: perinnebiotooppeja, luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteita sekä mahdollisia monivaikutteisten kosteikkojen perustamispaikkoja. Lue lisää...

6.8.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Italian järvet likaisia (9.8.2010)

Italialainen ympäristöjärjestö vaatii hallitukselta kiireisiä toimia maan alppijärvien pelastamiseksi. Legambiente-järjestön mukaan erityisesti Comojärvi ja Iseojärvi ovat huolestuttavassa tilassa. Lue lisää...

6.8.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


”Koko jokivarsi kuoloo, jos ei ole lohta” (9.8.2010)

Seinäjokelainen Pasi Penttinen ei muista yhtä heikkoa lohivuotta Tornionjoella viidentoista vuoden ajalta. Jotain täytyy olla pahasti pielessä, kun aito pohojalaanen ryhtyy siteeraamaan äärivihreiden arkkiatria. Mutta niin vinksallaan on suomalainen lohipolitiikka. Lue lisää...

5.8.2010 Luoteis-Lappi / Aki Ollikainen

▲Alkuun


Kemihaaran altaan selvitystyö alkoi (9.8.2010)

Kemijoki Oy on aloittanut eri allasvaihtoehtojen selvittämisen Kemihaaran alueelle. Selvitystyötä on pyytänyt Lapin liitto. Rovaniemen alue on huomattava tulvariskialue, ja altaan avulla riskit vähenisivät. Lue lisää...

5.8.2010 Kaleva / Kaisu Puranen

▲Alkuun


Levähavainnot edelleen vähäisiä (9.8.2010)

Valtakunnallisessa leväseurannassa on Päijät-Hämeessä havaittu kuluvalla viikolla pieniä määriä sinilevää Artjärven Villikkalajärvellä ja Lahden Alasenjärvellä. Kaiken kaikkiaan levähavainnot ovat toistaiseksi pysyneet vähäisinä. Lue lisää...

5.8.2010 YLE Lahti

▲Alkuun


Kemijoki selvittää suunnittelemansa tekoaltaan riskejä (6.8.2010)

Kemijoki Oy selvittää suunnittelemansa tekoaltaan aiheuttamaa tulvariskiä ja muita vaikutuksia Kemihaaran eli Vuotoksen alueella. Kemijokiyhtiö tutkii Lapin liiton pyynnöstä mahdollisesta altaasta koituvia seurauksia energia- ja kalatalouteen sekä matkailuun. Lue lisää...

4.8.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Kolmipiikki katosi Perämerestä (6.8.2010)

Kolmipiikki, tuttavallisemmin piikkisika tai piikkirautu, on kadonnut teille tietymättömille Tornion vesistä. Kala on ollut hukassa kolmesta neljään kesää, mikä on huolestuttanut suuresti kalastajia jo tovin. Lue lisää...

3.8.2010 Pohjolan Sanomat / Pekka Juntti

▲Alkuun


Todiste rajusta meripyynnistä: Väylän lohista löytyy jatkuvasti ajosiimakoukkuja (5.8.2010)

Lohestaja Markku Kauppila koki outoja kalastushetkiä Tornionjoen Jouttensuvannossa heinäkuun ensimmäinen päivä, kun vaappuun tarrannut komea 8,7 kilon lohi tuli vastaan panematta veneeseen. Lue lisää...

3.8.2010 Pohjolan Sanomat / Pekka Juntti

▲Alkuun


Lohen vaelluspoikasista yhä useampi jää palaamatta kotijokeen (5.8.2010)

Sähkökalastukset pohjoisen lohijoissa ovat alkaneet. Sähkökalastuksen avulla pystytään arvioimaan jokien poikastuotannon määrää. Parhaillaan kalastetaan Simojoella, ensi viiikolla aloitetaan Tornionjoen sähkökalastukset. Lue lisää...

2.8.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Merellinen Krunni viehättää kävijää (5.8.2010)

Maakrunnisäätiö haluaa Iin edustalla sijaitsevalle Ulkokrunnin suojelusaarelle lisää kävijöitä. Krunnien yksityisen suojelualueen omistava säätiö aikoo rakentaa Ulkokrunnin Pihlajakariin vierasmajan ja uuden vartijan majan. Suunnitelmissa on myös maihinnousun helpottaminen. Lue lisää...

2.8.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Vietoslaiset kääntyvät ympäristökeskuksen puoleen (5.8.2010)

Kaaranneskosken voimalaitoksen yläkanavan ja padon kunnostamistyöt ovat saaneet Iso-Vietosen ranta-asukkaat ja kalastajat liikkeelle. Rannan asukkaat aikovat lähipäivinä käydä Lapin ympäristökeskuksessa keskustelemassa vietoslaisten ja Tornionlaakson Sähkö Oy:n välisestä kiistasta. Lue lisää...

2.8.2010 Pohjolan Sanomat / Niina Rintala

▲Alkuun


Vesitilanne heinäkuun lopussa 2010: Järvivedet poikkeuksellisen lämpimiä, Pohjois-Lapissa runsaat sateet nostivat vedenpintoja (5.8.2010)

Heinäkuu oli Lappia lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämmin. Kuukauden sadanta oli maan etelä- ja keskiosassa selvästi tavallista pienempi. Pohjois-Lapissa satoi taas hyvin runsaasti, paikoin poikkeuksellisen paljon. Järvien pinnat laskivat suuressa osassa maata. Lapissa runsassateisilla alueilla vedet kuitenkin nousivat. Myös pohjaveden korkeudet alenivat suurimmassa osassa maata. Rannikon pienten jokien virtaamat olivat niukkoja ja päävesistöjen virtaamat yleisesti ajankohdalle tavanomaisia. Helteiden myötä järvivedet olivat maan etelä- ja keskiosassa koko heinäkuun ajan selvästi keskiarvoa lämpimämpiä ja vesistöistä haihtui runsaasti. Kuukauden päättyessä pintavedet olivat poikkeuksellisen lämpimiä maan etelä- ja keskiosassa. Lue lisää...

2.8.2010 Suomen Ympäristökeskus, Katsaus

▲Alkuun


Aloitus venyy Kukkolankoskella taas elokuulle (5.8.2010)

Lippoamiskauden alkaminen venyi Tornion Kukkolankoskella tänäkin kesänä elokuun puolelle. Viime kesänä lippoaminen onnistui Kukkolankoskella kunnolla vasta elokuun puolivälissä. Lue lisää...

31.7.2010 Pohjolan Sanomat / Jussi Saarela

▲Alkuun


Itämerennorpan pyynti alkaa 20 vuoden tauon jälkeen (4.8.2010)

Itämerennorpan pyyntiin voi saada luvan yli 20 vuoden tauon jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi metsästykseen yhteensä 30 lupaa Perämeren alueelle. Lue lisää...

2.8.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Inarijärvi antoi kitsaasti siikaa (4.8.2010)

Kylmä alkukesä ja korkealla oleva vesi on verottanut Inarijärven siikasaaliita. Ammattikalastajien mukaan rysäpyynnillä saadut siikasaaliit ovat olleet tänä kesänä pienimmät moneen vuoteen. Lue lisää...

2.8.2010 YLE Lappi / Maiju Saijets

▲Alkuun


Päivällä pilkitään – illalla ongitaan (4.8.2010)

Iinattijärvellä järjestettiin pilkkiviikolla rantaongintakilpailut viime keskiviikkoiltana. Onkijat olivat järjestäjä Reijo Kenttälän mukaan pääasiassa pilkkiviikon osanottajia. Osallistujia oli kisassa mukana 47 ja Kenttälä oli oikein tyytyväinen määrään. Lue lisää...

2.8.2010 Iijokiseutu / Ulla-Maija Tiirola

▲Alkuun


Pyydä ja päästä -menetelmä jakaa mielipiteitä kalastajien parissa (4.8.2010)

"Catch and release" eli pyydä ja päästä -kalastamisessa kaikki tai osa saaliiksi saaduista kaloista vapautetaan takaisin veteen heti pyytämisen jälkeen. Vapauttamisperusteena voi olla esim. kalan pieni koko, luonnonkalakannan alueellinen säilyminen tai kalan selviäminen pyynnistä vahingoittumattomana.

C&R-kalastusmuoto sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1952 tarkoituksena vähentää kalanistutuksista aiheutuvia kustannuksia. Menetelmä on levinnyt kaikkiin maanosiin.

Suomen kalavesille pyydä ja päästä -kalastaminen on tehnyt tuloaan 90-luvulta lähtien. Se on erityisesti perhokalastajien suosiossa, ja joitakin jokiamme on jo pyhitetty pelkästään C&R-kalastukselle.

Kalastusmuoto jakaa kalastuksen harrastajat ja harrastamattomatkin kahteen leiriin. Toisten mielestä pyydä ja päästä on julmaa rääkkäystä, toisten mielestä täysin hyväksyttävä urheilukalastuksen muoto.

Menetelmää perustellaan mm. sillä, että urheilukalastus vapavälineillä on useimmille harrastus, jonka pohjimmaisena tarkoituksena ei ole ruoan hankkiminen.

Toiseksi perusteeksi kerrotaan, ettei luonnonkalaa olisi lopulta ollenkaan, jos kaikki kalat otettaisiin aina saaliiksi, jolloin jouduttaisiin turvautumaan pyyntikokoisen kalan istutuksiin. Osa kalastajista harrastaakin C&R-kalastusta siten, että selvästi istutetut kalat otetaan ruoaksi, mutta luonnonkudusta syntyneet päästetään takaisin sukua jatkamaan.

Myös kiistely kalan kyvystä tuntea kipua on mukana keskustelussa. Joidenkin mielestä kala ei tunne suuosallaan juurikaan kipua ja kalan oppimiskykykin kyseenalaistetaan kertomalla kaloista, jotka vapauttamisen jälkeen iskevät uudelleen samaan vieheeseen.

Vastaväitteenä vedotaan myös esim. siihen, ettei verkkopyyntikään ole kalan kannalta kovin miellyttävä pyyntimuoto.

Olennaista on käyttää väkäsettömiä koukkuja, jotta kalan saa vahingoittumatta irti. Irti saatu kala pitää vapauttaa veteen rauhallisesti ja katsoen, että se ehtii toipua väsytyksestä. Kalaa ei saa käsitellä kuivin käsin eikä sitä saisi nostaa vedestä.

Eräässä RKTL:n tutkimuksessa on todettu, että lähes kaikki laitoksen C&R-menetelmällä pyytämät kalat selvisivät hengissä vielä pitkän seurannan jälkeen.

Suomen haukiseura vetoaa kalastajiin, että nämä vapauttaisivat suurimmat hauet takaisin jatkamaan sukuaan, jotta haukien perimä ei vinoutuisi ja haukikanta pienenisi.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (30.7.) lehdestä.

30.7.2010 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Taimen tarttui mato-onkeen (3.8.2010)

Onginnan Suomen mestaruus ratkottiin sunnuntaina Iissä. Kilpailualueena oli Raasakan voimalaitoksen yläpuolen patoallas. Lue lisää...

1.8.2010 Kaleva / Antti Ojala

▲Alkuun


Everglades vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle (3.8.2010)

Unescon vaarassa olevien maailmanperintökohteiden listalle on valittu uusia kohteita. Vaarantuneiksi katsotaan muun muassa Evergladesin suoalue Floridassa sekä Madagaskarissa sijaitseva trooppinen metsä. Lue lisää...

31.7.2010 YLE, AFP

▲Alkuun


Kuha hyötyy helteistä, taimen kärsii (2.8.2010)

Hellekesän uskotaan kasvattavan kuha- ja ahvenkantoja. Sen sijaan taimenen tilanne voi heiketä entisestään. Innokkaimpien kalastajien mukaan kesän kuhasaalista on tulossa jopa ennätyksellinen. Lue lisää...

30.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Kalatierakentamisen tarjouskilpailu loppusuoralla (2.8.2010)

Kemijoen toisen kalatien rakentaja ratkeaa elokuun alkupuolella. Noin 1,35 miljoonan euron arvoisen urakan laskenta-aika on menossa ja tarjouskirjeet avataan elokuun 10. päivä, kertoo investointivastaava Jukka Kuoksa Lapin ELY-keskuksesta. Lue lisää...

30.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Muonionjoki: Itämeren pyynti näkyy lohisaaliissa (2.8.2010)

Jos olisi saalisvarmuutta, olisi kalastusmatkailuakin, Muonionjoella sanotaan. Muonion lohiviikolla on saatu perjantai-iltaan mennessä yksitoista lohta ja neljä harjusta. – Ei se hurja määrä ole, mutta se kuvastaa koko Tornionjoen tilannetta tänä kesänä, Lohiviikon puheenjohtaja Juha Niemelä toteaa. Lue lisää...

30.7.2010 Pohjolan Sanomat / Helena Lessing

▲Alkuun


Pyyntikielto ei miellytä matkailuyrittäjiä eikä ammattikalastajia (2.8.2010)

Tornion-Muoniojokiseuran vaatima lohen totaalinen pyyntikielto tälle kesälle ei saa kannatusta matkailuyrittäjiltä eikä ammattikalastajilta. Yrittäjät eivät kannata jokien kalastuskieltoa ja Perämeren ammattikalastajilta tulee jyrkkä ei merikalastuksen kiellolle. Lue lisää...

30.7.2010 YLE Perämeri / Jarno Tiihonen

▲Alkuun


Tornio-Muoniojokiseura vaatii lohenpyynnille stoppia koko Itämerellä (2.8.2010)

Tornio-Muoniojokiseura vaatii lohenpyynnin lopettamista tältä vuodelta Itämerellä ja kaikissa siihen laskevissa jokivesistöissä. Seuran vaatimus koskee myös kehnoja lohisaaliita tänä kesänä antanutta Tornionjokea. Lue lisää...

Lue myös: Jokiseuran kirjelmä Anttilalle

29.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Rutto tappanut Lamujoen rapuja (2.8.2010)

Siikalatvan Pulkkilasta on löydetty rapuruttoa. Elintarviketurvallisuusvirasto on varmistanut rapuruton Lamujoen Koskenrannasta alkuviikolla lähetettyjen näytteiden perusteella. Lue lisää...

29.7.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Tutkimus: Merten ravintoketju järkkynyt pahoin (2.8.2010)

Valtamerten kasviplantonin määrä on laskenut selvästi kuluneen vuosisadan aikana, kertoo kanadalainen tutkimus. Mikroskooppisista eliöistä muodostuva kasviplankton on merten ravintoketjun perusta, joten sen väheneminen järkyttää merten ravintoketjua. Lue lisää...

29.7.2010 YLE Uutiset, BBC

▲Alkuun


Sinisimpukat auttavat Itämeren puhdistamisessa (2.8.2010)

Ahvenanmaalla, Kumlingessa sijaitsevalla simpukkafarmilla tutkitaan sinisimpukoiden kykyä suodattaa vedestä fosforia ja typpeä. Pilottihanke on alkanut lupaavasti ja juhannusviikolla veteen laskettuihin verkkoihin on tarttunut jo miljoonia pieniä simpukan alkuja. Lue lisää...

28.7.2010 YLE Turku / Pirjo Peltoniemi

▲Alkuun


Verkkokalastusta ei suositella kesähelteillä (30.7.2010)

Pitkät hellejaksot vaikuttavat kalansaantiin. Suurin osa järvikaloista passivoituu liian lämpimissä vesissä, ja monet pyrkivät siirtymään kylmemmille alueille esimerkiksi luotojen ja syvänteiden reunamille. Verkkokalastusta ei suositella hellesäillä ollenkaan. Lue lisää...

28.7.2010 YLE Pohjois-Karjala / Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Jo toinen radiolähetinkuutti kuoli kalaverkkoon (28.7.2010)

Ylermi-kuutti on kuollut kalaverkkoon Saimaan Haukivedellä. Kuutti oli Itä-Suomen yliopiston viimeinen seurannassa ollut radiolähetinkuutti. Tapaus on kesän toinen; kesäkuun alussa radiolähetinkuutti Rasmus kuoli kalastusrajoitusalueella olleeseen kalanpyydykseen. Lue lisää...

26.7.2010 YLE Etelä-Karjala

▲Alkuun


WWF tyrmää itämerennorpan pyyntiaikeet (28.7.2010)

WWF tyrmää maa- ja metsätalousministeriön esityksen itämerennorpan metsästyksen aloittamisesta ja harmaahylkeen pyyntikiintiöiden pitämisestä korkealla tasolla. Järjestön mukaan esitetyt toimenpiteet vaarantaisivat norppa- ja harmaahyljekantojen suotuisan kehityksen Itämerellä. Lue lisää...

26.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Kiinan vesistöistä neljännes pahasti saastunut (28.7.2010)

Kiinan pintavesistä neljäsosa on niin saastunut, että vesi ei kelpaa edes teollisuuden käyttöön, viranomaiset kertovat. Ympäristönsuojelusta vastaava ministeriö keräsi vuoden alkupuoliskolla näytteitä maan suurista joista ja järvistä. Testitulosten mukaan yli 24 prosenttia näytteistä oli niin saastuneita, ettei vesi soveltuisi edes teollisuuden tarpeisiin. Lue lisää...

26.7.2010 Kaleva, STT

▲Alkuun


Rapuruton nujertamiseen etsitään uutta konstia (27.7.2010)

Uudesta tutkimusmenetelmästä toivotaan keinoa rapuruton nujertamiseksi. Itä-Suomen yliopisto on mukana kehittämässä menetelmää, jossa rapurutto voidaan todeta järvestä pelkän vesinäytteen perusteella. Tutkijat uskovat, että suomalainen jokirapu voidaan lähivuosina palauttaa ainakin osaan vesistä, joista se on ruton myötä kadonnut. Lue lisää...

23.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Ounasjokeen siirretään 500 aikuista merilohta (27.7.2010)

Ounasjoen kalastusalueen isännöitsijä Risto Similä laskee reilun kymmenen kilon painoisen lohen mielellään pussista Ounasjokeen Kittilän Kaukoseen, vaikka kalamiestä hieman arveluttaakin merialueelta Isohaaran edustalta pyydetyn komean saaliin päästäminen aaltoihin.

- Arvokkaampi se on nyt joessa kuin padassa, Similä sanoo.

Toiveena on, että vonkale pysyy joessa saaden aikaiseksi lohenpoikasia, jotka leimautuvat kotijokeensa ennen kuin lähtevät merivaellukselle osaten palata sieltä takaisin.

Ounasjokeen on tarkoitus siirtää kesän aikana 500 aikuista lohta. Uroksia tarvitaan syksyyn mennessä vähintään 150-200. Vain 10 % siirretyistä lähes 170 lohesta on uroksia, ja projektipäällikkö Jukka Viitala Lapin Ely-keskuksesta sanoo, ettei naaraitten määrää kasvateta ennen kuin koiraita saadaan lisää.

Merialueen saalis on ollut vain viidesosa edellisvuosista. Lohi ei lähde nousemaan niin aikaisin kuin muina vuosina, koska talvi oli kova ja Itämeren pääallaskin oli osittain jäässä. Ounasjoelle on saatu lohia kuitenkin enemmän kuin Oulu- ja Iijoelle, ja pyydystäminen jatkuu kesän loppuun asti.

Ounasjokeen siirretään yhteensä 1000 aikuista lohta tämän ja ensi kesän aikana, joista sadalle tämän vuoden lohelle asennetaan radiolähetin. Radiokalojen avulla tutkitaan, onko siirtäminen taloudellisesti järkevää.

Kaikki kalat eivät ole leimautuneet Kemi- eikä Ounasjokeen ja kaloja seuraamalla katsotaan, pysyvätkö ne joessa vai lähtevätkö vaeltamaan alavirtaan. Samalla tutkitaan, osaavatko kalat hakeutua 2 000 hehtaarin Iisääntymisalueelle ja pystyvätkö ne tuottamaan poikasia Ounasjoen kantaa elvyttämään.

Ounasjoen luontaiset lohen jokipoikaset hävisivät, kun Isohaaran voimalaitos rakennettiin vuonna 1948. Kemijoen neljään voimalaitokseen rakennetaankin kalatiet. Risto Similä toivoo, että kalatiet ovat valmiina 2015.

Hän on hyvillään, että lohen palauttaminen takaisin Ounasjokeen on hyvässä myötävireessä. Rahoitukset on luvattu, ylisiirrot on saatu käyntiin, Isohaaraan aletaan rakentaa toista kalatietä syksyllä, kalatiekuntayhtymä on perusteilla ja kaikki jokivarren kunnat ovat mukana.

Lue juttu kokonaisuudessaan lauantain (10.7.) lehdestä.

10.7.2010 Lapin Kansa / Aino-Helena Hietala

▲Alkuun


Iijokisoutu riensi kolmesti kirkastetun Iijoen vesille (27.7.2010)

lijokisoutu on pysytellyt uskollisena alkuperäiselle teemalleen, soutaa vapaiden vesien ja vaelluskalojen puolesta. 28. soutu- ja melontatapahtuma on maisemien, koskenkähyjen ja yhdessäolon lisäksi myös aatteellinen matka lijoella, jonka puolesta on jouduttu taistelemaan ja soutamaan veneenkokka kiivaasti kohisten.

Iijokisoutu on soutanut ahkeraan vaelluskalojen puolesta, ja merellisten vaelluskalojen paluuta lijoelle on pidetty kaiken aikaa esillä.

Soutupäällikkö Pirkko-Liisa Luhta kertoo lijokisoudussa olevan voimassa alkuperäiset tavoitteet, mutta päällimmäisenä tällä kertaa kolmesti kirkastettu lijoki. Kolmen voiton, Siuruan allashankkeesta luopumisen, koskiensuojelulain ja Kollajan yvan vuoksi. Neljäs kirkastus tulee olemaan lohen ja meritaimenen paluu Iijoelle.

Luhta korostaa, että kun asiaa pidetään yllä, se johtaa toivon mukaan haluttuun lopputulokseen. Esimerkiksi kalaportaiden saannista voimalaitoksiin on puhuttu luonnonsuojelupiireissä jo 1980-luvulla.

Luhta piti omaa levollista oloaan pienoisena ihmeenä kerrottujen Iijokivääntöjen jälkeen.

- Taistelumieltä Iijoen hyväksi löytyy vielä sisimmästä – uskaltakaapa vielä! Luhta sanoo.

- Mukavalta tuntuu lähteä soutamaan, vaikka onkin kovasti työkiireitä, totesi puolestaan kunnanjohtaja Jukka Mikkonen, jonka Luhta otti venekyytiinsä Taivalkoskelle saakka.

Oululaiset Henry Jokilahti (12) ja Taru Latola lähtivät Saijanrannasta. Jokilahti puuveneellä, Latola kajakilla, nyt ensi kertaa yksin.

Ensikertalainen Jokilahti tuumaili kavereiden sanoneen, että Iijoella on hauskaa. Jo seitsemättä kertaa soutava Latola soutaa sen vuoksi, ettei Kollajan allasta tulisi ja koska joella on muutenkin mukava meloskella. Hänen mukaansa hauskin paikka on koskista viimeisin, Kipinänkoski.

Taivalkoskelainen Niilo Härmä (77) on Iijokisoudun todellinen soutukonkari. Härmä on jäänyt vain kerran Saijan laiturille kaihoilemaan soutajien lähtöä.

- Minähän olen suorastaan syntynyt lijoelle ja ollut sen vesillä jo poikasesta saakka.

Lue juttu kokonaisuudessaan keskiviikon (7.7.) lehdestä.

7.7.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Tuhansia kuutioita jätevettä valui merenlahteen Kemissä (26.7.2010)

Kemin Vesi Oy:n Ruutin jätevesipumppaamolla olleen toimintahäiriön vuoksi Kiikelinlahteen on valunut 2 500 kuutiota käsittelemätöntä yhdyskuntajätevettä. Vesi on kulkeutunut lahteen pumppaamon ylivuotoputkea pitkin Marttalanojan kautta. Lue lisää...

23.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Järvien vedet viilenemään päin (26.7.2010)

Viilenneet säät ja voimistuneet tuulet käänsivät vesien lämpötilat laskuun useimmilla järvillä viime viikon lopulla. Odotettuja lämpötilaennätyksiä on koettu helteistä huolimatta vain muutamalla järvellä. Lue lisää...

23.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Rehevöityminen supistaa vedenalaista luontoa (26.7.2010)

Mereen päätyvien ravinteiden aiheuttama rehevöityminen uhkaa vedenalaisten elinyhteisöjen monimuotoisuutta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan rehevöityminen on pääsyy vedenalaisen luonnon huonoon vointiin. Lue lisää...

23.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Tutkija: Sinilevää saa Itämerellä etsimällä etsiä (26.7.2010)

Suomalaistutkijan mukaan Itämeren sinilevätilanne ei ole aivan niin paha kuin Maailman luonnonsäätiö WWF antaa ymmärtää. Der Spiegel -lehti uutisoi keskiviikkona, että Saksan WWF:n mukaan Itämerelle olisi kehittynyt Suomesta Saksaan ulottuva jättimäinen sinilevälautta. Lue lisää...

22.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Vapon turvesuon päästöistä kiistellään Hartolassa (26.7.2010)

Itä-Hämeen Hartolassa kohistaan Vapon turvesuon aiheuttamista päästöistä. Paikallisten asukkaiden mukaan turveteollisuusyritys Vapon turvesoilta valuva kiintoaines pilaa kirkasvetisen Tainionvirran. Kiukkua lisää se, että Vapon turpeenotolla ei ole ympäristölupaa. Lue lisää...

15.7.2010 YLE Uutiset / Tuomas Kerkkänen

▲Alkuun


Tutkimusalus Muikku palaa Saimaalle (23.7.2010)

Tutkimusalus Muikku palaa Saimaalle viikon kuluessa. Muikku on nyt Itämerellä, josta se siirtyy sisävesille kahdeksi viikoksi. Saimaalla aluksen henkilöstö tutkii, mitkä tekijät vaikuttavat eläin- ja kasviplanktonin alueelliseen vaihteluun. Lue lisää...

21.7.2010 YLE Pohjois-Karjala

▲Alkuun


Arandalla kehitetään työkaluja meren tilan seurantaan (23.7.2010)

Merentutkimusalus Aranda suuntasi keskiviikkona aamupäivällä ensimmäiselle sinilevien kukintahuipun aikaiselle tutkimusmatkalle viiteen vuoteen.Lähes koko Itämeren pääaltaan kattavan matkan pääasiallisena tarkoituksena on kehittää työkaluja siihen, miten uudet sinileväkukinnot voitaisiin havaita aiempaa paremmin. Lue lisää...

21.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Suomi halukas Tenon sopimusneuvotteluihin ensi vuonna (22.7.2010)

Suomessa ollaan valmiita aloittamaan valtioiden väliset neuvottelut Tenojoen kalastussopimuksesta vuoden 2011 syksyllä. Norjalle lähettämässään vastauksessa Suomi ehdottaa, että ennen neuvotteluihin ryhtymistä perustettaisiin valmistelutyöryhmä. Lue lisää...

20.7.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Pohjavettä riittää helteistä huolimatta (21.7.2010)

Pitkään jatkuneista helteistä huolimatta pohjavesitilanne on koko maassa keskimääräinen tai jopa hiukan sitä parempi, kertoo Suomen ympäristökeskus. Lue lisää...

19.7.2010 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Sinilevä lisääntynyt merillä muttei ainakaan vielä järvissä (20.7.2010)

Helteinen sää on voimistanut sinilevien kukintaa avomerellä. Sen sijaan sisävesillä levähavaintojen määrä ei ole valtakunnallisen leväkatsauksen mukaan kasvanut viime viikosta.Suomen ympäristökeskuksen leväkatsauksen mukaan varsinkin Itämeren keskialueella leväkukintoja on runsaammin kuin viime kesänä. Laajoja pintakukintoja on esiintynyt erityisesti Helsingin länsipuolella. Lue lisää...

16.7.2010 Kansan Uutiset

▲Alkuun


Kolkunjoen kunnostus tuo helpotusta Koliman virtavesiluonnolle (20.7.2010)

Keski-Suomen ELY-keskuksessa on valmistunut Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien alueella virtaavan Kolkunjoen virtavesialueiden kunnostussuunnitelma. Se on ensimmäinen Kolimajärven sivuvesiä koskeva virtavesien kunnostushanke. Tämä toteutus-, rahoitus- ja luvanhaku­kelpoinen suunnitelma esitellään asianosaisille ja asiasta kiinnostuneille Viitasaaren Kolkulla, Kolkun kylätalossa (Kolkuntie 897, 44630 Kumpumäki) maanantaina 19. päivänä heinäkuuta 2010 klo 18.00 alkaen. Lue lisää...

16.7.2010 Keski-Suomen ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Melonta on hullunhauskaa hommaa (19.7.2010)

Siikajoen kuohut houkuttelevat viikonvaihteen aikana kymmeniä melojia laskemaan jokireittiä kohti merta. Siikajoen melonta alkoi perjantaina Sipolan kylältä, josta matka jatkuu noin sadan kilometrin matkan kohti alajuoksua. Lue lisää...

16.7.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Järvivesien lämpötilaennätyksiä rikkoontumassa lähipäivinä (16.7.2010)

Helteet ovat nostaneet järvien pintalämpötilat ennätysten tuntumaan. Tänään klo 8 vesi oli Etelä- ja Keski-Suomen havaintopaikoilla 22–26-asteista eli 3–6 astetta ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää. Myös entisen Oulun läänin alueella ja eteläisessä Lapissa ollaan selvästi keskiarvojen yläpuolella. Lue lisää...

14.7.2010 Suomen ympäristökeskus, Tiedote

▲Alkuun


Tenolla saa taas lohta (16.7.2010)

Viime kesän ennätysheikon lohisaaliin jälkeen lohi on palannut jokeen, mutta kalastajat eivät. Ruuhkaa ei ole juuri syntynyt edes suosituimmilla perhokalastuspaikoilla. Lue lisää...

14.7.2010 YLE Lappi / Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Etelä-Posion kalastusalue palkittiin purojen kunnostustöistä (15.7.2010)

Etelä-Posion kalastusalue on saanut tunnustusta joki- ja purokunnostuksista Posion puoleisella Kitkajärvellä. Palkinnon myöntäjä, taimenen suojeluun pyrkivä Siilasmajan Kilta on tyytyväinen siihen, että Kitkaan laskevat joet säilyvät taimenen poikasten tuotanto- ja suoja-alueina. Lue lisää...

13.7.2010 YLE Lappi / Johanna Sarjas

▲Alkuun


Tenojoen matkailijoiden saaliit nettiin (15.7.2010)

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalisseuranta on nähtävillä RKTL:n verkkosivuilla. Kalastuskauden jälkeisistä saalistiedusteluista on luovuttu ja saaliit ilmoitetaan kalastusluvan mukana olevalla saalisilmoituslomakkeella. Lomake löytyy luvan takapuolelta. Lue lisää...

RKTL: Tenojoen lohisaaliit 2010

13.7.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Vesiensuojelutavoitteisiin on suhtauduttava varauksella (15.7.2010)

Valtaosa Suomen järvistä on hyvässä kunnossa. Vedenlaadultaan parhaita ovat suuret Järvi-Suomen vesistöt kuten Saimaa, ongelmana ovat lähinnä joet ja rannikkojen vesistöt. Lue lisää...

13.7.2010 Pohjolan Työ, UP / Petra Sneck

▲Alkuun


Rajajokikomission tehtävät linjataan uudelleen (14.7.2010)

Tornionjoen vesistöalueen uutta rajajokisopimusta varten selvitetään Suomessa ja Ruotsissa uuden rajajokikomission toiminta. Komission tärkeimpänä tehtävänä on kehittää rajan ylittävää yhteistyötä Tornionjoen vesistön hoidossa. Lue lisää...

12.7.2010 Lapin Kansa

▲Alkuun


Ounasjoki panostaa vesiretkeilyyn (14.7.2010)

Rovaniemen Kehitys Oy on aloittanut Ounasjoen vesistömatkailuhankeen. Hankkeen tavoitteena on käynnistää työ Ounasjoen nostamiseksi Suomen suosituimmaksi vesiretkeilyalueeksi. Lue lisää...

12.7.2010 Lapin Kansa / Jukka-Pekka Räsänen

▲Alkuun


Ounasjokijotoksella halutaan lisätä vesistövaellusta (14.7.2010)

Kittilän yläpuolisella Ounasjoella järjestetään jo kahdeksas Ounasjokijotos. Jotoksella halutaan kiinnittää huomiota Ounasjoen virkistyskäyttöön ja erityisesti lisätä vesistövaellusta veneillä ja kanooteilla. Lue lisää...

12.7.2010 YLE Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Pentti Kokko: Tenon lohikesässä ei moitittavaa (14.7.2010)

Karigasniemeläinen Pentti Kokko ei moiti meneillään olevaa Tenon lohikesää. Pääasiassa Dalvadaksessa soutava Kokko sanoo saaneensa saalista paremmin kuin viime pyyntikaudella. Lue lisää...

12.7.2010 YLE Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Vedenalaista meriluontoa kartoitetaan eri tavoin (13.7.2010)

Vaikka Itämerta on tutkittu jo vuosikymmeniä, vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta tiedetään edelleen melko vähän. Systemaattiset kartoitukset aloitettiin vasta vuonna 2004, kun Suomen ympäristökeskus käynnisti vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman, VELMU-hankkeen. Lue lisää...

10.7.2010 Suomenmaa / Maija Ahonen

▲Alkuun


Kukkolassa viritetään yhteistyötä kosken yli (13.7.2010)

Kukkolankosken matkailullinen merkitys on vuosikymmenien aikana tuonut väkeä kosken partaalle kummallakin puolen jokea. Vuosikymmenien saatossa kalasaaliit ovat koskessa hiipuneet, mutta perinteinen lippous on jo sinällään nähtävyys, jota ihmiset mielellään tulevat katsomaan. Lue lisää...

9.7.2010 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Perämeren häirikkönorpille tulossa pyyntilupa (12.7.2010)

Itämerennorppa on tulossa metsästettäväksi yli 20 vuoden tauon jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö esittää metsästykseen 30 lupaa Perämeren alueelle. Itämerennorpan pyynti lopetettiin vuonna 1988 kannan pienennyttyä liikaa. Lue lisää...

10.7.2010 YLE Perämeri / Päivi Köngäs

▲Alkuun


Valkiajärvi kunnostetaan Peräseinäjoella (12.7.2010)

Järvi on päässyt pahoin rehevöitymään muun muassa alueen turvetuotannon vuoksi. Järveä on käytetty runsaasti kalastukseen ja virkistykseen. Kunnostaminen maksanee useita satoja tuhansia euroja. Lue lisää...

10.7.2010 YLE Pohjanmaa

▲Alkuun


Taimenten ylisiirrot käyntiin Oulankajoella (12.7.2010)

Taimenia siirretään tänäkin kesänä perinteiseen tapaan Oulankajoen Kiutakönkään yli. Toimen tavoitteena on tarjota jokeen kutemaan tulleille taimenille paremmat kutuolosuhteet joen yläjuoksulla. Ylisiirtojen avulla taataan myös taimenten pääsy Kiutakönkään yläpuolelle koko kesän ajan. Taimenet pystyvät nousemaan könkäästä normaalisti vain vähän veden aikana. Lue lisää...

9.7.2010 Koillissanomat / Mikko Häme

▲Alkuun


Siikajoen kalataloudellinen kunnostus käynnissä (12.7.2010)

Siikajoen kesän 2010 kalataloudelliset kunnostustyöt ovat käynnistyneet Rantsilan yläpuolisella osalla. Kunnostukset koostuvat pääasiassa lohikalojen elinympäristöjen parantamisesta eli kutu- ja poikasalueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta, asentopaikkojen luomisesta, kuivien uomien vesittämisestä ja uittorännien kiveämisestä. Rantsilan alapuolella poistetaan uomasta myös matalille nivoille kasautunutta hienoainesta. Lue lisää...

9.7.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Jokirapu halutaan palauttaa Kemijokeen (12.7.2010)

Heinäkuun aikana valmistuva Lapin rapustrategia valmistautuu palauttamaan rapuruton tuhoaman jokirapukannan Kemijokeen. Koesumputuksiin ollaan valmiita jo vuonna 2011 ja mikäli ne osoittavat joen puhdistuneen, rapujen siirtoistutukset voidaan aloittaa aikaisintaan kesällä 2012. Lue lisää...

9.7.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Valaat huutavat äänekkäämmin meluisassa meressä (12.7.2010)

Merestä on tullut niin meluisa, että jos valaat haluavat tulla kuulluksi, ne joutuvat nostamaan volyymiaan. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin ensimmäisen kerran, että valaat sopeuttavat äänenvoimakkuutensa ympäristön melun mukaan. Lue lisää...

9.7.2010 Helsingin Sanomat / Jani Kaaro

▲Alkuun


Venäjä perustaa valtavia luonnonsuojelualueita (12.7.2010)

Venäjä perustaa seuraavien kymmenen vuoden aikana useita luonnonsuojelualueita, joiden yhteenlaskettu laajuus vastaa lähes Sveitsin valtion pinta-alaa. Näin Venäjä aikoo lunastaa kansainvälisen velvoitteensa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Lue lisää...

9.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Iijoen lohitilanne on tyrmäävän heikko (12.7.2010)

Iijokeen on saatu siirrettyä tänä kesänä vasta yksi radiolähettimellä varustettu lohi. "Yhteensä olemme saaneet tähän mennessä kolme lohta, joista kaksi oli niin huonokuntoisia, että ne jouduttiin tappamaan. Tyrmäävän heikko saalis", Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Panu Orell huokaa. Lue lisää...

8.7.2010 Kaleva / Heini Strand

▲Alkuun


Sinilevät runsastuneet merialueilla (12.7.2010)

Sinilevää on Syken mukaan merialueilla nyt hieman enemmän kuin keskimääräisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sinileväkukinnat ovat runsastuneet merialuiella sekä pinta- että pinnanalusvedessä. Lue lisää...

8.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Tenon naaraskalojen määrät laskussa pitkällä aikavälillä (12.7.2010)

Tenon lohitutkijat ovat huolissaan isompien naaraskalojen määrän laskusuunnasta pitkällä aikavälillä. Tämän kesän kolmannen merivuoden kalat ovat kuitenkin paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin, sillä sillimäärät ovat tällä haavaa meressä valtavia. Lue lisää...

7.7.2010 YLE Saame / Ailu Valle

▲Alkuun


Islannin EU-jäsenyyden ehto: valaanpyynnin lopettaminen (12.7.2010)

Euroopan parlamentti pitää valaanpyynnin lopettamista Islannin EU-jäsenyyden ehtona. Jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa alkoivat viime kuussa. EU-parlametti hyväksyi Islannin hakemuksen keskiviikkona. Samalla se kuitenkin vaatii, että Islanti lopettaa kokonaan valaiden pyynnin ja luopuu kaikista kansainväliselle valaanpyyntikomitealle esittämistään ehdoista. Lue lisää...

7.7.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Merilohen nousu Iijoelle takkuilee (8.7.2010)

Iijokisuun lohenkalastajat ovat olleet viime aikoina huonotuulisia huonoista merilohisaaliista johtuen, sillä jokainen pyyntiponnistus käy kukkarolle ja nostaa pyyntikustannuksia.

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeelle on onnistuttu pyytämään heinäkuun toiseen päivään mennessä vain 4 lohta. Näistä kaksi on karantenialtaassa ja kaksi tutkimuskäytössä.

Eräsuunnittelija Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksesta sanoo tilanteen näyttävän paljon huolestuttavammalta kuin on osattu odottaa. Iijoen lohien palaavat määrät näyttävän pienentyneen entisestään.

Luhta epäilee jossakin kohtaa saattavan tulla vastaan raja, ettei sukukypsää merilohta vaellakaan riittävästi eteläiseltä Itämereltä Perämerelle ja edelleen lijokisuuhun. Hän korostaa viime talven olleen kova jäätalvi Itämerellä ja lohien luultavasti uineen paljon etelämmäksi. Tämän lisäksi lohenpyynti on voimakasta eteläisellä Itämerellä.

lijokisuun edustalla liikkuu Iijoen lohen lisäksi muun muassa Oulujoen ja Simojoen kantaa olevia lohia. Ylisiirtokaloja kaivattaisiin tälle kesälle 150 yksilöä, mutta kalastajat ovat odotelleet toistaiseksi aika turhaan lijokeen leimautuneita.

Luhta muistuttaa, että kalastajia on useampia ja siirtolohien on oltava jokisuuhun vaeltaneita, mieluummin jokeen nousevia. Hän kuitenkin uskoo, että jo viitenä keväänä istutetut valtavat määrät lohen- ja meritaimenen poikasia pelastavat lohitilannetta. Osan niistä pitäisi palata lijoelle jo ensi keväänä.

Syynä lohikatoon on pidetty Itämerellä harjoitettua lohipolitiikkaa, eteläisen Itämeren voimakasta meripyyntiä ja jopa laitonta lohenpyyntiä.

RKTL:n kalantutkimuksen päällikkö Jaakko Erkinaro myöntää lijokisuun olleen tänä keväänä ja kesänä erityisen hiljainen merilohien osalta, kuten myös Simojoella ja Tornionjoella. Hän kuitenkin toivoo lohen olevan tulossa pohjoiseenkin, sillä etelässä lohta on saatu juhannuksen jälkeen jo paremmin.

Toisaalta hän on huolissaan nykyisestä Itämeren avomerenpyynnistä, joka on muuttunut v. 2008 kielletystä ajoverkkokalastuksesta voimakkaampaan ajosiimapyyntiin, jolla saadaan merkittäviä kalamääriä. Tämä leikkaa pohjoiseen palaavaa lohimäärää varsinkin silloin, jos sumapyynti kasvaa entisestään.

Itämeri on haavoittuvainen ekosysteemi. Perämerien lohien tärkein syönnösalue on pääallas, jossa tapahtuvat myös suurimmat mm. ravinnonpuutteen ja -laadun sekä ympäristötekijöiden aiheuttamat poikaskuolleisuudet. Jopa 80-90% sadastatuhannesta lohenpoikasesta kuolee ennen saaliskokoa ihmisten pyyntiin, jonka jälkeen kalastus leikkaa oman osuutensa.

Aikuisten lohien kokonaismäärä vaikuttaa aikaisempaa pienemmältä.

Lue juttu kokonaisuudessaan tiistain (6.7.) lehdestä.

6.7.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Tutkija: Tenon saalismäärien tulkitsemisessa oltava tarkkana (8.7.2010)

RKTL:n tutkijan mukaan Tenon saalismäärien ja -tilastojen tulkinnassa on noudatettava tarkkaavaisuutta. Muutaman viime viikon aikana levinneet saalistiedot ovat olleet ristiriitaisia. Lue lisää...

6.7.2010 YLE Saame/ Ailu Valle

▲Alkuun


Kemijoki tyhjeni ravuista (8.7.2010)

Rapurutto on levinnyt Kemijoessa Rovaniemen yläpuolelle. Tautia on havaittu jo Jokelassa, 30 kilometriä Rovaniemeltä yläjuoksuun päin. Rovaniemen alapuolinen Kemijoki on jo käytännössä tyhjentynyt ravuista. Lue lisää...

6.7.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Katiskakalastus on uusi kesähitti (8.7.2010)

Metsähallitus on ensimmäistä kertaa vertaillut laajasti pyydyskalastajien saalispalautteita. Palaute paljasti, että pyydyskalastajien keski-ikä on noussut 59 vuoteen. Katiskan käyttö lisääntyy nopeasti. Kuhasta on tullut yllättäen Kainuun merkittävimpiä saaliskaloja. Metsähallitus pystyy nyt kertomaan uuden järjestelmän ansiosta pyydettäessä jopa vesistökohtaisia tietoja kalastuksesta. Lue lisää...

6.7.2010 Metsäalan Ammattilehti

▲Alkuun


Hauki ja ahven pääsaaliita (7.7.2010)

Valtion vesillä Pohjois-Pohjanmaalla kalastavat saavat keskimäärin 2,5 kiloa kalaa kalastuskertaa kohden. Metsähallituksen tuore selvitys kertoo, että haukea saaliista on kolmannes, ahventa viidesosa sekä muikkua ja siikaa reilu kymmenen prosenttia saaliista. Lue lisää...

5.7.2010 YLE Oulu

▲Alkuun


Kemijokisuulla heikko lohikesä (7.7.2010)

Kemijokisuun lohikesä ei näytä kaksiselta. Kalastusmestari Jukka Viitalan mukaan hyvänä indikaattorina tunnettu Kaakamoniemen pato on antanut vain viidenneksen normaalikesien kalamäärästä. Lue lisää...

5.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Luvattomia pyytäjiä taas liikkeellä Tornionjoella (7.7.2010)

Tornionjoella paljastui viikonloppuna kolme laitonta kalastustapausta. Lapin rajavartioston partio havaitsi viikonlopun aikana Ylitorniolla kolme tapausta, joissa lohta pyydettiin kulkuverkoilla laillisen pyyntiajan ulkopuolella. Lue lisää...

5.7.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Tietoa kalalöydöistä ei kerätä keskitetysti (7.7.2010)

Nokkakala ei ole ainut harvinainen kalavieras Pohjanlahden vesissä vaan sinne eksyy aina silloin tällöin etelävirtauksien mukana valtamerien kalaerikoisuuksia. Makrillin ja tonnikalan sukuisten kalojen lisäksi havaintoja on tehty erilaisista pikkuhaista. Lue lisää...

5.7.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Harvinainen nokkakala tarttui verkkoon Kokkolassa (7.7.2010)

Suomessa harvinainen nokkakala tarttui siikaverkkoon perjantaina Kokkolan Lohtajalla. Kalan pituus oli 70 cm ja paino 450 grammaa. Saalis oli esillä Marinkaisten kylän kalajuhlilla sunnuntaina. Kala oli tarttunut marinkaislaisen kalastajan Harri Lahden verkkoon Lohtajan lähivesiltä. Lue lisää...

5.7.2010 YLE Keski-Pohjanmaa

▲Alkuun


Suoperhosia tarkkaillaan keskikesällä (7.7.2010)

Keskikesä on parasta aikaa perhosten tarkkailuun. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen Perhostutkijain Seura keräävät nyt havaintoja soilla elävistä perhosista. Siivekästä lumoa -hankkeessa tarkempaan seurantaan on valittu 12 kiinnostavaa lajia. Valokuvia soilla kuvatuista perhosista pyydetään lähettämään myös Ikkuna Suomen Luontoon -foorumin kautta. Lue lisää...

2.7.2010 Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Lapin tekojärvistä pyydetään särkeä siian tieltä (6.7.2010)

Lapin suurista tekojärvistä pyydetään särkeä, jotta siika saisi enemmän elintilaa. Lokasta ja Porttipahdasta on noussut tänä kesänä jo 60 tonnia roskakalaa. Vastaavaa särkimäärää ei Sodankylän pohjoisosan tekojärvistä ole aiemmin pyydetty. Metsähallituksen suunnittelija Markku Seppänen arvioi, että kesän kokonaissaalis nousee sataan tonniin. Lue lisää...

4.7.2010 Lapin Kansa, STT / Anna Antila

▲Alkuun


Vastavirtaan luvassa tänä kesänä 150 aallonurhoa (6.7.2010)

Kookkaan merilohen näkemiseen on entistä suurempi mahdollisuus Iijoen voimaloiden yläpuolisilla vesialueilla, kunhan luvatut 150 merivaellukseltaan palannutta emolohta kuskataan jokialueelle. Viime vuonna pisimmälle rientänyt siirtolohi havaittiin n. 100 km istutuspaikaltaan ylävirtaan.

Vanhempi suunnittelija Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo lohien alkaneen valua Perämeren jokisuille, ja myös Iijokisuulta saadut ensimmäiset emot ovat karanteenialtaissa. Lohet ovat myöhässä tänä vuonna johtuen osaltaan Itämeren pääaltaan veden kylmyydestä.

Osa viime vuonna siirretyistä 50 lohesta on edelleen matkalla alavirtaan, ja vaelluspoikaset eli smoltit ovat lähteneet ensimmäiselle merivaellukselleen nykyisiltä kotipaikoiltaan. Osa niistä on merkitty radiolähettimellä mm. vaellusaikaisen kuolleisuuden ja vaellusnopeuden selvittämiseksi.

Vaelluskalat palaavat Iijokeen –hankkeessa selvitetään Iijoen alkuperäislohikannan selviytymismahdollisuuksia joen keskijuoksulla ja sivujoissa merkitsemällä siirtolohet radiolähettimillä. Seurannalla on jo saatu rohkaisevia tutkimustuloksia, ja se on vahvistanut käsitystä lohien kyvystä laskeutua voimalaitoksen turbiineista alavirtaan.

Kalastusmestari Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksesta kertoo kutemaan valmistautuvia lohipareja paikannetun viime syksynä Korpi- ja Livojoen lisäksi myös Iijoen pääuomasta. Pääosa vuoden 2009 siirtolohista jäi talvehtimaan Iijoen pääuoman ja sivujokien rauhallisemmille alueille.

Vaelluskalojen poikaset oppivat paluureitin kotikoskelleen laskeutuessaan 2-3 vuoden ikäisinä smoltteina mereen kasvamaan. Merivaelluksen jälkeen ne ovat ensisijaisesti palaamassa tälle alueelle.

Tänä kesänä lohen ja meritaimenen poikasia on istutettu Iijokeen erityisen runsaasti. Vastakuoriutuneita poikasia on istutettu n. 373 000 ja lohen 1-vuotiaita poikasia n. 74 000 peräti 70:lle eri koskialueelle. Lisäksi virta-alueilla esiintyy edellisvuonna istutettuja poikasia.

Poikaset saatiin hankkeen alueen vesialueen omistajien ja eräiden järjestöjen toimesta. Merkittävän osan poikasista lahjoitti Ohtaojan kalanviljelylaitos. Istutustyöt hoiti Metsähallitus avustajineen.

Luhta muistuttaa, että lohen- ja taimenenpoikasta ei ole lupa kalastaa tai ottaa saaliiksi. Jokainen lohenpoikanen voi merivaellukselta palatessaan olla 10-kiloinen emolohi, joka tuottaa tuhansia lohenpoikasia. Kalastusta valvotaan ja emolohien mahdollista jälkeläistuottoa selvitetään sähkökoekalastusten avulla.

Pirkko-Liisa Luhta arvelee Iijoen kalaportaiden saannille olevan erinomaisen hyvät mahdollisuudet. Rakentaminen voisi alkaa ehkäpä jo 2014. Ruotsissa sekä Kolumbiajoella on kalaportailla saatu erinomaisia lohikalojen nousutuloksia. Ruotsissa niinkin hyviä kuin 80-90 prosenttisia.

23.6.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Suviaika tuo satoja kalastajia Ohtaojalle Oulun seudulta (6.7.2010)

Toukokuun alussa alkavan ja syyskuun lopussa päättyvän kalastuskauden aikana Ohtaojan urheilu- ja virkistyskalastusalueella käy useita satoja kalastajia, jotka viihtyvät joella jopa viikon, hyödyntäen jonkin verran muitakin paikallisia palveluja.

Jukka ja Hannu Lehtola sekä Pekka Poikkimäki Oulun seudulta saapuivat Ohtaojalle vuokauden reissulle. Hannun ensisaaliina oli yli 40-senttinen harri, jonka lisäksi he tavoittelivat joen omaa istutustaimenta, -harjusta sekä puronieriää.

Palautteen mukaan Ohtaojan painopisteinä ovat erämaisemalliset arvot, viihtyisyys rantalaavuineen ja monille tärkeä saalisvarmuus, vaikkei mistään kala-altaasta olekaan kysymys. Saalisvarmuus on sitä, että Ohtaojalla on lohikanta, mistä pyytää. Kalastusmestari Erkki Säkkinen Taivalkosken riistan- ja kalantutkimuksesta kertoo, että jokeen istutetaan joka viikko esim. pyyntikokoista taimenta ja nieriää sekä suuriakin harjuksia.

Ohtaoja on lähdepitoinen Iijoen sivujoki. Se poimuilee matkallaan Iijokeen liki RKTL:n kalanviljelylaitosta ja tutkimusasemaa, jonka vesiviljelypuoli on tunnettu mittavasta mädintuotannosta ja uhanalaisten kalakantojen, kuten Iijoen alkuperäisen lohen, säilyttämisestä.

Virkistysalueella on mittaa 2,5 kilometriä. Kalastus tapahtuu pääasiassa perholla ja Iipalla.

Vanha meritaimenen kutujoki nousi uuteen kukoistukseen 1990-luvulla harjusistutusten vanavedessä. Siitä alkoi Ohtaojan kalakuume. Joessa on ollut aina hyvä ja ”luontainen” harjuskanta, jonka lisäksi siihen istetaan isojakin harjuksia.

Iiijoesta saatiin hiljattain 1,5 kilon harjus. Säkkisen mielestä Ohtaojaan istutettu laitoskala ei juurikaan uiskentele kotirantojaan kauemmaksi ja Ohtaojalta on matkaa kilometrikaupalla ylävirtaan Iijoen ensimmäisille koskille. Hänen mielestään harjuksen ulkonäkö ja ehyt selkäpurje viittaavat luonnonkalaan, mutta koskaan ei voi olla täysin varma ilman tarkkaa tietoa kalan saantipaikasta.

Salmo-sukua hellästi hoivaten

Tärkeimmät viljelykalat Ohtajoella ovat Iijoen, Torniojoen, Simojoen ja Oulujoen kantaa olevat merilohet. Taivalkosken riistan- ja kalantutkimuksessa viljellään 13 kalalajia, siika, harjus ja lohi ovat kärkipään kaartia.

Laitos on kytköksissä siian ja harjuksen luonnonravintolammikkokasvatukseen. Samalla on lisääntynyt lohikalojen istutus eri luonnonvesiin.

Kalastusmestari Matti Karjalainen kertoo yksityisten haluavan omiin luonnonvesiinsä pienempää siikaa, harjusta, taimenta ja nieriää. Kun taas vieraslupia myyvät osakaskunnat ja kalastusalueet kilosta puoleentoista taimenta, nieriää ja jonkin verran harjusta.

Iijoen vaelluskalaprojektin työllistäviä vaikutus näkyy Ohtaojalla nollavuotiaiden ja 1-vuotiaiden Iijoen lohien viljelyssä. Karjalainen sanoo lohenpoikasia ja meritaimeniakin menneen Iijoelle jo muutamana keväänä.

Mennyt ja tavallista aikaisempi kevät aiheutti Karjalaiselle ja hänen alaisilleen melkoista päänvaivaa, sillä vedenlämpö nousi toukokuulla kolmeentoista asteeseen, mikä aiheutti isoimmat tappiot mädissä.

Lue juttu kokonaisuudessaan maanantaina (21.6.) lehdestä.

21.6.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Irninjoen Vääräkoskea kunnostetaan entiselleen (6.7.2010)

Irninjoella kunnostetaan kalataloudelliset näkökohdat huomioon ottaen neljän kilometrin pätkä. Tästä johtuen Iijoenvesistössä on meneillään uittosäännön kumoaminen jokiosuudella Irninpato - Pudasjärven Jonku.

Kaivinkone tuotiin kesäkuun ensimmäisenä aika lähelle Irninpatoa, Vääräkoskelle. Työmaapäällikkö Jukka Pekkala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo Vääräkosken rakenteen olevan aika hyvän, josta uittoväylä on pilannut vain osan. Joella päästäänkin hyvin lähelle luonnontilaa.

Vääräkoskelle sekä muille kunnostetuille kohteille rakennetaan poikastuotanto- ja kutualueita, sekä kuskataan kutusoraa sopiviin paikkoihin. Irninjoessa viihtyvät nykyään ns. peruskalat sekä taimen ja jonkin verran harjus.

Uittosääntö kumotaan valtion budjettivaroilla, ja kustannusarvio vuodesta 2009 aina kunnostusten päätösvuoteen 2011 on noin 200 000 euroa. Uittosäännön kumoamiseen kuuluu myös uittojäänteiden poistoa, möljänpurkua, kaivinkoneen jälkien korjauksia ja uittopuun pudotuslaitureiden purkua.

Pekkala kertoo yksittäisiä kohteita olevan parikymmentä kappaletta, esim. Iijoen Hepokangas, jossa hajotettiin betoninen pudotuslaituri kierrätystasolle.

ELY-keskus on pyytänyt PVO-Vesivoimaa juoksuttamaan Irninjoen kunnostusten jälkeenkin itse Iijokeen vähintään yksi kuutio sekunnissa. Silloinkin, kun Irninpato saa olla kiinni lupaehtojen mukaisesti.

Ympäristöpäällikkö Aaro Horsma vesivoimayhtiöstä selvittää heidän juoksuttavan lisää vettä neljä kuutiota sekunnissa, kesäajan vähimmäisjuoksutuksen, kun Haapakosken voimalaitoksen virtaama laskee 150 kuutioon sekunnissa.

Lue juttu kokonaisuudessaan torstain (3.6.) lehdestä.

3.6.2010 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Ennallistaminen pyrkii alkuperäiseen (5.7.2010)

Haapajärven Natura-alueeseen kuuluvaa suoaluetta on pyritty ennallistamaan. Nykyään Köyryrimmen keskiosassa on sinne kuuluva vesi, eikä suolla liikkuminen ole enää helppoa tai ainakaan kuivaa. Lue lisää...

3.7.2010 Suomenmaa / Maija Tahkola

▲Alkuun


Iijokisoutu nauttii vapaasta joesta (5.7.2010)

Iijokisoutu lähtee matkaan 28. kerran tiistaina 6. heinäkuuta. Soutajat, melojat ja kyläläiset kokoontuvat maanantaina 5.7. Taivalkosken Jokijärvelle Saijaan soudun avajaisiin. Lue lisää...

2.7.2010 Oulu-lehti

▲Alkuun


Tenojoen lohikesä on ollut vaihteleva (5.7.2010)

Tiedot Tenon lohikesästä ovat ristiriitaisia. Ala-Tenon kalastajat ja RKTL kertovat, että saaliit ovat olleet kohtuullisia mutta eivät mainittavan suuria. Sen sijaan Ylä-Tenolla on saatu hyviä saaliita, sanoo yrittäjä Petteri Valle Utsjoelta. Lue lisää...

2.7.2010 YLE Lappi / Tapio Nykänen

▲Alkuun


Kirjolohi edelleen tärkein viljelty ruokakalamme (5.7.2010)

Kirjolohi on edelleen Suomen tärkein viljelty ruokakala. Sitä tuotettiin viime vuonna 12,7 miljoonaa kiloa, kun ruokakalaa yhteensä kasvatettiin 13,6 miljoonaa kiloa. Yhteismäärä on lähes sama kuin vuonna 2008. Lue lisää...

1.7.2010 Maaseudun Tulevaisuus / Maija Ala-Siurua

▲Alkuun


Särkiä survotaan suohon Sodankylässä (5.7.2010)

Särkikalaa on Lokasta pyydetty suurilla rysillä kesäkuun alusta saakka. Tavoitteena on parantaa erityisesti siian menestymismahdollisuuksia. Lokan kalasta jopa 70 prosenttia on särkeä. Lue lisää...

1.7.2010 YLE Lappi / Hillevi Antikainen ja Tapio Nykänen

▲Alkuun


Taimenkannan elvytys lähtee puroista (2.7.2010)

Purojen kunnostamisella on merkittävä vaikutus meritaimenkannan elvyttämisessä. Taimenta esiintyy luontaisesti enää vain harvoissa pohjalaisjoissa ja -puroissa. Suomen luonnonsuojeluliitto parantaa tällä viikolla vanhaa taimenpuroa Karijoen Kariluomalla. Lue lisää...

30.6.2010 YLE Pohjanmaa / Sami Pöntinen

▲Alkuun


Pyydyskalastus innostaa edelleen etenkin vanhempaa polvea (2.7.2010)

Pyydyskalastus vetää edelleen kalastajia. Metsähallituksen eräsuunnittelija Mikko Rautiaisen mukaan kalastus verkoilla ja katiskoilla on kasvattanut suosiotaan. Lue lisää...

30.6.2010 YLE Pohjanmaa

▲Alkuun


Perhokalastus aloitetaan kääntämällä kiviä (2.7.2010)

Kivien alla piileskelevät hyönteiset joutuvat syyniin, kun Simojoen Lohirantaan saapuneet perhokalastuskurssilaiset opettelevat tunnistamaan eliöitä alan gurun Veli Autin opastuksella. Todellinen perhokalastaja tietää, mitä hyönteisiä eri kalat syövät. Lue lisää...

30.6.2010 Pohjolan Sanomat

▲Alkuun


Kansalaiset mukaan tulvasuunnitteluun (2.7.2010)

Laki tulvariskien hallinnasta ja eräät siihen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan tänään.Lain mukaan vesistöjen tulvimisesta, merenpinnan noususta aiheutuvista tulvista ja taajamien rankkasadetulvista aiheutuvat riskit arvioidaan ja riskien hallinta suunnitellaan koko maassa nykyistä järjestelmällisemmin ja yhdenmukaisemmin. Lue lisää...

30.6.2010 Suomenmaa

▲Alkuun


A-studio: Suomesta tulossa uraanin viejä (2.7.2010)

Suomesta tulee lähivuosina raakauraanin viejä, jos vireillä olevat kaivoshankkeet toteutuvat, kertoo keskiviikkoillan A-studio. Kainuussa mm. nikkelimalmia tuottava Talvivaaran kaivosyhtiö hakee parhaillaan lupaa uraanin liuottamiseen malmien sivutuotteena. Lue lisää...

30.6.2010 YLE Uutiset

▲Alkuun


Iijokisoutu lataa akut vapaalla vedellä (1.7.2010)

Iijokisoutu soudetaan ja melotaan tänä vuonna 28. kerran. Soutajat ja melojat lähtevät vesille heinäkuun kuudentena Taivalkosken Jokijärveltä Saijasta. Edessä on viiden päivän ajan kaunista kesäistä jokimaisemaa, rentoutumista, tanssia, koskenlaskua, saunomista, hyvää ruokaa...

Opiskelija Tiina-Mari Kärnä, 26, tulee lijokisoutuun tänä vuonna 26. kerran. Kärnä oli vauvana vanhempiensa mukana kanootissa ja siirtyi kasvaessaan Pekka Pirin veneeseen, josta taas kasvettuaan omaan kajakkiin.

Kärnälle Iijokisoutu on kesän kohokohta, jonka mukaan lomatkin järjestetään. Tärkeintä joella ovat ihmiset, ja soudusta on tullut hänelle kesäperhe, jossa tavataan vanhat ystävät.

”Viime vuosina uhka joen yllä herätti luonnon ja joen puolustamisen jälleen pintaan, perheellemme se on ollut tärkeää alusta alkaen. Siksi vanhempani tulivat alun alkaen mukaan", Kärnä sanoo.

Suomussalmella lähtöisin oleville veljeksille, Reijo ja Pertti Karhiselle tämä on 20. Iijokisoutu. Soutu on heille paras tapa aloittaa loma, joella pääsee kaikesta arjen työpuurtamisesta eroon kerralla.

Alun perin melonta ja läheisyys Kainuuseen toi heidät Iijoelle, mutta pian soudun henki ja ihmiset muodostuivat kesäiseksi soutuperheeksi.

”Vaikka kajakki on ollut kulkuneuvomme, siirryimme kolme vuotta sitten ystävämme veneen miehistöksi. Soutaen joen näkee taas eri tavalla”, he sanovat.

Sotkamolainen kuvisope Leila Viitala osallistui soutuun ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten ystävän houkuttelemana. Viitalalle kaikkein oleellisinta on joen visuaalinen kokeminen; erämainen korpivirta muuttuu vähitellen vuolaammaksi joeksi, jonka rantoja vanha ja uusi jokivarsikulttuuri reunustavat.

”Jos Iijoki ei olisi näin kaunis, tuskin se ketään jaksaisi kiinnostaa", Viitala sanoo.

Hänen ensimmäiset vuotensa soudussa taittuivat meloen. Sitten hän tilasi Pirin Pekalta veneen.

"Koska päivän soutaminen käy välillä voimille, on tärkeää että huolto pelaa, ja soudussa kaikki pelaa!” Viitala kiittelee järjestelyjä. "Niin, ilman kaikenikäisiä ihmisiä eri puolilta maata ei olisi Iijokisoutua. Yhteinen viikko joella saa aikaan hienon tunnelman ja yhteishengen."

Iijokisoudun ohjelma löytyy osoitteessa www.iijoensuojeluyhdistys.net.

Lue juttu kokonaisuudessaan kesäkuun lehdestä.

Kesäkuu 2010 Valtatie 20 / Pirkko-Liisa Luhta

▲Alkuun


Tukkilaiset tulevat Käylänkoskelle (1.7.2010)

Tukkilaiset elävät enää tarinoissa, sillä uitot ovat loppuneet. Kitkajoen Käylänkoskella näitä tasapainotaitureita voi kuitenkin ihailla. Pohjois-Kuusamossa sijaitseva Käylänkoski kerää jälleen lauantaina 10.7. tukkilaislajien taitajat kimittelemään paremmuudesta useassa lajissa.

Kisa alkaa klo 11 tukkilaismaratonilla, johon kuuluu soutu, veneen veto, sestominen, puomijuoksu ja lyhyt maastojuoksu. Tyynen veden muita lajeja ovat rullaus ja tukkilaisvala. Kisa jatkuu haastavalla koskenlaskulla Käylänkoskessa.

Tukkilaiskisoja on järjestetty Käylässä vuodesta 1992 lähtien, Suomen mestaruuksista on kilpailtu jo puolikymmentä kertaa. Tukkilaislajien taitajien joukossa on muutamia, jotka ovat oppineet taitonsa aidossa tukinuittotyössä, mutta enimmäkseen harrastajat ovat muuten vain innostuneet haastavista lajeista.

Kisapäivästä on tullut kylän kesätapahtuma, johon saapuu paikallisten asukkaiden lisäksi alueella lomailevia mökkiläisiä ja tietenkin turisteja sekä kotimaasta että ulkomailta. Tänäkin vuonna muutaman sadan asukkaan Käylän kylä odottaa tuhatpäistä yleisömäärää.

Lisätietoa tapahtumasta saa sivustolta www.käylä.fi.

Lue juttu kokonaisuudessaan kesäkuun lehdestä.

Kesäkuu 2010 Valtatie 20 / Arja Kilpivaara, tukkilaistoimikunnan vpj.

▲Alkuun


Kunnanjohtaja: Monikäyttöallas on harhautusta (1.7.2010)

Kemihaaran monikäyttöallas on harhautusyritys Vuotoksen uudelleen esille nostamiseksi, sanoo Savukosken kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Aarrevaara jätti Lapin Liiton hallitukselle eriävän mielipiteen, jonka mukaan Kemihaaran allasvaihtoehtoja ei tulisi lainkaan selvittää. Lue lisää...

29.6.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Rajajokikomissio tiukensi Outokummun lupaehtoja (1.7.2010)

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt Outokummulle uuden jätevesiluvan, joka mahdollistaa yhtiön teräs- ja ferrokromituotannon kaksinkertaistamisen Torniossa. Lue lisää...

29.6.2010 YLE Perämeri

▲Alkuun


Oulangan kansallispuistolle lahjoitus (1.7.2010)

Oulangan kansallispuisto laajenee Sallan kunnan puolella yksityisen maalahjoituksen turvin. Lahjoituksena saatava maa-alue luo kansallispuistolle uuden yhteyden Viksjärveen. Lue lisää...

29.6.2010 YLE Lappi

▲Alkuun


Katiskakalastus on uusi kesähitti (1.7.2010)

Metsähallitus on ensimmäistä kertaa vertaillut laajasti pyydyskalastajien saalispalautteita. Palaute paljasti, että pyydyskalastajien keski-ikä on noussut 59 vuoteen. Katiskan käyttö lisääntyy nopeasti. Kuhasta on tullut yllättäen Kainuun merkittävimpiä saaliskaloja. Metsähallitus pystyy nyt kertomaan uuden järjestelmän ansiosta pyydettäessä jopa vesistökohtaisia tietoja kalastuksesta. Lue lisää...

29.6.2010 Metsähallitus, Tiedote

▲Alkuun


Pyöriäishavaintoja toivotaan jälleen (1.7.2010)

Pyöriäisten havainnoista toivotaan taas ilmoituksia. Helpoimmin havainnot voi ilmoittaa internetissä Itämeriportaalin pyöriäissivuilla. Verkkosivuilta löytyy ohjeita pyöriäisen tunnistamiseen. Havainnosta voi ilmoittaa myös puhelimitse. Lue lisää...

29.6.2010 Ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Adressikilpailu Selkämeren kansallispuistosta (1.7.2010)

Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta on poikinut verkkoon adressikilpailun. Sekä suojelualueen vastustajat että puolustajat keräävät netissä kansalaisten nimiä vetoomukseen kansallispuistolakia vastaan ja sen puolesta. Lue lisää...

Kansallispuistolain vastustajien adressi

Lakiesityksen puolustajien adressi

29.6.2010 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun

◄Vanhemmat