New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Muilta virroilta

Ympäristöylitarkastaja ei ollut esteellinen Raahen kultakaivoksen lupa-asiassa (22.6.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt oman selvityksensä ympäristöylitarkastaja Juha Koskelan väitetystä esteellisyydestä Nordic Mines’ia koskevassa lupa-asiassa aluehallintovirastossa. Selvityksessä ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä Juha Koskelan olleen esteellinen käsitellessään Nordic Mines’ia koskevia lupa-asioita. Lue lisää...

21.6.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / Tiedote

▲Alkuun


Maa-aineksesta ratkaisu turvealueiden humusvesien puhdistukseen? (21.6.2012)

VTT käynnistää projektin, jonka tavoitteena on löytää uusi ratkaisu turvetuotanto- ja metsäojitusalueiden humusvesien puhdistamiseen.

VTT tutkii, voidaanko esimerkiksi saviperäistä maa-ainesta käyttää kustannustehokkaasti puhdistamiseen teollisten kemikaalien sijasta. Lue lisää...

20.06.2012 klo 11:14 Ilkka Ahtokivi / Verkkouutiset / Tiede

▲Alkuun


Saimaalla ui kymmenen radionorppaa (21.6.2012)

Kevään aikana radioseurantaan laitettujen saimaannorppien joukossa on myös kaksi tämän kevään kuuttia. Itä-Suomen yliopisto ja WWF Suomi muistuttavat, että kuuttien alkutaivalta voi helpottaa välttämällä verkkokalastusta kesäkuun lopussa päättyvän verkkokalastuskiellon jälkeenkin. Lue lisää...

20.6.2012 WWF Suomi / Tiedotteet

▲Alkuun


Ympäristöministeriltä siunaus (21.6.2012)

Nyt se on sitten nähty kirjallisena. Vihreitä edustava ympäristöministeri Ville Niinistö on antanut siunauksensa sille, että Laivakankaan kaivoksen jätevesiä johdetaan Tuoreenmaanojaan.

Niinistö vastasi eilen eduskunnassa kansanedustaja Inkeri Kerolan kirjalliseen kysymykseen, joka koski Raahessa Laivakankaalla toimivan Nordic Minesin prosessivesien johtamista mereen. Lue lisää...

20.6.2012 klo 07:52 Vappu Kallio /Raahen Seutu

▲Alkuun


Ensimmäinen Itämeren vieraslajien tunnistusopas ilmestyi (20.6.2012)

Vieraslajeista on nyt saatavilla suomenkielinen tunnistusopas, joka kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista vieraslajeista. Oppaan toivotaan auttavan lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille, sillä rannikolla tavattavat vieraslajit tulevat heikosti esiin ympäristöseurannoissa. Erillistutkimukset ja yleisöhavainnot ovatkin tärkeä ja joskus ainoa keino saada tietoa näistä lajeista. Lue lisää...

18.6.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Tiedotteet

▲Alkuun


Maapallon vesitaseesta tehdyt arviot eivät ole luotettavia (20.6.2012)

Karlsruhen teknillisen instituutin julkaiseman tutkimuksen mukaan maapallon vesitaseesta tehdyt arviot eivät ole luotettavia.

Hydrologit ja ilmastotutkijat arvioivat uudelleen kolmen tuoreimman ilmakehä- ja valtamerimallin suhteessa vesitaseeseen ja vertailivat tuloksia vuosien 1989–2006 mittaustietoihin. ”Haihdunnan, pilvien ja sadannan välisen yhteyden ymmärtäminen paremmin myös alueellisella tasolla on tärkeää, koska ilmastonmuutos ja sen vaikutukset vesivaroihin vaativat sopeutumista”, sanovat tutkijat Harald Kunstmann ja Christof Lorenz. Lue lisää...

17.6.2012 klo 11:05 Miina Rautiainen / Tekniikka & talous / Ympäristö

▲Alkuun


Vesienhoitosuunnitelmat päivitetään – puhtaat vedet vaativat tekoja (16.6.2012)

Parhaillaan valmisteltavissa vesienhoitosuunnitelmissa tullaan kertomaan, mikä on jokien, järvien, rannikkovesien sekä pohjavesien tila ja miten vesien tilaa aiotaan parantaa. Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa vesienhoitosuunnitelmiin laajan, 17.12.2012 saakka kestävän kuulemisen kautta. Lue lisää...

15.6.2012 Ympäristöministeriö / Tiedote

▲Alkuun


Aloitteita kansallispuistoista toivotaan heinäkuun loppuun mennessä (16.6.2012)

Ympäristöministeri Ville Niinistö linjaa syyskuussa, miten ministeriöön tulleiden kansallispuistoaloitteiden kanssa edetään. Ministeriöön on kevään aikana tullut puolen kymmentä aloitetta, ja uusia aloitteita työstetään vielä eri tahoilla. Ministeri Niinistö toivoo, että kaikki aloitteita nyt suunnittelevat tahot lähettäisivät esityksensä pikaisesti ministeriöön. Jos aloite saapuu ympäristöministeriöön 31.7. mennessä, se ehtii mukaan yhteiselle arviointikierrokselle Lue lisää...

15.6.2012 Ympäristöministeriö / Tiedote

▲Alkuun


Kirjoituskilpailu kutsuu kalajuttuja Pohjois-Suomesta (15.6.2012)

Iso Siika -kilpailussa etsitään kalaan ja kalastamiseen liittyviä kirjoituksia. Aiheiden toivotaan sijoittuvan Pohjois-Suomeen.

Iso Siika -kirjoituskilpailu on valtakunnallinen ja kaikille avoin.

Kirjoitukset voivat olla tosia tai keksittyjä kertomuksia, tarinoita, muistelmia, novelleja tai vaikka runoja. Lue lisää...

14.6.2012 klo 08:34 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Kampakosteikko puhdistaa Teuronjoen vesiä (15.6.2012)

Kampakosteikko vie enemmän tilaa kuin veden ravinteiden määrää pienentävä tavallinen kosteikko. Se on mutkikkaampi rakentaa mutta samalla tavallista tehokkaampi vesistön puhdistaja. Koekosteikkoja löytyy mm. Hämeenlinnan Tuuloksesta ja Lopelta. Lue lisää...

14.6.2012 klo 15:40 Anne-Maria Niskanen / Yle Häme

▲Alkuun


Ilmastonmuutos pistää Suomen vesistöt sekaisin: Luvassa tulvia ja kuivuutta (15.6.2012)

Ilmastonmuutos tulee muuttamaan merkittävästi Suomen jokien ja järvien käyttäytymistä, käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta raportista Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen.

Loppukesän kuivakaudet pahenevat ja vedenkorkeudet jäävät totuttua alemmas. Toisaalta järvien vedenkorkeudet ja jokien virtaamat kasvavat erityisesti talvisin, kun sateet tulevat aiempaa useammin lumen sijasta vetenä. Tämän lisäksi lumipeite sulaa useammin jo talviaikaan, mikä osaltaan kasvattaa virtaamia. Toisaalta keväiset sulamistulvat pienenevät samasta syystä. Lue lisää...

14.6.2012 Lasse Leipola / Vihreä Lanka

▲Alkuun


Ilmastonmuutos muuttaa jokien virtaamien ja järvien vedenkorkeuksien vuodenaikaisia vaihteluja (15.6.2012)

Ilmastonmuutos tulee merkittävästi muuttamaan jokien virtaamien ja järvien vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua. Talvella vedenkorkeudet ja virtaamat kasvavat selvästi etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa, koska entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta sulaa talvella. Keväällä lumen sulamistulvat pienenevät lauhempien talvien johdosta Etelä- ja Keski-Suomessa. Kesällä vedenkorkeudet alenevat useissa järvissä aikaisen kevään ja kasvavan veden haihtumisen vaikutuksesta. Loppukesän kuivuus ja alhaiset vedenpinnat tulevat olemaan joillain järvillä entistä suurempi ongelma. Lue lisää...

14.6.2012 Suomen ympäristökeskus / Tiedotteet

▲Alkuun


Kitkan lahdet jo reheviä (15.6.2012)

Euroopan suurimmaksi lähteeksi mainitun Kitkajärven vedenlaatu on suurilla selkävesillä yhä maineensa veroista, mutta lahdissa tilanne on jo toinen: vedet ovat alkaneet rehevöityä, ja vuosi vuodelta yhä enemmän. Lue lisää...

14.6.2012 klo 06:07 Heikki Ketola / Kaleva

▲Alkuun


Meret sitovat kolmanneksen hiilidoksidista - ja kärsivät siitä (13.6.2012)

Hiilidioksidipäästöt eivät ainoastaan lämmitä maapalloa, vaan muuttavat myös merien tilaa. Kasvihuonekaasut liukenevat meriveteen ja kiihdyttävät happamoitumista, joka taas vaikeuttaa eliöiden toimintaa ja vaikuttaa koko ekosysteemiin. Lue lisää...

12.6.2012 klo 20:50 Jenni Frilander / Yle Uutiset

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksen jätevedet 3,5 kilometrin päähän asutuksesta (12.6.2012)

Kiistely Raahen kultakaivoksen jätevesiputken meripaikasta on päättynyt. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vei putken kauemmaksi kuin kaivoksen esitys alunperin oli. Lue lisää...

12.6.2012 klo 9:17 Yle Oulu

▲Alkuun


Joki tarvitsee paikallista hoitajaa (11.6.2012)

Talkootyön merkitys kasvaa vesistöjen kunnostuksissa. Viranomaisen rooli on nykyään olla asiantuntijana ja jossain määrin myös rahoittajana

Kansalaisaktiivisuus on yhä tärkeämmässä roolissa vesistöjen kunnostamisessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan paikallisten toimijoiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa esimerkiksi kalakantojen elvyttämisessä. Lue lisää...

8.6.2012 klo 10:49 Niklas Joki / Yle Kymenlaakso

▲Alkuun


Kultakaivoksen jätevesiputken rakentaminen etenee (11.6.2012)

Raahen kaivosalueelta mereen johtavasta maaputkesta on rakennettu nyt noin neljäsosa. Kultakaivos on saanut olla tähän asti tuotannossa ilman poistoputkea, eikä sen rakentamista ole muun muassa valitusten takia päästy aloittamaan aiemmin. Lue lisää...

7.6.2012 klo 17:19 Kirsi Karppinen / Yle Oulu

▲Alkuun


Stuk: Raahen louhosvesien uraanipitoisuus sama kuin monissa porakaivoissa (8.6.2012)

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) tekemien mittausten mukaan Nordic Minesin Raahen kultakaivoksen jätevesien uraanipitoisuus on 150-200 mikrogrammaa litrassa. Samanlaisia lukemia mitataan monissa porakaivovesissä. Lue lisää...

6.6.2012 Kaleva

▲Alkuun


Kallavesi on sukeltajan hylkyparatiisi - katso video (7.6.2012)

Kallavedellä on toistakymmentä laivan hylkyä, joita sukellusharrastajat voivat käydä tutkailemassa. Syvimpiin vesiin ei aloittelija aina uskalla, mutta kokeneemmat sukeltajat auttavat mieluusti innokkaita. Lue lisää...

7.6.2012 klo 7:43 Sini Ojanperä / Yle Savo

▲Alkuun


Venäläiset myöntävät Laukaanjoen fosforipäästöt (6.6.2012)

Fosforitin lannoitetehtaan omistava EuroChem syyttää päästöistä tulvia. Yhtiö kertoo padonneensa fosforipitoisia pintavesiä luonnonlampiin tehtaan läheisyyteen ja puhdistavansa vedet ennen kuin ne päätyvät Laukaanjokeen. Tehdas sijaitsee Suomenlahden etelärannikolla Kingiseppissä. Lue lisää...

6.6.2012 klo 14:01 Petri Manssila / Yle Uutiset

▲Alkuun


STUK: Raahen kultakaivoksen jätevesissä kerrottua enemmän uraania (6.6.2012)

Säteilyturvakeskuksen tekemissä mittauksissa kaivoksen louhosvesien uraanipitoisuus oli 150-200 mikrogrammaa litrassa, kun toukokuussa kerrottu tulos oli keskimäärin 130 mikrogrammaa litrassa. STUK kuitenkin painottaa, ettei löydetty uraanimäärä ole terveydelle vaarallinen. Lue lisää...

6.6.2012 klo 12:47 YLE Oulu

▲Alkuun


Suomalaiset käynnistävät laajan yhteistyön Laukaanjoella (6.6.2012)

Venäläisen Laukaanjoen (Luga) varrella sijaitsevan Fosfarit-lannoitetehtaan päästöt ovat vähentyneet kevään aikana merkittävästi. Tähän on selityksenä nopeasti rakennetut ojitus- ja puhdistusjärjestelmät. Itämeren alueella toimiva John Nurmisen Säätiö on tehnyt fosforipäästöjen vähentämiseksi tuloksellista yhteistyötä tehtaan omistavan EuroChemin kanssa jo tammikuusta asti. Lue lisää...

6.6.2012 klo 13:27 Turun Sanomat

▲Alkuun


WWF palkitsee norpan suojelijat Maailman ympäristöpäivänä (6.6.2012)

WWF juhlistaa Maailman ympäristöpäivää jakamalla tänään 20 000 euron suuruisen Pandapalkintonsa. Palkinto myönnetään kokonaan yhdelle hakijalle, luontokuvaaja ja -toimittaja Juha Taskisen ja norppa-asiantuntija Mervi Kunnasrannan työryhmälle. Työryhmän mittavassa elokuva- ja kirjahankkeessa paneudutaan saimaannorpan ja kolmen muun makean veden hylkeen yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä suojeluun. Lue lisää...

5.6.2012 WWF / Tiedotteet

▲Alkuun


Ilosaarirock rahoittaa kutupaikkoja (6.6.2012)

Kesäfestivaali Ilosaarirockin lahjoittamilla varoilla on rakennettu yhdeksän lampea uhanalaisuudeltaan vaarantuneelle rupiliskolle. Kutupaikkojen lisäksi rupiliskolle on tehty nimikkolaulu. Lue lisää...

5.6.2012 klo 11:47 Riikka Heikkilä / Yle Pohjois-Karjala

▲Alkuun


Itämerestä löytyi ehkä maailman vanhin katiska (6.6.2012)

Yksi katiskoista hiiliajoitettiin 9 000 vuoden taakse. Löytö tehtiin meren pohjasta Skoonen rannikolla. Lue lisää...

5.6.2012 klo 15:53 Marika Kataja-Lian / Yle Uutiset

▲Alkuun


Tulvasuojelun tietotaito häviämässä eläköitymisen takia (6.6.2012)

Porissa jatketaan jälleen töitä tulvavahinkojen estämiseksi. Kokemäenjoen pengertä vahvistetaan parhaillaan Isojoenrannalla ja töitä riittää myös monessa muussa kohteessa. Ongelmaksi tulvasuojelussa on tullut suurten ikäluokkien eläköityminen. Eläkeläisten myötä alalta on hävinnyt suuri määrä tarvittavaa tietotaitoa. Lue lisää...

4.6.2012 klo 16:12 Tapio Termonen / Yle Satakunta

▲Alkuun


Suomalaistutkijat vielä kerran näytteenottoon Venäjälle (6.6.2012)

Suomalaiset ottavat tällä erää tiistaina viimeisen kerran vesinäytteitä Laukaanjoella (Luga) Venäjällä. Näytteitä ottamaan matkaavat Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tutkijat. Tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka paljon Laukaanjoen kautta virtaa fosforia Suomenlahteen Lue lisää...

4.6.2012 klo 11:23 Turun Sanomat

▲Alkuun


Itämeren tutkimukseen uusi monitieteinen riskianalyysiprofessuuri (5.6.2012)

Suomeen on perusteilla uusi professuuri, joka keskittyy Itämeren riskien monitieteiseen analyysiin. Helsingin yliopiston, Merikotka-tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n yhteisprofessuurin tehtävänä on erityisesti uusien laskennallisten menetelmien kehittäminen. Lue lisää...

1.6.2012 Itämeriportaali / Tiedotteet

▲Alkuun


Vesiväylien hoito siirtyy yksityisille (30.5.2012)

Liikennevirasto kilpailuttaa loputkin sisävesi- ja meriväylien hoitopalvelut vuoden loppuun mennessä. Väylien hoito avattiin kilpailulle viime vuonna. Valtio ostaa palveluja noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa. Lue lisää...

30.5.2012 klo 9:30 Petri Manssila / Yle Uutiset

▲Alkuun


Suljetuista kaivoksista voi tulla satojen vuosien riesa (30.5.2012)

Jopa kymmenistä lopetetuista kaivoksista virtaa happamia, metallipitoisia vesiä luontoon eri puolilla Suomea. Paikoin on valitettu esimerkiksi järvien haisevan

Kaivosten päästöt voivat jatkua satoja vuosia kaivoksen sulkemisen jälkeen. Jälkihoitoa ei ole ratkaistu lopullisesti myöskään uusissa, Talvivaaran kaltaisissa suurkaivoksissa. Lue lisää...

29.5.2012 klo 17:08 Antti Pilke / Yle Uutiset

▲Alkuun


Korkea järven pinta tekee itäviitasta pohjoisviitan (29.5.2012)

Järvien vedenpinnat ovat niin korkealla, että veneväyliä osoittavat merimerkit voivat johtaa harhaan. Kun vesi peittää väylän viitan alimman värin, se muuttuu merkitykseltään täysin erilaiseksi. Väylillä ajelehtii myös monenlaista rannasta lähtenyttä rojua. Lue lisää...

28.5.2012 klo 7:19 Keijo Salokangas / Yle Savo

▲Alkuun


Itämeren alueen vesiviljelyn tilaa ja tulevaisuuden kehitystarpeita pohdittiin monelta eri näkökannalta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä kansainvälisessä vesiviljelyn konferenssissa Säätytalolla Helsingissä 4–5.102011. (28.5.2012)

Conference Report on nyt valmistunut. Lue lisää...

25.5.2012 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / julkaisut

▲Alkuun


Meriharjuskantaa yritetään pelastaa viljelyllä (28.5.2012)

Uhanalaiseksi luokiteltua meriharjusta on tarkoitus ottaa emokalaviljelyyn Keminmaan kalanviljelylaitokselle. Lue lisää...

24.5.2012 klo 9:49 Kati Siponmaa / Yle Perämeri

▲Alkuun


Puolet kulutetusta vedestä tulee ulkomailta (22.5.2012)

Suomalaisen vesijalanjälki on vuorokaudessa huimat 4000 litraa. Puolet määrästä kuluu ulkomaisten hyödykkeiden tuotannossa. Kuiviin maihin kohdistuvaa taakkaa voi pienentää suosimalla kotimaista. Lue lisää...

22.5.2012 klo 13:42 Katja Koljonen / Maaseudun tulevaisuus

▲Alkuun


Tilanne vaikeutuu kultakaivoksella (22.5.2012)

Runsaat sateet ovat vaikeuttaneet Raahen kultakaivoksen jätevesitilannetta entisestään. Lisätilaa kaivoksen vesille etsitään nyt kaivospiirin sisällä olevasta luonnonlammesta. Se joudutaan ensin juoksuttamaan tyhjäksi, kaivoksen johtaja Krister Söderholm kertoo. Lue lisää...

21.5.2012 klo 15:36 Tuulikki Nousiainen / Raahen Seutu

▲Alkuun


Tehostettu valvonta vaikuttaa. Öljypäästöt vähentyneet Itämerellä (19.5.2012)

Laittomien öljypäästöjen aiheuttama kuormitus on vähentymisestään huolimatta öljyonnettomuuksia suurempi uhka Itämerelle.

Suurin osa Itämereen joutuvista saasteista ei kuitenkaan ole peräisin alusliikenteestä vaan rantavaltioiden muodostamalta valuma-alueelta, toteaa Länsi-Suomen merivartioston entinen komentajan kommodori Henrik Wärnhjelm. Hän kirjoittaa alusten laittomien öljypäästöjen Itämeren hyvinvoinnille asettamista haasteista Centrum Balticum-säätiön pullopostiviestissä. Lue lisää...

18.5.2012 14.33 Kansan Uutiset / Verkkolehti

▲Alkuun


Alusten laittomat öljypäästöt haasteena (19.5.2012)

Todennäköisyyslaskennan perusteella suuren öljyvahingon sattuminen Itämerellä on vain ajan kysymys. Öljyonnettomuudet ovat vilkkaasta meriliikenteestä huolimatta kuitenkin olleet Itämerellä tähän saakka hyvin harvinaisia. Tavallisempia ovat sen sijaan aluksista peräisin olevat laittomat operatiiviset öljypäästöt. Laittomien öljypäästöjen aiheuttama kuormitus rasittaa itse asiassa Itämerta enemmän kuin tähän mennessä Itämerellä tapahtuneet öljyonnettomuudet. Lue lisää...

18.5.2012 12.00 Henrik Wärnhjelm / Pulloposti / Centrum Balticum

▲Alkuun


Presidentti Niinistö kaipaa lisää pakkoja Itämeren suojeluun (15.5.2012)

Hän lisäisi Itämeren rantavaltioille velvoitteita suojelutyön tehostamiseksi. Presidentti Sauli Niinistö miettisi, miten voitaisiin lisätä Itämeren suojelutoimien velvoittavuutta meren rantavaltioille. Velvoitettavuus on tullut presidentin mieleen, kun hän on pohtinut selitystä suojelutyön tulosten riittämättömyyteen. Lue lisää...

14.5.2012 klo 15:12 Ari Hakahuhta / Yle Uutiset

▲Alkuun


Päättäjän voimaton purkaus: ”Systeemi on mätä” (14.5.2012)

Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pyry-Pekka Suonsivu (kesk.) arvostelee voimakkaasti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksiä Laivakankaan kaivoksen toiminnasta. Lue lisää...

9.5.2012 19:00 Teemu J. Kammonen / Uusi Suomi

▲Alkuun


Ministerit erimielisiä kaivosalan valvonnan lisäämisestä (13.5.2012)

Häkämies ei lupaa lisäresursseja. Niinistö vaatii valvontaresurssien lisäämistä. Elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) ja ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) ovat eri linjoilla siitä, pitäisikö kaivosteollisuuden valvontaan saada lisätyövoimaa. Häkämiehen mukaan alalle ei ole toistaiseksi luvassa lisäresursseja. Niinistö puolestaan vaatii valvontaresurssien lisäämistä. Lue lisää...

11.5.2012 klo 9:03 Annette Blencowe / Yle Uutiset

▲Alkuun


Kaivoksen putkisavotta pääsi vauhtiin (13.5.2012)

URAKKA Paljon kuuluisuutta saanut kaivoksen purkuputki peittyy metri metriltä maan uumeniin.

Purkuputken asennustyöllä on kiire, kaivoksen johtaja Krister Söderholm korostaa.

– Jotta maanviljelyyn kohdistuvat haitat saataisiin minimoitua, pelto-osuudet halutaan saada valmiiksi ennen kevätkylvöjen alkamista. Lue lisää...

11.5.2012 klo 08:09 Tuulikki Nousiainen / Raahen seutu

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksella puuttuu prosessivesien purkuputki (13.5.2012)

Nordic Minesin Raahen kultakaivoksella olisi pitänyt olla mereen johtava prosessivesien purkuputki valmiina jo viime syksynä. Putki puuttuu edelleen, vaikka kullan tuotanto kaivoksella lähestyy jo sataa kiloa kuukaudessa. Lue lisää...

11.5.2012 klo 6:03 Timo Myllykoski / Kaleva

▲Alkuun


Soininvaara tyrmää Suomen epäisänmaallisen kaivospolitiikan (13.5.2012)

Kansanedustaja Osmo Soininvaara moittii kovin sanoin Suomen kaivospolitiikkaa. Hän ihmettelee hallituksen hinkua lahjoittaa kovalla kiireellä Suomen mineraalivarat ulkomaille. Soininvaaraa kummeksuttaa vallitseva löytäjä saa pitää -periaate.

–Jos menen Saudi-Arabiaan ja löydän sieltä öljyä, en saa pitää sitä, mutta jos saudiarabialainen tulee Suomeen ja löytää suuren kultaesiintymän hän saa pitää sen eikä tarvitse maksaa kuin prosentin murto-osa, Soininvaara vertasi tuoreen Vihreä politiikka -kirjansa julkistamistilaisuudessa. Lue lisää...

11.5.2012 klo 12:08 Turun Sanomat

▲Alkuun


Suomi voi joutua maksumieheksi arktisen alueen öljyonnettomuudessa (13.5.2012)

Suomalaiset jäänmurtajat ovat lähteneet kiisteltyihin Shellin öljynporauksiin Alaskan rannikolle. Tämän takia Suomi saattaa joutua korvausvastuuseen mahdollisessa öljyonnettomuudessa. Valtion omistajaohjaus kiistää Suomen korvausvelvollisuuden. Lue lisää...

11.5.2012 klo 11:49 Jenni Frilander / Yle Uutiset

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto vastustaa kultakaivoksen ympäristölupaa (13.5.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Raahen kaivoksen jätevesiluvan välitöntä peruuttamista. Kaivos sai määräaikaisen luvan keskiviikkona. Lue lisää...

10.5.2012 klo 7:24 YLE Oulu

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto valittaa Raahen jätevesipäätöksestä (13.5.2012)

(9.5.2012) Suomen luonnonsuojeluliitto valittaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, joka sallii Raahessa sijaitsevan Laivakankaan kultakaivoksen jätevesien johtamisen suoraan Tuoreenmaanojaan. Lue lisää...

10.5.2012 Suomen LUonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Uraani tuli yllätyksenä (13.5.2012)

Raahen kultakaivoksen louhoksen vesien uraanipitoisuudet tulivat yllätyksenä ympäristöviranomaisille.

– Louhoksen alueelta otetuissa vesinäytteissä uraania oli 130 mikrogrammaa litrassa, ja tämä on keskiarvoluku, kertoo ympäristöylitarkastaja Tarja Savela Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Kaivosyhtiö on mitannut oma-aloitteisesti louhosvesien uraanipitoisuuksia kevään aikana. Lue lisää...

10.5.2012 07:43 Tuulikki Nousiainen / Raahen Seutu

▲Alkuun


Kultakaivoksen ympäristöpäällikkö kiistää esteellisyytensä (13.5.2012)

Raahen kultakaivoksen ympäristöpäällikkö Juha Koskela kiistää esteellisyytensä, kun hän päätti virkamiehenä kaivoksen luvista. Perjantaina ilmestyvä Suomen Luonto kertoo, että Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa työskennellyt Koskela siirtyi Nordic Minesin kaivoksen palkkalistoille noin kaksi kuukautta sen jälkeen kun hän oli myöntänyt kaivokselle kaksi lupaa. Lue lisää...

9.5.2012 Helge Murtovaara / Kaleva

▲Alkuun


Korhonen Raahen kultakaivoksesta: Peli vihellettävä poikki (13.5.2012)

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen peräänkuuluttaa viranomaisvastuuta Raahen kultakaivoksen jätevesikysymyksessä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Raahen kultakaivokselle myöntämän lupapäätöksen mukaan kaivosyhtiö saa lokakuun loppuun saakka johtaa louhos- ja kuivatusvesiä sekä niitä selvästi likaisempia allasvesiä Tuoreenmaanojaan, vaikka ympäristöluvan muutosta vastusti muun muassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Korhonen ihmettelee, miten Raahen kaivos sai ylipäänsä käynnistää toimintansa ennen kuin sillä oli riittävät järjestelmät jätevesien hoitoon. Lue lisää...

9.5.2012 16.15 Sirpa Koskinen / Kansan Uutiset

▲Alkuun


Mitä teemme kaivosten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi (13.5.2012)

Moni suomalainen on huolestuneena kysynyt, miksi kaivosteollisuus saa pilata yhteistä ympäristöämme. Monet ovat toivoneet, että viranomaiset ja päättäjät voisivat voimakkaammin puuttua ympäristöongelmiin vaikka tarvittaessa keskeyttämällä kaivoksen toiminta. Olen heidän kanssaan samaa mieltä. Siksi olen ympäristöministeriössä käynnistänyt lukuisia toimia kaivosten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Lue lisää...

9.5.2012 Vihreä blogi / Ville Niinistö

▲Alkuun


Lugajoen fosforipäästöt romahtivat kevätkaudella (13.5.2012)

Alkuvuoden mittaukset osoittavat, että fosforipäästöt Venäjältä Suomenlahteen laskevaan Lugajokeen ovat pienentyneet tuntuvasti vuodenvaihteen jälkeen. Kingseppin lannoitetehdas ei edelleenkään päästä suomalaistutkijoita alueelleen selvittämään päästöjen lähdettä. Lue lisää...

8.5.2012 klo 23:04 Vesa Sundqvist / Yle Uutiset, Ville Kolari / Yle Uutiset

▲Alkuun


Kalottiakatemiassa pohditaan veden merkitystä (13.5.2012)

Vuosittain järjestettävä Kalottiakatemia on kansainvälinen foorumi tieteidenväliselle sekä tieteen ja politiikan väliselle keskustelulle Tänä vuonna akatemia järjestetään 28.5.–4.6. Rovaniemellä, Kiirunassa, Abiskossa, Tromsøssa ja Inarissa. Lue lisää...

7.5.2012 Lapin Yliopisto

▲Alkuun


Avi: Kaivoksen vesiä saa laskea Tuoreenmaanojaan (9.5.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nordic Mines Oy:lle määräaikaisen luvan johtaa Laivakankaan kaivoksen louhos- ja aluekuivatusvesiä ja vesivarastoaltaaseen kerättyjä ylimääräisiä vesiä väliaikaisesti Tuoreenmaanojaan. Lupa on voimassa 30.10.2012 asti.

Vesien tilapäisestä johtamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää pilaantumista tai terveyshaittaa. Vesienjohtaminen voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Lue lisää...

9.5.2012 klo 8:43 Raahen Seutu

▲Alkuun


Raahen kultakaivos saa laskea jätevesiä luontoon (9.5.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keskiviikkoaamuna julkaiseman päätöksen mukaan lupa annetaan, jotta kaivoksen täyttymässä oleva vesienkeruuallas ei pääsisi tulvimaan hallitsemattomasti luontoon. Raahen kaivoksen jätevesistä on löytynyt yllättäen myös uraania.

Raahen kultakaivos saa laskea jätevesiään luontoon. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaivokselle määräaikaisen luvan johtaa vesiä Tuoreenmaanojaan lokakuun 2012 loppuun asti. Lupa mahdollistaa jäteveden päästämisen luontoon kaikkiaan noin 600 000 kuution verran. Lue lisää...

9.5.2012 klo 8:01 Kirsi Karppinen / YLE Oulu

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksen jätevesiallas täyttymässä (8.5.2012)

Altaaseen mahtuu enää vajaat 100.000 kuutiota vettä. Vielä maaliskuun lopulla vapaata tilaa oli noin kolme kertaa enemmän.

Raahen kultakaivoksen jätevesiallas on täyttymässä. Altaassa on tilaa enää vajaalle 100.000 kuutiolle vettä. Vielä maaliskuun lopulla vapaata tilaa oli noin kolme kertaa enemmän. Lumien sulaminen vauhditti odotetusti altaan täyttymistä vapun tienoilla. Kaivoksen johtajan Krister Söderholmin mukaan tilanne kaivoksella ei ole vielä akuutti, mutta esimerkiksi kovat kaatosateet muuttaisivat sen nopeasti pahemmaksi. Lue lisää...

8.5.2012 klo 9:40 Ari-Pekka Sirviö / Yle Oulu

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksen ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö irtisanoutui (8.5.2012)

Raahen kultakaivoksen ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Juha Koskela ehti työskennellä kaivoksella vain runsaan vuoden. Koskelan työsuhde kultakaivokseen herätti kohua, koska hän oli aiemmin Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tekemisissä kultakaivoksen lupien kanssa. Lue lisää...

8.5.2012 klo 5:56 Ari-Pekka Sirviö / Kirsi Karppinen / Yle Oulu

▲Alkuun


ELY-keskus: Talvivaara johtaa harhaan (8.5.2012)

Pohjois-Savon ELY-keskus ei pidä kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnissa ilmoittamia sulfaattipitoisuuksia oikeina.

Pohjois-Savon ELY-keskus pitää Talvivaaran antamia tietoja kaivoksen vesistövaikutuksista osittain harhaanjohtavina.

Kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa on muun muassa esitetty, että sulfaattipitoisuudet olisivat palanneet lähes normaalille tasolle kaivoksen lähijärvissä Salmisessa ja Kalliojärvessä. ELY-keskuksen mukaan pitoisuudet ovat Kalliojärvessä kuitenkin jopa 500-kertaisia luonnontilaan verrattuna. Lue lisää...

7.5.2012 klo 15:51 Veli-Pekka Hämäläinen / Yle Savo

▲Alkuun


Laittomat öljypäästöt Itämereen vähentyneet (7.5.2012)

Laivojen Itämereen päästämät laittomat öljypäästöt ovat vähentyneet useiden vuosien ajan. Vuodesta 1999 päästöjen määrä on vähentynyt 75 prosentilla. Lue lisää...

7.5.2012 YLE Uutiset /Jussi Hanhivaara

▲Alkuun


Valokuvia Itämeren rannoilta ja pinnan alta (7.5.2012)

Kaksi vuotta, kaksi miestä, reput ja kamerat. Mukaan pakattiin kohdealueen kartta ja sitten matkaan. Tuliaisena matkoilta tuli vino pino huikeita kuvia ja paljon kysymyksiä. Lue lisää...

7.5.2012 YLE Uutiset / Riikka Tujula

▲Alkuun


Luonnonsuojelupäällikkö: Sinilevää luvassa viimevuotista vähemmän (28.4.2012)

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen luonnonsuojelupäällikkö Pentti Välipakka sanoo, että Kaakkois-Suomen Ely-keskuksessa ollaan valmiita lähtemään Lugajoelle, jollei Suomen ympäristökeskuksesta enää löydy väkeä sinne. Lue lisää...

26.4.2012 YLE Kymenlaakso / Petri Lassheikki

▲Alkuun


Meri tutkitaan pohjia myöten (28.4.2012)

Merialueiden tilasta on tekeillä kaikkien aikojen laajin selvitys. Valmisteilla olevan merenhoitosuunnitelman tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää...

26.4.2012 YLE Keski-Pohjanmaa / Ari Vihanta

▲Alkuun


Tutkimus: Saharassa valtavat vesivarat (25.4.2012)

Brittiläiset Lontoon yliopiston ja British Geological Surveyn tutkijat selvityksen mukaan Afrikan pohjavesivarannot ovat satakertaiset verrattuna maan pinnalla oleviin vesivaroihin.

Afrikkaa on pidetty mantereena, jolla on niukat vesivarannot. Uusi pohjavesiä koskeva tutkimus kumoaa tämän uskomuksen. Varsinkin Saharan autiomaan alla on valtavat vesivarannot. Lue lisää...

20.4.2012 YLE Uutiset / Yrjö Kokkonen

▲Alkuun


Talvivaara: Laakajärven suola laimenee parissa vuodessa (25.4.2012)

Kaivosyhtiön mukaan pitoisuudet ovat normaalilla tasolla jo vuonna 2015. Suolan määrä vähenee jo nyt.

Kaivosyhtiö Talvivaara uskoo pystyvänsä vähentämään vesistön sulfaattikuormitusta merkittävästi. Laakajärven yhtiö uskoo puhdistuvan suolasta jo lähivuosina. Lue lisää...

23.4.2012 YLE Savo/ Kaija Kervinen

▲Alkuun


Näytteenotto Lugajoella jatkuu lähiaikoina (23.4.2012)

Näytteenotto Venäjän Lugajoella jatkuu viimeistään toukokuun alkuun mennessä. Näytteenoton jatkamisesta päätettiin tänään torstaina Itämeren suojelukomission HELCOMin johtaman suomalais-venäläisen BALTHAZAR-projektin kokouksessa. Näytteiden avulla yritetään selvittää Lugajoen (Laukaanjoen) kautta Itämereen valuvien huomattavien fosforimäärien lähdettä. Lue lisää...

19.4.2012 Yle Uutiset

▲Alkuun


ELY: Ei Raahen kultakaivoksen jätevesialtaan vesiä luontoon (23.4.2012)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suhtautuu kielteisesti Raahen kultakaivoksen suunnitelmiin laskea sen vesivarastoaltaaseen kerätyt jätevedet luontoon. Sen sijaan louhos- ja kuivatusvedet voitaisiin ELY:n mukaan johtaa lähivesiin. Lue lisää...

18.4.2012 Yle Oulu / Kirsi Karppinen

▲Alkuun


Helcom: Suomalaistutkijat fosforimittauksiin kiireesti takaisin Venäjälle (19.4.2012)

Itämeren suojelukomission Helcomin projektipäällikkö Kaj Forsius sanoo, että fosforipäästötutkimukset Lugajoella olisi polkaistava uudelleen käyntiin mahdollisimman pikaisesti. Tälle viikolle suunniteltu yksi näytteenotto kuitenkin peruuntuu varmasti. Lue lisää...

16.4.2012 Yle Uutiset / Merja Niilola

▲Alkuun


Viranomainen esittämään Talvivaaran väliaikaista sulkemista? (18.4.2012)

Suomen Luonnon tietojen mukaan neljän Ylä-Savon kunnan yhteinen ympäristöviranomainen harkitsee esittävänsä ensi viikolla virallisesti Ely-keskukselle ja lupaviranomaiselle, että Talvivaaran kaivos suljettaisiin, kunnes kaivoksen sulfaattipäästöt on saatu turvalliselle tasolle. Aiemmin mikään viranomaistaho ei ole esittänyt näin kovia toimia. Lue lisää...

13.4.2012 Suomen Luonto blogit

▲Alkuun


Syke: Pidätyksellä yhteys Lugajoen päästöpaljastuksiin (15.4.2012)

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja arvelee, että suomalaistutkijan pidätyksellä on yhteys Lugajoen fosforikuormituksen paljastumiseen. Pääjohtaja Lea Kauppi sanoo, että Syke aikoo olla yhteydessä Venäjän viranomaisiin, jotta tutkijalta takavarikoitu tietokone saataisiin takaisin. Lue lisää...

13.4.2012 Yle Kotimaa

▲Alkuun


Venäläisviranomaiset pidättivät Syken tutkijan (15.4.2012)

Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet ja kuulustelleet tuntikausia Suomen ympäristökeskuksen tutkijaa. Erikoistutkija Seppo Knuuttila oli ottamassa venäläisten kanssa sovittuja näytteitä, joilla yritetään selvittää Lugajoen kautta Itämereen valuvien huomattavien fosforimäärien lähdettä. Lue lisää...

13.4.2012 Yle Kotimaa

▲Alkuun


Venäläisyhtiö syyttää Syken tutkijaa omavaltaisuudesta (15.4.2012)

Venäläinen Eurochem-yhtiö syyttää Suomen ympäristökeskuksen tutkijaa Seppo Knuuttilaa omavaltaisuudesta ja riidan haastamisesta. Yhtiön mukaan tutkija tunkeutui viisi kilometriä luvattomasti yhtiön Fosforit-tehtaan alueelle Lugajoella Kingisseppissä Suomenlahden etelärannalla. Lue lisää...

13.4.2012 Yle Kotimaa

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksen jätevesistä useita kannanottoja (13.4.2012)

Raahen kultakaivoksen ympäristöluvan muutoshakemus on kirvoittanut useita kannanottoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Kaivos on hakemassa lupaa johtaa jätevesiään luontoon, koska sen vesille tarkoitettu keräysallas saattaa täyttyä. Lue lisää...

11.4.2012 Yle Oulu

▲Alkuun


Ajankohtainen tulvatilanne (12.4.2012)

Lämpeneminen nostaa virtaamia etelärannikolla ja Etelä-Pohjanmaalla. Voimakkaimmin virtaamat nousevat Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla, missä suurin osa lumesta on vielä sulamatta. Lue lisää...

12.4.2012 ELY-keskus

▲Alkuun


ELY-keskus ei keskeytä Raahen kultakaivosta (11.4.2012)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hylännyt Raahen kultakaivoksen toiminnan keskeyttämistä koskevat vaatimukset. ELY:n mukaan keskeyttämiselle ei ole riittäviä perusteita, koska kaivoksen toiminnasta ei ole aiheutunut välitöntä ja konkreettista terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista. Lue lisää...

30.3.2012 Yle Oulu

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksen jätevesisoppa jää viranomaisten käsiin (11.4.2012)

Kiehunta Raahen kultakaivoksen jätevesiongelman ympärillä yltyy. Louhoksen kuivatusvesien lisäksi kaivosyhtiö voi joutua päästämään myös likaisempia keräysaltaan vesiä luontoon. Asukkaat puolestaan ovat järjestämässä keskustelutilaisuutta sunnuntaina. Lue lisää...

16.3.2012 Yle Oulu

▲Alkuun


Raahen kaupungilta tyrmäys kultakaivokselle: "Ei jätevesiä luontoon!" (30.3.2012)

Raahen kaupunki ei hyväksy Raahen kultakaivoksen suunnitelmia laskea jätevesiään luontoon. Kaivoksen olisi pitänyt tiedottaa kaupunkia vesiongelmastaan paremmin, sanoo Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pyry-Pekka Suonsivu. Lue lisää...

28.3.2012 Yle

▲Alkuun


Nikkelikaivos kuumensi tunteet Sonkajärvellä (25.3.2012)

Sonkajärvellä käytiin torstai-iltana räiskyvää keskustelua Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksesta. Alle 5 000 asukkaan Sonkajärvellä naapurikunnan nikkelikaivoksesta keskustelemaan oli saapunut jopa parisataa ihmistä. Kaivoksen vastustajat nousivat heti alussa kapinaan, koska katsoivat Talvivaaran ja viranomaisten edustajien saaneen liikaa puheaikaa. Lue lisää...

23.3.2012 Yle

▲Alkuun


Itämeri makeutuu - lajit taantuvat (24.3.2012)

Itämeri on Turun yliopiston tuoreimpien tutkimusten mukaan makeutunut viime vuosikymmeninä. Varsinkin 70-luvulla merivesi makeutui selvästi. Makeutuminen on seurausta siitä, että sateet ovat lisääntyneet useita kymmeniä prosentteja viime vuosikymmenten aikana, varsinkin Itämeren pohjoisosissa. Veden suolapitoisuus määrittää kaikkien eläin- ja kasvilajien levinneisyyden Itämeressä. Lue lisää...

22.3.2012 Yle

▲Alkuun


Rapuruton eteneminen Kemijoella hidasta (23.3.2012)

Rapurutto etenee tutkijoiden mukaan Kemijoessa hitaasti. Itä-Suomen yliopiston tutkimus on vahvistanut epäilyn, että rapuruton kyky tappaa vaihtelee eri ruttokantojen välillä. Lue lisää...

21.3.2012 Yle

▲Alkuun


Kultakaivoksetkin tuottavat ympäristöongelmia (23.3.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolestunut eri puolilta Suomea kantautuvista kaivostoiminnan ympäristöongelmista. Talvivaaran myrkkypäästöt eivät ole jäämässä ainoaksi tapaukseksi. Myös Raahen ja Oriveden kultakaivoksissa on havaittu toistaiseksi ratkaisemattomia jätevesiongelmia. Lue lisää...

22.3.2012 SLL

▲Alkuun


Ympäristöministeri väläyttää kaivosten lupakäytäntöjen tiukentamista (23.3.2012)

Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan on mietittävä, voidaanko kaivoksille antaa jatkossa poikkeuslupia toiminnan käynnistämiseen, ennen kuin esimerkiksi kaikki jätevesijärjestelmät ovat kunnossa. Asia nousi ajankohtaiseksi, kun Raahen kultakaivoksen jätevesiongelmat tulivat ilmi. Lue lisää...

21.3.2012 Yle

▲Alkuun


Valtamerille aiheutuvien tuhojen hinta nousee tuhansiin miljardeihin (23.3.2012)

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat tuhot maailman valtamerille tulevat tulevaisuudessa kalliiksi, mikäli päästöjä ei vähennetä. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan vuosisadan loppuun mennessä kustannukset nousevat 2 biljoonaan dollariin vuodessa, jos ilmaston lämpeneminen jatkuu samaan tahtiin. Lue lisää...

21.3.2012 Yle

▲Alkuun


Meristä kootaan tietopankkia päätöksenteon tueksi (22.3.2012)

Merialueita halutaan yhä useammin hyödyntää taloudellisesti: osa haluaa esimerkiksi nostaa merialueilta soraa tai hiekkaa, osa taas rakentaa tuulivoimapuistoja. Päätöksiä tehtäessä myös ekologiset ja virkistykselliset asiat on huomioitava. Tiedon lisäämiseksi Suomen ja Ruotsin meritutkijat aikovat koota tutkimustiedon kaikkien saatavilla olevaan tietokantaan. Lue lisää...

20.3.2012 Yle

▲Alkuun


Maailman vesipäivänä puhutaan veden ja ruuan riittävyydestä (22.3.2012)

Perinteistä YK:n Maailman vesipäivää vietetään torstaina 22.3.2012. YK on valinnut teemaksi veden ja ruuan riittävyyden. Se kiinnittää huomiota ihmisen käyttämän ravinnon vesijalanjälkeen. Syömällä tomaatin kulutamme 13 litraa vettä ja appelsiinin 50 litraa. Naudanlihakilon tuottaminen kuluttaa jo 15 000 litraa vettä, vehnäkilon 1500 litraa. Lue lisää...

21.3.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Itämeren hapeton alue Tanskaakin suurempi (20.3.2012)

Itämeren pääaltaalla on tällä hetkellä laajempi hapeton alue kuin koskaan. Näin uskoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuutila, jonka mukaan 70-80 metrin syvyydestä alkava alue on suurempi kuin Tanskan pinta-ala. Lue lisää...

17.3.2012 Yle

▲Alkuun


Meri- ja kalatalousrahasto sekä maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen esillä neuvostossa (20.3.2012)

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee maaliskuun kokouksessaan EU:n kalastuspolitiikasta. Esillä ovat mm. meri- ja kalatalousrahasto sekä kalansaaliiden poisheitto. Lisäksi neuvostolla on käsiteltävänään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Lue lisää...

16.3.2012 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Raahen kultakaivoksen jätevesisoppa sakenee (16.3.2012)

Lupaviranomainen vaatii jätevesiensä kanssa kamppailevalta Raahen kultakaivokselta tarkkoja selvityksia ongelmiin johtaneista syistä. Mikäli Nordic Mines ei saa tilannetta nopeasti hallintaan, väläyttää kaivosta valvova ylitarkastaja jopa kaivoksen sulkemisen mahdollisuutta. Lue lisää...

14.3.2012 Yle

▲Alkuun


Pyöriäiset eivät enää lisäänny Suomen merialueilla (16.3.2012)

Pyöriäinen valittiin vuonna 2010 ensi kertaa mukaan Suomen nisäkäslajiston uhanalaisuusarviointiin. Se nousi heti uhanalaisten nisäkkäiden Punaiselle listalle. Pyöriäisen katsotaan kuuluneen Suomen alkuperäiseen lajistoon 1900-luvun alkupuolelta tehtyjen lisääntymishavaintojen perusteella. Havaintoja poikasista ei enää ole kuitenkaan tehty. Lue lisää...

14.3.2012 Yle

▲Alkuun


Ympäristöministeri: Itämeren tila ei parane syyllistämällä (16.3.2012)

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) korostaa maatalouden ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä Itämeren suojelussa. Tänään Raumalla Meremme tähden -tilaisuudessa puhuneen Niinistön mukaan maatalouden fosforikuormitukseen puuttuminen on todella tärkeätä koko Itämeren kannalta. Hän kuitenkin muistuttaa, että tavoitteisiin ei päästä syyllistämisen avulla. Lue lisää...

14.3.2012 Yle

▲Alkuun


Suomalaiset pääsevät mittaamaan EuroChemin fosforipäästöjä (16.3.2012)

Kingiseppissä sijaitsevan EuroChem-konsernin lannoitetehtaan fosforipäästöjen mittaamisesta on syntynyt sopu suomalaisten ja venäläisten kesken. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV3:n uutiset. Lue lisää...

13.4.2012 Yle

▲Alkuun


Kevättulvan ei uskota äityvän pahaksi (15.3.2012)

Tulvaherkkien jokien jään paksuutta ja lumen vesiarvoja seurataan nyt tarkkaan. Hyvät sääolosuhteet saattavat helpottaa tulvakautta tänä vuonna, arvioi tulva-asiantuntija. Lue lisää...

12.3.2012 Yle

▲Alkuun


Tutkimus: Grönlannin jäätikkö luultua alttiimpi ilmaston lämpenemiselle (14.3.2012)

Jos maapallon hiilipäästöjä ei valvota, voi Grönlannin jäätikkö sulaa kokonaan 2 000 vuodessa. Viidesosa jäätiköstä katoaisi vedeksi 500 vuodessa, ennustaa sunnuntaina julkaistu tutkimus. Grönlannissa on maapallon toiseksi suurimmat jäätiköt Etelämantereen jälkeen. Lue lisää...

12.3.2012 Yle

▲Alkuun


Vuosikirja Suomen vesi-, lumi- ja jääoloista ilmestyi viimeisen kerran - nettipalvelu lopettaa satavuotisen perinteen (12.3.2012)

Hydrologinen vuosikirja 2006–2010 on ilmestynyt. Samalla päättyi pitkä perinne – julkaisu on viimeinen perinteiseen tapaan taulukkoyhteenvetona tehty vuosikirja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ensimmäinen hydrologinen vuosikirja kattoi vuodet 1911–1912. Suomen vesi-, lumi- ja jääoloista ehti siis ilmestyä tilastoyhteenveto tasan sadan vuoden ajalta. Lue lisää...

9.3.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Lannoitejätti EuroChem kiistää Luga-joen fosforipäästöt (7.3.2012)

Lannoitetehdas Phosphoriten nykyinen toiminta ei ole ollut fosforimäärän kohoamisen lähteenä Luga-joessa, sanoo venäläisyhtiö EuroChem tiedotteessaan. Se omistaa Kingiseppissä sijaitsevan Phosphoriten tehtaan. EuroChemin edustajat osallistuivat Itämeren suojelukomission Helcomin Itämeren kokoukseen Helsingissä. Lue lisää...

7.3.2012 Tekniikka ja talous /Helena Raunio

▲Alkuun


Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut (7.3.2012)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Metsähallituksen ja alueen maanomistajien edustajien kanssa laatinut hoito ja käyttösuunnitelman Kokkolan saariston Natura 2000 -alueelle. Suunnitelma on EU-rahoitetun hankkeen tulos ja sen tavoitteena on yhdistää alueen hoito ja käyttö luonnonsuojelun tavoitteiden kanssa. Lue lisää...

6.3.2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Reuters: Meret happamoituvat hurjaa tahtia (7.3.2012)

Meret happamoituvat nopeammin kuin kertaakaan 300 miljoonaan vuoteen, kertoo uutistoimisto Reuters. Happamampi merivesi syövyttää muun muassa koralleja tuhoten tärkeitä elinympäristöjä. Happamoitumisen taustalla on ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrän nousu ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut esiteollisen ajan 280 miljoonasosasta 392 miljoonasosaan. Lue lisää...

2.3.2012 Vihreä Lanka

▲Alkuun


Riuttoja ja hiekkasärkkiä Natura-suojeluverkostoon (3.3.2012)

Valtioneuvosto on tänään päättänyt laajentaa Suomen Natura 2000-verkostoa viidellä avomerelle sijoittuvalla suojelualueella. Päätöksellä suojellaan kahta vedenalaista luontotyyppiä: riuttoja ja hiekkasärkkiä. Lue lisää...

2.3.2012 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Selkäkarvaan liimatut lähettimet kertovat Haukiveden norppien liikkeistä (2.3.2012)

Radioseurannassa olevat norpat saavat selkäänsä kevyesti liimatun lähettimen. Liimaa on niukasti eläimen turvallisuuden takia, siksi lähettimet myös putoilevat helposti. Kahdeksan lähetintä liimattiin viime toukokuussa, nyt seurannassa on enää kolme. Lue lisää...

29.2.2012 Yle

▲Alkuun


Erimielisyys pitkittää kalastuslain uudistusta (1.3.2012)

MTK:n mielestä vesienomistajien tulisi saada kalastuslupa halvemmalla kuin muiden. Moni muukin seikka hiertää eri tahoja. Alun perin kalastuslain uudistusehdotuksen piti valmistua lokakuuksi 2010. Lue lisää...

28.2.2012 Maaseudun tulevaisuus

▲Alkuun


Rantojen ruoppaus ei ole enää läpihuutojuttu (28.2.2012)

Vuodenvaihteessa uudistunut vesilaki toi monia muutoksia, ja esimerkiksi ruoppaukseen liittyvät säännökset tiukentuivat. Nyt ilmoitus ruoppauksesta pitää tehdä aina ja lupakin tarvitaan entistä useammin. Luvanhakijoiden on syytä varautua pitkiin, vähintään puolen vuoden käsittelyaikoihin. Hakemusten käsittelyaika voikin venyä. Lue lisää...

26.2.2012 Yle

▲Alkuun


Korhonen perää kaivosyrityksiltä ympäristövastuuta (27.2.2012)

Kansanedustaja Martti Korhosen (vas.) mielestä kaivosyritysten täytyy lisätä omaa tietämystään toimintansa vaikutuksista ja vähentää aiheuttamiaan ympäristövaikutuksia.

– On kehitettävä uutta teknologiaa, vähennettävä päästöjä ja energiankulutusta. On tehostettava kaivosten sivutuotteiden hyödyntämistä, alueiden jälkihoitoa ja käyttöä. Kaivosteollisuus saavuttaa yleisen hyväksynnän vain omaa toimintaansa parantamalla, Korhonen totesi perjantaina kaivosseminaarissa Kuusamossa. Lue lisää...

24.2.2012 Kansan uutiset

▲Alkuun


Lumituiskut kohentaneet saimaannorpan pesintäoloja (27.2.2012)

Metsähallitus, WWF Suomi ja Itä-Suomen yliopisto toivovat saimaannorpan pesintäalueella liikkujilta erityistä varovaisuutta, sillä norpan poikaset syntyvät helmi-maaliskuussa. Viime viikkojen lumisateet ovat kohentaneet norpan pesintäolosuhteita, mutta lumitilanne on joillakin alueilla edelleen heikko. Pysyvä jääpeite tuli Saimaan selkävesille vasta tammikuussa ja synnytysaikaan paksut rantakinokset saattavat puuttua osasta norppaluotoja. Lue lisää...

22.2.2012 WWF Suomi

▲Alkuun


Luontohaaste-kilpailussa suojeltiin arvokkaita soita ja metsiä (22.2.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Partiolaiset ja Suomen Latu haastoivat viime vuonna Suomen kunnat ja seurakunnat toista kertaa mukaan turvaamaan luontomme monimuotoisuutta. Vuoden 2011 aikana uutta suojelualaa syntyi näin 940 hehtaaria. Voittajiksi valittiin Seinäjoen kaupunki sekä Haapajärven seurakunta. Yhteensä 9 kuntaa ja seurakuntaa ilmoitti kohteitaan haastekampanjaan. Lue lisää...

20.2.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


EIFAAC kokoontuu kesällä Hämeenlinnassa (22.2.2012)

Euroopan sisävesikalatalouskomission istunto on ensi kesänä Hämeenlinnassa. Kokouksen yhteydessä järjestetään 11.-13.6. kansainvälinen symposium teemoista vastuullinen kalavesien hoito ja raputalous osana sisävesikalataloutta. Lue lisää...

RKTL Verkkoapaja 1/2012

▲Alkuun


WWF selvitti: Näillä kulutusvalinnoilla vaikutat eniten hiilijalanjälkeesi (22.2.2012)

WWF on ensimmäisenä Suomessa selvittänyt kuluttajan päästöihin eniten vaikuttavat yksittäiset ilmastoteot. Näillä asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan liittyvillä yhdeksällä ilmastoteolla kuluttaja voi pienentää huomattavasti omaa hiilijalanjälkeänsä. Selvitys on osa perjantaina alkavaa WWF Suomen Tunnista teko-ilmastokampanjaa. Lue lisää...

21.2.2012 WWF

▲Alkuun


Miten estetään, ettei Rovaniemellä käy kuin Talvivaarassa? (22.2.2012)

Rovaniemen Luonto järjestää tiistaina 21.2. kello 18 alkaen Rovakatu 2:n Tiroli-salissa yleisötilaisuuden, jonka aiheena on kaivostoiminta – Miten estetään, ettei Rovaniemellä käy kuin Talvivaarassa? Lue lisää...

21.2.2012 Lapin kansa

▲Alkuun


Kemijärven moninaiskäytön ja kesämatkailun kehittäminen jatkuu (22.2.2012)

Kemijärven moninaiskäytön ja kesämatkailun kehittäminen vuosina 2008 – 2011 -hankkeen kevätaikaiset rakennustyöt käynnistyvät Kemijärvellä ns. "Asemanrannan nolla-alueen kunnostuksella" Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus). Lue lisää...

17.2.2012 Lapin ELY:keskus

▲Alkuun


Kauppalehti: Vapo sulkee turvesoita ja investoi vedenkäsittelyyn (20.2.2012)

Energiayhtiö Vapo sulkee 1 000–2 000 hehtaaria turvesoitaan ja investoi 30 miljoonaa euroa vesien käsittelyn tehostamiseen. Asiasta kertoo maanantain Kauppalehti Lue lisää...

20.2.2012 Vihreä Lanka

▲Alkuun


Pieni hämäläisjärvi kertoo isoista ympäristönmuutoksista (18.2.2012)

Pieni hämäläisjärvi lähialueineen on antanut arvokasta tietoa ympäristönmuutoksesta. Yli kaksikymmentä vuotta jatkunut ainutlaatuisen laaja tutkimus paljastaa isoja muutoksia ympäristössämme. Lue lisää...

16.2.2012 Yle

RKTL:n tiedote tutkimuksesta Lue lisää...

▲Alkuun


Suomen suurin kosteikko Lemille (18.2.2012)

Lemin Nuorajärvelle rakentuu tänä vuonna Suomen suurin kosteikko. Yksityiset maanomistajat rakentavat 24,5 hehtaarin kosteikon aikoinaan metsä- ja viljelyalueeksi kuivatetulle järvialueelle. Lue lisää...

16.2.2012 Yle

▲Alkuun


Vesiensuojelu tutuksi kirjastossa (15.2.2012)

Suomen Luonnonsuojeluliiton vuoden 2012 pääteema on vesiensuojelu. Vuoden 2012 lajiksi on valittu taimen, joka tarvitsee puhtaita ja vapaana virtaavia vesiä. Vesiensuojelusta koottuun näyttelyyn voi tutustua yli 200 Suomen kirjastossa lauantaihin 19. helmikuuta asti. Kuhmon kaupunginkirjaston näyttelyn on koonnut Lentua-Seura yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa. Lue lisää...

13.2.2012 Kuhmolainen

▲Alkuun


Kortteisen säännöstely mustaa veden (15.2.2012)

Järvenranta-asukkaat haluavat lopettaa Piippolan Kortteisen tekoaltaan säännöstelyn. Säännöstely likaa voimakkaasti Lamujokea, asukkaat sanovat. Lue lisää...

13.2.2012 Yle

▲Alkuun


Pusikoitunut väylänvarsi kuntoon (15.2.2012)

Ylitornion kunta odottaa yhä ELY-keskuksen rahoitusta Tornionjokivarren maisemointihankkeeseen. Väylän Komeat maisemat -hankkeen piti alkaa jo tämän kuun alussa, mutta rahoituspäätös viivästyttää aloittamista. Lue lisää...

13.2.2012 Yle

▲Alkuun


Kaloissa tiedettyä enemmän lääkejäämiä (13.2.2012)

Jätevesien mukana vesistöihin päätyviä lääkeaineita kertyy kaloihin tiedettyä enemmän. Tämä käy ilmi tuoreesta suomalaistutkimuksesta, jossa tulehduskipulääkkeissä käytettyjä aineita löydettiin luonnossa lahnoista ja särjistä. Löydös on merkittävä, sillä luonnonkaloista on tähän mennessä löydetty vain masennuslääkkeitä. Lue lisää...

11.2.2012 Turun Sanomat

▲Alkuun


Radioaktiiviselle jätteelle rakennetaan hauta Suomenlahden etelärannalle (13.2.2012)

Venäjä rakentaa maan ensimmäisen radioaktiivisen jätteen loppusijoitusluolan Sosnovyi Boriin. Vanhan ydinvoimalan viereen on määrä haudata valtava määrä matala- ja keskiaktiivista jätettä. Jätteiden joukossa on myös kymmeniätuhansia vuosia säteilevää plutoniumia. Lue lisää...

11.2.2012 Yle

▲Alkuun


Perämeren merikarttasarjasta uusi painos (12.2.2012)

Kartan syvyystietoja on päivitetty esimerkiksi Tornion, Ajoksen, Oulu – Kemin, Rahjan ja Raahen väylillä ja niiden läheisyydessä. Uudessa kartassa on huomioitu lukuisat edellisen painoksen jälkeen tapahtuneet muutokset väylissä ja niiden merkinnöissä Lue lisää...

10.2.2012 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


Kalastuslain valmistelu pettymys Luonnonsuojeluliitolle (12.2.2012)

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä maa- ja metsätalousministeriön vetämä kalastuslain valmistelu on epäonnistunut. Asetettu työryhmä ei saanut määräaikaan mennessä valmiiksi yhtään konkreettista lakipykälää. Uhanalaisten kalalajien suojelu ei myöskään edennyt. Lue lisää...

9.2.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Lugajoen fosforipäästöjen tutkinta saa vauhtia (12.2.2012)

Lugajoen fosforipäästöjen tutkinta saanee vauhtia ensi viikolla. Itämeren suojelukomissio Helcomin projektijohtaja Kaj Forsiuksen mukaan ensi viikolla pyritään käynnistämään näytteidenotto Lugan ylä- ja alajuoksulta. Näytteitä otetaan viikoittain kahden kuukauden ajan. Lue lisää...

7.2.2012 Yle

▲Alkuun


Pakkanen toi hyydeongelmat (12.2.2012)

Pakkaset ja voimakkaat tuulet ovat aiheuttaneet vesitöihin hyydeongelmia. Esimerkiksi pohjalaisjoissa pahin tilanne on Ähtävänjoella, mutta ongelmia on esiintynyt lisäksi myös Kyrönjoen vesistössä Seinäjärven alapuolella sekä Kyrkösjärven yläpuolella. Lue lisää...

7.2.2012 Yle

▲Alkuun


Kaivosalalle opas parhaista ympäristökäytännöistä (8.2.2012)

Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt on koottu kattavaksi oppaaksi alan kaikille toimijoille. Opas sisältää kaivostoiminnan koko elinkaaren aina malminetsinnästä kaivoksen suunnitteluun, tuotantoon ja sulkemiseen sekä jälkihoitoon. Lue lisää...

8.2.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Ii- ja Kemijoen lohet vaarassa ilman lisäapua (7.2.2012)

NYKYTOIMET EIVÄT riitä Ii- ja Kemijoen lohikantojen säilyttämiseen, arvioi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Sen tekemän selvityksen mukaan nykyiset tai hieman nykyistä tiukemmat kalastusrajoitukset johtavat lohikannan selvään pienenemiseen ilman tuki-istutuksia. Lue lisää...

7.2.2012 Vihreä Lanka / Lasse Leipola

▲Alkuun


Saimaannorpan pesätilanne huono - pesiä kolataan nyt ihmisvoimin (3.2.2012)

Kuluvan talven huono jää- ja lumitilanne on pakottanut norppatutkijat ja -aktiivit lumitöihin. Saimaan luontainen lumitilanne ei nimittäin riitä turvaamaan kahden viikon päästä alkavaa kuuttikautta. Lue lisää...

1.2.2012 Yle

▲Alkuun


Vesitilanne tammikuun lopussa 2012: Lumikuorma kasvanut nopeasti etelärannikolla, jäät edelleen ohuita koko maassa (2.2.2012)

Lumikuormat eivät ole tällä hetkellä missään päin Suomea poikkeuksellisen suuria, vaikka lunta onkin satanut runsaasti tammikuussa. "Lumen vesiarvo on suurimmassa osassa maata ajankohdalle tyypillinen tai sitä pienempi", toteaa hydrologi Heidi Sjöblom Suomen ympäristökeskuksesta. Nopeinta kasvu on ollut etelärannikolla kuukauden puolivälin paikkeilla, jolloin lumikuorma kasvoi noin 30 mm kymmenessä päivässä.

Hyyde nostaa jokien vedenkorkeuksia

"Kireän pakkasen myötä hyyde ja jäätyminen nostavat jokien vedenkorkeuksia monin paikoin", kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen. Siikajoessa hyyde on nostanut vedenkorkeutta lähes kaksi metriä keskimääräisen kevättulvan tasolle, mutta nousu on nyt pysähtynyt. Kireiden pakkasten ennustetaan jatkuvan koko maassa ensi viikon alkupuolelle asti, ja näin myös hyydeongelmat saattavat jatkua.

Sadanta

Tammikuun sadanta vaihteli etelän runsaasta pohjoisen niukkaan. Pohjois-Suomessa sadetta kertyi 20–40 mm eli keskimääräisen molemmin puolin. Vähiten satoi Pohjois-Lapissa, jossa sadanta oli alle 20 mm.

Lumi

Lumen vesiarvo kasvoi tammikuussa reilusti koko maassa. Lunta oli eniten Lapin lounais- ja eteläosassa sekä Koillismaalla, Kainuussa ja osassa Pohjois-Karjalaa. Näillä alueilla lumen vesiarvo oli tammikuun lopussa enimmäkseen 100–120 mm (eli lumikuorma kg/m2), paikoitellen enemmänkin. Muualla maan pohjoisosassa vesiarvo oli pääosin 70–100 mm.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Pohjoisessa vedet olivat laskusuunnassa koko tammikuun. Oulujoessa virtaamat olivat keskiarvoa pienempiä. Kemijoen virtaama oli tavallista suurempi.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat ovat suuressa osassa maata 10–40 cm yli ajankohdan keskiarvon. Talvisesta säästä johtuen pinnat ovat kääntyneet laskuun koko maassa.

Routa

Pohjoisessa routakerros vaihtelee 5–20 cm välillä. Routaa on keskimääräistä vähemmän lähes koko maassa.

Jäänpaksuus

Jäät olivat koko kuukauden ajan keskimääräistä ohuempia koko maassa. Kuukauden lopulla alkaneet ankarat pakkaset eivät ole ehtineet kasvattaa jäitä suuremmin. Tammikuun päättyessä jäänpaksuus oli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 15–40 cm. Jäät ovat yleisesti 5–30 cm ajankohdan keskiarvoa ohuempia. Ainoastaan Kilpisjärvellä mitattiin lähes keskimääräisen paksuinen jää, 58 cm.

Lue lisää...

Lähde: Suomen ympäristökeskus 1.2.2012

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastus vähentynyt 2000-luvulla (31.1.2012)

Vapaa-ajankalastajia oli Suomessa vuonna 2010 hieman alle 1,7 miljoonaa, kun heitä vielä vuosikymmenen alussa oli lähes kaksi miljoonaa. Saalis on pienentynyt reilut 10 miljoonaa kiloa. Vapaa-ajankalastajat ovat myös entistä vanhempia. Lue lisää...

31.1.2012 RKTL

▲Alkuun


Saimaannorpan pesärauha julistetaan 1.2.2012 Helsingissä (31.1.2012)

Perinteinen saimaannorpan pesärauha julistetaan huomenna 1. helmikuuta. Pesärauhan julistuksen lukee tänä vuonna saimaannorpan pitkäaikainen suojelija ja kuvaaja Juha Taskinen. Pesärauha julistetaan Helsingissä Yle:n Ison Pajan auditoriossa klo 15 jälkeen ja sitä voi seurata suorassa lähetyksessä Yle Areenassa.

WWF on julistanut pesimärauhan vuodesta 1993 lähtien. Lue lisää...

31.1.2012 WWF Suomi

▲Alkuun


Kalatalous- ja metsästystilastot nyt kätevästi suoraan tietokannasta (31.1.2012)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on avannut verkkosivuilleen uuden palvelun, jossa käyttäjät voivat räätälöidä itsellensä mieluisat tilastot suoraan tietokannasta. Tietokannan pisimmät aikasarjat ovat 30 vuoden mittaisia. Palvelu löytyy osoitteesta www.rktl.fi/tilastot/tietokanta/ Lue lisää...

30.1.2012 RKTL

▲Alkuun


Kaivos aiheutti suuren vesistöongelman Kiinassa (30.1.2012)

Suuri määrä syöpää aiheutavaa kadmiumia on päässyt jokiveteen Etelä-Kiinassa. Lähes neljää miljoonaa ihmistä on varoitettu jokiveden juomisesta. Lue lisää...

27.1.2012 Yle

▲Alkuun


Lopen uupuneet lahnat kuolivat vanhuuteen (30.1.2012)

Loppijärvessä suurella joukolla viime kesänä kuolleet lahnat kuolivat vanhuuttaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa selvisi, että kalat olivat olleet pitkään huonosti syöneitä ja nääntyneitä, mutta tauteja niistä ei löydetty. Jossain vaiheessa epäiltiin jopa maksakirroosia. Lue lisää...

27.1.2012 Yle

▲Alkuun


Ministeri Niinistö: Tarvitaan yhteistä näkemystä Venäjän fosforipäästöistä ja niiden vähentämisestä (30.1.2012)

"Suomen ja Venäjän viranomaiset, Itämeren suojelukomissio sekä Phosphoritin tehdas tarvitsevat nyt yhteisen näkemyksen Venäjällä paljastuneiden fosforipäästöjen suuruudesta ja lähteestä, jotta Venäjällä voidaan ryhtyä nopeasti toimiin kuormituksen vähentämiseksi", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Ministeri isännöi tänään kokousta, jossa eri suomalaiset toimijat keskustelivat mahdollisuuksistaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen. Lue lisää...

27.1.2012 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Suomenlahden suursaastuttaja likaa Itämerta vielä ainakin kolme vuotta - tehtiinpä mitä tahansa (30.1.2012)

Suomenlahden pahin yksittäinen päästäjä Phosphoritin lannnoitetehdas pilaa merta ainakin kolme vuotta tehtiin mitä tahansa. Fosforipuhdistamon rakentaminen kestää niin kauan. Lue lisää...

27.1.2012 Tekniikka ja talous / Helena Raunio

▲Alkuun


Kemijärveläiset valittavat Kemijärven sellutehtaan ympäristöluvasta (30.1.2012)

Joukko kemijärveläisiä on valittanut Kemijärven sellutehtaan ympäristöluvasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus tiukensi hiljattain ympäristölupaa. Lue lisää...

26.1.2012 Yle

▲Alkuun


Keskustelu Kollajan altaasta voidaan lopettaa (30.1.2012)

Aihe on loppuun käsitelty. ELY-keskuksen 23.1. antamassa virallisessa lausunnossa Kollaja-hankkeen uudesta Natura-arvioinnista todetaan tilanteen olevan ennallaan: "Puutteellisesti selvitettyjen asioiden vaikutus luontotyyppien selviytymiseen alueella voi olla niin suuri, että haitalliset vaikutukset olisivat merkittäviä, mutta asioita ei ole arvioinnissa analysoitu." Kollajan tekoallas aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia Pudasjärven ja Venkaan Natura-alueille. Natura-ohjelmassa suojellut sisämaan suistot ovat niin olennaisesti luontaisen jokitulvan luoma ja ylläpitämä systeemi, että ei ole mitään keinoa muuttaa joen juoksua ja väittää että haitat voitaisiin välttää. Kyse ei ole siis pohjapadoilla säädettävistä vedenkorkeuksista tai muusta kosmetiikasta, vaan hydrologisen kierron luonnonvoimista, jotka dynaamisesti ylläpitävät jokiympäristön luonnonoloja juuri Iijoelle ominaisina. Lue lisää...

26.1.2012 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Vesien tila paremmaksi – Kansalaiset tarvitaan mukaan uuteen vesistökunnostusverkostoon (27.1.2012)

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto tarjoaa kansalaisille järvien, virtavesien ja merenlahtien kunnostukseen liittyvän tietopankin ja yhteydenpitofoorumin sekä asiantuntijapalveluja. Suomessa on satoja kunnostusta tarvitsevia järviä, merenlahtia ja virtavesiä. Vesistökunnostusverkoston ensimmäinen kokoontuminen 26.1. käynnistää samalla uuden vesien kunnostusstrategian toimeenpanon. Lue lisää...

25.1.2012 Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Suomalaisia ei päästetty tarkastamaan Kingiseppin tehdasta (27.1.2012)

Eurochemin lannoitetehdas Venäjän Kingiseppissä kiistää olevansa Suomenlahden fosforipäästöjen lähde. Viime viikolla julkisuuteen tulleiden Itämeren suojelukomission Helcomin tietojen mukaan alueelta pääsee vuosittain Suomenlahteen tuhat tonnia fosforia. Tehdas ei päästänyt kuitenkaan asiaa tutkineita suomalaisasiantuntijoita käymään keskiviikkona tehtaalla. Lue lisää...

25.1.2012 Yle

▲Alkuun


YK: Merten suojelu olisi hyvä bisnes (27.1.2012)

Maailmanlaajuinen kalastusteollisuus nettoaisi kymmeniä miljadia enemmän vuosittain, jos kalakantojen annettaisiin toipua rauhassa, sanoi YK keskiviikkona. YK:n ympäristöohjelman UNEP:n raportin mukaan noin kolmannes maailman kalakannoista on jo loppuunkulutettu liikakalastuksen vuoksi. Lue lisää...

25.1.2012 Yle

▲Alkuun


Nouseva CO2-pitoisuus tekee kaloista hulluja (26.1.2012)

Meriveden nouseva hiilidioksidipitoisuus saa kalat käyttäytymään järjettömällä tavalla. Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan nouseva CO2-pitoisuus vaikuttaa erittäin voimakkaasti kalojen aivoihin ja hermojärjestelmään. Lue lisää...

24.1.2012 Yle

▲Alkuun


RKTL:n ennakkoarvio: merialueen ammattikalastuksen saalis lähes yhtä suuri kuin edellisvuonna (24.1.2012)

nnakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 98 miljoonaa kiloa ja kilohailia 16 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2010 runsaat viisi miljoonaa kiloa, kun taas kilohailisaalis väheni lähes yhdeksän miljoonaa kiloa. Turskaa kalastettiin miljoona kiloa. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Silakkakanta on jo pitkään ollut vahva ja sen myötä saaliskiintiö suuri. Kilohailikiintiö oli sen sijaan edellisvuosia pienempi, mikä rajoitti saalismäärää. Lue lisää...

23.1.2012 RKTL

▲Alkuun


Väitös: Kaukokartoituksella voidaan arvioida järvien tilaa entistä kattavammin (24.1.2012)

Järvien seuranta perustuu nykyisin pääasiassa näytteenottoon paikan päällä ja näytteiden analysointiin laboratoriossa. Runsasjärvisillä alueilla kuitenkin vain pientä osaa järvistä pystytään seuraamaan perinteisin menetelmin. Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Kari Kallio on väitöstyössään selvittänyt, kuinka järvien kaukokartoituksella satelliittien tai lentokoneen avulla voidaan parantaa seurannan alueellista ja ajallista kattavuutta Lue lisää...

23.1.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Mitä käy Golf-virralle? Tutkijat loivat maailman ensimmäisen ennusteen Atlantin kiertoliikkeestä (23.1.2012)

Max Planck -instituutin ja Hampurin yliopiston tutkijat ovat laatineet ennusteen Atlantin kiertoliikkeen muutoksista lähitulevaisuudessa. Ennustus on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Saksalaisten tekemän ennusteen mukaan seuraavien neljän vuoden aikana ei ole odotettavissa kiertoliikkeen merkittävää heikentymistä. Lue lisää...

22.1.2012 Tekniikka ja talous / Miina Rautiainen

▲Alkuun


Kalastuksenvalvojia palkataan lisää Iijoelle (23.1.2012)

Iijoen vesistöalueella tullaan toteuttamaan jatkossa entistä tehokkaampaa kalastuksenvalvontaa. Luvattomasti kalastavalle saattaa rapsahtaa tuloista riippuen useiden satojen eurojen suuruisen sakot. Lue lisää...

20.1.2012 Koillissanomat

▲Alkuun


Luonnonsuojelupäällikkö: Suomenlahden sinilevätilanne räjähdysmäinen ensi kesänä (23.1.2012)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojelupäällikkö Pentti Välipakka pelkää sinilevän valloittavan Suomenlahden, jos ensi kesä on lämmin. Tilanne on seurausta sateisesta syksystä. Myös Venäjältä löytyneen lannoitetehtaan päästöt vaikuttavat sinilevän määrään. Lue lisää...

20.1.2012 Yle

▲Alkuun


Suomen, Viron ja Venäjän välinen Suomenlahtivuosi 2014 tähtää lähivesiemme tervehdyttämiseen yhteisin voimin (23.1.2012)

SYKEn koordinoiman Suomenlahti-vuoden 2014 tavoitteita ideoidaan ja kehitetään sadan hengen voimin torstaina SYKEssä pidettävässä tilaisuudessa. Paikalla on niin tutkimuksen, yritysten kuin päättäjien edustajia. Tilaisuudessa kartoitetaan kunkin tahon mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti Suomenlahti-vuoden moninaisiin tapahtumiin. Lue lisää...

19.1.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Airistolta löytyi valekirjosimpukoita (21.1.2012)

Saaristomereltä on löydetty uusi laji, valekirjosimpukka. Meksikonlahdelta kotoisin oleva valekirjosimpukka on Suomessa vieraslaji. Sen tiedetään suotuisissa oloissa lisääntyvän miljoonien simpukoiden kasvustoiksi. Valekirjosimpukka on tukkinut maailmalla ydinvoimaloiden lauhdeputkia Lue lisää...

19.1.2012 Yle

▲Alkuun


Venäjän on estettävä fosforipäästöt (21.1.2012)

Itämereltä kuuluu taas uutisia, sekä hyviä että huonoja. Huono uutinen on Venäjän Kingiseppissä, Suomenlahden etelärannikolla lähellä Viron rajaa, paljastunut valtava yksittäinen saastuttaja, joka työntää jopa tuhat tonnia fosforia vuodessa Suomenlahden levien ravinnoksi. Lue lisää...

19.1.2012 Helsingin Sanomat / Pääkirjoitus

▲Alkuun


Venäläiseltä lannoitetehtaalta jättipäästöt Suomenlahteen (20.1.2012)

Venäjällä on paljastunut valtava Itämeren kuormituslähde, josta ei ole aiemmin tiedetty. Suomenlahden etelärannikolla Kingiseppissä sijaitsevan lannoitetehtaan jätekipsialueelta vuotaa mereen huikeita määriä leville suoraan käyttökelpoista fosforia, joka rehevöittää Suomenlahtea. Lue lisää...

18.1.2012 Helsingin Sanomat / Heli Saavalainen

▲Alkuun


HS: Venäjällä paljastunut uusi Itämeren päästölähde (20.1.2012)

Venäjällä on paljastunut Itämerta ilmeisesti vuosia rehevöittänyt päästölähde, josta ei ole aiemmin tiedetty, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Suomenlahden etelärannikolla Kingiseppissä sijaitsevan lannoitetehtaan alueelta vuotaa Luga-jokeen ja edelleen mereen suuria määriä fosforia. Lue lisää...

18.1.2012 Yle

▲Alkuun


Simon norpat uivat Viroon saakka (20.1.2012)

Syksyllä Raahessa ja Simossa pyydystetyt ja satelliittilähettimet selkäänsä saaneet norpat ovat paljastuneet liikkuvaisiksi otuksiksi. Nuoret 40–50-kiloiset norpat ovat liikkuneet laajalti Selkämeren ja Perämeren pohjukan välillä, mikä ei vielä hämmästyttänyt tutkijoita. Lue lisää...

18.1.2012 Kaleva / Pekka Rahko

▲Alkuun


Ainutlaatuinen eliö Suomen rannikolla: puoliksi eläin, puoliksi kasvi (18.1.2012)

Tanskalaistutkijat ovat löytäneet yksisoluisen eliön, joka liikkuu aktiivisesti, syö ja yhteyttää, kertoo New Scientist. Mesodonium chamaelon –ripsieläin ”syö” leviä, jotka auttavat sitä yhteyttämään. Lue lisää...

18.1.2012 Tekniikka ja talous / Sofia Virtanen

▲Alkuun


Merivesi ruskeaa: Runsaat sateet nostattaneet ravinnemääriä (18.1.2012)

Viime vuoden kolme viimeisintä kuukautta käänsivät ravinnetilastot huonoon suuntaan. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan sateinen loppuvuosi nosti koko vuoden ravinnemäärät keskimääräistä suuremmiksi. Lue lisää...

17.1.2012 Tekniikka ja talous / Ida Martela

▲Alkuun


Vesistöjen ruoppaukset tarkempaan tarkasteluun uuden vesilain myötä (18.1.2012)

Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012. Lakimuutoksen myötä mm. vesistöjen ruoppauksia säännellään aiempaa tarkemmin. Yli 500 m3:n ruoppauksia saa tehdä vain aluehallintoviraston myöntämällä luvalla. Alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja ELY-keskukselle. Ilmoitusmenettelyllä ruoppaus voidaan toteuttaa vain, jos haitankärsijät antavat tähän kirjallisen suostumuksensa. Jos suostumusta ei saada, tarvitaan alle 500 m3:n ruoppauksellekin aluehallintoviraston lupa. Käytännössä ilmoitus- ja lupamenettelyjen ulkopuolelle jäävät enää vain käsin tehtävät vähäiset vesistön kunnostustoimenpiteet. Lue lisää...

17.1.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus

▲Alkuun


URAANIKULTAKAIVOS UHKA KUUSAMON LUONNOLLE JA MATKAILUIMAGOLLE (17.1.2012)

Kuusamossa järjestetyssä kaikille avoimessa kaivosseminaarissa käsiteltiin viime kesänä voimaan tullutta uutta kaivoslakia sekä Pohjois- ja Itä-Suomen uraanikaivoshankkeiden tilannetta. Iltapäivällä perehdyttiin erityisesti Kuusamon Kitkan, Rukan, Kitkajoen ja Oulangan uraanikultakaivoshankkeisiin, joista odotellaan ympäristönvaikutusten arviointiselostusta. Lue lisää...

16.1.2012 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Merenpohjan syvää biosfääriä tutkitaan poraamalla – kivien kätköissä jopa kolmannes maapallon biomassasta (17.1.2012)

Merenpohjan tuliperäinen kivikerros sisältää valtavat määrät meille lähes tuntemattomia mikrobeja. Joidenkin arvioiden mukaan pohjasedimenttien alla asuu jopa kolmannes koko maapallolla elävästä biomassasta. Lue lisää...

14.1.2012 Tekniikka ja talous / Raili Leino

▲Alkuun


Laaja kaivoskysely kansalaisille (16.1.2012)

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot tekevät laajan kaivostoimintaan liittyvän kyselytutkimuksen. Kysely tehdään tammi-helmikuun aikana ja sen kohteena on 3200 suomalaista Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella. Lue lisää...

12.1.2012 Yle

▲Alkuun


Merijäätiedot kootaan yhteen - Ilmatieteen laitos kehittää ohjelman (12.1.2012)

Tiedot maapallon merijään paksuudesta ja laajudesta 20 vuoden ajalta aiotaan koota yhteen. Suomen Ilmatieteen laitos kehittää tietokoneohjelman, jonka avulla tutkijat voivat laskea merijäätietoja. Tietokoneohjelman rakentaminen on osa Euroopan avaruusjärjestön Climate Change Initiative -ohjelmaa. Lue lisää...

10.1.2012 Yle

▲Alkuun


Jokien ravinnekuorma korkealla sateiden vuoksi (8.1.2012)

Jokien mereen kuljettamat ravinnemäärät ovat selvästi normaalia korkeammalla joulukuun vesisateiden ja tulvien vuoksi, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta. Kuormitus on lisääntynyt merkittävästi etenkin Uudellamaalla, missä ravinteita on virrannut jopa enemmän kuin kevättulvien aikaan. Lue lisää...

6.1.2012 Yle

▲Alkuun


Tulokaslajit voivat parantaa Itämeren happikatoa (6.1.2012)

Tulokaslajeilla voi olla myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Yleensä niitä pidetään haitallisina. Ryhmä tutkijoita useasta Itämerta ympäröivästä maasta on osoittanut, että tuloskaslajit voivat ehkäistä Itämeren happikatoa ja rehevöitymistä. Lue lisää...

4.1.2012 Yle

▲Alkuun


Fennovoima hieroo taas maakauppoja Hanhikivellä (6.1.2012)

Fennovoima tunnustelee uudelleen vapaaehtoisia maakauppoja Pyhäjoen ydinvoimalan kaava-alueella. Yhtiö on lähestynyt kirjeitse Hanhikiven alueen maanomistajia joulukuussa. Paljon rantaviivaa hallinnoiva Parhalahden jakokunta kiistää uudet kauppaneuvottelut. Lue lisää...

4.1.2012 Yle

▲Alkuun


Iijoen kalatiesuunnitelma voi ohittaa Oulujoen (6.1.2012)

Oulujokeen suunniteltujen kalateiden rakentaminen uhkaa viivästyä. Ympäristölupaa odotetaan jo syksyksi, mutta raha on tiukassa. Iijoella vastaava suunnittelu on pari vuotta jäljessä, mutta lähtökohdat ovat selvästi paremmat. Lue lisää...

4.1.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaara: Vesien puhdistuminen ei näy Savossa heti (6.1.2012)

Talvivaara vakuuttaa nikkelikaivoksen vesistöpäästöjen vähenevän Pohjois-Savossa. Tuoreimpien mittausten perusteella vedenlaatu on jatkanut huononemistaan osassa Sonkajärven vesistöjä. Talvivaaran ympäristöasioita puitiin tiukkaan sävyyn tiistai-illan keskustelutilaisuudessa Sonkajärvellä. Lue lisää...

4.1.2012 Yle

▲Alkuun


Kiistely Hanhikiven maista jatkuu Pyhäjoella (4.1.2012)

Pyhäjoella Parhalahden jakokunta ei ole päättänyt jatkoneuvotteluista Fennovoiman kanssa, sanoo jakokunnan osakas Helena Maijala. Maijalan mukaan asiassa päätösvaltainen jakokunta käsitteli asiaa viimeksi vuonna 2009. Sanomalehti Raahen Seutu uutisoi maanantaina, että neuvotteluja on päätetty jatkaa Fennovoiman kanssa. Lue lisää...

2.1.2012 Yle

▲Alkuun


Louhi lopetti mäntyöljyn keruun Pohjanlahdella, myös Linja kotiutettu - mäntyöljyä ei rannikolle useaan päivään (2.1.2012)

Öljyntorjunta-alus Louhi on lopettanut mäntyöljyn keräämisen Pohjanlahdelta ja palaa Upinniemeen. Se aloitti keräämisen ulkomerellä iltapäivällä, mutta mäntyöljyä esiintyi 25 km2:n alueella niin harvakseltaan ja pienikokoisina paakkuina, ettei sen kerääminen ollut enää tehokasta. Öljyntorjunta-alus Linja palasi sääolosuhteiden takia alueelta yöllä ja myös se kotiutettiin Uuteenkaupunkiin. Rajavartiolaitoksen helikopteri käy alueella huomenna, ja ensi viikolla seurataan tilannetta rutiinilennoilla. Lue lisää...

30.12.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Uusi vesilaki voimaan vuoden 2012 alussa (2.1.2012)

Uusi vesilaki tulee voimaan 1.1.2012. Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Muutoksilla pyritään myös selkeyttämään lainsäädäntöä ja tehostamaan vesilupien käsittelyä. Lue lisää...

29.12.2011 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


◄Vanhemmat