New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Muilta virroilta

Saimaannorpilla armonaikaa vain muutama viikko (31.12.2013)

Metsähallituksen suojelubiologi Tero Sipilä on hyvin huolissaan saimaannorpista, mikäli talvi jatkuu pitkään yhtä leutona kuin nyt. Armonaikaa jäänmuodostukselle on tammikuun loppuun saakka. Lue lisää...

29.12.2013 Helsingin Sanomat / Lea Karhu

▲Alkuun


Perämeri hohkaa punaisena arktisten alueiden lämpötilakartassa (31.12.2013)

Arktisen alueen meret lämpiävät. Tämä oli pääviesti Yhdysvaltain sää- ja valtameritutkimuskeskus NOAA:n joulukuun puolivälissä julkaisemassa vuosittaisessa arktisten alueiden ympäristöä käsittelevässä raportissa. Lue lisää...

29.12.2013 Kaleva / Pekka Rahko

▲Alkuun


Asiantuntija: "Ei pitäisi rakentaa tulva-alueille" (30.12.2013)

Tulvasuojelu tehostuu vuodenvaihteen jälkeen, kun Suomen tulvakeskus aloittaa toimintansa. Tulvakeskus toimii usean eri viranomaisen yhteistyönä. Lue lisää...

27.12.2013 Yle Satakunta / Antti Laakso Antti Laakso

▲Alkuun


Norpalle pesäkinoksia vaikka käsityönä (30.12.2013)

Saimaannorpalle suunnitellaan pesänrakennusapua koko Saimaan alueelle. Aluillaan on EU:n rahoittama viisivuotinen hanke, jossa muun muassa jatketaan pesäkinosten rakentamista norpan pesäpaikoille. Siitä on saatu hyviä kokemuksia. Lue lisää...

27.12.2013 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen Paavo Koponen

▲Alkuun


Kummitaimen Oula asettui Savilampeen (30.12.2013)

Maaseudun Tulevaisuuden kummitaimen Oula talvehtii Sallan Savilammessa, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (Rktl) erikoistutkija Ari Huusko raportoi. Lue lisää...

21.12.2013 Maaseudun Tulevaisuus / Veikko Niittymaa

▲Alkuun


Inarinjärven taimenkannan säätelystä hyviä tuloksia (30.12.2013)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Inarinjärven järvitaimenkanta on vahva, koska kudulle pääsee riittävä määrä vanhoja taimenia. Inarinjärven kalatalousvelvoiteistutusten tuloksellisuutta tarkkaillaan jatkuvasti, ja tulosten perusteella annetaan suosituksia istutustoiminnan ja kalastuksen suuntaamiseksi. Lue lisää...

20.12.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Metsähallitus tuuppii uusia kansallispuistoja eteenpäin (30.12.2013)

Metsähallitus luovutti ympäristöministeriölle selvitykset neljän kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Ympäristöministeri vie kansallispuistohankkeet poliittiseen käsittelyyn tammi–helmikuussa. Lue lisää...

20.12.2013 Maaseudun Tulevaisuus / Suvi Niemi

▲Alkuun


Meritaimenet edelleen vaarassa – syystulvat helpottivat emokalojen nousua (30.12.2013)

Meritaimenen luonnonkantoja on Suomen rannikon joissa jäljellä enää noin tusina, ja niidenkin tila on äärimmäisen uhanalainen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2013 sähkökalastuksissa luonnossa syntyneitä poikasia tavattiin Pohjanlahden meritaimenjoista erittäin vähän. Suomenlahden joissa poikasmäärät olivat kohtalaisen runsaita. Etelärannikon joista saatiin loppusyksyllä havaintoja kookkaista emokaloista, kun tulvat helpottivat meritaimenten kutuvaellusta jokiin. Lue lisää...

19.12.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Vesiensuojelusta puuttuvat ajantasaiset työohjeet (30.12.2013)

Pian kaksi vuotta vanha vesilaki aiheuttaa edelleen päänvaivaa maanomistajille ja asiantuntijoille. Maa- ja metsätalouden ojia kaivetaan monien pykälien ja ohjeiden viitoittamana. Lue lisää...

18.12.2013 Maaseudun Tulevaisuus / Henrik Schäfer

▲Alkuun


Puola päästelee Itämereen huoletta (30.12.2013)

Puolasta valuu Itämereen moninkertaisesti enemmän ravinteita kuin muista rantavaltioista. Patisteluista huolimatta fosforivalumien tukkiminen ei edisty. Lue lisää...

17.12.2013 Maaseudun Tulevaisuus / Katja Lamminen

▲Alkuun


Suomalaiset ja venäläiset käärivät hihat Oulangan taimenen pelastamiseksi (30.12.2013)

Suomen ja Venäjän rajan ylittävä Oulankajoen vesistö on kuulu vapaana virtaavista joista ja komeista koskista, joiden säilymistä turvaavat Oulangan kansallispuisto ja Venäjän puolella Paanajärven kansallispuisto. Jokialueiden säilyminen lähes luonnontilassa on sallinut niihin kudulle nousevien alkuperäisten järvitaimenkantojen jatkaa luontaista vaelluskäyttäytymistään ja elinkiertoaan. Lue lisää...

28.11.2013 Luonnon Kirjo / Raisa Nikula, Metsähallitus

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliiton lausunto kalojen poisheittokiellosta (27.12.2013)

Meritaimenen ja sulkupyydysten osalta Suomen kanta on kannatettava. Sitä vastoin vastustamme lohen ja turskan alamitan pienentämistä. Poisheittokiellolla tulee puuttua sellaisiin valikoimattomiin kalastusmenetelmiin, jotka tuottavat tällaista epätoivottua sivusaalista. Tällainen on esimerkiksi ajosiimakalastus, jonka rajoittaminen otettiin lohistrategiatyöryhmässä Suomen päämääräksi EU:ssa. Kalastusmenetelmien lisäksi tulee käyttää tarvittaessa myös ajallisia ja paikallisia rajoituksia. Lue lisää...

20.12.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto, Lausunnot

▲Alkuun


Ympäristöjaosto: Perämeren, Kemijoen ja Simojoen kalat raskasmetallitarkkailuun (21.12.2013)

Kemin kaupungin ympäristöjaosto on huolissaan Ranualle suunnitellun monimetallikaivoksen vaikutuksesta vesistöihin. Ympäristöjaosto vaatii useita tarkennuksia kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Lue lisää...

20.11.2012 30 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Lestijoen alaosa kunnostetaan vuosien väännön jälkeen (21.12.2013)

Lestijoen alaosassa kunnostetaan ensi kesänä viisitoista koski- ja virtapaikkaa. Asiasta on väännetty parikymmentä vuotta. Kunnostuksen tuomia haittoja paikataan istuttamalla jokeen tavallista enemmän taimenen ja harjuksen poikasia. Lue lisää...

19.12.2013 Yle Keski-Pohjanmaa / Esa Koskimaa

▲Alkuun


Saimaannorpan kotivesistö suojelualueeksi (21.12.2013)

UPM ja Etelä-Savon Ely-keskus sopivat maanantaina suojelualueiden perustamisesta. Etelä-Savoon tulee kaksi uutta luonnonsuojelualuetta. Etelä-Savon Ely-keskus ja UPM ovat sopineet suojelualueiden perustamisesta. Sopimus koskee Rantasalmen Tammenlahden ja Savonlinnan Loikansaaren alueita. Lue lisää...

16.12.2013 Yle Etelä-Savo / Elina Partio

▲Alkuun


Häikäisevä metsäkartta (21.12.2013)

Nasan ja Yhdysvaltain geologisen kartoituslaitoksen Landsat-satelliitin 654 000 kuvasta koostettu interaktiivinen kartta kertoo ainutlaatuisen tarkasti maapallon metsien muuttumisesta vuosina 2000-2012. Lue lisää...

13.12.2013 Suomen Luonto

▲Alkuun


Siikaverkkojen silmäkoko halutaan vieläkin suuremmaksi (15.12.2013)

Keskustelu vaelluskaloista keskittyy loheen, vaikka tutkijoiden mukaan siika on kalataloudelle paljon lohta merkittävämpi. Elokuussa ministeriön määräämässä kalastusasetuksessa siikaverkon silmäkokoa kasvatettiin 43 milliin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan silmäkokoa tulisi kasvattaa vielä isommaksi. Lue lisää...

4.12.2013 Yle / Minna Aula

▲Alkuun


Rajajokikomissio arvostelee Hannukaisen kaivoksen yva-selostusta (4.12.2013)

Niukaksi ja yleispiirteiseksi mainittu yva-ohjelma saa moitteita menetelmistä, paikallisten olosuhteiden tuntemattomuudesta ja kalastovaikutusten huomiotta jättämisestä. Lue lisää...

27.11.2013 Yle / Antti Heikinmatti

▲Alkuun


"Kemijoen valjastamisessa ympäristökysymyksiä ei edes sivuttu" (2.12.2013)

Kemijoen voimalaitosrakentamisessa ei edes sivuttu ympäristökysymyksiä, sanoo aiheesta tohtoriksi väittelevä Kari Alaniska. Alaniskan mukaan ympäristöasiat jäävät edelleen hopealle, kun vaakakupin toisella puolella on työpaikat. Lue lisää...

28.11.2013 Yle Perämeri / Jarno Tiihonen, Juha Peltoperä

▲Alkuun


Muikku ja turska turvallisinta kalaruokaa (26.11.2013)

Mitä kalaa syödä, kun yhdessä lajissa voi olla dioksiinia ja toinen laji on kuolemassa sukupuuttoon? HS:n kalaopas auttaa valitsemaan tiskistä terveellisen ja ympäristöystävällisen kalan. Lue lisää...

15.10.2013 Helsingin Sanomat / Savanna Saarikko

▲Alkuun


Joista ja puroista vapautuvan hiilidioksidin määrä on paljon aiemmin arvioitua suurempi (24.11.2013)

Joista ja puroista vapautuvan hiilidioksidin määrä on paljon aiemmin arvioitua suurempi. Makean veden ekosysteemien vaikutusta globaaliin hiilen kiertoon ei aiemmin ole juuri huomioitu, koska ne peittävät vain murto-osan maapallon pinta-alasta. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Pirkko Kortelainen oli mukana ensimmäisessä sisävesistä tehdyssä maailmanlaajuisessa hiilidioksidivuokartoituksessa. Tulokset on nyt julkaistu arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Lue lisää...

21.11.2013 Suomen Ympäristökeskus

▲Alkuun


Kalojen alamitat nousevat (21.11.2013)

Neljän lohikalan alamitat nousevat ja nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Valtioneuvosto hyväksyi tänään asiaa koskevan kalastusasetuksen muutoksen. Lue lisää...

18.11.2013 Lapin Kansa

▲Alkuun


Meritaimenen suojelua lisätään (19.11.2013)

Neljän lohikannan alamitat nousevat valtioneuvoston päätöksellä ensi vuodesta lähtien. Tornion-Muonionjoella ja sen merialueella uhanalaisen meritaimenen suojelua lisättiin jo viime kesäksi. Lue lisää...

15.11.2013 Yle / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Keskusliitto haluaa kolminkertaistaa kalastuksen rikesakon (19.11.2013)

Kalatalouden Keskusliitto haluaa korottaa kalastuksen rikesakkoa. Nykyinen rikesakko on 50 euroa. Kalatalouden Keskusliitto haluaa, että rikesakko korotettava 150 euroon. Lue lisää...

15.11.2013 Yle /Pia Tuukkanen

▲Alkuun


Delfiinejä tappava virus jatkaa leviämistään Yhdysvaltain itärannikolla (19.11.2013)

Tutkijat ovat turhautuneita, sillä heillä ei ole keinoja pysäyttää ennätyksellisen pahan epidemian etenemistä. Esimerkiksi rokotetta ei ole. Lue lisää...

14.11.2013 Yle / Jaakko Mannermaa

▲Alkuun


Kalojen alamitat nousevat, saimaannieriä rauhoitetaan kokonaan (19.11.2013)

Neljän lohikalan alamitat nousevat ja nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Valtioneuvosto hyväksyi tänään asiaa koskevan kalastusasetuksen muutoksen. Lue lisää...

14.11.2013 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


WWF iloitsee: uhanalainen Saimaan nieriä rauhoitetaan (19.11.2013)

Valtioneuvosto on päättänyt asetuksella rauhoittaa äärimmäisen uhanalaisen Saimaan nieriän kaikelta kalastukselta. Päätös on merkittävä, sillä Saimaan nieriä on ensimmäinen Suomen uhanalaisista kaloista, joka rauhoitetaan kalastukselta. Lisäksi neljän muun lohikalan alamittaa nostetaan. Lue lisää...

14.11.2013 WWF, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Kalastajien ja hylkeiden taistelu kiivaimmillaan (17.11.2013)

Hylkeiden aiheuttama haitta kalastukselle on suurimmillaan. Hylkeet alkavat käydä verkoilla vesien kylmetessä lokakuussa. Vasta jäiden tulo karkottaa hylkeet ulkovesille. Lue lisää...

13.11.2013 Yle / Vesa-Matti Ruuska

▲Alkuun


Turvesoiden humuspäästöjä vesistöihin ei ole saatu kuriin (17.11.2013)

Kolmevuotinen TASO-hanke on nyt päättynyt. Hankeessa on kehitetty omavalvontaohjeita turvetuottajille. Vesienhoitoyhdistys pitää TASO-hankkeen tutkimustuloksia hatarina. Lue lisää...

11.11.2013 Yle / Tenho Tornberg

▲Alkuun


"Alamitan nosto vaarantaisi järvitaimenistutukset Pirkanmaalla" (17.11.2013)

Järvitaimenen alamitan nosto vaarantaisi Pirkanmaan kalatalouskeskuksen mukaan istutukset. Lue lisää...

8.11.2013 Yle / Heli Mansikka

▲Alkuun


Väitös: Kalastuksen hallinta edellyttää yhteensovittamista (17.11.2013)

Suomessa kalastuksen hallinta on murroksessa. Ammattikalastajien määrä on vähentynyt ja huomio on kääntymässä virkistyskäyttöön sekä kalakantojen ja eläinten suojeluun. Kalastuksen hallintaan liittyvä päätöksenteko loitontuu kalavesien ääreltä kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. Yhteiskuntatieteiden maisteri Pekka Salmi toteaakin Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa, että kalastuselinkeinon ja kalavesien hallinnan keskeinen haaste on, kuinka sovitetaan yhteen yhä monimuotoisemmiksi käyneet tarpeet ja arvot. Lue lisää...

8.11.2013 Riistan- ja kalantutkimuslaitos

▲Alkuun


Happamien sulfaattimaiden vaikutus jokien kalastoon (17.11.2013)

Happamien sulfaattimaiden vaikutusta Pohjanmaan jokien kalastoon tutkittiin sähkökalastusmenetelmällä osana laajempaa Suomen ympäristökeskuksen johtamaa CATERMASS-projektia. Happamuudelle herkimpiä kalalajeja (kivisimppu, taimen, harjus) esiintyi yleensä vain niillä jokiosuuksilla, missä keskimääräinen pH oli yli kuuden. Happamuuden suhteen kestävimmiksi kalajeiksi osoittautuivat ahven ja hauki, mutta myös kiiskejä ja särkiä tavattiin kohtalaisen voimakkaasti happamoituniessa joissa. Voimakkaimmin happamoitunut Vöyrinjoki (keskimääräinen pH 4,5) todettiin viiden sähkökalastuksen perusteella kalattomaksi. Sähkökalastussaaliista laskettuun FiFI-indeksiin perustuva joen ekologisen tilan arviointi johti voimakkaasti happamoituneilla jokiosuuksilla useimmiten luokkiin huono tai välttävä. Lue lisää...

RKTL, Työraportti 23/2013

▲Alkuun


Kuusamossa vieroksutaan kaivoksia (10.11.2013)

Suuri osa Kuusamossa tehtyyn laajaan kyselyyn vastanneista panostaisi ennen kaikkea luonnon virkistyskäyttöön. Kaivostoimintaa vastaajat tuntuvat vieroksuvan, vaikka luonnonvarakysely ei kerrokaan koko totuutta suhtautumisesta kaivostoimintaan. Kaivosasiat ovat aiheuttaneet Kuusamossa huomattavia ristipaineita. Lue lisää...

7.11.2013 Yle / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Syystulva on vielä metrien päässä (10.11.2013)

Pohjalaisjokien virtaamat ovat lähteneet viime päivien aikana nousuun, mutta tekojärvissä on vielä tilaa. Tulvarajat eivät ole ylittyneet missään eikä ylityksiä ole odotettavissa lähipäivinäkään, sanoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio. Lue lisää...

6.11.2013 Yle / Terhi Varjonen

▲Alkuun


Metsähallitus toimii Vienan reitin metsätyökohteessa muinaisjäännösohjeiden mukaisesti (10.11.2013)

Metsähallitus on lopettelemassa metsätöitä Suomussalmen Vuokissa Syntisenkankaalla. Hakkuut sijaitsevat tavanomaisella metsätalousalueella. Alueella kulkee Vienan reitti, joten metsänkäsittelysuunnitelmasta on pyydetty lausunto Museovirastolta ja Kainuun Museolta tänä vuonna. Lue lisää...

29.10.2013 Metsähallitus, Tiedote

▲Alkuun


Valtio lopettaa nahkiaiskorvaukset (8.11.2013)

Säännösteltyjen jokien nahkiaisenpyytäjät ovat vuosikymmeniä saaneet saalismenetyksistä valtiolta pieniä korvaussummia. Korvauksista päätettiin esimerkiksi Kalajoella 1980-luvulla. Nyt pienten saaliskorvausten tulo loppuu. Nahkiaisenpyytäjille esitetään isoa kertakorvaussummaa, jolla säännöstelyn aiheuttamat menetykset kuitattaisiin kokonaan ja yhdellä kertaa. Lue lisää...

5.11.2013 Yle / Heini Holopainen, Iina Kluukeri

▲Alkuun


Sateet voivat yllyttää syystulvia (8.11.2013)

Pohjanmaan joissa muhii syystulvan poikanen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Kuiva syksy on vaihtunut sateiseksi ja viime päivien sateet ovat nostaneet nopeasti vesistöjen vedenpintoja. Viranomaiset tarkkailevat nyt jokien virtaamia päivittäin. Lue lisää...

5.11.2013 Yle / Elina Niemistö

▲Alkuun


Osakaskuntien puute vaikeuttaa kalavesien hoitoa (6.11.2013)

Osalla vesialueista jäädään ilman kalastuksen hoitoon tarkoitettuja tukia ja lupamaksujen palautuksia siksi, ettei seudulla olejärjestäytynyttä osakaskuntaa. Vesialueiden omistajien muodostama osakaskunta huolehtii muun muassa kalastuksen valvonnasta, istutuksista ja kalastajien edunvalvonnasta. Lue lisää...

31.10.2013 Yle Keski-Suomi / Pauliina Tolvanen

▲Alkuun


Alisella Kemijoella saatiin hyvin siian mätiä (6.11.2013)

Kalastusmestari Esa Juntunen RKTL:stä kertoo, että 800 litraa on erittäin hyvä määrä ja täyttää vuosittaisen tavoitteen. Vaellussiian mädinhankinta on päättynyt alisella Kemijoella. Paikalliset kalastajat ovat lypsäneet riistan- ja kalantutkimuslaitokselle siian mätiä 800 litraa lokakuun aikana. Lue lisää...

31.10.2013 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Virtuaalitaimenet tuovat Itä-Lappiin kalastajia (6.11.2013)

Itä-Lapin vesien taimenkantaa elvytetään virtuaalijärveen myytävillä sponsoritaimenilla. Sallan Naruskajärveen istutettavat noin kilon painoiset taimenet merkitään kalamerkillä, joka palautetaan RKTL:lle taimenen jäädessä pyydykseen. Sponsoritaimenen ostajan sekä merkityn kalan tiedot ovat nähtävänä nettiin tehdyssä akvaariomaisessa virtuaalijärvessä. Lue lisää...

30.10.2013 Yle Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


Itämeren ministerit päättivät vähentää ravinteita (6.11.2013)

Itämeren maiden ministerit kokoontuivat tarkastelemaan lokakuussa Kööpenhaminaan Itämeren suojelukomission (HELCOM) suojelutavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2007 tehty Baltic Sea Action Plan tähtää Itämeren hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä. Lue lisää...

27.10.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto / Emma Sipilä

▲Alkuun


Kalastuspolitiikalle voitto Euroopan parlamentissa (6.11.2013)

Euroopan parlamentti linjasi, että kalastuksen EU-rahoja kohdennetaan jatkossa enemmän tutkimukseen ja valvontaan - ei liikakalastusta edistävään toimintaan. Lue lisää...

24.10.2013 Suomen Luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Turpeenhankinnassa saatavuus on perusetu - soidensuojelussa epävarmuus (6.11.2013)

Suot ovat Pohjois-Pohjanmaan omaleimaisinta maisemaa ja elinympäristöä, jota viime vuosikymmeninä on hyödynnetty tuhlailevasti. Kokonaissuoalasta noin 2/3 on metsäojitettu ja turvesoiksi on otettu tähän mennessä jo lähes 30 000 hehtaaria, pääosin suuria luonnontilaisia soita. Lue lisää...

24.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Tiedote

▲Alkuun


Väitös: Kemijoen valjastaminen synnytti trauman (28.10.2013)

Kemijoen muutos on jättänyt paikallisille kulttuurisen trauman, kertoo väitöstutkimus. Rovaniemeläislähtöinen filosofian ja kasvatustieteen maisteri Outi Autti on tutkinut Kemijoen vesivoimarakentamista paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Vallalla oleva kertomus valjastamisesta on rakentajien määrittelemä, sanotaan Oulun yliopistoon tehdyssä tutkimuksessa. Lue lisää...

22.10.2013 klo 9:19 Yle Lappi, Hanna Holopainen

▲Alkuun


Lakiuudistus romahdutti kalastuksenvalvojien määrän (18.10.2013)

Uudistunut kalastuslaki on harventanut kalastuksenvalvojien joukkoja paikoittain lähes neljännekseen entisestä. Kalatalouspäällikön mukaan tämä ei silti tarkoita salakalastajien hulluja päiviä – nykyisten valvojien odotetaan olevan edeltäjiään motivoituneempia ja paremmin koulutettuja. Lue lisää...

14.10.2013 klo 16:11 Yle Savo, Veli-Pekka Hämäläinen, Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno (6.10.2013)

Uusi arvio Suomen vesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 85 prosenttia ja jokivesistämme 65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tätä heikommassa kunnossa on kolme neljäsosaa rannikkovesien pinta-alasta. Suurin ongelma on rehevöityminen. Lue lisää...

2.10.2013 klo 10.48 Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Kalastusmaksut nousevat (19.9.2013)

Valtion kalastusmaksuihin on tulossa hinnankorotus. Valtioneuvosto antoi asiasta esityksen eduskunnalle 16.9. Kalenterivuodelta perittävä kalastuksenhoitomaksu nousisi 22 eurosta 24 euroon ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut 29 eurosta 31 euroon. Viikkomaksut olisivat edelleen seitsemän euroa eli niihin ei tulisi korotusta. Ehdotettu korotus perustuu elinkustannusindeksin nousuun. Lue lisää...

17.9.2013 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Suomenlahden rannikkovesien tilassa ei merkittäviä muutoksia viime vuodesta, avomeren syvien pohjien happitilanne heikentynyt (19.9.2013)

Suomenlahden avomeren syvien pohjien happitilanne on heikentynyt viime vuodesta. Jo Arandan alkukesän tutkimusmatkan tulokset osoittivat, että Suomenlahden suolaisuuskerrostuneisuus oli vahvistunut, mikä oli heikentänyt happitilannetta. Näillä paikoilla myös pohjaeläinyhteisöt olivat taantuneet viime vuodesta. Elokuun tutkimusmatkalla todettiin samoilla alueilla hapen kuluneen loppuun pohjan läheisissä vesikerroksissa. Viron rannikon puoleisilla havaintoasemilla havaittiin muodostuneen rikkivetyä. Lue lisää...

17.9.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Tutkija kiinnostunut ankeriashavainnoista (19.9.2013)

Ankeriastutkija Jouni Tulonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTL) on erittäin kiinnostunut kaikista ankeriashavainnoista. Jos Kiantajärvestä tai muista Ylä-Kainuun vesistöistä vielä jää pyydyksiin ankeriaita, Tulonen toivoo saavansa niistä näytteen. Lue lisää...

13.9.2013 klo 19:01 Ylä-Kainuu, Sirkku Rautio

▲Alkuun


EU ei hyväksynyt Suomen poikkeusanomusta rannassa perkaamiseen (13.9.2013)

Suomi haki viime maaliskuussa EU:lta poikkeusta, että alkutuotannoksi voitaisiin katsoa myös kalan perkaaminen maissa heti pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen jälkeen. EU-lainsäädännössä kalan perkaaminen aluksilla katsotaan alkutuotantoon liittyväksi toiminnaksi. Poikkeuksen saaminen olisi vaatinut sekä komission että muiden jäsenvaltioiden hyväksynnän. Lue lisää...

6.9.2013 Maa- ja metsätalousmininteriö

▲Alkuun


Mikroskooppisen kokoiset muoviroskat voivat kuljettaa ympäristömyrkkyjä ravintoketjuun (5.9.2013)

Jätehiukkaset voivat sitoa itseensä moninkertaisia määriä ympäristömyrkkyjä meriveteen verrattuna. Tutkijat selvittivät Suomenlahdella, miten paha tilanne on. Lue lisää...

2.9.2013 klo 16:07 Yle Uutiset, Jenni Frilander

▲Alkuun


SLL: Turvepäästöt lasketaan väärin (5.9.2013)

Suomen luonnonsuojeluliitto pyysi maastossa liikkuvia aktiivejaan tarkkailemaan turpeenkaivuualueiden vesistöpäästöjä. Paljastui, että turvesoiden päästöistä jopa pääosa päätyy vesistöihin ohi mittaus- ja puhdistusjärjestelmien. Lue lisää...

2.9.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Levien, simpukoiden, järviruo’on ja mikrobien kasvatusta voidaan hyödyntää Itämeren tilan parantamisessa (5.9.2013)

Suomen ympäristökeskus SYKE on ollut mukana selvittämässä Itämeren resurssien uusia käyttötapoja kahdeksan maan yhteisessä SUBMARINER-hankkeessa. Kolmen vuoden aikana on kartoitettu erilaisia tapoja hyödyntää makro- ja mikroleviä, simpukoita, järviruokoa sekä mikrobeja. Lisäksi tarkasteltiin uusien kalankasvatusmenetelmien ja aaltoenergialaitteistojen tulevaisuutta Itämerellä sekä mahdollisuuksia käyttää tuulivoimapuistojen merialueita myös muuhun taloudelliseen toimintaan. Lue lisää...

2.9.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Kallisarvoiset kosteikot ja niiden hoitajat kutsuvat tutustumaan Pohjoismaisena kosteikkopäivänä 2.9. (2.9.2013)

Pohjoismaisena kosteikkopäivänä 2.9. juhlitaan ja esitellään kosteikkoja. Kansainvälisen kosteikkopäivän teema tänä vuonna ovat kosteikot ja vesi. Teemalla halutaan korostaa kosteikkojen merkitystä maapallon vesikierrossa ja vesien puhdistuksessa. Kosteikkojen kyky puhdistaa vesistöjä niin kiintoaineista kuin ravinteistakin on merkittävä ja tärkeä työkalu vesistöjen tilan parantamisessa ja kuormituksen vähentämisessä, olivatpa ne ihmisten tekemiä tai luontaisia kosteikkoja. Lue lisää...

30.8.2013 Metsähallitus

▲Alkuun


Vesilain muutos parantaisi tulviin ja kuivuuteen varautumista (2.9.2013)

Hallitus esittää eduskunnalle vesilain muuttamista niin, että varautuminen tulviin ja kuivuuteen paranisi. Lakiesityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi tarvittaessa selvityksen toimista, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia vahinkoja voitaisiin vähentää. Se kattaisi riittävän laajasti koko vesistöalueen tai sen osan ja sisältäisi ehdotuksia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavista toimista, joita esimerkiksi säännöstelyluvan haltija voisi toteuttaa tulvan tai kuivuuden uhatessa. Lue lisää...

29.8.2013 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Meritaimenesta ei Tenon kalastuskauden jatkajaksi (27.8.2013)

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus on seurannut kolmen vuoden ajan Tenon meritaimenta. Muun muassa radioseurannalla tehty tutkimus osoittaa, että meritaimenkanta ei kestäisi laajamittaista kalastusta Ylä-Tenolla. Lue lisää...

19.8.2013 klo 9:09 Yle Lappi, Pia Tuukkanen

▲Alkuun


Muuttuneet pyydysmerkinnät ovat monella vielä hakusessa (26.7.2013)

Kalatalouden Keskusliitto kertoo, että kalastajilla on vielä parannettavaa verkkojen ja katiskojen merkitsemisessä. Viime kesänä muuttunut kalastuslaki tiukensi esimerkiksi kalastusverkkojen merkintätapaa, jotta pyydykset olisivat paremmin muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Lue lisää...

22.7.2013 klo 09:02 Turun Sanomat

▲Alkuun


Puolan vesinäytteiden tulokset viittaavat merkittäviin fosforipäästöihin kipsivuorista (22.7.2013)

Puolan ja Suomen ympäristöministerit sopivat kesäkuussa kahden Puolan jätekipsivuoren mahdollisien fosforipäästöjen selvittämisestä maiden yhteistyönä. Heinäkuun alussa otettujen näytteiden analyysit ovat nyt valmistuneet ja tuloksista tiedotetaan tänään. Gdanskin kipsivuoren näytteenoton tulokset viittaavat merkittävään fosforipäästöön. Lue lisää...

17.7.2013 klo 13.00 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Kasvatus ei taimenta pelasta (22.7.2013)

Laitoskasvatuksesta ja istutuksista ei ole uhanalaista Oulangan taimenkantaa pelastamaan.

–Ei ole aikuisia rasvaevättömiä taimenia näkynyt, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen edustaja Teija Haataja tutkaillessaan yhdessä avustaja Antti Sorosen kanssa Kiutaköngästä ylävirtaan kutuvaellukselle nousevien taimenten varalta. Lue lisää...

15.7.2013 Koillissanomat, Marko Pinola

▲Alkuun


Kalastus koskettaa suomalaisen sielua (22.7.2013)

Kalastaminen on vapautta, seikkailua, jännitystä ja ihmisiä syvästi yhdistävää toimintaa. Näillä sanoilla harrastusta ja elinkeinoa kuvataan Iso siika -antologian saatesanoissa. Lue lisää...

13.7.2013 klo 10:20 Yle Oulu, Tuomas Hirvonen, Kati Jurkko

▲Alkuun


Oulangan taimenen säilymisestä taistellaan (10.7.2013)

Keskellä Venäjällä sijaitsevaa Paanajärven erämaata uurastaa venäläis-suomalainen tutkijaryhmä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Ari Huusko on erittäin huolissaan Oulangan taimenen tulevaisuudesta. ”Oulangan taimenella ei ole ympäristön puolesta uhkia. Kanta saataisiin nousuun kalastusta vähentämällä, mutta tällaista muutosta ei ole tapahtunut.” Lue lisää...

6.7.2013 Kaleva, Juhani Eskola

▲Alkuun


Mittava EU-hanke turvaa saimaannorpan tulevaisuutta (10.7.2013)

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen Metsähallituksen luontopalveluiden vetämälle Saimaannorppa-LIFE –hankkeelle, jossa myös WWF Suomi on mukana. Elokuussa käynnistyvällä viisivuotisella hankkeella edistetään saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista monipuolisten toimenpiteiden avulla. Saimaannorppa-LIFE hanke on EU-rahoitusosuudeltaan suurin Suomeen myönnetty LIFE-hanke. Hankkeen kustannusarvio on noin 5,26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 3,95 miljoonaa euroa. Lue lisää...

5.7.2013 WWF Suomi

▲Alkuun


Itämeren suojeluohjelman toteutus matelee – Suomi huonoista paras (10.7.2013)

Tuoreen WWF-raportin mukaan kaikki Itämeren maat ovat jäljessä HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttamisessa. Suomi sai arvioinnissa parhaat pisteet, mutta myös sillä on paljon parannettavaa. Toimintaohjelma käynnistettiin vuonna 2007, ja maiden tulisi olla sen toimeenpanossa pitkällä. Lue lisää...

2.7.2013 WWF Suomi

▲Alkuun


Verkkokalastuskielto loppuu Saimaalla, kuuttien vaara ei (10.7.2013)

Saimaannorppia suojaava verkkokalastuskielto loppuu Saimaalla kesäkuun lopussa. Kuutteja ei ole viime vuosien rajoitusaikana kuollut kalaverkkoihin. Suomen luonnonsuojeluliitto on varoittanut verkkokuolemien siirtymisestä loppukesälle ja vaatinut verkkorajoitusten laajentamista vähintään elokuun loppuun. Määräysten vastaisiin katiskoihin on kuollut viime vuosina useampi kuutti. Luonnonsuojeluliiton kampanja norpalle turvallisten katiskojen puolesta on vähentänyt vaaraa. Lue lisää...

27.6.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Kellon ja Jäälin välisen alueen asukkaat halukkaita toimimaan puhtaampien vesistöjen puolesta (10.7.2013)

Kalimenjoen, sen sivupurojen ja Jäälinjärven merkitys, vaaliminen ja kunnostaminen ovat erittäin tärkeitä valuma-alueen asukkaille. Tämä selviää kyselytutkimuksesta, jonka mukaan alueen vesistöjen vedenlaadulla on huomattava tai kohtalainen merkitys suurelle osalle vastaajista Alueen asukkaat ovat valmiita osallistumaan vedenlaadun parantamiseen rahallisen avun ja talkootyön kautta. Tosin vastuu vesienhoidosta koetaan vahvasti kuuluvan vesistöjen likaajille ja yhteiskunnalle. Lue lisää...

27.6.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Siikaverkkojen silmäkoko 43 milliin (28.6.2013)

Valtioneuvosto suojelee uhanalaisia vaellussiikakantoja nostamalla siikaverkkojen vähimmäissilmäkoon 43 milliin. Karisiian pyynnissä voi kuitenkin yhä käyttää pienempisilmäisiä verkkoja. Lue lisää...

20.6.2013 klo 16:06 Yle Perämeri, Antti Heikinmatti

▲Alkuun


Älypoijuverkosto havainnoi Suomenlahden tilaa (26.6.2013)

Reaaliaikaisesti toimiva tietoverkko mittaa veden lämpötilaa, aaltojen korkeutta sekä sinilevän ja öljyn määrää. Lue lisää...

24.6.2013 klo 16:04 Yle Helsinki, Jukka Sinervä, Ulla Malminen

▲Alkuun


Saimaalla halutaan sekä suojella norppaa että turvata kalastusmahdollisuudet (26.6.2013)

Saimaa on tärkeä kalavesi ja samalla uhanalaisen norpan koti. Kalastusrajoituksista on muodostunut uhanalaisen saimaannorpan keskeinen suojelukeino. Lue lisää...

24.6.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Kalastajilla on parannettavaa pyydysten merkinnöissä (26.6.2013)

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa kalastajia siitä, että verkkojen ja katiskoiden merkinnät ovat tiukentuneet. Viime kesänä kalastuksenvalvojat havaitsivat runsaasti puutteita pyydysten merkinnöissä. Asiaa on ollut aikaa opetella, nyt linjaa tiukennetaan. Lue lisää...

19.6.2013 Kalatalouden Keskusliitto

▲Alkuun


Uusi kalastuslaki on vieläkin outo – "Rähinän saa herkästi aikaan" (26.6.2013)

Kalastajilla on vielä opettelemista vuosi sitten voimaantulleessa kalastuslaissa. Jos kalastuksenvalvojat noudattaisivat uusia pykäliä pilkuntarkasti, huomautuksia ja määräyksiä jaettaisiin solkenaan. Lue lisää...

18.6.2013 klo 13:51 Yle Savo, Veli-Pekka Hämäläinen ja Juha Vauhkonen

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastuksesta hyvinvointia ja kiireettömiä luontokokemuksia (26.6.2013)

Suomessa on yli 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on valmistunut Vapaa-ajan kalatalous Suomessa -julkaisu, jossa kootaan yhteen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja RKTL:n tutkimusta. Lue lisää...

18.6.2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Tenon kalastusmatkailijoiden saalisseuranta avattu (13.6.2013)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkosivuilla voi seurata Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalisilmoituksia. Saalisseuranta jatkuu kalastuskauden 2013 loppuun asti. Lue lisää...

10.6.2013 Riista- ja kalatalouden keskuslitto

▲Alkuun


Pienvesien puolustaja (13.6.2013)

Pohjanmaan piirin aluesihteeri Teemu Tuovinen tuntee purot, norot ja lähteet. Kesäinen puroluonto odottaa kunnostajaansa ja innokasta talkooväkeä. Teemu Tuovinen hurahti vuonna 1998. Silloin hän järjesti ensimmäiset kunnostustalkoot Isojoen Uuronluomalla Taimeninstituutin kanssa. Samoilla lähivesillä hän on kalastanut lapsena.

Hurahduksen jälkeen uomaa on kunnostettu lähes vuosittain taimenille, ja mies itse on päätynyt luonnonsuojelun ammattilaiseksi. Tuovinen työskentelee SLL:n Pohjanmaan piirissä ja vastaa suurelta osin myös Luonnonsuojeluliiton virtavesien kunnostustoiminnasta. Lue lisää...

Luonnonsuojelija 3/2013, Hanna-Kaisa Hellsten

▲Alkuun


Kalastusvalvonta tiukkenee (13.6.2013)

Kalastuksen valvonta tiukkenee tänä kesänä. Metsähalllituksen kalastuksenvalvojat kiinnittävät suurimman huomion pyydysten merkintään. Myös kalastajien saaliin alamittasäädösten noudattamiseen suhtaudutaan tiukasti. Lue lisää...

10.6.2013 Yle Lappi, Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Väärinmerkitystä kalanpyydyksestä voi tulla jopa sakkoa (29.5.2013)

Uusi asetus antaa mahdollisuuden takavarikoida hylätyt tai turhat kalanpyydykset. Lue lisää...

27.5.2013 klo 8:54 Yle Turku, Kimmo Gustafsson

▲Alkuun


Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit (20.5.2013)

Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille 15.5. lähetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista, joilla voi olla ympäristövaikutuksia kaivosalueen ulkopuolella. Testausta ohjaavat ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Lue lisää...

17.5.2013 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Ministeri haastaa - missä on fosforineutraali kunta? (20.5.2013)

Hiilineutraaleja kuntia on jo, mutta mistä löytyisi kunta, joka haluaisi parantaa Itämeren tilaa olemalla fosforineutraali, kysyy maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Centrum Balticumin pulloposti-kolumnissa. Lue lisää...

16.5.2013 klo 14:54 Maaseudun Tulevaisuus, Henrik Schäfer

▲Alkuun


Jokihelmisimpukalle haluttaisiin oma suojeluohjelma (10.5.2013)

Jokihelmisimpukalle eli raakulle tulisi laatia oma suojeluohjelma, vaatii Metsähallituksen projektipäällikkö Panu Oulasvirta. Raakku on ollut rahoitettu vuodesta 1955 lähtien, mutta suojelu ei ulotu raakun elinympäristöön. Lue lisää...

8.5.2013 Kaleva

▲Alkuun


Valtamerten kemiallinen koostumus muuttunut nopeasti (10.5.2013)

Hiilidioksidin liukeneminen meriveteen on tutkijoiden tuntema ilmiö. Pohjoisilla merialueilla liukeneminen on kuitenkin erityisen nopeaa. Tämä on suuri uhka merieliöstölle, kertoo uusi tutkimus. Lue lisää...

6.5.2013 klo 15:38 Yle Uutiset, Yrjö Kokkonen

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastus pitänyt pintansa luontoharrastusten joukossa (2.5.2013)

Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista, joissa yhteistä luonnonvaraa hyödynnetään, vaikka harrastuksen suosio on hieman hiipunut. Vapaa-ajankalastuksen saaliiden merkitys kotitalouksien ravinnonhankinnassa on vähentynyt ja kalastukseen liittyvien virkistyksellisten elementtien osuus on tullut entistä tärkeämmäksi. Lue lisää...

4/2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Talvi on suosinut norpan pesintää Saimaalla (16.4.2013)

Saimaannorpan pesinnän uskotaan onnistuneen tänä vuonna hyvän lumi- ja jäätilanteen ansiosta. Pesälaskennat ovat alkamassa eri puolilla Saimaata. Lue lisää...

14.4.2013 klo 14:41 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Jäätalvi saavutti taitekohdan ja merijäät haurastuvat vähitellen (16.4.2013)

Kevät lähestyy lämpimämmän ja kosteamman eteläisen ilmavirtauksen myötä. Samalla merijäät alkavat pikkuhiljaa haurastua eteläisten merialueiden rannikoilla.

Vaikka Suomenlahden rannikkoalueilla on vielä paikoin yli puolimetristäkin jäätä, paikoin jäät ovat kuitenkin jo petollisia. Jäille lähtijän on syytä varustautua kunnollisin välinein. – Vähintään jäänaskalit olisi hyvä olla kaulassa riippumassa, muistuttaa jääasiantuntija Jouni Vainio Ilmatieteen laitoksesta. Lue lisää...

12.4.2013 Itämeriportaali, Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Suomen luonto saa oman juhlapäivän (16.4.2013)

Maamme ainutlaatuista luontoa juhlitaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa virallisesti, kun Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 31.8.2013. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä vaikutus. Suomen luonnon päivän aikana järjestetään retkiä ja tapahtumia eri puolilla Suomea jokaiselle luonnosta kiinnostuneelle. Koululaisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua päivän viettoon jo sitä edeltävällä viikolla. Lue lisää...

11.4.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Sahakone laulaa Simojoen jäällä (2.4.2013)

Jokien jäänsahaukset on aloitettu Lapissa parin vuoden tauon jälkeen. Pyrkimyksenä on estää jääpatojen syntyminen kriittisimmille jokiosuuksille. Ympäristökeskus ennustaa monin paikoin vähintään keskimääräisiä tulvia. Lue lisää...

2.4.2013 klo 17:09 Yle Perämeri, Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Sään ääri-ilmiöt heikentävät vesistöjen tilaa (26.3.2013)

Sään ääri-ilmiöt heikentävät vesistöjen tilaa. Esimerkiksi poikkeuksellisen kostean viime vuoden jäljiltä pintavedet ovat tummia ja ravinnepitoisia. Parhaillaan käsillä oleva kylmä maaliskuu puolestaan pitää jäät järvissä, mikä aiheuttaa jo happikatoa. Lue lisää...

25.3.2013 klo 7:10 Yle Etelä-Savo, Kalle Pallonen

▲Alkuun


Seuraa hylkeiden perhe-elämää webbikameran välityksellä (21.2.2013)

Aiemmin on voinut tutustua muun muassa sääksen ja merimetson elämään pesien lähelle sijoitettujen kameroiden välityksellä. Nyt netissä voi seurata reaaliaikaisesti myös hylkeiden elämää. Lue lisää...

21.2.2013 klo 9:48 Yle Turku, Maria Rautio

▲Alkuun


Kalaston suojelusta tulee vesivoimayhtiöiden arkipäivää (6.2.2013)

Vesivoimayhtiöt velvoitetaan tästä lähin osallistumaan kalaston vaalimiseen. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt nipun päätöksiä, joissa vesivoimaloilta edellytetään vesistöjen moninaiskäytön turvaamista. Yhtiöille tämä merkitsee taloudellisia menetyksiä, mutta esimerkiksi äärimmäisen uhanalaiselle järvilohelle hengissä selviytymistä. Lue lisää...

5.2.2013 klo 15:07 Yle Pohjois-Karjala, Janne Ahjopalo

▲Alkuun


Erikoisen katiskan keksijä: Näin matikkaa huijataan (31.1.2013)

Matikan eli mateen kutuaika herättää talvipilkkijät. Kylmissä talvivesissä uiskenteleva matikka saa olla nyt entistäkin tarkempana. Katiskoja kehitelleellä Jorma Levolalla on erityinen matikkakatiska, joka värillään ja muodollaan imaisee maukkaan kalaherkun sisuksiinsa tehokkaasti. Lue lisää...

29.1.2013 klo 15:00 Yle Häme, Mikael Juntunen

▲Alkuun


Kosteikoista kaivataan lisää tietoa (31.1.2013)

Moni viljelijä kaipaa lisää tietoa kosteikoista vesistöjen rehevöitymisen torjujina, WWF Suomen teettämässa tutkimuksessa selvisi. Kyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto. Internet-kyselyn osallistumiskutsu lähetettiin 1?253 viljelijälle Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Kyselyyn vastasi 372 viljelijää eli 30 prosenttia kutsutuista. Maatalouskosteikon käsite oli ennalta tuttu valtaosalle, 85 prosentille vastaajista. Kahdeksan prosenttia oli jo perustanut yhden tai useamman kosteikon. Lue lisää...

29.1.2013 klo 12:41 Maaseudun Tulevaisuus, Satu Lehtonen

▲Alkuun


Itämeren happitilanne säilynyt hyvänä (29.1.2013)

Merentutkimusalus Arandan matkanjohtajan Juha Flinkmanin mukaan Itämeren vedet sekoittuivat myrskyissä hyvin jo reilu vuosi sitten. Hapettomien alueiden puuttuminen tarkoittaa sitä, että pohjasta ei vapaudu fosforia meriveteen. Lue lisää...

28.1.2013 klo 14:29 Yle Kymenlaakso, Petri Lassheikki

▲Alkuun


Suomenlahti-vuoden 2014 työ on käynnistynyt — Matti Vanhanen kokoaa teemavuoden kansalaisvaltuuskunnan (14.1.2013)

Suomi, Viro ja Venäjä ovat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä tekemässä kattavaa tutkimusta Suomenlahden tilasta sekä etsimässä keinoja, miten kansalaiset ja yritykset voivat yhdessä tutkijoiden kanssa parantaa Suomenlahden meriympäristön hyvinvointia. Nimikkovuoden 2014 päätteeksi kootaan Suomenlahti-julistus, jossa hankkeessa mukana olevat Suomenlahden rantavaltioiden päättäjät sitoutuvat Suomenlahden kestävää käyttöä edistäviin toimenpiteisiin. Myös nuoret tekevät oman Suomenlahti-julistuksensa. Lue lisää...

14.1.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Saimaannorpan pesimistalvi alkanut viimevuotista paremmin (14.1.2013)

Talvi on alkanut lupaavasti saimaannorpan pesinnän kannalta. Saimaan norppavedet saivat jääkannen nyt huomattavasti viimevuotista aiemmin. Myös lunta on tihuttanut useaan otteeseen, mikä on tärkeää pesäkinosten muodostumiselle. Lue lisää...

13.1.2013 klo 16.00 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


EU:n laajuinen kansalaisaloite vaatii puhdasta vettä kaikille (9.1.2013)

EU:n historian ensimmäinen kansalaisaloite kerää nimiä puhtaan veden ja vesihuollon ulottamiseksi kaikille EU:n kansalaisille. Tavoitteena on saada miljoona allekirjoitusta. Aloitteen ovat tehneet Euroopan julkisen alan ammattijärjestöt. Ne pyrkivät keräämään vähintään miljoona nimeä, jotta puhtaasta vedestä tulisi kaikille kuuluva perusoikeus. Lue lisää...

8.1.2013 klo 15:56 Maaseudun Tulevaisuus, Katja Koljonen

▲Alkuun


Lumijoen suistosta kuoritaan yli 10000 kuutiota maata (3.1.2013)

Talvivaara aloittaa saastuneen maa-alueen kuorinnan kahden viikon sisään Lumijoen varressa Ylä-Lumijärven pohjoispuolella. Noin viiden hehtaarin alueen puusto on kaadettu ja seuraavaksi on maata kuoritaan noin 20 sentin syvyydeltä. Lue lisää...

3.1.2013 klo 13:47 Kainuun Sanomat, Antti Ylönen

▲Alkuun


◄Vanhemmat