New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Muilta virroilta

Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta (30.6.2014)

Tasavallan presidentti vahvisti tänään uuden ympäristönsuojelulain, joka tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Samalla tulee voimaan uusi ympäristönsuojeluasetus. Lue lisää...

27.6.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalat kärsivät vedenalaisesta melusta Itämeressä (30.6.2014)

Vedenalainen melu stressaa ja häiritsee kaloja. Melun määrää Itämeressä kartoitetaan parhaillaan käynnissä olevalla tutkimushankkeella. EU-rahoitteisen tutkimuksen tuloksena saatetaan alkaa säädellä esimerkiksi laivojen melutasoa. Lue lisää...

27.6.2014 Yle Uutiset / Tuuli Toivanen

▲Alkuun


Anna päivä uhanalaiselle taimenelle – osallistu talkoisiin (30.6.2014)

Jokihelmisimpukka ja sisävesien taimen on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Meritaimenkannat ovat peräti äärimmäisen uhanalaisia. Ne ovat siis suuressa vaarassa hävitä Suomen luonnosta. Lue lisää...

27.6.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Saimaan Geopark-hanke etenee (30.6.2014)

Eteläisen Saimaan alueelle kaavaillulle Geoparkille on päätetty hakea Unescon myöntämää kansainvälistä Geopark-jäsenyyttä. Jäsenyys on mahdollinen aikaisintaan vuonna 2016. Geologisia kohteita inventoidaan Saimaalla kesällä 2014. Lue lisää...

26.6.2014 Yle Etelä-Karjala Olli Aimola

▲Alkuun


Törkeitä ympäristö­rikoksia tehtiin viime vuonna ennätysmäärä – suuri osa jää piiloon (30.6.2014)

Poliisi kirjasi vuonna 2013 yhteensä kaksitoista törkeää ympäristön turmelemista, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lue lisää...

26.6.2014 Helsingin Sanomat / Iisakki Härmä

▲Alkuun


Saimaannorpan kuutit vaarassa heinäkuun alusta alkaen (30.6.2014)

Saimaannorpan suojelemiseksi säädetyt keväiset verkkokalastusrajoitukset päättyvät kesäkuun lopussa. Rajoitusten päättyessä etenkin nuoria ja kokemattomia norppia uhkaa hukkuminen verkkoihin. WWF Suomi ja Metsähallitus kannustavatkin Saimaalla kesäänsä viettäviä kalastamaan norppaystävällisillä pyyntimenetelmillä myös rajoitusajan ulkopuolella. Asiaa edistääkseen WWF julkisti torstaina Olen norpan ystävä – en kalasta verkoilla -diplomin, jonka ensimmäinen vastaanottaja on Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti. Lue lisää...

26.6.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Mikä toimii ja mikä ei – tietoa hoitokalastuksesta Suomessa ja Ruotsissa (30.6.2014)

Miksi hoitokalastus toimii toisissa järvissä ja toisissa ei? Miten hoitokalastus eroaa Suomessa ja Ruotsissa? Mitä lajeja tulisi hoitokalastaa? Muun muassa näihin kysymyksiin voi etsiä vastauksia uudesta käytännön-läheisestä hoitokalastusoppaasta, johon on koottu tietoa, Länsi-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Ruotsissa Skoonen järvistä. Hoitokalastuksesta löytyy monia oppaita, jotka tarjoavat kattavasti teoreettista tietoa hoitokalastuksesta. Tämän oppaan tarkoitus on jakaa tietoa hoitokalastuksesta kunnostushankkeiden kautta. Lue lisää...

25.6.2014 Ykkös-Lohja

▲Alkuun


Norppa-Taskinen ui Iijoen puolesta (27.6.2014)

Saimaannorppien suojelutyöstä tunnettu Juha Taskinen tempaisee tänä kesänä Iijoen ja koskiensuojelulain puolesta. Taskinen ui viikon aikana 107 kilometriä. Lue lisää...

25.6.2014 Kaleva

▲Alkuun


Pirkanmaan taimenkanta elpyy hitaasti (27.6.2014)

Pirkanmaalla on kunnostettu useita jokia ja puroja taimenille sopiviksi elinalueiksi. Töitä on tehty talkoovoimin ja viranomaisten tuella, mutta tuloksissa on vielä toivomisen varaa. Lue lisää...

25.6.2014 Yle Uutiset / Matti Vikman

▲Alkuun


Väärin merkitty pyydys saatetaan ottaa pois (27.6.2014)

Kalanpyydysten valvonta tiukentuu tänä kesänä. Pyydysten uudet merkintävaatimukset ovat nyt voimassa kolmatta kesää. Kalatalouden Keskusliiton mukaan suurin osa pyydyksistä merkitään vieläkin kalastusasetuksen vastaisesti. Tänä kesänä valvonnan opastava linja on muuttumassa. Väärin merkitty pyydys voidaan ottaa talteen ja niistä voi saada sakot. Lue lisää...

25.6.2014 Kuhmolainen

▲Alkuun


Itämeren hiekkarannat ja dyynit tarvitsevat apuasi (27.6.2014)

Pohjoisen Itämeren avoimet hiekkarannat ja dyynit ovat vaarassa hävitä rehevöitymisen ja umpeenkasvun vuoksi. Myös rakentaminen, kuluminen ja ilmastonmuutos uhkaavat näitä karuja luontotyyppejä. Roskaaminen ja rannoille kerääntyvät haisevat levämassat puolestaan heikentävät rantojen virkistyskäyttöä — monella meistä on ikimuistoisia lapsuudenkokemuksia puhtaista hiekkarannoista. Suomen ympäristökeskus on julkaissut Itämeren hiekkarantojen ja dyynien hoito -oppaan, jolla pyritään turvaamaan näiden rantaympäristöjen säilyminen ja kesäinen virkistysarvo. Lue lisää...

25.6.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Asiantuntijaryhmä väläyttää kalastuskieltoa avomerille (27.6.2014)

Kokeneista poliitikoista koostuva asiantuntijaryhmä vaatii maailman valtioita ryhtymään toimiin valtamerien pelastamiseksi. Viime vuonna kootun komission mukaan laiton ja sääntelemätön kalastus puskee useita avomerellä sijaitsevia kalastusalueita ahdinkoon. Lue lisää...

24.6.2014 Taloussanomat, Reuters

▲Alkuun


Uusia menetelmiä sulfaattimaiden happaman kuormituksen vähentämiseen (26.6.2014)

Sulfaattimailla sijaitsevien turvetuotantoalueiden happaman vesistökuormituksen vähentämiseen kehitettiin uusia menetelmiä Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa yhteistyöhankkeessa. Suurimman riskin alueilla suositeltavimpia turvetuotannon jälkeisiä maankäyttömuotoja ovat soistaminen, muuttaminen vesialueeksi ja luontaisen kasvillisuuden palauttaminen. Lue lisää...

24.6.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalojen alamitat kelpaavat pohjoiskarjalaisille – poikkeuslupia haettu erittäin vähän (26.6.2014)

Pohjois-Karjalassa haettiin ainoastaan kolmea poikkeuslupaa alamittojen muuttamiseksi. Uhanalaisen järvitaimenen osalta lupa myönnettiin ainoastaan Ruunaan koskille Lieksaan. Lue lisää...

24.6.2014 Yle Pohjois-Karjala / Lasse Laitinen

▲Alkuun


Viime vuoden keväällä kuoriutunut muikkukanta heikko, nyt kalastetaan vanhempaa muikkua (26.6.2014)

Keväällä 2013 syntyi harva muikkukanta moniin järviin maan eteläosissa, aina Kuusamon korkeudelle saakka. Muikkusaaliin muodostavat tänä kesänä kaksivuotiaat tai sitä vanhemmat kalat. Lapin järvissä vahvojen muikkuvuosiluokkien kausi jatkui viime vuonna. Lue lisää...

24.6.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Biologi etsii sinisimpukan pohjoisrajaa Kokkolan seudulta (26.6.2014)

Kokkolan vedenalaiset alueet ovat ainoa jäljellä oleva tuntematon vesialue Suomessa. Niitä tutkitaan parhaillaan perin pohjin. Toiveissa on muun muassa löytää pohjoiset rajat sinisimpukalle ja rakkolevälle. Lue lisää...

24.6.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Sari Vähäsarja

▲Alkuun


Oulangan taimen on vikkelä otus (25.6.2014)

Radiolähetin on asennettu tänä kesänä 27 taimeneen. Omaleimainen taimen halutaan säilyttää rajavesissä. Lue lisää...

23.6.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Siianpoikasia löytyi lähes kaikista pohjoisen joista (25.6.2014)

Vaellussiika lisääntyy myös rakennetuissa joissa. Riistan- ja kalantutkimuslaitos on kartoittanut siian lisääntymisjokia koko rannikkoalueella. Lue lisää...

23.6.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Lapuanjoen kalateiden suunnittelu käynnistyy (24.6.2014)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tilannut kalatiesuunnittelun kahden Lapuanjoen pääuomassa olevan padon yhteyteen, Stadsforsenin voimalapadolle Uuteenkaarlepyyhyn ja Lakaluoman myllypadolle Lapualle. Lapuanjoki on entinen lohijoki, ja lohikaloja on noussut merestä ainakin Lapualle joen keskiosalle saakka. Valmistuessaan Stadsforsenin kalatie palauttaisi vuodesta 1926 poikki olleen vaellusyhteyden Lapuanjoen ja meren välillä. Syksyllä 2013 Stadsforsenin padon alapuolella tehdyn nousukalapyynnin tulosten perusteella Lapuanjokeen pyrkii nousemaan muun muassa taimenia, siikoja ja kuhia. Lakaluoman kalatie puolestaan parantaisi vaelluskalojen elinmahdollisuuksia joen keskiosalla, jossa jo nykyään esiintyy luontaisesti lisääntyvää paikallista taimenta ja harjusta. Lue lisää...

23.6.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Melontaharrastus viriää Meri-Lapissa (24.6.2014)

Olosuhteet ovat Euroopan parhaimmistoa, mutta silti melojia on verrattain vähän. Nyt seuratoiminta on kuitenkin viriämässä, ja sitä kautta harrastajiakin toivotaan lisää. Lue lisää...

22.6.2014 Yle Perämeri / Laura Holappa

▲Alkuun


"Saimaan julkisivu on hyvin hajanainen" (23.6.2014)

Suomen suurin järvi Saimaa ei näy matkailumarkkinoinnissa riittävän hyvin. Monipuolista luontoa ja lukuisia reittejä tarjoavaa Saimaata ei ammattilaisten mielestä osata myydä. Lue lisää...

21.6.2014 Yle Etelä-Karjala / Sari Lehtinen

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto vetoaa Saimaalla kalastaviin: Älä kalasta verkoilla loppukesällä (23.6.2014)

Kalastusrajoitukset Saimaalla päättyvät 30.6. Suomen luonnonsuojeluliitto vetoaa kalastajia jättämään verkot pois myös sen jälkeen, sillä heinäkuusta on tullut saimaannorpalle vaarallisin kuukausi. Lue lisää...

20.6.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Satunnaisesti kalastavilta kalastusmaksut usein unohtuvat (23.6.2014)

Kalastajia muistutetaan kalastuslupien maksamisesta. Lupavaroilla rahoitetaan muun muassa kalakantojen hoitoa. Vain alle puolet vapaa-ajan kalastajista maksaa kalastuksenhoitomaksun Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan. Lue lisää...

20.6.2014 Kuhmolainen / Anne Salminen

▲Alkuun


Erän uusi kalakeli kertoo täsmäsään ja saalisarvion (23.6.2014)

Kalakeli.fi yhdistää Erän vuodesta 2001 keräämät saalisilmoitukset ja Ilmatieteen laitoksen sään. Palvelu näyttää säätietojen lisäksi senhetkisen saalistodennäköisyyden ja aiemmin saadut kalat Suomen kartalla. Lue lisää...

19.6.2014 Erä

▲Alkuun


Suomeen suunnitellaan arktisten öljyvahinkojen torjuntakeskusta (23.6.2014)

Tavoitteena on perustaa keskus, jossa muun muassa koulutettaisiin asiantuntijoita torjumaan arktisen alueen öljy- ja kemikaalivahinkoja. Vastaavan kaltaisia keskuksia suunnitellaan ja rakennetaan Norjassa ja Pohjois-Amerikassa. Lue lisää...

19.6.2014 Yle Satakunta / Antti Laakso

▲Alkuun


Moni pohjoissavolainen kalastusalue haluaisi laskea taimenen alamittaa (23.6.2014)

Pohjois-Savon ely-keskuksesta kerrotaan, että maakunnassa on haettu paljon poikkeuslupia taimenen alamitan muuttamiseksi. Siinä missä muualla maassa poikkeuslupia on haettu pääasiassa yksittäisiin kalastuskohteisiin, on Pohjois-Savossa haettu poikkeuksellisen paljon lupia kokonaisiin kalastusalueisiin. Myös perusteluja sille, miksi taimenen alamittaa ei tulisi laskea, on esitetty ely-keskukselle runsaasti. Lue lisää...

19.6.2014 Yle Uutiset / Lilli Pukka

▲Alkuun


Syken tutkija: Turpeennoston vaikutukset järvien pohjiin "suurelta osin arvailujen ja uskomusten varassa" (23.6.2014)

Turpeennoston päästöarvioiden suuruusluokka on oikea, mutta vaikutukset erityisesti vesien pohjiin tunnetaan huonosti, arvioi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Kaisa Heikkinen. Hänen mielestään SLL:n keväällä esittämät turvehuijaussyytökset ovat turhan kärjistettyjä, mutta heijastavat suurta tiedonpuutetta. Lue lisää...

18.6.2014 Yle Helsinki / Petteri Juuti

▲Alkuun


Toimivilla menetelmillä turvetuotannon kuormitusta pienemmäksi (23.6.2014)

Turvetuotannon kiintoainekuormituksessa voidaan toimivilla vesienkäsittelymenetelmillä päästä luonnonsoiden kuormituksen tasolle. Humuskuormitukseen voidaan pintavalutuskentällä vaikuttaa kuitenkin vain vähän. Happamilla sulfaattimailla toimittaessa happamuuskuormitusta voidaan ehkäistä jättämällä ohut yhtenäinen turvekerros alla olevan mineraalimaan päälle. Turvetuotannon aiheuttaman ravinne- ja kiintoainekuormituksen vaikutuksia alapuolisessa vesistössä voidaan arvioida aiempaa tarkemmin uusilla tarkkailumenetelmillä. Lue lisää...

18.6.2014 Vesikirje 2/2014

▲Alkuun


Kuinka kalat lasketaan? (23.6.2014)

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES (International Council for the Exploration of the Sea) jakaa kansalaisille tietoa ja uutisia meristä ja merien tilasta. Sama neuvosto tekee myös arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja antaa suosituksia alueen kalastuskiintiöistä. Lue lisää...

18.6.2014 Erä / Marko Korhonen

▲Alkuun


Kalankasvatusta ohjataan ympäristön ja elinkeinon kannalta sopiville vesialueille (18.6.2014)

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja ympäristöministeri Ville Niinistö ovat vahvistaneet vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman, jonka avulla kalankasvatusta ohjataan ympäristön, elinkeinon ja vesien hyödyntämisen kannalta sopiville alueille. Sijainninohjauksella luodaan edellytyksiä tuotannon kestävälle kasvulle ja hallitaan paremmin alan ympäristövaikutuksia. Lue lisää...

17.6.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kollaja uhkaa taas Iijokea (18.6.2014)

Vaadimme puolueita puolustamaan Kollajaa – suomalaista kansallisperintöä! Valtio on maksanut Pohjolan Voima Oy:lle Iijoen suojelusta ja Kollajan rakentamatta jättämisestä kymmenien miljoonien eurojen korvaukset. Silti yhtiö ajaa altaan rakentamista vuodesta toiseen. Lue lisää...

16.6.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Kansainvälinen tutkijaryhmä palaa kivikaudelle Yli-Iissä (18.6.2014)

Kokeellinen arkeologia hakee vastauksia muinaiseen elämään testaamalla omin käsin olettamuksia siitä, kuinka vuosituhansia sitten on eletty. Esimerkiksi rakennusarkkitehtuuri ja muinaiset työkalut laitetaan käytännön testiin. Lue lisää...

16.6.2014 Yle Oulu / Pasi Punkari

▲Alkuun


Täpläravusta löydetty uusi tauti – syynä kannan muutoksiin? (18.6.2014)

Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen tutkijat ovat löytäneet uuden täplärapunaaraita vaivaavan taudin. Tauti syö naaraiden pyrstöjalat. Lue lisää...

16.6.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Metsähallitus täyttää kartan valkoiset alueet (17.6.2014)

Suurten tutkimusmatkojen ja löytöretkien aikakausi alkaa olla ohi, mutta kartalta löytyy vielä valkoisia läiskiä. Kokkolan edustan vedenalainen luonto on Suomen ainoa jäljellä oleva täysin valkoinen alue kartalla. Lue lisää...

16.6.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Tässä on ensimmäinen jokitalkkari (16.6.2014)

Tavoite: lisää kalastuspaikkoja lapsille ja nuorille, entistä helpompia melontareittejä ja kalastusluvut kuntoon. Luontopolut kuntoon, infotaulujen päivitys, melontareittien ylläpito, kalastuslupien tarkastus, ELY-keskuksen kunnostamien kutusoraikkojen haravointi ja kalastuspaikkoja lapsille ja nuorille, listaa Velimatti Leinonen jokitalkkari-projektin hommia Vantaanjoen varressa. Lue lisää...

14.6.2014 Vantaan Sanomat / Riikka Nyman

▲Alkuun


Savukosken koskiin istutettiin taimenta - pyydystäjälle 5 euron palkkio ilmoitetusta kalasta (16.6.2014)

Kalastusseura Savukoski ry istutti kolmeen Savukosken yläpuoliseen koskeen 200 pyyntikokoista taimenta. Suurimmat niistä ovat kolmekiloisia. Istutus on ensimmäinen Savukoskella tehty taimenistutus. Lue lisää...

13.6.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Pohjoismaiden neuvosto julkistanut vuoden 2014 luonto- ja ympäristöpalkintoehdokkaat (16.6.2014)

Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnosta kisaa tänä vuonna yhteensä 13 finalistia. Suomesta mukana ovat Iin kunta ja Jyväskylän kaupunki. Lue lisää...

13.6.2014 Ympärisöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Maan alta löytyi kiveen kätketty meri – jopa kolme kertaa suurempi kuin maanpäälliset valtameret yhteensä (16.6.2014)

Noin 600-700 kilometrin syvyydestä löytynyt mahdollinen vesimassa voi avata maanpäällisen veden ja planeetan muodostumisen varhaista historiaa tutkijoille. Lue lisää...

13.6.2014 Yle Uutiset / Lassi Lapintie

▲Alkuun


Historiakohteet kiinnostaviksi tapahtumapaikoiksi – kävijätutkimuksilla taustatietoa elävöittämiseen (16.6.2014)

Metsähallituksen luontopalvelujen hoitamista historiakohteista kehitetään aktiivisia tapahtumapaikkoja. Kesällä Raaseporin, Kajaanin ja Kaarinan Kuusiston linnanraunioilla, Loviisan Svartholman merilinnoituksella ja Kotkan Langinkosken keisarillisella kalamajalla tehtävien kävijätutkimusten tulokset auttavat suunnittelemaan niistä entistä houkuttelevampia kohteita ja nähtävyyksiä niin matkailijoille kuin paikallisillekin. Lue lisää...

13.6.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Arrakosken voimalaitokseen rakennettava kalatie (16.6.2014)

Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2012 antamaa lupaa Padasjoella sijaitsevan Arrakosken voimalaitoksen pysyttämiseen ja lisäkoneiston rakentamiseen. Lue lisää...

12.6.2014 Hämeen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Järvitaimen on uhanalainen matkailuvaltti (16.6.2014)

Keski-Suomen maakuntakala, järvitaimen, on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Kalan suurin ongelma on liikakalastus. Maakunnan kalastusmatkailun pääpisteitä ovat alueen monet koskikalastuskohteet. Koskien arvostetuimman saaliin tehokkaampi suojeleminen vaikuttaisi osaltaan koskikalastuksen matkailumerkitykseen maakunnassa. Lue lisää...

12.6.2014 Yle Keski-Suomi / Jenny Huttunen

▲Alkuun


Limnologi Jukka Koski-Vähälä valittu vuoden vesistökunnostajaksi (16.6.2014)

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin limnologi Jukka Koski-Vähälälle, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti mm. Ylä-Savossa. Erityisesti Iisalmen reitin vedenlaadun parantaminen on ollut hänelle tärkeää. Nykyisissä toimissaan, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n puheenjohtajana, hän jatkaa esimerkillistä työtään vesienhoidon hyväksi. Lue lisää...

12.6.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Onko sinun järvesi nimi Suomen yleisin? (16.6.2014)

Suomen tuhansista järvistä yleisin järven nimi on Saarijärvi. Järvien nimien ikää on usein mahdotonta määritellä. Lue lisää...

12.6.2014 Yle Etelä-Karjala / Petri Kivimäki

▲Alkuun


Pienet rapukiintiöt kismittävät Pohjois-Norjan kalastajia (16.6.2014)

Pohjois-Norjan vesillä pulskasti elävää kuningasrapua saa pyytää 2 000 kiloa vuodessa. "Se pitäisi olla kaksinkertainen eli 4 000 kiloa", sanoo pykeijalainen kalastaja ja matkailuyrittäjä Leif Ingilä. Ravut tuottavat kuitenkin hyvin etenkin turistihoukuttimena. Lue lisää...

12.6.2014 Yle Lappi / Jenni Leukumaavaara

▲Alkuun


Valkeisenlampi on sammelle sopiva elinalue (16.6.2014)

Kuopiossa istutettiin kymmenen parikiloista sampea Valkeisenlampeen tänään torstaina. Sampi voi kasvaa jopa yli satakiloiseksi, joten nähtäväksi jää, minkälaisia vonkaleita Valkeisesta tulevaisuudessa kalastetaan. Lue lisää...

12.6.2014 Yle Uutiset / Lilli Pukka

▲Alkuun


"Suomalainen järvimaisema yksi Euroopan parhaiten pidetyimpiä salaisuuksia" (16.6.2014)

Lonely planetin tuore opas nostaa Suomesta esiin Saimaan järvialueen kansallispuistoineen. Oppaan mukaan jotkut paikoista ovat niin salaisia, ettei niitä löydy edes opaskirjoista. Lue lisää...

12.6.2014 Yle Etelä-Karjala / Sari Lehtinen

▲Alkuun


Kalamaja saa uuden elämän korjausrakentamisen kurssilla Selkämeren kansallispuistossa (13.6.2014)

Porin kesäyliopisto ja Metsähallitus järjestävät korjausrakentamisen kurssin 9.-13. kesäkuuta Porissa Ahlaisten saariston Munakarissa. Kurssilla kunnostetaan 1970-luvulta peräisin oleva kalamaja, josta tulee käyntikohde Selkämeren kansallispuistoon. Lue lisää...

11.6.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


WWF:n Panda-palkinto 30 000 euroa Maretariumille (12.6.2014)

Ympäristöjärjestö WWF jakoi tänään 30 000 euron suuruisen Panda-palkintonsa. Palkinto myönnettiin kokonaan yhdelle hakijalle, Maretariumille. Maretarium on Kotkassa sijaitseva suomalaisten kalojen akvaariotalo, jossa on lisäksi muun muassa luontokuvanäyttelyjä ja luontokoulu. Panda-palkinnon tuella toimintaa laajennetaan kaloista muuhun vedenalaiseen luontoon: pohjaeläimiin, leviin ja kasvillisuuteen. Lue lisää...

10.6.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Työttömät selvittävät järvikalakannat (12.6.2014)

Työttömät tarttuvat Kuusamossa onkiin, verkkoihin ja katiskoihin. Tarkoituksena on selvittää, mitä kalaa Kuusamon järvissä kaiken kaikkiaan uiskenteleekaan. Lue lisää...

10.6.2014 Koillissanomat / Aleksanteri Pikkarainen

▲Alkuun


Metsähallituksen arkeologit suuntaavat Suomen metsiin - 10 000 kohteen raja rikkoutuu tänä kesänä (12.6.2014)

Metsähallituksen valtava talousmetsien kulttuuriperintöinventointiurakka jatkuu viidettä kesäänsä. Tutkimusryhmät suuntaavat jälleen kaikkialle Suomeen etsimään ennestään tuntemattomia arkeologisia kohteita ja tarkastamaan lukuisista eri lähteistä tietoon saamiaan vihjeitä maastossa piilottelevista muinaisjäännöksistä. Tähän mennessä valtion metsistä on kartoitettu noin 9000 kohdetta. Vanhimmat löydetyt asuinpaikat ovat kivikaudelta noin 9300 vuoden takaa. Talousmetsien inventointi päättyy ensi kesänä, jolloin suunnitelman mukainen noin neljän miljoonan hehtaarin tavoite täyttyy. Lue lisää...

10.6.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Kun viranomaisten lupa maksaa enemmän kuin työ – arvokalan vapaa kulku vaarantuu (11.6.2014)

Aluehallintovirasto AVI vaikeuttaa kalateiden kunnostamista. AVI perii pahimmillaan vesistöjen kunnostustyöluvista jopa 7000-13000 euroa. Aiemmin kunnostuslupia hakivat viranomaiset, mutta nykyään kunnostusten maksumiehinä ovat kalastusalueet. Lue lisää...

9.6.2014 Yle Häme / Anne-Maria Niskanen

▲Alkuun


Norpan pesinnän häirinnästä voi saada sakkoa (11.6.2014)

Uhanalaisiin eläimiin kuuluvalle saimaannorpalle on tulossa aiempaa parempi pesintärauha. Metsähallituksen valmisteilla olevalla järjestyssäännöllä norpan pesän lähelle meno voidaan kieltää. Lue lisää...

9.6.2014 Yle Etelä-Karjala / Heli Mälkiä

▲Alkuun


Ely-keskus: Kuusamon kultakaivoksen YVA ei kelpaa (11.6.2014)

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen mukaan Kuusamon Juomasuon kaivoshanketta koskeva YVA-selvitys on tehtävä uudelleen, jos kaivoshanketta aiotaan jatkaa. Lue lisää...

9.6.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen, Sini Kervinen

▲Alkuun


Merialueen ammattikalastajille kaikkien aikojen ennätyssaalis (11.6.2014)

Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli 138 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Saalis oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Se oli määrältään viisi miljoonaa kiloa ja arvoltaan kymmenen miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uudesta tilastojulkaisusta Ammattikalastus merellä 2013. Lue lisää...

9.6.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Kesäkisassa kerätään havaintoja taimenesta ja taimenpuroista (11.6.2014)

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin perinteisessä kesäkisassa kerätään havaintoja taimenesta ja taimenpuroista. Tuoreiden havaintojen lisäksi myös vanhat havainnot ovat tervetulleita. Varsinaisten taimenhavaintojen lisäksi voi ilmoittaa myös luonnontilaisia tai sen kaltaisia puroja. Lue lisää...

9.6.2014 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., Tiedote

▲Alkuun


Yhteistyöllä meren helmiä esille – Kalajoen meriluontokeskuksen näyttely uusittiin (11.6.2014)

Lasten laulu raikasi kirkkaana kaikkiin kolmeen kerrokseen, kun Puolukan päiväkodin kuorolaiset avasivat Kalajoen meriluontokeskuksen uudistetun näyttelyn virallisesti perjantaina 5.6. Lue lisää...

9.6.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


700 nuorta kalasti lasten ja nuorten Vapapäivänä (11.6.2014)

Kesäloman alun kunniaksi tarjottava alaikäisten ilmainen kalastuspäivä Vapapäivä innosti yli 700 nuorta kalalle lauantaina 7.6. Lapset ja nuoret saivat parhaiten lohikalaa viileistä vesistä. Yhteensä koko maassa saatiin lauantai-illan tietojen mukaan ainakin 120 kirjolohta ja taimenta. Lue lisää...

9.6.2014 Luontoo.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Luotain auttaa laskemaan Simojoen vaellussiiat (10.6.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL aikoo ensi syksynä kokeilla, kuinka tarkoin Simojokeen kudulle nousevat vaellussiiat kyetään laskemaan. Apuna käytetään luotainta, joka on jo muutaman vuoden ajan laskenut jokeen nousevien lohien määrän. Lue lisää...

8.6.2014 Lapin Kansa, STT

▲Alkuun


Väitös: Uusilla levien mallinnusmenetelmillä edistetään rehevöityneiden järvien kunnostusta (10.6.2014)

Perinteisten levä- eli kasviplanktonmallien rinnalle on nousemassa uudentyyppisiä menetelmiä, joiden avulla voidaan mm. tukea järvien kunnostusta ja hoitoa. Perjantaina tarkastettavassa Anita Pätysen väitöskirjassa erityisen lupaavaksi menetelmäksi osoittautuivat rakenneyhtälömallit. Lue lisää...

6.6.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kuha koukuttaa kalamiestä – kumpi narraa kumpaa? (10.6.2014)

Kuhan koukuttaminen koukuttaa. Tummien vesien kala narraa narraajaansa ja vie kalastajan pitkälle matkalle kalan sielunelämän opiskeluun. Olli Saari on kuhamies, jonka mielestä kuululla kuhajärvellä Vanajavedellä kuhan alamittaa pitäisi nostaa reippaasti. Lue lisää...

5.6.2014 Yle Häme / Nina Keski-Korpela

▲Alkuun


Merkitse karttaan: Missä on Suomen paras kesälomareitti – ja millä sen kuljet? (10.6.2014)

Yle Uutiset hakee Suomen parhaimpia kesälomareittejä. Merkitse karttaan, missä on sinun mielestäsi kotimaan kaunein tai miellyttävin lomareitti. Kuljetko sen mieluiten jalan, moottoripyörällä – vai kenties veneellä? Lue lisää...

5.6.2014 Yle Uutiset / Terhi Upola

▲Alkuun


Kotiseutunostalgia voi poistaa juurettomuuden tunteen (10.6.2014)

Lapsuuden kotipaikkakunta on monesti se tärkein kotiseutu, jota aikaihminen muistelee lämmöllä. Oman elämän muistot kytkeytyvät usein tiettyihin kyliin ja kaupunginosiin. Lue lisää...

5.6.2014 Yle Kainuu / Kata Laurikainen

▲Alkuun


Vääksynjoen ankeriasarkun avulla on pelastettu jo lukuisia luikertelijoita (10.6.2014)

Asikkalan Vääksynjokeen asennetun ankeriasarkun ansiosta ankeriaan suojelu harppaa Suomessa ison askeleen eteenpäin, sanoo Vesijärven kalastusalueen puheenjohtaja Ismo Malin. Lue lisää...

30.5.2014 Etelä-Suomen Sanomat / Milja Kungas

▲Alkuun


Valokuvauskilpailu Suomenselän ja Maanselän luonnosta (9.6.2014)

Suomen Luonto ja Suomen luonnonsuojeluliitto järjestävät valokuvakilpailun Suomenselän ja Maanselän alueen luonnosta. Lue lisää...

5.6.2014 Suomen Luonto

▲Alkuun


Ilmoita spagettitaimenesta (9.6.2014)

Jos saat tänä kesänä Tornion–Muonionjoesta taimenen, jonka selkäevän tyvessä on noin keitetyn spagetin paksuinen 5–10-senttinen muovinen lärpäke, älä vapauta taimenta ennen kuin olet tiirannut läpyskää hiukan tarkemmin. Lue lisää...

5.6.2014 Luoteis-Lappi / Anssi Tapio

▲Alkuun


Kalat kiittävät – jokivedet ovat hyötyneet kuivasta keväästä (9.6.2014)

Talven vähälumisuus ja kevättulvien niukkuus ovat parantaneet pohjalaismaakuntien jokivesiä. Happamuustilanne on poikkeuksellisen hyvä ja ravinteitakin on mitattu vesissä kohtuullisesti. Lue lisää...

5.6.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Sari Vähäsarja

▲Alkuun


Saimaan alueelle perustettiin luonnonsuojelualueita (9.6.2014)

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla perustettiin yhdeksän luonnonsuojelualuetta pääosin Saimaan alueelle. Suojelualueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Niiden perustamisessa luonnonsuojelualueiksi on kyse näiden jo aiemmilla päätöksillä luonnonsuojelutarkoituksiin varattujen alueiden suojelun toimeenpanosta. Lue lisää...

5.6.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Pyhäjoen puupadosta tehtiin kulttuuriperintökohde (9.6.2014)

Pyhäjoen alatammi Savukoskella - suuri puinen pato - on nimetty Suomen metsätalouden kulttuuriperintökohteeksi. Yhdeksi monista valtion mailla olevista. Tällainen kulttuuriperintökohde tulee säilyttää ja ottaa huomioon kaikessa metsätaloussuunnittelussa. Lue lisää...

5.6.2014 Yle Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Suosituimmat ruokakalat hupenevat meristä hälyttävästi – joitain uhkaa totaalinen loppu (9.6.2014)

Suosituimmat ruokalalajit ovat nopeasti katoamassa maailman meristä. Monia lajeja uhkaa sukupuutto, Washington Post kertoo. Lue lisää...

4.6.2014 Tekniikka&Talous

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastaja – kannatko vastuusi? (9.6.2014)

Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista maassamme. Kalakannat ovat kuitenkin jo pitkään kehittyneet huonompaan suuntaan; esimerkiksi suurikokoisten emokalojen väheneminen heikentää koko kalakantaa ja sen laatua. Pelkkä lainsäädäntö ei pysty turvaamaan kalakantojen tilaa. Jokainen vapaa-ajankalastaja voi vaikuttaa tilanteeseen ottamalla oman toimintansa lähtökohdaksi vastuullisuuden. Lue lisää...

3.6.2014 SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Tiedotteet

▲Alkuun


Selkämeren silakkaa onkin entistä vähemmän (9.6.2014)

Selkämeren silakkakannan biomassa on uusimpien arvioiden mukaan pienentynyt alle kolmannekseen siitä, mitä se oli 1970-luvun lopussa. Lue lisää...

3.6.2014 STT Info / Helsingin yliopisto, Tiedotteet

▲Alkuun


Lapin Ely-keskus: Timanttien etsintä Kevon luonnonpuistosta laitonta (9.6.2014)

Malminetsintä Kevon luonnonpuistossa Utsjoella herättää voimakasta viranomaisarvostelua. Lapin Ely-keskus pitää laittomana ja harhaanjohtavana Tukesin varauspäätöstä, joka antaa irlantilaiselle timanttien etsintäyhtiölle etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen osin luonnonpuistoon. Ely-keskus vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan varauspäätöksen luonnonpuiston osalta. Lue lisää...

3.6.2014 Yle Lappi / Tapani Leisti

▲Alkuun


Tenon meritaimenen kalastuskauden jatkamiselle ei perusteita (5.6.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuoreiden tutkimustulosten perusteella Tenojoen meritaimenen kalastuskauden jatkamiselle ei ole biologisia edellytyksiä. Kalastus verottaa jo nykyisellään voimakkaasti vesistön taimenkantoja niiden elinkierron eri vaiheissa. Lue lisää...

4.6.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Jalokalojenkin tulokkaissa on riesansa (5.6.2014)

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva puronieriä oli aikanaan kalastajien suosikki, jota istutettiin 1800-luvun lopulla pitkin Eurooppaa. Nyt istutukset osin kaduttavat, koska puronieriä syrjäyttää vesistä oman lajimme purotaimenen. Lue lisää...

3.6.2014 Yle Häme / Pertti Lampinen, Markku Karvonen

▲Alkuun


RKTL lisäisi meritaimenen suojelua (5.6.2014)

Riistan- ja kalantutkimuslaitoksen mukaan uhanalaisen meritaimenen kalastus on ollut Pohjanlahdella liiallista jo vuosikymmenten ajan. Lue lisää...

3.6.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Selkämeren silakkakanta onkin pienentynyt (5.6.2014)

Selkämeren silakkaa on vähemmän kuin on aiemmin luultu, selviää Helsingin yliopiston uusista tutkimustuloksista. Kannan väheneminen alkoi 1980-luvulla, kun Suomenlahdella silakkaa kalastaneet siirtyivät Selkämerelle kookkaampien kalojen toivossa. Samalla alettiin käyttää entistä isompia trooleja. Lue lisää...

3.6.2014 Kaleva, STT

▲Alkuun


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun (5.6.2014)

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014. Lue lisää...

3.6.2014 Keski-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Perämeren kansallispuistossa talkoot heinäkuussa (5.6.2014)

Pidä Lappi Siistinä ry. järjestää talkooleirin Perämeren kansallispuistossa 6.-12. heinäkuuta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Lue lisää...

3.6.2014 Kaleva

▲Alkuun


Matkailubisnes toivottaa kalarauhoitukset tervetulleeksi (4.6.2014)

Kalastusmatkailuyritykset uskovat, että ympäristöministeriön suunnittelemasta uhanalaisten kalalajien rauhoituksesta on vain hyötyä. Kalakannat vahvistuvat ja saalisvarmuus paranee. Lue lisää...

2.6.2014 Yle Kymenlaakso / Mika Moksu

▲Alkuun


Raahen öljyvuoto saastuttaa suojelualuetta – satoja lintuja vaarassa (4.6.2014)

Raahen öljypäästö on sotkenut luonnonsuojelualueen rantoja ja uhkaa alueella pesiviä satoja lintuja. Toistaiseksi öljyvahingon vakavuus on epäselvä. Maailman luonnonsäätiön WWF:n saamien tietojen mukaan öljyyntyneitä lintuja on havaittu. Lue lisää...

2.6.2014 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Harvinainen jättikatka piilee Suomenkin syvänteissä – jäi jumiin jääkaudella (4.6.2014)

Yhden Suomen syvimmän järven Pääjärven uumenissa elää jättikatka ja kaksi muuta katkalajia. Esimerkiksi Ruotsissa katkoja istutetaan järviin kalojen lisäruuaksi. Järvien pieneliöstö on tärkeää kalojen ruokaa. Lue lisää...

2.6.2014 Yle Häme / Maarit Piri-Lahti

▲Alkuun


Maisemasta virtaa kotikortteliin tai kunniaa kulttuuriperinnölle - haussa Suomen paras maisemahanke (4.6.2014)

Suomen parasta maisemahanketta etsitään jälleen. Parhaaksi valitusta hankkeesta tulee Suomen ehdokas Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Lue lisää...

2.6.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Pitääkö typenpoistoa tehostaa Perämeren rannikolla? (4.6.2014)

Oulun yliopisto kerää kesällä vesinäytteitä Kemin, Kokkolan ja Kalajoen edustalta. Näytteiden avulla selvitetään, olisiko typen poiston tehostamisella vaikutusta leväkasvuun. Tehon lisääminen vaatisi miljoonien eurojen investointia. Lue lisää...

2.6.2014 Yle Perämeri / Jarno Tiihonen

▲Alkuun


Kajakki kiitää laineilla (4.6.2014)

Kajakin keula halkoo pientä aallokkoa ja mela nostaa järven pinnasta vettä virkistävänä sateena käsille. Lue lisää...

2.6.2014 Turun Sanomat

▲Alkuun


Lönnrotin kalastusreitti? Vai Moskun? Metsähallitus kaipaa vinkkiäsi (2.6.2014)

Kansalliseepos Kalevalan koonnut Elias Lönnrot on saamassa nimikkoalueensa Urho Kekkosen kansallispuistoon Saariselälle. Lue lisää...

31.5.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Kutupaikkojen rakentaminen moninkertaisti Vantaanjoen taimenkannan (2.6.2014)

Kutusoraikkojen rakentaminen on vahvistanut merkittävästi Vantaanjoen taimenkantaa. Kutusoraikkoja on rakennettu Vantaanjoella niin pääuomaan kuin sivujokiinkin. Joen latvavesissä elää arvokkaita paikallisia taimenkantoja ja meritaimen nousee jopa latvavesiin saakka. Tänä keväänä taimenille on rakennettu uusia kutupaikkoja Epranojaan Riihimäellä. Lue lisää...

30.5.2014 Yle Häme / Timo Leponiemi

▲Alkuun


Kiistelty kalatie odottaa käyttäjiään – väylä paremmille kutupaikoille on auki Lestijoessa (2.6.2014)

Vuosikymmenten taistelun vaatinut kalatie on vihdoin valmistunut Kannuksen Korpelassa. Nyt kalat pääsevät ohittamaan voimalaitospadon. Väylä Lestijoen yläjuoksulle kutemaan on auki jälleen yli 80 vuoden tauon jälkeen. Lue lisää...

30.5.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Iina Kluukeri

▲Alkuun


Kipinässä ”lämmitettiin” Kollajaa (2.6.2014)

Maanantai-iltana PVO-Vesivoimayhtiön yleisötilaisuuksien kyläkierrosvuorossa oli Kipinä. Ennalta arvattavissa oli Kipinän koululla alueen kyläläisten ja kauempaakin paikalle saapuneiden mökkiläisten ”lämmin” vastaanotto. Lue lisää...

30.5.2014 Iijokiseutu

▲Alkuun


Suomen ja Ruotsin kansallispuistojen välille ainutlaatuinen risteily (2.6.2014)

Suomen ja Ruotsin kansallispuistot ovat vain muutaman kymmenen kilometrin päässä toisistaan, mutta molemmat ovat tuntemattomia yleisölle. Nyt puistojen välistä yhteistyötä ollaan vauhdittamassa ja pian samalla veneellä pääsee niin Suomen kuin Ruotsin puistoihin. Lue lisää...

30.5.2014 Yle Perämeri / Minna Aula

▲Alkuun


Vesi piilottaa välinpitämättömyyden (2.6.2014)

Kolme valokuvaajaa on koostanut Keski-Suomen järvien huonosta tilasta otetuista vedenalaisista kuvista näyttelyn. Kymmenellä kuvaparilla ja järven pohjalta nostetuilla rojuilla on haluttu tuoda esiin järvien pohjaan heitetyn romun määrä. Lue lisää...

30.5.2014 Yle Keski-Suomi / Jussi Lindroos, Titta Puurunen

▲Alkuun


Verkkokalastuskieltoa on rikottu saimaannorpan suojelualueella – "Mätämunat vaarantavat kalastusoikeudet" (2.6.2014)

ELY-keskuksen viranomaisten tietoon on tullut jo kaksi tapausta, joissa verkkokalastuskieltoa on rikottu. Viranomaiset epäilevät, että verkko on piilotettu tapauksissa rajoituksista piittaamatta. Lue lisää...

30.5.2014 Yle Etelä-Savo / Juho Liukkonen

▲Alkuun


Vetoomus Saimaan norppa-alueen verkkokalastajille (2.6.2014)

Verkkokalastus on kiellettyä 15.4.-30.6. välisenä aikana saimaannorpan keskeisillä lisääntymis- ja oleskelualueilla. Tämän kiellon rikkominen on ikävää uhkapeliä kaikkien Saimaan verkkokalastajien kannalta. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kalatalouspäälliköt vetoavatkin kaikkiin norppa-alueen kalastajiin, että nämä muistaisivat vastuullisuutensa eivätkä vaarantaisi muiden kalastusmahdollisuuksia. Lue lisää...

30.5.2014 Etelä-Savon ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Verkkosivusto maalaismaiseman muutoksesta (2.6.2014)

Uunituore Muuttuva maalaismaisema -verkkosivusto kertoo valokuvin suomalaisen maalaismaiseman viimeaikaisista muutoksista. Sivusto pyrkii havainnollistamaan kuinka maaseutumme on muuttunut 2000-luvun aikana. Sivuston tavoitteena on herättää sekä kansalaiset että päättäjät pohtimaan maaseutumaiseman tilaa. Millaista maisemaa sinä arvostat? Ovatko tapahtuneet muutokset sinusta miellyttäviä vai epämieluisia? Mitä sinä voit tehdä maaseutumaiseman muutoksen hyväksi? Lue lisää...

28.5.2014 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Hyödynnetytkin vieraslajit aiheuttavat haittoja ja uhkaavat luonnon monimuotoisuutta (30.5.2014)

Vieraslajien levittäminen ja leviäminen on kiihtynyt. Runsastuessaan monet vieraslajit aiheuttavat haittaa alkuperäisille lajeille ja uhkaavat muuttaa Suomen luontoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan tietoisuutta lisäämällä ja säätelytoimilla voitaisiin hidastaa vieraslajien leviämistä ja osin ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja. Lue lisää...

28.5.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Vieraslajitietoa kaikkien saataville – Kansallinen vieraslajiportaali avautui (30.5.2014)

Haitalliset vieraslajit uhkaavat sekä luontoa että puutarhoja. Mutta miten tunnistaa haitallinen vieraslaji etelänruttojuuri tai mustatäplätokko? Miten torjua erittäin haitallista jättiputkea tai rapuruttoa? Entä minne niistä voi ilmoittaa? Vieraslajeja koskevaa tietoa löytyy nyt helposti – kansallinen vieraslajiportaali vieraslajit.fi on avattu kaikkien käyttöön. Lue lisää...

27.5.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Levin järvien kunnostus sotkee vesistöjä Kittilässä (30.5.2014)

Kevään mittaan rannoilta raivattuja pensaita ei viety pois kevättulvan alta, minkä seurauksena oksaläjiä kulkeutuu vesistöjä pitkin kohti Kemijokea. Paikallisten mielestä Lapin ely-keskus on toiminut väärin. Lue lisää...

27.5.2014 Yle Lappi / Jenni Leukumaavaara

▲Alkuun


Luonnon monimuotoisuus kiittää ennallistamispoltosta (30.5.2014)

Metsähallituksen luontopalvelut toteutti kaksi metsän ennallistamispolttoa 23. ja 24. toukokuuta Sisä-Suomessa. Honkajoella Haapakeitaan soidensuojelualueella poltettiin noin 6 ha ja Kivijärvellä Salamajärven kansallispuistossa noin 8 ha. Poltoilla käynnistetiin aiemmin metsätalouskäytössä olleiden kohteiden kehitys kohti luonnontilaa. Lue lisää...

27.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Järviin tonneittain taimenia – ei saa pyytää (30.5.2014)

Keski-Suomen vesiin istutetaan tänään 3 000 kiloa järvitaimenia. Suurimmat istukkaat painavat noin 1,3 kg ja pituutta niillä on noin 45 cm. Ne ovat kuitenkin vielä alamittaisia eikä niitä saa pyytää. Osa istukkaista merkitään niin sanotulla T-ankkurimerkillä. Lue lisää...

27.5.2014 Yle Keski-Suomi / Tenho Tornberg

▲Alkuun


Kuutit seikkailevat vaarallisilla vesillä – apukinoskuuttien liikkeistä kerätään ainutlaatuista tietoa (30.5.2014)

Ihmisten kolaamiin apukinoksiin syntyneitä saimaannorppia seurataan tänä kesänä tarkasti. Neljän pienen tutkimusmatkailijan retkiä tallennetaan seurantalaitteen avulla. Lue lisää...

27.5.2014 Yle Etelä-Savo / Susanna Pekkarinen

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliiton SuoMaa-hanke suojelee ikiaikaisen ekologisen yhteyden (30.5.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää Suomenselkä-Maanselkä- eli SuoMaa-hankkeen, jolla parannetaan alueen suojelutasoa, kytkeytyneisyyttä ja lajiston tilaa. Lisäksi SuoMaalla pyritään ehkäisemään salametsästystä. Lue lisää...

27.5.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Kolme neljäsosaa vapaa-ajankalastajien saaliista ihmisravinnoksi (28.5.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen tilaston mukaan vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis vuonna 2012 oli 24,5 miljoonaa kiloa ja rapusaalis 2,5 miljoonaa kappaletta. Kokonaissaalis on selvästi pienempi kuin vuonna 2010 (29,2 miljoonaa kiloa). Ero selittyy suurimmaksi osaksi muuttuneella tilastointitavalla: vuonna 2012 elävänä vapautettu saalis tilastoitiin erikseen. Lue lisää...

26.5.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Tykölänjärven haiseva kalamössö rahdataan kaatopaikalle – kalakuoleman syy on mysteeri (28.5.2014)

Kuolleet kalat on saatu pääosin poistettua Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla sijaitsevasta Tykölänjärvestä. Haju on ollut lähistöllä kaamea. Lue lisää...

26.5.2014 Yle Tampere / Mari Vesanummi

▲Alkuun


Norppakuolema olisi voitu helposti välttää (28.5.2014)

Pohjois-Karjalan Orivedellä on kuollut saimaannorpan kuutti jäätyään kiinni vääränmalliseen katiskaan. Katiskan suuaukkoa ei oltu vahvistettu riittävästi, jolloin kuutti pääsi uimaan katiskaan ja sinne kiinni jäätyään tukehtui. Metsähallitus tiedotti asiasta maanantaina 26.5.2014. Lue lisää...

26.5.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Rajajokikomission lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta (28.5.2014)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt lausuntopyynnön suomalais-ruotsalaiselle rajajokikomissolle ehdotuksessta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi, jonka on määrä muodostaa merenhoitosuunnitelman toinen osa. Seurantaohjelma on voimassa 15.7.2014–14.7.2020. Lue lisää...

23.5.2014 Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, Lausunto

▲Alkuun


Maitipankki — Kalojen perimä tulevaisuuden tarpeisiin (27.5.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ylläpitää vesiviljelyn avulla maamme alkuperäisiä kalakantoja ja niiden monimuotoisuutta. Tutkimuslaitoksen vesiviljelytoiminnassa kalojen geenivaratyön kulmakivinä ovat kalanviljelylaitoksissa viljelyssä olevat emokalastot sekä maitipankki. Lue lisää (sivu 4)...

22.5.2014 Geenivarat / Petri Heinimaa

▲Alkuun


Äärimmäisen uhanalaiset kalalajimme - Voidaanko ne vielä elvyttää? (27.5.2014)

Vuoden 2010 kalalajien uhanalaisselvityksessä äärimmäisen uhanalaisiksi luokiteltiin neljä lajia: meriharjus (Thymallus thymallus), meritaimen (Salmo trutta m. trutta), järvilohi (Salmo salar m. sebago) ja saimaannieriä (Salvelinus alpinus). Uhanalaisselvityksessä arvioitiin kaikkiaan 73 kalalajin tai muodon nykytila. Suomen vesissä on tavattu kaikkiaan 102 kalalajia. Lue lisää (sivu 18)...

22.5.2014 Geenivarat / Petri Heinimaa

▲Alkuun


Kiiminkijoen kalastusalue sai poikkeusluvan (26.5.2014)

Kiiminkijoen kalastusalue sai ELY-keskukselta luvan kalastaa kalastusasetuksen määräyksestä poiketen alle 60 cm mittaisia, mutta vähintään 50 cm mittaisia rasvaevättömiä järvitaimenia. Normaalisti alamitta olisi 60 cm. Lue lisää...

23.5.2014 Rantapohja / Teea Tunturi

▲Alkuun


Kalan jalostaminen toisi työtä (26.5.2014)

Kalan jalostusasteen lisääminen paikkakunnalla on paras keino, jolla kalastuksen työllistävyyttä voidaan Koillismaalla lisätä. Lue lisää...

23.5.2014 Koillissanomat / Aleksanteri Pikkarainen

▲Alkuun


Kalastusturisti päästää ison kalan vapaaksi, suomalainen syö sen (26.5.2014)

Suomessa ei osata hyödyntää vielä valtavaa ulkomaisten kalastusmatkailijoiden massaa. Kalastusturistit etsivät koko ajan uusia, eksoottisia kalastusapajia, mutta ainakin osa Suomesta tunnetaan ulkomailla huonosti. Yksi este kalastusmatkailun kasvamiselle saattaa olla isojen kalojen vähäisyys. Lue lisää...

23.5.2014 Yle Pohjanmaa / Heidi-Maria Harju

▲Alkuun


Kalalajien rauhoittaminen lailla jakaa mielipiteet – kutujokien kunnostaminen tärkeintä (26.5.2014)

Kalataloustieteen professori pitää ympäristöministeriön esitystä uhanalaisten kalalajien rauhoittamisesta lailla enimmäkseen hyvänä, vaikka ongelmiakin on. Ammattikalastaja ei pidä lailla rauhoittamista tarpeellisena. Lue lisää...

23.5.2014 Yle Uutiset / Iiro-Matti Nieminen

▲Alkuun


Ympäristöministeriö: Meritaimen ja muut uhanalaiset kalalajit on rauhoitettava lailla (26.5.2014)

Ympäristöministeriö haluaa Yle Uutisten tietojen mukaan uuteen kalastuslakiin pykälän, jonka nojalla äärimmäisen uhanalaiset ja erittäin uhanalaiset kalalajit voitaisiin rauhoittaa. Rauhoitettavaksi halutaan muun muassa meritaimen, järvilohi ja vaellussiika. Lue lisää...

22.5.2014 Yle Helsinki / Tuomas Keränen

▲Alkuun


Järvilohen pelastustalkoot: Rokkilipusta varoja kutualueille ja säännöstelyluukku Hiiskoskelle (26.5.2014)

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen pelastustalkoot ovat päässeet hyvään vauhtiin Pohjois-Karjalassa. Voimayhtiö Vattenfallin oli nostettava Ala-Koitajoen virtaamaa viime vuonna järvilohen poikastuotannon lisäämiseksi. Pelastusoperaatioon liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet aikataulussa. Lue lisää...

22.5.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Tarkentunut tieto: Saimaannorpan poikasia löytyi 58 – apukinoksista suuri hyöty (26.5.2014)

Lähes lumettoman talven vuoksi Saimaalla ei ollut luonnonkinoksia norppien pesintään. Synnytyspaikoiksi kolattiin 241 apukinosta, joista noin 90 % oli pesintäkäytössä. Poikkeuksellisen talven vuoksi pesäpaikoilla sukellettiin jäiden lähdön jälkeen varmistaen poikasten eli kuuttien syntymät. Tarkistuksien jälkeen Metsähallituksen luontopalvelujen löytämien kuuttien määrä on 58, joista 56 syntyi apukinoksiin. Lue lisää...

22.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Näätämön raakku lähes kadonnut (26.5.2014)

Näätämöjoen raakku on niin tutkijoiden kuin kolttasaamelaisten havaintojen mukaan lähes kadonnut ja laajat elvytystoimet ovat tarpeen, jotta kanta elpysi. Lue lisää...

22.5.2014 Yle Lappi / Sirkku Savusalo

▲Alkuun


Itäisen Suomenlahden tilasta rohkaisevia tuloksia (26.5.2014)

Tutkimuksissa mitattiin muun muassa ravinteiden määrää vedessä. Ympäristökeskuksen kehittämispäällikön mukaan hyviin tuloksiin vaikuttaa suurten suolapulssien puuttuminen. Lue lisää...

22.5.2014 Yle Kymenlaakso / Valtteri Kykkänen

▲Alkuun


Fosfori hiertää ympäristöministeriötä (23.5.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että ympäristöministeriö palauttaa fosforin nyt valmisteilla olevaan nitraattiasetukseen. Lue lisää...

21.5.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Suuri määrä kaloja kelluu kuolleena järvessä Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla (23.5.2014)

Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla Tykölänjärvellä on havaittu kalakuolema. Kuolleita kaloja on järvessä noin 300 metrin matkalla. Lue lisää...

21.5.2014 Yle Tampere / Antti Palomaa

▲Alkuun


Norjassa kiistellään kaivosjätteen laskemisesta Jäämereen (23.5.2014)

Kaivosten jätepäästöistä vuonoihin kiistellään Norjassa. Kalastajat, merentutkijat ja luonnonsuojelijat pitävät päästöjä vaarallisena kaloille ja muulle meriluonnolle. Pohjois-Norjan Kvalsundiin tulossa olevan uuden kuparikaivoksen hakemus laskea kaivosjätteet mereen on edennyt myötätuulessa. Lue lisää...

21.5.2014 Yle Lappi / Tapani Leisti

▲Alkuun


Kuha syö myös kylmillä keleillä – kalastuspäivässä murretaan kalastukseen liittyviä myyttejä (23.5.2014)

Valtakunnallinen kalastuspäivä yrittää houkutella lapsia ja nuoria kalastusharrastuksen pariin. Myös lukuisat kalastukseen liittyvät myytit saavat huutia. Lue lisää...

21.5.2014 Yle Helsinki / Matti Konttinen, Vera Zotow

▲Alkuun


Metsähallituksen arkeologit kesäksi kartoittamaan Lapin kulttuuriperintöä (23.5.2014)

Metsähallituksen arkeologit lähtevät taas kesäksi eri puolille Lappia kartoittamaan metsien ja tunturien kulttuuriperintöä. Luonnonsuojelualueille suunnataan erityisesti Etelä-Lapissa, pohjoisessa käydään Käsivarren ja Vätsärin erämaa-alueilla. Talousmetsien menneisyydestä otetaan selvää Länsi- ja Itä-Lapissa. Lue lisää...

21.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Metsähallitus ja ”Peltsi” Peltola Euroopan kansallispuistopäivänä 24.5.: Retkeillään roskattomasti! (23.5.2014)

Suomen kansallispuistot kutsuvat juhlimaan Euroopan kansallispuistopäivää retkeilemällä. Metsähallituksen luontopalvelut muistuttaa samalla, ettei vastuuntuntoinen retkeilijä jätä jälkeäkään luontoon. Myös kansallispuistokummi Mikko ”Peltsi” Peltola haastaa kaikki luontoilemaan roskaamatta ja nappaamaan maastosta mukaan myös retkellä eteen sattuvan roskan. Lue lisää...

21.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Baltic Sea Cultural Routes – Eastern Viking Forumissa pohditaan Itämeren ja pohjoisten alueiden kulttuurimatkailun kehittämistä (23.5.2014)

Kulttuuritoimijat ja viranomaiset kohtaavat Kotkassa, Merikeskus Vellamossa 20.–21.5.2014. Kansainvälisen keskustelufoorumin aiheena on kulttuuriperintökohteiden matkailukäyttö ja kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen. Tilaisuuden järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää...

9.5.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Suomen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan (22.5.2014)

Suomen metsät kasvavat nykyisin puuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin itsenäisen Suomen aikana. Ilmastonmuutoksen seurauksena suomalaisten metsien kasvu kiihtyy entisestään erityisesti pohjoisessa ja suometsissä. Lue lisää...

20.5.2014 Helsingin Sanomat / Olli Pohjanpalo

▲Alkuun


Perämeren merellisten kansallispuistojen yhteistyö tiivistyy (22.5.2014)

Perämeren kansallispuisto ja ruotsalaisen Haparanda Skärgårds sijaitsevat vain 20 kilometrin päässä toisistaan. Maantieteellisestä läheisyydestä huolimatta puistojen välinen yhteistyö on ollut vähäistä. Yhteistyötä on viritelty yhteisellä hankkeella Cross-Border Co-operation of National Parks of Bothnian Bay (CBC). Hankkeessa luotiin verkostoja ja suunniteltiin yhteistyökuvioita sekä kuultiin kokemuksia vastaavasta puistoyhteistyöstä Ruotsin ja Norjan välillä. Lue lisää...

20.5.2014 Metsähallitus

▲Alkuun


Soidensuojeluohjelman maastokartoitukset jatkuvat koko maassa (21.5.2014)

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyviä maastokartoituksia tehdään tulevana kesänä jokaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella. Kartoitettavia soita on lähes tuhat. Pääosa niistä sijaitsee yksityismailla, mutta myös valtion soita tullaan kartoittamaan. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä. Lue lisää...

19.5.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Rautjärven kunta ottaa harppauksen Hiitolanjoen alueen kehittämisessä (21.5.2014)

Kunnanjohtajan mukaan Hiitolanjoen alueen kehittäminen on edistynyt koko ajan. Lue lisää...

19.5.2014 Yle Etelä-Karjala / Mikael Mikkonen

▲Alkuun


Saaristomereen upotetaan patsaita (20.5.2014)

Metsähallitus toivoo patsaspuiston houkuttelevan veneilijöitä Saaristomeren kansallispuistoon. Lue lisää...

18.5.2014 Helsingin Sanomat / Toni Lehtinen

▲Alkuun


Uusia luontokokemuksia kulttuurin ja sosiaalisen median avulla (19.5.2014)

Mätäsmetäs-ideakortit ovat uusi hauska tapa kokea lähiluontoa sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kortit esittelevät suomalaisia kuvataiteen, kirjallisuuden ja tarinaperinnön teoksia, joista kuka tahansa voi luoda uusia valokuvatulkintoja, ”metsäselfieitä”. Lue lisää...

16.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Löysimme uhanalaisia raakkuja: Pikku puro paljasti iloisen simpukkayllätyksen (19.5.2014)

Jokihelmisimpukalla on melkoiset laatuvaatimukset kotijoelleen: hyvä virta, paljon sopivia lohikaloja ja pohjassa kuohkea hiekkapatja. Lue lisää...

16.5.2014 Lapin Kansa / Tiia Haapakangas

▲Alkuun


Järvien pinnat ennätysalhaalla – enimmillään heittoa 1,5 metriä (19.5.2014)

Järvien pinnat ovat pohjalaismaakunnissa poikkeuksellisen alhaalla kuivan talven ja kevään vuoksi. Paikoin pinta on alempana kuin koskaan havaintojärjestelmän aikana. Lue lisää...

16.5.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Sari Vähäsarja

▲Alkuun


Kulttuuriperintöä Metsähallituksen hallintaan (19.5.2014)

Seilin saarella Paraisilla sijaitseva museokirkko ja sen hautausmaa ovat jatkossa Metsähallituksen hallinnassa olevia kulttuuriperintökohteita. Kuvassa kirkkorakennus. Lue lisää...

16.5.2014 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Tieto kalan pyyntipäivästä näkyy kuluttajalle jatkossakin (19.5.2014)

– Kuluttajalla on oltava oikeus saada tietää, miten tuoretta myynnissä oleva kala on, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Hänen mukaansa tiedon saaminen voidaan varmistaa sekä vapaaehtoiselta että lainsäädännön pohjalta. Lue lisää...

15.5.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kansalaisilta runsaasti ehdotuksia Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnon saajaksi (19.5.2014)

Pohjoismaiden kansalaiset ovat tehneet omat ehdotuksensa tämän vuoden luonto- ja ympäristöpalkinnon saajasta. Yhteensä ehdotuksia tuli yli 30. Lue lisää...

15.5.2014 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Luonnonsuojelulain uudistamisen seuraava vaihe alkaa kansalaiskeskustelulla (19.5.2014)

Luonnonsuojelulain ensimmäinen uudistamisvaihe on etenemässä hallituksen esitykseksi ja edelleen eduskunnan käsittelyyn. On aika aloittaa luonnonsuojelulain uudistamisen toinen vaihe. Se alkaa syksyllä 2015 kansalaiskeskustelulla. Ympäristöministeriön on tarkoitus kerätä kansalaisten ideoita sekä nykyisten suojelukeinojen parantamiseksi että uusiksi suojelukeinoiksi. Lue lisää...

15.5.2014 Luonnon kirjo -uutiskirje 2/2014

▲Alkuun


Yli 2 000 lasta viety suolle – kiehtovaa suotietoa tarjolla nyt myös verkossa (19.5.2014)

Metsähallituksen luontopalvelut on vienyt suolle jo yhteensä 2 500 lasta ja erityisryhmien edustajaa. Tällä kesäkaudella suoluonnossa seikkaillaan Seitsemisen, Torronsuon ja Leivonmäen kansallispuistoissa 40 opastetulla, maksuttomalla retkellä. Koululaisille ja muille soiden ystäville on nyt tarjolla suotietoa myös internetissä videoiden ja tietovisailun muodossa. Lue lisää...

15.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Inarijärven kokonaissaalis 183 tonnia – siikasaalis kasvoi edellisvuodesta (19.5.2014)

Inarijärven kokonaissaalis vuonna 2013 oli 183 tonnia eli edellisvuosia suurempi. Kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista 55 prosenttia, ammattimaiset kalastajat 27 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat - virkistyskalastajat ja mökkiläiset - yhteensä 18 prosenttia. Lue lisää...

14.5.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Jokihelmisimpukan eli raakun kannan tila on hälyttävä (15.5.2014)

Suomen jokihelmisimpukka- eli raakkukannan tila paljastui odotettuakin huonommaksi Metsähallituksen vetämässä Raakku!-hankkeessa. Lajin taantumisen pysäyttämiseksi tarvitaan jokien valuma-alueiden kunnostamista ja kalateitä lohen nousun varmistamiseksi. Uusin tieto raakun tilasta esitellään seminaarissa Rovaniemellä Arktikumissa. Lue lisää...

13.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Inarijärven kalaistutukset ovat käynnissä – nieriällä ja taimenella korvataan siikaistutuksia (14.5.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittanut vuosittaiset kalatalousvelvoiteistutukset Inarijärveen ja sen sivuvesistöihin. Tänä vuonna istutetaan noin 819000 petokalan- ja pohjasiianpoikasta. Osa siikaistutuksista korvataan nieriän ja taimenen poikasilla. Lue lisää...

12.5.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalastusalueet hakevat järvitaimenen alamitalle poikkeuslupia (14.5.2014)

Vuodenvaihteessa asetuksella muutettu järvitaimenen alamitta on saanut etenkin Pohjois-Savon kalastusalueet hakemaan joukolla poikkeuslupia. Lue lisää...

12.5.2014 Savon Sanomat / Jorma Hynninen

▲Alkuun


Jyväskylän kaupunginhallitus: Tourujoelle ei uutta uomaa (14.5.2014)

Jyväskylän Kankaan alueella kiemurtelevalle Tourujoelle ei rakenneta uutta uomaa. Näin esittää kaupunginhallitus valtuustolle, joka päättää asiasta lopullisesti vielä ennen kesää. Lue lisää...

12.5.2014 Keskisuomalainen / Rai Suihkonen

▲Alkuun


Sata saapui vangitun joen äärelle, katso video! (14.5.2014)

Pitkän uoman puolesta osoitettiin mieltä ja taistelutahtoa maanantai-iltana Tourujoen äärellä Jyväskylässä. Mielenilmaukseen kerääntyi noin sata ihmistä, joukossa myös kaupungin päättäjiä. Tourujoen kahlitsemista voimalaitoksen ja teollisuuden palvelukseen pidettiin historiallisena virheenä, joka on nyt mahdollista korjata. Lue lisää...

12.5.2014 Keskisuomalainen / Satu Kakkori

▲Alkuun


Turvetuotanto törmää yhä useammin valituksiin – lupien saanti venyy (14.5.2014)

Luonnontilaisen suon elinkaari turvetuotannon raaka-ainelähteeksi kestää nykyään useita vuosia. Lupahakemus törmää yhä useammin valituksiin. Energiatuottaja Vapo harmittelee viivästymää, sillä samaan aikaan osa turvesoista ei ole enää hyödynnettävissä. Lue lisää...

12.5.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen

▲Alkuun


Uusi kalalaji tulee Suomeen (14.5.2014)

Venäjällä arvostettu, valkoliinaravintoloiden herkku nelma on Suomessa vieras kalalaji, mutta ei kauan. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Laukaan kalanviljelylaitoksella ui vonkaleita, joista tulee Suomen ensimmäisten nelmojen isiä ja äitejä. Lue lisää...

12.5.2014 Savon Sanomat / Pia Tervoja

▲Alkuun


Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu (14.5.2014)

Tuoreen selvityksen mukaan luonnon köyhtyminen jatkuu Suomessa. Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo lisää rahoja luonnonsuojeluun hallitukselta ja uusilta Euroopan parlamentin jäseniltä. Lue lisää...

12.5.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


MMM: Kaupan ei enää tarvitse ilmoittaa kalan pyyntipäivää (14.5.2014)

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ehdotusta, jonka mukaan kuluttajille ei enää olisi pakko kertoa kalan pyyntiajankohtaa. Kauppiaiden ei enää tarvitse ilmoittaa kalan pyyntiajankohtaa lainkaan, jos maa- ja metsätalousministeriön (MMM) valmistelema esitys tulee voimaan. Lue lisää...

8.5.2014 Helsingin Sanomat / Katja Boxberg

▲Alkuun


Tuoko kesä taimenille uuden loistaudin? ”Suomen tilannetta syytä seurata” (14.5.2014)

Lohikalojen munuaisia tuhoava loissairaus on yleinen Viron joissa. Tauti on nyt todettu ensimmäistä kertaa Suomenlahteen vaeltavissa täysikasvuisissa taimenissa. Lue lisää...

5.5.2014 Suomen Kuvalehti / Marjatta Sihvonen

▲Alkuun


Posion muikusta huipputuote – ensimmäinen nimisuojattu luonnonkala (13.5.2014)

Kuusamon ja Posion järvien pienen muikun arvostuksen, markkinahinnan ja menekin parantamiseksi on käynnissä elinkeinojen kehittämisyhtiön Naturpolis Oy:n kehittämishanke. Lue lisää...

11.5.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Toni Murto on Suomen historian ensimmäisen nettierätarkastaja (12.5.2014)

Metsähallitus pestaa Suomen historian ensimmäisen nettierätarkastajan. Tehtävänä on seurata ajoittain vilkastakin metsästykseen ja kalastukseen liittyvää keskustelua internetin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Nettierätarkastaja julkaistiin tänään Metsähallituksen erätoimittajapäivillä Viitasaarella. Lue lisää...

9.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Metsähallitus suunnittelee eräperinnekohteiden verkostoa – "erämies voi tuntea olevansa osa historiaa" (12.5.2014)

Tarkoituksena on ylläpitää suomalaista eräperinnettä. Eräperintökohteet valikoidaan huolellisten tutkimusten perusteella. Lue lisää...

9.5.2014 Yle Kymenlaakso / Mika Moksu

▲Alkuun


Kuormitus muuttaa ja yksipuolistaa vesistöjen lajistokoostumusta (12.5.2014)

Vuonna 2007 alkanut 152 vesistökohteen seuranta on tuottanut uutta tietoa maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutuksesta vesistöihin. Joissa kohonneet ravinnepitoisuudet luovat suotuisat olosuhteet leville, jotka ovat pohjaeläinten ravintoa ja näin joidenkin lajien mahdollisuudet parantuvat. Toisaalta lisääntyneet kiintoainemäärät heikentävät sekä pohjaeläinten että niitä ravinnokseen käyttävien kalojen mahdollisuuksia. Järvissä ja rannikkovesissä kuormitus samentaa vettä, lisää leväkukintoja ja runsastuttaa särkikaloja. Lue lisää...

9.5.2014 SYKE

▲Alkuun


Metsästys- ja kalastuslupaan sijoitettu euro tuo seitsemän euroa alueelle (12.5.2014)

Kun metsästäjä ostaa metsästys- tai kalastusluvan valtion maille, raha hyödyttää seitsenkertaisesti aluetta, jossa hän metsästää tai kalastaa. Metsähallitus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti julkaisivat 9.5.2014 erätoimittajapäivillä Viitasaarella ennakkotietoja historian ensimmäisestä kattavasta eränkäynnin aluetaloustutkimuksesta. Lue lisää...

9.5.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Ota kantaa: voiko ympäristöä koskeviin päätöksiin vaikuttaa (12.5.2014)

Perustuslaki takaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi muun muassa siitä, miten vaikuttaminen, osallistuminen ja tiedonsaanti toteutuu ympäristöpäätöksiä tehtäessä. Otakantaa.fi -kysely on avoinna 30.5.2014 saakka. Lue lisää...

8.5.2014 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Erikoinen kevät muutti hauen rakkauselämää – kalastajat ihmeissään (12.5.2014)

Osa vapaa-ajan kalastajista on huomannut tänä keväänä muutoksia hauen kutukäyttäytymisessä. Tutkija vahvistaa, että tavanomaisesta poikkeavat olosuhteet voivat sekoittaa myös hauen kutua, mutta lopulta luonto kuitenkin tekee tehtävänsä – ja uusi "luupäiden" sukupolvi on taas valmis syntymään. Lue lisää...

8.5.2014 Yle Savo / Sini Ojanperä, Juha Vauhkonen

▲Alkuun


Teollisuusyritykset investoivat innolla ympäristönsuojeluun – uusi ennätys lähellä (12.5.2014)

Toissa vuonna investoinnit ympäristönsuojeluun kasvoivat lähestulkoon uuteen ennätykseen. Enemmän investointeja tehtiin vain vuonna 1992. Lue lisää...

8.5.2014 Yle Uutiset / Annette Blencowe

▲Alkuun


Lippokuore jakaa kansan kahtia (12.5.2014)

Kuore eli norssi on sulavalinjainen lohensukuinen pikkukala, maukas ruokakala, jonka voimakas kurkuntuoksuinen haju jakaa kansan kahtia – kuoreesta pidetään tai sitten ei. Lue lisää...

8.5.2014 Erä / Pertti Kanerva

▲Alkuun


Vinkit ja vehkeet merelle: Ahventa, kuhaa, haukea... (12.5.2014)

Sisävesillä tunnetaan ilmiö kevättulva, jota rannikolla ei ole. Lumien sulamisvedet saavat järvien vedenpinnan nousemaan jopa metsiin ja pelloille tarjoten kevätkutuisille kalalajeille uusia kutupaikkoja. Lue lisää...

6.5.2014 Erä / Jari Tuiskunen

▲Alkuun


Byrokratia viivästyttää Korkeakosken kalatien rakentamista (9.5.2014)

Kotkan Korkeakoskeen suunnitellun kalatien rakennustöiden aloittaminen viivästyy. Paikalla joudutaan tekemään vielä ainakin arkeologisia tutkimuksia. Kalaportaan vaatima byrokratia yllätti jopa kalatietä suunnittelemassa olleen virkamiehen. Työt pitäisi saada käyntiin ennen vuodenvaihdetta, sillä osa hankkeen rahoituksesta on käytettävä tänä vuonna. Lue lisää...

7.5.2014 Yle Kymenlaakso / Mika Moksu

▲Alkuun


Oikeusministeriö: Eläkeläiset maksakoot kalastusluvan (9.5.2014)

Maa- ja metsätalousministerin valmistelema kalastuslakiuudistus on loppumetreillä. Iso kiistakysymykset joutuvat hallituspuolueiden ratkottavaksi. Oikeusministeriön mielestä tietyn ikäryhmän vapauttaminen kalastuksenhoitomaksusta johtaisi ihmisten eriarvoiseen asemaan. Lue lisää...

7.5.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Janne Impiö

▲Alkuun


Etelä-Suomen tärkein järvitaimenkanta halutaan elvyttää – Rautalammin reitille 20 000 vaelluspoikasta (8.5.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toivoo, että osa poikasista vaeltaisi jopa Päijänteelle saakka. Järvitaimenissa saattaa kuitenkin olla myös ripaus peräkammarin poikaa. Lue lisää...

6.5.2014 Yle Savo / Markku Malinen, Anja Hiltunen

▲Alkuun


Kaupallisen kalastuksen valvontaa ja seuraamuksia uudistetaan (8.5.2014)

Euroopan unionissa hyväksyttiin vuosina 2008–2011 kolme eri asetusta, joiden tavoitteena on varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet toteutuisivat paremmin. Lue lisää...

6.5.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Saaristomerellä kuteva silakka oppinut syömään makean veden hankajalkaista (8.5.2014)

Saaristomerellä kuteva silakka on oppinut syömään makean veden suurta hankajalkaista Limnocalanusta. Eläinplanktonhaavilla otettu näyte paljastaa preparaattori Katja Mäkiselle ja silakkatutkimusryhmän vastuulliselle johtajalle Jari Hänniselle, että piilevän värjäämässä Saaristomeren vedessä uiskentelee myös makean veden isokokoista hankajalkaista. Lue lisää...

6.5.2014 Turun Yliopisto

▲Alkuun


Siiasta kerätään tietoja pikkujokia myöten – video (8.5.2014)

Suomessa kerätään tietoa vaellussiian elinoloista. Riistan- ja kalantutkimuslaitos kartoittaa siikakannan tilaa ja lisääntymisjokia Suomenlahdelta Perämeren pohjukkaan saakka. Nyt käydään läpi myös pikkujokia, joiden siikakantaa ei ole tutkittu koskaan aikaisemmin. Lue lisää...

6.5.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Taas riittää silakkaa vientiin (8.5.2014)

Silakkakanta on ollut viime vuosina vankka etenkin Selkämerellä, ja hyvä tilanne jatkuu. Näin kertoo tutkija Jukka Pönni Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Lue lisää...

6.5.2014 Maaseudun Tulevaisuus, STT

▲Alkuun


Seniorien kalastusmaksuista iso riita (7.5.2014)

Kalastuslain uudistus on loppusuoralla. Eduskunnassa on erimielisyyttä muun muassa 65 vuotta täyttäneiden kalastusmaksusta ja kotikalastajien saaliin myynnistä. Lue lisää...

5.5.2014 Helsingin Sanomat / Olli Pohjanpalo

▲Alkuun


Itämerestä pyydystettyjä kaloja ei saa heittää mereen enää 2015 (6.5.2014)

Itämerellä pyydetyt kaupalliseen kalastuskiintiöön kuuluvat kalat on tuotava satamaan asti vuoden 2015 alusta. Kaloja ei saa heittää takaisin mereen. Määräys koskee turskia, silakoita, kilohaileja ja lohia. Lue lisää...

2.5.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Reijo Vesterinen

▲Alkuun


Taimenet molskahtivat Puulaveteen - uusi, iso osakaskunta syntyi kivutta (6.5.2014)

Osakaskuntien yhdistyminen helpottaa kalakantojen hoitoa ja tuo suurempia lupa-alueita tunnetulle kalavedelle. Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta on pinta-alaltaan 6000 hehtaaria. Nyt siellä uiskentelee 1300 uutta kala-asukasta. Lue lisää...

2.5.2014 Yle Etelä-Savo / Sari Ursin

▲Alkuun


Ympäristöjärjestöt: Julkinen tuki metsätaloudelle on pääosin ympäristölle haitallista (6.5.2014)

Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja WWF Suomi arvostelevat Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain uudistusta. Järjestöjen mukaan on ongelmallista, että julkista rahaa aiotaan käyttää jatkossakin ympäristölle haitallisiin tukiin. Lue lisää...

2.5.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Tutkimus: Turvepäästöt eivät täytä Martinjärveä – vaikutus veden laatuun epäselvä (6.5.2014)

Uuden tutkimuksen mukaan turvetuotannon vaikutukset Keuruun Martinjärven pohjakerrostumiin ovat olleet vähäisiä. Kaikkia turpeennoston vesistövaikutuksia tutkimus ei kuitenkaan paljasta. Lue lisää...

2.5.2014 Yle Keski-Suomi / Pauliina Tolvanen

▲Alkuun


Apukinokset pelastivat norpan pesinnän – tulevaisuudessa tarvitaan keinopesiä (5.5.2014)

WWF Suomen järjestämä saimaannorpan keinopesäkilpailu keräsi yhteensä 70 ehdotusta. Kilpailulla haettiin ratkaisuja tilanteeseen, jossa Saimaa ei jäädy talvella lainkaan. Tuomaristo jakoi voiton kolmen kilpailijan kesken. Lue lisää...

30.4.2014 Vihreä Lanka / Minna Suihkonen

▲Alkuun


Ihmistä kaihtamaton norppa on poikkeusyksilö tai sairas (5.5.2014)

Veneilijä Kimmo Vertanen vietti Saimaalla päiväkausia rauhanomaista rinnakkaineloa norpan kanssa. Asiantuntija Ismo Marttisen mukaan yksilö oli ilmeisen tuttavallinen ja elinvoimainen. Usein ihmisen lähelle jääminen kertoo enemminkin norpan olevan henkitoreissaan. Lue lisää...

30.4.2014 Yle Etelä-Karjala / Päivi Tuominen

▲Alkuun


Oulangan taimenta uhkaa pahimmassa tapauksessa tuho (5.5.2014)

Ensi kesänä lasketaan kaikki Venäjän puolelta nousevat taimenet. Taimenista sata saa radiolähettimen selkäeväänsä. Lue lisää...

30.4.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Kemijoelle ei saatu poikkeusta taimenen pyyntiin (5.5.2014)

Kemijokisuulle ei ole saatu poikkeuslupaa alamittaisen taimenen pyyntiin, sillä istutetun meritaimenen epäillään sekoittuvan jokisuussa Tornionjoen luonnonkantaan, joka on täysrauhoituksen piirissä. Lue lisää...

30.4.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Mitä turvehuijaukselle pitäisi tehdä? (5.5.2014)

Turpeen vesistöpäästöt on arvioitu Suomessa harhaanjohtavasti koko 2000-luvun ajan. Mitä asialle nyt sitten pitää tehdä? Lue lisää...

30.4.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Taimenen alamitan laskeminen, Kaakkois-Suomi (5.5.2014)

Muistutus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tehtyyn hakemukseen järvitaimenen alamitan laskemisesta 40 senttimetriin Puolakankosken virtakalastusalueella, 29.4.2014. Lue lisää...

29.4.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

▲Alkuun


Asiantuntijat: Tekoaltaalle ei ole tulvasuojelullisia perusteita (5.5.2014)

Lapissa vuosikymmeniä kiistelyn kohteena ollut Vuotoksen allas on taas nousemassa keskusteluun. Lapin liiton tulvatyöryhmä on ehdottanut niin sanotun Kemihaaran monitoimialtaan rakentamista ykkösvaihtoehdoksi, vaikka Lapin Ely-keskuksen mukaan sille ei ole tulvasuojelullisia perusteita. Työryhmän mukaan KHO:n päätös Vuotos-altaan rakentamatta jättämisestä voidaan avata. Lue lisää...

29.4.2014 Yle Lappi / Jenni Leukumaavaara

▲Alkuun


Kalastussääntöjä kiristetään kiistellyllä Pikkalanlahdella (5.5.2014)

Kalastusta tiukennetaan Kirkkonummen Pikkalanlahdella. Jatkossa jokisuun lähellä saa kalastaa vain kolmella isorysällä. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan myös saaliin kokemisen valvontaa tehostetaan. Muutoksilla yritetään helpottaa uhanalaisten kalojen vaellusta. Lue lisää...

29.4.2014 Yle Uutiset / Elisa Kallunki

▲Alkuun


Uusi merentutkimusasema Utön saarelle (5.5.2014)

Utön saarelle on valmistumassa ainutlaatuinen merentutkimusasema, joka tuottaa ajantasaista tutkimustietoa meren sisältä, sen pinnalta ja sekä ilmasta vuoden ja vuorokauden ympäri. Asema toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Lue lisää...

28.4.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Lisää soita tulossa soidensuojeluohjelmaan (30.4.2014)

Soiden suojeluohjelmaa täydennetään Suomessa uusilla alueilla. ELY-keskukset tekevät tähän liittyviä maastokartoituksia vielä tulevan kesän ajan, jonka jälkeen ehdotukset suojeltavista soista pitää tehdä. Viranomaisen mukaan soiden kohdalla vapaaehtoinen suojelu ei ole riittävä keino. Lue lisää...

28.4.2014 Yle Pohjanmaa / Heidi-Maria Harju

▲Alkuun


Mikä muuttuu kalastuslaissa? (28.4.2014)

Nykyinen kalastuslaki on ollut voimassa jo yli 30 vuotta. Nyt lakia ollaan kovaa vauhtia uudistamassa, ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Laki on saanut pääosin hyväksyvän vastaanoton, mutta sen sisällöt herättävät myös kiihkeää keskustelua. Lue lisää...

25.4.2014 Yle Uutiset, A-studio / Aura Lindeberg

▲Alkuun


Alamittaisen kalan myynnissä paljon epäselvyyksiä (28.4.2014)

Varsinais-Suomen ely-keskus tutkii Raumalla myydyn alamittaisen meritaimenen alkuperää. Viranomaisten mukaan laki ei ole tapauksessa yksiselitteinen, jos kala on peräisin esimerkiksi Ruotsista. Lue lisää...

25.4.2014 Yle Satakunta / Jari Pelkonen

▲Alkuun


Keskusta ei hyväksy kalastuslain muutosesitystä (28.4.2014)

Keskusta pelkää, että uusi kalastuslaki rajoittaa kalastusoikeutta ja vesialueen omistajien oikeutta päättää omien kalavesiensä käytöstä ja hoidosta. Lue lisää...

25.4.2014 Suomenmaa

▲Alkuun


Kalastuslain uudistuksessa ristiriitaisuuksia (28.4.2014)

Lakiuudistuksella ollaan siirtämässä merkittävästi päätösvaltaa nykyisiltä kala- ja vesiasioista päättäneiltä paikallisilta toimijoilta valtionhallinnolle. Samanaikaisesti julkisen sektorin resursseja vähennetään. Kalatalouden Keskusliiton edustajien kevätkokous Rovaniemellä 24.4. on huolestunut kehityssuunnasta ja edellyttää paikallisten toimijoiden päätäntävallan säilyttämistä kalatalouden asioissa. Lue lisää...

25.4.2014 Kalatalouden Keskusliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Mikkeliläinen kehitti palkitun keinopesän saimaannorpalle – tällainenkö on norpan tuleva koti? (28.4.2014)

Mikkeliläinen Veikko Kilkki palkittiin yhtenä kolmesta keinopesäkilpailun voittajista. Voitokas idea perustuu luonnonmateriaaleihin ja monivuotisuuteen. Lue lisää...

25.4.2014 Yle Etelä-Savo / Tarja Nyyssönen, Tuuli Teittinen

▲Alkuun


Tourujoki jäämässä nykyiseen uomaansa (28.4.2014)

Jyväskylän kaupunki aikoo kunnostaa kaupunkia halkovaa Tourujokea sen nykyisessä uomassa. Kaupunkirakennelautakunnassa asia ratkesi tiukassa äänestyksessä, hallitus käsittelee uomaratkaisua maanantaina. Lue lisää...

25.4.2014 Yle Keski-Suomi / Antti Seppälä

▲Alkuun


SKAIK-hanke kehitti metsien kulttuuriperinnön suojelua (28.4.2014)

Kolme vuotta kestänyt Merenkurkun metsien kulttuuriperinnön suojelua edistänyt suomalais-ruotsalainen hanke ”Skogens kulturarv i Kvarkenregionen” (SKAIK2) on päättymässä. Hankkeessa vahvistettiin metsäalan ja kulttuuriperintöalan viranomais- ja asiantuntijayhteistyötä ja tehtiin tunnetuksi metsien kulttuuriperintöä. Inventointimenetelmien kehitys tuotti erinomaisia tuloksia ja Kyrönmaalta löydettiin ennestään tuntemattomiakin muinaisjäännöksiä.Lue lisää...

25.4.2014 Rakennusperintö.fi, Uutiset

▲Alkuun


Ministeri Niinistö: Suomessa tehty surkeaa kalastuspolitiikkaa vuosikymmeniä (28.4.2014)

Suunnitteilla oleva kalastuslaki jättää liikaa asioita auki, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö. Muun muassa kalojen alamitoissa olisi ministerin mielestä tarkistamisen varaa. Niinistö saapuu puimaan uutta kalastuslakia perjantain A-studioon. Lue lisää...

24.4.2014 Yle Uutiset, A-studio / Jaakko Karhu

▲Alkuun


Muinaispoluille löytyy opastusta verkossa (28.4.2014)

Museoviraston ylläpitämä verkkosivusto esittelee 35 polkureittiä, joiden varrella sijaitsee vähintään yksi kiinteä muinaisjäännös. Reitit sijaitsevat eri puolilla Suomea. Lue lisää...

24.4.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Maikki Kulmala

▲Alkuun


Keinopesäkilpailu poiki uusia ideoita saimaannorpan suojeluun (28.4.2014)

WWF Suomen julistama saimaannorpan keinopesäkilpailu on ratkennut. Kilpailun sato oli hyvä: ehdotusten joukosta nousi lukuisia innovatiivisia ideoita norpan pesinnän turvaamiseksi lumettomina talvina. Arvosteluraati jakoi voiton kolmen toisiaan muistuttavan ehdotuksen kesken. Lue lisää...

24.4.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


NRK: Norja antoi kalastajille kovat rapsut liian suuresta saaliista (25.4.2014)

Norjassa joukko saksalaisia kalastajia on saanut 40 000 kruunun sakon 400 kilon turskasaaliista, kertoo NRK. Sakko peritään silloin, jos liian suuri määrä kalaa yritetään viedä Norjasta ulkomaille. Saksalaiskalastajat olisivat saaneet viedä maasta vain 15 kiloa kalaa mieheen. Lue lisää...

23.4.2014 Yle Lappi / Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Oulun yliopiston tutkimus: Kollajan allas toisi 1250 henkilötyövuotta (25.4.2014)

Kollajan altaan rakentamista Iijoen vesistöaluelle suunnitteleva Pohjolan Voima on teettänyt yliopistolla tutkimuksen altaan rakentamisen taloudellisista vaikutuksista. Lue lisää...

23.4.2014 Yle Oulu / Kati Teirikko

▲Alkuun


Kala-alan pioneereilla alkoi kevätkuhina (24.4.2014)

Suomalainen kalankasvatus on kehittänyt toimintaansa viime vuosina entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Hankasalmelaisyrityksessä on tehty alan pioneerityötä jo 40 vuoden ajan. Hanka-Taimenen kautta lähtee vuosittain maailmalle miljoonia kalanpoikasia. Lue lisää...

22.4.2014 Yle Keski-Suomi / Annika Rantanen

▲Alkuun


Lausuntopyyntö ehdotuksista valtioneuvoston asetuksiksi koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi koskien suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa (17.4.2014)

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja seuraavista asetusluonnoksista: Lue lisää...

17.4.2014 Ympäristöministeriö, Lausuntopyyntö

▲Alkuun


RKTL kartoittaa vaellussiian lisääntymisjokia (17.4.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kartoittaa vaellussiian lisääntymisjokia lähes koko Suomen rannikkoalueella itäiseltä Suomenlahdelta Perämeren pohjukkaan. Kartoitustyöllä selvitetään, missä rannikon joissa vaellussiika lisääntyy luonnonvaraisesti. Kartoitukset ovat osa laajempaa rannikkoalueen siikaan keskittyvää tutkimusohjelmaa, joka käynnistyi tänä vuonna. Lue lisää...

16.4.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Rajavesistöille suomalais-venäläinen riskienhallintaohjelma tulvien ja kuivuuden varalta (17.4.2014)

Suomen ja Venäjän rajavesistöille valmistellaan yhteistä riskienhallintaohjelmaa tulva- ja kuivuuskausien varalta. Sitä valmisteltiin maiden yhteisessä tulvaseminaarissa Imatralla 15.4.2014. Komission asiantuntijatyöryhmät kokoontuvat samassa yhteydessä 14.–16.4.2014. Lue lisää...

16.4.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Verkkokalastus uhkaa heiveröisiä kuutteja (17.4.2014)

Tänä talvena Suomessa on seurattu huolestuneina lumen puutteesta kärsineiden saimaannorppien pesintää. Ilman ihmisten kolaamia apukinoksia maailman uhanalaisimman hylkeen pesintä olisi epäonnistunut lähes täydellisesti. Lue lisää...

15.4.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Saimaannorpan pesälaskennassa havaittiin 53 kuuttia – apukinokset turvasivat pesinnän (17.4.2014)

Saimaalla havaittiin 53 saimaannorpan kuuttia, joista kuusi oli kuollutta. Kuuteista 50 syntyi apukinoksiin ja kolme avojäälle. Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaan pesälaskentaan osallistui noin sata henkilöä, joista suurin osa oli paikallisia vapaaehtoisia. Saimaannopran pesintä uhkasi epäonnistua poikkeuksellisen leudon ja vähälumisen talven vuoksi, mutta ihmisvoimin kasatut lumikinokset turvasivat kymmenille kuuteille lähes luonnontilaiset pesäolosuhteet. Lue lisää...

15.4.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Uhanalainen taimen saattaa kutea tulevaisuudessa Mikkelin keskustan joissa (16.4.2014)

Kaupunkikalastus Mikkeli -esiselvityshankkeella kartoitetaan, miten virtakutuisten kalojen elinolosuhteita voitaisiin parantaa Urpolanjoessa ja Rokkalanjoessa. Lue lisää...

14.4.2014 Yle Etelä-Savo / Susanna Pekkarinen, Elina Partio

▲Alkuun


Tutkimus: Kalat sekoavat ilmastonmuutoksesta ja uivat päin saalistajiaan (16.4.2014)

Kalat menettävät itsesuojeluvaistonsa ja kiinnostuvat jopa heidän saalistajiensa hajusta, kertoo tuore australialaistutkimus. Lue lisää...

14.4.2014 Helsingin Sanomat / Esa Juntunen

▲Alkuun


Taimenen istutukset vähenevät Lapissa (15.4.2014)

Metsähallitus vähentää merkittävästi taimenen istutuksia. Syynä ovat lohikalojen uudet alamitat, jotka tulivat voimaan vuoden vaihteessa. Lue lisää...

13.4.2014 Pohjolan Sanomat / Tuomas Kääriäinen

▲Alkuun


Ammattilaisten kalansaalis poistaa Itämerestä satoja tonneja fosforia (15.4.2014)

Suomalaisten ammattikalastajien saaliin mukana Itämerestä poistuu fosforia 570 tonnia. Saaristomeren suojelurahaston hinnoin poiston arvo on yli 280 miljoonaa euroa. Lue lisää...

13.4.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Reijo Vesterinen

▲Alkuun


WWF pyytää EU-parlamenttiehdokkaita sitoutumaan ympäristönsuojeluun – suomalaiset innolla mukana (15.4.2014)

Ympäristöjärjestö WWF pyytää EU-parlamenttivaalien ehdokkaita koko EU:n alueella sitoutumaan yhdeksään ympäristön kannalta tärkeään tavoitteeseen. Perjantaihin 11.4. mennessä jo liki 30 suomalaista ehdokasta oli ilmoittanut sitoutuvansa edistämään kaikkia tai osaa WWF:n tavoitteista. Tavoitteet ulottuvat ilmastonmuutoksen hillinnästä laittoman salametsästyksen ja puukaupan pysäyttämiseen sekä kalakantojen suojeluun. Lue lisää...

11.4.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Alamittasäännöksistä myönnettyjä poikkeuksia tulisi harkita huolellisesti (14.4.2014)

Tämän vuoden alussa nostettiin usean uhanalaisen kalan alamittaa. ELY-keskuksilla on kalastuslain mukaan mahdollisuus erityisestä syystä myöntää poikkeuslupa asetusta pienempien kalojen pyytämiseen. Lupia voitaisiin myöntää esimerkiksi alueilla, joissa rauhoitettua tai vähimmäismitalla säänneltyä kalalajia on istutettu yksinomaan pyyntitarkoituksessa ja joissa kalakannalla ei ole luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. Lue lisää...

11.4.2014 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Kerää kalastusvehkeet talteen – siima voi katkaista linnun jalan tai hiertää kaulaa (14.4.2014)

Katiska kuivalla maalla pyytää pikkulintuja yhtä tehokkaasti kuin kaloja vedestä. Lintutieteellinen Yhdistys vetoaakin Pirkanmaalla kalastajiin ja muihin luonnossa liikkujiin, etttei maastoon jätettäisi mitään sellaista mikä vaarantaa eläinten terveyttä. Lue lisää...

10.4.2014 Yle Tampere / Katja Laine

▲Alkuun


Kemijokisuulle haetaan poikkeusta taimenen pyyntiin (11.4.2014)

Taimenen alamitan laskemiseksi on jätetty Pohjois-Suomessa kymmenkunta poikkeuslupahakemusta, joista yksi on Lapista. Lue lisää...

9.4.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Lohikalojen uudet alamitat riipaisevat: "90 prosenttia saaliista pitää heittää pois" (11.4.2014)

Kalastajien mukaan lohikalojen uudet alamitat pienentävät oleellisesti kalasaalista. Pohjois-Savossa kalastusalueet ovat hakeneet poikkeuslupaa alamittojen muuttamiseksi. Lue lisää...

9.4.2014 Yle Savo / Juha Vauhkonen, Riikka Nurmi

▲Alkuun


Tutkimus: Miten kalat pärjäävät Kokemäenjoessa? (11.4.2014)

Postitse tehtävällä kyselyllä selvitetään kalakannan tilaa. Tutkijoiden uskovat kalojen voivan aiempaa paremmin. Lue lisää...

9.4.2014 Yle Satakunta / Antti Laakso

▲Alkuun


Laakajärven syvänteissä korkeimmat metallipitoisuudet kahteen vuoteen (11.4.2014)

Talvivaaran kaivosalueen eteläpuolella sijaitsevan Laakajärven syvänteissä on mitattu suurimpia sulfaatti- ja metallipitoisuuksia sitten vuoden 2012. Pintavedet taas ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin Talvivaaran kaivoksen aiheuttaman kuormituksen aikana. Lue lisää...

9.4.2014 Yle Savo / Riikka Nurmi

▲Alkuun


Oulangan kansallispuistosta löytyi Suomelle uusi sammallaji (11.4.2014)

Metsähallituksen maastokartoituksissa 2012 Oulangan kansallispuistosta löydetty tuntematon sammal on varmistunut uudeksi lajiksi. Sammaleet tunnetaan moneen muuhun eliöryhmään verrattuna hyvin, joten uuden lajin löytyminen on harvinaista. Lajille ei ole vielä suomenkielistä nimeä. Lue lisää...

9.4.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto: Poikkeusluvilla alamittaisten kalojen kalastaminen lähtee käsistä (10.4.2014)

Into kalastaa sallittua pienempiä kaloja ei Luonnonsuojeluliiton mukaan ole Varsinais-Suomen ongelma. Lupia on haettu erityisesti Pirkanmaalla Kainuussa, Savossa ja Hämeessä. Lue lisää...

8.4.2014 Yle Turku / Sarita Blomqvist

▲Alkuun


Suomen luonnonsuojeluliitto ja Jasper Pääkkönen: Uhanalaisten kalojen alamittoja ei pidä kiertää poikkeusluvilla (10.4.2014)

Luonnonsuojeluliitto ja näyttelijä Jasper Pääkkönen tuomitsevat uhanalaisten kalojen suojelua vesittävät poikkeusluvat. ELY-keskusten tulee tiukentaa lupakäytäntöjään. Lue lisää...

8.4.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Taimenen ja järvilohen uusien alamittojen hyötyjä ei saa mitätöidä poikkeusluvilla (10.4.2014)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut siitä, että vuoden alusta voimaan tulleiden uusien alamittojen hyödyt taimen- ja järvilohikannoille vesitetään alueellisten kalastusviranomaisten poikkeusluvilla. Järjestön tietoon on tullut jo yli kaksikymmentä poikkeuslupahakemusta ja osan niistä ovat ELY -keskukset myös hyväksyneet. Poikkeuslupia on rajattujen virkistyskalastuskohteiden lisäksi haettu jopa suurille järvialueille, kuten Päijänteelle ja Konnevedelle. Lue lisää...

8.4.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Tiedotteet

▲Alkuun


Norppatutkija Tero Sipilä sai Tuuliaisen Säätiön luontopalkinnon (10.4.2014)

Apukinoksia jo 1980-luvulla tutkinut Tero Sipilä sai Tuuliaisen Säätiön vuoden luontopalkinnon norpansuojelutyöstä. Lue lisää...

8.4.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Luonterilla virkeä kuutti ensimmäistä kertaa 30 vuoteen – sekin syntyi apukinokseen (9.4.2014)

Viime vuonna Saimaan Luonterilta löytyi kuollut kuutti. Myös Rääkkylän Ukonselältä on havaittu kuutti sellaiselta alueelta, jossa norppia on ollut harvakseltaan. Lue lisää...

7.4.2014 Yle Etelä-Savo / Susanna Pekkarinen

▲Alkuun


Saimaan kirkkaus yllätti asiantuntijat – valumavedet eivät tummentaneet selkävesiä (9.4.2014)

Sateet ja valumisvedet eivät ole huuhtoneet suuria määriä ravinteita veteen. Myös veden tummeneminen on ollut pelättyä pienempää. Lue lisää...

7.4.2014 Yle Etelä-Savo / Timo Ikonen

▲Alkuun


Suuri suomalainen päästöhuijaus! (7.4.2014)

Turpeen vesistöpäästöt on arvioitu Suomessa harhaanjohtavasti koko 2000-luvun ajan. Nykymenetelmillä ei saada todellista kuvaa turvetuotannon vesistöpäästöjen määrästä. Lue lisää...

5.4.2014 Suomen luonnonsuojeluliiton, Tiedote

▲Alkuun


Vapo myönsi turvepäästöjen laskennan virheitä (7.4.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto paljasti suuren suomalaisen päästöhuijauksen perjantaiaamuna Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Toimittajien lisäksi paikalle olivat saapuneet valtio-omisteisen Vapon edustajat ja konsultteja. Lue lisää...

4.4.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Suomi ja Ruotsi sopivat Tornionjoen kalastusmääräyksistä kalastuskaudelle 2014 (7.4.2014)

Tornionjoen alueen kalastusta säätelee Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö. Nyt kalastusmääräyksiä on tarkennettu, jotta määräykset saataisiin ajan tasalle ja alueen kestävä kalastus varmistuisi. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut vuoden 2014 kalastusmääräyksistä Ruotsin meri- ja vesiviranomaisen kanssa. Lue lisää...

3.4.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Itämeren roskaseuranta jatkuu suomalaisyhdistyksen omarahoituksella (7.4.2014)

Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen mielestä viimeisimmät tutkimustulokset Suomen rantojen roskaantumisesta ovat hälyttävät ja lisäseurantaa tarvitaan. Lue lisää...

3.4.2014 Yle Turku / Sami Tammi

▲Alkuun


Metsien ja soiden aarteet paljastuvat - yli 60 Suomelle uutta sienisääskilajia (7.4.2014)

Luonto tarjoaa yhä yllätyksiä – Suomen tunnettujen sienisääskien lajimäärä lisääntyi kertaheitolla, kun asiantuntijat määrittivät 64 meille uutta sienisääskilajia. Näistä neljä on uusia myös Euroopalle ja neljä koko Euraasialle. Huomattava osa uusista lajeista on löydetty Metsähallituksen luontopalvelujen hoitamilta suojelualueilta Lapista, etenkin Enontekiöltä, Savukoskelta ja Sallasta. Lue lisää...

3.4.2014 Metsähallitus

▲Alkuun


Neuvottelukunta: Soklin vaikutukset kansallispuistoon tutkittava (7.4.2014)

Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta on huolissaan Soklin kaivoshankkeen vaikutuksista luontoon ja matkailuun. Kaivosta suunnitellaan kolmen kilometrin päähän puistosta. Lue lisää...

3.4.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Japani ilmoitti virallisesti: Valaanpyynti Etelämantereen vesillä loppuu (7.4.2014)

Japani taipuu YK-oikeuden päätökseen ainakin yhden pyyntikauden ajaksi. Päätöksen mukaan Japanin on muutettava pyyntiohjelmaa, jotta se täyttäisi tieteellisen pyynnin ehdot. Valaanlihan markkinat Japanista ovatkin huvenneet. Lue lisää...

3.4.2014 Yle Uutiset, AFP / Anniina Wallius

▲Alkuun


Kalojen kutunousu kuukauden edellä Merenkurkussa (4.4.2014)

Kalojen nousu jokiin ja puroihin on noin kuukauden viime vuotista ajankohtaa edellä. Esimerkiksi Mustasaaren Björköbyssä kalat ovat lähteneet merestä pikkupuron kautta nousemaan järveen ennätysaikaisin. Jääkannen puuttuminen, valo ja makea vesi ovat laittaneet kaloihin vauhtia, kertoo luontopedagogi Vesa Heinonen. Lue lisää...

2.4.2014 Yle Pohjanmaa / Terhi Varjonen, Olli Koski

▲Alkuun


Lumirapu on uusin vierasperäinen kalastuskohde Jäämerellä (4.4.2014)

Jäämerellä aletaan kalastaa jo toista vierasperäistä rapulajia kuningasravun lisäksi. Nettijulkaisu BarentsObserver kertoo, että Barentsinmeressä elää lumirapuja jo kymmenen kertaa enemmän kuin sitä suurempia kuningasrapuja. Lue lisää...

2.4.2014 Yle Lappi / Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Valtava muutos Suomen luontoon: kevät jo aikaistunut, ahvenet kärsivät (4.4.2014)

Suomen ilmasto on muutoksessa, jonka vaikutukset näkyvät jo nyt luonnossa. Laaja suomalaistutkimus paneutui Hämeenlinnan Evolla sijaitsevan Valkea-Kotisen järven ympäristöön ja tilaan. Lue lisää...

2.4.2014 Uusi Suomi / Teemu J. Kammonen

▲Alkuun


Esitys uudeksi kalastuslaiksi: Kalakiintiötä ei valvo kukaan (4.4.2014)

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema kalastuslakiesitys annetaan eduskunnalle kevään aikana. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Lausuntoja lain tiimoilta kertyi ministeriön käsiteltäväksi 208 kappaletta. Lue lisää...

28.3.2014 Savon Sanomat / Katariina Karjalainen

▲Alkuun


Tenojoen turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudelle 2014 (3.4.2014)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Finnmarkin lääninhallitus ovat neuvottelujen jälkeen päättäneet, ettei Tenojoen ns. turistikalastussääntöön (kalastussopimuksen 7 artikla) tehdä muutoksia kalastuskaudeksi 2014. Lue lisää...

1.4.2014 Lapin ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään 21. toukokuuta (3.4.2014)

Valtakunnallinen kalastuspäivä vie koululaisia ja kalastuksesta kiinnostuneita veden äärelle jälleen toukokuun lopulla. Kalastuspäivän järjestelyt ovat täydessä vauhdissa. Tällä hetkellä tapahtumapaikkoja on 37 ympäri Suomen. Lue lisää...

1.4.2014 Kalatalouden Keskusliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Iloinen yllätys Saimaalla: Pikku kuutteja tavattu yllättävän paljon (3.4.2014)

Tänä keväänä kuutteja on voinut syntyä apukinosten lisäksi myös eriskummallisiin paikkoihin kuten ruovikkoisiin luotoihin, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Tuomo Kokkonen. Lue lisää...

1.4.2014 Yle Etelä-Savo / Elina Partio

▲Alkuun


Kollaja-allas energiataloudelle minimaalinen lisä - ympäristölle katastrofi (2.4.2014)

Kollajan altaan rakentaminen toisi vesivoiman tuotantoon merkityksettömän, noin yhden prosentin lisän. Sähköstä vesivoimalla tuotetaan tänä päivänä ylipäänsä noin 15 prosenttia. Vesivoima ei ole säätövoimaksikaan enää ainoa mahdollisuus. Lue lisää...

31.3.2014 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Tiedotteet

▲Alkuun


PVO-Vesivoima lobbaa Kollaja-hanketta (31.3.2014)

Kollajan altaan ja voimalan suunnitelmia viedään voimalla eteenpäin, vaikka kiistelty hanke on kadonnut lähes tyystin julkisuudesta. PVO-Vesivoima Oy on aloittanut Pudasjärvellä kaikessa hiljaisuudessa laajan kyläkierroksen, jossa allashankkeesta kerrotaan paikallisille asukkaille. Lue lisää...

29.3.2014 Kaleva / Aimo Kajava

▲Alkuun


Ojitettu suo ei ole tuomittu (31.3.2014)

Ojittamalla kuivatetun suon voi ennallistaa yksinkertaisesti tukkimalla ojat, kertoo Jyväskylän yliopistossa tänään tarkastettava väitöstutkimus. Tutkimuksen mukaan turpeenmuodostus alkaa nopeasti, ja alkuperäistä lajistoa palautuu jo muutamassa vuodessa. Lue lisää...

28.3.2014 Yle Keski-Suomi / Antti Seppälä

▲Alkuun


Kymmenen kilon haukea ei saa pian myydä naapurille (31.3.2014)

Eduskuntaan pian tuleva kalastuslakiesitys pyrkii tekemään selvän pesäeron ammattimaisen ja vapaa-ajan kalastuksen välillä. Yksi pykälistä kieltäisi harrastajien saaliin myynnin kaupalle ja ravintoloille. Suoraan loppukuluttajalle eli vaikkapa naapurille saisi myydä viisi kiloa vuorokaudessa. Lue lisää...

28.3.2014 Kaleva, STT

▲Alkuun


Siikakausi on jo täydessä tohinassa Saaristomeren rannoilla (31.3.2014)

Aikainen kevät on saanut vedet aukeamaan ja siikamiehet kalaan jo maaliskuun alusta lähtien. Toistaiseksi saaliit ovat olleet vaatimattomia, mutta kasvamaan päin. Lue lisää...

28.3.2014 Yle Turku / Yrjö Hjelt

▲Alkuun


Suomi suojelee Pohjanmaan verran luontoa (31.3.2014)

Suomi sai tässä kuussa 45 000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Kyseessä ovat kuitenkin vasta laajan hankkeen ensi väreet: kaikkiaan uutta suojelumaata voi tulla vielä tällä vuosikymmenellä yli 700 000 hehtaaria. Alue vastaa lähes Pohjanmaan maakunnan kokoa, eli kyseessä on yli sata kertainen suojeltava alue nyt tuleviin Etelä-Konneveden ja Teijon kansallispuistoihin verrattuna. Lue lisää...

27.3.2014 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Kansallispuistoissa talkoillaan Suomen upeimman luonnon puolesta kesällä 2014 (31.3.2014)

Kansallispuistot ja suojelualueet ympäri Suomen etsivät jälleen vapaaehtoisia talkoilemaan omaksi ilokseen ja suomalaisen luonnon hyväksi. Metsähallituksen luontopalvelut järjestää kesällä 2014 useita kymmeniä kaikille avoimia luonnonhoitotalkoita järjestöiltä saatavan korvaamattoman avun turvin. Moniin kesän 2014 talkoista voi jo ilmoittautua mukaan. Lue lisää...

27.3.2014 Luontoon.fi

▲Alkuun


Luonnonvarakeskuksen alueellinen toiminta linjattu, päätoimipaikkoja neljä (28.3.2014)

Luonnonvarakeskukselle (Luke) on laadittu alueellisen toiminnan strategia 2015 - 2025. Strategian mukaan Lukella on tulevaisuudessa neljä päätoimipaikkaa ja noin kymmenen muuta strategisesti tärkeää toimipaikkaa. Päätoimipaikkoja ovat pääkaupunkiseutu, Jokioinen, Joensuu ja Oulu, joista on tarkoitus muodostaa kansainväliset mitat täyttäviä monitieteisiä tutkimusympäristöjä. Muita toimipaikkoja koskevat päätökset tehdään vuoden 2015 aikana Luken johdon valmistelun pohjalta. Toimipaikkaverkoston pitää tukea asiakaspalvelua sekä laitoksen strategisten päämäärien toteutumista. Lue lisää...

27.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Apukinoksia ei kolattu turhaan – arvion mukaan suurin osa kuuteista syntyi ihmisen tekemään pesään (28.3.2014)

Alkutalvesta kolatut 240 apukinosta ovat olleet saimaannorpan pelastus tänä talvena. Lumen vähyyden vuoksi yhtään luonnonmukaista kinospesää ei Saimaalta ole löytynyt ja arvion mukaan vähintään 70 prosenttia tämän talven kuuteista on syntynyt ihmisen tekemän apukinoksen suojiin. Lue lisää...

26.3.2014 Yle Etelä-Savo / Tarja Nyyssönen

▲Alkuun


Saimaannorpan pesä- ja poikaslaskenta alkaa haastavissa olosuhteissa (28.3.2014)

Metsähallitus aloittaa saimaannorpan pesä- ja poikaslaskennan tavanomaista ajankohtaa aiemmin leudon talven ja varhaisen kevään vuoksi. Norpan poikaset eli kuutit ovat nyt jo kuitenkin tarpeeksi varttuneita, joten lyhyillä pesäpaikkojen tarkistuskäynneillä ei aiheuteta kuuteille vahinkoa. Lue lisää...

26.3.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Saimaan alueelle valtion maille perustettavista luonnonsuojelualueista (28.3.2014)

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee Saimaan alueelle perustettavia luonnonsuojelualueita. Alueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Lue lisää...

26.3.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Uusi kalastuslakiehdotus puntaroinnissa (27.3.2014)

Toiminnanjohtaja Markku Myllylän puheenvuoro Etelä-pohjanmaan Kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa Seinäjoella. Uutta kalastuslakia on sorvattu nyt yli neljä vuotta maa- ja metsätalous ministeriössä ja on nyt nähtävillä, että esitys tuodaan eduskuntaan kohta puoliin ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Asiasta järjestettiin talvella laaja lausuntokierrosta ja lausuntoja annettiin peräti yli 200 kappaletta. Lue lisää...

25.3.2014 Kalatalouden Keskusliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto haettavana (26.3.2014)

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2014 luonto- ja ympäristöpalkinto on nyt haettavana. Tänä vuonna palkinto myönnetään kunnalle, kaupungille tai paikallisyhteisölle, joka on tehnyt merkittävää ympäristötyötä yleisesti tai jollain tietyllä osa-alueella. Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi tehdä Pohjoismaiden neuvostolle 23. huhtikuuta saakka. Lue lisää...

24.3.2014 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Suomen Itämeren suojelusuunnitelmaa tehostettava (26.3.2014)

Suomen merensuojelun suunnittelutyö on Coalition Clean Balticin mukaan Itämeren kolmanneksi parasta. Nyt tarvitaan kuitenkin tehokkaampia käytännön toimenpiteitä Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Lue lisää...

24.3.2014 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Tiedote

▲Alkuun


Heikko jäätalvi laittoi norpat liikkeelle Itämerellä (26.3.2014)

Satelliittiseurannassa olevat norpat ovat liikkuneet tänä talvena laajoilla alueilla Perämerellä ja Selkämerellä, selviää RKTL:n hankkeesta, jossa tutkitaan norppien vaikutusta ammattikalastukseen. Poikkeuksellisen heikko jäätalvi näkyy norppien liikkumisessa ja on saanut lisääntymisikäiset norpat etsimään vahvempia pesintäjäitä. Heikosta jäätilanteesta huolimatta Perämeri tarjoaa norpille Itämeren parhaat pesintäolot. Lue lisää...

24.3.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Veden tarve ja vanhat juoksuhaudat ovat vastakkain Tammelassa (26.3.2014)

Forssan kaupunki tarvitsee uusia vesilähteitä, mutta törmää lähikuntien asukkaiden vastustukseen. Tammelan Portaassa kyläläiset sanovat vedenoton uhkaavan mm. puroluontoa ja vanhoja juoksuhautoja. Lopella nosti vastarinnan huoli arvokkaan Pernunnummen luontovaikutuksista. Lue lisää...

24.3.2014 Yle Häme / Eeva Hannula

▲Alkuun


Eviran kalatautitutkimus perustana kalojen hyvinvoinnin seurannalle (26.3.2014)

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kalatutkimus keskittyy laboratorionäytteiden analysointiin ja kalatautien tutkimukseen. Evira huolehtii myös kalojen hyvinvointiin liittyvästä valvonnasta ja hygieniaohjeistuksesta alan toimijoille. Eviran järjestää vuosittain yhdessä Suomen kalakasvattajaliiton kanssa Kalaterveyspäivän. Tapahtuma on Helsingissä 25.3.2014. Lue lisää...

24.3.2014 Evira

▲Alkuun


Myös Kuusamon Kitkajoen taimenia uhkaa kaivos (25.3.2014)

Kuusamon matkailuyrittäjien mielestä kymmenen kilometrin päähän Rukalta kaavailtu kultakaivos turmelee matkailuimagon. Se poikkeaa Hannukaisen hankkeesta siten, että australialaisen kaivosyhtiö Dragon Miningin kultavaltaus sijaitsisi herkän Kitkajoen liepeillä, jossa on arvokas taimenkanta. Kitkajoki on myös yksi ohjelmapalveluyritysten pääreiteistä. Lue lisää...

23.3.2014 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Pölyävä avolouhos keskelle maisemaa – matkailuväki pelkää Ylläksen imagon puolesta (25.3.2014)

Englantilainen Janet Pumphrey Brightonista ihailee ystävättärensä Rosalind Middlewoodin kanssa Lapin valkoisia hankia korkealla kulkevalta Ylläksen maisematieltä. Lue lisää...

23.3.2014 Helsingin Sanomat / Tapio Mainio

▲Alkuun


Tekojärvikin voi olla hyvä lintujärvi (24.3.2014)

Seinäjoen ja Lapuan alueella sijaitseva Hirvijärven tekojärvi on yllättävää kyllä linnustoltaan rikas. Lintuharrastajat ovat kirjanneet ylös alueen linnustoa parinkymmenen vuoden ajan ja ainakin 227 lajia on havaittu. Lue lisää...

21.3.2014 Yle Pohjanmaa / Elina Niemistö

▲Alkuun


Aittojärvellä kannatusta Kollajalle (24.3.2014)

PVO-Vesivoima on aloittanut Pudasjärvellä Kollaja-hankkeen tiedotustilaisuuksiensa sarjan. Tarkoitus on esitellä hanketta lähiaikoina useammalla kyläkulmalla. Tilaisuuksia järjestetään mm. Livolla, Ervastissa ja Kipinässä. Lue lisää...

21.3.2014 Iijokiseutu / Juha Hagelberg

▲Alkuun


Rysäkiista kuumentaa kalastajia Merikarvialla (24.3.2014)

Merikarvialla kiistellään ammattikalastajien oikeudesta käyttää isorysiä särkikalojen pyyntiin Merikarvianjoen suulla. Ely-keskus myönsi kalastajille erikoisluvan 15 isorysän käyttöön vähempiarvoisten kalalajien pyytämiseen, mikä harmittaa vapaa-ajankalastus-yrittäjiä. Lue lisää...

21.3.2014 Yle Satakunta / Jari Laasanen

▲Alkuun


Suomelle ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia (24.3.2014)

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta. Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristön tuomia mahdollisuuksia kohtaan sekä edistää kulttuuriympäristön hyvää hoitoa osana kestävää kehitystä. Lue lisää...

20.3.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Luonto kiittää avointa sorakuoppaa (24.3.2014)

Porvoon Kråkön vanhalla hiekkakuopalla on vettä. Se houkuttelee paikalle harvinaista lajistoa. Osa hiekkakuoppien lammista ovat suosittuja uimapaikkoja. Soranottoalueen metsittäminen ei lisää luonnon monimuotoisuutta. Lue lisää...

20.3.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Katja Lamminen

▲Alkuun


Sähköpurkauksesta uusi jäteveden puhdistustekniikka (21.3.2014)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on saanut mm. lääkejäämiä hajottavan tekniikan kaupallistamisvaiheeseen. Vesilaitoksilla seulotaan paraikaa myrkkyjäämiä laajassa jätevesitutkimuksessa. Lue lisää...

19.3.2014 Yle Etelä-Karjala / Päivi Tuominen

▲Alkuun


Tutkimus: Laitoskasvatus voi heikentää kalojen maitia (21.3.2014)

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että laitoksissa tapahtuva kalakantojen ylläpito voi mahdollisesti muuttaa ja heikentää kalojen maidin laatua. Lue lisää...

19.3.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Virho vastustaa Loimijoen yläjuoksulle suunniteltavaa uutta vesivoimalaitosta (21.3.2014)

Virtavesien hoitoyhdistys vastustaa voimalaitoksen rakentamista Loimijoen Vieremänkoskeen Forssan kaupungissa. Lue lisää...

19.3.2014 Virtavesien hoitoyhdistys ry

▲Alkuun


BarentsObserver: Norja haluaa kumota Venäjän kalantuontikiellon (21.3.2014)

Norjan kalastajat yrittävät saada Venäjää lopettamaan norjalaisen luonnonkalan tuontikiellon, kertoo nettijulkaisu BarentsObserver. Norjalaisten mielestä on väärin rangaista koko kalastuselinkeinoa muutaman huonon esimerkin vuoksi. Lue lisää...

19.3.2014 Yle Lappi / Jyri Tynkkynen

▲Alkuun


Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä kestävän kehityksen mallialue (20.3.2014)

Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä luodaan mallialue, jossa rajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan alueen kestävää kehitystä. Vihreä vyöhyke ulottuu Itämereltä Jäämerelle sisältäen Suomelle, Venäjälle ja Norjalle kuuluvia arvokkaita luontoalueita. Sen ytimen muodostavat kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet rajojen molemmin puolin. Lue lisää...

18.3.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Halli voi Itämeressä hyvin - kiitos vähäisen jään (20.3.2014)

Halli eli harmaahylje lisääntyy mielellään avoveden ja jään reuna-alueilla eli sille olosuhteet ovat olleet tänä talvena hyvät. Norpalla on ollut hankalampaa; se tarvitsee pesää varten lumikinoksen tai jääröykkiön. Lue lisää...

18.3.2014 Yle Kymenlaakso / Maija Tuunila

▲Alkuun


Mädin tuotannosta lisäarvoa kalankasvatukseen – RKTL arvioi muikun mädin tuotantomahdollisuuksia (19.3.2014)

Vaikka kasvatetun muikun tuotantokustannus on kalastettuun nähden yli kymmenkertainen, ruokamädin tuottaminen viljelemällä saattaa olla kannattavaa, jos kokonaismätisaanto on hyvä ja mädin markkinahinta pysyy korkeana. Kasvatetusta muikusta saatava hinta on siten ainoastaan kannattavuutta parantava lisä mädinmyynnille. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvitti mahdollisuuksia tuottaa muikun mätiä viljelyn avulla. Lue lisää...

14.3.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Taimenta ollaan palauttamassa metsäpuroihin mätimuna kerrallaan (17.3.2014)

Pienestä se on taimenenkin ponnistettava. Mätimunista kuoriutuvilla taimenen poikasilla uskotaan olevan paremmat mahdollisuudet selviytyä ankarasta elämänkoulusta, kuin laitoksissa kasvaneilla taimenen poikasilla. Lue lisää...

15.3.2014 Yle Lahti / Vihtori Koskinen

▲Alkuun


Saasteita kulkeutuu maailmalta Oulangalle saakka (17.3.2014)

Oulangan kansallispuiston ilmanlaatu on heikentynyt tyydyttävälle tasolle. Saastejäämät heräävät henkiin keväisin. Lue lisää...

13.3.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Kaivosten luparuuhkat osittain purkautuneet (17.3.2014)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on saanut purettua kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten ruuhkan. Kahdessa vuodessa avointen hakemusten määrä on pudonnut kolmannekseen. Sen sijaan malminetsintä- ja valtaushakemuksissa ruuhka jatkuu. Lue lisää...

13.3.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Varsinais-Suomeen valtion maille uusia luonnonsuojelualueita (17.3.2014)

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla Varsinais-Suomen maakuntaan perustetaan 31 luonnonsuojelualuetta. Alueet sijaitsevat valtion mailla eri puolilla Varsinais-Suomea, ja niiden koko vaihtelee sadasta hehtaarista reiluun tuhanteen hehtaariin. Niiden pinta-ala on yhteensä reilut 11 600 hehtaaria. Ympäristöministeriö on samalla antanut asetuksen koskien 60 kooltaan edellisiä pienempää suojelualuetta. Yhteensä näiden kahden asetuksen mukaisten alueiden pinta-ala on noin 13 000 hehtaaria. Alueet ovat Metsähallituksen hallinnassa. Lue lisää...

13.3.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kevätseuranta käynnistyy viikonloppuna (14.3.2014)

Luonto-Liiton perinteinen Kevätseuranta alkaa tulevana viikonloppuna. Tämän vuoden teemana ovat kevään äänet. Lue lisää...

13.3.2014 Luonto-Liitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Suomen näkymätön kulttuuriympäristö nostetaan näkyväksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä (14.3.2014)

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään tänä vuonna teemalla Näkymätön kulttuuriympäristö. Teemavuosi käynnistettiin tänään Säätytalolla pidetyssä avajaistilaisuudessa. Lue lisää...

12.3.2014 Rakennusperintö.fi, Uutiset

▲Alkuun


Tutkija: Suomen vesien tila on parantunut (14.3.2014)

Työ tuntuu loputtomalta, mutta aiheesta puhuminen ei mene hukkaan. Pitkässä juoksussa asiat ovat menneet selvästi eteenpäin, sanoo Raumalla vieraileva Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja. Lue lisää...

12.3.2014 Yle Satakunta / Tapio Termonen

▲Alkuun


Patvinsuon kansallispuiston uusi hoidon ja käytön suunnittelu alkaa (14.3.2014)

Metsähallituksen luontopalvelut aloittaa Patvinsuon kansallispuiston hoidon ja käytön uuden suunnittelun. Suunnitelmassa luodaan alueen kehittämisen ja hoidon suuntaviivat seuraavaksi 10–15 vuodeksi. Aiempi vahvistettu suunnitelma on vuodelta 1998. Lue lisää...

12.3.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Jättioperaatio: Suomen kaikki kaivospiirit saavat uusia määräyksiä (14.3.2014)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaikille Suomen kaivospiireille uusia määräyksiä yleisten ja yhteisten etujen turvaamiseksi. Asianosaisten, maanomistajien ja muiden halukkaiden on annettava mielipiteensä kaikkiaan 161 kaivospiirin suunnitelmista. Viran puolesta lausuntonsa antavat ainakin kunnat ja ELY-keskukset. Kuulemisasiakirjat on kuulutettu jo yli 70 kaivospiiristä ympäri Suomea. Lue lisää...

12.3.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Aranda selvitti koko Itämeren tilaa: kehno happitilanne jatkuu, pintafosforin määrä kohonnut Selkämerellä ja pääaltaalla (14.3.2014)

SYKEn tutkimusalus Aranda on alkuvuodesta 2014 selvittänyt Itämeren keskitalvista tilaa aiempaa laajemmalta alueelta. Koko Itämeren kattava seuranta mahdollistui Ruotsin SMHI:n kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta. Lue lisää...

12.3.2014 SYKE ja SMHI, Tiedote

▲Alkuun


Tutkimuspisteitä Oijusluomalla, Vääräjoella ja Syötteellä (14.3.2014)

Mikä on metsätalouden todellinen vaikutus vesistöihin? Se aiotaan selvittää käynnistyvällä kuormitustutkimuksella, jossa seurantapisteitä perustetaan tämän vuoden aikana muun muassa Pudasjärven Syötteelle sekä Kuusamossa Oijusluomajärvelle ja Vääräjoelle. Lue lisää...

12.3.2014 Koillis-Sanomat / Mikko Häme

▲Alkuun


Jokivarsien asukkaat portinvartijoina taimenen paluulle (13.3.2014)

Kaakkois-Suomen vanhojen taimenjokien ennallistaminen etenee hiljalleen. Vaelluskalojen vanhoista kutujoista noin puolet on saatu ennallistettua. Ennallistamisesta on hyviä kokemuksia, esimerkiksi Virojokeen taimen on palannut. Jokivarsien asukkaat ovat avainasemassa taimenten palauttamisessa. Lue lisää...

11.3.2014 Yle Kymenlaakso / Mika Moksu

▲Alkuun


Renkajoen uudet kalatiet helpottavat taimenen vaellusta (13.3.2014)

Kalojen vaellus Renkajoessa helpottuu kahden uuden kalatien myötä. Tehokkaasti padotussa Renkajoessa on ollut Hämeen joista ehkä eniten kalojen vaellusesteitä. Kuittilankosken ja Hiittankosken padot säilyvät edelleen, mutta mm. taimenet pääsevät ohittamaan ne uusien kalateiden kautta. Lue lisää...

11.3.2014 Yle Häme / Timo Leponiemi

▲Alkuun


Taimenten käyttäytyminen on osin periytyvää (13.3.2014)

Taimenten käyttäytyminen on osittain periytyvää, selviää Itä-Suomen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Esimerkiksi jähmettyminen havaittiin tutkimuksessa osin perinnölliseksi, mikä voi heikentää kalojen kykyä väistää petoja. Lue lisää...

11.3.2014 Yle Savo / Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Tutkija toivoo norpille sopivasti pakkasta (13.3.2014)

Saimaannorpille on kolattu Saimaalla apukinoksia täksi talveksi. Lumi ja jää ovat elintärkeitä uhanalaisen saimaannorpan poikasille. Lumipesä suojaa poikasta, kuuttia kylmyydeltä, pedoilta ja tarjoaa suojaa, jotta emo pystyy imettämään poikastaan. Lue lisää...

11.3.2014 Imatralainen / Heikki Kemppainen

▲Alkuun


Tammukka – luonnon luoma mysteeri tutkijoiden ja lainlaatijoiden harmiksi (12.3.2014)

Vuoden alusta lähtien taimenen alamitta Napapiirin pohjoispuolella on ollut 50 senttiä. Käytännössä tämä estää pohjoisessa myös perinteisiin kuuluvan tammukan kalastuksen, koska Suomessa myös tammukka tulkitaan taimeneksi. Tutkijan mielestä yksioikoinen kielto voi johtaa pahimmillaan tammukan eli purotaimenen kääpiöitymiseen entisestään. Lue lisää...

10.3.2014 Yle Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


Ely: Selostus Suhangon kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista puutteistaan huolimatta riittävä (12.3.2014)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan Suhangon kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten selostus on riittävä, mutta puutteitakin löytyi. Lue lisää...

10.3.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Kosteikkoaltaista apua järvien rehevöitymiseen (12.3.2014)

Lahden, Hollolan ja Asikkalan rantoja kiertävän Vesijärven rehevöitymistä pyritään hillitsemään kosteikkoaltaiden avulla. Niitä on tehty Vesijärven ympärille jo kolmisenkymmentä. Hollolassa käynnissä olevasta hankkeesta uskotaan olevan hyötyä muillekin. Lue lisää...

10.3.2014 Yle Lahti / Tuija Veirto

▲Alkuun


Ylä-Lapissa loppuu vapaa kalastus kolmen kunnan alueella (12.3.2014)

Uudessa kalastuslakiesityksessä rajoitetaan kolmen pohjoisimman kunnan vapaata kalastusoikeutta. Tulevaisuudessa vapaa kalastusoikeus on vain oman kunnan alueella. Uudesta kalastuslakiesityksestä jätetyissä lappilaislausunnoissa kotitarvekalastus ja pyyntitapojen rajoitukset huolestuttavat. Lue lisää...

10.3.2014 Yle Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


Itämeri puhdistuu pienin askelin (11.3.2014)

Kunnallisten jätevesien tehostettu fosforinpoisto on ylivoimaisesti kustannustehokkain keino Itämeren ravinnekuorman vähentämiseen. Puhtaan Itämeren puolesta taistelevan John Nurmisen Säätiön ensimmäiset rehevöitymishankkeet saatiin päätökseen vuonna 2011. Esimerkiksi Brestin jätevedenpuhdistamossa otettiin säätiön ansiosta käyttöön kemiallinen fosforinpoisto vuonna 2013 ensimmäisenä Valko-Venäjällä. Lue lisää...

1/2014 Luonnontieteilijä / Marja Saarikko

▲Alkuun


Karhunkierros on Vuoden Retkikohde 2014 (10.3.2014)

Kuusamon ja Sallan alueella oleva retkeilyreitti, Karhunkierros, voitti yleisö-äänestyksessä Vuoden Retkikohde 2014 -kilpailun saaden yli kolmanneksen annetuista äänistä. Voittaja julkistettiin GoExpo-messuilla 7.3.2014 Messu-keskuksessa Helsingissä. Oulangan kansallispuiston pisimmän retkeilyreitin suosio perustuu pitkään historiaan, monipuolisiin palveluihin ja mieleen-painuviin maisemiin. Karhunkierroksen tarinaa kertovat tuhansien vaeltajien retkimuistot 60 vuoden ajalta ja reitti lumoaa yhä edelleen. Lue lisää...

7.3.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Inarijärvi kuhisee taas muikkua (10.3.2014)

Muikku livahti vahingossa Inarijärveen 1960-luvulla ja mullisti pohjoisen suurjärven parikymmentä vuotta myöhemmin. Inarista tuli 1980-luvun lopulla Suomen paras muikkuvesi, jonka 300 000 kilon vuosisaaliita ajettiin yötäpäivää Helsinkiin. Lue lisää...

7.3.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Kalaprofessori: "RKTL tekee Pikkalanlahden kuhakiistasta johtopäätöksiä vähin tiedoin" (10.3.2014)

RKTL on arvioinut, että Kirkkonummen ja Siuntion välisen lahden kalakannat kestävät nykyisen kalastuksen. Helsingin yliopiston professori ei luota lausunnon perusteisiin. Lue lisää...

6.3.2014 Yle Helsinki / Petteri Juuti

▲Alkuun


Nasa: Lämmenneet arktiset joet kiihdyttävät jään sulamista (10.3.2014)

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan tutkimuksessa on selvinnyt, että Pohjoiseen jäämereen laskevat joet kiihdyttävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisella alueella. Lue lisää...

6.3.2014 Vihreä Lanka

▲Alkuun


Uusin luonnonsuojelualue Siiponjokivarressa (10.3.2014)

Metsien monimuotoisuutta turvaava Metso-ohjelma etenee vahvasti koko maassa ja myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kalajoella mukaan on saatu viisi kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 18 hehtaaria. Uusin suojelualue on perustettu tänä vuonna Rahjaan Siiponjokivarteen. Lue lisää...

6.3.2014 Kalajokilaakso

▲Alkuun


Jokien kuljettama eloperäinen aines muuttuu ja sakkautuu suistoissa (7.3.2014)

Mikrobit ja meriveden sisältämä suola muokkaavat merkittävästi jokien suistoalueilleen kuljettamaa eloperäistä ainesta, selviää tutkija Eero Asmalan Suomen ympäristökeskuksessa tekemässä väitöstyössä. Tutkimuksessaan Asmala selvitti jokiperäisen liuenneen orgaanisen aineksen muutoksia Itämeren jokisuistoissa. Lue lisää...

5.3.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvikalastus epäonnistui täysin – siiasta pulaa (7.3.2014)

Jäät ovat olleet tänä talvena heikoimmat miesmuistiin, ja se näkyy myös talvikalastuksessa. Esimerkiksi Pohjanmaan rannikolla ammattikalastajat eivät ole juurikaan päässeet kalastamaan, vaikka periaatteessa siikaa olisi ollut hyvin tarjolla. Surkea kalastustalvi nostaa kalan hintaa. Lue lisää...

5.3.2014 Yle Pohjanmaa / Heidi-Maria Harju

▲Alkuun


Kalkkistenkosken kunnostussuunnitelma valmistui (6.3.2014)

Kalkkistenkosken kunnostuksen tavoitteena on lisätä merkittävästi järvitaimenen poikasille soveliasta elinympäristöä. Äskettäin valmistuneen suunnitelman mukaan koskeen rakennetaan sorasta ja kivistä kahdeksan erillistä kutu- ja poikastuotantoaluetta. Lue lisää...

4.3.2014 Hämeen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kuha uudelle kiloluvulle ennätyskalalistalla (6.3.2014)

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana yhdeksän uutta ennätystä. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on 76 kalalajia ja kuusi rapulajia. Lue lisää...

4.3.2014 Kaakonkulma

▲Alkuun


Vedenalaisäänien tarkkailu toi selkoa uhanalaisen pyöriäisen esiintymiseen: Itämerellä on pyöriäisiä! (5.3.2014)

Turun ammattikorkeakoulu, ympäristöministeriö, Särkänniemen delfinaario ja WWF Suomi tiedottavat: Vedenalaisääniä seurantamenetelmänä käyttävä pyöriäisten seurantahanke osoitti Itämereltä löytyvän uhanalaisia pyöriäisiä. Tieto perustuu SAMBAH-hankkeen kaksivuotiseen akustiseen seurantaan, jossa on tallennettu pyöriäisen kaikuluotausääniä. Eniten havaintoja on tehty Tanskan vesillä lounaisella Itämerellä sekä runsaasti myös Ruotsin etelärannikolla ja Saksassa. Suomen alueelta havaintoja on tehty lounaiselta avomerialueelta. Lue lisää...

3.3.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Earth Hour nostaa esille arktisten alueiden ahdinkoa (5.3.2014)

WWF:n Earth Houria vietetään lauantaina 29. maaliskuuta kello 20.30–21.30. Maailman suurimman ilmastotapahtuman aikana sadat miljoonat ihmiset ja lukuisat organisaatiot eri puolilla maapalloa sammuttavat turhat valot tunnin ajaksi. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista päättäjille huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä. Earth Hour keskittyy Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin arktisilla alueilla ja kerää kansalaisten nimiä aurinkoenergian lisäämistä vaativaan vetoomukseen. Lue lisää...

3.3.2014 WWF Suomi

▲Alkuun


Kollajasta ei tule kalaparatiisia (4.3.2014)

Iijoen alaosan aikoinaan valjastanut Pohjolan Voima haaveilee yhä Kollajan tulvansuojelualtaan rakentamisesta Pudasjärvelle. Yhtiön edustajat esittelivät hankkeen uudistettua versiota Pudasjärven kunnan päättäjille suljetussa kokouksessa kuluneella viikolla. Lue lisää...

2.3.2014 Helsingin Sanomat / Tapio Mainio

▲Alkuun


Loistaudit leviävät pohjoisen järvissä (4.3.2014)

Siikaistutuksia jatketaan, vaikka kylät ovat ukkoutuneet ja verkkokalastus on vähentynyt. Lokan tekoallasta vuosia piinanneet loistaudit ovat yleistyneet myös Pohjois-Suomen säännöstelyjärvissä. Lue lisää...

2.3.2014 Helsingin Sanomat / Tapio Mainio

▲Alkuun


Nykyajan kalamies hakee saalista, mutta ei kotiinviemisiksi (28.2.2014)

Catch and Release -kalastus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Kalan vapauttamisella halutaan parantaa kalakantoja. Kokeneen kalastusoppaan mielestä tapa on nykyaikaa, mutta kalamiesten pitäisi suhtautua siihen vähemmän kiihkomielisesti. Lue lisää...

26.2.2014 Yle Kymenlaakso / Valtteri Kykkänen

▲Alkuun


Huovarin kalaputkat ovat taas kunnossa (28.2.2014)

Trombin tuhoamat Huovarin kalaputkat on rakennettu uudelleen ja entistä tukevampaan kuntoon. Lue lisää...

26.2.2014 Kaakonkulma / Marju Perilä

▲Alkuun


Kuutit syntyvät näinä päivinä, ehkä vain puolet jää eloon (28.2.2014)

Puolet tänä keväänä syntyvistä saimaannorpan poikasista saattaa kuolla, koska luonnollisia pesäkinoksia ei ole lainkaan. Parinsadan ihmisvoimin tehdyn apukinoksen merkitystä ei vielä tiedetä, koska pesäpaikoilla ei nyt synnytysaikana käydä lainkaan. Lue lisää...

26.2.2014 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen

▲Alkuun


Valtaosa suomalaisista haluaa suojella vapaana virtaavat vedet (26.2.2014)

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa vapaiden virtavesien suojelua, selviää WWF:n teettämästä kyselystä. Koskiensuojelulakiin ollaan tyytyväisiä: suurin osa kansasta haluaa säilyttää sen nykyisellään. Kyselyyn haastateltiin yli tuhatta suomalaista. Lue lisää...

24.2.2014 WWF Suomi

▲Alkuun


5 tapaa parantaa tulevaisuuden järvilohisaaliita (26.2.2014)

Mirko Laakkonen Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen -hankkeesta kertoo, millä askelilla järvilohikalojen kannat saadaan kukoistamaan! Lue lisää...

24.2.2014 Kalastus.com

▲Alkuun


Taimen ei pehmeää kutupetiä kaipaa - lisää soraikkoja Vantaanjokeen (24.2.2014)

Virtavesien hoitoyhdistyksen työllisyysprojekti jatkaa Vantaanjoen latvahaarojen kunnostuksia taimenten kutupaikoiksi Hausjärvellä, Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Uudet kutupaikat voivat tuottaa Vantaanjoessa vuosittain jopa 60 000 taimenenpoikasta. Kunnostukset laajentavat entisestään taimenten kutualuetta. Lue lisää...

21.2.2014 Yle Häme / Timo Leponiemi

▲Alkuun


Vantaanjoen kunnostus alkamassa – tavoitteena vuosittain jopa 60 000 taimenenpoikasta (24.2.2014)

Vantaanjokeen pääsee edelleen liikaa jätevettä, kertoo Virtavesien hoitoyhdistyksen Vantaanjoki-vastaava Kari Stenholm. Virtavesien hoitoyhdistys on aloittanut Vantaanjoen kunnostuksen valmistelut työllisyysprojektina. Yhdistys rakentaa tänä vuonna taimenten kutupaikkoja muun muassa Vantaanjoen vesistöihin Hyvinkäälle ja Nurmijärvelle. Vastaavia kunnostustöitä tehdään myös Hausjärvellä ja Riihimäellä. Lue lisää...

21.2.2014 Yle Helsinki

▲Alkuun


Kotkassa sitoudutaan Suomenlahden suojeluun (24.2.2014)

Kotka aloitti Suomenlahti-vuoden vieton molskahtaen. Ympäristöministeri Ville Niinistö sukelsi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämispäällikkö Juha Flinkmanin kanssa akvaariotalo Maretariumin Itämeri-altaan pohjaan kiinnittämään teemavuodesta kertovan kyltin. Lue lisää...

21.2.2014 Suomenlahti-vuosi

▲Alkuun


Vihdin museo mukana dokumentoimassa nykyaikaa (24.2.2014)

Vihdin museo on mukana koko Suomen kattavassa dokumentointihankkeessa, jossa museot tallentavat menneisyyden sijasta suomalaista nykyelämää. Lue lisää...

21.2.2014 Vihdin Uutiset

▲Alkuun


”Kotitarvekalastusta rajoitetaan liikaa” (24.2.2014)

Muonion kunnanhallituksen mielestä uudessa kalastuslakiesityksessä rajoitetaan liikaa kotitarvekalastusta. Muonion mielestä on kohtuutonta, että muut kuin ammattikalastajat eivät saisi myydä saalistaan viittä kiloa enempää päivässä. Lue lisää...

20.2.2014 Luoteis-Lappi / Milla Salo

▲Alkuun


Tutkija huolissaan täpläravun leviämisestä (24.2.2014)

Itä-Suomen yliopiston tutkija Japo Jussila on huolissaan tekeillä olevasta rapustrategiasta, koska se on sallimassa täpläravun leviämisen uusille vesille. Täplärapu kantaa lähes aina rapuruttoa, jonka muoto on erittäin tappava jokiravuille. Lue lisää...

20.2.2014 Yle Perämeri / Jarno Tiihonen

▲Alkuun


Saimaa puskee vettä jäälle – norpan pesintä ei vielä vaarassa (24.2.2014)

Saimaan jää on jopa irtoillut rannoilta pinnan yhä noustessa. Norpan pesintäkinokset eivät kuitenkaan ole vielä vaarassa. Lue lisää...

20.2.2014 Yle Etelä-Karjala / Päivi Tuominen

▲Alkuun


Nettiadressi saimaanlohen puolesta (24.2.2014)

Kutuvesien lisäämiseksi Saimaan järvilohelle kerätään netissä adressia. Nettiadressi uhanlaisen kalalajin puolesta on ollut meneillään kolmatta päivää. Allekirjoituksia oli karttunut perjantaina kello 14.15 mennessä 901. Nettiadressin tavoitteena on saada purettua Palokin voimalaitos. Lue lisää...

20.2.2014 Itä-Savo / Vesa Tapio

▲Alkuun


Ravintolat tarjoavat entistä kestävämpää kalaa (21.2.2014)

Lähes kolmannes suomalaisista ravintoloista on muuttanut kalavalikoimiaan vastuullisemmiksi viimeisen kahden vuoden aikana. Ravintolapäälliköistä yli puolet on sitä mieltä, että asiakkaat ovat kiinnostuneita kalan ja äyriäisten alkuperästä. Lue lisää...

19.2.2104 WWF Suomi

▲Alkuun


Uusi kalastuslaki syrjii kotitalouskalastajia (21.2.2014)

Kalastuslain kokonaisuudistus menee eduskunnan käsittelyyn tänä keväänä, ja lain on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa. Uudistusesitystä on kritisoitu paljon. Lue lisää...

19.2.2014 Kittilälehti Miika Sirkiä

▲Alkuun


Silakan myrkkypitoisuudet pienentyneet selvästi (20.2.2014)

Suomalaistutkimuksessa on vertailtu Itämeren silakkanäytteitä 30 vuoden ajalta. Mahdollisten myrkkyjen vuoksi kalaa ei kannata jättää syömättä, sillä se on vielä suurempi riski terveydelle, sanoo tutkija. Lue lisää...

18.2.2014 Yle Kymenlaakso / Valtteri Kykkänen

▲Alkuun


Kaakkois-Suomen meritaimen voi paremmin (20.2.2014)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöhanke "River and Fish – Our Common Interest" päättyy, Kaakkois-Suomen meritaimenen selviämisen edellytykset ovat olennaisesti parantuneet. Lue lisää...

18.2.2104 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Enni Rukajärvi sai nimikkotaimenen Kuusamon Oulankajoesta (20.2.2014)

Luonnonystävänä tunnettu olympiamitalisti Enni Rukajärvi on saanut Kuusamon kaupungilta ja Metsähallitukselta hopeakylkisen nimikkotaimenen. Sekä Enni Rukajärvi että hänen nimikkotaimenensa ovat syntyjään kuusamolaisia. Lue lisää...

18.2.2104 Yle Oulu / Tanja Hannus

▲Alkuun


Perinteisestä mateen pyyntivälineestä on tulossa lainsuojaton (20.2.2014)

Suosituille mateiden kutupoluille ilmestyy runsaasti kairanreikiä helmi–maaliskuussa. Ensi talvena kairanreiät saattavat vähentyä merkittävästi, sillä perinteisiä mateen pilkkipyyntivälineitä ollaan kieltämässä. Lue lisää...

18.2.2104 Yle Lahti / Vihtori Koskinen

▲Alkuun


Kalakoulu kaipaa ammattikalastajaksi aikovia nuoria (20.2.2014)

Ammattiopisto Livian kalakoulu Paraisilla vetää hyvin aikuisopiskelijoita. Esa Tuuli (vas) ja Akseli Koivu korjaavat verkkokassia. Lue lisää...

18.2.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Suvi Niemi

▲Alkuun


Metsäojien kunnostus kuormittaa vesistöjä (19.2.2014)

Metsätalouden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta seurataan entistä tarkemmin. Päästöjä aiheuttaa etenkin metsäojien kunnostus. Lue lisää...

17.2.2014 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Kalastuslupien myynti posteissa päättyy (19.2.2014)

Valtion kalastuslupien myynti Postin omissa myymälöissä sekä Postin yhteistyökumppanien hoitamissa myyntipisteissä loppuu 28. helmikuuta. Lue lisää...

17.2.2104 Etelä-Saimaa

▲Alkuun


Tutkimus: Useimmat merensuojelualueet epäonnistuneita (19.2.2014)

Tasmanian yliopiston toteuttaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan 59 prosenttia merensuojelualueista on luontoarvoiltaan ja ekologialtaan lähes identtisiä suojelemattomien kalastusalueiden kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin 87 merensuojelualueen tilaa 40 eri maassa. Lue lisää...

17.2.2104 Maailma.net / Janne Hukka

▲Alkuun


Luonnosta vieraannutaan jo toisessa sukupolvessa (17.2.2014)

Suomalaiset vieraantuvat muun länsimaailman tapaan yhä enemmän ja enemmän luonnosta. Petotutkija ja luontoalan lehtori Kai-Erik Nyholm uskoo, että lapsille ei enää välity luonnossa liikkumisen perusasioita vanhemmiltakaan, koska aikuisillakin on puutteita luontotaidoissa. Lue lisää...

15.2.2104 Yle Pohjois-Karjala / Pekka Sivukari

▲Alkuun


Tukes päivittää kaivospiirit (17.2.2014)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kuulee kaikkia Suomen kaivospiirejä. Muun muassa kunnilla on mahdollisuus osallistua kuulemiseen. Lue lisää...

14.2.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Merenkurkun hanke loppusuoralla - maailmanperintökohteen alku oli kivinen (17.2.2014)

Merenkurkun kaksivuotinen maailmanperintöhanke on loppusuoralla. Hankkeen päättyessä julkaistaan lehti. Siinä kerrotaan, mitä tarkoittaa, kun on maailman paras maankohoamisessa. Lue lisää...

14.2.2014 Yle Pohjanmaa / Anne Rahjola

▲Alkuun


Irnin siioissa lokkilapamatoa (17.2.2014)

Irnin siioista on löydetty hälyttävän paljon lokkilapamatoa. Voidaan kyllä jo puhua epidemiasta, Kuusamon kalastusalueen isännöitsijä Heikki Tahkola sanoo. Lue lisää...

13.2.2014 Koillissanomat / Mikko Häme

▲Alkuun


WWF Suomi julistaa saimaannorpalle pesärauhan (17.2.2014)

Itä-Suomen yliopiston norppatutkija Miina Auttila julistaa tänään Joensuussa WWF Suomen perinteisen saimaannorpan pesärauhan. Tänä vuonna julistuksella halutaan kiinnittää huomio siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa norpan pesintään. Lue lisää...

13.2.2014 WWF Suomi

▲Alkuun


Valtion polut ja pitkospuut yhä kovemmalla käytöllä (17.2.2014)

Kansallispuistoissa kävi viime vuonna 8 prosenttia edellisvuotta enemmän retkeilijöitä. Kuva on Tammelan Torronsuolta. Lue lisää...

13.2.2104 Maaseudun Tulevaisuus, STT

▲Alkuun


Kehitä keinopesä saimaannorpalle! (14.2.2014)

Leutoina ja vähälumisina talvina saimaannorpalla ei välttämättä ole tarpeeksi pesämateriaalia. Jos Saimaalla on jäätä, mutta lunta on vain niukasti, norppaa voidaan auttaa kolaamalla sen pesäpaikoille apukinoksia. Mutta missä norppa pesii, jos jäätä ei ole? Auta uhanalaista saimaannorppaa ja suunnittele sille keinopesä! Paras suunnitelma palkitaan. Lue lisää...

13.2.2104 WWF Suomi

▲Alkuun


Ministeri Koskinen: Kala-asioissa on päästävä toimivaan vuoropuheluun (14.2.2014)

”Meidän on päästävä vastakkainasettelusta vuoropuheluun. Olen vakuuttunut, että kalatalouden, vesialueiden omistajien ja ympäristönsuojelun tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.” Lue lisää...

12.2.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Ministeri kalastusaluepäivillä: ”Istukkaiden kalastusta voidaan säädellä lievemmin” (14.2.2014)

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen otti kalastusaluepäivien avauspuheenvuorossaan keskiviikkona esille myös vastikään voimaan astuneet taimenen ja harjuksen uudet alamittasäädökset. Lue lisää...

12.2.2014 Kuhmolainen / Marjatta Kurvinen

▲Alkuun


Pudasjärven Ahosuon turvetuotantohanke heikentäisi Livojoen jokihelmisimpukan elinmahdollisuuksia (14.2.2014)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vapo Oy:n Ahosuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnon mukaan on jätetty arvioimatta ELY-keskuksen edellyttämä tarkasteluvaihtoehto, jossa suon luonnontilaiset osat olisi jätetty turvetuotannon ulkopuolelle. Lue lisää...

12.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Levi- ja Sirkkajärviä kunnostetaan (14.2.2014)

Levi- ja Sirkkajärven kunnostustaminen alkaa Kittilässä. Matalat järvet ovat kasvaneet voimakkaasti umpeen. Kunnostamisella halutaan parantaa järvien virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä kohentaa vesimaisemaa. Lue lisää...

12.2.104 Yle Lappi / Perttu Ruokangas

▲Alkuun


Saimaannorppien apukinokset valmistuivat sadan vapaaehtoisen voimin (13.2.2014)

Metsähallitus kumppaneineen saa apukinokset tämän talven osalta valmiiksi viikon puolivälissä. Tavoitteena oli saada tehtyä noin 120 apukinosta eri puolille Saimaata. Tehokkaan toiminnan, runsaslukuisen vapaaehtoisjoukon ja pesälaskennan tietojen avulla apukinoksia valmistui noin 200. Lue lisää...

11.2.2014 Luontoon.fi

▲Alkuun


Kuusamo voi ohjata kaivostoimintaa uuden kaivoslain mukaisilla alueilla (13.2.2014)

Kuusamon valtuusto käsittelee Juomasuon YVA:aa parin viikon päästä. Lopullisesti kaivostoiminnasta päättää Tukes. Lue lisää...

11.2.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä (12.2.2014)

Ympäristöministeriö julkisti tänään kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa. Lisäksi kaivosten ympäristöturvallisuutta pohtinut viranomaistyöryhmä julkisti loppuraporttinsa. Työryhmä muun muassa kehittäisi viranomaisten yhteistyötä ja yhtenäisiä menettelytapoja. Lue lisää...

10.2.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kuhat katosivat (12.2.2014)

Pikkalanlahden kuhakannan häviämisestä käydään katkeraa väittelyä. Rysillä tapahtuva poistokalastus tulee merenlahtiin. Lue lisää...

10.2.2014 Kirkko & Kaupunki

▲Alkuun


Jääluolat ihastuttavat – taimenten kutupesät vaarassa (12.2.2014)

Ihastusta herättäneet jääluolat ovat keränneet ihmettelijöitä. Jokien jääluolien ihailijat saattavat kuitenkin tuhota vedessä kahlatessaan taimenten kutupesiä. Jääsaleja ja -luolia on muodostunut alueille, joissa taimenkantaa on yritetty elvyttää. Lue lisää...

10.2.2014 Yle Pohjois-Karjala / Anu Rummukainen

▲Alkuun


Majakoiden ovet pysyvät kiinni – ainoastaan Tankarille korjausrahaa (12.2.2014)

Suomen majakoita sulkeneet turvallisuustarkastukset jatkuvat tänä vuonna. Viime vuonna yleisöltä suljetuista majakoista ainoastaan Kokkolan edustalla sijaitsevan Tankarin kunnostusrahoitus on varmistunut tälle vuodelle. Lue lisää...

10.2.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Ari Vihanta, Raila Paavola

▲Alkuun


Puruveden muikusta tuli Suomen kymmenes nimisuojattu elintarvike (11.2.2014)

Puruveden muikku on lisätty Euroopan komission asetuksella niiden tuotteiden joukkoon, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä. Lue lisää...

9.2.2014 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Tehotuotantoa, suojelua, maisemamaalausta – Näkökulmia suoluontoon (11.2.2014)

Suo kuokka ja Jussi kuuluvat kansalliseen tarinaamme. Mielikuvissa ne ovat erottamattomat, vaikka todellisuudessa suon ja Jussin keskinäinen suhde on ollut vuosisatojen varrella monivaiheinen. Kuinka, miksi ja miten soita on arvotettu, kaupallistettu ja kohdeltu viimeisen kolmen sadan vuoden aikana? Missä vaiheessa soidensuojelusta tuli puheenaihe? Lue lisää...

7.2.2014 Tietysti.fi / Marja Nousiainen

▲Alkuun


Uurastus palkittiin - Kemi vuoden 2014 vierasvenesatama (11.2.2014)

Kemin kaupunki on tyytyväinen palkintoon, sillä sataman kehittämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä. Rääsikköiset ja epäsiistit rannat ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa kaupungin helmeksi. Lue lisää...

7.2.2014 Yle Perämeri / Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Suomen luonnon maahanmuuttajat: Täplärapu – ruttoa ja ruokaa (11.2.2014)

Täplärapu tuotiin Suomeen rapuruton turmeleman jokiravun rinnalle. Sen mukana tuli istutettua entistä tuhoisampi rapuruttotyyppi, joka jäi vaivaamaan myös täplärapua. Lue lisää...

6.2.2014 Suomen Luonto

▲Alkuun


Kotkan mutanttimateella on mystinen Amerikan-serkku (11.2.2014)

Pyhtäältä löytyneellä värivirheisellä mateella saattaa olla kaukainen sukulainen Kanadassa. Vaaleankellertävä made ei ole ensimmäinen laatuaan kotivesilläänkään, sillä samanlainen Ahvenkoskesta pyydetty kala paistatteli julkisuudessa jo 60-luvulla. Lue lisää...

6.2.2014 Yle Kymenlaakso / Satu Krautsuk

▲Alkuun


Tutkimus: "huonomaineistenkin" kalojen syömisessä hyödyt voittavat haitat (10.2.2014)

Kalan syömisen terveysvaikutuksia ei pysty arvioimaan pelkästään haitalliseksi tiedettyjen aineiden määrää mittaamalla. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen perusteella esimerkiksi Itämeren lohen sisältämän omega-3-rasvahapon hyöty on suurempi kuin sen sisältämän dioksiinin haitta. Lapsiperheessä kalaruokavalion koostumuksessa kannattaa silti olla tarkkana. Lue lisää...

7.2.2014 Yle Savo / Veli-Pekka Hämäläinen

▲Alkuun


Keskustelua norpan pesinnästä (10.2.2014)

Viivästynyt talvi ja apukinoskolaukset ovat innostaneet saimaannorpan ystäviä ideoimaan erilaisia keinoja norpan ahdingon helpottamiseksi. Myös kritiikkiä on tullut: rahan tuhlausta, norpan häirintää ja kyllä luonto lajistaan huolen pitää, mitä siihen puuttumaan. Lue lisää...

7.2.1014 Suomen luonnonsuojeluliitto / Kaarina Tiainen

▲Alkuun


Perämeri maailmankartalle kirjan ja verkkosivuston avulla (10.2.2014)

Kolmen vuoden uurastus on loppukiriä vaille valmis. Suomi–Ruotsi-yhteistyössä toteutettavassa Boundless Bothnian Bay -hankkeessa julkaistaan Perämeren veneily- ja matkailukohteet kokoava verkkopalvelu sekä aluetta esittelevä Perämeren kohdekirja. Lue lisää...

7.2.2014 Luontoon.fi

▲Alkuun


Kuusamo moittii Juomasuon kultakaivoksen yva-selvitystä (10.2.2014)

Kuusamon kaupunki vaatii Juomasuon kaivohankkeesta useita lisäselvityksiä. Esimerkiksi uraanin ja asbestin aiheuttamat riskit on kaupungin mukaan esitelty ympäristövaikutusten arviontiselvityksessä heikosti. Lue lisää...

7.2.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen, Kati Teirikko

▲Alkuun


Pietikäinen vastustaa Kuusamon kaivoshanketta (10.2.2014)

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) vastustaa Kuusamon Juomasuon kultakaivoshanketta. Lue lisää...

6.2.2014 Kaleva

▲Alkuun


Hiitolanjoen Voima hakee vesilupaa kalateiden rakentamiseen (10.2.2014)

Hiitolanjoen Voima hakee lupaa kalateiden rakentamiseen Rautjärven Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten ohi. Voimalaitokset joutuvat rakentamaan kalatiet korkeimman hallinto-oikeuden määräyksestä. Lue lisää...

6.2.2014 Yle Etelä-Karjala / Riitta Pihlaja

▲Alkuun


Poliisitutkinta valmistui - Vattenfalllin juoksutuksiin Pamilolla ei liity rikosta (10.2.2014)

Ala-Koitajoen juoksutuksista nousi suuri kohu, koska niiden seurauksena tuhoutui äärimmäisen uhanalaisen järvilohen kutupesiä. Poliisin mukaan voimayhtiö ei rikkonut lupaehtoja eikä syyllistynyt lakien vastaiseen menettelyyn. Lue lisää...

6.2.2014 Yle Pohjois-Karjala

▲Alkuun


Vienan vesistön kalantutkimus uhkaa loppua Kuusamossa (10.2.2014)

RKTL lakkauttaa osan kalanviljelylaitoksista. Käylän laitoksen kohtalo selvinnee vielä tämän vuoden aikana. Lue lisää...

6.2.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Ely-keskus myöntää poikkeuslupia alle 60-senttisten järvitaimenien pyyntiin (7.2.2014)

Järvitaimenen uuteen 60 sentin alamittaan voi hakea poikkeuslupaa, jonka saamisen jälkeen saa luvansaaneella vesialueella luvallisesti kalastaa myös 60-senttistä lyhyempiä järvitaimenia. Lue lisää...

5.2.2014 Kuhmolainen / Marjatta Kurvinen

▲Alkuun


”Kuusamon valtuusto ratkaisee Juomasuon kaivosasian” (7.2.2014)

Ympäristöoikeuden tutkimusprofessori Ismo Pölönen arvioi, että Juomasuon kaivoksesta päätetään uuden kaivoslain perusteella, jolloin kaupunginvaltuuston maankäyttöoikeudet käytännössä ratkaisevat kaivoksen kohtalon. Lue lisää...

5.2.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Soiden ojituksista tutkintapyyntöjä poliisille (7.2.2014)

Etelä-Pohjanmaalla on ojitettu ja raivattu soita ilman lupaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri on jättänyt viime perjantaina useista kohteista tutkintapyyntöjä poliisille, sekä hallintopakkohakemuksia Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Lue lisää...

5.2.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Linnanraunioista kalmistoihin - Metsähallituksen hoitoon lisää kulttuuriperintöä (7.2.2014)

Kirkko, kalmistoja, linnoituksia ja linnanraunioita - miten ne liittyvät Metsähallitukseen? Vuodenvaihteessa Metsähallituksen luontopalveluille siirtyi 29 Museoviraston historiallista kiinteistöä valtion kiinteistöstrategian mukaisesti. Kulttuuriperinnön hoito ei ole Metsähallitukselle uutta, sillä sen hoidossa on jo aiemmin ollut satoja arvokkaita rakennuksia ja muinaisjäännöksiä. Metsähallitukselle myönnetyn miljoonan euron määrärahan turvin kohteille suunnitellaan käyttöä ja kunnostusta. Lue lisää...

5.2.2104 Luontoon.fi

▲Alkuun


Meritaimenkannat jakautuvat geneettisesti kuuteen pääryhmään (7.2.2014)

Suomenlahden alueen meritaimenkantojen hoitostrategian luomiseksi selvitettiin sekä suomalaisten että venäläisten Suomenlahteen laskevien jokien taimenkantojen geneettinen rakenne. Kaikkiaan tutkittiin 3 430 yksittäistä taimennäytettä 70 populaatiosta ja 34 vesistöstä. Analyysi perustuu 16 DNA mikrosatelliittigeeni-lokuksen muunteluun. Kaikista näytteistä analysoitiin kokonaisdiversiteetti, alleelirikkaus, geneettisesti tehollinen populaatiokoko, täyssisarperheiden määrä ja keskimääräinen sukulaisuusaste. Perinnöllinen erilaistuminen analysoitiin ensin saman vesistön eri populaatioiden välillä. Vaeltavat ja paikalliset populaatiot analysoitiin myös erikseen. Lue lisää...

1/2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Verkkoapaja

▲Alkuun


Taimenen mäti-istutus Järvi-Suomen koskissa – kasvaako poikastiheys? (7.2.2014)

Taimenen mäti-istutuksen vaikutusta kesänvanhojen poikasten runsauteen tutkittiin seitsemällätoista virtavesikohteella Järvi-Suomessa vuosina 1996-2011. Näistä yhdeksään kohteeseen istutettiin mätiä ja kahdeksan toimi vertailukohteina, joihin mätiä ei istutettu. Istutusmenetelminä käytettiin sekä istutusputkea että mätirasiaa. Taimen lisääntyy luontaisesti kaikissa kohteissa, mutta ei välttämättä joka vuosi. Koskiuomien rakenteen ja vedenlaadun puolesta taimenen luontaisen lisääntymisen edellytykset olivat kuitenkin pääosin hyvät. Lue lisää...

1/2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Verkkoapaja

▲Alkuun


Värivirheinen made hämmästyttää Kotkassa (6.2.2014)

Yleensä poikkeavan väriset yksilöt päätyvät muiden ruoaksi melko nopeasti, mutta vaaleankeltainen made on viihtynyt Ahvenkosken vesissä jo vuosia. Erikoinen väri johtuu professorin mukaan soluvirheestä. Lue lisää...

4.2.2014 Yle Kymenlaakso / Valtteri Kykkänen

▲Alkuun


Raisio lupaa rehunsa edistävän Itämeren tilaa (6.2.2014)

Kalankasvatusta pidetään merkittävänä ravinnepäästöjen aiheuttajana. Raision mukaan sen uusi kalanrehu vähentää fosforipäästöjä neljänneksellä. Lue lisää...

4.2.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Juhani Reku

▲Alkuun


Itämeren hallikanta kasvaa edelleen (6.2.2014)

Itämeren alueen hallilaskennoissa tavattiin viime keväänä lähes 30 000 hallia. Kannan kasvu on 2000-luvun puolivälistä alkaen painottunut Keski-Ruotsin saaristoon. Toisella hallien karvanvaihdon ydinalueista, Suomen lounaissaaristossa, kasvua ei ole tuon jälkeen enää tapahtunut. Laskenta-ajan sääolosuhteet olivat vaihtelevia, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa laskentatulokseen. Suomen alueen laskennoista vastasi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Lue lisää...

4.2.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Ruotsalainen katkarapu ja mäti WWF:n kieltolistalle (6.2.2014)

Ruotsin kalastajat kauhistelevat Maailman luonnonsäätiön uutta linjausta. Lue lisää...

4.2.2014 Yle Uutiset / Jyrki Hara

▲Alkuun


Pyhäjärven suojelutyö onnistui - kokemuksista hyötyä Itämerelle (6.2.2014)

Pyhäjärven ekologinen tila on nykyään hyvä. Järven suojelutyötä on tehty kahdenkymmenen vuoden ajan. Lue lisää...

4.2.2013 Yle Satakunta / Pertti Pitkonen, Lore Korpelainen

▲Alkuun


Pikkalanlahden kuhakiistassa uusi käänne – RKTL ei näe merkkejä liikakalastuksesta (6.2.2014)

Vapaa-ajan kalastajat ovat varoittaneet liiallisen kalastuksen tyhjentävän Kirkkonummen tärkeät kuhavedet kaloista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen lausunnon mukaan huoleen ei ole aihetta ja kalastus voi jatkua nykyisellään. Kalaopas epäilee lausunnon perustuvan hatarille tiedoille. Lue lisää...

4.2.2014 Yle Helsinki / Petteri Juuti

▲Alkuun


RKTL:n ennakkoarvio: ammattikalastajien silakkasaalis kasvoi edelleen (5.2.2014)

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan noin 138 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Saalis on vuodesta 1980 tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi viisi miljoonaa kiloa. Lue lisää...

3.2.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Saimaannorppa pyörii kuin ruuvimeisseli (5.2.2014)

Saimaannorpille tehdään parhaillaan koteja käsityönä. Vähälumisen talven vuoksi Metsähallitus päätti perjantaina, että Saimaan poikkeuksellisen huonon lumitilanteen takia rannoille kasataan tästä päivästä alkaen apukinoksia. Kinoksen norppa huomaa veden alta ja pesäreiän jäähän otus hoitaa itse eturäpylöillään. Lue lisää...

3.2.2014 Yle Etelä-Savo / Tarja Nyyssönen

▲Alkuun


Lahjahevonen ei ole museolle aina jättipotti (5.2.2014)

Museolla ei aina kiljuta riemusta, jos kuntalainen haluaa lahjoittaa talonsa tai esinekokoelmansa kaupungille. Taulujen kunnostus ja rakennusten ylläpito vaativat pitemmän päälle rahaa. Parhaita olisivat rahastolahjoitukset, niitä taas satelee harvemmin. Lue lisää...

3.2.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen, Raila Paavola

▲Alkuun


SYKE ja Ruotsin SMHI aloittavat ympäristönseurannan tiiviin yhteistyön Itämerellä (5.2.2014)

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ruotsin SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos) aloittavat uudenlaisen, aiempaa tiiviimmän seurantayhteistyön Itämerellä. Lue lisää...

3.2.2014 Suomen Ympäristökeskus, Tiedote

▲Alkuun


Hätähuuto Puruveden muikun ja muun järvikalan puolesta (4.2.2014)

–Ostakaa ja syökää lähivesiltä pyydettyä kalaa, tai edes puhukaa asiasta, vetoaa nuotta- ja rysäpyyntiä harrastava YTT Tero Mustonen Kontiolahden Selkien kylältä. Lue lisää...

2.2.2104 Kansan Uutiset / Matti Ronkainen

▲Alkuun


Laitostunut saimaannieriä on hauen herkku (3.2.2014)

Uhanalainen saimaannieriä yritetään palauttaa Vuoksen vesialueelle istuttamalla jatkossa lähinnä vastakuoriutuneita poikasia. Kalanviljelylaitoksella kasvatetuista saimaannieriöistä vain aniharva on selviytynyt luonnonoloissa edes sukukypsäksi. Lue lisää...

31.1.2014 Yle Etelä-Karjala / Jari Tanskanen

▲Alkuun


Nieriä saattaa palata Saimaalle, tutkijoilla varovaista toiveikkuutta (3.2.2014)

Saimaan nieriäkannan elpymisestä on perusteltua toivoa. Nieriän istutuksista on saatu uutta tietoa ja toisaalta nyt nieriä on rauhoitettu koko vuoksen vesistössä. Lue lisää...

31.1.2014 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen

▲Alkuun


Ympäristöministeri Ville Niinistö: Uudet kansallispuistot Etelä-Konnevedelle ja Salon Teijoon (3.2.2014)

Ympäristöministeriössä käynnistetään lainsäädäntötyö Etelä-Konneveden ja Salon Teijon kansallispuistojen perustamiseksi kuluvan hallituskauden aikana. Hallituksessa on linjattu, että esitykset uusiksi kansallispuistoiksi viedään eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Tavoite on, että lait astuvat voimaan viimeistään 1.1.2015. Lue lisää...

31.1.2014 Ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Aquabest tuotti ratkaisuja Itämeren kalankasvatukseen (3.2.2014)

Kestävää vesiviljelyä edistävä kansainvälinen Aquabest-hanke on etsinyt kolmen vuoden aikana ratkaisuja Itämeren alueen kalankasvatukseen. Hanke on muun muassa kehittänyt viljelytekniikkaa, selvittänyt uusien tuotantolaitosten sijaintia ja vaikuttanut toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Lähtökohtana on ollut ajatus, että kun Itämeren kalankasvatuksen ongelmat ovat yhteisiä, myös ratkaisut ovat yhteisiä. Aquabest-hanketta koordinoi RKTL. Lue lisää...

31.1.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Hiitolanjoen kalatiehanke etenee hitaasti: Rakentamaan ensi vuonna? (3.2.2014)

Sekä Vantaan Energia että Hiitolanjoen Voima ovat laatineet korkeimman hallinto-oikeuden velvoittamat suunnitelmat kalateiden rakentamisesta Hiitolanjoelle. KHO antoi aikaa suunnitelmien laatimiselle vuoden 2013 loppuun saakka. Hiitolanjoen Voiman suunnitelmat odottavat yhä aluehallintoviraston kuulutusta, joten ne eivät ole vielä edenneet lausuntokierrokselle saakka. Lue lisää...

30.1.2014 Imatralainen / Mari Lääperi

▲Alkuun


ELY-keskus vastustaa jyrkästi kalatalouden tutkimuksen alasajoa Merenkurkussa (3.2.2014)

Ensi vuonna aloittavan Luonnonvarakeskuksen budjettileikkaukset uhkaavat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Merenkurkun toimipistettä. ELY-keskuksen mukaan Merenkurkussa tehty tutkimus on tuottanut elintärkeää tietoa kaupallisen kalastuksen tarpeisiin. Lue lisää...

30.1.2014 Yle Pohjanmaa / Minna Salomäenpää

▲Alkuun


Kalakauppiaan pelko: Viekö uusi laki järvikalat kaupan tiskistä (3.2.2014)

Kalastuslain uudistus uhkaa heikentää kotimaisen järvikalan saatavuutta kaupoissa, arvioi savonlinnalainen kalastaja. Laki voi uhata myös kalavedenomistajien oikeuksia. Lain laatijan kiitetävä pyrkimys yksinkertaisuuteen muun muassa lupakäytännöissä saa kiitosta, mutta moni uusi pykälä herättää epäilyksiä. Lue lisää...

30.1.2014 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen

▲Alkuun


Pohjavesi hillitsee routimista (3.2.2014)

Hentoinen pakkaslumivaippa ei ole häävi eriste, joten maan luulisi näillä pakkasilla jäätyvän pohjiaan myöten. Sateinen ja lämmin loppuvuosi viipyi kuitenkin varastoituneena maaperään ja on pistänyt sieltä roudalle kampoihin. Lue lisää...

30.1.2014 Turun Sanomat, STT

▲Alkuun


Ilmastonmuutos lisää vesistöihin kulkeutuvia ravinteita (3.2.2014)

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös suomalaisvesistöjen rehevöitymiseen. Turun yliopiston tutkija Teija Kirkkalan mukaan talvien lämpeneminen ja talvisten vesisateiden yleistyminen lisää vesistöihin kulkeutuvaa kiintoaineen ja ravinteiden kuormitusta. Lue lisää...

30.1.2014 Turun Sanomat

▲Alkuun


Luonnonvarakeskus sulkee toimipaikkoja ja vähentää väkeä (31.1.2014)

Tulevaisuudessa kaloja, metsiä ja maataloutta tutkii Suomessa pari sataa henkeä nykyistä vähemmän. Tutkimus keskittyy yhä enemmän myös yhä harvemmalle yliopistopaikkakunnalle. Lue lisää...

29.1.2014 Yle Turku / Yrjö Hjelt

▲Alkuun


Saimaannorpan valkoinen yksiö vaatii lähes 30 kuutiota lunta (31.1.2014)

50 vapaaehtoista koulutetaan kasaamaan lunta luodoille, jotta norpat voivat tehdä pesänsä kinoksiin. Lue lisää...

29.1.2014 Yle Etelä-Savo / Timo Ikonen ja Elina Partio

▲Alkuun


Norppien apukinosten rakentamiseen julkaistiin ohjekirja (31.1.2014)

Saimaalla kolataan pian lumikinoksia norppien pesämateriaaliksi. WWF Suomi julkaisi tänään viranomaisten ja vapaaehtoisten kolaajien avuksi ohjekirjan. Siinä annetut käytännön ohjeet apukinosten suunnittelusta, rakentamisesta ja tarvittavista voimavaroista perustuvat Itä-Suomen yliopiston tutkimuksiin. Lue lisää...

29.1.2014 WWF Suomi

▲Alkuun


Saimaannorpan pesinnän avuksi kasataan lumikinoksia (31.1.2014)

Saimaannorppaemo synnyttää normaalisti poikasen eli kuutin helmikuun loppupuolella luodon rantakinokseen. Nyt Saimaalle ei ole kertynyt riittävästi lunta saimaannorpan pesätarpeiksi. Sääennusteiden mukaan ei helmikuun alkupuolella saada riittävästi lunta normaaliin pesintään. EU:n rahoittamassa ja elokuussa 2013 käynnistyneessä Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa parannetaan norpan pesimäolosuhteita kolaamalla niille apukinoksia. Lue lisää...

29.1.2014 WWF Suomi

▲Alkuun


Norpat tarvitsevat lunta, rauhaa ja turvallisia vesiä (30.1.2014)

Vähäluminen talvi vaikeuttaa saimaannorpan alkavaa pesintää. Liikkumista norpan pesimäalueilla ja kalastamista norpalle vaarallisilla pyydyksillä tulisi nyt ehdottomasti välttää. Lue lisää...

29.1.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Hannukaisen ja Suhangon kaivoshankkeissa vielä paljon selvitettävää (30.1.2014)

Lapin luonnonsuojelupiiri toteaa lausunnoissaan Hannukaisen ja Suhangon kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksista (YVA-selostus), että ne eivät täytä ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia ja asetusta. Molemmissa selvityksissä vähätellään muun muassa kaivoksen pöly- ja vesistövaikutuksia. Lisäksi 2000-2400 -sivuiset selostukset liitteineen ovat aivan liian pitkiä. Niissä kuvataan muun muassa virtaamia ja päästöjä hyvin yksityiskohtaisesti, mutta niistä ei löydy selvää vastausta yksinkertaiseen kysymykseen esimerkiksi tulevatko tulvat äärevöitymään kun lähteitä, lampia ja jopa järviä kuivatetaan sekä vettä pidättelevät suot kuoritaan pois. Lue lisää...

29.1.2014 Lapin luonnonsuojelupiiri ry, Tiedote

▲Alkuun


Pilkkikansa tähyää jo ahvenia, mateita ja siikoja (30.1.2014)

Pilkkiminen on kalojen narraamisen lisäksi hyvää kuntoliikuntaa. Tosipilkkijä poraa kalareissullaan jopa kymmeniä reikiä ja paikkaakin täytyy vaihtaa tuon tuostakin -jos sitä parasta apajaa ei satu heti löytymään. Lue lisää...

27.1.2014 Yle Oulu / Risto Degerman

▲Alkuun


Kuusamon muikku halutaan uittaa maailmalle (29.1.2014)

Nimisuojan saanut Kitkan Viisas halutaan markkinoida tehokkaammin. Yrittäjiä houkutellaan jalostamaan ainutaaluista herkkua. Lue lisää...

27.1.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Kalastuslaki: ”Tässä voittaa särki eikä järki” (29.1.2014)

Kalastuslain uudistus saa nihkeän vastaanoton keskisen Lapin kalastusalueilta. Lue lisää...

27.1.2014 Lapin Kansa / Risto Pyykkö

▲Alkuun


Kestävän kehityksen puolestapuhujasta Vuoden kalamies (29.1.2014)

Vuoden 2014 kalamieheksi on valittu Helsingin yliopiston professori Hannu Lehtonen. Kalatalouden professori ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaisiin asioihin. Lue lisää...

27.1.2014 Yle Uutiset / Elisa Kallunki

▲Alkuun


Geopuistolle haetaan rahaa maakuntaliitoilta (29.1.2014)

Puiston toivotaan lisäävän matkailua ja tuovan alueelle vetovoimaa. Euroopassa Geopuistoja on jo viitisenkymmentä. Lue lisää...

27.1.2014 Yle Etelä-Karjala / Jenni Mehtonen

▲Alkuun


UPM:n vastuullisuus tarkkailuun: "Kollaja tutkaimessa" (28.1.2014)

UPM:n omistaman Pohjolan Voima Oy:n (PVO) kaavailema Kollajan tekoallashanke on saanut vastuullisuusindeksin ylläpitäjät tarkkailemaan UPM:n vastuullisuutta. Lue lisää...

25.1.2014 Kauppalehti / Antti Mustonen

▲Alkuun


Uusi kalastuslaki kaventaa jokamiehenoikeuksia (28.1.2014)

Uuden kalastuslain pelätään kaventavan kalastajien jokamiehenoikeuksia ja vievän päätösvallan paikallisilta ELY-keskuksiin. Uuden lain on kaavailtu tulevan voimaan vuonna 2015. Lue lisää...

24.1.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Kalatutkija haluaa verkot kuiville - katso video (28.1.2014)

Pitäisikö kalaverkot korvata muilla pyydyksillä, mieluusti rysillä ja nuotilla, joita moni kavahtaa ammattilaisten pyydyksinä? Lue lisää...

23.1.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Vesilaki kuohuttaa: ”Suomi ja Ruotsi pahimmat” (28.1.2014)

Ruotsalaisasiantuntijan mukaan Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan pahimpien tapauksien joukossa vanhentuneiden vesilakien osalta. Lue lisää...

12.1.2014 Kauppalehti / Antti Mustonen

▲Alkuun


"Olisi ihana tilanne, jos kaikki kalat lisääntyisivät luonnostaan" (27.1.2014)

Kainuun kalatalouskeskuksen lausunto kalastuslain uudistuksesta on noussut otsikoihin ja herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Asiantuntija naurahtaa kommentoinnille, mutta on samalla huolissaan siitä, että todellisuus hukkuu irtolauseen alle. Lue lisää...

24.1.2014 Yle Kainuu / Tiia Korhonen

▲Alkuun


Lausunto kalastuslakiin pöyristyttää: "Eläimet lisääntyvät luonnossa, muoti-ilmiö!" (27.1.2014)

Kalastuslain uudistus on ollut lausuntokierroksella. Kainuun kalatalouskeskuksen kommentti lakiesitykseen on aiheuttanut ihmetystä. Lue lisää...

24.1.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Käylän laitosta uhkaa lopettaminen (27.1.2014)

Kuusamon Käylän kalanviljelylaitoksen tulevaisuus on vakavasti vaakalaudalla ja sitä uhkaa lopetus lähivuosina. Kyse on rahasta. Taivalkosken Ohtaojan laitoksella ei sen sijaan ole huolta. Lue lisää...

24.1.2014 Koillissanomat

▲Alkuun


Jokien ja purojen jääkannet poikkeuksellisen vaarallisia – hyydetulvatilanne jatkuu eri puolilla maata (27.1.2014)

Jokien ja purojen jääkannet ovat monin paikoin poikkeuksellisen vaarallisia koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Pakkasista huolimatta suuret virtaamat ovat estäneet jään vahvistumisen tasaisesti ja virtausoloista riippuen joet ovat osin sulia ja jäät hyvin heikkoja. Myös vedenkorkeuksien vaihtelu hyydetulvien takia tekee jääkansista petollisia. Jokien ja purojen jäät saattavat myös säiden lämmetessä nopeastikin heiketä, joten jäille menemistä kannattaa välttää erityisesti tänä talvena. Lue lisää...

24.1.2014 Suomen Ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Saimaan nieriän palautusistutuksissa kannattaa käyttää vastakuoriutuneita poikasia (27.1.2014)

Vastakuoriutuneiden poikasten istuttaminen tuotti parhaimmat tulokset Saimaan nieriän palautusistutuksissa. RKTL:n tutkimuksessa verrattiin eri-ikäisinä istutettujen nieriöiden selviytymistä kutukaloiksi. Kutupyynnit osoittivat, että Länsi- Saimaalla sukukypsiksi saakka oli selviytynyt vain nieriöitä, jotka oli istutettu vastakuoriutuneina. Saimaan nieriä on äärimmäisen uhanalainen. Se rauhoitettiin vuoden 2014 alusta, ja sen saaliiksi ottaminen on kielletty. Lue lisää...

24.1.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Hyydepadot hellittävät paikoin Kiiminkijoella (27.1.2014)

Hyydepatoja on räjäytetty useammalla kohdalla Kiiminkijoella. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus varautuu edelleen räjäyttämään patoja koskipaikoilla mikäli vesi nousee uhkaamaan asutusta. Lue lisää...

23.1.2014 Yle Oulu / Pekka Loukkola

▲Alkuun


Iijoen kalastusalueen kannanotto Kollaja-hankkeeseen (27.1.2014)

ELY-keskuksen Natura-lausunnon mielestä muutettujen suunnitelmien mukaan haitalliset vaikutukset Natura-alueisiin ovat aikaisemmin esitettyä lievemmät. Natura-alueet ovat pieni osa kokonaisuudesta, johon Kollaja-hanke vaikuttaisi. Vuonna 2009 valmistunut Kollaja-YVA on edelleen viranomaisten taholta todettu puutteelliseksi ja virheelliseksi. Lue lisää...

23.1.2014 Iijoen vesillä, Kannanotto

▲Alkuun


Ruotsissa tutkijat vaativat vesilain möyrimistä (27.1.2014)

Johtavat vesibiologit vaativat uutta lainsäädäntöä Ruotsin vesivoimalle. Ruotsissa vesilainsäädäntöä pidetään vanhanaikaisena, ja sitä yritetään uudistaa. Neljä ruotsalaisprofessoria kirjoitti Svenska Dagbladetin mielipidesivuille vuodenvaihteessa kannanoton, jossa vaaditaan uutta, tutkimustiedon huomioivaa vesilakia. Lue lisää...

12.1.2014 Kauppalehti / Antti Mustonen

▲Alkuun


Vaelluskaloille avautui uusi reitti Haminassa (24.1.2014)

Haminan Vehkajoessa sijaitsevan Töytärinkosken säännöstelypato on muutettu kiinteäksi pohjapadoksi. Toimilla pyritään palauttamaan vaelluskalat Vehkajokeen. Lue lisää...

22.1.2014 Yle Kymenlaakso / Petri Lassheikki

▲Alkuun


Norppien pesintä on yhä vaarassa Saimaalla (24.1.2014)

Saimaannorppien tämän vuotisen pesinnän onnistuminen on epävarmaa, sillä sääolot Saimaalla ovat yhä pesinnän kannalta huonot. Lue lisää...

22.1.2014 Helsingin Sanomat / Minna Pölkki

▲Alkuun


Yöttömän Yön Soutu kansainvälisille markkinoille (24.1.2014)

Kemijoella kesäisin järjestettävä Yöttömän Yön Soutu -retkisoututapahtuma yritetään viedä kansainvälisille markkinoille. Lue lisää...

22.1.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Suomenlahti-vuoden yhteistyö käynnistyi – ennätysmäärä havaintopisteitä Venäjän aluevesillä (23.1.2014)

Suomenlahden syvänteiden happitilanne on parantunut selvästi vielä loppukesällä ja alkusyksystä 2013 vallinneesta heikosta tilanteesta. Hyvät uutiset toi SYKEn merentutkimusalus Aranda Suomenlahti-vuoden avajaistilaisuuteen. Aranda pääsi Suomen, Viron ja Venäjän Suomenlahti-vuoden yhteistyön ansiosta käymään aiempaa useammilla tutkimuspisteillä Suomenlahdella. Lue lisää...

21.1.2014 Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Tiedote

▲Alkuun


Vapaaehtoiset jo valmiina saimaannorpan auttamiseksi (23.1.2014)

Pakkanen ei vielä pelasta saimaannorpan pesintää. Tarvitaan myös runsaasti lunta. Apukinosten pikaisesta toteuttamisesta eri puolille Saimaata päätetään ensi viikolla. Ongelmana on se, että lunta on vielä liian vähän ja se on liian kevyttä. Lue lisää...

21.1.2014 Yle Etelä-Karjala / Riitta Pihlaja

▲Alkuun


Osa kalastuslain uudistuksista sapettaa Lappajärven kalastajia (23.1.2014)

Suunnitteilla oleva uusi kalastuslaki hiertää kalastajia. Esimerkiksi Lappajärvellä päätösvallan siirtyminen ELY-keskukselle kalastuksen rajoittamista koskevissa kysymyksissä ei miellytä paikallisia kalastajia. Myös yleisvesialueiden siirtyminen Metsähallituksen hoitoon mietityttää. Lue lisää...

21.1.2014 Yle Pohjanmaa / Olli Koski

▲Alkuun


WWF etsii Suomenlahden suojelijoita (23.1.2014)

WWF Suomen vuotuinen Panda-palkinto myönnetään tänä vuonna teolle, aloitteelle tai hankkeelle, joka edistää Suomenlahden suojelua. 30 000 euron suuruinen palkinto on osa WWF:n Suomenlahti 2014 -vuoden toimenpideohjelmaa. Lue lisää...

21.1.2014 WWF / Pauliina Heinänen

▲Alkuun


Jääpeite vahvistuu merialueilla (23.1.2014)

Jääpeite merialueilla vahvistuu ja tällä viikolla pohjoisen satamien liikennerajoituksia ollaan kiristämässä. Jääpeite on vielä on normaalitalvia pienempi. Perämerellä Suomen satamien liikennettä avustaa kaksi jäänmurtajaa. Lue lisää...

21.1.2014 Yle Oulu / Risto Degerman

▲Alkuun


Ähtävänjoki pääsee viimein melontakartalle (22.1.2014)

Ähtävänjoen vesistöjä ryhdytään kartoittamaan melontajoeksi. Samalla kerätään vesistöalueen perinne- ja historiatietoa, sillä se on ollut aikoinaan tärkeä tervan kulkureitti. Tiedonkeruu alkaa kesällä Lehtimäen Räyringinjärveltä. Lue lisää...

201.1.2014 Yle Pohjanmaa / Elina Niemistö

▲Alkuun


Isäsärki yhtyi äitilahnaan - hybridikalaa löytyi runsaasti (22.1.2014)

Evon erämaajärvessä Kanta-Hämeessä on jo vuosien ajan havaittu poikkeuksellisen runsaasti särjen ja lahnan risteymiä. Tutkijat ovat nyt osoittaneet tieteellisesti, että särkikoiraat hedelmöittävät lahnat. Tutkijat ovat nimenneet hybridin särkilahnaksi. Lue lisää...

20.1.2014 Yle Häme / Maarit Piri-Lahti

▲Alkuun


Uusi kalastuslaki: "Viiden kilon raja poistettava tai korotettava" (20.1.2014)

Kotitarvekalastajat eivät saisi uuden kalastuslakiesityksen mukaan myydä saalista, lukuunottamatta pieniä eriä. Pohjois-Karjalassa säännös nähdään kestämättömänä. Lue lisää...

17.1.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Suomalainen kaupunki kilpailee kestävimmän kaupungin tittelistä (20.1.2014)

Ennätysmäärä kaupunkeja on saanut tunnustusta niiden ilmastonmuutoksen vastaisista toimista WWF:n kansainvälisessä kilpailussa. Tänään julkistettujen Earth Hour City Challenge -kilpailun finalistien joukkoon on yltänyt myös yksi suomalaiskaupunki, Lappeenranta. Kilpailu mittaa kaupunkien ilmastonmuutoksen vastaisia toimia esimerkiksi energiaan ja liikkumiseen liittyen. Kaupungit ovat avainasemassa päästöjen vähentämisessä, sillä globaalisti 75 prosenttia päästöistä aiheutuu kaupungeista. Kilpailun voittaja valitaan maaliskuussa. Lue lisää...

17.1.2014 WWF, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Kollaja-uho yltyy, mutta Iijoen kuivaaminen vielä kaukana (20.1.2014)

Uusi vuosi alkoi ikivanhoilla kujeilla hieman uudella kierteellä. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kertoi, että sen mukaan Kollajan tekoallas ei merkittävästi vähentäisi kahden tekoallashankkeen vaikutusalueella olevan Natura-alueen luontoarvoja. Lue lisää...

16.1.2014 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Suojelulaki estää Kollajan (20.1.2014)

Koskiensuojelulaki on Kollajan suurin este. Nykyinen hallitus ei koskilakiin koske, tämä on kirjattu hallitusohjelmaankin. Lue lisää...

16.1.2014 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Yleisö valitsee vuoden retkikohteen (17.1.2014)

Vuoden retkikohde valitaan netissä järjestettävässä yleisöäänestyksessä. Kisan finaalissa on mukana yhdeksän retkeilyreittiä eri puolilta Suomea. Kilpailussa etsitään luontoretkeilyreittiä, jonka pituus on vähintään 20 km, ja jonka varrella on maastoyöpymismahdollisuus. Lue lisää...

15.1.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Kollajan sijasta pumppuvoimala Pyhäsalmen kaivokseen (17.1.2014)

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto tyrmää keskustapuolueen piirissä virinneet haaveet Pohjolan Voiman ajaman Kollajan tekoaltaan rakentamisesta. Allashanke nousi jälleen pintaan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen uuden Natura-lausunnon myötä. Lue lisää...

15.1.2014 Kansan Tahto

▲Alkuun


Pohjolan mustaa kultaa Pohjantähden näyttelyssä (16.1.2014)

Pohjois-Pohjanmaan museon tuottama kiertonäyttely "Terva – Pohjolan musta kulta" on esillä Pudasjärven Pohjantähdessä tammikuun loppuun saakka. Lue lisää...

14.1.2014 Iijokiseutu

▲Alkuun


Hiitolanjoen kalateille on tehty suunnitelmat (16.1.2014)

Hiitolanjoen kalateistä on viimein tehty suunnitelmat. Ne ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Kalateiden rakentamisesta on kiistelty pitkään ja noin vuosi sitten korkein hallinto-oikeus teki viimeisen päätöksen kalateiden rakentamisesta. Lue lisää...

14.1.2014 Yle Etelä-Karjala / Ani Malmi

▲Alkuun


STUK: Juomasuon säteily tavanomaista (15.1.2014)

Kitkan viisaiden valvontaiskussa ottamien näytteiden radioaktiivisuus vaikuttaa Säteilyturvakeskuksen mukaan alueelle luonteenomaiselta. Mahdollinen kaivostoiminta alistetaan kuitenkin säteilylainsäädännön edellyttämään tiukkaan seurantaan korkeiden uraanipitoisuuksian takia. Lue lisää...

13.1.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Lauantaina 18.1. vietetään Suomen ensimmäistä talviretkipäivää (15.1.2014)

Retkipäivänä kuka vaan voi järjestää omanlaisensa retken ja kutsua muitakin mukaan! Lue lisää...

13.1.2014 Suomen Luonto

▲Alkuun


Kollajan allashanke osoittaa yritysten yhteiskuntavastuun puutetta (14.1.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Pohjolan Voimaa lopettamaan Kollajan tekoallashankkeen ajamisen. Koskiensuojelulain vastaisen hankkeen lopettaminen osoittaisi myös yhtiön pääomistajien UPM-Kymmenen ja Stora Enson kantavan vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Kollajan allashanke osoittaa yritysten yhteiskuntavastuun puutetta. Lue lisää...

12.1.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Lämpimän talven myötä saimaannorppien pesimistilanne on kriittinen (14.1.2014)

Saimaannorppien pesimistilanne on kriittinen. Jos lähiajoille luvatut pakkaset eivät tuo jäätä ja lunta Saimaalle, norpat eivät saa rakennettua kuuttien synnyttämisen kannalta tuiki tarpeellisia lumipesiä. Kuuttien on määrä syntyä ensi kuussa. Lue lisää...

11.1.2014 Helsingin Sanomat, STT

▲Alkuun


Uusi palkinto juhlistaa eurooppalaista luonnonsuojelutyötä - ehdota European Natura 2000 Awardin saajaa 18.2. mennessä (14.1.2014)

Euroopan komissio on perustanut vuotuisen palkinnon, jonka tavoitteena on nostaa esiin luonnonsuojelun parhaita käytäntöjä Euroopassa. European Natura 2000 Award jaetaan ensimmäisen kerran keväällä 2014. Lue lisää...

10.1.2014 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Pohjoismaiden luonnonsuojeluliitot arvostelevat hylkeiden metsästystä (14.1.2014)

Suomen, Ruotsin ja Tanskan luonnonsuojeluliitot ovat kirjoittaneet avoimen kirjeen maidensa hallituksille hylkeiden metsästyksen lisäämistä vastaan. Lue lisää...

9.1.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedote

▲Alkuun


Suomen soidensuojelussa tehdään historiaa (14.1.2014)

Suomessa tehdään parhaillaan soidensuojeluohjelmaa, jonka kautta sadat luonnontilaiset suot saadaan suojeltua. Luonnonsuojeluliitto on työssä tiiviisti mukana. Lue lisää...

6/2013 Luonnonsuojelija-lehti / Keijo Savola

▲Alkuun


Ympäristöaktivistit iskivät Juomasuon koelouhokselle (13.1.2014)

Kuusamon Juomasuon kultakaivoksen koelouhoksesta näytteitä ottaneet aktivistit ovat huolissaan havaitsemistaan haitta-aineista ja uraanipitoisuuksista. Kultakaivoksen vastustajien mukaan ympäristövaikutusten arviointi on puutteellinen. Lue lisää...

11.1.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Kiistelty Kollaja saa kannatusta keskustan kansanedustajilta (13.1.2014)

Kymmenestä Yle Oulun kyselyyn vastanneesta Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajasta vain kaksi vastustaa koskiensuojelulain avaamista ja Iijokeen suunnitellun Kollajan tekoaltaan rakentamista. Vankimman tuen hankkeelle antavat keskustan edustajat. Lue lisää...

10.1.2014 Yle Oulu / Kati Teirikko

▲Alkuun


Salolainen: Koskien suojelemisesta on tulossa sota (13.1.2014)

Kansanedustaja Pertti Salolaisen (kok.) mukaan lähiaikoina nähdään uusi koskisota. Siinä tavoitteena on murtaa koko koskiensuojelulaki. Salolainen epäilee, että voimayhtiöt yrittävät liittoutua keskustan ja perussuomalaisten kanssa. Lue lisää...

10.1.2014 Yle Uutiset / Jakke Holvas

▲Alkuun


Korhonen torppaa Kollaja-puheet (13.1.2014)

Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksen lausunnosta on jälleen virinnyt puhe Kollajan tekoaltaan ja voimalaitoksen rakentamisesta Iijoen vesistöön Pudasjärvelle. Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.) tyrmää idean – jälleen kerran. Lue lisää...

9.1.2014 Kansan Tahto / Maija Aalto

▲Alkuun


Kollaja heräsi henkiin (13.1.2014)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan Kollajan allashanke ei nykymuodossaan vaaranna merkittävästi Pudasjärven Natura-aluetta. Keskustan kansanedustaja Antti Rantakangas pitää ely-keskuksen kantaa merkittävänä, koska se silottaa hankkeen tietä. Lue lisää...

10.1.2014 Suomenmaa / Satu Itkonen

▲Alkuun


Kollajan tekoallashanke jakaa mielipiteet Pudasjärvellä (13.1.2014)

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on näyttänyt vihreää valoa uusille, tarkistetuille allassuunnitelmille. Luonnonsuojelijat eivät usko voimayhtiön suunnitelmiin eivätkä laskelmiin. Lue lisää...

9.1.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Kollajan suojelusta maksettu miljoonakorvaukset voimayhtiölle (13.1.2014)

Valtio on maksanut Iijoen nykyisen tilan suojelusta miljoonakorvaukset Pohjolan voimalle (PVO.) Yhtiö on saanut Kollajan voimalaitoksen ja säännöstelyaltaan rakentamatta jättämisestä yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lue lisää...

9.1.2014 Yle Uutiset / Kari Ikävalko

▲Alkuun


Madekausi menetetty Pyhäjärvellä (10.1.2014)

Mateen pyynti on epäonnistunut Säkylän Pyhäjärvellä leudon alkutalven vuoksi. Normaalisti tammikuu on parasta mateen pyyntiaikaa Pyhäjärvellä, mutta nyt jäistä ei ole vielä tietoakaan. Lue lisää...

8.1.2014 Yle Satakunta / Lore Korpelainen, Matti Kauvo

▲Alkuun


Taimenen alamitta nousi 60 senttiin (9.1.2014)

Järvilohen, järvitaimenen ja harjuksen alamitat muuttuivat vuoden 2014 alussa. Luonnonvedestä pyydetyn järvilohen uusi alin sallittu pyyntimitta on 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta Kainuun korkeudella on 60 senttiä. Lue lisää...

7.1.2014 Ylä-Kainuu / Sirkku Rautio

▲Alkuun


Norppakannan kasvu uhkaa taittua (9.1.2014)

Saimaannorpan uhkana näyttää nyt olevan huono pesimiskeli. Kuutit syntyvät helmikuun loppupuolella, ja silloin tarvittaisiin jäätä ja kunnon kinoksia. Ellei niitä ole, jäävät vastasyntyneet kuutit täysin säiden armoille. Suuri poikaskuolleisuus katkaisisi kannan hienoisen kasvun ja kaventaisi myös norppapopulaation geeniperimää. Lue lisää...

7.1.2014 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen

▲Alkuun


Kuollutkin saimaannieriä pitää jättää veteen – uusi säännös koskee myös alamittaisia kaloja (9.1.2014)

Vuoden alusta lähtien rauhoitettua saimaannieriää ei saa ottaa saaliksi, vaikka sen löytäisi verkosta kuolleena. Elävänä verkosta löydetty nieriä kannattaa huolellisesti irroittaa ja vapauttaa. Uusi säännös koskee myös alamittaista saimaannieriää. Lue lisää...

7.1.2014 Yle Etelä-Karjala / Ville Toijonen, Marjut Mäntymaa

▲Alkuun


Entinen Ely-johtaja hämmästelee uutta Kollaja-arviota (7.1.2014)

Eero Kaakisen mukaan Ely-keskuksen lausunnossa ohitettiin asiantuntijan näkemykset. Ely-keskuksen nykyinen johtaja kiistää väitteen. Lue lisää...

3.1.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Elykeskus: Kollajan allas ei haittaa Natura-alueita (7.1.2014)

Pohjois-Pohjanmaan elykeskuksen mukaan Kollajan allashanke ei heikennä merkittävästi alueen Natura-arvoja. Elykeskus antoi lausuntonsa Pohjolan Voiman täydennettyä aiempia suunnitelmiaan allashankkeesta. Lue lisää...

3.1.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Juha Kaihlanen

▲Alkuun


Lähes miljardi kiloa turskaa Barentsinmereltä (7.1.2014)

Barentsinmereltä pyydetään ensi vuonna lähes miljardi kiloa turskaa. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston mukaan monet Koillis-Atlantin kalakannat kasvavat pyynnin vähentämisen vuoksi. Turska on elpynyt Islannin vesillä, Itämerellä ja Barentsinmerellä, punakampela Pohjanmerellä, silli Norjanmerellä, Itämerellä ja Pohjanmerellä, kilohaili Itämerellä. Lue lisää...

2.1.2014 Yle Lappi / Tapani Leisti

▲Alkuun


Sammal on metaanijarru (7.1.2014)

Soiden sammalpeite estää kasvihuonekaasu metaanin pääsyä ilmakehään, kertoo tuore tutkimus. Rahkasammalen sisällä viihtyvät bakteerit hapettavat metaania, ja hajoamisessa syntyvä hiilidioksidi lisää sammalen kasvua. Tämä tarkoittaa, että turvevarantojen kasvu vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Lue lisää...

2.1.2014 Yle Keski-Suomi / Antti Seppälä, Heli Kaski

▲Alkuun


Museoviraston kiistelty kiinteistöjen siirto toteutuu nyt (3.1.2014)

Museoviraston omistamat kohteet siirretään valtion kiinteistöjä hoitavan Senaatti-kiinteistöjen omistukseen vuodenvaihteessa. Samalla esimerkiksi muinaismuistokohteet siirretään Metsähallitukselle. Muutos on herättänyt epäilyjä museoalalla ja sitä on kritisoitu piilotetuksi säästöohjelmaksi. Lue lisää...

31.12.2013 Yle Uutiset / Satu Nurmio

▲Alkuun


RiverWikillä ja verkostoitumalla osaamista ja intoa virtavesikunnostamiseen (3.1.2014)

Virtavesien kunnostaminen Euroopassa on edennyt merkittävin askelin RESTORE-hankkeen ansiosta. Hanke julkaisee loppuraporttinsa joulukuussa. Tärkeimpänä tuloksena syntyi jokikunnostushankkeiden RiverWiki-palvelu. Hanke kokosi kannustavia ja inspiroivia esimerkkejä kunnostuksista ympäri Eurooppaa edistäen samalla alan toimijoiden välistä verkostoitumista. Osana RESTORE -hanketta ideoitiin myös Suomen vesistökunnostusverkoston toimintaa. Lue lisää...

18.12.2013 SYKE, Vesikirje

▲Alkuun


Myös kapea geeniperimä uhkaa saimaannorppaa (2.1.2014)

Saimaannorpan olemassaoloa uhkaa suppea geeniperimä. Geneettinen monimuotoisuus antaisi norpalle etua muun muassa ympäristön muutoksia vastaan. Lue lisää...

30.12.2013 STT, Karjalainen

▲Alkuun


◄Vanhemmat