New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Muilta virroilta

EU:n kalastusministerit päättivät 150 kalakannan saalistuskiintiöstä (19.12.2014)

Joulukuun maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa päätettiin laajasta kalastuspaketista. Jokavuotiseen tapaan siinä sovittiin ensi vuoden kalastusmahdollisuuksista ja maakohtaisista kiintiöistä EU:n vesialueilla ja laajoilla EU:n ulkopuolisilla valtamerialueilla, joita koskevia sopimuksia EU:lla on kolmansien maiden kanssa. Jo aiemmin syksyllä on sovittu vastaavista kiintiöistä Itämerellä ja syvänmerenkalastuksessa. Mustanmeren kalastusta koskeva päätös tehtiin tässä kokouksessa erillisellä asetuksella. Lue lisää...

18.12.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Uudet säännökset pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista (19.12.2014)

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku. Lue lisää...

18.12.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalastusopastus kaipaa uusia yhteistyömuotoja (19.12.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kalastusoppaiden lupajärjestelmän uudistus on pääpiirteissään onnistunut hyvin. Sopeutuminen uusiin toimintatapoihin on kuitenkin eräiltä osin vielä kesken, ja esille on myös noussut muutamia kehittämistarpeita. Lue lisää...

18.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Raikas pohjavesi virtaa maan uumenista – Kurikasta löytynyt syväpohjavesiesiintymä on ainutlaatuinen Suomessa (19.12.2014)

Kurikasta löytyneestä laajasta pohjavesiesiintymästä toivotaan helpotusta myös Vaasan juomavedelle. Koepumppaukset ovat alkaneet ja ensimmäiset tutkimustulokset ovat lupaavia. Muodostelmat ovat peräisin useista eri jääkausista, jopa ikiaikojen muinaisesta joesta. Lue lisää...

17.12.2014 Yle Pohjanmaa / Anri Koski

▲Alkuun


Taimenen kutu Vantaanjoella vuonna 2014 (18.12.2014)

Tämä oli jo neljäs vuosi peräkkäin, jolloin Vantaanjoen vesistössä tehtiin erittäin runsaasti taimenen kutuhavaintoja. Taimenen poikasten tiheydet olivat Vantaanjoen vesistössä tänä vuonna erittäin suuria jo kolmantena vuotena peräkkäin. Vantaanjoen vesistöstä on tullut Suomenlahden paras taimenvesistö. Lue lisää...

16.12.2014 Virtavesien hoitoyhdistys ry

▲Alkuun


MTK huolissaan kalavesien oikeuksista (18.12.2014)

MTK ei hyväksy sitä, että ammattimainen kalastus yksityisillä kalavesialueilla sallitaan ilman alueen omistajan lupaa. Lue lisää...

15.12.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Juha Kaihlanen

▲Alkuun


Syke: Itämerellä käynnissä suolapulssi – "Varsin tervetullut" (17.12.2014)

Suolapulssi on alkanut viikonlopun aikana, Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Kai Myrberg kertoo. Edellinen yhtä suuri suolapulssi on ollut Itämerellä kymmenkunta vuotta sitten. Lue lisää...

15.12.2014 Yle Uutiset / Esa Koivuranta

▲Alkuun


Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 30.1.2015 saakka (17.12.2014)

Alueelliset erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodeksi 2015 ovat haettavissa ELY-keskuksista 30.1.2015 kello 16.15 saakka. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista. Lue lisää...

15.12.2014 ELY-keskus

▲Alkuun


Isojoen viimeisen merkittävän vaellusesteen poistamisesta on tehty sopimus (17.12.2014)

Isojoen kunnassa sijaitseva Villamon alue on Isojoen merkittävin jäljellä oleva vaelluseste. Se estää Isojoen taimenten pääsyn joen yläosan lisääntymisalueille. Villamon alueen omistajat sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset ovat sopineet toimenpiteistä, joilla Villamon alueen vaelluseste voidaan poistaa ja vesi palauttaa entiseen puolen kilometrin pituiseen koskijaksoon. Hankkeen yhteydessä alueella tehdään kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä ja rakennetaan tulvatilanteiden hallintaa varten noin 50 metriä pitkä tulvauoma. Lue lisää...

15.12.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Vuollejokisimpukka ja meriuposkuoriainen uhanalaisia lajeja (17.12.2014)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella on viime vuosien aikana löydetty merkittäviä uusia uhanalaisen vuollejokisimpukan (Unio crassus) ja meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymiä. Molemmat lajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja Euroopan unionin luontodirektiivin lajeja. Lue lisää...

15.12.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Oulangan kansallispuisto laajenee (16.12.2014)

Oulangan kansallispuisto laajenee 103,3 hehtaarilla. Valtion omistukseen on ns. valtionperintönä tullut Harjulan tila, joka rajoittuu yli kilometrin matkalta suoraan Oulangan kansallispuistoon. Lue lisää...

11.12.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Inarijärven kalastajat: Pieni siika johtuu järven säännöstelystä (15.12.2014)

Siikojen pienentyminen voi johtua Inarijärven säännöstelystä ja sen vaikutuksesta ravintoketjuun, arvioi Inarin kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Kari Kyrö. Kyrön mukaan tuntuu kummalliselta, että siika olisi kääpiöitymässä, vaikka istutusta on jo vähennetty runsaimmista vuosista. Halutaanko järven siian sijaan järveen punalihaista kalaa, skeptisimmät kysyvät. Lue lisää...

12.12.2014 Yle Lappi / Hanna Holopainen

▲Alkuun


Uudistus muutti kalastuksenvalvontaa ammattimaiseksi (15.12.2014)

Kalastuksenvalvonnan uudistaminen on onnistunut pääosin hyvin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vuonna 2012 tehty uudistus on parantanut valvojien ammattitaitoa ja selkeyttänyt valvonnan oikeudellista perustaa. Tottuminen uusiin toimintatapoihin on kuitenkin vielä kesken, ja esille on myös noussut joitakin kehittämistarpeita. Lue lisää...

12.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Inarijärveen istutettavien siikojen määrää tulisi vähentää (12.12.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Inarijärven siikakanta on liian suuri ravintovaroihin nähden, ja järveen istutettavien siikojen määrää pitäisi vähentää. RKTL tarkkailee Inarijärven kalatalousvelvoiteistutusten tuloksellisuutta ja antaa tulosten perusteella suosituksia istutustoiminnan ja kalastuksen suuntaamiseksi. Lue lisää...

11.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Uusia työkaluja rakennettujen jokien vaellusyhteyksien kehittämiseen (12.12.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vastikään päättyneessä hankkeessa testattiin ja kehitettiin uusia toimintamalleja kalatiesuunnittelun tueksi. Tulosten mukaan muun muassa kalateiden sisäänkäyntien sijoittamista voidaan optimoida virtausmallinnuksella ja kalojen vaelluskäyttäytymistä seuraamalla. Kalojen vaeltamiseen alaspäin voimalaitospatojen ohi taas tarvitaan aina tapauskohtaista suunnittelua. Lue lisää...

10.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Uhanalaisen meritaimenen elpymistä havaittu muutamissa joissa (12.12.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2014 sähkökalastuksissa tavattiin Pohjanlahden meritaimenjoissa luonnossa syntyneitä poikasia jonkin verran aiempaa enemmän. Myös Suomenlahden joissa poikasmäärissä oli kasvua. Useista etelärannikon joista saatiin syksyllä havaintoja kookkaista emokaloista, joten toteutetut elvytystoimet alkavat tuottaa niissä tulosta. Lue lisää...

10.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Merissä ui 270 000 tonnia muovia (12.12.2014)

Maailman merissä kelluvan muovin määrästä ilmestyi joulukuussa perusteellinen arvio. Sen koosti joukko tutkijoita kuudesta maasta Five Gyres -instituutille. "Viiden pyörteen tutkimuslaitos" pyrkii vapauttamaan maapallon muovisaasteesta. Lue lisää...

10.12.2014 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Valtion vesiviljelytoimintaa järjestellään uudelleen (12.12.2014)

Maa- ja metsätalousministeriön asettama hankeryhmä laati ehdotuksen siitä, miten valtion vesiviljely pitäisi tulevaisuudessa järjestää. Ehdotuksessa otetaan kantaa myös vesiviljelytutkimukseen ja siihen, miten tutkimuslaitoksiin kohdistuviin säästötarpeisiin voitaisiin vastata. Lue lisää...

10.12.2014 Maa- ja metsätalousminiteriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Suunnitelmat vedenottamosta tarkkaan syyniin Natura-alueella (12.12.2014)

Pohjois-Satakunnan vesihuollosta laajalla alueella vastaava Kankaanpään vesilaitos suunnittelee uuden vedenottamon rakentamista. Rakentamissuunnitelmaa perustellaan vesihuollon varmuuden takaamisella, mutta ympäristöväki vaatii huolehtimaan haavoittuvan Hämeenkankaan alueen luontoarvoista. Lue lisää...

10.12.2014 Yle Satakunta / Antti Laakso

▲Alkuun


Väitös: makeutusaineita ja fluoriyhdisteitä päätyy vesistöihin (12.12.2014)

Ihmisten nauttimat makeutusaineet sekä pahvin ja tekstiilien pinnoitteiden sisältämät fluoriyhdisteet kulkeutuvat vesistöihin jätevesien mukana. Uudellamaalla Vantaanjoki ja Porvoonjoki ovat tutkituista joista likaisimmat. Tutkija haluaa, että tuottajatahot ottavat vastuuta tuotteiden ympäristöystävällisyydestä. Lue lisää...

10.12.2014 Yle Helsinki / Ulla Malminen

▲Alkuun


Ei kotimaista kalaa, ei kalastajia (12.12.2014)

Nykyään kalastus on joko kotitarvekalastusta tai toimeentulon hankintaa. Kalastaja on monitaitoinen käsityöläinen, joka käyttää hyväkseen moderneja teknologioita. Lue lisää...

10.12.2014 Rantapohja / Juha Virranniemi

▲Alkuun


Itämereen tuodaan rehevöittäviä ravinteita Atlantilta rehun mukana (11.12.2014)

Matalaan ja rehevöityvään Itämereen päätyy valtava määrä ravinteita kalankasvattamoista. Ongelma voitaisiin ratkaista syöttämällä kaloille Itämeren silakkaa. Lue lisää...

9.12.2014 Yle Turku / Vesa-Matti Ruuska

▲Alkuun


"Moni uskoo, ettei Suomessa ole vesiputouksia" – harrastus poiki nettisivun vesiputouksista (10.12.2014)

Suomen vesiputoukset -nettisivun perustaja on tykästynyt virtaavaan veteen ja haluaa esitellä Suomen vesiputouksia. Maailmalla vesiputoukset ovat hänen mukaansa vetovoimaisia matkailukohteita. Lue lisää...

8.12.2014 Yle Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Pyöriäiset säännöllisiä vieraita Suomen vesillä (10.12.2014)

Utön ja Ahvenanmaan eteläpuolella vierailee säännöllisesti uhanalaisia Itämeren pyöriäisiä. Tutkijan mukaan pyöriäisten vuoksi ei kuitenkaan Suomessa ole syytä ryhtyä kalastusrajoituksiin. Lue lisää...

8.12.2014 Yle Turku / Yrjö Hjelt

▲Alkuun


Tutkimus: Sähköankeriaat kauko-ohjaavat saalistaan (9.12.2014)

Sähköankerias saa saaliinsa lihakset nykimään sähkösykäyksellä, kertoo tuore tutkimus. Jopa yli kaksimetriseksi kasvava laji elää muun muassa Amazonjoella. Lue lisää...

6.12.2014 Yle Uutiset / Varpu Kiviranta

▲Alkuun


Tonnikalaa ja tuontilohta kannattaa korvata järvikalalla kouluruokailussa (9.12.2014)

Särjen käyttö kouluruokailussa tuo ympäristöhyötyä, luo työtä alueelle ja säästää kaupungin kustannuksissa, todistaa Jyväskylässä toteutettu Sitran hanke. Hankkeen ansiosta särkeä tarjotaan tulevaisuudessa Jyväskylän kaupungin ruokapalveluissa, ja Sitra toivoo lähikalan käytön leviävän julkisiin keittiöihin ympäri Suomea. Lue lisää...

3.12.2014 Sitra

▲Alkuun


Kymijoen puhdistuminen näkyy pohjaeläimissä (8.12.2014)

Otettujen näytteiden perusteella nykyinen jätevesikuormitus ei enää juurikaan vaikuta joen pohjaeläinlajistoon. Vedenlattua tarkkaillaan rehevillä paikoilla viihtyvän tietyn surviaissääsken perusteella. Lue lisää...

5.12.2014 Yle Kymenlaakso / Minna Kaipainen

▲Alkuun


Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Soidensuojelu etenee kompromissiratkaisulla (8.12.2014)

Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu etenee kompromissiratkaisulla, ilmoittaa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Lue lisää...

5.12.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Saimaannorpan pesien kinostus Paras luontoteko 2013–2014 (8.12.2014)

Ympäristöministeriö ja Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) tiedottavat: Paras luontoteko 2013–2014 -kilpailun voitto meni saimaannorpan pesien turvaksi vapaaehtoisvoimin tehdylle lumikinostustyölle. Lasten luontokasvatus sai kunniamaininnan. Lue lisää...

5.12.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalatalouden tuotot nostetaan yli miljardiin euroon (8.12.2014)

Hallitus hyväksyi tänään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman, jonka tavoite on nostaa Suomen kalatalouselinkeinojen yhteenlaskettu liikevaihto yli miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä liikevaihto on arviolta runsaat 800 miljoonaa euroa vuodessa. Lue lisää...

4.12.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Vesiviljely tuo suomalaisille lisää työpaikkoja ja kotimaista kalaa (8.12.2014)

Hallitus hyväksyi tänään vesiviljelystrategian, jonka avulla vauhditetaan alaa kasvuun. Vesiviljelyssä kasvatetaan kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä sekä leviä ja muita vesikasveja. Kyseessä on tärkeä biotalouden osa-alue, jolla on paljon kasvumahdollisuuksia. Lue lisää...

4.12.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


"Luonnon kohtu, joka synnyttää uutta elämää" - Nastolan ja Iitin rajalle rakentuu taimenten päiväkoti (8.12.2014)

Muutaman tunnin työllä voi saada huiman lopputuloksen. Tulevaisuudessa taimen saattaa jälleen nousta kutemaan Nastolan ja Iitin rajalla virtaavaan Saviojaan. Päijät-Hämeessä ja pohjoisessa Kymenlaaksossa toimiva Aito Taimen ry rakensi tiistaiaamuna luonnonmukaisen kalaportaan tien ja ojan risteymäkohtaan. Lue lisää...

3.12.2014 Etelä-Suomen Sanomat / Tommi Forsman

▲Alkuun


Isohaaraan kalatiehen suunnitellaan ikkunoita (4.12.2014)

Kalan nousua Kemijokeen voi tulevaisuudessa seurata lähietäisyydeltä nykyistä paremmin. Isohaaran vanhan kalatien varteen on tarkoitus rakentaa ikkunarivi. Lisäksi suunnitellaan myös monitoreja, jotka välittävät kamerakuvaa kalan etenemisestä muissa kohdissa. Lue lisää...

3.12.2014 Yle Perämeri / Kyösti Vaara

▲Alkuun


Kaivosvesistä jopa juomavettä – menetelmä kehitteillä Suomessa (4.12.2014)

Itä-Suomen yliopistossa kehitetään menetelmää, jolla kaivosten ja teollisuuslaitosten jätevesien sulfaattipitoisuus voidaan laskea juomaveden tasolle. Menetelmää koetetaan ensi vuonna muun muassa Talvivaaran ja Kittilän kaivoksilla. Lue lisää...

3.12.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


WWF: Soidensuojelun täydennysohjelmaa on jatkettava alkuperäisen suunnitelman mukaan (4.12.2014)

Ympäristöjärjestö WWF kannustaa hallitusta jatkamaan soidensuojelun täydennysohjelmaa alkuperäisen suunnitelman mukaan ja saattamaan se mahdollisimman pikaisesti maanomistajakuulemiseen. Tämä on paitsi voimassa olevan hallitusohjelman mukaista, myös kustannustehokkainta. Lue lisää...

3.12.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Soidensuojeluohjelma mahdollista vielä pelastaa (4.12.2014)

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ei kertonut tänään Helsinkiin koolle kutsumansa suopäivän päätteeksi ratkaisuaan tai edes aikataulua soidensuojelulle. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto jättivät ministerille ennen tilaisuutta ratkaisuehdotuksensa soidensuojeluohjelman toteuttamiseksi vielä tällä hallituskaudella. Lue lisää...

3.12.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Simpukoiden massakuoleman vaikutukset selviävät vasta vuosien kuluttua (4.12.2014)

Ely-keskuksen mukaan Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutukset ovat Suomen oloissa ennennäkemättömät. Joen simpukkakannasta kuoli keskimäärin neljäsosa. Lue lisää...

3.12.2014 Yle Satakunta / Lore Korpelainen

▲Alkuun


Nelmassa on potentiaalia uudeksi kalanviljelyn lajiksi (4.12.2014)

RKTL:n mukaan nykyiset kalanviljelymenetelmät soveltuvat uuden lajin, nelman, kasvatukseen. Nelma on suurikokoinen, valkolihainen, siikaa muistuttava kala, jolla halutaan vastata siikaan ja loheen mieltyneiden kuluttajien odotuksiin. Nelmasta toivotaan lisäksi uutta kannattavaa lajia vesiviljelylle. Kuluttajan lautaselle sitä saadaan kuitenkin odottaa vielä tovi. Lue lisää...

2.12.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Happi hävittää myrkyt pohjavesistä – tässäkö ratkaisu vuosikymmenten takaiseen ympäristötuhoon? (4.12.2014)

Kärkölän pohjaveden kloorifenoleja on alettu puhdistaa hapen avulla. Ympäristömyrkkyjä pääsi pohjaveteen Koskisen Oy:llä 1970-luvun puolivälissä tapahtuneen palon jäljiltä. Lue lisää...

2.12.2014 Yle Lahti / Tapio Enlund

▲Alkuun


Lupamaksujen nousu rokottaa kalavesien kunnostuksia (3.12.2014)

Puron tai joen kalataloudellinen kunnostus voi edeklyttää vesilupaa avilta. Kalaston hyväksi tavallisesti esimerkiksi siirrellään kiviä ja tuodaan soraa uomaan. Lue lisää...

1.12.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Henrik Schäfer

▲Alkuun


Norpat ovat eläneet Itämeressä jo 10 000 vuotta (3.12.2014)

Tuoreen tutkimuksen mukaan norppa on pystynyt sopeutumaan Itämeressä huomattaviin muutoksiin. Laji selvisi myös edellisestä lämpökaudesta. Tuhansia vuosia sitten lämpötila ei kuitenkaan kohonnut yhtä paljon kuin sen arvioidaan nousevan tällä vuosisadalla. Lue lisää...

1.12.2014 Yle Uutiset / Elisa Kallunki

▲Alkuun


Kalastajat kaipaavat enemmän suurkalakohteita (2.12.2014)

Laaja kalastajakysely yllättää: tuhansien järvien maasta ei löydy kalastajien kaipaamia unelmakohteita. Kalastajat haluaisivat pyytää esimerkiksi enemmän suurkuhaa, -haukea tai -ahventa. Metsähallitus lupaa vastata toiveeseen ja yrittää kehittää kotimaahan sellaisia kalavesiä, joita täältä vielä puuttuu. Lue lisää...

1.12.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu (1.12.2014)

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusmenetelmät yksiin kansiin, mikä parantaa pohjavesiriskien hallintaa ja selkiyttää pohjavesien suojeluun liittyvää dokumentointia. Kokoavan esittämistavan ja käsitteiden yhdenmukaistamisen uskotaan myös edistävän eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Parhaimmillaan läpinäkyvä ja selkeä dokumentointi voi helpottaa ja nopeuttaa lupaprosesseja. Lue lisää...

28.11.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Ympäristöministeri viivyttää soidensuojelua (1.12.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto on pettynyt ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) päätökseen viivyttää edelleen soidensuojelua. Ministeri ei käynnistänyt soidesuojelun täydennysohjelman kuulemista, vaan on ainoastaan kutsunut koolle jatkokeskustelun. Lue lisää...

28.11.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Selvitys turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden YVA-selostusten laadunvalvonnasta on valmistunut (1.12.2014)

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä analysoitiin 1.1.2007–31.3.2014 välillä päättyneiden 31:n turvetuotantohankkeen ja 14:n kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusten laadunvalvontaa. Lisäksi tarkastelun kohteena olivat YVA-menettelyn oikeudelliset laadunvarmistuskeinot ja niiden kehittämismahdollisuudet. Lue lisää...

28.11.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Vieraslajit hopearuutana ja mustatäplätokko luokiteltiin haitallisiksi (1.12.2014)

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta on muuttanut hopearuutanan ja mustatäplätokon vieraslajiluokituksen haitalliseksi. Ne uhkaavat alkuperäislajeja ja runsastuttuaan voivat aiheuttaa ekosysteemitason muutoksia vesiympäristöissä. Lue lisää...

27.11.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Järvitaimen pyydetään ennen kuin se ehtii lisääntyä – kanta erittäin uhanalainen (1.12.2014)

Keski-Suomen maakuntakala järvitaimen on todettu Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalaiseksi. Ihmisen toiminnan vaikutuksesta vaeltavan järvitaimenen elinolosuhteet ovat heikentyneet voimakkaasti. Lue lisää...

27.11.2014 Yle Keski-Suomi / Antti Seppälä

▲Alkuun


Kalastuskiintiöjärjestelmien kehittämisestä saatiin vinkkejä naapureilta (27.11.2014)

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti tänään keskustelutilaisuuden silakan ja kilohailin kalastuksen järjestämisestä. Tilaisuudessa kuultiin Viron ja Ruotsin kalastusviranomaisten ja -elinkeinon edustajia heidän kiintiöjärjestelmistään ja niiden vaikutuksista sekä keskusteltiin Suomen kiintiöjärjestelmästä. Tilaisuuteen osallistui ammattikalastajia sekä kalataloushallinnon ja -järjestöjen edustajia. Lue lisää...

26.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Itämeren pyydyksiin hukkuu vuosittain 2000 harmaahyljettä (27.11.2014)

Itämeren rannikkokalastuksen pyydyksiin hukkui 1 500-2 300 harmaahyljettä toissa vuonna. Suomen osuus tästä määrästä oli 400–600 hyljettä, Helsingin yliopiston tutkimus arvioi. Lue lisää...

26.11.2014 Kaleva, STT

▲Alkuun


Iijoen kalastusalue pohti Pohjantähdessä kuka hakisi kalateille lupia (27.11.2014)

Iijoen vaelluskalat ja kalateiden rakentaminen nousivat ykköspuheenaiheeksi Iijoen kalastusalueen syyskokouksessa sunnuntaina Pohjantähdessä, vaikka se ei kokouksen asialistalla ollutkaan. Lue lisää...

25.11.2014 Iijokiseutu

▲Alkuun


Puhdas Vesi -rahaston tuella uusi elämä puroille ja taimenille (26.11.2014)

Luonnonvaraisen taimenen elinympäristökunnostuksilla lisätään lajin elinmahdollisuuksia ja parannetaan vesistöjen tilaa sekä kalastusmahdollisuuksia. Lue lisää...

24.11.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto / Pirjo Itkonen, Teemu Tuovinen

▲Alkuun


Uusi karttapohjainen työkalu kehitetty merialueiden kestävän käytön suunnitteluun (25.11.2014)

Suomalais-venäläisessä TOPCONS-hankkeessa on kehitetty uusi karttapohjainen työkalu merialueiden kestävän käytön suunnitteluun ja mertensuojelun tueksi. Hankkeessa on hyödynnetty itäiseltä Suomenlahdelta koottua tietoa geologiasta, biologiasta ja ihmistoiminnoista ja selvitetty esimerkiksi kalojen lisääntymisalueiden sijaintia ja ihmistoimintojen vaikutusta vedenalaisiin elinympäristöihin. Lue lisää...

24.11.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Jalostukseen käytetyn kalan määrä kasvoi (25.11.2014)

Suomalaiset yritykset jalostivat 80 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2013. Jalostukseen käytetyn kalan kokonaismäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna, jolloin tilasto edellisen kerran tehtiin. Erityisesti lisääntyivät silakan pakastus vientiin ja kotimaisen kirjolohen sekä ulkomaisen lohen käyttö. Lue lisää...

21.11.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Ministeri Orpo ja ministeri Grahn-Laasonen keskustelivat voimayhtiöiden kanssa vaelluskaloista (24.11.2014)

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen keskustelivat vesivoimayhtiöiden johtajien ja Energiateollisuus ry:n edustajien kanssa vaelluskaloista tänään 21.11. Tilaisuudessa käytiin läpi keinoja kohentaa uhanalaisia vaelluskalakantoja. Elinvoimaisemmista kalakannoista hyötyisi luonnon lisäksi myös kalatalous ja matkailu. Lue lisää...

21.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Evon tutkimusasema tyhjenee ja pitkä perinne päättyy (24.11.2014)

Uuteen Luonnonvarakeskukseen liitettävä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL on lakkauttanut Evon toimipisteensä. Evolla on tutkittu riistaa ja kaloja sekä kalavesiä pitkään jo vuodesta 1892. Tämän vuoden loppuun mennessä perinteikäs tutkimusasema hiljenee lopullisesti, kun väki ja irtaimisto siirretään muualle. Lue lisää...

21.11.2014 Yle Häme / Markku Karvonen

▲Alkuun


Norppatutkijat tekivät selvityspyynnön omasta toiminnastaan – "Emme halua joutua ehdoin tahdoin vihan kohteeksi" (24.11.2014)

Itä-Suomen yliopiston norppatutkimusryhmä on tehnyt lupaviranomaiselle selvityspyynnön tutkimuksensa riskeistä. Tutkijoita on kritisoitu heidän tutkimuksissa käyttämistään lähettimistä. Kritisoijien mielestä kuuttiin kiinnitetty radiolähetin lisää kuutin riskiä takertua kalaverkkoon. Jos Ely-keskus päättää evätä tutkimusluvan, kuuttien seurantaa ei voida jatkaa entiseen tapaan. Lue lisää...

21.11.2014 Yle Etelä-Savo / Juho Liukkonen

▲Alkuun


Ammattikalastukselle aiheutuneet hyljevahingot ennallaan (21.11.2014)

Joka kolmas merialueella ammattimaisesti kalastaneesta 1500 kalastusyksiköstä ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä vuonna 2013. Vahingoitetun saaliin arvo olisi markkinoille päästessään ollut 466000 euroa. Lue lisää...

21.11.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Ruotsin luonnonsuojeluvirasto: Svappavaaran jätevedet vaarana Tornionjoelle (21.11.2014)

Ruotsin luonnonsuojeluvirasto vastustaa ympäristöluvan myöntämistä kaivosyhtiö LKAB:n uudelle rautakaivokselle Svappavaarassa Kiirunan lähellä. Asiasta kertovat Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n Nordnytt ja muut Pohjois-Ruotsin tiedotusvälineet. Lue lisää...

20.11.2014 Yle Lappi / Tapani Leisti

▲Alkuun


Pohjalaisjoet ovat nyt poikkeuksellisen happamia – ei vielä tapa mutta laiskistaa kaloja (21.11.2014)

Pohjalaisjokien vedenlaatu heikkeni selvästi marraskuun aikana. Taustalla ovat muun muassa kuiva kesä sekä sateinen syksy. Mikäli tilanne huononee entisestään, kalakuolemat ovat mahdollisia. Jo nyt happamuus näkyy kalojen liikkeissä. Lue lisää...

20.11.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Kreeta-Maria Kivioja

▲Alkuun


Hyvät tavoitteet vaarassa vesittyä kalastuslain uudistuksessa (21.11.2014)

Uuden kalastuslain on tarkoitus turvata uhanalaisten kalalajien tulevaisuus. WWF kuitenkin pelkää, ettei nykyinen lakiesitys riitä toteuttamaan sinänsä erinomaista tavoitetta. Erityisesti vapaa-ajan verkkokalastukseen ehdotetut rajoitukset ovat täysin riittämättömiä. Toinen iso epäkohta on äärimmäisen uhanalaisten lajien laintasoisen rauhoittamisen jättäminen pois esityksestä. Lue lisää...

19.11.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalastuslakiesitys lupaa kalastuksensäätelyyn paljon, mutta antaa vähän (21.11.2014)

Pyrkimykset kestävän kalastuksen ja vaelluskalakantojen suojelun parantamiseksi ovat kalastuslakiesityksen keskeiset ja hienot tavoitteet. Niiden mahdollistamiseksi on mainittu kalojen luontaisen elinkierron turvaaminen ja tarvittavan kalastuksensäätelyn järjestäminen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä lakiesitykseen ei kuitenkaan ole kirjoitettu konkreettisia säätelykeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää...

19.11.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Tiedotteet

▲Alkuun


Soiden ilmastovaikutuksista on saatu uutta tietoa (20.11.2014)

Soiden metaanipäästöt lämmittävät ilmastoa, mutta toisaalta hiilidioksidin sitoutuminen turpeeseen kääntää soiden hiilenvaihdon kokonaisuutena ilmastoa viilentäväksi. Asiaa on tutkittu Luoteis-Lapin Lompolojänkällä. Lue lisää...

18.11.2014 Yle Lappi / Jenni Leukumaavaara

▲Alkuun


Yllätyskäänne: Tourujoen palauttaminen koskeksi yhä mahdollista (20.11.2014)

Jyväskylän Tourujoella on vielä mahdollisuus juosta vapaana nykyisessä uomassaan. Virran varteen suunniteltu Kankaan asuinalue on nostanut Tourujoen padon turvallisuusvaatimuksia. Voimalaitoksen säilyttäminen Tourujoessa maksaa saman verran kuin uoman kunnostaminen koskireitiksi. Lue lisää...

18.11.2014 Yle Keski-Suomi / Riikka Pennanen, Arvo Vuorela

▲Alkuun


Kollaja-lausunto valtuustoon alkutalvesta (20.11.2014)

Pudasjärven kaupungin mielipidettä Kollajaan valmistellaan, kertoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki paikallisen yrittäjäjärjestön ja PVO-vesivoiman järjestämässä hankkeen esittelytilaisuudessa viime viikolla Pohjantähdessä. Lue lisää...

18.11.2014 Koillissanomat

▲Alkuun


Kalastusvahti seuraa aluksia (20.11.2014)

Google, SkyTruth ja Oceana ovat ryhtyneet rakentamaan yhdessä ohjelmaa, jolla yritetään saada kuriin laiton kalastus merillä. Lue lisää...

18.11.2014 Erä / Marko Korhonen

▲Alkuun


Sushi-trendi on vienyt tonnikalan sukupuuton partaalle (19.11.2014)

Maailmasta on tällä hetkellä kuolemassa sukupuuttoon sinievätonnikala, kiinalainen pallokala, amerikkalainen ankerias, kiinalainen kobra ja australialainen perhonen. Lue lisää...

17.11.2014 Helsingin Sanomat / Mari Koppinen

▲Alkuun


Metsähallituksen luontopalvelut kartoittaa Oulangan maailmanperintöarvoja (19.11.2014)

Ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitetään alueen mahdollisuuksia nousta Unescoa varten koottavalle aielistalle. Lue lisää...

14.11.2014 Luontoon.fi

▲Alkuun


Kalakuolemia pelätään – Pohjanmaan jokien happamuustilanne vakava (17.11.2014)

Pohjanmaan jokien happamuustilanne on oleellisesti heikentynyt marraskuun aikana ja uhkaa alueen vesiluontoa. Tilanne on pahin Perhonjokisuulla ja Lapuanjoen alaosalla sekä monissa pienissä ja keskisuurissa joissa Vaasan eteläpuolelta aina Kokkolan pohjoispuolelle. Lue lisää...

14.11.2014 Yle Pohjanmaa / Elina Kaakinen

▲Alkuun


Itämeriportaalin sisällöt liitetään osaksi muita verkkopalveluita, Järviwiki laajenee myös Meriwikiksi (17.11.2014)

Itämeri-viestintää verkossa uudistetaan vuoden 2015 alusta lukien. Yhteisesti ylläpidetyn Itämeriportaali-palvelun sisällöt liitetään osaksi Suomen ympäristökeskus SYKEn, ympäristöministeriön ja Ilmatieteen laitoksen muita verkkopalveluita. Nykymuotoinen Itämeriportaali suljetaan vuoden 2014 lopussa. Lue lisää...

14.11.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Tutkija: Taimenen suojelu vaatii nykyistä tiukempaa säätelyä (17.11.2014)

Tutkijan mielestä taimenelle asetettu alamittaraja ei yksistään pelasta järvitaimenkantaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Teuvo Niva vaatii järvitaimenen suojelemiseksi nykyistä kovempia keinoja. Lue lisää...

13.11.2014 Yle Lappi / Raimo Torikka

▲Alkuun


RKTL uusii nieriän emokalaparvia – pyynti onnistui hyvin (14.11.2014)

Viime vuonna aloitettua uhanalaisen nieriän emokalapyyntiä jatkettiin tänä syksynä Kuolimossa. Pyynti onnistui selvästi viime vuotta paremmin. Lue lisää...

11/2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Historiallinen kaupunkipuro ottaa suojiinsa uhanalaisen taimenen (14.11.2014)

Vuoksen voimalaitoksen ohi virtaava kaupunkipuro on kaupunkilaisille viihtyisä virkistysalue, mutta vuoksen taimenille se on uusi koti. Projektipäällikkö Tomi Menna uskoo, että puro voittaa puolelleen myös sitä aiemmin vastustaneet kaupunkilaiset. Lue lisää...

12.11.2014 Yle Etelä-Karjala / Klaudia Käkelä

▲Alkuun


Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua tehostetaan 13 hankkeen voimin (14.11.2014)

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman hankehaun valinnat on tehty. Lue lisää...

12.11.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Järvien määrä ollut Suomessa kunnia-asia (13.11.2014)

Maamme kirjassa Sakari Topelius kutsuu Suomea tuhansien järvien maaksi. Kirjasta otettiin yli kolmekymmentä painosta, ennen kuin maanmittaushallitus myös laski Suomen järvet. Lue lisää...

11.11.2014 Helsingin Sanomat / Esko Kuusisto

▲Alkuun


Tutkija muistuttaa suojelun tärkeydestä: "Norppa on tullut tänne ennen ihmistä" (12.11.2014)

Saimaannorpan suojelun lisääminen jakaa mielipiteitä. Moni kokee, että hyljettä vaalitaan jo ihmisten harjoittaman kalastuksen kustannuksella. Norppatutkija Juha Taskinen vastaa Etelä-Karjalan Radion keskipäivässä esitettyyn norppa-kritiikkiin. Lue lisää...

10.11.2014 Yle Etelä-Karjala / Klaudia Käkelä

▲Alkuun


Uudisrakentamisen kieltoa väläytetään Saimaalle (12.11.2014)

Saimaannorpan suojelustrategian seurantaryhmä esittää merkittäviä rajoituksia kalastukseen ja uudisrakentamiseen Saimaalla. Lue lisää...

10.11.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Jukka Koivula

▲Alkuun


Auttin kalatien valmistelu alkaa (10.11.2014)

Rovaniemen Auttin kalatien valmistelut alkavat. Auttin kalaveden osakaskunta on saanut luvan kalatien valmisteluun ja rakentamiseen Auttin kauneuspadon yhteyteen. Lue lisää...

7.11.2014 Yle Lappi / Perttu Ruokangas

▲Alkuun


Kalankasvattajat kaipaavat lisää tietoa kalan kivusta – lopettamiskeinojen eettisyys puhuttaa (10.11.2014)

Kalankasvattajat ihmettelevät vaatimusta kalojen hiilidioksiditainnutuksen kieltämiseksi. Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto on esittänyt vaihtoehtoisten lopettamiskeinojen etsimistä. Yhtenä vaihtoehtona olisi siirtyminen sähkötainnutukseen, jota Norjan kalankasvattamoissa käytetään. Lue lisää...

7.11.2014 Yle Etelä-Savo / Susanna Pekkarinen

▲Alkuun


Kollajan rakentaminen kasvattanut kannatusta (10.11.2014)

Kollajan altaan ja voimalaitoksen rakentamisen kannatus on kasvanut. Verrattaessa Koillissanomien nettikyselyä Iijokiseudussa tammikuussa olleeseen vastaavaan kyselyyn, on kannattajien osuus selvästi kasvanut. Koillissanomien kyselyssä kannattajia oli 46 prosenttia vastaajista kun Iijokiseudun vastaavassa kyselyssä kannattajien osuus oli 21 prosenttia. Lue lisää...

7.11.2014 Koillissanomat / Risto Pikkupeura

▲Alkuun


Nyt etsitään Vuoden Retkikohdetta 2015 (10.11.2014)

Vuoden Retkikohde 2015 -kilpailu käynnistyy ehdokasasettelulla. Tämän vuoden kilpailun teemana on retkeilypalvelut. Ehdotuksia Suomen parhaaksi retkikohteeksi voivat jättää kaikki retkeilystä ja ulkoilusta kiinnostuneet osoitteessa www.goexpo.fi/vuodenretkikohde. Lue lisää...

7.11.2014 Messukeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Useita kalaportaita tekeillä nousukaloille (7.11.2014)

Taimenpurojen kunnostus Karvianjoen Pukanluoman alueen sivujoissa jatkuu. Kaartiskanluomaa ja Myllyojaa pidetään joen vesistön parhaimpina taimenen kutupuroina. Lue lisää...

6.11.2014 Satakunnan Viikko / Jukka Silvast

▲Alkuun


30 miljoonaa vuotta vanhaa pohjavettä löytyi Pohjois-Karjalasta – muinainen vesi melkoinen cocktail (7.11.2014)

Suomalais-saksalaiset tutkijat ovat löytäneet keskimäärin 30 miljoonaa vuotta vanhaa muinaista pohjavettä Outokummun syväreiästä. Lue lisää...

6.11.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Lumitykit aseeksi saimaannorppien pesimäolojen puolustamisessa (7.11.2014)

Vähälumiset talvet ovat uhka norpan lisääntymiselle. Viime vuonna norppia varten tehtiin lumikasoja kolaamalla, mutta ensi talvena lunta tehdään tykittämällä. Lue lisää...

6.11.2014 Yle Pohjois-Karjala / Heikki Haapalainen

▲Alkuun


Jalokalat kuulevat kutusoran kutsun (7.11.2014)

Matalassa rantavedessä ja kevyessä virtauksessa taimenten ja harjusten on ilo lisääntyä. Vuokselle on rakennettu yhteensä neljä vastustamatonta kutupaikkaa, joista suurin valmistui pari viikkoa sitten Imatralla. Kutukivet ja poikasten piilopaikat paikkaavat jokivarren revittyä rantaviivaa. Lue lisää...

5.11.2014 Yle Etelä-Karjala / Lauri Silvander

▲Alkuun


Kollaja nousee esille (7.11.2014)

Kollajan altaan ja voimalaitoksen rakentamisen arvioidaan tulevan esille seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Hankkeen toteuttaminen vaatii koskiensuojelulain muutoksen, sillä Iijoen keskijuoksu on rauhoitettu koskiensuojelulailla voimalaitosrakentamiselta. Hanketta suunnitteleva PVO-vesivoima on laatinut ympäristövaikutusten arvion, jotka on jo hyväksytty Ely-keskuksessa. Lue lisää...

5.11.2014 Koillissanomat / Risto Pikkupeura

▲Alkuun


Uhanalaisen saimaannorpan perimä köyhtyy edelleen (7.11.2014)

Filosofian maisteri Mia Valtonen tutki väitöskirjassaan uhanalaisen saimaannorpan perinnöllisen monimuotoisuuden ajallista vaihtelua ja alueellista jakautumista. Tutkimuksessa selvisi, että noin 300 yksilön saimaannorppapopulaation perinnöllinen monimuotoisuus on erittäin alhainen ja näyttää alenevan edelleen. Lisäksi kanta on jakautunut pieniin osakantoihin, joiden välinen muuttoliike on hyvin vähäistä. Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jonka avulla saimaannorppayksilöt voidaan tunnistaa DNA-näytteestä, ja osoitettiin, että poikaspesäpaikoilta kerätyt istukat soveltuvat populaation geneettiseen seurantaan. Lue lisää...

31.10.2014 Itä-Suomen Yliopisto, Väitöstiedotteet

▲Alkuun


Vaelluskalojen uudet alamitat ja miksi niitä kannattaa noudattaa (7.11.2014)

Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti on meritaimenen alamitta 65 cm. Lisäksi tällä alueella saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin veteen. Rajoitukset perustuvat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten tekemiin päätöksiin, jotka tulivat voimaan vuoden 2013 alusta. Lue lisää...

29.10.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Kala- ja ympäristötoimikunnalta / Juha Ojaharju, Anssi Vainikka

▲Alkuun


Meritaimenen kalastuskausi parhaimmillaan Suomenlahdella (6.11.2014)

Vesien viilennyttyä on syksyinen meritaimenen kalastuskausi käynnistynyt merellä. Valtaosa meritaimenista saadaan saaliiksi loka-, marras- ja joulukuussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus muistuttaa kalastajia vastuullisesta kalastuksesta ja kehottaa noudattamaan kalastussäädöksiä. Säädösten avulla pyritään turvaamaan sekä luontaisten meritaimenkantojen elpymistä että kalastusta varten tehtyjen meritaimenistutusten tuottavuutta. Lue lisää...

4.11.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Palkittu kalastaja: Isot herrat karsastivat vesien suojelua (5.11.2014)

Vuosikymmenten työ vesiensuojelun puolesta sai tänään palkkion, kun sastamalalainen Kalevi Veko sai Kalatalouden keskusliiton kultaisen ansiomerkin. Kalastajana pitkän uran tehnyt Veko on saamastaan ansiomerkistä erittäin otettu. Lue lisää...

3.11.2014 Yle Tampere / Matti Vikman

▲Alkuun


Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma edistää kilpailukykyä ja kestävää kasvua (4.11.2014)

Maa- ja metsätalousministeriön esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta on lähetetty lausuntokierrokselle. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalatalouden elinkeinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja uudistumisen sekä kotimaisen kalan tarjonnan tulevaisuudessa. Lue lisää...

31.10.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Tutkimuksella lisää välineitä järkevään suojeluun (4.11.2014)

Kilpailevien tarpeiden ja kasvavien maankäyttöpaineiden maailmassa luonnonsuojeluun kohdennettavat voimavarat tulisi käyttää tarkoituksenmukaisesti. Alueellinen suojelupriorisointi helpottaa luonnonsuojeluun sopivien alueiden kustannustehokasta ja monipuolista tunnistamista sekä vaihtoehtoisen suojelutoimenpiteiden ajallista ja alueellista kohdentamista. Varsinkin eteläisen Suomen suojelualueverkostoa täydennetään, koska nykyiset suojelualueet eivät riitä ylläpitämään lajien ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Lue lisää...

31.10.2014 SYKE, Tiedotteet

▲Alkuun


Oikeanlainen ojitus hillitsee happamien sulfaattimaiden syntyä – tieto pitäisi saada tekijäportaaseen (4.11.2014)

Kokkolan kaupungin vetämässä kolmivuotisessa projektissa on keksitty parikin ojitukseen liittyvää keinoa, joilla happamien sulfaattimaiden syntyä voisi ehkäistä. Keinot pitäisi nyt saada tekijätason tietoon, sillä usein luonnon kannalta tärkeät ratkaisut tehdään kaivinkoneen ohjaamossa. Lue lisää...

31.10.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen

▲Alkuun


Kampakosteikko puhdistaa Tuuloksen Suolijärveä (4.11.2014)

Ravinteiden päätymistä vesistöihin on hillitty jo pitkään puroihin ja jokiin rakennettavilla kosteikoilla. Uusin keksintö on rakentaa aiempaa suurempi kosteikko kamman muotoon. Lue lisää...

31.10.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Juhani Reku

▲Alkuun


Maiden joukkosuojelu verkossa vielä vähäistä (4.11.2014)

Maan suojelu neliömetri kerrallaan ei ole kerännyt suurta suosiota. Suomalainen Geocollectors ostaa maa-aloja, jotka myydään eteenpäin luonnonsuojelusta kiinnostuneille verkossa. Myytävänä on toistaiseksi ollut suota Kittilästä. Kaupaksi hehtaarin alueesta on mennyt vasta kymmenesosa. Lue lisää...

31.10.2014 Yle Lappi / Hanna Holopainen

▲Alkuun


Taimenpurojen kunnostus talkoilla yleistyy – kalakannat ja valtion kukkaro kiittävät (3.11.2014)

Suuri osa purojen ennallistamistöistä tehdään vapaaehtoistyönä ja talkoilla. Aiemmin valtio on huolehtinut kalavesien kunnostustöistä lähes yksin. Purojen kunnostukset ovat tehokas keino kalakantojen elvyttämisessä. Lue lisää...

30.10.2014 Yle Kymenlaakso / Mika Moksu

▲Alkuun


Uhanalaisen järvilohen suojelussa suuri askel: Ala-Koitajoesta löytyi kutupesiä ja mätimunia – video (3.11.2014)

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen suojelussa on otettu suuri askel eteenpäin. Ala-Koitajoen kunnostetuilta koskialueilta on löydetty kutupesiä ja mätimunia. Järvilohet ovat lisääntyneet luontaisesti alueella vuosikymmeniä sitten. Lue lisää...

30.10.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Parhaan luontoteon palkinnosta kisaa 16 ehdokasta (3.11.2014)

Parasta luontotekoa etsivään kilpailuun ehdotettiin 16 luontotekoa. Suomen IUCN-komitean järjestämä kilpailu käytiin nyt viidettä kertaa. Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen julkistaa kilpailun voittajan perjantaina 5.12.2014. Lue lisää...

30.10.2014 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Vapo laittoi turvesuonsa verkkoon (3.11.2014)

Uudella sivustolla voi tarkastella turvetuotannon sijainteja ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Myös maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta voi seurata palvelussa. Lue lisää...

30.10.2014 Yle Lappi / Johanna Sarjas

▲Alkuun


Vesistöjen kunnostus on myös sosiaalinen tapahtuma (3.11.2014)

Pohjois-Pohjanmaalla on parin vuoden aikana pistetty alulle useita kymmeniä vesistöjen kunnostuskohteita. Vesistöjen hoidosta on jaettu tietoa erityisesti osakaskunnille ja paikallisille yhdistyksille. Omien lähivesien kunnostus on usein myös sosiaalinen tapahtuma. Lue lisää...

29.10.2014 Yle Oulu / Tuomo Tokoi

▲Alkuun


Saimaannorpan suojelussa monipuolinen vuosi (30.10.2014)

Saimaannorpan suojelu sai lisävauhtia, kun Saimaannorppa-LIFE -hanke alkoi viime vuoden syksyllä. Vuoden aikana on EU-hankkeen antamien varojen turvin tehty pesiville norpille apukinoksia, erätarkastaja on aloittanut työnsä, on testattu norppaturvallisia pyydyksiä ja viestitty saimaannorpan suojelusta. Lue lisää...

29.10.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Nahkiaista tullut nihkeästi Kemijokisuulla (29.10.2014)

Myös muilla pohjoisen joilla nahkiaissaaliit ovat olleet vaatimattomia. Nahkiaisenpyynti on sujunut tänä syksynä nihkeästi pohjoisessa. Esimerkiksi Kemijokisuulla saalismäärä jää hiukan yli puoleen sadantuhannen yksilön ylisiirtovelvoitteesta. Myös Ii- ja Oulujoella on nahkiaista syksyllä saatu huonosti. Lue lisää...

27.10.2014 Yle Perämeri / Kimmo Hiltula

▲Alkuun


Kalan luonne ennustaa alttiutta tulla kalastetuksi (29.10.2014)

Kalan luonne vaikuttaa sen alttiuteen tulla kalastetuksi, osoittaa Itä-Suomen yliopiston ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokeellinen tutkimus. Maailmanlaajuisesti uudentyyppisessä tutkimuksessa selvitettiin taimenen tavanomaisten viljelypoikasten ja virikemenetelmällä kasvatettujen poikasten käyttäytymistä ja kalastusalttiutta. Tulosten perusteella voidaan ennustaa, että kalastus muokkaa kalojen perinnöllisiä käyttäytymisominaisuuksia. Tutkimus tehtiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Paltamon yksikössä. Jo aiemmin on osoitettu, että voimakkaasti kalastettujen kantojen kalat tulevat sukukypsiksi tavallista nuorempina ja usein myös kasvavat hitaammin kuin esivanhempansa. Lue lisää...

27.10.2014 Itä-Suomen Yliopisto

▲Alkuun


Taimenille räätälöitiin neljäs kivikeidas Imatralla (29.10.2014)

Mansikkalan sillan alle on synnytetty kaivurin avustuksella Vuoksen neljäs kutupaikka taimenille ja harjuksille Imatralla. Ensimmäiset työstettiin viime syksynä. Lue lisää...

26.10.2014 Etelä-Saimaa

▲Alkuun


Iissä jännitetään luonto- ja ympäristöpalkinnon julkistamista (27.10.2014)

Iin kunta on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2014 luonto- ja ympäristöpalkinnon saajaksi. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään tänä vuonna pohjoismaiselle kunnalle, kaupungille tai paikallisyhteisölle, joka on tehnyt merkittävää ympäristötyötä yleisesti tai jollain tietyllä osa-alueella. Palkinnon arvo on 350 000 Tanskan kruunua eli noin 47 000 euroa. Lue lisää...

24.10.2014 Rantapohja

▲Alkuun


Vapaaehtoisuus toimii jo nyt: Saara Reini suojeli suon lapsilleen ja lapsenlapsilleen (27.10.2014)

Isokyröläinen Saara Reini on sitä mieltä, että vapaaehtoisuus on luonnonsuojelussa hyvä lähtökohta. Reini on näyttänyt itse hyvää esimerkkiä. Hän on halunnut vaalia edesmenneen puolisonsa perintöä ja on suojellut jälkipolvilleen arvokasta luontoa – metsälammen ympäristöineen ja kahdeksan hehtaaria suota. Lue lisää...

24.10.2014 Yle Pohjanmaa / Elina Kaakinen

▲Alkuun


Miten käy kalastukselle Joensuun koskissa? – "Ongelmat ovat Saimaan kapeikoissa" (27.10.2014)

Joensuun kalastuskunta haluaa säilyttää kaupungin kosket lähikalastuspaikkana. Huolena on, että uhanalaisen järvilohen suojelutoimet lopettaisivat kalastuksen tai rajoittaisivat sitä entisestään. Kalastajat toivovat asiasta avointa keskustelua. Lue lisää...

24.10.2014 Yle Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä

▲Alkuun


Gallup: Joka toinen kannattaa nopeaa soidensuojelua (27.10.2014)

Enemmistö kantansa ilmaisseista suomalaisista nopeuttaisi soidensuojelua. Lähes puolet (49 %) kannattaa soidensuojeluohjelman toteuttamista viipymättä. Reilu neljännes (28 %) on eri mieltä ja lähes neljännes (23 %) ei osannut sanoa kantaansa. Lue lisää...

24.10.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Vesieläimiä tappavista mikroroskista saadaan pian uutta tietoa (27.10.2014)

Turussa tutkitaan pieniä mikroroskia, jotka kulkeutuvat kaupungista mereen sadevesien mukana. Roskat ovat vaarallisia meren eläimille, sillä ne tukkivat eläinten ruuansulatuskanavat. Lue lisää...

24.10.2014 Yle Turku / Ari Welling

▲Alkuun


Kaivosaktiivit: ”Kaivosten haitat saatava puolueiden ohjelmiin” (27.10.2014)

Maakuntien kaivosliikkeet ja Luonnonsuojeluliiton asiantuntijat olivat torstaina liikkeellä eduskunnassa. Liikkeet haluavat kaivoshaittojen vähentämisen puolueiden ohjelmiin. Lue lisää...

23.10.2014 Sotkamo-lehti / Hannu Mustonen

▲Alkuun


Taimenpuroja kunnostetaan Kankaanpäässä (27.10.2014)

Karvianjoen taimenen kahta tärkeää kutupuroa kunnostetaan parhaillaan Karvianjoen Pukanluoman alueella. Kaartiskanluoma ja Myllyoja ovat Pukanluoman sivuhaaroja, jotka saavat vetensä Pohjankankaan pohjavesialueelta. Lue lisää...

23.10.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Luonnonsuojelulaki remonttiin? Ota kantaa 7.12. asti (27.10.2014)

Luonnonsuojelulaki kaipaa päivittämistä. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä, ja luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista tavoitteeseen pääsemiseksi. Ihmisten käsitykset luonnonsuojelun tarpeesta, tavoitteista ja toteuttamiskeinoista ovat muuttuneet. Ympäristöministeriö toivoo kansalaisten osallistuvan Otakantaa.fi -verkkokeskusteluun luonnonsuojelulaista 23.10–7.12.2014. Lue lisää...

23.10.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotepalvelu

▲Alkuun


Syksy on siianlypsyn aikaa (23.10.2014)

Syksy on kiireistä aikaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelylaitoksella Keminmaassa. RKTL:n vähennettyä muualta viljelylaitoksia, tapahtuu Keminmaassa esimerkiksi Tornionjoen siikakantaan liittyvä kalanviljelykin. Lue lisää...

22.10.2104 Yle Perämeri / Kimmo Hiltula

▲Alkuun


Kemijoen tulvatyöryhmä kaivaa Vuotosta nenästään (23.10.2014)

Tulvasuojeluallas Vuotoksen alueelle ja Rovaniemelle penkereet, joilla varaudutaan kerran 50 vuodessa mahdollisesti tapahtuvaan suurtulvaan. Siinä Kemijoen tulvatyöryhmän tulvariskien hallintasuunnitelman pääperiaatteet, joita jokivarressa voi kutsua jopa uudeksi sodanjulistukseksi. Lue lisää...

22.10.2104 Yle Lappi / Vesa Vaarama

▲Alkuun


Perämeren kalatalousstrategialle haetaan jatkoa (23.10.2014)

Perämeren rannikkoalueen kunnilta Torniosta Kokkolaan kysytään sitoumusta kalatalousryhmän toimintaan. Perämeren rannikon kalatalousryhmä haluaa jatkaa toimintaansa EU:n tulevalla ohjelmakaudella 2015 - 2020. Kalataloustrategian tavoitteena on ylläpitää ja elvyttää alueen ammattikalastusta. Lue lisää...

21.10.2014 Yle Perämeri / Jarno Tiihonen

▲Alkuun


Kalastuslakiremontille hyväksyvää nurinaa eduskunnalta (23.10.2014)

Kalastuslain kokonaisuudistus sai kriittisen mutta suhteellisen maltillisen vastaanoton eduskunnalta tiistain lähetekeskustelussa. Lue lisää...

21.10.2014 Kaleva, STT

▲Alkuun


A-studiolle tehty laskelma: Teollisuuden päästöt voisivat pilata tuhansia järviä (22.10.2014)

Talvivaara on vesistöjen pilaaja numero yksi. Mutta Talvivaaran lisäksi vesiä sotkee muukin teollisuus. A-studiolle tehtyjen laskelmien mukaan kakkoseksi kiipi metallitehdas Norilsk Nickel Harjavallasta. Lue lisää...

20.10.2014 A-studio / Virpi Hukkanen ja Yle Uutiset / Teemo Tebest, Juha Rissanen

▲Alkuun


Kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin hävittämisohjelmasta luovutaan (22.10.2014)

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut kalojen bakteeriperäistä munuaistautia eli BKD-tautia koskevaa lainsäädäntöä siten, että kansallisesta BKD-taudin hävittämisohjelmasta luovutaan ja siirrytään vapaaehtoisen terveysvalvonnan puitteissa tehtävään valvontaan. Samalla muutetaan säännöksiä, jotka koskevat BKD-taudin vastustamista vapautettaessa kaloja luontoon. Lue lisää...

20.10.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Pien-Saimaan kunto on kohentunut kunnostuksen myötä (22.10.2014)

Vesistön kunnon toivotaan parantuvan tulevaisuudessa vielä entisestään, kun Kivisalmen pumppaamo käynnistetään. Suurin kuormittaja on yhä maatalous. Lue lisää...

20.10.2014 Yle Etelä-Karjala / Jenni Mehtonen

▲Alkuun


"Vantaanjoki Suomenlahden paras taimenjoki" – kutu on nyt kiihkeimmillään – video (20.10.2014)

Meritaimenet ovat nousseet mereltä suvunjatkamispuuhiin. Kudun onnistuminen on vielä epävarmaa, mutta tämän vuoden sähkökoekalastusten ennätystulosten perusteella taimen lisääntyy Vantaanjoella hyvin. Lue lisää...

18.10.2014 Yle Helsinki / Tuomas Keränen

▲Alkuun


Harppaus mertensuojelussa Korean osapuolikokouksessa (20.10.2014)

Suomelle oli erityisen tärkeää, että kokouksessa nimettiin kaksi arktista aavan meren aluetta meriluonnoltaan arvokkaiksi alueiksi. Suomen uraauurtavassa arktisessa strategiassa korostetaan uusien suojelualueiden perustamista juuri aavan meren alueelle Pohjoisnavan ympäristöön. Lisäksi Suomi isännöi viime keväänä arktisia merialueita käsitellyttä kansainvälistä työkokousta. Sen tulokset hyväksyttiin sellaisenaan. Lue lisää...

17.10.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


"Soidensuojelusta noussut kohu on dramaattisempi kuin todellisuus" (20.10.2014)

Kainuun luonnonsuojelupiirissä ei nähdä soidensuojeluohjelmasta noussutta keskustelua niin dramaattisena kuin viime päivinä on esitetty. Toiminnanjohtaja Janne Kumpulaisen mukaan kysymys on vain pienestä aikataulutarkistuksesta. Lue lisää...

17.10.2014 Yle Kainuu / Minna Heikura

▲Alkuun


Rättisuon (Jämsä) kaivuu lisäisi ilmastonmuutosta ja päästöjä taimenpitoiseen vesistöön. Valitimme KHO:een. (20.10.2014)

Toteamme valituksessamme muiden muassa, että Saajoen vesistössä esiintyy järvitaimenta, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Taimenkantaa ei tule vaarantaa missään niistä alueista, joissa sitä esiintyy luontaisesti. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on tavoitteena, että Korpilahden Saarijärven ja Saajoen tila pyritään säilyttämään ennallaan. Saajokea on juuri kunnostettu. Saarijärven erinomainen tila ja sekä Saajoen hyvä tila voisivat vaarantua Rättisuolta tulevan kuormituksen vuoksi. Lue lisää...

17.10.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Saimaannorpan suojeluun asetettiin seurantaryhmä (20.10.2014)

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut seurantaryhmän saimaannorpan suojelemiseksi kalastuksen aiheuttamilta vaaroilta. Lue lisää...

17.10.2014 Kaleva

▲Alkuun


Siikakantaa halutaan suojella – verkkokalastuskielto Rannikko-Pohjanmaalla (20.10.2014)

Siian rauhoitusaika on alkanut Pohjanmaan rannikolla. Vapaaehtoiseen siian kalastuskieltoon on lähtenyt mukaan Rannikko-Pohjanmaalla 17 kalastusseuraa tai vesialueosuuskuntaa. Rauhoituksella halutaan parantaa heikkoa siikakantaa. Lue lisää...

16.10.2014 Yle Pohjanmaa / Mirva Korpela

▲Alkuun


"Vapaaehtoisuus ei takaa arvokkaimpien soiden suojelua" (20.10.2014)

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen päätös keskeyttää vuosia valmisteltu soidesuojelun täydennysohjelma ihmetyttää keskisuomalaisia luonnonsuojelijoita. Maakunnassa on kartoitettu kahden kesän aikana tuhansia hehtaareja suota, mutta nyt työ uhkaa valua hukkaan. Lue lisää...

16.10.2014 Yle Keski-Suomi / Petra Thúren

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä kalastuslakiuudistuksen etenemiseen - esityksen sisällössä on toivomisen varaa (17.10.2014)

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä siihen, että Suomen hallitus antoi esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Esityksen myönteisiä puolia ovat yleiskalastusoikeuksien turvaaminen, vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrän rajoittaminen sekä alueellisen kalastusviranomaisen säätelyvaltuuksien lisääminen. Lue lisää...

16.10.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kokoomuksen ympäristöpolitiikka fossiloituu (17.10.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että soidensuojelua tarvitaan juuri nyt torjumaan ilmastonmuutosta. Luonnontilaisena säilyvä suo on pysyvä hiilinielu. Lue lisää...

16.10.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Mahdollisuudet vapaaehtoiseen soidensuojeluun selvitetään (17.10.2014)

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen selvityttää, onko soidensuojelussa mahdollisuus edetä vapaaehtoisuuden pohjalta. Lue lisää...

15.10.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Taimenen kova paikka (17.10.2014)

Taimen yrittää nousta kutemaan kotijokeensa, Vantaaseen. Edessä on kuitenkin este, pato. Lue lisää...

15.10.2014 Suomen Luonto / Lauri Asanti

▲Alkuun


Tornionjoen siika halutaan takaisin – tutkimukset aloitetaan (16.10.2014)

Ruotsi ja Suomi alkavat yhteisvoimin tutkia Tornionjoen vaellussiian muuttuneita elintapoja. Tarkoituksena on selvittää syitä siihen, miksi vaellussiika nousee Tornionjokeen yhä myöhempään ja miksi kalan koko on vuosi vuodelta pienentynyt. Lue lisää...

14.10.2014 Yle Perämeri / Minna Aula

▲Alkuun


Sonkajärvellä yleisötilaisuus Talvivaaran vesistä (15.10.2014)

Yleisötilaisuuden aiheena ovat Talvivaaran kaivoksen erityisesti Ylä-Savoon kohdistuvat vesistövaikutukset. Lue lisää...

13.10.2014 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Suoluonnon monimuotoisuus ja suotietämys lisääntyivät Suoverkosto-LIFE-hankkeessa – soita ennallistettu 4 700 hehtaaria ja ojia tukittu miljoona metriä (15.10.2014)

Metsähallituksen luontopalvelujen toteuttaman Suoverkosto-LIFE-hankkeen tulokset ovat komeat. Tavoitteena oli ennallistaa eli palauttaa ojitettujen soiden vesitalous ja maisema luonnonmukaisemmaksi täyttämällä ojia ja vähentämällä puustoa. Viimeisten viiden vuoden aikana ennallistettiinkin lähes 4 700 hehtaaria suoalueita: ojia tukittiin ja padottiin yli miljoona metriä ja soilta poistettiin ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa lähes 900 tukkirekallista. Suoluonto tuli tutuksi retkillä yli 3 500 lapselle ja liikuntarajoitteisille järjestettyihin suoretkiin osallistui yli 500 henkilöä. Koska Suomi on ennallistamisen mallimaa, jaoimme ennallistamisoppia myös maailmalle ja saimme siitä kansainvälistä kiitosta. Lue lisää...

13.10.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin luonnonsuojelualueita – paikalliset sidosryhmät mukana valmistelussa (14.10.2014)

Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustetaan luonnonsuojelualueita erityisesti soiden turvaamiseksi. Alueet ovat valtion omistuksissa ja niiden suojelusta on päätetty jo aikaisemmin suojeluohjelmien yhteydessä. Keskustelu paikallisten toimijoiden – maakuntaliiton, kuntien sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen – kanssa on tärkeää alueita koskevia säädöksiä valmisteltaessa. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnoksen, joka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle. Lue lisää...

13.10.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalastuskiintiöistä sovitaan Luxemburgissa (13.10.2014)

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina. Tärkeimpänä päätettävänä asiana ovat ensi vuoden kalastuskiintiöt Itämerellä. Kokouksessa käydään jälleen keskustelua myös Venäjän asettamasta maatalous- ja kalastustuotteiden tuontikiellosta. Lue lisää...

10.10.201 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Laivoissa salamatkustavat vieraslajit uhkaavat Itämerta (13.10.2014)

Laivojen painolastivesissä leviävät haitalliset vieraslajit ovat uhka maailman vesistöille. Jo kymmenen vuotta sitten ongelmaan löydettiin ratkaisu kansainvälisellä sopimuksella. Silti sitä ei vieläkään ole saatu voimaan. Sopimuksen ratifioimatta jättäneisiin valtioihin kuuluu myös Suomi. Lue lisää...

6.10.2014 Helsingin Sanomat / Inka Kovanen

▲Alkuun


Nahkiainen hamuaa makeaa vettä – kuivat uomat eivät kiinnosta (10.10.2014)

Kuiva kesä ja vähäsateinen alkusyksy ovat romahduttaneet nahkiaissaaliit pohjalaisjoissa. Eniten nahkiaista pyydetään Kalajoella ja Lestijoella, myös Perhonjoella on pyytäjiä. Saaliit ovat vähentyneet jopa kolmanneksen. Pyytäjät odottavat syyssateiden nostavan saalismääriä, Lue lisää...

9.10.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Helena Mehtälä

▲Alkuun


Vaellussiian mädinhankinta alkaa Korkeakosken haaran edustalla (10.10.2014)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt 7.10.2014 päivätyllä päätöksellään poikkeusluvan kalastaa emosiikoja Korkeakosken ja Huumanhaaran edustan merialueella kolme kilometrin etäisyydelle jokisuusta 10.10.2014 – 1.12.2014 yhdellä isorysällä. Lupaehdoissa on määrätty, että mädin- tai maidintuotannon kannalta merkityksettömät siiat tulee vapauttaa välittömästi, siikoja saa pyytää enintään 500 kappaletta ja muut kalat tulee vapauttaa välittömästi. Lue lisää...

8.10.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Vuotoksen ja Kollajan tekoaltaat riitelyttävät eduskunnassa (9.10.2014)

Kiistellyt Vuotoksen ja ja Kollajan tekoallashankkeet saavat yhä kansanedustajat napit vastakkain. Lue lisää...

7.10.2014 Yle Uutiset / Marjatta Rautio

▲Alkuun


Vesistön kunto on Pohjanmaan luonnon kipukohta (9.10.2014)

Pohjanmaan luonto on karua ja vaatimatonta, joten se tuo omat haasteensa luonnon säilymisen kannalta. Siksi vaatimatonkin alue on arvokasta. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri pitää huolestuttavimpana vesistön tilaa. Lue lisää...

7.10.2014 Yle Pohjanmaa / Elina Niemistö, Merja Siirilä

▲Alkuun


Vapakalastus ei ole eläinrääkkäystä (8.10.2014)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut kalastuksenvastaisesta kampanjasta. Sen tavoitteena on pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen eläinsuojelulain uudistuksessa. Vastuullinen kalastaja ottaa saaliiksi vain kaloja, joiden tappaminen mahdollisimman vähän haittaa kalakannan hyvinvointia. Vapakalastuksessa kala saadaan saaliiksi elävänä ja se voidaan tarvittaessa myös vapauttaa hyväkuntoisena takaisin veteen. Pyydystettyä kalaa tulee aina käsitellä hyvin riippumatta siitä, otetaanko se saaliiksi vai lasketaanko vapaaksi. Lue lisää...

6.10.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Tiedotteet

▲Alkuun


Valtamerten pintavedet lämmenneet uskottua nopeammin (8.10.2014)

Pintavesien lämpenemistä on aikaisemmissa tutkimuksissa aliarvioitu. Valtamerten syvänteet sen sijaan eivät näytä lämmenneen. Lue lisää...

6.10.2014 Yle Uutiset / Yrjö Kokkonen

▲Alkuun


Silakka ei kelpaa suomalaisille – saalis päätyy turkiseläinten rehuksi (6.10.2014)

Suomalaiset ammattikalastajat pyytävät silakkaa valtavat määrät, mutta suurin osa saaliista menee turkiseläinten rehuksi. WWF:n laskelmien mukaan elintarviketuotannon ulkopuolelle on pelkästään 2000-luvulla päätynyt pian miljardi kiloa silakkaa. Lue lisää...

3.10.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Hämeessä tutkitaan ensi kertaa miten rehevä järvi Suomessa kiihdyttää kasvihuoneilmiötä (6.10.2014)

Vanajanselällä Kanta-Hämeessä on ryhdytty mittaamaan järvestä vapautuvia kasvihuonekaasuja. Kaasut syntyvät muun muassa sedimentin hajoamisprosessien aikana. Vastaavia mittauksia on tehty eri puolilla maailmaa, mutta ei vielä suurissa ja rehevissä järvissä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Lue lisää...

3.10.2014 Yle Häme / Timo Leponiemi

▲Alkuun


Onko 65-vuotias liian köyhä kalastamaan? (6.10.2014)

Keskustelu kalastusluvista kuhisee vilkkaana kuin tuore purkki hollantilaisia onkimatoja. Vapoja kalisutellaan korkealla poliittisella tasolla. Punaisessa kulmauksessa on valtiovarainministeri Antti Rinne, sinisessä kulmauksessa maatalousministeri Petteri Orpo. Lue lisää...

3.10.2014 Yle Turku / Vesa-Matti Ruuska

▲Alkuun


Kannatatko koskiensuojelulain avaamista, Sanni Grahn-Laasonen? (6.10.2014)

Sinut nimitettiin viime viikolla ympäristöministeriksi. Mielipiteesi vesivoimarakentamisesta on ollut julkisuudessa. Mihin Suomessa voisi rakentaa uutta vesivoimaa? Lue lisää...

2.10.2014 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Vesien tila hyväksi – ehdotukset vesienhoidosta kuultavana (2.10.2014)

Vesien hyvä tila takaa meille turvallisen juomaveden, vesien käytön virkistykseen ja kalastukseen sekä monimuotoisen vesiluonnon. Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valmistelleet yhteistyötahojen kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 1.10.2014–31.3.2015 järjestettävässä kuulemisessa. Lue lisää...

1.10.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


WWF:n raportti: Selkärankaisten eläinten määrä romahti (2.10.2014)

Luonnon monimuotoisuus on romahtanut 40 vuodessa. Tänään julkaistun WWF:n Living Planet 2014 -raportin mukaan selkärankaisten eläinten eli nisäkkäiden, lintujen, matelijoiden, sammakkoeläinten ja kalojen määrä on tällä hetkellä enää puolet siitä, mitä se oli 70-luvulla. Tämä johtuu pitkälti ihmisten toimista: kulutuksen kasvu ajaa eläimiä yhä ahtaammalle. Lue lisää...

30.9.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


SEY: Pyydystä ja päästä -kalastus ei ole eläinsuojelullisesti kestävä ratkaisu liikakalastukseen (2.10.2014)

Pyydystä ja päästä -kalastus on kalan hyvinvoinnin kannalta huono ratkaisu. Kalastustapa aiheuttaa kaloille tarpeetonta kipua, stressiä ja tuskaa. Lisäksi osa kaloista vaurioituu niin pahoin, että kuolee pian vapauttamisen jälkeen. Pyydystä ja päästä -kalastus on SEYn näkemyksen mukaan yksiselitteisesti kiellettävä uudistettavassa eläinsuojelulaissa. Lue lisää...

30.9.2014 SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Ympäristökatastrofi saavutti huippunsa: Araljärven pääallas kuivui kokonaan (1.10.2014)

Araljärven pääallas on nyt vain pöllyävää hiekkaa. Vielä 50 vuotta sitten järvi oli kuuluisa suurista kalansaaliistaan. Lue lisää...

29.9.2014 Yle Uutiset / Yrjö Kokkonen

▲Alkuun


SEY: Kalojen hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua uudistettavassa eläinsuojelulaissa (1.10.2014)

Valtaosa Suomessa viljellyistä kaloista lopetetaan hiilidioksiditainnutuksella. Useiden tutkimusten mukaan hiilidioksidi on kuitenkin erittäin huono tainnutuskeino. Hiilidioksiditainnutus on paitsi kalalle tuskallinen, myös epävarma tapa tainnuttaa eläin ennen verenlaskua. SEYn mielestä hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä ja etsiä kalan kannalta parhaat mahdolliset lopetusvaihtoehdot. Lue lisää...

17.9.2014 SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Petteri Orpo haluaa voimayhtiöt rakentamaan kalateitä (29.9.2014)

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo (kok) haluaa voimayhtiöt rakentamaan kalateitä isoihin jokiin, joissa voimalapadot katkaisevat vaelluskalojen reitin. Orpon mukaan yhtiöiden velvollisuus on rahoittaa kalateitä, koska niiden velvoitteet istuttaa lohen- ja taimenenpoikasia ovat nyt liian pienet. Lisäistutusten sijasta rahoja voitaisiin ohjata kalateihin. Lue lisää...

26.9.2014 Helsingin Sanomat / Heli Saavalainen

▲Alkuun


Kalastuksen säätelystä keskeisin kalakantojen hoitokeino (29.9.2014)

Kalastuslain uudistuksen tavoite on kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyödyntäminen. Lue lisää...

26.9.2014 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Valokeiloja ei paljon syysöissä näy – tuulastus on harvinainen kalastusmuoto (29.9.2014)

Rantaruovikossa nukkuva hauki ei huomaa veneen lipuvan yläpuolelle. Yhtäkkiä atrain iskee, ja hauki sätkii satimessa. Kalastustustavan raakuus ja alkukantaisuus kammoksuttaa, mutta myös kiehtoo harrastajia. Lue lisää...

26.9.2014 Yle Lahti / Vihtori Koskinen

▲Alkuun


Salolainen uumoili uutta koskisotaa (29.9.2014)

Koskiensuojelulain kohtalo ja vesivoima kuumensivat tunteita keskiviikkona eduskunnassa, jossa pohdittiin Suomen virtavesien tulevaisuutta. Lue lisää...

25.9.2014 Helsingin Sanomat / Heli Saavalainen

▲Alkuun


Virtavesien tulevaisuus -seminaari 24.9. (26.9.2014)

Virtavesien tulevaisuus -seminaari järjestettiin keskiviikkona 24.9. eduskuntatalolla. Seminaarin järjesti kala-aktiivi Jasper Pääkkönen yhdessä kehitysministeri Pekka Haaviston kanssa. Paikalle oli kutsuttu monen eri tahon edustajia kertomaan oma mielipiteensä tästä ajankohtaisesta aiheesta. Päivän kysymys oli selvä; miten saada vaelluskalakantamme lisääntymään luonnollisesti padotuissa virtavesissämme? Tässä pieni kooste päivän aikana syntyneestä keskustelusta. Lue lisää...

25.9.2014 Perhokalastus.fi / Joonas Oksanen

▲Alkuun


Vuokseen kunnostetaan lisää kutupaikkoja taimenelle ja harjukselle (26.9.2014)

Vuoksella kunnostetaan lokakuussa virtavesikalojen elinympäristöjä. Kunnostukset kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Fortumin ja EKOenergian yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita Vuoksessa. Työt ovat jatkoa vuonna 2013 aloitetuille kunnostuksille. Lue lisää...

25.9.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Komissio kovistelee Suomea vesidirektiivin rikkomisesta (26.9.2014)

EU-komission mielestä Suomi päivittää liian hitaasti vesiensuojelua koskevia suunnitelmiaan, mikä uhkaa heikentää pintavesien laatua. Ahvenanmaalta taas puuttuu lainsäädäntö vesiensuojelusta poikkeuksellisissa tilanteissa kuten tulvien yhteydessä. Lue lisää...

25.9.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Niklas Holmberg

▲Alkuun


Jasper Pääkkönen: Vanhankaupunginkosken historiallinen pato purettava (26.9.2014)

Pienten vesivoimaloiden purkaminen voisi olla vaihtoehto kalliiden kalateiden rakentamiselle. Lue lisää...

24.9.2014 Helsingin Sanomat / Heli Saavalainen

▲Alkuun


WWF: Aikeet koskiensuojelulain purkamiseksi vastuuttomia (26.9.2014)

Ympäristöjärjestö WWF vastustaa tiukasti aikeita purkaa niin sanottu koskiensuojelulaki, joka suojelee vapaita virtavesiä vesivoimarakentamiselta. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, mutta ympäristön kannalta erittäin haitallista. ”Vesi on uusiutuvaa, tuhotut ekosysteemit ja lajit eivät”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder toteaa. Lue lisää...

24.9.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Taimenen elinkierto ei toimi Kymijoen vesistössä (26.9.2014)

Merkittävä osa Kymijoen vesistön villeistä järvitaimenista kalastetaan ennen ensimmäistä kutukertaa. Järviltä saatujen merkkipalautusten perusteella taimenen elinkierto ei toimi kalastuskulttuurilla, jota Kymijoen vesistön järvillä harjoitettiin vuosina 2000-2013. Lue lisää...

24.9.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Metsähallituksen suojelupäätös on riittämätön – luontojärjestöt suljettiin valmistelun ulkopuolelle (26.9.2014)

Metsähallitus on tänään julkaissut valtion maita koskevan, 13 000 hehtaaria koskevan suojelupäätöksen. Luonnonsuojelujärjestöjen (Birdlife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF) mielestä päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta esityksen pinta-ala on riittämätön. Lisäksi päätöksen valmistelussa unohdettiin täysin avoimuus ja sidosryhmien osallistaminen. Lue lisää...

24.9.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös: Metsähallitus suojelee yli 50 miljoonan euron arvosta talousmetsiä (26.9.2014)

Metsähallitus siirtää yli 13 000 hehtaaria talousmetsiä suojelualueiksi. Kyseessä on suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös. Lue lisää...

24.9.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Ruotsissa selvitetään Pajalan kaivoksen vuotoa (26.9.2014)

Pohjois-Ruotsissa on pitkin kesää huhuttu Pajalan kaivoksen jätevesivuodoista. Ruotsin viranomaiset perehtyvät parhaillaan kaivosyhtiö Northlandin antamaan selvitykseen rikastushiekka-altaan tulvimisesta. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että tapahtuneesta ei ole uhkaa Tornion-Muonionjoelle. Lue lisää...

24.9.2014 Yle Perämeri / Riikka Rautiainen

▲Alkuun


Villitaimen palasi metsäpuroon vuosikymmenten tauon jälkeen (25.9.2014)

Ensimmäiset mätirasiaistutukset onnistuivat yli odotusten Iitin Vuolenkoskella, jossa purossa elää nyt satoja ellei tuhansia villejä taimenen poikasia. Hankkeen puuhamies uskoo, että tällä tavoin villitaimen saadaan palautettua koko Suomeen. Lue lisää...

23.9.2014 Yle Lahti / Vihtori Koskinen

▲Alkuun


Väitös: Ympäristövaikutuksia pitäisi tarkastella laajemmin (25.9.2014)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA toimii Suomessa verrattain hyvin, ilmenee Jyväskylän yliopistossa perjantaina tarkastettavasta väitöskirjasta. Tutkija Kimmo Jalava peräänkuuluttaa kuitenkin nykyistä laajempaa vaikutusten tarkastelua ja avoimempaa keskustelua. Lue lisää...

23.9.2014 Yle Keski-Suomi / Pauliina Tolvanen

▲Alkuun


Lokan kalastajat ikääntyvät – mistä uusia pyytäjiä tilalle? (24.9.2014)

Sodankylässä Lokan luonnonvaraosuuskunta on huolestunut ammattikalastuksen jatkuvuudesta tekojärvellä. Kalastajat ikääntyvät ja luopuvat kaupallisesta pyytämisestä. Ammatti ei innosta nuoria, koska kalastaminen yksin ei elätä, sanoo Risto Pyhäjärvi Lokan luonnonvaraosuuskunnasta. Lue lisää...

22.9.2014 Yle Lappi / Jorma Korhonen

▲Alkuun


Jasper Pääkkösestä tuli kalan kaveri, jota ministerikin kuuntelee (24.9.2014)

Näyttelijä Jasper Pääkkösestä on tullut ärhäkkä yhden asian aktivisti, jota ministerikin nykyään kuuntelee. Lue lisää...

22.9.2014 Helsingin Sanomat / Pekka Vahvanen, Mika Ranta

▲Alkuun


WWF ja Soppa365 tarjoavat vastuullisia kalareseptejä (24.9.2014)

Silakka on ympäristön kannalta hyvä valinta, mutta mitä kaikkea siitä voi valmistaa? Sushia tekisi mieli, mutta voiko tonnikalaa syödä? Ympäristötietoisen kalansyöjän elämä helpottuu, kun WWF Suomi ja Sanoman yhteisöllinen ruokapalvelu Soppa365 yhdistävät voimansa ja tarjoavat suomalaisille syksyn aikana eettisiä ja herkullisia kalareseptejä. Lue lisää...

22.9.2014 WWF Suomi, Tiedotteet

▲Alkuun


Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksista uutta tietoa - nikkeliä ei ole kertynyt kaloihin eikä nahkiaisiin (24.9.2014)

Kokemäenjoen edustan merialueen Pihlavanlahdelta, Eteläselältä ja Ahlaisista kerättiin elokuun lopulla kalanäytteitä nikkelin, koboltin ja kadmiumin mahdollisen kertymisen seuraamista varten. Tutkitut kalalajit olivat ahven, särki, hauki ja lahna. Pitoisuudet olivat erittäin pieniä kaikkien tutkittujen metallien osalta, joten lähes kautta linjan pitoisuudet jäivät alle menetelmän määritysrajan. Tulokset ovat hyvin yhdenmukaiset kirjallisuudesta kerättyjen tietojen kanssa eli nikkeli ei juuri kerry kalan lihakseen. Edellisen kerran merialueen kalastoa tutkittiin heinäkuun lopulla. Tutkimus uusitaan vielä syyskuussa. Lue lisää...

22.9.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Uusi kalalaji valkoevätörö onkin luultua yleisempi (24.9.2014)

Kesällä Saimaan kanavasta kesällä ensi kertaa havaittua valkoevätöröä saadaan edelleen saaliiksi Saimaan kanavasta. Kalastajat pelkäävät uusien lajien levittäytymistä Saimaan kanavaan. Lue lisää...

22.9.2014 Yle Etelä-Karjala / Petri Kivimäki

▲Alkuun


Kalojen bongaus eli fongaus leviää (24.9.2014)

Kalastus muuttuu entistä yhteisöllisemmäksi, kun kalamiehet ja –naiset ovat innostuneet kalojen fongauksesta eli lajikalastuksesta. Lajia harrastetaan jo ympäri Suomea, ja harrastajamäärä kasvaa koko ajan. Lue lisää...

22.9.2014 Yle Etelä-Karjala / Iida Rauhalammi

▲Alkuun


Valvojia lisätään salakalastuksen kitkemiseksi (23.9.2014)

Luvatta kalastaminen on saanut entistä ammattimaisempia piirteitä. Kalatalouden keskusliitto kouluttaa lisää valvojia salakalastuksen kitkemiseksi ja neuvonnan lisäämiseksi. Lue lisää...

21.9.2014 Helsingin Sanomat / Tapio Mainio

▲Alkuun


Lestijoen alaosan kalataloudellinen kunnostus on edennyt vauhdikkaasti (22.9.2014)

Lestijoen alaosan kalataloudellisen kunnostuksen työt ovat olleet käynnissä reilun kuukauden ajan. Alkusyksyn kuivat säät ovat suosineet kunnostustöiden tekemistä, kun joen virtaama on pysynyt pienenä. Lestijoen alaosan kalataloudellinen kunnostus käsittää 22 koskea Kannuksen ja Kalajoen (Himanka) kaupunkien alueella. Tällä hetkellä kunnostetaan jo viidettä koskea ja lähi päivinä siirrytään kahdelle seuraavalle koskelle. Lue lisää...

19.9.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kuusamojärvi keveni yli 17 000 kilolla (22.9.2014)

Kuusamojärvestä on nostettu yli 17 000 kiloa vähempiarvoista kalaa. Kantokylän kalastuskunnan organisoimassa pyynti-iskussa Kuusamojärvellä ammattikalastajat nuottasivat kaksi päivää neljällä nuotalla. Pyynti keskittyi Kuusamojärven itäpäähän Kantokylän ja Kemilän kylän kalastuskunnan alueille. Lue lisää...

22.9.2014 Koillissanomat / Riina Puurunen

▲Alkuun


Lappajärvelle suunnitteilla kalatiehanke (22.9.2014)

Lappajärvelle on suunnitteilla väylä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kalan kulku ja vapaa-ajan veneily Lappajärven ja Välijoen välillä Niskan säännöstelypadon ohi. Hanketta varten on valmistumassa väylää ja siihen liittyvää monitoimikanavaa koskeva suunnitelma sekä vesioikeudellisen luvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat. Väylän ja monitoimikanavan suunnittelu ja mitoitus sekä vesioikeudellisen hakemussuunnitelman valmistelu toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämänä diplomityönä. Lue lisää...

17.9.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kitkan taimenelle ehdotetaan täysrauhoitusta (22.9.2014)

Kesäniemen osakaskunnan esimiehellä Veikko Keräsellä on ehdotus Kitkajärvien taimenen pelastamiseksi. Ensinnäkin luonnonkanta rauhoitettaisiin viideksi vuodeksi kokonaan. Lue lisää...

17.9.2014 Koillissanomat / Jenny Halvari

▲Alkuun


Kalastuspainoista liukenee päästöjä vesistöihin (22.9.2014)

Kalastajien käyttämät lyijypainot huolestuttavat Kymijoen ympäristötoimijoita. Ongelmaan havahduttiin Pyhtään ja Loviisan välissä kulkevalla Ahvenkoskenlahdella, jossa vapaa-ajan kalastusta harrastetaan paljon. Lue lisää...

12.9.2014 Helsingin Sanomat / Aapo Mentula

▲Alkuun


Saimaannorpasta tulee Linnansaaren kansallispuiston uusi tunnus (17.9.2014)

Linnansaaren kansallispuisto saa syksyllä 2014 tunnuslajikseen saimaannorpan. Linnansaaren kansallispuiston on yksi uhanalaisen saimaannorpan pääesiintymisalueita ja nyt laji saa näkyvyyttä myös kansallispuiston logossa. Lue lisää...

15.9.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Soidensuojeluohjelmaan löytyi runsaasti uusia soita, kun tutkijat lähtivät ulos maastoon (17.9.2014)

Valtakunnallista soidensuojelun täydennysohjelmaa valmistellaan parhaillaan. Tästä syystä suotutkijat jalkautuivat kesällä maastoon. Esimerkiksi Kanta-Hämeestä tutkijat löysivät kymmenittäin uusia soita suojeltavaksi. Suotutkijat inventoivat Kanta-Hämeestä kaikkiaan 43 uutta suoaluetta tai suoryhmää. Lue lisää...

15.9.2014 Yle Häme / Anne-Maria Niskanen

▲Alkuun


Jasper Pääkkösen verestä löytyi paljon DDT:tä (17.9.2014)

Piikkikammoinen näyttelijä ja innokas kalamies kävi verikokeessa selvittämässä, kuinka paljon kalansyönnistä kertyy elimistöön ympäristömyrkkyjä. Lue lisää...

14.9.2014 Helsingin Sanomat / Sami Takala

▲Alkuun


Kuolema suolla (16.9.2014)

Vaikka turpeenkaivuun päästöt arvioidaan vähäisiksi, löytyy Suomen joista ja järvistä todisteita päinvastaisesta. Löysät luvat ovat johtaneet vesistöjen pilaantumiseen, josta ei ole tähän mennessä juuri tuomittu. Tilanne on muuttumassa. Lue lisää...

3/2014 Luonnonsuojelija / Hanna Kaisa Hellsten

▲Alkuun


Saimaalla saa yhä kalastaa (16.9.2014)

Saimaannorpalla on ollut vaikea vuosi. Ehdotukset kalastusrajoitusten tiukentamisesta ovat saaneet osan verkkokalastajista kapinoimaan. Kalastus ei ole kuitenkaan Saimaalla loppumassa. Vaihtoehtoja riittää. Lue lisää...

3/2014 Luonnonsuojelija / Liisa Hulkko

▲Alkuun


Kollaja-työryhmä aloitti työnsä Pudasjärvellä (15.9.2014)

Pudasjärven kaupunginhallituksen asettama työryhmä kartoittaa suunniteasteella olevan Kollajan tekojärven rakentamisen mahdollisuuksia ja uhkia. Työryhmän esitykset valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) torjuu jyrkästi Kollajan tekoaltaan. Lue lisää...

12.9.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Jukka Koivula

▲Alkuun


Puronieriä ui uhkaamaan Tuuloman taimenta ja raakkuja (15.9.2014)

Vahingolliseksi vieraslajiksi luokiteltu puronieriä on noussut uhkaamaan Urho Kekkosen kansallispuiston alkuperäisasukkeja, kuten taimenta ja jokihelmisimpukkaa. Lue lisää...

13.9.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Selvitys: Kuusamon kaivoksen hyödyt katoaisivat matkailun supistumiseen (15.9.2014)

Pohjoisen kaivosten hyödyt ja haitat vaihtelevat alueista riippuen. Esimerkiksi Kuusamoon suunnitellun Juomasuon kaivoksen palkkahyödyt olisivat samat kuin matkailusta menetetyt palkkahyödyt. Metsähallituksen luontopalvelut arvostelee tuoreeltaan Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen raporttia. Lue lisää...

12.9.2014 Yle Oulu / Pasi Punkari

▲Alkuun


Rikoslakia muutetaan – "Ympäristörikos ei enää kannata" (15.9.2014)

Lakiin lisätään määritelmä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta. Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan kynnyksen ilmoittaa poliisille ympäristörikosepäilyistä on oltava nykyistä matalampi. Lue lisää...

12.9.2014 Yle Uutiset / Jussi Salokorpi

▲Alkuun


RKTL:n tutkija: Täplärapujen pyrstöjalkataudin vaaraa on liioiteltu (15.9.2014)

Paljon puhetta ja vähän villoja. Näin kommentoi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjelmapäällikkö Markku Pursiainen kesällä syntynyttä keskustelua täplärapujen pyrstöjalkataudista. Pursiainen on havainnut tautia muutamassa prosentissa tutkimistaan rapunaaraista. Lue lisää...

11.9.2014 Yle Tampere / Antti Palomaa

▲Alkuun


Ällöttävä sammaleläin leviää Saimaalla (15.9.2014)

Limaisen hyytelöinen sammaleläin on hämmästyttänyt useilla rannoilla tänä kesänä. Kyseessä on Mississippijoelta peräisin oleva tulokaslaji. Mikäli vedet jatkossa edelleen lämpenevät, lajia voidaan tavata laajemminkin. Lue lisää...

11.9.2014 Yle Etelä-Karjala / Sari Lehtinen

▲Alkuun


Itämeren kalat häiriintyvät lääkeaineista – Teollisuudella paineita kehittää eettisempiä pillereitä (12.9.2014)

Lääkeaineet kulkeutuvat aineenvaihdunnan kautta jätevedenpuhdistamoihin, jotka eivät pysty ottamaan talteen kaikkia haitallisia aineita. Itämereen valuvista lääkeaineista kertyvä cocktail vaurioittaa kaloja ja voi asiantuntijan mukaan johtaa jopa lajien häviämiseen. Katso, onko käyttämäsi lääke EU:n mustalla listalla. Lue lisää...

10.9.2014 Yle Uutiset / Laura Savolainen

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastajat ovat valmiita kuhan alamitan nostoon ja saalismäärän kiintiöimiseen (12.9.2014)

Kuhakannan elinvoimaisuuden turvaamiseen tähtääviä nykyistä tiukempia säätelypäätöksiä ei pidä nähdä kalastusta heikentävinä toimina. Päinvastoin ne näkyvät lyhyessä ajassa kalastajien saaliskalojen määrän ja koon kasvuna, eli kalastuksen laatu paranee. Jyväskylän Tuomiojärven kalastajille tehty kysely osoittaa selvästi, että nykyistä tehokkaammalla kuhankalastuksen säätelyllä on vapaa-ajankalastajien tuki takanaan. Lue lisää...

10.9.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Tiedotteet

▲Alkuun


Kulttuuriympäristöpäivät tuovat esille näkymätöntä kulttuuriperintöä (12.9.2014)

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät ovat jokasyksyinen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan oman kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä omaleimaisuuden puolesta ympäri koko Euroopan. Suomessa tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun 12.-14.9.2014. Lue lisää...

10.9.2014 ELY-keskus

▲Alkuun


Vantaanjoen happitilanne hälyttävän huono – lohikalat vaarassa kuolla (12.9.2014)

Vantaanjoen happitilanne on heikentynyt nopeasti. Riihimäellä Arolamminkoskessa happitilanne oli tänä aamuna jo niin heikko, että ainakin lohikalat ovat vaarassa kuolla. Lue lisää...

10.9.2014 Yle Häme / Nina Keski-Korpela

▲Alkuun


Nahkiaisenpyynti pääsemässä vauhtiin pohjoisen joilla (12.9.2014)

Nahkiaisen pyyntikausi alkoi elokuun puolivälissä ja viime päivinä saalista on jo saatu esimerkiksi Kemijokisuulla ja Tornionjoella. Kemijokisuulla etsitään tänä syksynä uusia pyyntipaikkoja, sillä uusi kalatie on muuttanut jokisuun virtaamia. Lue lisää...

10.9.2014 Yle Perämeri / Matti Sunnari

▲Alkuun


Skagerrakiin äkillinen kalastuskielto (12.9.2014)

Ruotsin viranomaiset haluavat turvata kalanpoikasten kasvun. Kalastajaliitto on tyytyväinen päätökseen.Lue lisää...

10.9.2014 Yle Uutiset / Yrjö Kokkonen

▲Alkuun


”Suomenlahden suojelussa ei poliittista jännitettä” (11.9.2014)

Suomi, Venäjä ja Viro ovat tutkineet Suomenlahden tilaa yhdessä. Teemavuoden huipentaa Suomenlahti-julistus, jonka maat antavat yhdessä. Julistus on tahdonilmaus, jossa ei ole sitovia velvoitteita. Lue lisää...

9.9.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Paula Liesmäki

▲Alkuun


Itämeren pääaltaan happitilanne parantunut, Suomenlahdella Suomen merialueen itäosan levämäärät 2000-luvun alhaisimmat (10.9.2014)

Itämeren pääaltaan etelä- ja keskiosan happitilanne on parantunut, mutta Suomenlahden avomeren syvien pohjien happitilanne on edelleen heikentynyt alkukesästä. Näin kertovat tutkimusalus Arandan havainnot elokuulta. Tutkimusalus Muikun havainnot Suomenlahdelta osoittavat Suomen merialueen itäosan levämäärien edelleen alentuneen. Lue lisää...

8.9.2014 SYKE, Tiedotteet

▲Alkuun


Nieriän emokalapyynti jatkuu Kuolimolla (10.9.2014)

Kuolimon kalastusalue on päättänyt jatkaa yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa 2013 aloitettua nieriän emokalapyyntiä tulevana syksynä. Lue lisää...

7.9.2014 Itä-Savo / Elina Keskitalo

▲Alkuun


Taimenen luonnonlisääntymistä on todettu toistamiseen Urpalanjoella (8.9.2014)

Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu merivaelluksen tekevä taimen on onnistunut lisääntymään nyt jo toistamiseen Urpalanjoen Suomen puoleisella alueella. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen Kaakon jokitalkkari -hankkeen yhteinen koekalastusryhmä suorittivat sähkökoekalastusta Muurikkalan padon alapuolella torstaina 4.9.2014. Saaliiksi saatiin kaksi joessa syntynyttä kesänvanhaa taimenen poikasta (90 mm ja 8 g, 78 mm ja 7 g). Edellisen vastaava löydös tehtiin vuonna 2012, jolloin se oli 30 – vuotisen tutkimushistorian ensimmäinen todiste merestä nousevien taimenten luontaisesta lisääntymisestä. Urpalanjoen taimenten on todettu olevan geneettisesti alkuperäiseen kantaan viittaavia. Taimenista otettiin tälläkin kertaa mittausten yhteydessä DNA – näyte, jonka jälkeen kalat laskettiin takaisin veteen sekä pyyntipaikkaan. Lue lisää...

5.9.2014 Kaakon jokitalkkari -hanke, Tiedote

▲Alkuun


Tuuli nostaa nikkeliä merenpohjasta veteen, suutareita ja muita kaloja koskevat tutkimukset jatkuvat (8.9.2014)

Veden nikkelipitoisuudet laskevat yhä Kokemäenjoessa ja suistossa, avomeren rannikolla tuulet liikuttavat nikkeliä. Lue lisää...

5.9.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Saimaannorpan suojelua arvioidaan (8.9.2014)

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma valmistuivat vuonna 2011. Strategia ja suunnitelma valmisteltiin ympäristöministeriön asettamassa laajapohjaisessa työryhmässä, jossa oli edustettuna norpansuojelun kannalta keskeiset tahot. Suojelun tavoitteena on, että norppakantaa kasvaa vakaasti ja kannan koko, rakenne ja esiintymisalue saavuttavat suotuisan suojelun tason. Välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Lue lisää...

4.9.2014 Etelä-Savon ELY-keskus

▲Alkuun


Uusia luonnonsuojelualueita Saimaan alueelle (8.9.2014)

Saimaan alueelle on perustettu 1.9. voimaan tulleella asetuksella yhdeksän uutta luonnonsuojelualuetta. Suojelualueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Niiden perustamisessa luonnonsuojelualueiksi on kyse näiden jo aiemmilla päätöksillä luonnonsuojelutarkoituksiin varattujen alueiden suojelun toimeenpanosta. Lue lisää...

3.9.2014 Etelä-Savon ELY-keskus

▲Alkuun


Ota kantaa kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon – aikaa 14.9. asti (8.9.2014)

Suomen ensimmäinen kulttuuriympäristöstrategia valmistui maaliskuussa, ja nyt toimenpiteet on tarkoitus viedä käytäntöön. Miten se tehdään parhaiten? Toimeenpanosuunnitelmaa valmisteleva työryhmä kerää palautetta työnsä tueksi Otakantaa.fi-palvelussa 14. syyskuuta asti. Lue lisää...

2.9.2014 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Ennätyskalojen perinteinen dokumentointi tahdotaan lopettaa (4.9.2014)

Tutkijoiden mielestä uhanalaisten kalalajien perinteisen suurkalarekistereihin pääsyyn tähtäävän kalastuksen tulee loppua. Kalojen dokumentoinnin tulisi perustua punnitsemisen sijasta kalojen pituuden mittaamiseen. Lue lisää...

2.9.2014 Erä / Olli Juntunen

▲Alkuun


Tavastkengän kylän järvi remontoidaan kalastuskuntoon (3.9.2014)

Pyhännän Kurkelanjärvestä ei ole noussut kalaa moneen vuoteen. Vesi on samentunut ja ympäristö rehevöitynyt muun muassa maatalouden ja vesivessojen vuoksi. Vuosia kestävillä kunnostustöillä järveen rakennetaan kosteikko. Lue lisää...

1.9.2014 Yle Oulu / Sini Kervinen

▲Alkuun


Uusi selvitys: Kansallispuisto- ja eräretket kampittavat stressin (2.9.2014)

Elinvoimaisuus ja onnellisuus kohenevat retkillä Suomen kansallispuistoihin ja muihin laadukkaisiin luontokohteisiin, osoittaa Metsähallituksen tänään julkaistu selvitys. Kävijöiden kokemia luontoilun psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä vaikutuksia ei ole ennen tutkittu Suomessa näin laajasti. Erityisesti ruuhkavuosi-ikäisten, naisten ja lasten hyvinvointi kasvaa luonnossa. Retkeilijä kokee saavansa yhdestä vierailusta kansallispuistoon hyvinvointia keskimäärin 208 euron arvosta. Lue lisää...

28.8.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Maatalouden vesistökuormitus kääntynyt laskuun (2.9.2014)

Tehdyt toimenpiteet alkavat vähitellen näkyä maatalouden vesistökuormituksessa. Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (mytvas) -raportin mukaan kokonaisfosforikuormitus laski tasaisesti ympäristötukikausilla. Kokonaistyppikuormitus kääntyi laskuun vasta viimeisellä ympäristötukikaudella. Lue lisää...

29.8.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Miina Rautiainen

▲Alkuun


Ympäristöväki kaipaa ranta-asukkaita Kitkajärven puhdistustalkoisiin (1.9.2014)

Kitkajärveä kuormittavat muun muassa maa- ja metsätalous. Ympäristökeskuksen mukaan Ruka ja Posion kirkonkylä eivät ole Kitkajärven suurimmat likaajat. Se toivookin järvenranta-asukkaita mukaan järvitalkoisiin. Lue lisää...

28.8.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Perämeren satamat yksissä kansissa – lopultakin (1.9.2014)

Suomen ja Ruotsin kolmivuotisen Boundless Bothnian Bay -hankkeen näkyvin aikaansaannos on uunituore Perämeren huviveneilijöiden perusteos, Perämeren kohdekirja. Kirjaan on koottu kaikki toistasataa Perämeren pohjukan satamaa Kokkolan ja Skellefteån välillä. Lue lisää...

28.8.2014 Yle Perämeri / Jari Vesa

▲Alkuun


Taimenen alamittaa ei lasketa pohjoissavolaisilla kalastusalueilla (1.9.2014)

Pohjois-Savossa on yhteensä 19 kalastusaluetta, joista lähes puolet haki poikkeuslupaa järvitaimenen alamitan laskemiseksi. Ely-keskus antoi kesäkuussa ensin viidelle kalastusalueelle kielteisen päätöksen, ja nyt myös loput neljä hakemusta on hylätty. Lue lisää...

26.8.2014 Yle Savo / Lilli Pukka

▲Alkuun


Vesistöhaitoista maksetaan korvauksia enää harvoin – "Kuka määrittelee hinnan, kun uusiakaan järviä ei tule?" (1.9.2014)

Esimerkiksi Kuopiossa turveyhtiön aiheuttamista vesistöhaitoista maksetaan korvauksia 40 euroa vuodelta, vaikka paikoin tummanruskea vesi on vähentänyt kalalajeja ja vaikeuttaa kalastajien työtä. Aluehallintoviraston mukaan vaatimukset eivät usein ylitä korvauskynnystä. Lue lisää...

25.8.2014 Yle Savo / Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Kalaa pulahtaa usein luvatta vieraisiin vesiin (1.9.2014)

Kun vedet ovat viilentyneet, kalaistutukset ovat päässeet uudelleen vauhtiin pohjalaisvesistöissä. Kaikki istutukset ovat luvanvaraisia. Lainkiertäjiä on kuitenkin paljon. Kalaa siirtyy luvatta etenkin louhoksille ja soramonttuihin. Lue lisää...

22.8.2014 Yle Pohjanmaa / Päivi Rautanen

▲Alkuun


Nuoret laittavat kutupaikkoja kuntoon – taimenelle apua kansainvälisestä työleiristä (1.9.2014)

Nuoret seitsemästä maasta kunnostavat parhaillaan vesistöjä Keski-Pohjanmaalla. Kutupaikkojen kunnostamisella halutaan saada taimen nousemaan pitkä matka mereltä alkuperäisille asuinalueilleen. Ulkomaisille nuorille tarjolla on rankkaa työtä: isoja kiviä, soran kantoa ja raivaamista. Lue lisää...

21.8.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Sari Vähäsarja

▲Alkuun


Merikarvian rysäkiista laukesi: Rysissä vain neljä taimenta (1.9.2014)

Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi keväällä kolmelle kalastajalle erikoisluvan isorysien käyttöön vähempiarvoisten kalojen pyytämiseen Merikarvianjoen suulla. Virkistyskalastajat pelkäsivät, että rysäkalastus heikentää joen kalakantaa. Lue lisää...

21.8.2014 Yle Satakunta / Lore Korpelainen

▲Alkuun


Kalankasvattajan kovat haasteet: kurja kesä, Venäjä ja Norja (1.9.2014)

Kotimaisella kalankasvatuksella on monta haastetta: kuuma kesä vei kaloja hengiltä, poikastuotanto on arvoitus ja Venäjän pakotteet ovat tuomassa norjalaisten dumppaamat lohet markkinoille. Pakotteiden lieventäminen ei tilannetta helpottanut. Lue lisää...

21.8.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Siika on noussut tänä vuonna ennätysmyöhään (22.8.2014)

Kukkolankoskella on siikaa on päästy lippoamaan vasta vajaan viikon ajan. Saalistakin on tullut kiitettävästi, parhaimmillaan yli 800 siikaa päivässä. Lue lisää...

20.8.2014 Yle Perämeri / Karoliina Haapakoski

▲Alkuun


Suomen luonnon päivänä yli 80 yleisötapahtumaa (22.8.2014)

Valtakunnallista Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 30.8.2014. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä vaikutus. Suomen luonnon päivänä järjestetään retkiä ja tapahtumia ympäri Suomea jokaiselle luonnosta kiinnostuneelle. Pääjuhlaa vietetään Suomen luontokeskus Haltiassa Nuuksiossa. Lue lisää...

20.8.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Suomalais-venäläinen rajavesistösopimus 50 vuotta (22.8.2014)

Suomen ja Venäjän välinen rajavesistökomissio pitää parhaillaan vuosikokoustaan Pietarissa. Raja-vesistöyhteistyö Suomen ja Venäjän kesken täyttää tänä vuonna viisikymmentä vuotta. Maiden välinen rajavesistösopimus allekirjoitettiin 24.4.1964. Yhteistyö kattaa maiden yhteiset 19 rajavesistöä ja kaikki vesitalouden alat vesivoimasta vesiensuojeluun ja kalatalouteen. Yhteistyöelimenä toimii yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio, joka kokoontuu vuosittain. Lue lisää...

20.8.2014 Maa- ja metsätalousministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Vesi puhtaaksi käytetyillä autonrenkailla (22.8.2014)

Käytetyille autonrenkaille etsitään kiivaasti uusia käyttökohteita. Renkaita on käytetty muun muassa kaatopaikkojen rakenteissa, mutta tiukentuvat määräykset pakottavat nyt etsimään muita käyttötapoja. Kiteellä rengasrouhetta testataan maatilan vesien puhdistuksessa. Lue lisää...

20.8.2014 Yle Savo / Pekka Niiranen

▲Alkuun


Miljoonia vuosia vanhalle lajille annetaan tekohengitystä (21.8.2014)

Jokihelmisimpukan eli raakun säilyttäminen Suomessa vaatii pikaisia toimenpiteitä. Joet ja purot vaativat kunnostusta ja simpukan isäntäkalojen kannat elvytystä. Lue lisää...

19.8.2014 Yle Kainuu / Kaisu Jansson

▲Alkuun


Maapallon varat loppuivat tältä vuodelta (21.8.2014)

Tänään tiistaina ihmiset ovat käyttäneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Huomisesta lähtien elämme siis velaksi. Ylikulutus kasvaa jatkuvasti: nyt kulutimme luonnonvarat jo pari viikkoa nopeammin kuin vuonna 2000. Lue lisää...

19.8.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


EU ennallistaa heikentyneitä luontotyyppejä (20.8.2014)

Tavoitteena olisi palauttaa 15 prosenttia luontotyypeistä luonnontilaan vuoteen 2020 mennessä. Luvussa ovat mukana myös lajien ja luontotyyppien suojelu, passiivinen ennallistaminen ja haitallisten vieraslajien leviämisen ehkäiseminen kaupunkialueilla. Lue lisää...

18.8.2014 Maaseudun Tulevaisuus / Tiina Heikkinen

▲Alkuun


Kalastajat kartoittavat Kymijoen pohjaa uuden tekniikan avulla – tiedot julkisiksi (20.8.2014)

Kotkassa kartoitetaan Kymijoen pohjan muotoja uudella tekniikalla. Pohjan muodot tallennetaan nettipalveluun, joka tekee niiden perusteella alueesta kartan kaikkien saataville. Kalastajat ovat tehneet karttoja Kaakkois-Suomessa jo muun muassa Saimaalta ja Kouvolan Vuohijärveltä. Lue lisää...

18.8.2014 Yle Kymenlaakso / Petri Lassheikki

▲Alkuun


Helle tappoi kaloja eri puolilla Suomea (19.8.2014)

Viranomaisille on tullut tavallista enemmän ilmoituksia hapenpuutteeseen kuolleista kaloista Kaloja on kuollut helteen aiheuttamaan happikatoon monissa vesistöissä eri puolilla maata. Viranomaisten mukaan happikato ja kalakuolemat ovat lämpimien kesien ilmiö. Kuluva kesä on ollut niille otollinen. Lue lisää...

17.8.2014 Helsingin Sanomat / Minna Pölkki

▲Alkuun


Saimaannorppakannan koossa ei havaittu muutoksia (18.8.2014)

Metsähallituksen luontopalvelut on analysoinut saimaannorppakannan nykytilan. Lumettoman talven vuoksi ei pesäaineistolla voitu arvioida talvikannan tarkkaa kokoa. Arviot syntyvyydestä, synnyttäjien määrästä ja kuolleisuudesta viittaavat siihen, että norppakannassa ei tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2013 aikana. Lue lisää...

16.8.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Ehdota Suomen parasta luontotekoa 2013–2014 (18.8.2014)

Nyt etsitään jälleen parasta luontotekoa Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Auta Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen kansallista komiteaa löytämään henkilö, yhteisö tai yritys, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta. Palkinto luovutetaan Helsingissä joulukuussa. Lue lisää...

15.8.2014 Ympäristöministeriö, Tiedotteet

▲Alkuun


Ely-keskus: Nikkelipäästö todennäköisesti myös kalakuolemien syy (18.8.2014)

Ely-keskuksen erikoisasiantuntija Harri Helminen pitää nikkelipäästön aiheuttamaa häiriötä suutareiden ioniaineenvaihdunnassa todennäköisenä syynä Kokemäenjoen kalakuolemiin. Lue lisää...

15.8.2014 Yle Satakunta / Jari Pelkonen

▲Alkuun


Luontokuvaaja: Suomen hienoin järvi pilattiin (18.8.2014)

Kotimaisten luontoelokuvantekijöiden mukaan suomalaisille luontoelokuville on tilausta meillä ja maailmalla. Metsän tarina palkittiin Kiinassa dokumenttielokuvafestivaalilla tällä viikolla sekä parhaan elokuvan että parhaan ohjauksen palkinnoilla. Metsän tarinan sisarelokuva Järven tarina saapuu elokuvateattereihin ensi vuonna. Lue lisää...

15.8.2014 Yle Uutiset / Jenni-Maarit Koponen

▲Alkuun


Longinoja kuhisee elämää – taimenen poikasia ennätysmäärin (18.8.2014)

Helsingin Longinojalta on jälleen tavattu ennätysmäärin purossa syntyneitä taimenen poikasia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sähkökoekalastuksissa on havaittu kalanpoikasia lähes yhtä paljon kuin viime vuonna, jolloin aikaisemmat ennätykset rikkoutuivat. Pitkään jatkuneet helteetkään eivät ole heikentäneet kalojen elinympäristöä Longinojalla. Lue lisää...

14.8.2014 Yle Helsinki / Tuomas Keränen

▲Alkuun


Kosteikko on tehokas ravinneimuri, rakentamiseen saa tukea (18.8.2014)

Vesistöjä suojelevien kosteikkojen perustaminen kiihtyy Etelä-Savossa. Koealoilla esimerkiksi typen ja fosforin vähennys on ollut kymmeniä prosentteja. Kosteikot vähentävät vesistöjen rehevöitymistä ja muodostavat edullisia elinympäristöjä monille eliölajeille. Lue lisää...

14.8.2014 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen

▲Alkuun


190 000 euron keruuallas: Siianpoikasille uusi komea uloskäynti Tuolpujärvelle (18.8.2014)

Sevettiin johtavan tien varressa Inarissa valetaan betonia ja paukutellaan vasaraa, kun Tuolpujärven kalalammikon rakenteita uusitaan. Syksyksi valmistuu uusi komea 190 000 euron keruuallas, josta yläpuolisessa järvessä kesän kasvatetut siianpoikaset johdetaan ulkomaailmaan. Lue lisää...

14.8.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Vapaa-ajankalastajien johto tapasi maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon (18.8.2014)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puheenjohtajat Markku Markkula ja Tuija Brax sekä hallituksen puheenjohtajat Jouko Ojanperä ja Stina Koivisto tapasivat 13.8.2014 uuden maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon. Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti kalastuslain uudistamisesta ja lohipolitiikasta. Lue lisää...

14.8.2014 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto: Valvontaa on tehostettava Saimaalla (18.8.2014)

Vain 20 prosenttia saimaannorpan kuuteista säilyy elossa lisääntymiskykyisiksi. Suurin osa kuuteista kuolee ensimmäisenä elinvuotenaan, ja vieroitusiän jälkeen suurin yksittäinen syy on kalanpyydyskuolleisuus. Kalastusvalvonta on nykyisellään tehotonta. Lue lisää...

14.8.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Kalojen alamitat useilla hukassa – myös kuollut alamittainen täytyy hävittää (15.8.2014)

Kiristynyt kalastuslaki vaatii muun muassa merkitsemään pyydykset paremmin. Alamittaisia kaloja veneeseen nostaneille on jouduttu tänä kesänä kirjoittamaan paljon sakkoja. Liian pieni kala pitää aina vapauttaa, jopa kuolleena. Lue lisää...

13.8.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen

▲Alkuun


Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa (15.8.2014)

Kaivosteollisuus ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen leikkaukset uhkaavat ympäristönsuojelua ja kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä. Järjestöt arvostelevat leikkauksia Kestävän kaivostoiminnan verkoston kannanotossa. Verkoston tavoite on parantaa kaivosalan käytäntöjä ja eri etutahojen vuoropuhelua Suomessa. Verkoston vetojuhtana on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Lue lisää...

13.8.2014 Yle Lappi / Tapani Leisti

▲Alkuun


Lapväärtin jokisuulla kuolleita meritaimenia (13.8.2014)

Isojoen-Lapväärtinjoen suulta Kristiinankaupungista löytyi viikonloppuna muutama kuollut meritaimen, joista on ilmoitettu ely-keskuksen kalatalousosastolle. Lue lisää...

11.8.2014 Pohjalainen / Jorma Havula

▲Alkuun


Ravinteiden puute on pitänyt järvivedet kirkkaina (13.8.2014)

Pirkanmaalla on kummasteltu erityisesti Tampereen eteläpuolelle sijaitseva Pyhäjärven harvinaisen kirkasta vettä. Ely-keskuksen mukaan levä tarvitsee kasvaakseen lämpimien vesien lisäksi ravinteita, jotka nyt ovat olleet kortilla. Lue lisää...

11.8.2014 Yle Tampere / Anne Savin

▲Alkuun


Kokemäenjoen kalakuolemat lohduton näky – video (13.8.2014)

Porin ympäristövirasto keräsi tänään näytteitä Kokemäenjoella kuolleista kaloista. Näytteiden kerääminen sujui nopeasti, sillä raatoja tuli vastaan jatkuvasti. Lue lisää...

11.8.2014 Yle Satakunta / Päivi Meritähti

▲Alkuun


Melontareitti kätkee varrelleen aarteen (12.8.2014)

Kesällä 2014 Kyrönjoen Koskihäjyjen melojien toimesta kartoitettu melontareitti on jo sinällään aarre kaikille melojille. Tervareitti kutsuu liikkumaan luontoon, josta voi löytyä myös se oikea aarre. Lue lisää...

10.8.2014 Yle Pohjanmaa / Jussi Mustikkamaa

▲Alkuun


Itämeren muoviroskan tutkiminen ottaa ensiaskeliaan (12.8.2014)

Suomalaiset meritutkijat ovat huolissaan Itämeren muoviroskan vaikutuksesta veden eliöihin. Suomen ympäristökeskus Syke suunnittelee parhaillaan tutkimusta, jossa simpukoista etsitään merkkejä muovista. Lue lisää...

10.8.2014 Ilkka, STT

▲Alkuun


Vetyperoksidi – uusi ase sinilevää vastaan? (11.8.2014)

Vetyperoksidin uskotaan tehoavan sinilevään muun eliöstön kärsimättä. Aineen tehoa kokeillaan parhaillaan Satakunnan Köyliössä Pyhäjärvi-instituutin koetilalla. Lue lisää...

8.8.2014 Yle Satakunta / Lore Korpelainen

▲Alkuun


Maanviljelijöitä halutaan mukaan vesistöjen suojeluun (11.8.2014)

Pro Agria Etelä-Suomen maisemasuunnittelija alkaa syksyllä markkinoida vesistöjen suojelua Orimattilan Artjärvellä ja Porvoonjoen valuma-alueella. Tarkoituksena on saada maanomistajia perustamaan valumavesiä suodattavia kosteikkoja. Lue lisää...

8.8.2014 Yle Lahti / Raisa Autio

▲Alkuun


Maailman vanhin ankerias on kuollut – "Se oli ainutlaatuinen" (11.8.2014)

Perimätiedon mukaan 8-vuotias Samuel Nilsson heitti ankeriaan kaivoon vuonna 1859. Ankeriaasta kehittyi Ruotsissa julkkis. Se esiintyi vuosikymmenien aikana niin lastenkirjassa, sanomalehdissä kuin televisiossakin. Lue lisää...

8.8.2014 Yle Uutiset / Paula Tapiola

▲Alkuun


Valtakunnallinen leväkatsaus 7.8.2014: Lounaisilla avomerialueilla edelleen sinilevälauttoja, rannikolla ja sisävesillä levätilanne rauhallisempi (11.8.2014)

Eteläisellä Saaristomerellä ja varsinaisen Itämeren pohjoisosassa viipyy edelleen laajoja sinilevälauttoja. Rannikkoalueilla sinilevien määrä on sen sijaan vähentynyt alle ajankohdan keskiarvon. Myös sisävesillä sinileviä on ajankohtaan nähden keskimääräistä vähemmän korkeista pintaveden lämpötiloista huolimatta. Järvillä on kuitenkin havaittu muutamia runsaita sinileväkukintoja. Lue lisää...

7.8.2014 SYKE

▲Alkuun


Jasper Pääkkönen perusti perhokalastusivut (11.8.2014)

Lappilaistakin kalastuskulttuuria räväkillä kommenteillaan myllertänyt näyttelijä Jasper Pääkkönen on perustanut perhokalastusharrastuksen ympärille keskittyvät verkkosivut. Lue lisää...

7.8.2014 Lapin Kansa

▲Alkuun


Viileät yöt toivat helpotuksen kalalaitoksille (8.8.2014)

Viilenevät yöt ovat helpottaneet tukalaa tilannetta kalankasvatuslaitoksilla, joissa liian lämmin vesi tappanut kaloja viime viikkoina. Tilanne ei kuitenkaan ole vieläkään täysin hallinnassa, sanovat kalankasvattajat. Lue lisää...

6.8.2014 Yle Keski-Suomi / Tenho Tornberg

▲Alkuun


Vapauta kala oikein veteen (8.8.2014)

Kaloja pyytävä joutuu uusien säädösten mukaan päästämään yhä isommat kalat takaisin veteen, kun alamittasäädökset ovat kiristyneet. Moni myös ihan omasta halustaan laskee saaliinsa takaisin veteen. Vapautus on kuitenkin turhaa, jos kala ei selviä koettelemuksesta. Kalan vapauttamisessa on niksinsä. Lue lisää...

6.8.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen

▲Alkuun


Kalat kassiin vai takaisin veteen – mitä mieltä olet vapauttamisesta? (8.8.2014)

Onko kalansaaliin vapauttaminen mielestäsi typerää vai merkki vastuullisuudesta? Osa vapaa-ajankalastajista on sitä mieltä, että pyydykseen tarttunut kala on syötävä ja sen vapauttaminen on tuhlausta. Miten koukussa pyristellyt kala pärjää enää vedessä? Lue lisää...

6.8.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen

▲Alkuun


Perämeri ei helteistä hetkahda (8.8.2014)

Helteet eivät vaikuta Perämeren veden laatuun. Uimavedet voivat olla lämpimiä, mutta Perämeren karuuden vuoksi leväkasvustot pysyvät aisoissa. Perämeren veden laatu on Itämeren parasta. Lue lisää...

6.8.2014 Yle Oulu / Tuomo Tokoi

▲Alkuun


Vastauksemme Saimaan kalastajien norppakapinaan (8.8.2014)

Ilta-Sanomien mukaan norppavesillä on käynnissä kapina. Myös MTV3 uutisoi, että Saimaan kalastajat ovat saaneet tarpeekseen luontojärjestöjen vaatimuksista saimaannorpan suojelemiseksi. Tässä vastauksemme muutamiin kalastajien väitteisiin. Lue lisää...

6.8.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Keskustelu saimaannorppavesien kalastusrajoituksista kuumentaa tunteita Saimaalla (7.8.2014)

150 Saimaan kalastajaa vaatii nykyisten kalastusrajoitusten säilyttämistä entisellään. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo (kok.) vaatii työryhmää selvittämään ovatko nykyiset suojeluasetukset riittäviä. Lue lisää...

5.8.2014 Yle Etelä-Savo / Elina Partio

▲Alkuun


WWF: Saimaannorppa voidaan parhaiten pelastaa yhteistyöllä (7.8.2014)

”Uhanalaisen saimaannorpan suojeluun löydetään parhaat keinot, kun niitä ovat miettimässä laajasti kaikki asiasta kiinnostuneet tahot. Keskustelua on käytävä tieteellisen tiedon pohjalta, ei tunnepitoisesti”, sanoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder Saimaan alueen kalastajien norppakokouksessa Savonlinnassa tiistaina. Lue lisää...

5.8.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Suomen Luonnonsuojeluliitto pelkää: Tuhat kaadettua harmaahyljettä olisi liikaa (7.8.2014)

Harmaahylkeen metsästys muuttui elokuun alussa kiintiömetsästykseksi. Koko maan kiintiöksi on asetettu 1 050 hyljettä. Lue lisää...

5.8.2014 Yle Turku / Esa Töykkälä

▲Alkuun


Luonnonsuojelun historiaa Suomessa – luvassa paloa ja valoa EU-varoin (5.8.2014)

Juuri käynnistyneessä valtakunnallisessa Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään historiaa: ensimmäistä kertaa Suomessa samassa hankkeessa hoidetaan valtion, yksityisten maanomistajien ja yritysten maita. Merenrantaniityillä, dyyneillä, harjuilla, nummilla ja muissa paahdeympäristöissä tehdään luonnonhoidollisia polttoja, raivataan puustoa, siirtoistutetaan uhanalaisia lajeja ja poistetaan vieraslajeja. Lue lisää...

4.8.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Niinistö: Kuusamon Juomasuo on mahdollisimman huono paikka kaivokselle (4.8.2014)

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei kannata kultakaivoksen rakentamista Kuusamon Juomasuolle. Hänestä kannattaa hyödyntää alueen muita vahvuuksia. Lue lisää...

1.8.2014 Yle Oulu / Tanja Hannus

▲Alkuun


Kuutteihin laitetut radiolähettimet voivat takerruttaa kuutin kalaverkkoon (4.8.2014)

Tänä vuonna verkkoihin on jäänyt seitsemän norppaa, joista kahdella on ollut lähetin. Lue lisää...

1.8.2014 Yle Etelä-Savo / Elina Partio

▲Alkuun


Moni järvi pelastuu vain kuntalaisten sinnikkyydellä (4.8.2014)

Monen järven pelastus on tulevaisuudessa aktiiviset asukkaat, kyläyhdistys tai muu talkooporukka. Ely-keskukset keskittyvät suurempiin hankkeisiin ja neuvontaan, eikä EU-tukia tipu entiseen malliin. Matalat ja rehevöityneet järvet saavat kasvaa kaislaa täysin rauhassa, ellei vapaaehtoista maksajaa ja innokasta vesistöaktiivia löydy. Lue lisää...

31.7.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Iina Kluukeri

▲Alkuun


Uudet opasvihkot innostavat lähtemään Suomen luontoon ja kalalle (4.8.2014)

Metsähallituksen ja Oulun Diakonissalaitoksen yhteistyönä laatimat tiiviit oppaat tekevät Suomen luonnossa liikkumista tutuksi etenkin Suomeen muualta muuttaneille ja Suomessa matkaileville. Kalastusopas on laadittu myös erityisryhmät huomioon ottaen. Englannin- ja suomenkielisiin oppaisiin on koottu perustietoa luonnossa liikkumisesta ja luontoharrastuksista, ja ne madaltavat kynnystä lähteä luontoon. Lue lisää...

31.7.2014 Luontoon.fi/Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Vesiensuojelu on metsätaloudessa tärkeällä sijalla (4.8.2014)

Metsätaloustoimenpiteiden seurauksena voi vesistöön huuhtoutua sekä ravinteita että kiintoainesta. Kuormitus voi nousta paikallisesti huomattavankin suureksi. Esimerkiksi juuri peratuista metsäojista kulkeutunut kiintoaine aiheuttaa toisinaan haittoja, jotka näkyvät selvästi varsinkin latvavesissä. Lue lisää...

30.7.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


RKTL: Kalakuolemat vähentävät kala- ja mätitoimituksia ensi vuonna (4.8.2014)

RKTL:n kalanviljelylaitoksella Tervossa on helteen takia kuollut jo niin paljon kirjolohia, että sen uskotaan vaikuttavan merkittävästi ensi vuoden kala- ja mätitoimituksiin. Laitokselta lähtee vuosittain parisataa toimitusta Suomeen ja ulkomaille. Lue lisää...

30.7.2014 Yle Savo / Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Kalat kuolevat kasvattamoilla käsiin – "Jokainen hellepäivä on liikaa" (31.7.2014)

Pitkään jatkuneet helteet ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita kalankasvattamoille. Lämpimässä vedessä happea on niukasti ja jos lämpötilaa ei saada laskettua kalat kuolevat. Lue lisää...

29.7.2014 Yle Keski-Suomi / Pauliina Tolvanen, Jenny Huttunen

▲Alkuun


Tilaisuus tekee kalastajastakin varkaan (31.7.2014)

Kalastuslakiuudistuksen siirtymävaihe on ohi ja toistuviin rikkeisiin puututaan nyt kovat piipussa. Suurimmat puutteet löytyvät alueilta, joissa kalastuksenvalvontaa suoritetaan harvakseltaan. Lue lisää...

29.7.2014 Yle Kainuu / Kaisu Jansson

▲Alkuun


Kuhan elinolot kohentuneet Kuortaneenjärvellä ((30.7.2014)

Kuha-aika on alkanut. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneenjärvi on tunnettu hyvästä kalakannastaan, ja järvellä tehdyt hoitotoimet ovat parantaneet arvokalojen elinoloja. Kokeneen kalamiehen vinkit kannattaa huomioida kalaan lähtiessä. Lue lisää...

28.7.2014 Yle Pohjanmaa / Riina Vuorela

▲Alkuun


Nuotanveto on katoavaa kansanperinnettä (30.7.2014)

Joutsassa, Suonteen kirkkaista vesistä nostetaan harrastajavoimin muikkua vielä perinteisellä tavalla. Nuotanveto Mankinsaaren selällä on vuosittainen tapahtuma, joka kerää ranta-asukkaat ja mökkiläiset yhteen. Lue lisää...

28.7.2014 Yle Keski-Suomi / Riikka Pennanen

▲Alkuun


Siikaa saa Kukkolankoskesta aina vain myöhemmin ((28.7.2014)

Kukkolankosken lippokrenkut ovat tyhjinä lippomiehistä. Siikaparvet eivät ole vielä liikkeellä. Liekö lämmin vesi pelotellut nousevat siiat syvemmille vesille odottamaan niille otollisempaa säätä. Lue lisää...

25.7.2014 Yle Perämeri / Matti Sunnari

▲Alkuun


Kalastajat arvostavat vaapuntekijän käsityötä ja kalavinkkejä (28.7.2014)

Ostotietoiset kalastajat arvostavat laadukkaita käsityötuotteita. Aloittelijat puolestaan kaipaavat vaappujen lisäksi asiantuntevia neuvoja. Lopulta koko perhe on koukussa, kun lasten into sytyttää vanhemmatkin kalastamaan. Lue lisää...

25.7.2014 Yle Kainuu / Mari Karjalainen

▲Alkuun


Urjalan Nuutajärven kalat kuolivat hapen puutteeseen (28.7.2014)

Urjalan Nuutajärven kalakuolemien syy oli kalojen hapenpuute, kertoo Pirkanmaan ely-keskus. Lue lisää...

25.7.2014 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Jääräpää kalamies ei laita pyydysmerkkiä kuntoon (28.7.2014)

Kalastusta valvotaan paraikaa tehostetusti Suomen järvillä. Lupien tarkastuksen ja pyydysmerkkien lisäksi valvojilla on syynissä alamittasääntöjen noudattaminen. Eniten huomautettavaa kesän aikana on ollut pyydyksissä, joita on merkitty väärin tai niistä on puuttunut vaadittavia tietoja. Lue lisää...

25.7.2014 Yle Lahti / Juha-Petri Koponen

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto kysyy: "Kuinka monta norppakuolemaa vielä tarvitaan, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo?" (28.7.2014)

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpoa (kok) osoittamaan, että maa- ja metsätalousministeriö pystyy suojelemaan äärimmäisen uhanalaista saimaannorppaa. Lue lisää...

25.7.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Suomenlahti.info kokoaa RKTL:n tutkimustietoa Suomenlahdesta (28.7.2014)

Kuinka paljon Suomenlahdella käy vapaa-ajankalastajia? Entä kuinka paljon ammattikalastajat saavat saalista Suomenlahdesta? Miten Suomenlahden norppa- ja hallikanta voivat? Muun muassa nämä asiat selviävät Suomenlahti.infosta. Suomenlahti 2014 -juhlavuoden kunniaksi RKTL avaa Suomenlahti.info -verkkopalvelun. Sivustolle on koottu tietoa ja tietoiskuja RKTL:n tutkimusaloista kuten kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta. Niihin on yhdistetty myös vastaavaa Virosta ja Venäjältä saatua tietoa. Lue lisää...

24.7.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


WWF:n asiantuntija: "Istutuksilla ei tueta ankeriaan säilymistä" (28.7.2014)

Suomen vesistöihin istutettiin alkuviikosta ankeriaita. Vesistöihin tuodut ankeriaat ovat peräisin vaeltavista kannoista, mikä on WWF:n asiantuntijan mukaan ongelmallista. Ankerias on erittäin uhanalainen laji, eikä se käytännössä pääse vaeltamaan lisääntymispaikoilleen Suomesta käsin. Lue lisää...

24.7.2014 Yle Savo / Lilli Pukka

▲Alkuun


Suomen suurin ankeriasarkku pelastaa kutukaloja turbiineilta (28.7.2014)

Ankeriasarkku on vanha pyyntiväline, jolla pelastetaan uhanalaista lajia. Kutukalat joutuvat ilman ihmisen apua voimaloiden turbiineihin. Lue lisää...

24.7.2014 Yle Lahti / Päivi Kuisma

▲Alkuun


Pienvenekanava mahdollistaisi Konnekosken entisöinnin (28.7.2014)

Jos Rautalammilla suunnitteilla oleva pienvenekanava toteutuu, on myös Konnekosken palauttaminen takaisin alkuperäiseen luonnontilaansa mahdollista. Entisöinti tekisi hyvää uhanalaiselle taimenelle. Lue lisää...

24.7.2014 Yle Savo / Lilli Pukka

▲Alkuun


Kalastajat vastarintaan norpansuojelun laajentamisen vuoksi (25.7.2014)

Saimaannorpan suojelutoimet ovat nostamassa kalastajia vastarintaan. Saimaan kalastusalueiden edustajia ja kaikkia alueen ammatti- kotitarve- ja vapaa-ajankalastajia kutsutaan nyt kansalaiskokoukseen vastustamaan norpan suojelutoimien laajentamista. Lue lisää...

23.7.2014 Yle Etelä-Savo / Paavo Koponen

▲Alkuun


WWF: Rajoituksia ja rangaistuksia tiukennettava norpan suojelemiseksi – ministeriön toimittava heti (25.7.2014)

Savonlinnan seudulta on löytynyt jälleen kuollut saimaannorpan kuutti. ”Jokainen järveen heitetty verkko on kuolemanpyydys. Kuinka monta vastaavaa synkkää uutista vielä tarvitaan, ennen kuin norppien surmaamiselle laitetaan piste?” WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder ihmettelee. Lue lisää...

23.7.2014 WWF Suomi, Uutiset ja tiedotteet

▲Alkuun


Järvet ja joet tummentuvat (25.7.2014)

Suometsien päätehakkuut pimentävät vesiä entisestään. Suomen vesistöt ovat iät ja ajat olleet ruskeankeltaisia tai ruskeanmustia, mutta parina viime vuosikymmenenä ne ovat entisestään tummuneet. Väri tulee pääasiassa veteen liuenneista orgaanisista aineista. Lue lisää...

8.7.2014 Tiede

▲Alkuun


Kalastajat kaipaavat korvauksia Kokemäenjoella (24.7.2014)

Epäilyt nikkelipäästön vaikutuksista kalakantaan ovat näkyneet Kokemäenjoesta pyydettyjen kalojen myynnissä. Vaikka uusimmat tutkimukset osoittavatkin, että kaloihin ei ole kertynyt metalleja, on vahinko jo osittain tapahtunut. Kalastajille tilanne on ollut vaikea. Lue lisää...

22.7.2014 Yle Satakunta / Päivi Meritähti

▲Alkuun


Luonnonmukaisia soita on enää harvassa: "Ekosysteemi on käytännössä tuhottu" (22.7.2014)

Esimerkiksi Pohjois-Savossa 75–85 prosenttia soista on jo ojitettu. Ely-keskukset etsivät nyt jäljellä olevia luonnonmukaisia soita suojeluohjelmaan. Erityisesti koskemattomia lähde- ja lettosoita on vaikea löytää. Lue lisää...

18.7.2014 Yle Savo / Kaisu Lötjönen

▲Alkuun


Enemmistö suomalaisista haluaa vähentää turpeen kaivuuta (22.7.2014)

Suomen luonnonsuojeluliiton Taloustutkimus Oy:llä teettämän gallupin mukaan 54 prosenttia suomalaisista vähentäisi turpeen kaivamista soista ympäristösyistä. Vain kolmannes (34 prosenttia) kansalaista oli asiasta eri mieltä. Lue lisää...

18.7.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Selkämeren silakkakannat ovat pudonneet kolmannekseen - tai sitten kasvaneet hieman (22.7.2014)

Helsingin yliopiston mukaan Selkämerellä on silakkaa enää kolmannes 80-luvun alun määristä. RKTL:n mukaan kannat ovat päinvastoin kasvaneet samassa ajassa. Helsingin yliopiston mukaan silakkaa saatetaan kalastaa liikaa ja vaarana on kannan romahtaminen. Lue lisää...

18.7.2014 Yle Helsinki / Eero Mäntymaa

▲Alkuun


Järven tarinan ohjaaja-tuottaja Marko Röhr kaipaa kirkkaita vesiä – "Turve ottaa järvissä ylivallan" (22.7.2014)

Suomen 186 000 järvestä Järven tarinaa voidaan kuvata kahdessakymmenessä. Muut vedet ovat liian tummia. Lue lisää...

16.7.2014 Yle Etelä-Savo / Riina Kasurinen

▲Alkuun


Kokemäenjokeen ei päässyt uraania – vuoto ylitti 70-luvunkin päästöt (21.7.2014)

Ely-keskuksen mukaan Kokemäenjokeen ei päässyt Norilsk Nickelin vuodossa uraania. Nikkeliä pääsi 66 tonnia ja kobolttia 1,3 tonnia. Lue lisää...

18.7.2014 Yle Satakunta / Antti Laakso

▲Alkuun


Pykäläviidakko rajoittaa kalan tuontia Norjasta (21.7.2014)

Turskan salakuljetus Norjasta Suomeen on jokakesäinen riesa, joka työllistää erityisesti Kivilompolon tullia. Harvempi tietää, että myöskään makean veden kalaa ei voi tuoda Suomeen Norjasta rajoittamattomasti. Tuontia ei rajoita Norja, vaan Suomen oma tuliaisia koskeva säännöstö. Lue lisää...

16.7.2014 Yle Lappi / Tapio Nykänen

▲Alkuun


Ultraäänikamera piirtää nyt videokuvaa Vantaanjoen taimenten taipaleesta (21.7.2014)

Kun jokea nousevien kalojen määrä on selvitetty, keväällä saatetaan tutkia koskessa alas laskevien poikasten määrä. Lue lisää...

15.7.2014 Yle Helsinki / Markus Kuokkanen

▲Alkuun


Museovirasto: Korkeakoskelta ei löytynyt yllätyksiä (21.7.2014)

Korkeakosken alue tutkittiin, jotta kalaportaan alle ei jäisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennelmia. Kalaportaan rakentamiselle ei uskota olevan esteitä. Lue lisää...

14.7.2014 Yle Kymenlaakso / Mika Moksu

▲Alkuun


Robottikala varmistaa, että Itämeren kalakanta voi hyvin (21.7.2014)

Robottikala polskii vielä vaijerin päässä Tallinnan teknillisen yliopiston koealtaassa. Kun tamperelaiset, virolaiset ja saksalaiset tutkijat saavat työnsä valmiiksi, ui se Itämereen laskeviin jokiin varmistamaan, että sen oikeat kaverit löytävät helposti Itämereen ja kalakanta säilyy. Lue lisää...

14.7.2014 Tampereen teknillinen yliopisto, Mediatiedotteet

▲Alkuun


Uusi kalastuslaki kirvoittaa keskustelua (21.7.2014)

Uudistetun kalastuslain erilaiset mitta- ja pyyntirajoitukset jakavat mielipiteitä puolesta ja vastaan. Ammatti- ja talouskalastajien ohella myös julkisuuden henkilöt haluavat tuoda näkökulmia keskusteluun. Lue lisää...

14.7.2014 Yle Uutiset / Leena Petman

▲Alkuun


Tutkija: Kuhan suojelua harkitaan (21.7.2014)

Helsingin yliopiston tutkija Kimmo Kahilaisen mukaan kalastuspolitiikassa on nähtävissä selvä linjamuutos kuhan suojelemiseksi. Lue lisää...

13.7.2014 MTV3

▲Alkuun


Ympäristöoikeuden professori: Koskiensuojelulain avaaminen ei tarkoita Kollajan rakentamista (21.7.2014)

Paikallisten asukkaiden mielipiteillä voi olla huomattavan suuri merkitys hankkeen etenemisen kannalta, professori Tapio Määttä arvioi. Eduskunnassa koskiensuojelulain avaaminen voi tarkoittaa perustuslain säätämisjärjestystä. Lue lisää...

10.7.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Uudet kutusoraikot takaavat meritaimenen lemmenpuuhat Vantaanjoella – katso video (11.7.2014)

Vantaanjoella on kunnostettu jo puoli hehtaaria kutusoraikkoa. Vuosien kunnostustyöt ovat tehonneet, sillä meritaimenten kutupuuhia näkee syksyisin useiden kymmenien kilometrien päässä sisämaassa. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Helsinki / Tuomas Keränen

▲Alkuun


Koillismaalaiset innostuneita luonnonsuojelusta (11.7.2014)

Koillismaan asukkaiden asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi kuin kymmenen vuotta sitten. Myös matkailu nähdään myönteisemmin ja sitä pidetään Koillismaan talouden tukipilarina. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Oulu / Tanja Hannus

▲Alkuun


Merrat täyttyvät pian saksiniekoista (11.7.2014)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi, että alkavan ravustuskauden saaliista tulee runsas. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Helsinki / Markus Kuokkanen

▲Alkuun


Vesistöhaittoja aiheuttavien happamien maiden ympäristövaikutuksia voidaan hillitä (11.7.2014)

Vaasan lähellä, Söderfjärdenillä tehtävässä tutkimuksessa happamien maiden ympäristöriskien vähentämisestä on saatu lupaavia tuloksia. Peltoaukealla käytetään säädettäviä salaojia ja vesien pumppausta maaperän vesitasapainon säilyttämiseksi. Tutkimuksen tulosten mukaan maaperän happamuus ei ole vielä muuttunut, mutta metallien huuhtoutuminen koealueelta on vähentynyt. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Pohjanmaa / Hannu Puikkonen

▲Alkuun


Herrojen kalakeitaasta kuoriutui suosittu koskikalastuspaikka (10.7.2014)

Keskisuomalainen Konneveden kunta osti pari vuotta sitten yksityisomistuksessa olleen koskireitin. Presidentti Kekkosen ja muiden herrojen kalakeitaita on parin vuoden aikana kunnostettu jokamiehen tarpeisiin: koskireitin varrelle on noussut laavuja ja nuotiopaikkoja. Lue lisää...

8.7.2014 Yle Keski-Suomi / Jussi Lindroos, Pauliina Tolvanen

▲Alkuun


Luvattomia pyydyksiä vieläkin saimaannorppavesillä (9.7.2014)

Metsähallituksen kalastuksenvalvojat ja erätarkastajat valvoivat kalastusta uhanalaisen saimaannorpan pesimäalueilla jäiden lähdöstä saakka kesäkuun loppuun. Lue lisää...

7.7.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Suomelle uusi kalalaji valkoevätörö löytyi Saimaan kanavalta (9.7.2014)

Saimaan kanavalta on saatu vieraskalalaji valkoevätörö (Romanogobio albipinnatus), jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Mustaanmereen ja Kaspianmereen laskevista joista kotoisin oleva valkoevätörö on pohjalla elävä särkikala, joka pienen kokonsa takia harvoin jää normaaleihin kalanpyydyksiin. Kalataloudellista merkitystä valkoevätöröllä tuskin tulee olemaan, ja sen mahdollisista vaikutuksista ravintoverkkoon tiedetään vasta myöhemmin. Lue lisää...

7.7.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Näivettynyt Kynäsjoki muuttui talkoilla eloisaksi virraksi (8.7.2014)

Pomarkussa virtaava Kynäsjoki muuttui pusikoituneesta joesta kalastajien suosikkikohteeksi. Pomarkkulaiselle Reijo Viljaselle se oli lempipaikka jo lapsena. Lue lisää...

6.7.2014 Yle Satakunta / Lore Korpelainen

▲Alkuun


Suomen pisimmän retkisoudun juhlavuosi houkuttelee soutajia (7.7.2014)

Suomen pisin retkisoutu soudetaan tänä kesänä jo 30. kerran. Heinäkuun lopulla järjestettävään Karelia-Soutuun odotetaan osallistuvan reilut 1000 soutajaa, mikä on hieman viime vuotta enemmän. Parhaana vuonna 90-luvulla osallistujia oli jopa yli 2600. Lue lisää...

4.7.2014 Yle Pohjois-Karjala / Sari Jormanainen

▲Alkuun


Suomi-neidon lanteita halutaan suojella (7.7.2014)

Suomenselkä ja Maanselkä luovat maan keskelle yhteyden aina Satakunnan rannikkoseudulta Venäjän puolen ikimetsiin. Suomi-neidon lanteille muodostuvaa aluetta eivät katkaise suuret vesistöt, peltoalueet tai kaupungit. Monelle lajille metsäväylä on tärkeä reservaatti, minkä takia Suomen luonnonsuojeluliitto on käynnistänyt mittavan suojeluhankkeen alueen turvaamiseksi. Lue lisää...

3.7.2014 Yle Keski-Suomi / Jenny Huttunen

▲Alkuun


Suomen luontoa juhlitaan jälleen elokuussa (7.7.2014)

Maamme ainutlaatuista luontoa juhlitaan toisena vuonna peräkkäin, kun Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 30.8.2014. Päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä vaikutus. Suomen luonnon päivänä järjestetään retkiä ja tapahtumia ympäri Suomea jokaiselle luonnosta kiinnostuneelle. Koululaisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua päivän viettoon päivää edeltävällä viikolla. Lue lisää...

3.7.2014 Suomen ympäristökeskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kamppailu Iijoesta (7.7.2014)

Kollaja-hanke ja koskiensuojelulaki ovat kuumaa vettä tämänkesäisessä Iijokisoudussa. Iijoen suojelijat, iijokisoutajat ja vesivoimayhtiö Pohjolan Voima käyvät kovaa kamppailua valtavirrasta. Lobbausta käydään kaikilla rintamilla ja kaikki keinot näyttävät olevan sallittuja näinä päivinä. Lue lisää...

2.7.2014 Koillissanomat

▲Alkuun


Minne katosi meriharjus? Facebookin etsintäkuulutus tuotti tulosta alle viikossa (3.7.2014)

Tutkijat ovat valjastaneet sosiaalisen median lähes sukupuuttoon kuolleen meriharjuksen pelastamiseksi. Facebookin etsintäkuulutus on osa harjuksen pelastusoperaatiota. Nyt selvitetään, miksi harjus on lähes tyystin hävinnyt Pohjanlahden rannikolta. Havaintoja on saatu jo muutamia. Lue lisää...

1.7.2014 Yle Keski-Pohjanmaa / Iina Kluukeri

▲Alkuun


Vanhaa tervareittiä tutkitaan melomalla (3.7.2014)

Ähtävänjoen vanhaa tervareittiä kartoitetaan kesän aikana melontareitiksi. Koskien ja esteiden lisäksi reitin varrelta etsitään erilaisia nähtävyyksiä. Hiukan yllättäen myös Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta löytyy mielenkiintoisia paikkoja melojille. Lue lisää...

1.7.2014 Yle Pohjanmaa / Jussi Mustikkamaa, Mirva Korpela

▲Alkuun


Taimenen kalastajat iloitsevat Nurmijoella (3.7.2014)

Sonkajärven Nurmijoen taimentoimikunnan puheenjohtaja Juhani Ruotsalainen iloitsee, että Nurmijoen reitille saatiin lupa poiketa uudesta kalastusasetuksesta. Jyrkänkosken ja Koirakosken välillä taimenen alamitaksi saatiin 40 senttiä, jos sen rasvaevä on leikattu. Lue lisää...

1.7.2014 Savon Sanomat / Jaana Martikainen

▲Alkuun


Norppa ui toistasataa kilometriä Iijoen puolesta – video (2.7.2014)

– Uinti on tahtotila ja niin myös Iijoen suojelu, sanoo Iijokisoutuun uimalla osallistuva Juha "Norppa" Taskinen. Lue lisää...

30.6.2014 Yle Oulu / Ensio Karjalainen

▲Alkuun


Viljellyn ruokakalan tuotanto kasvoi (2.7.2014)

Suomessa kasvatettiin vuonna 2013 yhteensä noin 13,6 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Määrä on noin miljoona kiloa suurempi kuin vuonna 2012. Viljellyn ruokakalatuotannon arvo oli huomattavasti edellisvuotta suurempi. Lue lisää...

30.6.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tiedotteet

▲Alkuun


Syke: Suomen aluevesillä noin sata ongelmahylkyä (2.7.2014)

Suomen ympäristökeskuksen mukaan on todennäköistä, että hylyt saattavat alkaa vuotaa jossain vaiheessa. Lue lisää...

30.6.2014 Yle Helsinki / Matti Konttinen

▲Alkuun


◄Vanhemmat