New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta

Hailuodon liikenneyhteyden ja Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistohankkeen Natura-arvioinnit on täydennetty (30.12.2011)

Hailuodon liikenneyhteyden ja Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) saatiin päätökseen syksyllä 2010. YVA-menettelyn kanssa samaan aikaan arvioitiin hankkeiden vaikutukset Natura-alueisiin. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue antoi lausunnon tuulipuiston Natura-arvioinnista joulukuussa 2010 ja ympäristöministeriö antoi lausunnon liikenneyhteyden Natura-arvioinnista tammikuussa 2011. Lausuntojen mukaan hankkeiden vaikutuksia Natura-alueisiin ei oltu tutkittu riittävän perusteellisesti. Lue lisää...

28.12.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Tervan tien karttaesite valmistunut (30.12.2011)

Kartasta saa yhteystiedot muun muassa Tervan tien käyntikohteista sekä ohjelma- ja majoituspalveluista. Tervan tie Kuhmosta Ouluun on uusin Suomen virallisista matkailuteistä. Lue lisää...

28.12.2011 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


Liminganlahden lintutorni kaatui myrskyssä (30.12.2011)

Talvimyrsky kaatoi lähes kymmenen metriä korkean Virkkulan lintutornin tiistaina puolenpäivän aikaan. Reilut kaksikymmentä vuotta vanha torni on ollut tärkein lintujen tarkkailupaikka Liminganlahden luontokeskuksen läheisyydessä. Lue lisää...

28.12.2011 Kaleva

▲Alkuun


Perämeren jäät vähimmillään vuosikymmeniin (29.12.2011)

Perämeren jäätilanne on tällä hetkellä todella poikkeuksellinen. Jäitä ei ole käytännössä ollenkaan edes Perämeren pohjukassa. Sula meri helpottaa kauppamerenkulkua, mutta estää matkailujäänmurtaja Sammon risteilyt. Lue lisää...

27.12.2011 Yle

▲Alkuun


Myrsky katkoo sähköjä ja vesi nousee tielle (29.12.2011)

Myrskyksi noussut tuuli katkoo sähköjä Pohjois-Pohjanmaalla. Puolen päivän aikaan muun muassa Vattenfallin asiakkaista yli 10 000 oli ilman sähköä. Myrskytuulen nostattama tulvavesi nousi tielle Oulunsalossa. Raaheen on perustettu myrskytuhojen vuoksi johtokeskus. Lue lisää...

27.12.2011 Yle

▲Alkuun


Vesistöjen jäät ovat hyvin heikkoja (27.12.2011)

Suurimmassa osassa järviä ja jokia jäätä on vain ohuelti tai ei lainkaan. Oulujärven selällä on laajoilla alueilla sulia kohtia. Tiistain 20.12. mittausten mukaan Pesiöjärvessä on vain 12 sentin jää. Kuhmon Lammasjärvessä ei ollut mittauspäivänä lainkaan jäätä. Lue lisää...

23.12.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaara joutuu selvittämään lisää (23.12.2011)

Talvivaaran kaivosyhtiön ympäristöluvan päivitys tarvitsee jälleen lisäselvityksiä. Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen on pyytänyt kaivosyhtiötä selvittämään tammikuun loppuun mennessä yli 50 epäselvää asiaa. Lue lisää...

21.12.2011 Yle

▲Alkuun


Oulujoen vesistön säännöstelyä seurataan ja kehitetään voimayhtiöiden ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä (21.12.2011)

"Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä - seurannan tulokset vuosina 1999–2009" -raportti on julkaistu. Raportin on toimittanut Susanna Immonen, Fortum Power and Heat Oy. Lue lisää...

21.12.2011 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaarasta tulee uraanissakin ennakkotapaus (21.12.2011)

Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi (vihr.) ei tyydy työ- ja elinkeinoministeriön selvitykseen Talvivaaran uraaniin liittyvästä kantelusta.

Hassi on jättänyt oikeuskanslerille oman vastineensa Temmin selvitykseen, jossa ministeriö puolestaan leimasi Hassin ensimmäisen kantelun aiheettomaksi.

– Suomessa avataan jatkuvasti uusia kaivoksia. Uraania on monessa paikassa malmin seassa. Talvivaara onkin ennakkotapaus, jossa uudentyyppinen kaivosprosessi voidaan ottaa käyttöön hakijan oman ilmoituksen perusteella, Hassi ihmetteli tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessaan. Lue lisää...

21.12.2011 Tekniikka ja talous /Helena Raunio

▲Alkuun


Sotkamo Silver Oy:n Taivaljärven kaivoshanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (21.12.2011)

Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen, jonka mukaan Sotkamo Silver Oy:n Taivaljärven kaivoshankkeesta Sotkamossa ei aiheudu sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, että siihen olisi sovellettava harkinnanvaraista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lue lisää...

20.12.2011 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Kallioselän kämpän kunnostukseen Jommalta 150 000 euroa (21.12.2011)

Muhoksen kunnalla on suunnitelma kunnostaa omistamansa Kallioselän kämppä ja sen lisärakennukset. Päivärinteeltä seitsemisen kilometriä pohjoiseen sijaitseva entinen metsäkämppä sai tiistaina JoMMa Ry:ltä 150 000 euron suuruisen avustuksen kunnostustöihin. Avustussumma kattaa kaikkien suunniteltujen töiden kustannukset. Lue lisää...

20.12.2011 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Metsähallitus ei saa hakata Hossassa miten tahtoo (19.12.2011)

Ympäristöviranomainen vaatii, että Metsähallitus tekee lisää maastoselvityksiä ennen kuin se hakkaa metsää Natura-alueella Suomusssalmen Hossassa. Osa hakattavaksi suunnitellusta metsästä on Natura-suojeluohjelmassa määriteltyä boreaalista luontoa, kertoo biologi Maarit Vainio Kainuun ELY-keskuksesta. Lue lisää...

16.12.2011 Yle

▲Alkuun


Suppo täyttää Merikosken uoman (17.12.2011)

Lumi- ja jääsuppo täyttää Oulun Merikosken voimalaitoksen yläosan Oulujoella. Mitään erityisempää vaaraa hurjannäköisestä suposta ei Oulun Energian mukaan kuitenkaan ole. Lue lisää...

15.12.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran vesistövaikutuksia seurataan jatkossa entistä laajemmin myös Pohjois-Savossa (17.12.2011)

Pohjois-Savon ja Kainuun ELY-keskukset sekä Talvivaara Oyj ovat sopineet Talvivaaran kaivoksen vesistövaikutusten seurannan laajentamisesta Pohjois-Savon maakunnan alueella. Laakajärvessä ryhdytään vedenlaadun lisäksi tarkkailemaan muun muassa pohjaeläinyhteisöjen tilaa. Kiltuanjärvi, joka on ollut tarkkailussa mukana koeluonteisesti, otetaan pysyvään ohjelmaan. Tarkkailun laajentamisesta Nurmijoen reitin alempiin osiin päätetään tammikuussa, jolloin käytettävissä on mallinnus Talvivaaran jätevesien leviämisestä ja vaikutuksista. Lue lisää...

15.12.2011 Yle

▲Alkuun


Harvinaisuus vie kalabongarin halki Suomen (16.12.2011)

Kalabongarit ovat lintuihin erikoistuneita kollegoitaan tuntemattomampi ryhmä. Suomessa on kuitenkin jo vuosikymmenten ajan järjestetty erilaisia kalantunnistuskilpailuja. Lue lisää...

14.12.2011 Yle

▲Alkuun


Ympäristöministeri Niinistö: Talvivaaran kaivoksen päästöjä seurataan tehostetusti (14.12.2011)

Ympäristöministeri Ville Niinistö on tyytyväinen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) selvitykseen Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista. Talvivaaran kaivoksen päästöt vesistöihin ovat jo vähentyneet, joskaan eivät riittävästi. Kainuun ELY-keskus seuraa erityisesti vesistöihin kohdistuvia päästöjä tehostetusti. Lue lisää...

13.12.2011 Ympäristöministeriö

▲Alkuun


Talvivaara elvyttää suolaantuneen Salmisen järven (14.12.2011)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen jätevesistä suolaantuneen Salmisen veden vaihto voidaan tehdä nopeasti, jos vaihdon katsotaan olevan tarpeellinen. Seitsemän hehtaarin kokoinen Salmisen järvi sijaitsee aivan kaivosalueen vieressä. Se kuuluu Oulujoen vesistön latvajärviin. Lue lisää...

12.12.2011 Kaleva/Pekka Hakkarainen

▲Alkuun


Sotkamon kunta haluaa Taivaljärvelle YVA:n (12.12.2011)

Sotkamon kunnan mielestä Taivaljärven hopeakaivos tarvitsee ympäristövaikutusten arvioinnin. YVA-menettely ei ole Taivaljärven hopeakaivokselle lain mukaan pakollinen vuosittaisten louhintamäärien pienuuden takia. Lue lisää...

9.12.2011 Yle

▲Alkuun


Kalatalouden alueellisen edistämisen avustukset vuodelle 2012 ovat haettavissa (9.12.2011)

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2012 ovat haettavissa 15.12.2011–31.1.2012 klo 16.15. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista. Lue lisää...

9.12.2011 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Hailuodon matkailuun tarvitaan lisää panostusta (9.12.2011)

Hailuodon kunta hakee aktiivisesti uusia matkailijoita saareen. Hailuodon matkailuelinkeinon kehittämishanke kokoaa uuden matkailuyhdistyksen perustamisella ja yhteismarkkinoinnilla luodon matkailutoimijat yhteen. Ammattimainen ote tähtää kotimaisen matkailijoiden saamiseen Hailuotoon kansainvälisiä vierailijoita unohtamatta. Lue lisää...

7.12.2011 Yle

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus: Talvivaara pilannut pahoin neljää järveä (9.12.2011)

Neljän järven vesi on pilaantunut sen verran pahoin, ettei niiden vettä suositella edes löylyvedeksi. Kaksi muuta järveä on likaantunut lievästi. Keskus kuitenkin katsoo, ettei kaivoksen toimintaa ole syytä keskeyttää. Haitta voidaan poistaa tai päästöjen vaikutuksia lieventää muulla tavoin. Lue lisää...

7.12.2011 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


Vuoden retkeilykohteeseen suunnitellaan hakkuita (5.12.2011)

Metsähallitus suunnittelee parturoivansa vuoden retkeilykohteeksi valitussa Suomussalmen Hossassa noin 100 hehtaarin alueelta puustoa. Paikoin on suunniteltu myös aukkohakkuita. Luontoliitto ja Hossan matkailuyrittäjät ovat asiasta näreissään. Tällä hetkellä suurin kiista on siitä, onko Metsähallituksella olemassa alueelle lainmukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Lue lisää...

2.12.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran uraanilupahakemus nähtävänä (5.12.2011)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen lupahakemus uraanin talteenottolaitoksen perustamiseksi on kuulutettu julki. Lisäksi kaivos hakee lupaa tuoda muualta uraanin raaka-ainetta ja jatkokäsittellä sitä alueellaan. Muistutukset lupahakemukseen on jätettävä tammikuun 20. päivään mennessä. Lue lisää...

2.12.2011 Yle

▲Alkuun


Kalatalosta lisäpotkua Taivalkosken kalatalouteen (2.12.2011)

Kuusamon kalatalon uskotaan vauhdittavan myös Taivalkosken kalataloutta ja kalamarkkinoita.

– Ehkäpä mekin saamme särjelle, muikulle, siialle ja ahvenelle kalatalon myötä paremmat markkinat ja varsinkin särjelle, jota on tuhottomasti Tyräjärvessä. Pitää vain saada toimijoita, pyytäjiä ja perkaajia, pohdiskelee Antero Lohilahti, Jokijärven kalastuskunnan puheenjohtaja. Lue lisää...

1.12.2011 Koillissanomat / Pekka Väisänen

▲Alkuun


Ympäristösihteeri selvittää voiko Hossan hakkuisiin puuttua (2.12.2011)

Hossan retkeilyalueen leimikkoon tiistaina tutustunut Suomussalmen kunnan ympäristösihteeri Jukka Korhonen aikoo selvittää, löytyykö menetelmää, jolla Metsähallituksen suunnittelemiin hakkuisiin retkeilyalueella voisi puuttua. Lue lisää...

1.12.2011 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Mieslahden kaivoshankkeesta lähes 50 huomautusta (1.12.2011)

Mieslahden kaivoshankkeesta toimitettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon määräaikaan mennessä 40 muistutusta ja kuusi lausuntoa. Joukossa oli niin yhdistysten kuin yksityishenkilöiden kirjelmiä. Viesti oli sama: Mondo Mineralsin kaivoksen mahdolliset ympäristövaikutukset huolestuttavat Lue lisää...

29.11.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vapo Oy:n Ahosuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (29.11.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset on tunnistettu. Arviointiselostuksessa on esitettävä lisäselvityksiä ja täsmennyksiä, jotta hankkeen ympäristövaikutuksista voidaan saada kattavat arviot Lue lisää...

28.11.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaran kaivos haisee matkailuyrittäjän bisnesnenään (29.11.2011)

"Nyrkkiä pöytään ja huuto kuulumaan korvesta!" , vaatii vuokattilainen yrittäjä Markku Laanti. Hänen mielestään Sotkamon kunta ja Vuokatin Matkailukeskus eivät puhu Talvivaaran nikkelikaivoksen matkailulle aiheuttamasta uhasta oikeissa paikoissa ja riittävästi. Lue lisää...

29.11.2011 Yle

▲Alkuun


Fortum vaatii Talvivaaralta korvauksia Oulujoen vedestä (29.11.2011)

Energiayhtiö Fortum vaatii Talvivaaran kaivosyhtiöltä korvauksia Oulujoen vesivoimasta. Fortumin mukaan sen Oulujoen voimalaitosten tappio voi nousta satoihin tuhansiin euroihin vuodessa kaivoksen vedenkäytön vuoksi. Talvivaara kiistää vaatimukset. Asiaa puidaan paraillaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Lue lisää...

29.11.2011 Yle

▲Alkuun


Viinivaaran suojelijat löysivät lisää ristiriitoja (29.11.2011)

Viinivaaran pohjanvedenottoa vastustavat aktivistit ovat täydentäneet Vaasan hallinto-oikeuteen jätettyä valitustaan Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (RKTL) kalastoselvityksellä. Lue lisää...

26.11.2011 Kaleva/Liisa Laine

▲Alkuun


Paltamo näyttää vihreää Mondolle: 5–3 (25.11.2011)

Paltamon kunnanhallitus puoltaa äänestyspäätöksellä Mondo Mineralsin Mieslahteen suunnittelemaa talkkikaivosta. Kunnanhallitus käsitteli tiistai-iltana Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lähtevää lausuntoaan Mieslahteen suunnitteilla olevasta kaivoshankkeesta. Mondo Minerals hakee avilta lupaa talkkimalmikaivokselle 92 hehtaarin kokoisella kaivospiirin alueella Lue lisää...

23.11.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kuusamon Valtavaaralle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma (23.11.2011)

Metsähallitus aloittaa hoito- ja käyttösuunnittelun Valtavaaran–Pyhävaaran ja Särkiperän–Löyhkösen–Antinvaaran Natura 2000 -alueilla. Yleissuunnitelma linjaa kohdealueiden käytön ja toiminnan suuntaa sekä ohjaa virkistyskäyttöä ja luonnon suojelua. Keskeisiä teemoja alueilla ovat monimuotoisten luontoarvojen turvaaminen, retkeilyreittien ja virkistysmahdollisuuksien ylläpito, metsästyksen ja kalastuksen harjoittaminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen. Lue lisää...

22.11.2011 Metsähallitus

▲Alkuun


Talvivaaralle Luonto-Liiton Siilin piikki (23.11.2011)

Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinnon saavat tänä vuonna Talvivaaran kaivos ja kemianalan yritys Yara. Siilin piikki -palkinto myönnetään vuosittain ympäristön kannalta arveluttavista puheista tai teoista. Lue lisää...

21.11.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Ympäristöministeriö pyytää Kainuun ELY-keskukselta selvitystä Talvivaaran kaivoksen valvontatoimista (21.11.2011)

Ympäristöministeriö on tänään 18. marraskuuta lähettänyt Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöviranomaiselle selvityspyynnön Talvivaaran Kaivososakeyhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden suhteesta ympäristönsuojelulain ja ympäristöluvan asettamiin vaatimuksiin valvonnan näkökulmasta. Lue lisää...

18.11.2011 Yle

▲Alkuun


Paltamo haluaa lisää ehtoja Mieslahden kaivokselle (21.11.2011)

Paltamon kunnanhallitus on asettamassa lisää ehtoja Mieslahden kaivoksen ympäristölupaan. Kunnan johto ei antaisi aloituslupaa Mondo Mineralsille kaivostoimintaan ennen kuin kaikki lupa-asiat ovat kunnossa. Myös kaivoksen toiminta-aikaan halutaan tarkennuksia. Lue lisää...

18.11.2011 Yle

▲Alkuun


Kerro meille: Tarvitaanko Ouluun kansallispuisto? (19.11.2011)

Pääkaupunkiseudulla on kaksi kansallispuistoa, Nuuksio ja Sipoonkorpi. Uuden Oulun asukasluku on ylittämässä muutaman vuoden sisällä 200 000 ja pinta-ala lähentelee 3 900:aa neliökilometriä, mistä Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteenlaskettu pinta-ala ei ole puoliakaan. Tähän nähden metsäluontoa on Oulussa suojeltu vähän, kirjoittaa Oulun kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Veikko Ervasti (vihr.) Kalevan Sunnuntai-liitteen puheenvuorossaan. Lue lisää...

17.11.2011 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaara: Mangaanipäästöt vähentyneet 80 prosenttia (19.11.2011)

Talvivaaran kaivososakeyhtiö aikoo jatkaa systemaattisesti ympäristöongelmiensa korjaamista. Yhtiön mukaan syksystä 2010 lähtien, välittömästi ennakoitua suurempien sulfaatti- ja mangaanipäästöjen ilmenemisen jälkeen, Talvivaara on korjannut tilannetta yhdessä valvovan viranomaisen kanssa. Lue lisää...

17.11.2011 Kainuun Sanomat / Jukka Keränen

▲Alkuun


Talvivaara kuohuttaa koko Kainuuta (19.11.2011)

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla Kainuun tulevaisuuden sampo, mutta mitä pidempään kaivos on toiminut, sitä ilmeisimmiksi ovat käyneet myös haitat. Lähiseudun kylät ovat kärsineet alusta alkaen pöly- ja hajuhaitoista, mutta varsinaisen saastehyökkäyksen kohteeksi ovat joutuneet vesistöt. Lue lisää...

17.11.2011 Pohjolan Työ /Auvo Veteläinen

▲Alkuun


Talvivaara vakuuttaa: Päästöt ovat hallinnassa (18.11.2011)

Talvivaaran kaivosyhtiö vakuuttaa saaneensa jätevesipäästöt hallintaan Sotkamon nikkelikaivoksella. Yhtiö kertoo saaneensa leikattua mangaani- ja sulfaattipäästöjä kymmenillä prosenteilla tämän vuoden aikana. Yhtiö korostaa aloittaneensa päästöjä vähentävät toimet heti, kun ympäristöongelmat havaittiin vuosi sitten. Lue lisää...

17.11.2011 Yle

▲Alkuun


Runsaat sateet nostaneet järvien vesiä (17.11.2001)

Tavallista runsaammat sateet ovat nostaneet vedenpintoja Kainuussa. Oulujärven pinta on tällä hetkellä noin 30 senttimetriä ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Suomussalmen Vuokkijärven pinta on noin puoli metriä normaalia korkeammalla. Lue lisää...

17.11.2011 Yle

▲Alkuun


Jokihelmisimpukan ihmeellinen elämä (17.11.2001)

Raakku eli jokihelmisimpukka rauhoitettiin jo vuonna 1955 -ensimmäisenä nilviäisenä Suomessa. Lajin tilanne ei ole kuitenkaan kohentunut. Kymmenen vuotta sitten jokihelmisimpukka arvioitiin vaarantuneeksi lajiksi ja vuonna 2010 julkaistussa uudessa Suomen lajien punaisessa kirjassa jo erittäin uhanalaiseksi. Lue lisää...

17.11.2011 Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Varjakka pyrkii veneretkeilijän etapiksi (17.11.2001)

Varjakan satama saa uuden ilmeen kun uutta yleissuunnitelmaa aletaan toteuttaa vuoden 2012 syksyllä. Maanantaina Oulunsalon kunnanvaltuusto hyväksyi Varjakan sataman yleissuunnitelman, joka lisää venepaikkoja ja oheispalveluja. Lue lisää...

16.11.2011 Yle

▲Alkuun


Ville Niinistöltä tiukat terveiset Talvivaaraa valvovalle viranomaiselle (16.11.2011)

Ympäristöministeri Ville Niinistö vaatii tiukkaa ympäristövalvontaa Talvivaaran kaivokselle. Ministerin mielestä Suomessa toimivien kaivosten on oltava kansallisesti hyödyllisiä. Ympäristöhaitat on saatava kuriin. Lue lisää...

15.11.2011 Yle

▲Alkuun


Niinistö: Talvivaara voidaan sulkea, jos päästöt eivät vähene (16.11.2011)

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) vaatii ripeitä toimia, jotta Talvivaaran nikkelikaivoksen päästöt saadaan kuriin. Niinistö sanoi YLE Radio 1:n Ykkösaamussa, että päästöjä ei voida pitää enää sinisilmäisesti kaivoksen käynnistymisvaikeuksina. Niinistö muistuttaa, että kaivos voidaan lain nojalla sulkea, mikäli päästöt aiheuttavat peruuttamattomia haittoja. Lue lisää...

YLE Uutiset 15.11.2011

▲Alkuun


Kaivoshankkeen haitat pitää torjua jo etukäteen (16.11.2011)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ympäristöongelmat ovat nousseet julkiseen keskusteluun, kun joidenkin järvien pilaantuminen käyttökelvottomiksi ja muut ympäristöhaitat osoittavat, että kaikkia ei ole tehty lupien mukaisesti. Lue lisää...

14.11.2011 Pohjolan Sanomat/Pääkirjoitus

▲Alkuun


Luonnonsuojelupiiri arvostelee Hossan hakkuusuunnitelmia (16.11.2011)

Kainuun luonnonsuojelupiiri arvostelee metsähallituksen hakkuuaikeita Suomussalmen Hossassa. Metsähallitus aikoo tehdä 85 hehtaarin alueella harvennushakkuita sekä hakata 33 alle puolen hehtaarin kokoista pienaukkoa Variskankaalla. Lue lisää...

14.11.2011 Yle

▲Alkuun


Talkkikaivos tyrmätään - kaivosyhtiö ihmeissään (14.11.2011)

Paltamon Mieslahden kaivossuunnitelman vahva vastustus on yllättänyt kaivosta Oulujärven rantaan suunnittelevan Mondo Minerals -yhtiön. Torstaina illalla Paltamossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että paikallisten asukkaiden luottamus kaivosyhtiöön on erittäin heikko. Lue lisää...

11.11.2011 Yle

▲Alkuun


Päästöt koettelevat luottamusta Talvivaaraan (14.11.2011)

Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksen haitat hermostuttavat pohjoissavolaisen Sonkajärven asukkaita. Puolet kaivoksen jätevesistä laskee Savon suuntaan ja vedenlaatu on heikentynyt ainakin Laakajärvessä ja Kiltualla. Lue lisää...

10.11.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran rikostutkinta on yhä alkutekijöissään (14.11.2011)

Talvivaaran kaivoksesta tehtyjen rikosilmoitusten tutkinta on yhä alkutekijöissään. Kainuun ELY-keskus, kalavesien omistajat sekä yksityishenkilöt pyysivät elokuussa poliisia tutkimaan, onko Sotkamon Talvivaaran kaivosyhtiö syyllistynyt ympäristönsuojelurikoksiin. Lue lisää...

10.11.2011 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran kaivoksen päästöt rikostutkintaan (14.11.2011)

Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen mahdollinen ympäristörikos on edennyt Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikön tutkittavaksi. Kaivostoiminnasta aiheutuneiden ympäristöhaittojen poliisiselvitys käynnistyi Kainuun ely-keskuksen viranomaisilmoituksesta ja yksityisten kansalaisten tutkintapyynnöistä, jotka kertoivat vesien ja ilman pilaantumisesta. Lue lisää...

10.11.2011 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran kaivos ei saa vahingoittaa vesistöjä (14.11.2011)

Suomessa on tuudittauduttu siihen, että uutiset ympäristöä saastuttavista kaivostoiminnan vaikutuksista tulevat Venäjältä, Kiinasta tai jostain muualta kaukaa. Kuvat kuolleesta luonnosta ja kuplivista järvistä on ohitettu, koska on ajateltu, ettei sellaista voi onneksi tapahtua Suomessa. Lue lisää...

10.11.2011 Helsingin Sanomat Pääkirjoitus

▲Alkuun


Pulliainen: Talvivaara voi uhata koko Oulujoen vesistöä (14.11.2011)

Sotkamon Talvivaaran kaivos voi olla vakava uhka koko Oulujoen vesistölle, väittää pitkän linjan ympäristöpoliitikko Erkki Pulliainen. Hän vaatii kaivoksen toiminnan keskeyttämistä siihen saakka, kunnes nikkeliä on opittu Talvivaarassa liuottamaan ilman vakavia jätevesipäästöjä. Lue lisää...

9.11.2011 Yle Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Lähes puoli miljoonaa kalanpoikasta istutettu valtion vesiin Pohjanmaalla ja Kainuussa (11.11.2011)

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut on syksyn 2011 aikana istuttanut yli 490 000 kesänvanhaa kalanpoikasta Kainuussa, Koillismaalla sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseville valtion vesille. Siikojen osuus istutuksista on ollut noin 380 000 kpl, lisäksi on istutettu kuhia, harjuksia ja taimenia. Lue lisää...

9.11.2011 Metsähallitus

▲Alkuun


Talvivaara ylittää sulfaattipäästörajat rajusti (10.11.2011)

Ympäristöongelmat haittaavat elämää Talvivaaran kaivoksen lähistöllä. Asukkaat valittavat rikkivedyn hajusta ja mustasta pölystä, ja viranomaiset ovat mitanneet päästörajoihin nähden monikymmenkertaisia sulfaattipäästöjä. Lue lisää...

9.11.2011 Helsingin Sanomat / Jorma Erkkilä

▲Alkuun


Perä: Talvivaara ei ole ylittänyt päästörajoja (10.11.2011)

Kaivosyhtiö Talvivaaran toimitusjohtajan Pekka Perän mukaan yhtiö ei ole ylittänyt sille asetettuja päästörajoja. Perän mukaan esimerkiksi sulfaattipitoisuuksille ei ole olemassa päästörajaa, jota yhtiön tulisi noudattaa. Lue lisää...

9.11.2011 Kaleva / STT

▲Alkuun


Talvivaaran jätteet muuttivat järviveden merivedeksi (10.11.2011)

Talvivaaran kaivoksen jätevesien mukana on kulkeutunut lähivesistöihin niin paljon natriumsulfaattia, että läheisen Salmisen erämaajärven vesi on muuttunut suolaiseksi merivedeksi. Sulfaatti on kuluttanut myös veden happipitoisuutta ja tuonut hajuhaittoja.

"Raskaampi suolainen vesi on kerrostunut järven pohjaan eikä normaalia veden sekoittumista enää tapahdu", kertoo ympäristögeologi Ilkka Haataja Kainuun ely-keskuksesta.

Lue lisää...

8.11.2011 Helsingin Sanomat / Tapio Mainio

▲Alkuun


Villataskurapu yllätti verkkokalastajan (9.11.2011)

Harvinainen villataskurapu oli sotkeutunut kalaverkkoihin Oulussa Hietasaaren edustalla viime perjantaina. Erikoisen otuksen verkoista irrotellut Jouko Annala kertoo, että kookas rapu mahtui juuri ja juuri kämmenelle. Lue lisää...

7.11.2011 Kaleva

▲Alkuun


Liminganlahden luontokeskus harjakorkeudessa (7.11.2011)

Liminganlahden luontokeskuksen laajennushanke on edennyt harjakorkeuteen. Harjannostajaisia vietetään 15.11. Rakennus valmistuu helmikuun 2012 alussa ja se avataan yleisölle huhtikuussa. Rakentamisen myötä luontokeskus laajenee ja saa uuden näyttelyn, auditorion ja kokoustiloja. Lue lisää...

4.11.2011 Metsähallitus

▲Alkuun


Merikosken kalatie suljettu (4.11.2011)

Oulun Energian Merikosken kalatie ja nettikamera on suljettu talveksi. Oulujokeen nousi kesän aikana kalatien laskurin mukaan 390 lohikalaa. Määrä on viisikymmentä vähemmän kuin edellisvuonna. Lue lisää...

2.11.2011 Radio Mega

▲Alkuun


Pyykösjärveen lisää jokivettä (1.11.2011)

Oulun Pyykösjärveen aletaan taas marraskuun alussa pumpata lisävettä. Neljä kuukautta kestävän pumppauksen aikana Oulujoesta lasketaan putkilinjaa pitkin järveen hapekkaampaa ja puhtaampaa vettä ja pyritään parantamaan sillä järven vesitilannetta. Lue lisää...

29.10.2011 Kaleva

▲Alkuun


Kalastus sallitaan Hartaanselällä marraskuusta alkaen (1.11.2011)

Kalastus on ollut lokakuun ajan kiellettyä merestä jokialueeksi muuttuneella Hartaanselällä. Marraskuun alusta onkiminen ja pilkkiminen on sallittua kaikille ja uistelu ja heittovapakalastus niille, joilla on tarvittavat luvat. Lue lisää...

28.10.2011 Kaleva

▲Alkuun


Ojitus uhkaa Sanginjokea (1.11.2011)

Sanginjoen alue on Oulun seudun merkittävimpiä lähivirkistysalueita. Joen vesieliöstöä ja kalakantaa uhkaa kuitenkin ajoittain veden happamuus, joka on peräisin turvemailta. Lue lisää...

27.10.2011 Kaleva /Elina Ursin

▲Alkuun


Oulujärvessä riittäisi kalaa useammallekin kalastajalle (1.11.2011)

- Kyllä Oulujärvessä kalaa on ja pyytäjiäkin mahtuisi järvelle nykyistä enemmän. Oulujärven kalastajasukupolvi vain alkaa hieman ukkoutumaan, vaalalainen ammattikalastaja Urho Sumiloff tuumii. Lue lisää...

28.10.2011 Tervareitti / Sauli Kallio

▲Alkuun


Sanginjoen happamuuden ja kuormituksen hoitoon uusia suosituksia - SaKu -hankkeen tulokset valmistuivat (27.10.2011)

Sanginjoen happamuuden aiheuttaa pääasiassa orgaaninen, turvemaiden humushappojen muodostama huuhtouma. Jokiveden happamuutta voivat paikoin lisätä myös alueella esiintyvät sulfidipitoiset maat kuten mustaliuskeet ja sulfidisavet sekä suokasvillisuus. Happamuuden ehkäisemiseksi erityisesti karujen, paksurahkaisten soiden maavesien johtumista vesistöihin ei tule nopeuttaa. Lue lisää...

26.10.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarveratkaisusta (25.10.2011)

Kainuun ELY-keskus edellyttää, että Talvivaara Sotkamo Oy:n nikkelituotannon tehostamishankkeessa tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lisäksi ELY-keskus edellyttää, että yhtiö ottaa huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainnin sekä ympäristövaikutusten luonteen. Hankkeessa nikkelin tuotannon arvioidaan nousevan vuositasolla 30 000 tonnista 50 000 tonniin. Lue lisää...

20.10.2011 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Pääkkönen: Valvomme Talvivaaraa asiallisesti (20.10.2011)

Kainuun Ely-keskus ei niele arvostelua Talvivaaran kaivoksen taitamattomasta valvonnasta. Ylijohtaja Kari Pääkkösen mukaan Talvivaaran ympäristövaikutusten arviointi ja valvonta on toteutettu asiantuntemuksella ja riittävin voimavaroin. Ympäristöministeri Ville Niinistö kritisoi ympäristöhallintoa tiistaina Kainuun Sanomissa. Lue lisää...

18.10.2011 YLE Kainuu / Jouni Pilto

▲Alkuun


Haavisto tukee Sanginjoen kansallispuistoa (19.10.2011)

"On tärkeää, että ihmisillä on lähivirkistysalueena Sanginjoen kaltainen metsäalue, jossa alkuperäistä luontoa ja vanhaa metsää on tallella", Haavisto totesi maanantaina Oulussa vieraillessaan Sanginjoella. Lue lisää...

17.10.2011 Kaleva

▲Alkuun


Tuleva kaivos huolettaa Paltamossa (19.10.2011)

Mondo Minerasin suunnittelema Mieslahden talkkikaivos huolestuttaa paikallisia asukkaita ja mökkiläisiä Paltamossa. Erityisenä huolen aiheena on kaivosvesien vaikutukset matalaan Oulujärven lahteen ja Savirannan uima- ja venesatamaan. Lue lisää...

17.10.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran päästöongelmat opetus ympäristö- ministeriölle (19.10.2011)

Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat aiheuttavat itsetutkiskelua ympäristöhallinnossa. Ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.) mukaan viranomaisten on selvitettävä esimerkiksi, onko alan kokemus kaivosasioista ja niihin liittyvistä ongelmista riittävän syvällistä. Lue lisää...

17.10.2011 Kainuun Sanomat / Maria Kalliokoski

▲Alkuun


Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan luonnon helmiä ovat vanhat kuusimetsät, vaaranrinteiden ja maankohoamisrannikon suot sekä merenrantaniityt (17.10.2011)

Kainuun luonnon monimuotoisuutta kuvaavat vaaranrinteiden vanhat kuusimetsät ja rinnesuot sekä alavien maiden tulvaniityt. Pohjois-Pohjanmaan omaleimaista luontoa ovat merenrantaniityt ja maankohoamisrannikon suot sekä karukkokankaat ja kuusivaltaiset lehdot. Lue lisää...

13.10.2011 Suomen ympäristökeskus, Tiedote

▲Alkuun


Varjakkaan suunnitteilla suuri merikeskus (13.10.2011)

Oulunsalon Varjakkaan kaavaillaan suurta merikeskusta. Jos hanke toteutuu, nousee Varjakan niemen ja saaren alueelle virkistystä ja matkailua palveleva kokonaisuus, jollaista ei Oulun seudulla muualta löydy. Lue lisää...

11.10.2011 Kaleva / Markku Rättilä

▲Alkuun


Siikamarkkinat veti tuhansia kävijöitä Hailuotoon (11.10.2011)

Järjestäjien arviot Siikamarkkinoiden kävijämäärästä kävivät toteen lauantaina. Taivaan täydeltä paistava aurinko houkutteli useita tuhansia kävijöitä Marjaniemeen. Vähällä kuitenkin oli, ettei tapahtumaa olisi järjestetty lainkaan. Eilinen myrsky riepotteli saarta niin kovaa, että järjestäjät uskalsivat pystyttää teltat vasta myöhään illalla. Lue lisää...

8.10.2011 Kaleva / Hannu Tikkala

▲Alkuun


Hossassa ennätysmäärä uusia kävijöitä (10.10.2011)

Suomussalmen Hossa on kerännyt tänä kesänä ennätysmäärän uusia kävijöitä. Valmistuneen kävijätutkimuksen mukaan peräti 42 prosenttia kävijöistä oli alueella ensimmäistä kertaa. Viisi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa kolmasosa kävijöistä oli käynyt siellä aikaisemminkin. Lue lisää...

6.10.2011 Ylä-Kainuu / Sirkku Rautio

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan museossa puhaltavat muutoksen tuulet (10.10.2011)

Perjantaina tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Oiva Kallion suunnittelema museo-, kirjasto- ja maakunta-arkistotalo valmistui Oulun Ainolan puistoon. 1920-luvun klassismia edustava rakennus nousi vuonna 1929 palaneen Ainolan "piparkakkuhuvilan" tilalle. Lue lisää...

6.10.2011 Pohjolan Työ / Veera Visuri

▲Alkuun


Joulujuhla palaa Kajaaninjoelle (10.10.2011)

Joen joulu -tapahtuma palaa Kajaaninjoen ympäristöön kymmenen vuoden tauon jälkeen. Nyt järjestelyissä on mukana noin 1 500 koululaista, ja ohjelmaa piisaa entistäkin enemmän kaupungin 360-vuotisjuhlan kunniaksi. Lue lisää...

6.10.2011 Kainuun Sanomat / Hannu Mustonen

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (7.10.2011)

Oulujoen vesistöalueella satoi alkukesällä selvästi tavanomaista enemmän, mutta elo-syyskuun sademäärä oli vain vähän keskimääräistä suurempi. Oulujoen virtaama on ajankohdan tavanomaisella tasolla ja pysyy lähiviikkoina aikana suurin piirtein samalla tasolla, riippuen Oulujärven juoksutuksista. Oulujärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja vedenpinta pysyy lokakuussa lähellä nykyistä tai nousee 5-20 cm sateista ja juoksutuspäätöksistä riippuen.

Muista vesistöalueen suurista säännöstellyistä järvistä Kiantajärven pinta on 25 ja Vuokkijärven 40 cm yli ajankohdan keskitason ja pysyvät lähiviikkoina nykytasollaan tai nousevat hieman. Sotkamon reitillä Ontojärven pinta on 30 cm yli ajankohdan keskitason ja Nuasjärven pinta on keskitasolla. Lokakuussa Nuasjärven ja Ontojärven pinnat nousevat 5-25 cm.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä luonnontilaiset järvet ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman sitä korkeammalla. Useimpien järvien pinnat nousevat ennusteen mukaan lokuussa 5-20 cm syyssateiden myötä.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat 10-15 cm alle ajankohdan keskitason ja järvien vedenkorkeudet nousevat lokakuussa noin 5 cm.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

4.10.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Vuosituhansien historia katoaa muutamassa vuodessa (7.10.2011)

Oulujokivarren Pikkaralan kylässä vallitsee suuri huoli Hangaskankaan kotiharjun kohtalosta. Hieno maisemakohde, virkistysalue ja esihistoriallisten löytöjen alue on joutumassa tuhon omaksi hiekankaivuussa tiilitehtaan tarpeisiin. Lue lisää...

27.9.2011 Kansan Tahto / Maija Aalto

▲Alkuun


Unelma Sanginjoen kansallispuistosta elää (6.10.2011)

Paikalle tulleiden viesti oli selvä: Sanginjoen metsästä pitää tehdä kansallispuisto. "Asenne- ja mielipideilmasto on muuttunut, kansallispuistolla on massiivinen kannatus", Hannu Karvonen Oulun luonnonsuojeluyhdistyksestä sanoi. Lue lisää...

4.10.2011 Kaleva / Minna Akimo

▲Alkuun


Paljakkaan lisää kalastuspaikkoja (3.10.2011)

Puolangan Louhenjokea kunnostetaan kalastusmatkailukäyttöön. Paljakan hiihtokeskuksen läpi virtaavaan Louhenjokeen tehdään uusia kalastuspaikkoja ruoppaamalla jokea kaikkiaan viidestä kohdasta. Lue lisää...

30.9.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Sanginjoen ulkometsän hakkuut alkamassa (3.10.2011)

Oulun kaupunki tekee syksyn ja tulevan talven aikana Sanginjoen ulkometsässä harvennushakkuita 100 hehtaarin laajuisella alueella. Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä aluetta tulisi kehittää suojelun ja virkistyksen ehdoilla. Lue lisää...

30.9.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Kannettu vesi ei pysynyt Lämsänjärvessä (3.10.2011)

Oulun Lämsänjärveen laskettiin kesällä 3 500 kuutiometriä vesijohtovettä. Lähiasukkaiden taulukkoseurannan mukaan pumpattu vesi kuitenkin vuotaa. Kaupunki aloittaa vuodon syiden tutkimisen. Lue lisää...

29.9.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Hartaanselän kalastajat hämmentyivät muutoksesta (30.9.2011)

Hartaanselän muuttaminen merestä joeksi on saanut kalastajat takajaloilleen. Kalastajien mukaan Oulun kaupungin päätös on omavaltainen, eikä siinä ole kuunneltu kalastajia. "Hartaanselän rannalla on talvisodan henki. Kalastajat ihmettelevät muutosta, sillä eihän jokisuistoaluetta voi sanoa joeksi. Eihän siellä ole edes virtaamaa", oululaiskalastaja Pekka Kerttula sanoo. Lue lisää...

28.9.2011 Kaleva / Minna Akimo

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskuksen uutiskirje taustoittaa ja syventää ajankohtaisuuksia (30.9.2011)

Kainuun ELY-keskus on toiminut itsenäisenä virastona reilut puolitoista vuotta. Tehtäväkenttä on varsin laaja ja monipuolinen, mistä ensimmäinen uutiskirjekin kertoo: ötököistä yrityksiin, kaivosvalvonnasta innovaatioiden metsästykseen. Lue lisää...

28.9.2011 Kainuun ELY -keskus, Tiedote

▲Alkuun


Mielenosoittajat vaativat Talvivaaraa ruotuun (30.9.2011)

Talvivaaran Sotkamon kaivosta vastaan osoitettiin mieltä keskiviikkona Oulussa. Mielenosoittajat vaativat, että kaivoksen täytyy keskeyttää toimintansa, kunnes se saa jätevesipäästönsä kuriin. Lue lisää...

28.9.2011 YLE Oulu, YLE Kainuu

▲Alkuun


Tutkija: Talvivaaran päästöt massiivisia (30.9.2011)

Talvivaaran nykyiset jätevesien pitoisuusluvut ovat massiivisia ja yhtiön anomilla uusilla raja-arvoilla suorastaan mammuttimaisia. Näin arvioi johtava tutkija Kari-Matti Vuori Suomen ympäristökeskuksesta. Lue lisää...

26.9.2011 Kainuun Sanomat / Hannu Mustonen

▲Alkuun


Vihreät: Talvivaaran toiminta keskeytettävä (29.9.2011)

Oulun vaalipiirin Vihreät vaativat Talvivaaran kaivosta keskeyttämään toimintansa. Vihreiden mukaan on kestämätöntä, että Talvivaaran jätevesien suola- ja metallipitoisuudet ylittävät jatkuvasti ympäristöluvassa määrätyt rajat. Lue lisää...

27.9.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Terva on erityisen suomalainen asia (29.9.2011)

Vanha kansa totesi: Jos ei sauna, viina ja terva auta, on tauti kuolemaksi. Tervan käyttö uhkasi loppua Suomessa 1980-luvulla, mutta sitten terva teki uuden tulemisen. Nyt huolena on mm. Aasiassa tuotettu terva, joka kilpailuvalttina on kotimaista edullisempi hinta. Lue lisää...

27.9.2011 YLE Oulu / Anna Keränen

▲Alkuun


Valtuustossa ärähdettiin Talvivaarasta: "Paska mennyt yli laidan" (29.9.2011)

Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöt nousivat Sotkamon kunnanvaltuuston kokouksen pääpuheenaiheeksi tiistaina. Kovinta kieltä käytti vasemmistoliiton valtuutettu Raimo Leinonen. Lue lisää...

27.9.2011 Sotkamo-lehti / Pertti Granqvist

▲Alkuun


Oulun kaupunki muuttaa Hartaanselän merestä joeksi (28.9.2011)

Hartaanselällä onkiminen ja pilkkiminen eivät ole enää jokamiehen oikeus, vaan ne vaativat kaupungin luvan. Alaväylätoimitus aiheuttaa muutoksia Oulujoen suiston kalastukseen lokakuun alusta alkaen. Lue lisää...

26.9.2011 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaran asukkaat huolissaan iho-oireista (28.9.2011)

Talvivaaran kaivoksen päästöt huolestuttavat alueen asukkaita Sotkamossa. Yhtiön johdon mielestä kaivoksen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ei ole todisteita. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä sekä alueella asuva opettaja Ari Kananen väittelivät asiasta Ylen Aamu-tv:ssä maanantaina. Lue lisää...

26.9.2011 YLE Uutiset / Riina Malhotra

▲Alkuun


Mieslahden kaivos hakee ympäristölupaa (27.9.2011)

Mondo Minerals hakee ympäristö- ja vesitalouslupaa Mieslahden kaivokselleen. Lisäksi se anoo lupaa kaivostoiminnan aloittamiseen noin 92 hehtaarin suuruisella kaivospiirin alueella. Lue lisää...

23.9.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Vastaus Oulun veden pohjavesiluvan valituksista antamiin vastineisiin (26.9.2011)

Oulun Vesi pyrkii vastineessaan osoittamaan, että Viinivaara-hanke on mahdollisuus varmistaa Oulun vesihuolto kaikkia mahdollisia uhkia ja poikkeustilanteita vastaan. Se on epärealistinen lähtökohta, sillä niin pinta- kuin pohjavedenkin käyttöön sekä vesihuoltoon liittyy omat riskinsä, jotka järjestäytyneissä oloissa ovat melkoisen pieniä, mutta voivat realisoitua poikkeusoloissa ja ympäristöonnettomuuksissa. Lue lisää...

12.9.2011 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Kannanotto

▲Alkuun


Ympäristöongelmat hidastavat Talvivaaran laajentumista (23.9.2011)

Talvivaaran kaivoksen suuret kasvusuunnitelmat ovat hyytymässä ympäristöongelmiin. Lupien saaminen on vaikeutumassa jätevesiongelmien takia. Vaarassa on myös yhtiölle tärkeän uraanin erottamisen luvan eteneminen. Lue lisää...

21.9.2011 YLE Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaara ei hallitse jätevesipäästöjään (23.9.2011)

Talvivaaran kaivososakeyhtiö haluaa laskea vesistöihin alkuperäiseen ympäristölupaan verrattuna kymmenkertaisia määriä sulfaattia ja natriumia. Suurkaivoksen ympäristöluvan jatkamista käsitellään parhaillaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Lue lisää...

21.9.21011 Kaleva / Petri Hakkarainen

▲Alkuun


Renforsin Ranta imee vettä enemmän kuin paperitehdas (22.9.2011)

UPM Kymmene Oyj Renforsin Ranta hakee ympäristölupaa Pohjois-Suomen avi:lta. Hakemus koskee 4,5 kuutiometriä sekunnissa suuruisen vesimäärän ottamista Kajaaninjoesta. Tällä hetkellä vettä otetaan 3,3 kuutiometriä sekunnissa. Lue lisää...

20.9.2011 Kainuun Sanomat / Katimari Partanen

▲Alkuun


Talvivaara hakee päästörajojen korotuksia (22.9.2011)

Talvivaaran kaivosyhtiö hakee päästörajojen korotuksia jätevesilleen. Kaivosyhtiö esittää, että se voisi johtaa seuraavan kolmen vuoden aikana vesistöön muun muassa yli 40 kertaa enemmän sulfaattia ja 20 kertaa enemmän natriumia kuin se arvioi vuoden 2006 ympäristölupahakemuksessaan. Lue lisää...

19.9.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


S/S Kouta höyryää myös ensi kesänä (21.9.2011)

Höyrylaiva S/S Kouta risteilee myös ensi kesänä Oulujärvellä. 90-vuotias höyrylaiva palasi viime kesänä vesille parin vuoden tauon jälkeen. Lue lisää...

19.9.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Päättäjät tutustuvat metsien monikäytön haasteisiin Sanginjoella (21.9.2011)

Päättäjien Metsäakatemian tuo Oulun seudulle ensi viikon lopulla noin 35 yhteiskunnallista vaikuttajaa. Vierailun teemoina ovat metsien ulkoilu-, virkistys-, suojelu- ja talouskäytön yhteensovittamisen haasteet sekä metsien suojelun tulevaisuus. Lue lisää...

19.9.2011 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


Pajakkakoskelle lisää matkailua (20.9.2011)

Matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjien aloitteesta syntynyt Pajakkakosken kehittämishankkeen ideointi- ja käynnistyspalaveri pidettiin viime viikon torstaina. Palaverissa käsiteltiin Pajakkakosken alueen matkailun kehittämistä. Lue lisää...

18.9.2011 Kuhmolainen / Elizaveta Antonova

▲Alkuun


Tervahiihto Euroloppet-sarjaan (20.9.2011)

Maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty pitkän matkan hiihto Oulun Tervahiihto on päässyt mukaan kansainväliseen Euroloppet-kilpailusarjaan. Euroloppetiin kuuluminen nostaa Tervahiihdon statusta ja kilpailullista arvoa. Lue lisää...

18.9.2011 Oulu-lehti / Samidas Media

▲Alkuun


Tervasta tynnyreittäin tietoa (19.9.2011)

Pohjois-Pohjanmaan museossa avataan 23. syyskuuta Terva – Pohjolan musta kulta -näyttely. Se on esillä 30. lokakuuta asti. Kaikille avoin tervaseminaari järjestetään Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa torstaina 22. syyskuuta kello 12–17. Asiantuntijaluennoitsijoiden esitykset käsittelevät tervaa, tervanvalmistusta ja tervan kuljettamista sekä tervakauppaa ja sen merkitystä Oululle. Lue lisää...

17.9.2011 Oulu-lehti

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (16.9.2011)

Oulujoen vesistöalueella satoi erityisesti alkukesällä selvästi tavanomaista enemmän, mutta elokuun ja syyskuun alun sademäärä oli keskimääräinen. Vesistöalueen luonnontilaiset järvet ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman sen yläpuolella.

Oulujoen virtaama on ajankohdan tavanomaisella tasolla ja pysyy syyskuun aikana suurin piirtein samalla tasolla. Oulujärven vedenkorkeus on 5-10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja vedenpinta laskee 5-15 cm syyskuun aikana sateista ja juoksutuspäätöksistä riippuen.

Muista vesistöalueen suurista säännöstellyistä järvistä Kianta- ja Vuokkijärven pinnat ovat ajankohdan keskitasolla ja pysynevät syyskuussa nykytasollaan tai nousevat hieman. Sotkamon reitillä Ontojärven ja Nuasjärven pinnat ovat normaalilla syyskuun alun tasolla. Lokakuun alkuun mennessä Nuasjärven ja Ontojärven pinnat pysyvät melko lähellä nykytasoaan.

Sotkamon reitin luonnontilaisten järvien pinnat nousivat kesän sateiden myötä tavanomaista korkeammalle, mutta ovat nyt laskeneet ajankohdan keskitasolle. Hyrynsalmen reitillä luonnontilaiset järvet ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman sitä korkeammalla. Useimpien järvien pinnat pysyvät ennusteen mukaan lähiviikkoina lähellä nykyisiä tasoja tai kääntyvät syyssateiden myötä hienoiseen nousuun.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat 5-10 cm alle ajankohdan keskitason ja järvien vedenkorkeudet pysyvät ennusteen mukaan syyskuun ajan lähellä nykytasoa.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

14.9.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Rokuan vesien vajoaminen ihmisen aiheuttamaa (12.9.2011)

Veden pinnan vajoaminen Rokuan suppajärvistä on osoittautumassa ihmisen aiheuttamaksi. Erityise