New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta

Virkistyskäytön alarajat saavutettiin hyvissä ajoin (25.6.2012)

Oulujoen vesistöalueella alkuvuoden sadanta on ollut reilusti yli keskiarvon. Erityisen sateista on ollut huhtikuun puolivälistä alkaen aina toukokuun loppuun saakka, jolloin saatiin jopa tulvakauden ennätysmääriä sadetta.

Runsaan vesitilanteen takia juoksutukset on pidetty suurina. Kuluva kevät oli lähes päinvastainen vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lunta oli vähän ja lisäksi oli noin kuukauden jakso lähes täysin ilman sadetta, minkä johdosta järvien pintojen nousu hidastui merkittävästi. Lue lisää...

25.6.2012 Tervareitti

▲Alkuun


Kainuun uimavedet ovat ensiluokkaisessa kunnossa (25.6.2012)

EU-uimarannoilla on tästä uimakaudesta lähtien oltava näkyvillä uimaveden laatuluokkaa kuvaavat merkit. Kainuussa vedet ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa. Kaikilta Kainuun rannoilta merkkejä ei vielä löydy Vedet ovat kuitenkin olleet niin hyvässä kunnossa, että rannat ovat saamassa erinomaisen laatuluokituksen, arvioi terveystarkastaja Pertti Minkkinen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä. Lue lisää...

25.6.2012 klo 6:55 Mira Päätalo / Yle Kainuu

▲Alkuun


Taivaljärven hopeakaivoksen luvat syynissä (22.6.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jalkautui tänään Sotkamoon tarkastamaan Taivaljärvelle suunnitellun hopeakaivoksen aluetta. Tarkoituksena oli saada uutta tietoa käsittelyssä olevaa ympäristö- ja vesitalouslupaa varten. Lue lisää...

20.6.2012 klo 19:22 Mira Päätalo / Yle Kainuu

▲Alkuun


Ville Niinistön Talvivaara-lausunnoista kantelu - allekirjoittajana mediapomo (22.6.2012)

Ympäristöministeri Ville Niinistön Talvivaara-lausunnoista on kanneltu oikeuskanslerille. Kantelun on allekirjoittanut kolme Talvivaaran osakkeenomistajaa.

Kantelijat pyytävät oikeuskansleria selvittämään, onko Niinistö syyllistynyt virkavelvollisuuksiensa rikkomiseen ja toiminut puolueellisesti. Kantelijoiden mielestä Niinistö on toiminut Talvivaaraa koskevan "negatiivisen julkisen keskustelun keihäänkärkenä ja moderaattorina". Lue lisää...

21.6.2012 klo 13:41 Sammeli Heikkinen / Vihreä Lanka

▲Alkuun


Kainuun jätevesihanke neuvoo jätevesiasioissa (21.6.2012)

Kainuun jätevesihanke on aloittanut haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevan neuvontatyön. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely tulee saattaa asianmukaiseen kuntoon 15.3.2016 mennessä. Lue lisää...

20.6.2012 Sauli Kallio / Tervareitti

▲Alkuun


Tervasoutuun starttasi Vaalasta 12 venekuntaa (21.6.2012)

Viikonloppuna soudettuun järjestyksessä 28. Tervasoutuun starttasi perjantaina Vaalan venesatamasta 12 venekuntaa. Loput 17 ilmoittautuneesta venekunnasta lähti mukaan vasta Muhokselta. Lue lisää...

20.6.2012 Sauli Kallio / Tervareitti

▲Alkuun


Taivaljärven hopeakaivoksen päästövedet herättävät kysymyksiä (21.6.2012)

Keskiviikkona Hiidentorpalla järjestetyssä Taivaljärven hopeakaivosta koskevassa kuulemistilaisuudessa läsnäolijoissa eniten epäilyksiä herättivät vesistöihin kaivoksesta virtaavat päästövedet Lue lisää...

20.6.2012 klo 15:35 Tarja Korhonen / Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Uusi aaltopoiju Perämerelle (20.6.2012)

Perämerelle laskettiin kesäkuun alussa uusi aaltopoiju. Uusi poiju parantaa meriliikenteen turvallisuutta tuottamalla ajantasaista tietoa aallokosta. Uuden poijun myötä aaltomittauksia saadaan nyt kattavasti Suomen avomerialueilta. Lue lisää...

18.6.2012 klo 14:05 Oulu-lehti

▲Alkuun


Suomussalmella juhlii kolme komeaa 100-vuotiasta (20.6.2012)

Nälkämaan laulu, Turjanlinna ja Kianta-laiva viettävät juhlavuottaan.

"Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa" runon sanat aoivat Turjanlinnan kankaalla ja nivovat yhteen suomussalmelaista historiaa. Lue lisää...

16.-17.6.2012 Anna-Leena Rauhala / Koti-Kajaani / Kulttuuria korvesssa

▲Alkuun


GTK-johtaja: ”Talvivaarassa ei ole ymmärretty, että ollaan tekemisissä vaikeimman mahdollisen malmin kanssa” (16.6.2012)

Geologian tutkimuskeskuksen toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi julkaisi jo 1998 tutkimuksen Talvivaaran mustaliuskemalmin ympäristöhaitoista. ”Tutkimuksieni merkitystä ei ole ymmärretty. Malmikasat pitäisi mielestäni peittää, etteivät ne joudu tekemisiin hapen ja pintaveden kanssa”, Loukola-Ruskeeniemi sanoo Suomen Luonnolle. Lue lisää...

15.6.2012 klo 18:09 Juha Kauppinen / Suomen Luonto / ympäristö

▲Alkuun


Oulujoella nautitaan kirkkoveneilystä (16.6.2012)

Tervasoudussa viisitoistahenkiset joukkueet soutavat kirkkoveneillä noin sadan kilometrin matkan pitkin Oulujokea tänä viikonloppuna. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan puhdas retkisoutu. Lue lisää...

15.6.2012 klo 11:16 Anna Keränen / Yle Oulu

▲Alkuun


Vesiensuojelua edelleen tehostettava – vesienhoidon kuuleminen käynnistyy (16.6.2012)

Vesien tilassa on paljon parantamistarpeita. Seuraavan puolen vuoden aikana kaikilla on mahdollisuus esittää näkemyksiä, jotka liittyvät oman alueensa vesien tilaan, suojeluun ja hoitoon. Osallistumalla voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä asioita tullaan korostamaan keskeisinä vesienhoidollisina kysymyksinä, kun aletaan päivittää vuoteen 2015 asti voimassa olevia vesienhoitosuunnitelmia. Lue lisää...

15.6.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tiedote

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus on hylännyt vaatimukset käyttää hallintopakkoa Talvivaaran valvonnassa (16.6.2012)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hylännyt vaatimukset käyttää hallintopakkokeinoja Talvivaara Sotkamo Oy:n valvonnassa. Hallintopakon käyttämistä Kainuun ELY-keskukselta vaativat Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunta 25.4.2012 sekä yksityishenkilö 8.5.2012. Lue lisää...

15.6.2012 Kainuun ELY-keskus / Tiedote

▲Alkuun


Talvivaara saa johtaa puhdistettua prosessivettä kipsisakka-altaan ohi sekä varastoida ylitevettä avolouhoksessa (16.6.2012)

Kainuun ELY-keskus hyväksyy prosessiveden tilapäisen johtamisen kipsisakka-altaan ohitse suoraan jälkikäsittely-yksiköille sekä kipsisakka-altaan ylitevesien tilapäisen varastoinnin Kuusilammen avolouhoksessa Sotkamon Talvivaaran kaivoksella. Lue lisää...

15.6.2012 Kainuun ELY-keskus / Tiedote

▲Alkuun


Uimaveden metallit eivät aiheuta iho-oireita (15.6.2012)

Kohonneet metallipitoisuudet eivät aiheuta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan iho-oireita Talvivaaran lähijärven uimareille. Suomen Luonto -lehti uutisoi alkuviikolla, että kohonneet metallipitoisuudet voisivat olla Kajaanin seurakunnan leirinuorten iho-oireiden takana. Lue lisää...

14.6.2012 klo 16:43 YLE Kainuu

▲Alkuun


Vastaus Kainuun ely-keskuksen väitteeseen Kivijärven mittaustulosten julkisuudesta (14.6.2012)

Kainuun ely-keskus vastasi tänään STT:lle, että virasto ei ole vaiennut korkeista nikkelipitoisuuksista, joita on ollut Kivijärvessä jo 2008 syksyllä. Elyn mukaan mittaustulokset on julkistettu vuosiraporteissa. Virasto voisi ensi alkuun kertoa, mistä 2008 vuoden seurantaraportin (tai 2009) saa ladata nähtäväksi. Lue lisää...

13.6.2012 klo 15:53 Juha Kauppinen / Suomen Luonto / ympäristö

▲Alkuun


Naapuri tutkii poliisitoiminnan epäilyt (13.6.2012)

Pohjois-Karjalan poliisilaitos on vastaanottanut Talvivaara-aktivistien tekemän tutkintapyynnön Kainuun poliisin toiminnasta. Valtakunnansyyttäjänviraston tutkinnanjohtaja ei muista uraltaan vastaavaa tapausta. Lue lisää...

12.6.2012 klo 12:27 Heikki Rönty / Yle Kainuu

▲Alkuun


Öljyonnettomuuden pilaamat maat vaihdetaan - myös poliisitutkinta alkaa (13.6.2012)

Vapun alla tapahtunut Kajaanin öljyvuoto oli Suomen mittakaavassa iso öljyonnettomuus. Öljyä on maastossa yhä noin 10 tonnia ja hieman myös vedessä. Kajaanin öljyonnettomuuden pilaaman maaperän kunnostus alkaa. Kunnostussuunnitelmaan kuuluu maanvaihtoja pahiten saastuneilla alueilla eli ensimmäisellä suoalueella ja osin Kulunnanpuron varrella. Lue lisää...

12.6.2012 klo 11:57 Jouni Pilto / Yle Kainuu

▲Alkuun


Hopeakaivoksen ympäristölupakuulutukseen parikymmentä muistutusta (13.6.2012)

Suurin osa mielipiteistä on tullut yksityishenkilöitä. Osa muistuttajista on hakenut ja saanut lisäaikaa muistutuksen jättämiseen. Lue lisää...

12.6.2012 klo 6:51 Heikki Rönty / Yle Kainuu

▲Alkuun


Valvova viranomainen vaikeni ratkaisevista mittaustuloksista Talvivaaran iho-oirekohussa (12.6.2012)

Talvivaaraa valvova Kainuun ely-keskus jätti kertomatta hallussaan olevista paljastavista mittaustuloksista viime syksynä Talvivaaran joutuessa keskelle lasten iho-oireista aiheutunutta kohua. Lue lisää...

11.6.2012 klo 14:54 Juha Kauppinen / Suomen Luonto

▲Alkuun


Ärjänsaari saa uuden laiturin (12.6.2012)

Saaren omistava UPM kustantaa uuden laiturin materiaalit, rakennustyö tehdään kuitenkin talkoovoimin. Uusi laituri tulee saaressa olevan kioskin kohdalle. Lue lisää...

12.6.2012 klo 8:50 Mira Päätalo / Yle Kainuu

▲Alkuun


Puukirkkokierrokselle Oulujokilaaksoon (11.6.2012)

Muhoksen, Utajärven ja Säräisniemen kirkot avaavat tänäkin kesänä ovensa kesämatkailijoille satojen muiden tiekirkkojen tapaan. Oulujokilaakson tiekirkot kuuluvat osaksi kesän uutuutta, supisuomalaista puukirkkokierrosta. Lue lisää...

10.6.2012 Tervareitti

▲Alkuun


Tutkijat uskovat: Kaivosten ympäristöongelmat ratkaistavissa (11.6.2012)

Talvivaaran kaivos on pysytellyt koko kevään otsikoissa ympäristöongelmien vuoksi.Tutkijoiden mukaan ongelmat johtuvat pääasiassa siitä, että tietotaito ehti hiipua kaivostoiminnan ollessa pysähdyksissä. Entistä parempia rikastusmenetelmiä ja uusia mittaus- ja puhdistusmenetelmiä kehitetään kuitenkin koko ajan. Lue lisää...

10.6.2012 Raija Tuominen / Aktuumi 3 / 12, Oulun yliopisto

▲Alkuun


Polttoöljyä maahan Puolangalla (7.6.2012)

Puolangan Niskanperällä on soramontulla ilkivallan seurauksena valunut enimmillään 700 litraa polttoöljyä maahan. Soramonttu sijaitsee pohjavesialueella, jolta ei oteta käyttövettä. Lue lisää...

7.6.2012 klo 11:14 Katja Oittinen / Yle Kainuu

▲Alkuun


Kesän sinileväseuranta käynnistyi Pohjois-Pohjanmaalla (7.6.2012)

Ensimmäisellä seurantaviikolla sinilevää ei havaittu Pohjois-Pohjanmaan seurantavesistöissä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sinileväseurantaan kuuluu 25 havaintopaikkaa, joista 20 sijaitsee järvissä, neljä rannikkoalueella ja yksi joessa. Levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Seurannassa vesistöjen ranta-asukkailla on merkittävä rooli. Lue lisää...

7.6.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tiedote

▲Alkuun


Talvivaaran lintukuvaajat kuulusteluissa (6.6.2012)

Kaivosyhtiö syyttää alueelle tunkeutuneita kuvaajia julkisrauhan rikkomisesta. Aktivistit puolestaan syyttävät kaivosyhtiötä ja Kainuun poliisia. Lue lisää...

5.6.2012 klo 16:45 Yle Kainuu

▲Alkuun


Ulkomaalaisten omistus Talvivaarasta vähenee (6.6.2012)

Ulkomaalaiset vähentävät edelleen omistustaan Talvivaaran kaivosyhtiöstä. Toukokuun aikana ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajen määrä väheni yli 9 prosenttia. Lue lisää...

5.6.2012 klo 6:57 Heikki Rönty / Yle Kainuu

▲Alkuun


Öljyvahingossa vikaa laitteissa ja henkilöissä (6.6.2012)

Erilaisia teknisiä ongelmia ja riittämättömästi koulutettu henkilökunta. Siinä tärkeimmät syyt, jotka aiheuttivat Kuluntalahden öljyonnettomuuden muutama viikko sitten. Lue lisää...

4.6.2012 12:04 Seppo Turunen / Kainuun Sanomat

▲Alkuun


VESIVAARA-liikkeelle 2012 ympäristöpalkinto (5.6.2012)

Luonnonsuojelupiiri palkitsee maailman ympäristöpäivän (5.6.) ja luonnonsuojeluliiton vesivuoden kunniaksi Vesivaara-liikkeen Viinivaaran luonnontilaisen hydrologian ja senvaraisen lähdeluonnon säilymisen puolustamisesta. Lue lisää...

4.6.2012 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Jormuanlahden alueelle vesistön tarkkailuohjelma (5.6.2012)

Jormuanlahden alueelle on tulossa vesistön näytteenotto-ohjelma veden tilan seuraamiseksi. Ohjelmassa vesinäytteitä kerätään tämän kuun aikana kuudesta pisteestä viikoittain.

Neste Oil on ehdottanut tarkkailuohjelmaa ely-keskukselle ja Kajaanin kaupungille. Jormuanlahden purolla on neljä näytepistettä ja Jormuanlahden puron suulla järven puolella kaksi näytepistettä. Lue lisää...

2.6.2012 12:16 Petri Kangas / Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Vapoa epäillään ympäristön turmelemisesta Jäkäläsuolla (2.6.2012)

Kainuun Ely-keskuksen mukaan Vapo Oy on laiminlyönyt ympäristölupaehtoa Sotkamon Tipasojalla Jäkäläsuon turvetuotantoalueella. Poliisi on aloittanut asian tutkinnan rikosnimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Yksityisen henkilön lähettämän tutkintapyynnön ja ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan häiriötilanteissa kevättulvien aikaan vuosina 2010, 2011 ja 2012 on turvetuotantoalueelta päässyt valumavesiä Iso-Tipasjärveen lupaehtojen vastaisesti. Lue lisää...

31.5.2012 18:59 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Öljyvahingon jälkitorjunta ja vesistön tarkkailu jatkuvat Kajaanissa (2.6.2012)

Kajaanin Kuluntalahden öljyvahingon jälkitorjuntatyöt jatkuvat Kulunnanpuron ympäristössä. Öljyvahinkojen torjuntalain mukainen johtovastuu jälkitorjunnasta on siirretty Kainuun Pelastuslaitokselta Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle.

Neste Oil vastaa edelleen jälkitorjuntatoimista käytännössä. Kainuun ELY-keskus ohjaa ja valvoo öljyvahingon torjuntaa. Jälkitorjunnassa kaikki tahot pitävät keskenään yhteyttä päivittäin. Lue lisää...

31.5.2012 Kainuun ELY-keskus / Tiedote

▲Alkuun


Kaivosten kuormitusta vaikea verrata (1.6.2012)

Talvivaaran vesistöpäästöjen aiheuttamaa kuormitusta on hankala verrata muihin kaivoksiin tai teollisuuslaitoksiin. Kaivosten sulfaatille on herätty vasta viime aikoina. Hankaluus on myös se, että sisävesissä virtaamat ja veden ominaisuudet vaihtelevat. Vertailuja on tiedossa yksi. Kainuun Sanomat selvitti asiaa Kainuun ely-keskuksesta, Suomen ympäristökeskukselta (Syke) sekä Talvivaarasta. Lue lisää...

30.5.2012 12:00 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskukselta lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (29.5.2012)

Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Talvivaaran kaivoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Antamassaan lausunnossa Kainuun ELY-keskus edellyttää Talvivaaralta monia lisäselvityksiä ympäristövaikutusten arviointiselostusta varten. Lue lisää...

28.5.2012 Kainuun ELY-keskus / Tiedote

▲Alkuun


Kainuun Ely-keskuksen Talvivaara-päätöksestä uusi valitus (28.5.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt valituksen Kainuun Ely-keskuksen päätöksestä olla keskeyttämättä Talvivaaran nikkelikaivoksen toiminta. SLL:n mukaan Talvivaaran lupaukset ympäristön pilaantumisen lopettamisesta eivät toteudu tarpeeksi nopeasti. Lue lisää...

24.5.2012 klo 5:48 Jussi Salokorpi / Yle Uutiset

▲Alkuun


Oulujärvellä selvittiin säikähdyksellä (24.5.2012)

Kulunnanpuron suualueella vähennetään veden laadun mittauksia, koska öljypuomit estivät öljytuhon leviämisen Oulujärvelle.

Viimeisin tieto öljyvahinkoalueelta kertoo, että Oulujärveen virtaavan Kulunnanpuron suualueella vähennetään vedenlaadun mittauksia. Lue lisää...

23.5.2012 klo 15:58 Arto Loukasmäki / YLE Kainuu

▲Alkuun


Ely-keskukset tukkanuottasilla Talvivaaran mittauksista (22.5.2012)

Talvivaaran kaivoksen vesistövaikutuksista on annettu viime aikoina niin monenlaisia viranomaislausuntoja, että herää epäilys, ettei asioiden todellista laitaa tiedä kukaan.

Suomen Luonnon tuoreimmassa numerossa esimerkiksi Pohjois-Savon ely-keskuksen limnologi Taina Hammar katsoo, että Talvivaaran vesistöihin valuttamat suuret metallipitoisuudet ovat luonnon ja ympäristön kannalta haitallisempia kuin sulfaatti. Lue lisää...

20.5.2012 klo 07:23 Jorma Moilanen / Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Neste Oil aloittaa maaperän puhdistustyöt (22.5.2012)

Kajaanin öljyvuodon jälkitorjuntana tehtävät puhdistyöt alkavat kesäkuussa ja jatkuvat kesän ajan. Jormuanlahdelta on jo poistettu öljypuomi, koska lahdella ei ole tehty öljyhavaintoja. Lue lisää...

18.5.2012 klo 9:51 Yle Kainuu

▲Alkuun


Jätevesineuvonnalla etsitään järkeviä ratkaisuja (19.5.2012)

Kainuun Nuotta ry on saanut Kainuun ELY-keskuksen myöntämää harkinnanvaraista valtionavustusta haja-asutuksen talousjätevesien neuvontahankkeeseen. Kainuun jätevesihanke päättyy ensi vuoden keväällä.

Neuvonnan tavoitteena on edistää uuden hajajätevesiasetuksen edellyttämän jätevesien käsittelyn tason toteuttamista. Jätevesiasetuksen sallimaa siirtymäaikaa on vielä jäljellä nelisen vuotta eli vuoteen 2016. Lue lisää...

18.5.2012 20:00 Rauni Räisänen / Puolankainfo.fi

▲Alkuun


Paikalliset erimielisiä Talvivaaran haitoista (19.5.2012)

Asukkaat kaivoksen lähialueella ovat erimielisiä Talvivaaran kaivostoiminnan haitoista. Kaivoksen purkuvesien varrella asuvan Juhani Mantsisen mielestä kaivoksen toiminta pitäisi keskeyttää, kunnes vedenpuhdistus on täysin kunnossa. Mantsinen pelkää tonttinsa arvon romahtavan kaivoksen takia. Toistaiseksi vesi on rannassa uintikelpoista, mutta pelkona on, että tilanne on menossa kovaa vauhtia pahempaan suuntaan. Lue lisää...

18.5.2012 klo 19:52 Turun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara ei vähättele ympäristövaikutuksia (19.5.2012)

Talvivaaran luontoon laskettavan puhdistetun prosessiveden kohonneet mangaani- ja sulfaattipitoisuudet ovat 2010 – 2011 lianneet alapuolisia järviä. Kohonneista pitoisuuksista johtuen suolainen vesi on kertynyt lähijärvien syvänteisiin. Kohonneilla suolapitoisuuksilla on todennäköisesti vaikutuksia esimerkiksi syvänteiden pohjaeliöstöön. Likaantuneiden alapuolisten järvien rannalla oleville kolmelle kesämökille on esitetty suositus olla käyttämättä järvivettä saunavetenä, jos muuta vettä on saatavilla. Suositus perustuu siihen, että mahdollisesti hyörystyvän mangaanin terveysvaikutuksia ei tunneta. Lue lisää...

16.5.2012 Pekka Perä / Talvivaara / Hallituksen puheenjohtaja / Paikan päällä -blogi

▲Alkuun


Talvivaaran jätevesien määrä laskenut ja laatu parantunut (18.5.2012)

Kainuun ELY-Keskuksen tänään keskiviikkona julkaiseman vesistöjen tilaa käsittelevän raportin mukaan Talvivaaran kaivoksen pohjoisella purkureitillä ovat lähimmät järvet, Salminen Kalliojärvi ja Kolmisoppi kärsineet pahimmin jätevesistä.

Jormasjärvessä veden sulfaatti- ja natriumpitoisuus puolittuu Kolmisoppeen verrattuna. Jormasjärven päällysvedessä sulfaattipitoisuus on tällä hetkellä 40 mg/litrassa. Talousveden enimmäisraja on 250 mg sulfaattia litrassa. Nuasjärvessä sulfaattipitoisuus on syvänteissä on sulfaattipitoisuus ollut korkea jo ennen Talvivaaran kaivoksen toiminnan alkamista. Lue lisää...

16.5.2012 09:17 Pertti Granqvist / Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Kevät näyttää Talvivaaran lähivesien kohtalon (18.5.2012)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tilan kannalta on ratkaisevaa, miten lähijärvien vesimassat sekoittuvat kevättäyskierron aikaan.

Viimeaikaiset tarkkailutulokset kertovat paikoin mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksien vähenemisestä kaivoksen lähivesissä. Lue lisää...

16.5.2012 09:02 Marjukka Väisäen / Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran lähijärvien syvänteissä vesi väkevöityy edelleen (18.5.2012)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen suolaisten jätevesien vaikutus tuntuu yhä pahemmin lähijärvien syvänteissä. Lue lisää...

16.5.2012 klo 9:00 Petri Hakkarainen / Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaran Perä: Sulfaattipäästöt haittaavat vain kourallista ihmisiä (18.5.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiön perustajan Pekka Perän mukaan yhtiön aiheuttamat sulfaattipäästöt vesistöissä vaikuttavat vain kouralliseen ihmisiä. Hän myöntää, että yhtiö on liannut ympäristöä, mutta hänestä vahinko on ollut rajallinen ja mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Lue lisää...

16.5.2012 08:21 STT, Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2012 (16.5.2012)

Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa määrätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailusta vastaavat ensisijaisesti kaivosyhtiö ja sen valitsema konsultti. Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat täydentäneet tarkkailua myös omilla seurannoillaan. Lue lisää...

16.5.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Hopeakaivoksen ympäristölupakuulutus nähtävänä (15.5.2012)

Sotkamon Taivaljärven hopeakaivos ja rikastamo eivät tulisi toimimaan ilman ympäristöpäästöjä. Kaivosyhtiön lupahakemukseen voi jättää muistutuksia kesäkuun alkupuolelle saakka. Lue lisää...

14.5.2012 klo 11:00 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kajaanin öljypäästössä pohditaan jo korvauksia (13.5.2012)

Neste Oil ilmoittaa, että kaikki vahingot pyritään korjaamaan. Haitoista varaudutaan maksamaan myös korvauksia. Valtion huoltovarmuuskeskukselta valui ennen vappua 110 000 litraa öljynsekaista vettä maastoon ja Oulujärveen laskevaan Kulunnanpuroon. Lue lisää...

11.5.2012 klo 9:21 Jarmo Nuotio / YLE Kainuu

▲Alkuun


Pelastaisiko tämä Talvivaaran kohukaivoksen? (13.5.2012)

Suljettu kierto. Viimeksi tämän ympäristön kannalta hyvää lupaavan sanaparin lausui Kainuun Sanomien mukaan hallituksen puheenjohtajaksi jättäytynyt Pekka Perä Talvivaaran vuosikokouksessa. Perä heitti ilmaan mahdollisuuden siitä, että kaivoksen prosessivesi olisi suljetussa kierrossa 2016. Lue lisää...

10.5.2012 Sammeli Heikkinen / Vihreä Lanka

▲Alkuun


Pyhäkosken voimalaitoksella alkoi peruskorjaus (13.5.2012)

Fortum toteuttaa vuosina 2012 - 2014 Pyhäkosken vesivoimalaitoksella Muhoksella mittavat peruskorjaukset, joiden myötä voimalaitoksen teho nousee 17 megawattia.

Hankkeen aikana tehdään täydellinen peruskorjaus kahdelle Pyhäkosken kolmesta koneistosta. Peruskorjausten työllisyysvaikutus on noin 40 henkilötyövuotta. Korjaukset sisältyvät Powerin vesivoiman vuosittaiseen noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaan. Lue lisää...

10.5.2012 Tervareitti

▲Alkuun


Hopeakaivos tähtää Helsingin pörssiin (13.5.2012)

Jos kaikki menee suunnitellusti, Helsingin pörssissä on pian Talvivaaran lisäksi toinenkin kaivosyhtiö.

Hopeakaivosta Sotkamossa käynnistävä Sotkamo Silver aikoo listautua kesän aikana Helsingin pörssin päälistalle. Yhtiö on jo Nordic Growth Marketin pörssilistalla Tukholmassa. Osake maksoi keskiviikkona seitsemän senttiä.

”Rinnakkaislistauksella Helsingin pörssiin toivomme osakkeelle lisää likviditeettiä”, toimitusjohtaja Timo Lindborg sanoo. Lue lisää...

10.5.2012 klo 07:00 Talouselämä

▲Alkuun


Merikosken kalatie avattiin, kalojen nousu seurattavana myös UBI-näytöissä (9.5.2012)

Oulun Energian Merikosken kalatie ja nettikamera avattiin talven jälkeen. Lue lisää...

9.5.2012 Kaleva

▲Alkuun


Järvien eliöstö kärsii vähemmästäkin sulfaatista kuin Talvivaaran päästöt (9.5.2012)

Talvivaaran kaivoksen aiheuttama vesien suolaantuminen on harvinainen ja sen vuoksi vähän tutkittu ongelma. Tähänastisen tiedon valossa sulfaatit eivät juuri uhkaa ihmisten terveyttä, mutta pohjaeliöillä ja kaloilla on tukalaa.

Ihmisten kannalta osviittaa löytyy talousvettä koskevasta ohjeesta. Sen mukaan sulfaattipitoisuuden pitäisi olla alle 250 milligrammaa litrassa. Sen jälkeen veden maku alkaa muuttua. Lue lisää...

8.5.2012 Kaija Kervinen / YLE Savo

▲Alkuun


Öljyvuoto: Lintupesureita Jormuanlahdelle (9.5.2012)

Neste Oil tuo lintujen pesukalustoa Jormuanlahdelle. Valtion varmuusvarastolla Kuluntalahdessa sattuneen öljyvuodon torjuntatyöt jatkuvat Oulujärvellä ja Jormuanlahden ympäristössä.

Viikonlopun aikana alueelta löytyi kuolleita kaloja ja lievästi öljyyntynyt lintu. Lue lisää...

8.5.2012 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus hylkäsi vaatimuksen Talvivaaran toiminnan keskeyttämisestä (9.5.2012)

Valvova viranomainen katsoo, että Talvivaaran jätevesipäästöjen pienentäminen onnistuu parhaiten silloin, kun laitos saa olla käynnissä. Lue lisää...

9.5.2012 klo 15:14 Heikki Rönty / Yle Kainuu

▲Alkuun


Natunen: Tiukka ympäristölupa seisauttaisi Talvivaaran (9.5.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiön toimitusjohtaja Harri Natunen jännittää, miten tiukan rajan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää marraskuussa voimaan astuvaan ympäristöluvan päivitykseen. Aiemmin virallista päästörajaa sulfaatille ei ole ollut millään kaivoksella.

– Jos ympäristöluvassa määrätään 170 mg/litrassa päästöraja, en näe lyhyellä tähtäimellä muuta vaihtoehtoa kuin pysäyttää tuotanto. Nykyisten omistajien rahoitusmahdollisuudet on käytetty, en tiedä kenen rahoilla niin tiukat vaatimukset saadaan toteutettua. Lue lisää...

8.5.2012 Hannamari Ahonen / Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Minne katosivat vedet Oulujärvestä? (9.5.2012)

Fortum kertoi maaliskuun lopussa, että Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnat saadaan tänä kesänä virkistyskäyttöön sopivalle tasolle jo varhain. Fortum ennusti, että tavoitetaso saavutetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Järvien pinnat ja lumen vesiarvo olivat reilu kuukausi sitten normaalilla tasolla. Poikkeuksena oli Oulujärvi, jonka pinta oli selvästi keskiarvoa ylempänä ja jopa puoli metriä korkeammalla kuin viime vuonna samaan aikaan. Lue lisää...

7.5.2012 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kuluntalahden öljyvahinko saattaa vaikuttaa kalastukseen (8.5.2012)

Öljyvahingon vaikutukset kalastukseen selviävät vasta jäiden lähdettyä arvioidaan Kainuun kalatalouskeskuksesta.

Esimerkiksi Jormuanlahdelta jäät ovat jo osittain lähteneet, joten kalastuksen voisi jo aloittaa sen ollessa mahdollista.

- Porukka on kalavehkeensä viritellyt kutukalan pyyntiin, mutta jää nähtäväksi, missä mittakaavassa siellä voi kalastaa. Kun jääkansi lähtee kokonaan, voidaan oikeasti selvittää, että minkälainen tuho kalastuksen osalta on tapahtunut, toiminnanjohtaja Aki Laitila Kainuun kalatalouskeskuksesta sanoo. Lue lisää...

8.5.2012 klo 12:09 Yle Kainuu

▲Alkuun


Jäkäläsuon turvetuotantoalueen valumista tutkintapyyntö poliisille (7.5.2012)

Tipasjärven kesäasukas Ilkka Alasippola Lahdesta on tehnyt Kainuun poliisilaitokselle tutkintapyynnön Tipasjärven itäpuolella sijaitsevan Jäkäläsuon turvetuotantoalueen valumavesistä.

Ilkka Alasippolan mukaan Vapo Oy ei ole noudattanut turvesuota avatessaan ympäristöluvan ehtoja. Eikä Vapo ole tehnyt vaadittuja korjauksia, joista on sovittu vuosi sitten toukokuussa pidetyssä katselmuksessa. Lue lisää...

7.5.2012 Sotkamo-lehti / Pertti Granqvist

▲Alkuun


Haja-asutuksen vesihuoltoon on saatavana avustuksia (7.5.2012)

Kainuun ELY-keskus on varannut haja-asutusalueella olevien pienten vesihuoltoyhtymien ja olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien toteuttamiseen vuodelle 2012 Kainuun kehittämisrahaa 50 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää vain Kainuun hallintokokeilualueella. Lue lisää...

4.5.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Kajaanin öljyvuoto on paljon arvioitua isompi (7.5.2012)

Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastosta valui ennen vappua maastoon ja Oulujärveen laskevaan Kulunnanpuroon 110 000 litraa öljynsekaista vettä. Öljyä oli noin 20 000 litraa, kun aiemmin määrä arvioitiin tuhansiksi litroiksi. Lue lisää...

4.5.2012 YLE Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Kevättulva ja kelirikko vaikeuttavat öljyvuodon jälkitorjuntaa (4.5.2012)

Neste Oil on aloittanut sisäisen tutkinnan onnettomuuden syistä ja avaa tänään vahinkoon liittyen omat verkkosivut. Jälkitorjunnasta vastaava Neste Oil on hälyttänyt paikalle öljytorjunnan asiantuntijayrityksen Lamorin. Lue lisää...

4.5.2012 YLE Uutiset /Arto Loukasmäki

▲Alkuun


Ympäristöministeri Niinistö: Talvivaaralla tämä vuosi aikaa korjata päästöongelmansa (3.5.2012)

Niinistön mukaan toiminta voi keskeytyä, jos yhtiö ei saa päästöjään kuriin.

Ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.) mukaan Talvivaaran kaivos saa vuoden loppuun saakka aikaa korjata päästönsä kohtuulliselle tasolle. Niinistö sanoo, että yhtiö on tähän asti noudattanut kehotuksia päästöjen vähentämisestä. Lue lisää...

3.5.2012 klo 10:25 Yle Uutiset

▲Alkuun


Kajaanin öljyvuodon syynä tekninen vika (2.5.2012)

Valtion varmuusvarastosta valui perjantai-illan ja sunnuntaiaamun välisenä aikana tuhansia litroja kevyttä polttoöljyä Oulujärveen laskevaan Kulunnanpuroon. Neste Oil pahoittelee vuotoa. Pelastuslaitokselta arvioidaan, että vahingon mittakaava on valtakunnallisestikin iso. Lue lisää...

30.4.2012 YLE Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Talvivaara - pelastajasta pahikseksi (2.5.2012)

Talvivaaran nikkelikaivos otetaan avosylin vastaan Kainuun pelastajana. Sittemmin mädän kananmunan haju leviää, päästöt pilaavat järviä, uraanisuunnitelmat tulevat julki, työntekijä kuolee, samoin linnut. Vyyhti yhtiön ympärillä kiristyy päivä päivältä. Lue lisää...

30.4.2012 klo 16:44 YLE Uutiset / Jenni Frilander

▲Alkuun


Niinistö: ”Talvivaarassa ollaan hyvin lähellä hallintopakkotilannetta” (1.5.2012)

Hallintopakko voisi tarkoittaa esimerkiksi uhkasakkoa tai toiminnan keskeyttämistä, kunnes päästöt ovat määritellyllä tasolla. Ely-keskuksen limnologi puolestaan kertoo, että Talvivaaran ympäristön jo pienemmäksi kääntyneet sulfaatin pitoisuudet ovat lähteneet uudelleen nousuun. Lue lisää...

30.4.2012 Suomen Luonto / Juha Kauppinen

▲Alkuun


Virtaamat korkealla Pohjois-Pohjanmaalla (1.5.2012)

Lumen vesiarvot olivat huhtikuun puolivälin aikoihin huomattavasti keskimääräistä suurempia Pohjois-Pohjanmaalla. Sään nopea lämpeneminen ja huhtikuun suuret sademäärät ovat nostaneet vesistöjen virtaamat selvästi keskimääräistä tulvavirtaamaa korkeammiksi alueen eteläosan vesistöissä Kalajoelta Temmesjoelle. Kiiminkijoen osalta virtaamat ovat lähteneet nopeaan nousuun, mutta sään ennustettu viileneminen hidastaa nousua ja tulvahuippu jää viimeisimpien ennusteiden mukaan keskimääräiselle tasolle. Alueen pohjoisosassa Kiiminkijoelta Kuivajoelle lunta on kuitenkin runsaasti ja sään nopea lämpeneminen ja mahdolliset vesisateet voivat nostaa virtaamat poikkeuksellisen suuriksi. Lue lisää...

30.4.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY

▲Alkuun


Syken tutkija: Linnut kuolleet altaassa olleisiin myrkkyihin (30.4.2012)

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Markku Mikkola-Roos sanoo, että Talvivaaran kaivoksen altaasta otetuissa kuvissa näkyy terveitä, aikuisia lintuja, jotka ovat todennäköisesti kuolleet nopeasti. Mikkola-Roos epäilee syyksi myrkytystä. Hän kumoaa Talvivaaran väitteen, jonka mukaan kyse ei voisi olla normaalista lintuparvesta. Lue lisää...

28.4.2012 YLE Uutiset / Hanna Eskonen

▲Alkuun


Mielenosoitus maustaa Talvivaaran yhtiökokousta (28.4.2012)

Sotkamossa tänään pidettävä Talvivaaran kaivosyhtiön yhtiökokous alkoi mielenosoituksella. Paikalla oli noin 100 mielenosoittajaa. Lue lisää...

26.4.2012 YLE Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaara uhkaa pilata Vuokatin matkailumaineen (28.4.2012)

Talvivaaran kaivoksen jätevedet ovat nousemassa uhaksi alueen matkailulle.

Talvivaaran jätevedet näkyvät jo Sotkamon matkailualueen sydämessä Vuokattia ympäröivillä järvillä, kertovat Kainuun ely-keskuksen tilaamat uusimmat mittaukset.

Kohonneita sulfaattipitoisuuksia on mitattu muun muassa maisemallisesti arvokkaasta Nuasjärvestä ja kaivoksen lähellä olevasta Jormasjärvestä. Lue lisää...

26.4.2012 Helsingin Sanomat / Maria Manner

▲Alkuun


Talvivaaran ympäristövalvonta EU:n tutkittavaksi (28.4.2012)

Kaivosyhtiö Talvivaaran aiheuttamien ympäristöongelmien viranomaisvalvonta tulee EU:n komission tutkittavaksi europarlamentaarikkojen Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Satu Hassi (vihr.) tekemän kirjallisen kyselyn perusteella. Parlamentaarikot vaativat viranomaisia ottamaan kovat keinot käyttöön jatkuvien luparajaylitysten takia. Lue lisää...

26.4.2012 YLE Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Talvivaara-mielenosoituksessa vaadittiin kansanäänestystä uraanista (28.4.2012)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen pysäyttämistä vaativassa mielenosoituksessa vauhditettiin toivetta saada ydinvoimasta ja uraanikaivoshankkeista kansanäänestys. Lue lisää...

26.4.2012 YLE Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Talvivaaran lupaukset eivät vieläkään lämmitä (28.4.2012)

Satapäinen mielenosoittajajoukko vaati torstaina Sotkamossa Talvivaaran kaivoksen sulkemista. Mielenosoittajat tekivät selväksi, että kaivosyhtiön lupauksiin selvittää ympäristöongelmat ja korjata ne ei enää luoteta. Lue lisää...

26.4.2012 YLE Kainuu / Minna Heikura

▲Alkuun


Sotkamosta löytyi lisää hopeaa ja kultaa (27.4.2012)

Taivaljärveltä on löytynyt lisää louhintakelpoista hopeaa. Hopeakaivoksen rakentaminen alkaa tämän vuoden aikana, kun kaivosyhtiö saa myönteisen avaamispäätöksen. Lue lisää...

25.4.2012 YLE Kainuu / Arto Loukasmäki

▲Alkuun


Kiehimänjoen silta korjataan Paltamossa (26.4.2012)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa valtatiellä 22 Paltamossa sijaitsevan Kiehimänjoen sillan korjaustyöt. Korjaustyöt alkavat viikolla 18 kestäen lokakuulle 2012 saakka.

Kiehimänjoen silta on valmistunut vuonna 1968. Silta on tyypiltään teräksinen Langerpalkkisilta, jonka kokonaispituus on 77,6 metriä. Lue lisää...

26.4.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaran kaivoksella mittavat ympäristöinvestoinnit (26.4.2012)

Sotkamon Talvivaaran kaivos investoi ympäristöteknologiaan yli 13 miljoonaa euroa. Kaivokselle tulee muun muassa uusi käänteisosmoositeknologiaan perustuva vedenpuhdistuslaitteisto, joka otetaan käyttöön marraskuun loppuun 2012 mennessä. Lue lisää...

24.4.2012 YLE Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Hopeakaivoksen ympäristölupa pian kuulutukseen (23.4.2012)

Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristöluvan kuulutus valmistuu todennäköisesti lähiviikkoina, sanoo asian esittelijä Valtteri Niskanen Pohjois-Suomen aluehallintavirastosta. Kaivosyhtiö Sotkamo Silver on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle viimeisetkin tarvittavat täydennykset kuuluttamista varten. Lue lisää...

19.4.2012 Yle / Sotkamo

▲Alkuun


Kaivosten jätevedenpuhdistuksesta vientituote (19.4.2012)

Kainuussa on kehitetty ratkaisua kaivosten jätevesien metalliongelmiin. Täysin uudenlainen menetelmä perustuu luonnonmineraalien ja kaivosten omien jätteiden hyödyntämiseen. Aquamineralsin kehittämällä järjestelmällä pystytään poistamaan vedestä fosforia, arseenia, nikkeliä, kuparia, mangaania ja kadmiumia. Lue lisää...

Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaaran päästöongelmat ratkaistavissa muutamilla miljoonilla? (18.4.2012)

Edullisimmat varteenotettavat jätevesien puhdistusmenetelmät maksaisivat kertainvestointina Talvivaaralle hiukan enemmän kuin toimitusjohtajan palkka, kertoo luottamuksellinen raportti, jonka Talvivaaran kaivosyhtiö tilasi Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä viime vuonna. Yhtiön edustajan mukaan puhdistamo aiotaankin rakentaa. Lue lisää...

13.4.2012 Suomen Luonto blogit

▲Alkuun


Tutkija: Talvivaaran sulfaattipäästöpitoisuudet teoriassa riittäviä aiheuttamaan ihmisen soluissa kromosomimuutoksia (18.4.2012)

Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä ympäristömikrobiologi Helvi Heinonen-Tanski on perehtynyt kansainväliseen tutkimukseen sulfaattien terveysvaikutuksista. ”Äskettäin on huomattu, että jo 250 milligramman sulfaattipitoisuus litrassa vettä aiheuttaa ihmiselläkin soluviljelykokeissa kromosomimuutoksia”, hän kertoo Suomen Luonnon haastattelussa. Lue lisää...

13.4.2012 Suomen luonto blogit

▲Alkuun


Sotkamo: Talvivaaran YVA-ohjelmaan tehtävä muutoksia (15.4.2012)

Sotkamon kunta on huolissaan muun muassa YVA-ohjelmaa laativien konsulttien asiantuntemuksesta ja vaatii yhtiötä osoittamaan heidän pätevyytensä. Kunta vaatii Talvivaaraa kuulemaan tarkemmin Vuokatin ja Sotkamon taajamien ja kaivoksen lähistön loma-asukkaista laajentumissuunnitelmistaan. Lue lisää...

13.4.2012 Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran suolavesipulssi jo Syvärillä (15.4.2012)

Talvivaaran jätevesien aiheuttama suola on edennyt Nilsiän Syvärille. Pohjois-Savon Ely-keskus ryhtyy lisätutkimuksiin Talvivaaran vesistövaikutusten selvittämiseksi. Jäiden lähdettyä ympäristöviranomaiset aloittavat Laakajärven syvyysluotauksen. Lue lisää...

13.4.2012 Yle Savo

▲Alkuun


Jatkuvasti päivittyvät vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue (13.4.2012)

Oulujärven vedenkorkeus on puoli metriä ajankohdan tavanomaista korkeammalla, mutta muuten Oulujoen vesistöalueella vesitilanne on alkukeväälle melko tavanomainen. Lue lisää...

13.4.2012 Suomen ympäristökeskus (SYKE)

▲Alkuun


Kajaani odottaa lupaa vedenottamiseen (13.4.2012)

Kajaanin Vesi odottaa edelleen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Koutaniemen pohjavedenottamon rakentamiseen. Mikäli lupa tulee kesään mennessä, Kajaanin yhdeksännen pohjavedenottamon rakentaminen voi alkaa tämän vuoden puolella, kertoo johtaja Juha Nurminen. Lue lisää...

11.4.2012 Yle Kainuu

▲Alkuun


Vaihtoehtoinen pellon käyttö parantaa maata ja vähentää ravinnekuormitusta (12.4.2012)

Maatalousmaan tärkein tehtävä on tuottaa satoa. Pellolle on kuitenkin olemassa useita vaihtoehtoisia käyttötapoja. Maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteet, lisätoimenpiteet ja erityistuet antavat runsaasti vaihtoehtoja peltojen viljelyyn ja viljely-ympäristön hoitoon.

Ympäristön erityistukien haku päättyy 30.4.2012. Hakemukset tulee jättää siihen mennessä ELY-keskukseen. Ei-tuotannollisten investointien tuen hakuaika päättyy 30.6.2012. Lue lisää...

12.4.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Internetin videopalvelut tekivät jään alla pilkkijöistä yllätystähtiä (12.4.2012)

Youtubessa ja Vimeossa julkaistu video teki oululaisesta sukellusporukasta tunnettuja pilkkijöitä. Miesten Fishing under ice on kerännyt jo 5 miljoonaa silmäparia ihmettelemään jään alla ylösalaisin kuvattua pilkkivideota. Nyt jään alla kuvataan jo uutta tuotantoa. Lue lisää...

29.3.2012 Yle Kainuu / Antti Kettumäki

▲Alkuun


Nallikarin uimaranta saa kasvojenkohotuksen (12.4.2012)

Oulun Nallikarin parannustyöt ovat täydessä vauhdissa. Ensi vuoteen jatkuvalla remontilla halutaan kohentaa veden laatua ja rannan yleisilmettä. Myös Nallikarin hiekan leviämistä muualle pyritään estämään. Lue lisää...

10.4.2012 Yle Oulu / Sini Kinnunen

▲Alkuun


Talvivaara-kritiikki suututtaa työntekijöitä (11.4.2012)

Talvivaara on ollut esillä tiedotusvälineissä tiuhaan tahtiin. Kaikki eivät pidä negatiivisesta uutisoinnista, esimerkiksi Talvivaaran työntekijöistä osa on tuohtunut työnantajaansa kohtaan esitetystä kritiikistä. Lue lisää...

5.4.2012 Yle Kainuu / Arto Loukasmäki

▲Alkuun


Viinivaaran pohjaveden pumppauksen vastustajat eivät hellitä (3.4.2012)

Vuosia kestänyt taistelu Viinivaaran pohjavesien pumppaamista vastaan jatkui sunnuntaina Utajärven Juorkunassa.

Oulun kaupungin liikelaitoksen Oulun veden Viinivaara-hanketta vastustava Vesivaara-kansalaisliike järjesti Havulassa tiedotustilaisuuden taistelun tämänhetkisestä tilanteesta. Lue lisää...

3.4.2012 Tervareitti

▲Alkuun


Hossan retkeilyalueella riittää tutkittavaa (30.3.2012)

Hossan retkeilyaluetta Suomussalmella tutkitaan kesän aikana ja syksyllä aloitetaan uuden hoito- ja käyttösuunnitelman teko. Luontokeskuksen palveluita tuottaa uusi yritys kesäkuun alusta lähtien. Lue lisää...

28.3.2012 Yle

▲Alkuun


Tulvakeväästä odotetaan tavanomaista (30.3.2012)

Tulvakauden ennakoidaan tänä keväänä jäävän Pohjois-Pohjanmaalla tavanomaiseksi. ELY-keskuksen mukaan tulvahuippu ajoittuu maakunnan eteläosissa huhtikuun lopulle ja Oulun pohjoispuolella toukokuun alkuun. Lue lisää...

28.3.2012 Yle

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varautuu kevään tulviin (29.3.2012)

Pohjois-Pohjanmaalla tehtyjen jäänpaksuuden ja lumen vesiarvojen mittaustulosten mukaan kevään tulvan arvioidaan muodostuvan tavanomaiseksi. Tulvavahinkojen mahdollisuus on aina olemassa, koska Pohjanmaan vesistöt muodostavat helposti jääpatoja, minkä seurauksena tulvavesi saattaa paikallisesti nousta hyvinkin korkealle. Tulvan suuruus on kuitenkin lopulta riippuvainen siitä, kuinka nopeasti lumi sulaa. Vesisateet pahentavat tilannetta etenkin, jos koko valuma-alueen lumipeite sulaa samanaikaisesti. Lue lisää...

28.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto vaatii oikeusistuinta kumoamaan Talvivaaran uraaniluvan (29.3.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston päätöksestä myöntää Talvivaara Sotkamo Oy:lle lupa uraanin kaivos- ja rikastustoimintaan. Liitto vaatii ydinenergialain vastaisen päätöksen kumoamista. Lue lisää...

26.3.2012 Yle

▲Alkuun


Ohijuoksutukset heikentävät ennestään ohuita jokijäitä (23.3.2012)

Montan voimalaitoksella tehdään ohijuoksutuksia seuraavan viiden viikon aikana. Syynä ovat voimalaitoksen korjaustyöt.

Vettä juoksutetaan tulvaluukuista Kämäränniemen itäpuolella olevaan altaaseen. Ohijuoksutuksen vaikutukset tuntuvat silti alempanakin Muhoslammella ja ylempänä Montanlammella, joten jäälle menemistä kannattaa punnista tarkasti. Lue lisää...

21.3.2012 Tervareitti

▲Alkuun


Metsäyhtiö Tornatorilta lähes 50 hehtaaria METSO-suojeluun Kuhmon Jonkerissa (22.3.2012)

Kuhmoon on perustettu uusi yksityinen suojelualue. Jonkerissa olevan suojelualueen pinta-ala on 48,5 hehtaaria. Jonkerin suojelualue on elinympäristötyypeiltään monimuotoinen kokonaisuus. Siihen sisältyy muun muassa useampia METSO-elinympäristöjä kuten runsaslahopuustoista kangasmetsää, luonnontilaisia korpia ja vesistöjen rantavyöhykkeitä Lue lisää...

20.3.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaran kaivokselta pääsi metallipitoisia vesiä luontoon (22.3.2012)

Talvivaaran kaivokselta pääsi viikonloppuna luontoon metallipitoisia vesiä. Yhtiön mukaan lauantaiaamuna jälkikäsittelyalueilta lähtevän veden nikkeli- ja sinkkipitoisuuden todettiin ylittävän luparajan noin 20-kertaisesti. Jälkikäsittely-yksiköiltä lähtevän veden virtaus suljettiin iltapäivällä. Lue lisää...

20.3.2012 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran takia ei ryhdytä vesien vaihtoon (20.3.2012)

Talvivaaran lähijärvien ennaltamista ei lähdetä nopeuttamaan kunnostustoimentpiteillä. Talvivaaran kaivosyhtiö on käynyt vesistöselvityksen tulokset läpi Kainuun ELY-keskuksen kanssa ja yhdessä viranomaisen kanssa on päädytty seuraamaan lähijärvien tilannetta tehostetusti kevään aikana. Lue lisää...

17.3.2012 Kotikajaani Viikonvaihde (sivu 3)

▲Alkuun


Vesistö- ja jätevesitietoa tarjolla Oulun seudulla (20.3.2012)

Oman lähivesistön tila ja siihen vaikuttavat tekijät kiinnostavat asukkaita. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevat säädökset tarjoavat kiinteistön omistajille useita vaihtoehtoja ratkaista jäteveden käsittely. Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hanke välittää maakuntaan ajantasaista ja puolueetonta tietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä ja lähivesistöjen tilasta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Lue lisää...

15.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaara: lähivesien suolavesipitoisuudet ovat laskussa (20.3.2012)

Talvivaara Kaivososakeyhtiö tiedottaa, että sulfaatti- ja mangaanipitoisuudet kääntyvät tänä vuonna laskuun suuremmissa vesistöissä kaivoksen lähistöllä. Lue lisää...

15.3.2012 Kainuun Sanomat / Katimari Partanen

▲Alkuun


Talvivaarasta enemmän hyviä kysymyksiä kuin hyviä vastauksia (20.3.2012)

Sotkamon vanhalla meijerillä järjestettiin keskiviikkona 14.3. kuulemistilaisuus koskien Talvivaaran kaivoksen laajennushankkeen alkavaa YVA-menettelyä. Lue lisää...

15.3.2012 Sotkamo-lehti / Jonna Karjalainen

▲Alkuun


Talvivaaran laajennus pelottaa kainuulaisia (20.3.2012)

Talvivaaran kaivoksen laajennushankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi eli Yva-hanke ei ole vakuuttanut kainuulaisia. Kaivosyhtiö, Yvaa kaivoksen toimeksiannosta valmisteleva Ramboll ja valvova viranomainen Kainun ELY-keskus järjestivät aiheesta yleisötilaisuuden tiistaina 13.3 Kajaanissa ja 14.3. Sotkamossa. Lue lisää...

15.3.2012 Kotiseutuplus sivu 21

▲Alkuun


Jäälinjärven kunnostukseen kattava paketti (20.3.2012)

Jäälinjärven tila on huonontunut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Ongelmat johtuvat pääasiassa siitä, että järven perältä ojista ei tule puhdasta vettä. Lue lisää...

8.3.2012 Rantapohja / Teea Tunturi

▲Alkuun


Talvivaaran lähijärvien suolavettä ei poisteta (16.3.2012)

Talvivaaran kaivoksen suolaantuneita lähijärviä ei toistaiseksi puhdisteta tehostetusti. Aiemmin esillä ollut järvien pohjassa olevan suolaveden poisto pumppaamalla voisi aiheuttaa järvien äkillisen happamoitumisen. Lue lisää...

14.3.2012 Yle

▲Alkuun


Vesistö- ja jätevesitietoa tarjolla Oulun seudulla (16.3.2012)

Oman lähivesistön tila ja siihen vaikuttavat tekijät kiinnostavat asukkaita. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevat säädökset tarjoavat kiinteistön omistajille useita vaihtoehtoja ratkaista jäteveden käsittely. Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hanke välittää maakuntaan ajantasaista ja puolueetonta tietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä ja lähivesistöjen tilasta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Lue lisää...

15.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY

▲Alkuun


Mielikuvakysely Oulujoesta (16.3.2012)

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien internetsivuilla toteutettavan kyselyn avulla selvitetään Oulujokilaakson asukkaiden mielikuvia Oulujoesta ja sen merkitystä alueen asukkaille. Kyselyaika on neljä viikkoa aloittamisesta. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää lähimatkailun kehittämisessä, joen ympäristön viihtyvyyden lisäämisessä ja joen uusien käyttömahdollisuuksien kehittämisessä. Kysely toteutetaan osana ELY–keskuksen rahoittamaa VIEHE–hanketta ja tulokset tulevat näkyviin kuntien internetsivuille.

Linkki kyselyyn

14.3.2012 VIEHE-hanke

▲Alkuun


Talvivaara hakee lupaa monikymmenkertaisille päästöille (15.3.2012)

Nelosen uutisten mukaan yhtiö hakee lupaa 7000 milligrammalle sulfaattia litrassa. Ympäristölupaa hakiessaan yhtiö arvioi sulfaatin pitoisuudeksi 170 milligrammaa litrassa. Arvio osoittautui kuitenkin vääräksi. Lue lisää...

13.3.2012 Radio Mega

▲Alkuun


Vaaramaisemassa kelpaa kilpailla (15.3.2012)

Jo perinteikkääksi muodostunut Vuokatti Hiihto järjestetään tänä vuonna 24.–25. maaliskuuta. Finlandiahiihdon ja Pirkan hiihdon rinnalla Suomen suurimpiin hiihtotapahtumiin lukeutuva VuokattiHiihto järjestetään jo 11. kertaa.

Profiililtaan vaihteleva hiihtoreitti kiertää Vuokatin vaarajonon ja tarjoaa sopivasti haastetta kaikentasoisille hiihtäjille aina satunnaisesta kuntoilijasta kilpahiihtäjään. Lue lisää...

13.3.2012 Forum24

▲Alkuun


Talvivaara-mielenosoitus Helsingissä: "Mitta on täynnä" (14.3.2012)

Mielenosoitus järjestetään Katajanokalla samaan aikaan, kun Talvivaaran ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu. Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatii Sotkamon-kaivoksen toiminnan keskeyttämistä, kunnes päästöt saadaan vähenemään. Lue lisää...

12.3.2012 Yle

▲Alkuun


Luonnonsuojelijat oikeustoimiin Talvivaaraa vastaan (13.3.2012)

Luonnonsuojelijat eivät laske Talvivaaran vastaisessa kampanjassaan pelkästään maanantaisen mielenosoituksensa varaan. Suomen Luonnonsuojeluliitto on tehnyt vireillepanon Talvivaaran toiminnan keskeyttämisestä, kunnes kaivoksen ympäristöongelmat saadaan ratkaistuksi. Lue lisää...

10.3.2012 Kainuun Sanomat / Seppo Turunen

▲Alkuun


SLL: Talvivaaran toiminta on keskeytettävä (12.3.2012)

Suomen luonnosuojeluliitto on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle virallisen pyynnön Talvivaaran kaivoksen toiminnan keskeyttämisestä. Liiton mukaan kaivoksen toiminta on aiheuttanut laajoja ympäristöhaittoja ja toiminnassa on myös osin poikettu ympäristöluvasta. Lue lisää...

9.3.2012 Yle

▲Alkuun


Kalatiestrategiassa Oulujoki ei ole kärkikohde - Hyrynsalmen reitti on (12.3.2012)

Sen sijaan Valtioneuvoston hyväksymässä periaatepäätöksessä mainitaan Pohjois-Suomesta Hyrynsalmen reitin Leppikoski ja Seitenoikea, Kemijoki-Ounasjoki ja Iijoki. Lue lisää...

9.3.2012 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran kaivostoimintaa vastustetaan mielenosoituksella (12.3.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto järjestävät maanantaina 12.3. klo 9–10 mielenilmauksen Helsingissä, jossa pidetään Talvivaaran ylimääräinen yhtiökokous. Liitto ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylimääräinen osakeanti käytetään ympäristönsuojelutoimenpiteisiin ja jo tapahtuneen haitan korjaamiseen. Lue lisää...

9.3.2012 Suomen luonnonsuljeluliitto

▲Alkuun


Talvivaara on kainuulaisille kaksiteräinen miekka (12.3.2012)

Kaksi kolmasosaa kainuulaisista on huolissaan Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutuksista, selviää kaivosyhtiön teettämästä kyselytutkimuksesta. Yli puolet vastaajista kokee kaivoksen uhkaavan elinympäristöään, mutta 91 prosenttia pitää kaivosta Kainuun talouden ja työllisyyden kannalta hyvänä asiana. Lue lisää...

8.3.2012 Yle

▲Alkuun


Oulussa järjestetään kesäkuussa ilmastokongressi (8.3.2012)

Oulussa on kesäkuun alussa arktisen seminaarin lisäksi myös toinen iso kansainvälinen kokous. Kaupungissa järjestetään ilmastokongressi, johon on tulossa yhteensä noin 50 osallistujaa ainakin kahdeksasta eri maasta. Lue lisää...

6.3.2012 Kaleva / Liisa Laine

▲Alkuun


Istutukset virkistyskalastusvesiin alkavat (7.3.2012)

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelu istuttaa pyyntikoista kalaa Suomussalmella Hossan ja Seitenahvenisen, Taivalkoskella Kylmäluoman, Ristijärvellä Laahtasen ja Kuhmossa Syväjärven virkistyskalastuskohteisiin. Lue lisää...

5.3.2012 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


On aika kertoa mielipide Talvivaaran laajennuksesta (7.3.2012)

Talvivaaran kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointi alkaa. Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt yva-ohjelman Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lue lisää...

5.3.2012 Yle

Kainuun ELY-keskuksen tiedote Lue lisää...

▲Alkuun


Suomen Luonto -lehti: Sanginjoki kansallispuistohankkeiden listalla (7.3.2012)

Suomessa on tällä hetkellä liikehdintää yhdentoista uuden kansallispuiston perustamiseksi, kertoo Suomen Luonto -lehti. Asiasta kertoo lehden haastattelema ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen. Lue lisää...

2.3.2012 STT, Kaleva

▲Alkuun


Vesitilanne helmikuun lopussa 2012: Lumikuorma suuri Meri-Lapissa, routaa tavallista vähemmän (7.3.2012)

Helmikuun lumipyryt ovat kasvattaneet lumikuorman tavallista suuremmaksi Meri-Lapissa ja Uudellamaalla. Etelärannikolla lumikuorma kasvoi parissa päivässä jopa yli 20 kg/m2. "Rakennusten peruslumikuorma ylittyy jo paikoin, ja ennusteiden mukaan lumikuorma kasvaa entisestään. Erityisesti hallien omistajien on syytä huomioida tämä", varoittaa kehitysinsinööri Kimmo Söderholm Suomen ympäristökeskuksesta. Lue lisää...

1.3.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Radioaktiivisen jätteen varasto Talvivaaraan? (3.3.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiö valmistautuu rakentamaan Sotkamoon välivaraston radioaktiiviselle prosessijätteelle. Rakentamisaie ilmenee Talvivaaran Säteilyturvakeskukselle antamasta vastineesta uraanierotuksen ympäristölupalausuntoon. Lue lisää...

1.3.2012 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran naapurit haluavat miljoonakorvauksia (3.3.2012)

Kymmenet maanomistajat haluavat korvauksia Talvivaaran kaivosyhtiöltä maiden ja kiinteistöjen arvon alenemisen vuoksi. Vaatimusten yhteenlaskettu arvo on miljoonia euroja. Lue lisää...

1.3.2012 Yle

▲Alkuun


Sanginjoen hakkuissa otettiin aikalisä (3.3.2012)

Sanginjoen hakkuisiin tulee tauko, kun Muuraiskankaan nyt meneillään olevat hakkuut saadaan päätökseen. Taustalla on kaupunginhallituksen 13.2. yhdyskunta- ja ympäristöprosessille antama määräys valmistella selvitys Sanginjoen alueen suojeluedellytyksistä. Lue lisää...

1.3.2012 Kaleva / Pekka Rahko

▲Alkuun


Hailuotoon rakennetaan silta (3.3.2012)

Hailuodon kunnanvaltuusto teki keskiviikkoiltana historiallisen päätöksen puoltaessaan kiinteää tieyhteyttä mantereelle. Päätös syntyi äänin 13-3 neljällä puheenvuorolla. Valtuusto totesi sillan olevan kunnan kehittymisen, kuntatalouden, asukkaiden hyvinvoinnin, ympäristön ja valtion talouden kannalta paras liikenneyhteyksien kehittämisen vaihtoehto. Lue lisää...

1.3.2012 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaara vastasi lausuntoihin: Uraania ei pidetty salassa (3.3.2012)

Koko Talvivaaran kaivosta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä ympäristölupaprosessin aikana ei kaivoksen tavoitteena ollut uraanin tuottaminen. Näin toteaa Talvivaara Sotkamo Oy vastineessaan, jonka se keskiviikkona antoi uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Lue lisää...

1.3.2012 Kainuun Sanomat / Jorma Moilanen

▲Alkuun


Pokka: Kaivoshankkeista puuttuu kokonaiskuva – Talvivaarasta opittu (2.3.2012)

Ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan mielestä kaivoshankkeiden talousasiat ja ympäristöasiat käsitellään liian usein eri pöydissä. Pokka pitää tärkeänä, että Pohjois-Suomen kaivoksista ja niihin liittyvistä hankkeista kuten liikenneratkaisuista hahmotettaisiin kokonaiskuva, jonka pohjalta asioita suunnitellaan. Lue lisää...

29.2.2012 Kainuun Sanomat / Hannamari Ahonen

▲Alkuun


Talvivaaran uraanilupa käsittelyyn maaliskuussa (1.3.2012)

Talvivaaran kaivoksen uraanintuotantolupa tulee valtioneuvoston käsittelyyn maaliskuun aikana, yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo. Lue lisää...

28.2.2012 Vihreä Lanka

▲Alkuun


Talvivaaran ympäristövaikutukset selkokielelle (29.2.2012)

Kainuun ELY-keskus ryhtyy tiedottamaan Sotkamon Talvivaaran kaivoksen lähivesistöjen ja ympäristön tilasta. Kolmesti vuodessa päivitettävässä tilannekuvassa kerrotaan selkokielisesti ja aikasarjojen avulla kaivoksen päästöjen kehityksestä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Lue lisää...

27.2.2012 Yle

▲Alkuun


Kaivosten valvontaa yritetään tiukentaa – taustalla Talvivaaran ongelmat (27.2.2012)

Viranomaiset ovat tiukentamassa kaivosten valvontaa. Taustalla ovat Talvivaaran nikkelikaivoksen päästöongelmat, joiden jälkeen ympäristöministeriö on ollut yhteydessä valvontaviranomaisiin. Lue lisää...

23.2.2012 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Sanginjoesta ei syntynyt sopua (23.2.2012)

Sanginjoen ulkometsän suojelu puhutti pitkään maanantaina koolla ollutta Oulun kaupunginvaltuustoa. Kansallispuistoa ajavat valtuutetut olivat tyytymättömiä kaupungin tapaan hoitaa Sanginjoen suojeluasiaa. Usea valtuutettu oli myös tuskastunut kiistan lukkiutuneeseen asetelmaan. Lue lisää...

21.2.2012 YLe

▲Alkuun


Lamminahon museotila Vaalassa komistuu (23.2.2012)

Lamminahon museotila Vaalassa jatkaa toimintaansa lähes nykyisellään. Kunta ja Museovirasto ovat uusimassa nykyisen määräaikaisen sopimuksen toistaiseksi voimassaolevaksi. Myös Lamminaho säätiön perustaminen on selvittelyssä. Lue lisää...

21.2.2012 Yle

▲Alkuun


Hailuodon kunnanhallitus puoltaa sillan rakentamista (23.2.2012)

Hailuodon kunnanhallitus puoltaa kiinteän yhteyden rakentamista Hailuodon ja Oulunsalon välille. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan maanantaina. Lue lisää...

21.2.2012 Kaleva

▲Alkuun


Järjestöt pettyneitä Sanginjoen metsän valtuustokäsittelyyn (22.2.2012)

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen mukaan valtuustokäsittelyn tulos jäi laihaksi ja tekninen keskus on vesittämässä Sanginjoen suojelua. Ennen valtuuston kokousta mielenosoittajat kokoontuivat kaupungintalolle. Kuva Sanginjoen blogisivustolta. Lue lisää...

22.2.2012 Radio Mega / Saara Kemppainen

▲Alkuun


Uusi mielenosoitus Sanginjoen metsistä (20.2.2012)

Sanginjoen metsiensuojelijat järjestävät maanantaina uuden mielenosoituksen Oulun kaupungintalolla. Valtuustossa käytäneen aiheesta reipas keskustelu, mutta hakkuita tuskin keskeytetään. Lue lisää...

20.2.2012 Yle

▲Alkuun


Kajaanin lupajaosto: Ei erikseen lupaa uraanilaitokselle (18.2.2012)

Talvivaaran kaivokselle ei tule myöntää erillistä ympäristölupaa uraanin talteenottolaitokselle.

Näin katsoo Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto. Kajaanin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa pyysi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lue lisää...

16.2.2012 Kainuun Sanomat / Tanja Nuotio

▲Alkuun


Mielikuva Oulujoesta jäänyt voimalaitosten varjoon (17.2.2012)

Oulujoki on alueemme identiteettiä ja maisemaa keskeisesti määrittävä tekijä. Välillä tuntuu, että se on ainoa jokivarren kuntia yhdistävä asia.

Oulujoki on kuitenkin ihmisten mielissä painunut jotenkin taka-alalle. Vanhat muistavat vielä vapaan Oulujoen ajan, eivätkä he välttämättä puhu voimatuotantoon valjastetusta joesta kuin haikeana muistellen. Lue lisää...

17.2.2012 Tervareiti / Jari Riekki

▲Alkuun


Sanginjoki-seminaarissa oltiin samaa mieltä (17.2.2012)

Oulussa jatkettiin keskiviikkona keskustelua Sanginjoen ulkometsän virkistys- ja luontoarvoista. Aiheesta järjestettyyn seminaariin pääkirjaston Pakkalan salissa osallistui 60–70 asiasta kiinnostunutta. Lue lisää...

15.2.2012 Kaleva / Marja Leskinen

▲Alkuun


Talvivaara kiistää uraani-pimityksen (16.2.2012)

Kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen kiistää Talvivaara-pamfletissa esitetyt väitteet uraanitietojen pimityksestä.

Tutkija Mika Flöjtin ja insinööri Lasse Flöjtin viime viikolla julkaiseman Kysymyksiä Talvivaarasta -pamfletin mukaan uraanista on vaiettu, vaikka Talvivaaran uraani on ollut tiedossa 30 vuotta. Lue lisää...

14.2.2012 Kainuun Sanomat / Marjukka Väisänen

▲Alkuun


Sotkamon ympäristölautakunta: ”Ei” Talvivaaran uraanille (16.2.2012)

Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta ei halua tässä vaiheessa myöntää ympäristölupaa Talvivaaran uraanin talteenottolaitokselle. Lue lisää...

14.2.2012 Kainuun Sanomat / Tanja Nuotio

▲Alkuun


Ympäristöpoiju mittaa Oulujoen vettä (16.2.2012)

Oululainen EHP-Tekniikka Oy testaa Hartaanselällä veden laadun jatkuvatoimiseen seurantaan kehittämäänsä mittalaitetta. Ympäristöpoiju mittaa Oulujoen lämpötilaa ja sameutta. Vedessä näkyy pieni osa pohjaan ankkuroidusta kaksi metriä korkeasta laitteesta. Ympäristöpoiju on varustettu veden laatua mittaavilla antureilla sekä tiedonkeruu- ja tiedonsiirtotekniikalla.

Hartaanselällä ympäristöpoijua on tarkoitus kokeilla kevääseen asti, jotta nähdään sulamisvesien vaikutus jokiveden sameuteen. Petri Somero EHT-Tekniikasta arvelee, että veden sameus kiinnostaa myös kalastajia. Laitteen keräämä tieto on arvokasta tietoa siksi että juomavesi otetaan Oulujoesta, arvelee Somero. Lue lisää...

14.2.2012 Kaleva /Pekka Rahko

▲Alkuun


Kansalta ei kysytä Viinivaaran vedestä (16.2.2012)

Viinivaarasta ei järjestetä kansanäänestystä ainakaan ensi syksyn kunnallisvaalien yhteydessä. Asiasta oli tehty valtuustoaloite, johon Oulun kaupunginhallitus otti maanantaina kantaa. Lue lisää...

14.2.2012 Kaleva / Liisa Laine

▲Alkuun


Kyllönen: Talvivaaran uraanilupa on vaikea asia (15.2.2012)

Valtioneuvosto käsittelee Sotkamon Talvivaaran uraanin erotuslupaa vasta maaliskuussa. Luvan piti olla valtioneuvoston käsittelyssä alunperin jo tammikuussa. Suomussalmelaisen liikenneministeri Merja Kyllösen (vas.) mukaan käsittelyaikataulun venymisen taustalla ovat kaivoksen nykyiset ympäristöongelmat. Lue lisää...

13.2.2012 Yle

▲Alkuun


Sotkamo suhtautuu edelleen nihkeästi uraaninerotukselle (15.2.2012)

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta ei haluaisi antaa Talvivaaran kaivokselle ympäristölupaa uraanin talteenottolaitokselle. Lue lisää...

13.2.2012 Yle

▲Alkuun


Jako-Muuraissuon turvetuotantohanke tarvitsee lisäselvityksiä (15.2.2012)

Ylikiimingissä sijaitsevan Jako-Muuraissuon ottaminen turvetuotantoalueeksi edellyttäisi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen mukaan lisäselvityksiä. Alueella pitäisi tutkia tarkemmin se, miten turvesuo vaikuttaisi seudun vesistöihin. Lue lisää...

10.2.2012 Kaleva

▲Alkuun


Miksei Talvivaara puhunut uraanista lupakäsittelyssä? (15.2.2012)

Muutama vuosi liian myöhään. Näin voisi sanoa Talvivaaran kaivoksen uraaniprojektin lupakäsittelystä.Valtioneuvosto käsittelee uraanin talteenottolupaa ehkä tässä kuussa, ja myöhemmin tänä keväänä selviää uraanihankkeen ympäristöluvan kohtalo.

Talvivaarassa on tosin erotettu uraania biokasaliuotuksessa jo siitä lähtien, kun kaivoksen toiminta on alkanut. Sitä ei vain ole otettu talteen. Lue lisää...

9.2.2012 Vihreä Lanka /Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


”Talvivaara johti tietoisesti harhaan” (12.2.2012)

– Kirjan keskeinen pointti on, että Talvivaara johti tietoisesti harhaan. Uraanista olisi pitänyt kertoa ensimmäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa, tutkija Mika Flöjt sanoo. Hän julkaisi torstaina isänsä insinööri Lasse Flöjtin kanssa kirjan Kysymyksiä Talvivaarasta.

Heidän mukaansa yhtiö ja viranomaiset ovat tienneet uraaniesiintymästä alusta alkaen. Väite perustuu muun muassa siihen, että Talvivaaran alueen uraanivaranto oli merkattu vuonna 1981 kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ja OECD:n yhteiseen Red Book -tilastokantaan. Lue lisää...

10.2.2012 Kainuun Sanomat / Antti Hyvärinen

▲Alkuun


Kalastuslaki uudistetaan - jatkossa kalaan pääsee yhdellä kortilla (12.2.2012)

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys uudeksi kalastuslaiksi julkistettiin tänään. Uuden kalastuslain tarkoituksena on kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Tavoitteena on ylläpitää kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, edistää kalakantojen luontaista elinkiertoa sekä säilyttää kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus. Lue lisää...

9.2.2012 Maa- ja metsätalousministeriö

▲Alkuun


Sotkamo: Talvivaaran haitat kuriin ennen uraanilupaa (12.2.2012)

Sotkamon kunnanhallitus antoi tiistaina (7.2.2012) lausunnon Talvivaaran uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen. Lausunnossa todetaan, että Talvivaaran metallien talteenottoprosessi ei ympäristövaikutusten osalta ole niin vakaassa tilassa, että uutta kuormitusta voitaisiin sallia. Lue lisää...

7.2.2012 Kainuun Sanomat /Antti Hyvärinen

▲Alkuun


Talvivaaran päästöt laskussa (12.2.2012)

Talvivaaran kaivoksen vaikutukset järvivesien laatuun ovat lieventyneet alkuvuonna Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tammikuun lopun mittausten mukaan Laakajoen natrium- ja sulfaattipitoisuudet olivat laskeneet kuukaudessa yli kolmanneksen ja mangaanipitoisuudet noin 60 prosenttia. Lue lisää...

7.2.2012 Yle

▲Alkuun


Uusi Liminganlahden lintutorni tarvitsee rahaa (6.2.2012)

Liminganlahden Ystävät ry on käynnistänyt rahankeräyksen uuden lintutornin saamiseksi luontokeskuksen läheisyyteen palvelemaan kaikkia Liminganlahden kävijöitä.

Liminganlahden luontokeskuksen rannassa sijainnut lintutorni kaatui Hannu-myrskyn seurauksena 27. joulukuuta. Jäät vaurioittivat myös liikkumisesteisille soveltuvaa pitkospuupolkua. Lue lisää...

6.2.2012 Oulu-lehti

▲Alkuun


Ammattikalastuksen ahdinko näkee valonpilkahduksen Kainuussa (6.2.2012)

Ammattikalastus on Suomessa kurimuksessa. Kalastajakunta ikääntyy kovaa vauhtia ja ala ei houkuttele uusia yrittäjiä. Kainuussa ala elää yllättävää nostetta. Viimeisen vuoden aikana ammattikalastajien määrä Kainuussa on noussut ja kalankäsittelytiloja tarvitaan lisää. Lue lisää...

3.2.2012 Yle

▲Alkuun


Vastatuuli kiihtyy Talvivaaran uraanin talteenottoon (6.2.2012)

Paikalliset viranomaiset vastustavat tiukasti Talvivaaran uraanin talteenottoa. Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki ja Kainuun sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelevat parhaillaan kielteisiä lausuntoja uraanin talteenoton ympäristölupaan. Paikallisesti lupaan suhtautuu myönteisesti vain Kajaanin seurakunta ja kaivoksen ympäristölupaa valvova Kainuu ELY-keskus. Lue lisää...

3.2.2012 Yle

▲Alkuun


Ympäristöministeriö toppuuttelee Sanginjoen kansallispuistohanketta (6.2.2012)

Ympäristöministeriössä suhtaudutaan viileästi oululaisten kaavailemaan Sanginjoen kansallispuistoon. Hallitusohjelmasta ei löydy yhtään uutta puistohanketta, joten lähivuosina hanke on jäissä. Ministeriö väläyttää sen sijaan kaupunkipuiston perustamista. Lue lisää...

3.2.3012 Yle

▲Alkuun


Hossan hakkuut täsmennettävänä (3.2.2012)

Suomussalmen Hossan retkeilyalueen hakkuusuunnitelmien tarkennukset kestävät vielä muutamia viikkoja. Metsähallituksen aluejohtaja Veikko Hiltunen sanoo, että tarkennusten valmistuttua suunnitelmat käydään vielä läpi Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Lue lisää...

1.2.2012 Yle

▲Alkuun


Talvi selätti Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat Hossassa (3.2.2012)

Suomussalmen Hossan retkeilyalueen hakkuita siirretään. Kiistanalaisilla alueilla ei pystytty talviolosuhteissa riittävästi varmistamaan tietoja alueen uhanalaisista lajeista. Hossan erityishakkuita siirretään kesällä tapahtuvien laji-inventointien jälkeen tapahtuviks Lue lisää...

1.2.2012 Yle

▲Alkuun


Hossan retkeilyalueen hakkuista pidättäytyminen hyvä päätös Metsähallitukselta (2.2.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto pitävät tervetulleena Metsähallituksen päätöstä Hossan retkeilyalueen hakkuiden jäädyttämisestä. Retkeilijöiden, matkailuyrittäjien ja luonnonsuojelijoiden huoli hakkuiden vaikutuksista Hossan luontoon on ollut aiheellista. Hossan alueelta on todettu löytyvän lailla suojeltuja luontoarvoja, joita ei Metsähallituksen suunnitelmissa ole huomioitu. Oulujärven ja Kylmäluoman retkeilyalueilla hakkuita on sen sijaan tänäkin talvena vastustuksesta huolimatta tehty. Lue lisää...

1.2.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Sanginjoen suojelu laahaa perässä (2.2.2012)

Oulun Sanginjoen ulkometsän suojelu ei ole edennyt tasatahtia muiden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa hyväksyttyjen toimien kanssa. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman lähes kaksi vuotta sitten. Samalla kaupunginhallitus antoi Oulun tekniselle keskukselle tehtäväksi suunnitella ja käynnistää toimenpiteet. Lue lisää...

31.1.2012 Yle

▲Alkuun


Sanginjoen hakkuiden aikatauluista pidetään kiinni (2.2.2012)

Sanginjoki kansallispuistoksi -liike jatkoi maanantaina mielenilmauksiaan Sanginjoen hakkuita vastaan kaupungintalolla. 25 valtuutettua allekirjoitti viime viikolla kirjelmän, jossa kuntalain perusteella pyydettiin kaupunginvaltuustoa kokoontumaan ja hakkuiden ottamista valtuuston käsittelyyn. Lue lisää...

31.1.2012 Kaleva / Pekka Rahko

▲Alkuun


Talvivaaran lupa-asiat myöhästyvät taas (30.1.2012)

Talvivaaran kaivokselle Sotkamossa on myönnetty jälleen lisäaikaa ympäristöluvan päivittämistä koskevan hakemuksen täydentämiseen. Kaivoksen jätevesiä lähivesissä kuvaava mallinnus valmistuu ensi kuun lopussa, vaikka sen piti valmistua jo vuodenvaihteessa. Lue lisää...

27.1.2012 Yle

▲Alkuun


Viranomaiset tiukkana Talvivaaran uraaniluvan ehdoista (30.1.2012)

Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristölupaan vaaditaan ankaria ehtoja. Useiden viranomaislausuntojen mukaan talteenottoa ei tulisi sallia Talvivaarassa ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman. Valituskierros voi viedä useita vuosia. Lue lisää...

27.1.2012 Yle

▲Alkuun


Sanginjoen hakkuita ei kiirehditä valtuustoon (30.1.2012)

Oulun Sanginjoen hakkuista ei järjestetä ylimääräistä kaupunginvaltuuston kokousta. Asia on kaupunginhallituksen valmisteltavana ja se tuodaan mahdollisesti helmikuun kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Lue lisää...

26.1.2012 Yle

▲Alkuun


Sanginjoen metsien hakkuut on keskeytettävä! (27.1.2012)

[Oulun luonnonsuojeluyhdistyken kannanotto Sanginjoen metsähakkuiden keskeyttämiseksi.]

Oululaisten ympäristöjärjestöjen vuonna 2004 tekemän kansallispuistoaloitteen jälkeen Sanginjoen metsiä ei ole hakattu. Jokin aikaa sitten hakkuut kuitenkin käynnistyivät. Lue lisää...

24.1.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto / Oulun luonnonsuojeluyhdistys

▲Alkuun


Mielenosoittajat keskeyttivät hakkuut Oulun Sanginjoella (26.1.2012)

Mielenosoittajat vaativat, että Oulun kaupunki pysäyttää Sanginjoen ulkometsän harvennushakkuut. Hakkuiden vastustajat sanovat, että kansallispuistoksi ehdotettua metsää hakataan nyt ainoastaan kaupungin virkamiesten jääräpäisyyden takia, vaikka poliittista tahtoa metsän säilyttämiseksi ennallaan löytyisi. Lue lisää...

24.1.2012 Yle

▲Alkuun


Sanginjoen metsän puolesta adressi - hakkuut jo käynnissä (25.1.2012)

Oulun kaupunginvaltuustossa kerätään nimilistaa Sanginjoen harvennushakkuiden estämiseksi. Oulun kaupunki on kuitenkin jo ehtinyt aloittaa hakkuut Sanginjoen ulkometsässä. Lue lisää...

23.1.2012 Yle

▲Alkuun


Kulttuuri ja matkailu lyövät kättä Oulujärvellä (24.1.2012)

Oulujärven kauniit maisemat ovat matkailullisesti neitseellistä aluetta. Järveä reunustavat useat matkailuyritykset ja Paltaniemen Eino Leino -talo henkii kansallista kulttuuriperimää. Silti matkailullinen kehittämistyö alueella on alkutekijöissään. Lue lisää...

20.1.2012 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran päästöt eivät ole kohottaneet vesistöjen raskasmetallipitoisuuksia Pohjois-Savossa (23.1.2012)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on saanut uusia tutkimustuloksia Talvivaaran kaivoksen kuormituksen aiheuttamista vedenlaatumuutoksista Pohjois-Savossa. Natrium- ja sulfaattipitoisuuksien lisäksi joulukuussa 2011 otetuista vesistönäytteistä on nyt selvitetty myös metallipitoisuudet. Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa vesistöjen tilassa tapahtuvia muutoksia jatkossakin säännöllisesti. Lue lisää...

19.1.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus

▲Alkuun


Kainuusta apua ympäristömittauksiin (21.1.2012)

Vaatimukset ympäristön tilan aiempaa nopeampaan seurantaan ovat kasvaneet. Tämän takia Suomen ympäristökeskus ja Kajaanin seudun mittaustekniikan osaajat aikovat laajentaa yhteistyötään. Lue lisää...

19.1.2012 Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaara esitteli ympäristöasioiden parannusohjelman (20.1.2012)

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö julkisti uuden ympäristöasioiden parannusohjelman vuodelle 2012. Ohjelmassa keskitytään etenkin vesipäästöjen vähentämiseen ja ympäristöviestinnän parantamiseen. Toimitusjohtaja Pekka Perä myös pahoitteli yhtiön kainuulaisille aiheuttamaa epätietoisuutta ja huolta. Lue lisää...

18.1.2012 Kainuun Sanomata / Nina Leinonen

▲Alkuun


EU:lta vihreää valoa Talvivaaran uraaniluvalle (20.1.2012)

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on saanut Euroopan komissiolta positiivisen kannan uraanin talteenottoprosessista Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti. Yksi Euratomin perustamissopimuksen päätavoitteista on ydinpolttoaineen toimitusvarmuuden parantaminen EU:ssa. Lue lisää...

18.1.2012 Kainuun Sanomat / Nina Leinonen

▲Alkuun


Hailuoto on vuoden kotimaan matkailukohde (20.1.2012)

Matkailulehti Mondo valitsi Hailuodon vuoden kotimaan matkailukohteeksi. Valintaa perustellaan sillä, että Hailuoto on luonnonläheinen kohde, jossa myös majoitusmahdollisuudet on otettu huomioon. Lue lisää...

18.1.2012 Yle Oulu

▲Alkuun


Talvivaaran kaivosyhtiö lupaa ympäristöparannuksia (20.1.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiö aikoo tehdä ympäristöparannuksia. Yhtiö kertoo tänään iltapäivällä suunnitelmistaan ja julkistaa uuden ympäristöasioiden parannusohjelman tälle vuodelle. Lue lisää...

18.1.2012 Kaleva STT

▲Alkuun


Kitkuinen kirje golfkentän vesistä (18.1.2012)

Sotkamon ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle on toimitettu 1.9.2011 Katintien ja Pisterinniemenkujan asukkaiden sekä mökkiläisten kirjoittama kirje. Kitkuisessa kirjeessä väitetään golfkentän vesien rehevöittäneen Nuasjärven. Lue lisää...

18.1.2012 Sotkamo / Pertti Granqvist

▲Alkuun


Greenpeace perusti toimintaryhmän Ouluun vastustamaan Pyhäjoen ydinvoimalaa (18.1.2012)

Kansainvälisen ympäristöjärjestön Greenpeacen lonkerot ulottuvat nyt pohjoiseen, Ouluun saakka. Lauantaina kokoontui ensimmäistä kertaa järjestön Oulun paikallisryhmä, johon kuuluu alkuvaiheessa kymmenkunta jäsentä. Lue lisää...

16.1.2012 Kaleva

▲Alkuun


Jäätilanne järvissä vielä petollisen heikko (16.1.2012)

Pitkän ja lämpimän syksyn jälkeen ovat jäät monin paikoin ajankohtaan nähden ennätysohuita. Vuodenvaihteessa jäät olivat selvästi keskimääräistä ohuempia koko maassa. Lue lisää...

13.1.2012 Tervareitti /Sauli Kallio

▲Alkuun


Oulujärven oma kuha kadonnut (16.1.2012)

Oulujärven oma, alkuperäinen kuhakanta on käytännössä kadonnut, selviää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuksesta. Pääosa Oulujärven kuhasaaliista on alkuperältään istutettua Vanajanselän kuhaa. Lue lisää...

12.1.2012 Yle

▲Alkuun


Vanajanselän kuha on valloittanut Oulujärven (13.1.2012)

Kolmella tärkeällä kuhajärvellä, Oulujärvellä, Lohjanjärvellä ja Vanajanselällä, toteutettu tutkimus osoitti, että vieraiden kuhakantojen käyttö istutuksissa on johtanut merkittäviin perinnöllisiin muutoksiin alkuperäisissä kuhakannoissa. Vieraita kuhia istuttamalla on myös saatettu vaarantaa kuhan elinkyvylle tärkeiden paikallisten perinnöllisten sopeutumien säilyminen, kuten kyky sovittaa kutu sen onnistumisen kannalta parhaaseen mahdolliseen ajankohtaan. Lue lisää...

12.1.2011 RKTL

▲Alkuun


Metsänomistajat vaativat kaivoshaittojen korvaamista (13.1.2012)

Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi vaatii, että kaivosten kielteiset vaikutukset yksityiselle maanomistajalle on selvitettävä ja korvattava. Lisäksi liitto vaatii, että kaivosten lupaehdoissa on varauduttava myös ennakolta arvaamattomien vahinkojen korvaamiseen. Lue lisää...

11.1.2012 Yle

▲Alkuun


Talvivaaran kaivosyhtiö avaa ympäristöblogin (12.1.2012)

Kaivosyhtiön ympäristöpäällikkö Veli Matti Hillan mukaan luottamuksen parantaminen kaivosyhtiön ja paikallisten asukkaiden välillä edellyttää nopeaa onnistumista yhtiön päästöjen pienentämisohjelmissa. Lisäksi tuloksista pitää pystyä tiedottamaan paljon nykyistä paremmin ja nopeammin. Lue lisää...

10.1.2012 Yle

▲Alkuun


FIM:Talvivaara pakkoraossa (12.1.2012)

Talvivaaran on pakko onnistua päästövähennyksissä, arvioi pankkiiriliike FIM. Mikäli vähennykset eivät onnistu, koko Talvivaaran kaivosyhtiön olemassaolo vaarantuu. Osakeessa on kuitenkin paljon nousupotentiaalia. Lue lisää...

10.1.2012 Yle

▲Alkuun


Oulujoen kalateihin ei löydy rahaa (9.1.2012)

Oulujoen kalateiden suunnitteluun on käytetty yli miljoona euroa, mutta voimalaitokset ohittavien nousureittien rakennusrahoista ei ole tietoakaan.

Kalateiden suunnitelmat ovat Oulujoella hyväksymistä vaille valmiit ja tahtotila jokivarren kunnissa on asian puolesta kova, mutta se ei välttämättä riitä. Lue lisää...

7.1.2012 Kaleva / Petri Hakkarainen

▲Alkuun


Martti Korhonen: Talvivaara sai lupansa liian helposti (8.1.2012)

Sotkamon Talvivaaran kaivokselle myönnettiin aikanaan ympäristöluvat jokseenkin heppoisin perustein, sanoo eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.). Lue lisää...

6.1.2012 Kaleva / Antti Korhonen

▲Alkuun


Talvivaaran kaivoksen päästöt eivät ole myrkkyjä (8.1.2012)

Talvivaaran kaivokseen liittyviä kohu-uutisia on riittänyt parin viime vuoden ajan runsaasti. Uusin ”uutinen” saattaa kuitenkin olla ankka. Ainakin Kainuun elykeskuksen ympäristögeologi Ilkka Haataja uskoo, että uutisen pohjana on väärinkäsitys.

Yleisradio kertoi maanantaina, että kemikaalien käyttö lisääntyy tuntuvasti Sotkamossa Talvivaaran kaivoksella, mikäli kaivosyhtiö saa luvan uraanin erotteluun. Ympäristöväki on huolissaan, koska jo nyt alueella käsitellään valtavia määriä myrkkyjä.

Haataja sanoo, että kaivokselta on päässyt vesistöihin arvioitua enemmän natriumia ja sulfideja. Niitä ei kuitenkaan kannata sanoa myrkyiksi. Lue lisää...

8.1.2012 Maaseudun tulevaisuus / Jouko Rönkkö

▲Alkuun


Oulun venepaikat haettavana (8.1.2012)

Tervaporvarinpuiston venetelarantapaikat ovat nyt haettavana.

Paikat tulevat vuokrauskäyttöön kun venetelapaikkojen rakenteet ovat valmistuneet (arviolta heinäkuussa 2012). Paikan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Lue lisää...

3.1.2012 Oulu-lehti

▲Alkuun


Talvivaara: Inhimillinen virhe kaivoksen käynnistysvaiheessa (6.1.2012)

Talvivaara myöntää, etteivät natriumin ja sulfaatin aiheuttamat ongelmat olleet tiedossa kaivoksen luvitusvaiheessa alunperin. – Prosessiarviossa tapahtui inhimillinen virhe monilla tasoilla, yhtiön ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla sanoo.Hän viittaa monilla tasoilla sekä kaivosyhtiöön, arviointiprosessiin että viranomaisiin. Lue lisää...

4.1.2012 Kainuun Sanomat / Nina Leinonen

▲Alkuun


Valtion kalastusmaksut voi nyt hoitaa kännykällä (5.1.2012)

Tämän vuoden alusta alkaen valtion kalastuksenhoitomaksut voi hoitaa kännykällä. Metsähallituksesta arvioidaan, että jopa neljännes kalastusmaksuista maksetaan lähitulevaisuudessa mobiilina. Lue lisää...

3.1.2011 Yle

▲Alkuun


Kemikaalien käyttöä halutaan lisätä Talvivaarassa - miten käy järvien? (4.1.2012)

Sotkamossa Talvivaaran kaivoksella kemikaalien käyttö lisääntyy tuntuvasti, mikäli kaivosyhtiö saa luvan alkaa erottaa uraania malmista. Ympäristöväki pelkää lähijärvien kärsivän entisestään. Lue lisää...

2.1.2012 Yle Uutiset / Antti Koistinen

▲Alkuun


Sulavesiä eniten sataan vuoteen (4.1.2012)

Suomen järvistä oli vuoden vaihtuessa sulina enemmän kuin koskaan sataan vuoteen. Suomen ympäristökeskuksen johtavan hydrologin Esko Kuusiston mukaan maamme 32 000 neliökilometrin järvipinta-alasta jäätöntä on noin viisikymmentä prosenttia. Lue lisää...

2.1.2012 Kaleva / Heikki Ketola

▲Alkuun


Oulujärvi ei vieläkään kokonaan jäässä (2.1.2012)

Oulujärvi ei ole jäätynyt vieläkään kokonaan. Suomen ympäristökeskuksen viimeisin havaintokirjaus on viime perjantailta, jolloin Niskanselällä näkyi vielä mustia sula-aukkoja. Siten Oulujärveä ei ole julistettu jäätyneeksi. Lue lisää...

2.1.2012 Kainuun Sanomat / Hannu Mustonen

▲Alkuun


Vesitilanne vuonna 2011: Etelässä luminen talvi, rannikon vesistöissä tulvi keväällä ja loppuvuonna (2.1.2012)

Kulunut vuosi oli tavallista lämpimämpi ja paikoin runsassateinen. Alkuvuonna sekä pinta- että pohjavedet olivat suuressa osassa maata keskimääräistä alempana. Kevättalvella lunta oli harvinaisen paljon maan etelä- ja keskiosassa, mutta Lapissa niukalti. Routaa oli Lapissa tavallista runsaammin, mutta etelä- ja keskiosassa vähemmän paksun lumikerroksen vuoksi. Jäät olivat paksuja maan etelä- ja keskiosassa. Kevättulvat olivat Lapissa harvinaisen pieniä, rannikkojoissa lumisen talven myötä keskimääräistä suurempia. Järvivedet olivat suurimman osan kesää tavallista lämpimämpiä maan etelä- ja keskiosassa, heinäkuussa jopa poikkeuksellisen lämpimiä. Loppuvuonna satoi runsaasti. Talvi tuli harvinaisen myöhään pohjoisessa, eikä se ollut alkanut vielä etelässä vuoden lopussa. Sekä pinta- että pohjavedet olivat vuoden päättyessä keskimääräistä ylempänä, ja rannikolla vedenpinnat olivat paikoin tulvalukemissa.

Sadanta

Vuoden aikana satoi pääosin keskimääräisesti tai sitä enemmän. Vuosisadanta oli suurimmassa osassa maata 550–750 mm. Loppuvuosi oli monin paikoin sateinen. Joulukuussa satoi ajankohtaan nähden runsaasti maan etelä- ja keskiosassa. Sateisia kuukausia olivat myös heinä-, elo- ja syyskuu. Vähäsateisinta oli sydäntalvella sekä marraskuussa.

Lumen vesiarvo

Alkuvuosi oli lumen osalta epätavallinen. Pohjoisessa, erityisesti Etelä-Lapissa, lunta oli huomattavasti tavallista vähemmän. Lumen vesiarvon maksimi saavutettiin lähes koko maassa huhtikuun alkupäivinä. Loppuvuonna talven tuloa saatiin odotella koko maassa pitkään. Marraskuun loppupuolella lumisen alueen raja kävi maan keskiosassa, ja joulukuussa lumipeite käväisi hetkellisesti lähes koko maassa. Pysyvämpi lumipeite saatiin kuitenkin ennen joulua vain noin Pietarsaari–Joensuu-linjan pohjoispuolelle, ja koko tälläkin alueella lunta oli selvästi tavallista vähemmän.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Vuoden alussa vedenpinnat olivat suuressa osassa maata alhaalla. Vähälumisessa Lapissa kevättulva jakautui useampaan pieneen huippuun. Etelä-Lapissa tulva jäikin selvästi keskimääräistä pienemmäksi, paikoitellen jopa ennätyksellisen pieneksi. Kevättulvien jälkeen vedenpinnat olivat lähellä ajankohdan keskiarvoja. Kesällä ajoittain runsaat sateet saivat erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla vedet nousemaan harvinaisen korkealle. Syyssateita saatiin eniten Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, ja näillä alueilla vedet nousivatkin monin paikoin poikkeuksellisen korkealle. Loppuvuotta kohti vedenpinnat laskivat lähemmäs keskiarvoja.

Pohjaveden korkeus

Vuoden alussa pohjaveden pinnat olivat Pohjois-Suomessa hieman tavanomaista alempana. Pohjavedet laskivat maaliskuun loppuun asti. Pinnat lähtivät nousuun vasta toukokuussa pohjoisessa. Lumen sulamisvedet eivät täydentäneet merkittävästi pohjavesivarantoja, minkä vuoksi pinnat olivat koko maassa keväällä 0–30 cm alle keskiarvon. Kesähelteiden myötä runsas haihdunta laski pintoja 10–40 cm alle ajankohdan keskiarvon. Elokuun sateet täydensivät ensin maankosteusvarastoja ja vasta syyskuun sateet nostivat pohjaveden pintoja. Pohjavesivarastojen täydentyminen jatkui loka-marraskuussa ja pinnat olivat suuressa osassa maata 5–40 cm keskimääräistä ylempänä. Joulukuun leudot ja sateiset kelit pitivät pohjaveden pinnat edelleen korkealla.

Routa

Alkuvuodesta routakerros oli Pohjois-Pohjanmaalla 10–40 cm lumen määrästä riippuen. Maan etelä- ja keskiosassa roudan maksimipaksuus saavutettiin poikkeuksellisesti jo tammi-helmikuun vaihteessa. Pohjois-Suomessa routaa oli maalis-huhtikuun vaihteessa enimmillään 40–160 cm eli 10–40 cm keskimääräistä enemmän. Maan etelä- ja keskiosassa routa suli pääosin huhtikuussa.

Jäänpaksuus

Maan pohjoisosassa jäänpaksuus oli keskiarvon tuntumassa. Kevättalvea kohden jäät paksunivat, mutta alueelliset erot pysyivät samankaltaisena. Talven suurimmat jäänpaksuudet mitattiin pohjoisessa huhtikuun alkupuoliskolla. Maksimipaksuus oli koko maassa 55–75 cm, Kilpisjärvellä kuitenkin suurempi.

Pintaveden lämpötila

Toukokuussa veden lämpötilat olivat ajankohdan keskiarvon tuntumassa ja välillä lämpimien jaksojen myötä selvästi sen yläpuolella. Kesäkuun alun helteinen sää nosti pintavesien lämpötilat selvästi keskiarvojen yläpuolelle. Juhannuksena tuulinen ja sateinen sää sekoitti ja viilensi vesiä. Sää lämpeni kesä-heinäkuun vaihteessa ja pintavedet pysyivät lähes koko heinäkuun ajan selvästi keskimääräistä korkeammissa lukemissa. Muutamalla havaintopaikalla rikottiin jopa vanha lämpötilaennätys heinäkuun aikana. Veden lämpötilalukemissa jäätiin Lapissa yleisesti alle 20 asteeseen. Elokuun alussa pintavedet olivat koko maassa tavallista lämpimämpiä, mutta ne olivat alkaneet jo jäähtyä. Syksyn aikana pintavedet pysyivät ajankohdan keskiarvoa ylemmissä lukemissa.

Haihdunta

Kesäkauden haihdunta jäi Pohjanmaalla sateisen sään takia selvästi tavallista pienemmäksi. Voimakkainta haihdunta oli tavalliseen tapaan keskikesän helteisillä säillä. Koska päivät ovat tuolloin myös pitkiä, kuukauden haihduntasumma oli kesä- ja heinäkuussa selvästi muita kuukausia suurempi. Haihduntakausi jatkui lämpimän syksyn johdosta tavallista pidempään koko maassa. Lue lisää...

30.12.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


◄Vanhemmat