New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta

Linnanvirta on vuoden lähikalastuspaikka (31.12.2013)

Kajaanin Linnanvirta on valittu vuoden 2013 lähikalastuspaikaksi Suomessa. Valinnan on tehnyt Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö SVK. Vastaehdokkaana oli Helsingin Vanhankaupungin koskikalastusalue. Lue lisää (sivu 5)...

28. - 29.12.2013 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen (30.12.2013)

Aluehallintovirasto on antanut Talvivaaran kaivokselle lisäaikaa tyhjentää kipsisakka-altaitaan. Talvivaaran selvityksen mukaan kipsisakka-altaiden lohkot 1-4 ovat vedestä tyhjiä. Aluehallintovirasto jatkoi määräaikaa lohkojen viisi ja kuusi osalta. Lue lisää...

27.12.2013 Kaleva, STT

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan joissa ennätysvirtaamat, vesi saattaa nousta pelloille (30.12.2013)

Pohjois-Pohjanmaan eteläosien joissa on nyt ennätyksellisen voimakkaat virtaamat, ja lähipäivien sateet lisäävät todennäköisesti vesimäärää entisestään. Lue lisää...

26.12.2013 Kaleva / Anna Leinonen

▲Alkuun


Talvivaaran valtava kieltoalue yltää kaivospiirin ulkopuolelle - ministeriöstä ei selitystä (30.12.2013)

Talvivaaran kaivoksen liikkumisrajoitusalueesta tulee maan laajin, lukuunottamatta armeijan ja rajavartioston alueita. Kieltoalue ulottuu sisäministeriön kartan perusteella myös kaivospiirialueen ulkopuolelle. Lue lisää...

20.12.2013 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (27.12.2013)

Sään lauhtuminen ja sateet nostavat valuntoja jälleen hieman Oulujoen vesistöalueella. Luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan, vedenkorkeudet nousevat 10-15 cm seuraavina viikkoina.

Oulujärven pinta on nyt noin 20 cm alkutalven keskitasoaan korkeammalla ja edelleen nousussa. Järvi nousee lähiviikkoina vielä noin 5 cm riippuen juoksutuspäätöksistä. Oulujärven juoksutukset ja virtaama Oulujoessa ovat ajankohdalle keskimääräsiä.

Hyrynsalmen reitin säännöstellyt järvet Kianta- ja Vuokkijärvi sekä Sotkamon reitin Ontojärvi, Nuasjärvi ja Kiimasjärvet ovat alkutalven keskitasojensa tuntumassa tai hieman niiden yläpuolella. Järvien vedenkorkeudet ovat nyt kääntyneet laskuun.

Kuusamon seudulla Kitkajärvi ja Muojärvi ovat noin 5 cm ajankohdan keskitasojaan alempana. Järvet kääntyvät hiljalleen laskuun joulukuussa.

Vedenkorkeus ja virtaama

23.12.2013 Ymparisto.fi

▲Alkuun


Talvivaara joutuu pumppaamaan jätevesiä avolouhokseen (21.12.2013)

Talvivaaran vesiongelmat ovat uudelleen pahentuneet metallitehtaan seisokin ja sateisen pitkän syksyn seurauksena. Talvivaaran bioliuotuskiertoon on kertynyt liian paljon ylimääräisiä vesiä. Liuoskierrosta yhtiö joutuu poistamaan vettä johtamalla tehtaan paluuliuosta eli raffinaattia avolouhokseen. Lue lisää...

20.12.2013 Kainuun Sanomat / Antti Ylönen

▲Alkuun


Talvivaaran sulfaattiraja tulee täyteen – juoksutukset etelään keskeytetään (21.12.2013)

Talvivaara joutuu keskeyttämään jätevesijuoksutukset etelän suuntaan. Juoksutuksia rajoittava sulfaattiraja täyttyy Vuoksen suuntaan joulukuun viimeisen viikona aikana. Vaikka metallien puhdistus on yhtiön mukaan onnistunut hyvin, on Kainuun ELY-keskus joutunut huomauttamaan luparajaylityksistä. Lue lisää...

19.12.2013 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


ELY: Talvivaaran on selitettävä, miksi jätevesien luparajat ylittyvät (21.12.2013)

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Talvivaaralta selitystä useista lupa- ja päästörajojen ylityksistä jätevesissä. Lisäksi ELY-keskus muistuttaa Talvivaaraa siitä, että yrityssaneeraukseen pääsy ei muuta Talvivaara Sotkamo Oy:n velvoitteita ympäristö- ja vesitalousluvan noudattamisessa. Lue lisää...

19.12.2013 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Säännöstelymuutos arveluttaa Nuasen rannoilla (15.12.2013)

Aikeet poistaa säännöstelyyn liittyvä niin sanottu syysalenema Nuasjärveltä on nostattanut huolta ranta-alueiden maanomistajissa Sotkamossa. Käytännössä syysalenemalla on historiallisesti varmistettu, että Nuasjärvi on riittävän alhaalla viljelijöiden syystöiden aikaan. Lue lisää...

11.12.2013 Kainuun Sanomat / Marjukka Väisänen

▲Alkuun


SLL tyytyväinen KHO:n uraanipäätökseen (15.12.2013)

Korkein hallinto-oikeus kumosi tänään valtioneuvoston päätöksen ja palautti Talvivaaran uraanin talteenottoa koskevan luvan valmisteluun valtioneuvostolle. SLL valitti maaliskuussa 2012 päätöksestä, koska Talvivaaran hakemus ei ollut riittävä ja valtioneuvoston päätös oli siten ennenaikainen. Lue lisää...

5.12.2013 Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Vesitilanne marraskuun lopussa 2013: Pohjoisessa talvista, maan etelä- ja keskiosassa varsin vetistä (15.12.2013)

Marraskuu oli pohjoisessa hyvin talvinen. Maan etelä- ja keskiosissa jatkui lauha ja runsasvetinen kausi ja vedenpinnat sekä virtaamat olivat näillä alueilla monin paikoin keskimääräistä ylempänä. Osassa rannikon joista käväistiin tyypillisissä kevättulvalukemissa. Lue lisää...

3.12.2013 Suomen ympäristökeskus SYKE

▲Alkuun


Metsähallituksen mailta löytyi kivikautinen työkalupaja (8.12.2013)

Suomussalmi on kuuluisa esihistoriallisista kohteistaan. Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinnissa argologit löysivät tänä kesänä uusia kivikautisia asuinpaikkoja Pirtti- ja Vuokkijärven rannoilta. Erityisen mielenkiintoinen oli Pirttijärven kohde, joka paikalta löytyneen löytöaineiston perusteella on voinut toimia kiviesineiden valmistuspaikkana. Lue lisää...

3.12.2013 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Taidetoimikunta palkitsi Mika Ronkaisen, Tarja Myllyahon ja Urho Kähkösen (24.11.2013)

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunnan vuoden taidepalkinnon on saanut ohjaaja Mika Ronkainen. Taidetunnustukset myönnettiin galleristi Tarja Myllyaholle ja kuvataiteilija Urho Kähköselle. Lue lisää...

21.11.2013 Kaleva / Lauri Hirvonen

▲Alkuun


Talvivaara keskeytti tulviin varautumisen – ELY näpäytti (24.11.2013)

Kainuun ELY-keskus on kehottanut Talvivaaran kaivosyhtiötä jatkamaan välittömästi kevättulviin varautumista. ELY-keskus havaitsi maanantaisella tarkastuskäynnillä, että yhtiö oli keskeyttänyt varautumisen kevättulviin. Vesienhallinnassa yhtiö ei nähtävästi aio kaikilta osin noudattaa voimassaolevaa ympäristölupaa. Lue lisää...

20.11.2013 Yle / Heikki Rönty

▲Alkuun


"Kaivostoimintaa on Talvivaarassa jatkossakin" (19.11.2013)

Kainuun kuntien omistaman maakunnallisen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen ei usko Euroopan suurimman nikkeliesiintymän jäävän hyödyntämättä jatkossakaan. Yrityssaneeraukseen Toivanen toivoo löytyvän rahaa suomalaisilta rahoittajilta. Lue lisää...

15.11.2013 Yle / Katja Oittinen

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus tehostaa valvontaa Talvivaarassa (19.11.2013)

Talvivaaran ympäristölupaa valvova Kainuun ELY-keskus katsoo, että kaivosyhtiö on velvollinen noudattamaan kaikkia lupamääräyksiä myös yrityssaneeraustilanteessa. ELY-keskus tehostaa välittömästi valvontaa kaivosalueella, missä ylimääräisiä vesiä on varastoituna noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Lue lisää...

15.11.2013 Yle / Katja Oittinen, Minna Heikura, Jarkko Remahl

▲Alkuun


Talvivaaran onnettomuustutkinta venyy (17.11.2013)

Onnettomuustutkintakeskus ei saa Talvivaaran kipsisakka-altaan tutkintaa valmiiksi tavoiteajassa. Tutkimusselostus aiotaan kuitenkin julkaista vuodenvaihteen jälkeen. Lue lisää...

11.11.2013 Yle / Heikki Rönty

▲Alkuun


Mitä jos jäätiköt sulaisivat? - Hyvästi Oulu ja Helsinki (10.11.2013)

National Geoprahic -lehti on julkaissut tulevaisuutta spekuloivan karttasovelluksen, joka näyttää, kuinka maailman kävisi, jos jäätiköt sulaisivat. Lue lisää...

7.11.2013 Kaleva

▲Alkuun


Asiantuntija varoittaa päästämästä Talvivaaraa konkurssiin: "Bioliuotusprosessin sulkeminen ei mahdollista" (10.11.2013)

Talvivaaran tilanteeseen perehtyneen tohtorin mukaan kaivoksen pahimmat riskit piilevät vesien hallinnassa. Lue lisää...

6.11.2013 Yle / Annette Blencowe

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus ei keskeytä Talvivaaran toimintaa, mutta puuttuu vesistöjen pilaamiseen (6.11.2013)

Kainuun ELY-keskus on hylännyt useita vaatimuksia keskeyttää Talvivaaran kaivosyhtiön toiminta. ELY-keskuksen mukaan toiminnan välittömälle keskeyttämiselle ole perusteita. Yhtiö joutuu kuitenkin laatimaan suunnitelman vesistöjen merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi. Lue lisää...

1.11.2013 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaaran metallitehdas pääsi suljettuun kiertoon (3.11.2013)

Kesän ja syksyn aikana käyttöön saatu jätevedestä käyttövettä puhdistava laitos korvaa jopa kolme miljoonaa kuutiota järvivettä vuodessa. Käytännössä metallitehdas ei päästä enää jätevesiä ympäröivään vesistöön. Kokonaan eroon vanhojen ongelmien aiheuttamista päästöistä kaivos ei pääse vielä pariin vuoteen. Lue lisää...

30.10.2013 klo 10:31 Yle Kainuu, Heikki Rönty

▲Alkuun


Mustarindan perustajat palkittiin (28.10.2013)

Kalevalaseura on myöntänyt Kekrinpäivän nuoren taiteilijan palkinnon Mustarinda-seuran perustaneille kuvataiteilijoille Alma Heikkilälle (s. 1984) ja Antti Majavalle (s. 1977). Hyrynsalmella toimivan Mustarinda-seuran tavoitteena on edistää luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta sekä tukea kestävään kehitykseen sitoutuvaa elämäntapaa ja hankkeita taiteen keinoin. Seuran kansainvälisenä taiteilijaresidenssinä ja näyttelypaikkana toimii Paljakanvaaran entinen kyläkoulu. Lue lisää...

26.10.2013 Kainuun Sanomat, Aino Tiirikkala

▲Alkuun


Oikeus rajoittaa Talvivaaran jätevesijuoksutuksia (28.10.2013)

Vaasan hallinto-oikeus rajoittaa välipäätöksellä kaivoksen haitta-aineiden päästöjä Vuoksen vesistön suuntaan. Samassa päätöksessä Talvivaara saa lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen. Päätös on siitä harvinainen, että kaivosyhtiö ja luonnonsuojelupiiri vakuuttavat tyytyväisyyttään päätökseen. Tosin perustelut eroavat. Lue lisää...

23.10.2013 klo 7:01 Yle Kainuu, Heikki Rönty

▲Alkuun


Stop Talvivaara lähetti kirjeen Pekka Haavistolle (28.10.2013)

Kansanliike vesistöjen puolesta, Stop-Talvivaara on lähettänyt kirjeen valtion omistajaohjauksesta vastaavalle kehitysministeri Pekka Haavistolle. Kirjeen ovat ensimäisenä allekirjoittaneet sotkamolaiset Anne Kananen, Ari Kananen ja Antti Lankinen. Lue lisää...

24.10.2013 klo 16:12 Sotkamo-lehti, Pertti Granqvist

▲Alkuun


Voimalaitokset mullistivat jokivarsien elämän (28.10.2013)

Ensin menivät kosket ja lohet. Viimeinen mullistus tyhjensi kylät, ja osa arvokkaasta rakennuskannasta rappeutuu. Sodan jälkeinen jälleenrakennus vaati energiaa, ja pohjoisen joet valjastettiin sitä tuottamaan. Vesivoimaloiden rakentaminen Oulujärven vesistöön kesti 20 vuotta. Lue lisää...

18.10.2013 Maaseudun Tulevaisuus, Jouko Rönkkö

▲Alkuun


Mieslahden kaivoksen ympäristölupahakemus hylättiin (15.10.2013)

Mieslahden talkkikaivoksen haettu louhosalue sijaitsee Paltamon kunnassa Oulujärven Mieslahden pohjukan itäpuolella niin, että kaivoksen kuivatusvedet ja sivukivialueen suotovedet olisi johdettu käsiteltyinä Mieslahden Pitkänperään.

Kaivosalueen ympäristössä sijaitsee Natura-alueita. Pitkänperän rantaluhdissa on viitasammakon elinympäristöjä. Kaivoksen ympäristössä ja myös vesienkäsittelyyn suunnitellun pintavalutuskentän alueella on liito-oravan elinpiiriä. Viitasammakko ja liito-orava ovat luonnonsuojelulain nojalla tiukasti suojeltuja luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja eläinlajeja. Lue lisää...

8.10.2013 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


Viitasammakko kaatoi kaivoshankkeen Kainuussa (10.10.2013)

Viitasammakko ja liito-orava kaatoivat huomattavan kaivoshankkeen Kainuussa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Mieslahden kaivoksen ympäristölupahakemuksen. Lupaa haki Mondo Minerals B.V. Branch Finland. Lue lisää...

8.10.2013 Helsingin Sanomat, Tapio Mainio

▲Alkuun


Mistä tulivat rantahiekan mustat juotteet Laakajärvellä? Talvivaara ja viranomaiset tutkivat (6.10.2013)

Talvivaaran nikkelikaivoksen eteläpuolella sijaitsevan Laakajärven ranta-asukkaat ihmettelevät rantahiekkaan ilmestyneitä mustia juotteita. Myös Talvivaara kävi eilen tutkimassa löytöjä. Sen mukaan kyse ei kuitenkaan todennäköisesti ole kaivospäästöistä. Lue lisää...

4.10.2013 klo 7:00 Yle Savo, Veli-Pekka Hämäläinen, Riikka Nurmi

▲Alkuun


Talvivaarassa vettä varastoituna kuusi miljoonaa kuutiota (6.10.2013)

Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut käsiteltyjen jätevesien johtamista kesän ajan sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen vesistöön. Juoksutuksia on rajoitettu sitomalla veden määrä Kalliojoen virtaamaan, joka vähäsateisen kesän vuoksi on ollut normaalia pienempi. Tämän vuoksi Talvivaara ei ole pystynyt juurikaan vähentämään alueelle varastoimiaan vesiä, joita on varastoissa edelleen lähes kuusi miljoonaa kuutiometriä. Lue lisää...

2.10.2013 klo 21:20 Sotkamo-lehti, Pertti Granqvist

▲Alkuun


Selvitys Olvassuon kansallispuiston perustamisedellytyksistä lausuntokierrokselle (6.10.2013)

Metsähallituksen luontopalvelut on laatinut selvitysluonnoksen kansallispuiston perustamisedellytyksistä Pudasjärven, Utajärven ja Puolangan kunnan alueella olevalle Olvassuolle. Metsähallituksen mukaan keskeiset edellytykset kansallispuiston perustamiseksi alueella täyttyvät. Selvityksestä voi antaa palautetta 15.11. saakka. Lue lisää...

2.10.2013 Metsähallitus

▲Alkuun


Uutta tietoa pintavesien tilasta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus) (6.10.2013)

Suomen pintavesien ekologisesta tilasta on laadittu uudet arviot. Jokien ja rannikkovesien tila on laajalti huolestuttava, mutta suuret järvet ovat hyvässä ja jopa erinomaisessa tilassa. Muutokset edelliseen vuoden 2008 luokitukseen ovat vähäisiä, koska monet vesien tilaa parantavat toimenpiteet ovat vasta käynnistyneet tai käynnistymässä, ja vesistöjen toipuminen vie aikaa. Lue lisää...

2.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Ylä-Kainuun maagiset tarinat kansien välissä (6.10.2013)

Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkeen lopputulos julkaistaan Hyrynsalmella 17. lokakuuta. Satumaarit Myllyniemi on koonnut keräämästään aineistosta teoksen nimeltä Korpimuseo Wildwood Tales, Matka Ylä-Kainuun maagisiin maisemiin. Lue lisää...

1.10.2013 klo 15:03 Ylä-Kainuu, Sirkku Rautio

▲Alkuun


Ihmepelletti puhdistaa veden (4.10.2013)

Vedenpuhdistuspellettien valmistaminen on alkamassa Paltamossa. Aquaminerals ajaa tuotantoprosessia ylös koetehtaallaan. Yhtiön on tarkoitus saada tuotteensa myös ulkomaiden markkinoille nopeasti. Ensin pellettejä suunnataan teollisuuden tarpeisiin, sitten kotitalouksille. Uusi tehdaskin on jo suunnitteilla samalle tontille parin vuoden päästä. Lue lisää...

2.10.2013 Yle Kainuu, Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Olvassuon kansallispuistoselvitys valmistuu kohta kommentoitavaksi (4.10.2013)

Utajärven, Pudasjärven ja Puolangan rajamailla sijaitsevasta Olvassuon Natura-alueesta ollaan kaavailemassa uutta kansallispuistoa Suomeen. Lue lisää...

27.9.2013 Tervareitti, Jari Riekki

▲Alkuun


Syystroolaukset alkoivat Oulujärvellä (4.10.2013)

Muikunpyytäjillä ovat meneillään kiireiset ajat ennen talvikalastuksen alkua, sillä syyskalastuskautta on jäljellä kuukauden verran. Kalastajat tekevät nyt pitkää päivää. Lue lisää...

27.9.2013 klo 16:15 Yle Kainuu, Arto Loukasmäki

▲Alkuun


Epäily lupaehtojen rikkomisesta Kärjenrimmen-Puronrämeen turpeenkaivuualueella Vaalassa (4.10.2013)

Vapo Oy sai vuoden 2008 lopussa lainvoimaisen luvan kuivattaa 600 hehtaaria Kärjenrimpi-Puronrämeen suota Vaalassa, mutta ei kerralla, vaan vaiheittain. Yhtiön oman arvion mukaan koko alue olisi tuotantokunnossa noin 10 vuoden kuluttua aloituksesta. Lue lisää...

26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Kainuun ELY uhkaa Talvivaaraa hallintopakkotoimilla - eikä siinä vielä kaikki (19.9.2013)

Kainuun ELY-keskus on kehottanut Talvivaaran kaivosta noudattamaan ympäristölupaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseksi uhkaamalla sitä uhkasakolla. Yhtiöltä uhkaa loppua tuotannon ylläpitämiseksi tarvittava tila kipsisakka-altailta samaan aikaan, kun sen pitäisi päästä ennätystuotantoon, ettei se rikkoisi luotonantajan asettamia ehtoja. Lue lisää...

11.9.2013 klo 8:57 Yle Kainuu, Heikki Rönty

▲Alkuun


Tutkijat: Mitataanko Talvivaaran päästöistä oikeita asioita? (13.9.2013)

Aktivistit ja naapurimaakunnan terveysviranomaiset haluavat listata uusia velvoitteita Talvivaaran tarkkailuohjelmaan. Vaatimukset saavat varovaista tukea ympäristötutkijoilta. Heidän mielestään kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksia ei ole vieläkään saatu selville Lue lisää...

9.9.2013 Yle Savo, Veli-Pekka Hämäläinen, Antti Tuominen

▲Alkuun


Luonnonsuojeliiton Kainuun piiri: Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila surkea (13.9.2013)

Kainuun luonnonsuojelupiirin tänään tiistaina julkaiseman tiedotteen mukaan Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila on surkea. Samassa tilassa on menon jatkuessa samanlaisena kohta Jormasjärvikin. Lue lisää...

3.9.2013 Sotkamo-lehti, Pertti Granqvist

▲Alkuun


Korhonen naulaa Talvivaaran purkuputkisuunnitelmat (5.9.2013)

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ei sulata Talvivaaran aikeita rakentaa jätevesiputkea Oulujärveen. Korhonen muistuttaa juovansa itse Oulussa järven vettä. Lue lisää...

2.9.2013 klo 12:12 Yle Oulu, Hanna Juopperi

▲Alkuun


Tilannetietoa Talvivaarasta ja yhtiön ympäristö- ja vesitalousluvan valvonnasta (2.9.2013)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2013 antama päätös Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttamisesta on selkeyttänyt Kainuun ELY-keskuksen valvontatyötä. Nyt valvottavana on uusi lupa, joka määrittelee selkeästi vesienhallinnan toiminnan raamit lähivuosien ajaksi. Lue lisää...

28.8.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Kainuun meren tulevaisuus mietityttää (2.9.2013)

Oulujärven tulevaisuuden näkymiin liittyy monenlaisia kysymysmerkkejä Paltaniemen entisellä kyläkoululla pohdittiin keskiviikkoiltana, mitä haasteita järven tilasta huolehtiminen alueen ihmisille asettaa. Lue lisää...

28.8.2013 klo 22:52 Kainuun Sanomat, Jorma Moilanen

▲Alkuun


Talvivaara etsii jätevesien purkureittiä Oulujärveen (2.9.2013)

Talvivaaran kaivosyhtiö tutkii vaihtoehtoisia linjauksia jätevesiputken rakentamiseksi Sotkamon kaivokselta Oulujärveen. Tämän syksyn aikana tehdään selvityksiä ja lasketaan kustannuksia, ja rakentaminen voisi alkaa ensi keväänä. Kilometrien pituinen jätevesiputki voisi olla käytössä jo vuoden kuluttua. Lue lisää...

28.8.2013 klo 17:18 Kainuun Sanomat, Marjukka Väisänen

▲Alkuun


Talvivaaran toisissa särkinäytteissä suurentuneita kadmiumpitoisuuksia (27.8.2013)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mitannut Talvivaaran lähivesistä toisella koekalastuskierroksella saaduista näytteistä raskasmetallien raja-arvon ylityksiä erityisesti särjissä. Lue lisää...

20.8.2013 Riistan- ja kalantutkimuslaitos

▲Alkuun


Lähde pulpahti järvestä Vepsällä (21.8.2013)

Vepsällä saatiin maanantaina ihailla erikoista luonnonilmiötä. Vepsän koulun rannassa syntyi järveen lähde. Lähteen ylivirtaus oli hyvin voimakas ja parhaimmillaan vesipatsas nousi lähes metrin korkeudelle Lue lisää...

14.8.2013 Rantapohja

▲Alkuun


Utosjoen kunnostusurakka saatiin päätökseen (21.8.2013)

Utosjoen kalataloudellinen kunnostusurakka on saatu päätökseen. Viimeiset kohteet joen alaosalla saatiin valmiiksi viime viikolla. Kunnostustyö alkoi jo vuonna 2010, jolloin ensimmäiset sorakuormat ajettiin Utosjoen rantatörmille. Lue lisää...

16.8.2013 Jari Riekki Tervareitti

▲Alkuun


Oulujärvelle suunnitellaan vedenpinnan ylärajasuositusta (21.8.2013)

Tavoitteena on estää viime kesän kaltaisia runsaiden sateiden haittavaikutuksia Oulujärven rannoilla. Lue lisää...

16.8.2013 klo 9:44 Mari Karjalainen Yle Kainuu

▲Alkuun


Vaalassa hyvät olosuhteet tuulivoiman tuottamiseen (21.8.2013)

Vaalan kunnan alueen kattavan tuulivoiman yleiskaavan tuuliolosuhdeselvityksen mukaan kunnassa on hyvät olosuhteet tuulivoiman tuottamiseen. - Käytännössä lähes koko Vaala on tuuliolosuhteiltaan hyvää aluetta, ja Vaalaan on mahdollista rakentaa kymmeniä tuulivoimaloita. Otollisimmat tuuliolosuhteet sijoittuvat järvien ranta-alueille muun muassa Oulujärven ja Otermajärven ympäristöön, Vaalan kunnan aluearkkitehti Harri Lindroos kertoo. Lue lisää...

16.8.2013 Sauli Kallio Tervareitti

▲Alkuun


Pentti Huovinen palauttaa Kivijärven lintuvedeksi (16.8.2013)

Keväällä 2012 kotikonnuilleen Enonlahden Salmenrantaan Valjuksen tilalle palannut Pentti Huovinen aloitti ensi töikseen vuosia haaveena olleen urakan. Mies aloitti omista lapsuudenmaisemistaan tutun Kivijärven saattamisen entiselleen hyväksi lintuvedeksi. Lue lisää...

13.8.2013 Tervareitti, Sauli Kallio

▲Alkuun


Julkipanoilmoitus (16.8.2013)

Kainuun ELY-keskus on antanut 14.8.2013 päätöksen ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 §:n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee prosessivesien johtamista kipsisakka-altaan ohi. Lue lisää...

13.8.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Vesitilanne heinäkuun lopussa 2013: Pohjavedet vähäsateisilla alueilla tavallista alempana, useiden vesistöjen vedenpinnat matalalla (3.8.2013)

Heinäkuun sateet olivat kuuroluonteisia ja vaihtelivat paljon paikallisesti. Suuressa osassa maata satoi tavallista vähemmän. Pohjavesien pinnankorkeudet ovat laskeneet paikoin huomattavasti vähäisten sateiden, lämpimän sään ja runsaan haihdunnan myötä. Enimmillään pohjaveden korkeudet ovat jopa puoli metriä ajankohdan keskiarvoa alempana. Maan etelä- ja keskiosassa poikkeama on yleisesti 10-40 cm. Muualla maassa ollaan lähempänä keskiarvoa. Lue lisää...

1.8.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


SLL julkaisi oppaan kaivosvaikuttamisesta (3.8.2013)

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut oppaan vuonna 2011 voimaan tulleesta kaivoslaista ja kaivoshankkeisiin liittyvistä lupa- ja viranomaisvaiheista. Opas auttaa malminetsinnästä ja kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista kiinnostuneita kansalaisia seuraamaan kaivoshankkeiden luvituksen vaiheita ja osallistumaan niihin. Lue lisää...

1.8.2013 LuontoPortti Verkkolehti

▲Alkuun


Talvivaaran alapuolisen järven ainoa ammattikalastaja myy saaliinsa etelään: "Paikalliset eivät ota ilmaiseksikaan" (22.7.2013)

Talvivaaran alapuolisessa Laakajärvessä kalastava Raimo Tervonen sanoo pyytäneensä toukokuun lopussa toisen metallien vuoksi syömäkelvottoman kalan vuoden sisään. Viranomaisten mukaan yksittäistapaukset eivät anna aihetta kalastusrajoituksiin. Ostajien silmissä kalan maine on kuitenkin mennyt. Lue lisää...

18.7.2013 klo 15:07 Yle Savo, Veli-Pekka Hämäläinen, Antti Tuominen

▲Alkuun


Kuusilammen ja Latosuon patoja korotetaan (10.7.2013)

Talvivaaran uusi ympäristölupa tarkoittaa käytännössä, että yhtiö joutuu jatkamaan massiivisten vesimäärien varastointia kaivosalueella. Puhdistettujen vesien varastointiin tulee lisää tilaa 2,5 miljoonalle kuutiolle. Lue lisää...

6.7.2013 klo 16:28 Sotkamo-lehti, Hannu Mustonen

▲Alkuun


Talvivaara korottaa patoja ja tutkii putkea Oulujärveen (10.7.2013)

Talvivaaran uusi ympäristölupa tarkoittaa käytännössä, että yhtiö joutuu jatkamaan massiivisten vesimäärien varastointia kaivosalueella. Puhdistettujen vesien varastointiin tulee lisää tilaa 2,5 miljoonalle kuutiolle. Ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hillan mukaan lisätila luodaan korottamalla Kuusilammen ja Latosuon patoja. Kuusilammella työ on jo pääosin tehty. Lue lisää...

5.7.2013 klo 20:02 Kainuun Sanomat, Hannu Mustonen

▲Alkuun


Oulujärven rapurutto on tuotu muualta (10.7.2013)

Kesäkuun alussa Kainuun Oulujärvestä todettu rapurutto on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa osoittautunut ruttotyypiksi, jota täpläravut kantavat ja levittävät. Vesistöön levitessään se voi tuhota koko jokirapukannan. Lue lisää...

5.7.2013 klo 15:06 Yle Kainuu, Tiia Korhonen

▲Alkuun


Valitusvirta Talvivaaran ympäristöluvasta (10.7.2013)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä Talvivaaran uudesta ympäristöluvasta tuli yhteensä 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeudelle (HAO) valitusajan umpeutumiseen mennessä. Lue lisää...

3.7.2013 klo 19:34 Kainuun Sanomat, Tiina Suutari

▲Alkuun


Laaja rapuruttoepäily sai vahvistuksen (28.6.2013)

Evira vahvistaa, että Kainuussa Oulujärven Mananmansalon läheltä pyydetyssä jokiravussa on rapuruttoa, mutta lopullinen tulos DNA-viljely valmistuu kahden viikon kuluttua. Lue lisää...

26.6.2013 klo 16:24 Yle Kainuu, Arto Loukasmäki, Hanne Kinnunen

▲Alkuun


Tervasoutu soudettiin 29. kerran Vaalasta Ouluun (23.6.2013)

Järjestyksessään 29. Tervasoutu alkoi perjantaiaamuna perinteisin menoin Vaalan venesatamassa. Yhdeksän venekuntaa lähti kahden päivän matkalle kohti tervakaupunki Oulua. Joskus on matkaan lähtenyt tuplamäärä venekuntia, joskus vähemmänkin. Lue lisää...

18.6.2013 Tervareitti, Jari Riekki

▲Alkuun


Juhannus täyttää luonnonkauniin Ärjänsaaren (23.6.2013)

Kilometreittäin hiekkarantaa, vuokramökit, kahvilatoiminta ja kaunis luonto houkuttavat kesäisin ihmisiä tutustumaan Ärjänsaareen. Ärjen Onnen yrittäjän Mika Kopsan mukaan saaresta löytyy jokaiselle jotakin. Lue lisää...

19.6.2013 klo 11:35 Yle Kainuu, Jarkko Remahl

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus 5/2013: Nykyaikaistettu Koutalahden kalasatama turvaa ammattikalastusta Oulujärvellä (23.6.2013)

Kainuun ELY-keskus hyväksyi toukokuussa rahoitettavaksi yhteensä 42 eri projektia tai hanketta. Myönnetyn rahoituksen yhteissumma oli 3 433 868 euroa. Lue lisää...

12.6.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


260 kalastuksenvalvojaa Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle (23.6.2013)

Kalastuslaki uudistui keväällä 2012. Lokakuun alusta 2012 kalastusta on saanut valvoa vain henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti kalastuksenvalvojan kokeen ja jonka ELY-keskus on hyväksynyt kalastuksenvalvojaksi.

Kainuun ELY-keskus on järjestänyt vuoden 2012 ja kevään 2013 aikana kahdeksan kalastuksen-valvojan koetta. Kokeisiin osallistui 283 henkilöä, joista noin 7 % tuli hylätyksi. Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle on hyväksytty 260 kokeen läpäissyttä kalastuksenvalvojaa. Lue lisää...

13.6.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaralle uusi ympäristöpäätös (4.6.2013)

Talvivaara sai vesien johtamista koskevan ympäristölupapäätöksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Päätöksen mukaan vesien päästökiintiö poistuu ja päästöille asetetaan haitta-aineperusteiset rajoitukset. Pohjois-Suomen AVI:n päätös koskee jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihiin. Lue lisää...

1.6.2013 klo 14:45 Sotkamo-lehti, Tarja Korhonen

▲Alkuun


Talvivaaran rautavesivuodon todistaja: Ikävä totuus on, että valvonta on kansalaisten varassa (29.5.2013)

Talvivaaran kaivoksella sattuneen rauta- ja mangaanivuodon todistaja pitää tapausta osoituksena kaivoksen valvonnan toimimattomuudesta. Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristöjohtaja Martti Veteli oli paikalla tiistaina, kun kaivoksen alapuolisen juoksutusojan vesi värjäytyi punertavanruskeaksi. Lue lisää...

23.5.2013 klo 11:27 Yle Savo, Jouni Pilto, Veli-Pekka Hämäläinen

▲Alkuun


Talvivaarassa valui rautapitoista vettä - värjäsi joen oranssiksi (23.5.2013)

Talvivaaran kaivokselta on päässyt rautapitoista vettä purkuvesien mukana etelään. Sen vuoksi vesi värjäytyi Lumijoessa ruskeankeltaiseksi muutaman kilometrin matkalla. Talvivaara keskeytti vesien juoksutukset havaittuaan ongelman. Lue lisää...

21.5.2013 MTV3, STT

▲Alkuun


Talvivaaran ilmoitusten kierre jatkuu (20.5.2013)

Talvivaara juoksuttaa neutraloituja jätevesiä sekä pohjoiseen että etelään ympäristösuojelulain 62. pykälän ilmoitusmenettelyn turvin. Sen anomaa ympäristöluvan muutosasia Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa (avi) on edelleen kesken. Lue lisää...

17.5.2013 klo 23:36 Kainuun Sanomat, Maria Kalliokoski

▲Alkuun


Kalastajan kesä alkaa (20.5.2013)

Metsähallituksen virkistyskalastuskohteet avataan lähiaikoina. Sievin Maasydänjärvi ja Ristijärven Laahtanen avataan kalastukselle lauantaina 18.5. kello 12. Taivalkosken Kylmäluoman ja Vaalan Manamansalon avajaiset ovat lauantaina 25.5. kello 12. Lue lisää...

17.5.2013 Tervareitti

▲Alkuun


Paltamon Teerivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (15.5.2013)

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Teerivaaran alueelle Paltamoon. Yhtiö on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jossa selvitetään hankkeen toteuttamisen vaihtoehdot ja vaikutukset. Lue lisää...

13.5.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Kainuussa happikatoa talven jäljiltä vain muutamassa järvessä (15.5.2013)

Kainuun järvien happitilanne pysyi talven 2012–2013 aikana keskimääräistä korkeammalla tasolla. Varsinkin suurissa järvialtaissa happitilanne on ollut hyvä ja happea on ollut normaalia enemmän myös lähellä pohjaa otetuissa näytteissä. Lue lisää...

10.5.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Majavanpato sai kalkkivedet tulvimaan: Talvivaaran eteläpuolisia vesiä ei pesu- tai uimavedeksi (2.5.2013)

Talvivaaran eteläpuolisten lähivesistöjen vettä ei suositella uinti- tai pesuvedeksi eikä muutenkaan talous- tai virkistyskäyttöön. Kohonneen pH-arvon vuoksi vesi voi kirvellä suun limakalvoja ja pesuvesi ärsyttää silmiä ja ihoa. Suositus koskee Lumijoen, Kivijärven, Kivijoen ja Laakajärven pohjoisosan alueella asuvia, alueen kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä. Lue lisää...

29.4.2013 Kainuun Sanomat/Maria Kalliokoski

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskukselta lausunto Talvivaaran ympäristölupapäivitykseen (2.5.2013)

Kainuun ELY-keskus on 26.4.2013 antanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa ympäristöluvan muuttamisesta koskien Talvivaaran ylimääräisten vesien puhdistamista ja johtamista alapuolisiin vesistöihin. 29.4.2013 Kainuun ELY-keskus on antanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta sekä uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksesta. Lausunnot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Lue lisää...

29.4.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaara ei saa lupaa lisäjuoksutuksille (2.5.2013)

Kainuun ELY-keskus on 26.4.2013 antanut päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n 8.4.2013 tekemään ilmoitukseen ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. Päätöksen mukaan Talvivaara saa johtaa käsiteltyä jätevettä tilapäisesti Kainuun ELY-keskuksen 12.2.2013 antaman päätöksen mukaisesti Vuoksen valuma-alueelle sekä johtaa jätevettä tilapäisesti Haukilampeen käsiteltäväksi. Kainuun ELY-keskus hylkää Talvivaaran hakemuksen lisäkiintiön saamisesta Oulujoen ja Vuoksen valuma-alueille johdettavan käsitellyn jäteveden määrään. Lue lisää...

26.4.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Tuulivoimaa varten alkaa kaavoitustyö Manamansalossa (2.5.2013)

Vaalan kunnanhallitus esittää Manamansalon tyylivoimayleiskaavoituksen käynnistämistä. Päätös syntyi hallituksessa ilman äänestystä, mutta pitkän keskustelun jälkeen. Sen perusteella vs. kunnanjohtaja Veijo Rautiainen muutti hiukan päätösesitystään. Lue lisää...

23.4.2013 Kainuun Sanomat / Jorma Moilanen

▲Alkuun


Sulfaattimallinnus nyt Talvivaaran blogissa (2.5.2013)

Talvivaara ottaa kantaa Jari T. Natusen ja Stop Talvivaara -liikkeen väitteisiin pH- ja sulfaattipitoisuuksista blogissaan. Blogin mukaan ensi kesänä pitoisuustason nousu muun muassa Jormasjärvessä ja Laakajärvessä vastannee kutakuinkin mallin ennustetta, sulfaattipitoisuuden nousuksi on arvioitu Jormasjärvessä ja Laakajärvessä noin 30 – 50 mg/l. Lue lisää...

25.4.2013 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran kaivos suljettava (26.4.2013)

Julkilausuma 24.4.2013 / Dodo, BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Virtavesien hoitoyhdistys

Suomalaiset ympäristöjärjestöt vaativat Talvivaaran kaivoksen sulkemista. Talvivaaran kaivos ei ole missään vaiheessa toiminut suunnitellulla ja hyväksyttävällä tavalla. Se on aiheuttanut jatkuvia ympäristöongelmia sekä toiminut vaarallisena esimerkkinä muille kaivosyhtiöille. Lue lisää...

24.4.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Oulujärvi palkittiin vuoden kalastusalueena (26.4.2013)

Kalatalouden keskusliiton johtokunta on valinnut Oulujärven vuoden 2013 kalastusalueeksi. Perustelujen mukaan Oulujärven kalastusalue on toiminut esimerkillisesti useissa kalastusasioissa. Esimerkiksi kalastuslupia on tarjolla laaja kirjo harrastajille ja ammattikalastajille. Lue lisää...

24.4.2013 Kaleva

▲Alkuun


Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut juoksutuspäätöstään (23.4.2013)

Vaasan hallinto-oikeus pitää voimassa päätöksensä, jolla se rajoittaa Talvivaaran juoksutukset etelän suuntaan seitsemään prosenttiin Kalliojoen virtaamasta. Hallinto-oikeus hylkäsi perjantaina Talvivaaran tekemän vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämisestä ja pitää voimassa 2.4. tekemänsä välipäätöksen, kunnes asia on käsitelty loppuun. Lue lisää...

20.4.2013 klo 16:16 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaara tiesi kipsisakka-altaan vaarat jo 2010 - otti tietoisen riskin viime kesänä (23.4.2013)

Talvivaara varastoi ainakin viime kesänä valtavia määriä raskasmetallipitoista vettä kipsisakka-altaisiinsa. Tämän yhtiö teki, vaikka menettelyn riskit ovat olleet tiedossa jo vuosia. Viime marraskuussa kipsisakka-allas sitten pettikin tuhoisin seurauksin. Tässä kuussa sattunut ja paremmin hallittu vuoto taas saattoi olla seurausta aiemmista. Lue lisää...

19.4.2013 Vihreä Lanka, Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Suomussalmen hautasaaret kartoitettu (23.4.2013)

Metsähallitus kartoitti viisi hautasaarta Suomussalmella. Kesän 2012 tutkimuksen tulokset esiteltiin tänään tiistaina Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa. Kesällä inventoitiin Kiantajärven Vanha Kirkkosaari ja Kirkkosaari, Pesiöjärven Kirkkosaari ja Piispajärven Hoikkasaari ja Yrjänäsaari Inventoinnissa kartoitettiin nyt ensi kertaa kunnolla Hoikkasaarta ja Yrjänää, jotka ovat valtakunnallisesti merkittäviä kohteita. Myös Vanha Kirkkosaari on valtakunnallisesti merkittävä, mutta siellä on järjestetty jo kolmet kaivaukset. Lue lisää...

17.4.2013 klo 10:44 Ylä-Kainuu, Nita Lohi

▲Alkuun


Tervahiihto voi tehdä paluun Oulujokivarteen (19.4.2013)

Oulun Hiihtoseura selvittää parhaillaan, olisiko joka vuosi maaliskuussa järjestettävä Oulun Tervahiihto mahdollista palauttaa juurilleen Oulujokivarteen. Tervahiihtoa on hiihdetty useilla eri reiteillä. Yhdessä vaiheessa hiihdettiin Vaalasta Ouluun. Lue lisää...

19.4.2013 Tervareitti, Jari Riekki

▲Alkuun


Lautakunta: Tiukat vaatimukset altaille ja padoille (19.4.2013)

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta piti torstaina ylimääräisen kokouksen. Lautakunnan puheenjohtajan Seppo Romppaisen mukaan kokous kutsuttiin koolle Kainuun ELY-keskukselle Talvivaaran vesiasioista annettavan lausunnon takia. Lue lisää...

18.4.2013 klo 22:17 Sotkamo-lehti, Pertti Granqvist

▲Alkuun


Vesistöjen kunnostukset valtiolta kyläyhdistyksille (19.4.2013)

Pienten vesistöjen kunnostuksissa vastuuta halutaan siirtää ely-keskuksilta paikallisille yhdistyksille. ProAgria Oulu järjestää eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata työpajoja, joissa kyläyhdistyksille, metsästysseuroille ja kalastuskunnille annetaan oppia vesistöjen ja ympäristön kunnostukseen. Lue lisää...

18.4.2013 klo 7:33 Yle Oulu, Tuomo Tokoi

▲Alkuun


Viime kesän tulvat nostavat Oulujärven säännöstelykäytännöt tarkasteluun (16.4.2013)

Sotkamon reitin ja Oulujärven säännöstelyä kehitetään tämän vuoden aikana. Tarkasteluun joutuvat sekä säännöstelyn lupaehtojen toimivuus että säännöstelykäytännöt poikkeuksellisissa tilanteissa. Lue lisää...

16.4.2013 Tervareitti, Sauli Kallio

▲Alkuun


Voisiko Talvivaaran vesiä puhdistaa jäädyttämällä? (16.4.2013)

Vesi pyrkii jäätymään puhtaana - siksi jäätymistä voisi hyödyntää Talvivaaran jätevesien puhdistamisessa, ehdottaa ympäristötieteen dosentti Heikki Simola. Lue lisää...

16.4.2013 Blogi Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Ympäristö- ja vesitalouslupa Sotkamon Silver Oy:n hopeakaivokselle (16.4.2013)

Aluehallintovirasto on 16.4.2013 antamallaan päätöksellä nro 33/2013/1 myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan Sotkamon kunnassa sijaitsevan Tipaksen (aiemmin Taivaljärven) hopeakaivoksen toimintaan. Lue lisää...

16.4.2013 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


Valtio saa Talvivaaran syliinsä (16.4.2013)

Valtiosta on tullut omistajayhtiönsä Solidiumin kautta ongelmissa rypevän kaivosyhtiö Talvivaaran suurin omistaja. Omistusosuuden kasvaminen merkitsee samalla sitä, että valtion vastuu ongelmien ratkaisemisesta lisääntyy. Lue lisää...

16.4.2013 klo 16:16 Pääkirjoitus Kansan Uutiset

▲Alkuun


SLL: Talvivaaran valvonta on siirrettävä pelastusviranomaisille (16.4.2013)

Kainuun ELY-keskus ilmoitti eilen, ettei se pidä Talvivaaran Kortelammen patoja turvallisina. Nämä padot ovat nyt viimeinen suoja ennen kuin kaivoksen puhdistamattomat jätevedet pääsevät hallitsemattomasti Vuoksen vesistöön. Etelän varoaltaissa on kaikkiaan noin kolme miljoonaa kuutiometriä uraanin, muiden raskasmetallien ja sulfaatin saastuttamaa vettä, joskin vain osa tästä on Kortelammen patoaltaassa. Lue lisää...

12.4.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Talvivaara lisäsi juoksutuksia - vettä juossut altaiden alitse (13.4.2013)

Kainuun ELY-keskuksen lähettämän tiedotteen mukaan Talvivaara juoksutti käsiteltyä jätevettä perjantaina 12.4. pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan 950 kuutiometriä tunnissa ja etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan 1 300 m3/h. Lue lisää...

12.4.2013 klo 21:55 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Vesijohtaja: Vaikutus näkyy pienissä vesistöissä (13.4.2013)

– Nämä juoksutukset ovat tämän vuoden kertaluonteisia päästöjä, jotka meidän on tehtävä, jotta pääsemme vesienhallinnassa uudelle tasolle eikä näitä vuotoja enää tule, sanoo Talvivaaran vesienhallinnan johtaja Maija Vidqvist.

Hänen mukaansa Talvivaaran puhdistetut jätevedet eivät poikkea suuren teollisuuslaitoksen päästöistä. Lue lisää...

11.4.2013 klo 14:58 Antti Ylönen Kainuuun Sanomat

▲Alkuun


Uraanipitoisuudet nousivat selvästi Lumijoella (13.4.2013)

Säteilyturvakeskus mittasi selvästi kohonneita uraanipitoisuuksia Lumijoesta Talvivaaran kaivosalueen läheisyydessä huhtikuun alussa. Puoli kilometriä Ylä-Lumijärven alapuolelta otetuissa näytteissä on 28 mikrogrammaa uraania litrassa. Näytteet otettiin 2. – 4.4. ennen uutta kipsisakka-altaan vuotoa. Lue lisää...

10.4.2013 klo 17:03 Antti Goman Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara vähentää kipsisakka-altaan vesimäärää (13.4.2013)

Kaivosyhtiö Talvivaara johtaa kipsisakka-altaan jätevettä pois altaan lohkoilta 5 ja 6.

Jätevettä johdetaan avolouhokseen 300 kuutiota tunnissa sekä pohjoisen suuntaan Haukilammen jälkikäsittely-yksikköön noin 150 kuutiota tunnissa.

Kipsisakka-altaan vesimäärää pienentämällä halutaan vähentää veden varastointiin liittyvää riskiä. Kipsisakka-allas ykkösen toisen lohkon vuoto huomattiin sunnuntaina. Kaivosyhtiö kertoi tiistaina, että vuoto saatiin tukittua. Lue lisää...

10.4.2013 Kaleva

▲Alkuun


Uskottavuus uhattuna (12.4.2013)

Talvivaara: Uutta vuotoa kipsisakka-altaasta osattiin ennakoida, mutta ei julkisesti.

Sotkamolaisella kirjailijalla Veikko Huovisella oli osuvat ilmaukset onnekkaammille ja vähemmän onnellisille tapauksille. Joskus onni potki syylinki jalassa, toisinaan piikkikengällä persuksille. Lue lisää...

10.4.2013 klo 00:05 Pääkirjoitus, Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Ministeri Niinistö: Talvivaaran toimittava ripeästi (12.4.2013)

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) vaatii Talvivaaralta nopeita toimia, jotta se hallitsisi paremmin kaivosalueen vesiä.

Yhtiön mukaan kaivoksen jätevettä on valunut satoja miljoonia litroja varoaltaaseen.

Varoaltaissa on Niinistön mukaan vielä hyvin tilaa. Ongelmana kuitenkin on, ettei patoaltaissa voi säilyttää vettä pitkään, koska niiden turvallisuus ja pohjan laatu eivät ole riittäviä. Lue lisää...

9.4.2013 klo 14:06 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara: Vuoto tukittu (10.4.2013)

Kaivosyhtiö Talvivaaran mukaan kipsisakka-altaan vuotokohta on tukittu yön aikana. Vuoto tukittiin moreenilla.

Talvivaara kertoo, että karkea alustava arvio vaikuttaa siltä, että vuoto jää alle 400 000 kuutiometrin. Lue lisää...

9.4.2013 klo 11:51 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran kipsisakka-allas vuotanee tyhjäksi (10.4.2013)

Talvivaaran kaivoksella on jälleen vuoto kipsisakka-altaassa, jonka vuotokohta on Talvivaaran edustajien mukaan on löytynyt iltapäivällä kahden maissa. Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut vuotokohdan tukkimisen.

Allas tyhjenee kuitenkin huimaa vauhtia, noin 7 000 – 10 000 kuutiota tunnissa. Vuotavassa lohkossa oli maanantaina päivällä jäljellä vettä noin 370 000 kuutiota. Allas on tukkimisyrityksistä huolimatta tyhjä puolessatoista vuorokaudessa. Lue lisää...

9.4.2013 klo 08:13 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran vuoto johtaa altaiden tutkimiseen (10.4.2013)

Talvivaaran kipsisakka-altaan jätevesivuodon korjaaminen jatkuu edelleen. Kainuun Ely-keskus valvoo paikkaustöitä ja lupaa allasturvallisuuden uudelleen arvioinnin hätätilanteen lauettua. Lue lisää...

9.4.2013 klo 7:38 Esko Tikkanen Yle Kainuu

▲Alkuun


Energiajätti aikoo upottaa mystisiä lauttoja (9.4.2013)

Voimayhtiö Fortum Power and Heat on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa upottaa turvelauttoja Suomussalmen Vuokkijärvellä. Pitkänperän lahteen on hinattu aikojen saatossa yhteensä seitsemän hehtaarin verran lauttoja upotettavaksi. Lue lisää...

8.4.2013 klo 6:46 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Vaasan HO:n välipäätös: Juoksutuksia Vuokseen rajoitettava tuntuvasti (4.4.2013)

Vaasan hallinto-oikeuden tiistaina antaman välipäätöksen mukaan Talvivaaran on rajoitettava juoksutuksia Vuoksen vesistöön rajusti. Välipäätöksen mukaan jätevesien määrä saa olla korkeintaan seitsemän prosenttia Kalliojoen kyseisen hetken virtaamasta. Lue lisää...

2.4.2013 klo 12:59 Antti Ylönen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Katsoimme likaojan juoksuun (3.4.2013)

Kainuun luonnonsuojelupiirin varapuheenjohtajan ja kaivosvastaavan Antti Lankisen mukaan Talvivaaran kaivoksen vesien juoksuttamisessa ei olisi mitään moitittavaa, jos vedet olisivat puhtaita.

– Sähkönjohtavuus kertoo vesien sisältävän suoloja ja metalleja Eli sulfaattia ja natriumia vedessä ainakin on sekä uraania, Lankinen sanoo mitatessaan kaivosalueelta tulevan uuden uoman tuomaa vettä Lumijoen varressa. Lue lisää...

31.3.2013 klo 11:13 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaarasta pohjoiseen juoksutettavien ylimääräisten vesien metallipitoisuudet alhaisia (3.4.2013)

Kainuun ELY-keskus on saanut analyysituloksia Talvivaarasta Oulujoen vesistön suuntaan juoksutettavista puhdistetuista ylimääräisistä jätevesistä ottamistaan näytteistä. Näytteet on otettu 6.3.2013. Sulfaatti on analysoitu MetropoliLab Oy:n laboratoriossa ja metallien kokonais- ja liukoiset pitoisuudet Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa Helsingissä. Lue lisää...

28.3.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Varrella virran: pitkäkestoinen sulfaattikuormitus haittaa vesiekosysteemejä laajasti (3.4.2013)

Talvivaara Sotkamo Oy on aloittanut jäteveden juoksutukset myös etelään (Vuoksen vesistön suuntaan). YLE Uutisten mukaan juoksutusvesien l a a t u a valvotaan yhtiön, ELY-keskuksen ja Säteilyturvakeskuksen näytteenotolla. Lue lisää...

27.3.2013 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Sotkamon reitin ja Oulujärven säännöstelyjä kehitetään (2.4.2013)

Vuosi 2012 oli Kainuussa poikkeuksellisen sateinen. Sateiden seurauksena vesistöjen vedenpinnat nousivat poikkeuksellisen korkealle, mistä aiheutui yhdessä voimakkaan tuulen kanssa vahinkoja muun muassa Oulujärven, Sotkamojärvien (mm. Nuasjärvi) ja Oulujoen rannoilla.

Vastaavien tilanteiden torjumiseksi sekä niihin varautumiseksi Sotkamon reitin ja Oulujärven säännöstelyjä kehitetään tämän vuoden aikana. Tarkastelussa ovat sekä säännöstelyjen lupaehtojen toimivuus että säännöstelykäytännöt poikkeuksellisissa tilanteissa. Lue lisää...

27.3.2013 Kainuun ELY-keskus, Kari Pehkonen

▲Alkuun


Sommelon erityisteemat kantele ja metsä kesällä 2013 (26.3.2013)

Sommelo 2013 soi järjestyksessään kahdeksannen kerran Kainuussa ja Vienan Karjalassa ensi kesänä ja erittäin kansainvälisenä. Tulossa on aamuisin toritapahtumia Kuhmon torille, isoja iltakonsertteja Lentua-saliin ja muun muassa seminaareja, telttakonsertteja.

Sommelon ohjelmassa erityisesti runolaulu sekä vanhat ja uudet kansanmusiikin muodot ovat pääosassa. Lue lisää...

22.3.2013 klo 08:33 Kuhmolainen

▲Alkuun


Oulujärven vedenpinta tavallista korkeammalla (20.3.2013)

Järvien pinnat laskivat helmikuussa talviseen tapaan lähes koko maassa. Useimmissa luonnontilaisissa järvissä vedenkorkeuden muutos jäi pieneksi, kun taas monessa säännöstellyssä järvessä vedenpinnan lasku oli nopeaa.

Vedenkorkeudet olivat enimmäkseen lähellä ajankohdan keskiarvoja, mutta suurimpien järvien pinnat ovat edelleen korkealla. Muun muassa Oulujärvessä vedenpinta oli noin 30 senttiä ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Lue lisää...

19.3.2013 Sauli Kallio Tevareitti

▲Alkuun


Talvivaaran blogi: Kipsisakka-altaan vuotovesi varastoitui Salmisen pohjalle (15.3.2013)

Talvivaara Sotkamon kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen kirjoitti tiistaina Talvivaaran Paikan Päällä -blogissa Salmisen uraaniarvoista.

– Kipsiallasvuodossa pohjoiseen suuntautunut vuoto noin 20 000 m3 kulki Salmisen kautta ja osa vuotovedestä on varastoitunut nyt Salmisen pohjalle Kerrostuneisuudesta johtuen puhdistettu prosessivesi kulkee edelleen järven ylemmissä vesikerroksissa ja metalleja – myös uraania – sisältävä vesi pysyy järven pohjalla paikallaan. Uraanin pitoisuus Salmisen pohjassa on 590 mikrogrammaa litrassa ja pinnassa metrin syvyydellä 1,2 mikrogrammaa litrassa. Kolmisopessa vesi ei ole kerrostunut ja uraanipitoisuus on 0,7 – 0,55 mikrogrammaa litrassa. WHO:n suositus uraanille juomavedessä on alle 15 mikrogrammaa litrassa. Lue lisää...

12.3.2013 klo 19:54 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Stuk suosittaa uraanivesien pumppaamista takaisin Talvivaaraan (15.3.2013)

Säteilyturvakeskus (Stuk) suosittaa, että Salmisen järven vedet pumpataan uraanin saostusta varten takaisin Talvivaaran kaivosalueelle.

Kaivoksen jätevesien vuoksi suolaiseksi muuttuneen Salmisen pohjakerroksesta on mitattu uraania 500-600 mikrogrammaa litrassa, kun juomaveden suositusraja on 100 mikrogrammaa litrassa. Lue lisää...

12.3.2013 klo 16:58 Tapio Mainio Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran juoksutukset vasta alkua vesienhallinnassa (12.3.2013)

Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut liikaveden juoksutuksen. Yhtiön arvion mukaan virtaava vesi näkyy kaivosalueen ulkopuolella muutaman vuorokauden kuluttua, kun reitin varrella olevat lammet ovat täyttyneet. Juoksutukset aloittavat mittavan, puolentoista vuoden vesienhallintaoperaation Lue lisää...

7.3.2013 klo 17:27 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Juoksutukset eivät vielä näy Talvivaaran alapuolisissa vesissä (12.3.2013)

Talvivaaran kaivoksen jätevesijuoksutukset pohjoisen suuntaan eivät vielä näy kaivosalueen ulkopuolella. Käsiteltyjen jätevesien juoksutukset Oulujoen vesistöön päin alkoivat keskiviikkoaamuna.

Juoksutukset Vuoksen vesistöön eli Savon suuntaan alkanevat ensi viikolla. Lue lisää...

9.3.2013 klo 09:13 Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara juoksuttaa jo (8.3.2013)

Talvivaara on aloittanut vesien juoksutuksen Oulujoen vesistöön keskiviikkoaamuna. Viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen mukaan Talvivaara juoksuttaa maltillisesti 300 kuutiota tunnissa.

– Vesien juoksuttaminen on aloitettu aamulla suunnitelman mukaisesti. Lue lisää...

6.3.2013 klo 11:52 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran jätevesivuodon ympäristövaikutusten arviointia koskeva raportti valmistunut (5.3.2013)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut Talvivaaran kipsisakka-altaan jätevesivuotoa koskevan raportin. Raportti käsittelee marraskuun 2012 vuodosta aiheutuneita haittoja ja riskejä vesiympäristölle. Vuodon seurauksia tarkasteltiin 5.11. - 7.12.2012 kerättyjen tietojen perusteella. Lue lisää...

1.3.2013 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Viranomaiset tiesivät Talvivaaran vesistä (26.2.2013)

Miljoona kuutiota metallitehtaan jäämävettä luvanvastaisessa paikassa, eli vuotamaan alkaneessa kipsisakka-altaassa, ei ollut viranomaisille sittenkään yllätys. Epävirallinen tieto oli olemassa Kainuun ELY-keskuksessa jo lokakuussa. Lue lisää...

25.2.2013 klo 19:21 Jarmo Nuotio Yle Kainuu

▲Alkuun


Tässäkö syy vuotoon: Syys- ja lokakuussa kipsisakka-altaaseen johdettiin miljoona kuutiota paluuliuosta (26.2.2013)

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan selvityksessä Talvivaara Sotkamo Oy myöntää johtaneensa syys-lokakuun aikana kipsisakka-altaaseen miljoona kuutiota raffinaattia.

Raffinaatti on metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta. Lue lisää...

25.2.2013 klo 12:40 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran juoksutukset alkavat ysiviikolla (26.2.2013)

Talvivaaran Paikan Päällä -blogin mukaan ylijäämävesien juoksutus alkaa viikolla yhdeksän.

Tulevana viikonloppuna eli 23.-24.2 juoksutusta ei vielä aloiteta.

Avolouhoksen päässä kerätään edelleen puhdistettua vettä viipymäaltaana toimivaan eteläiseen Kuusilampeen Tammalammen käsittely-yksiköstä. Tammalammen yksikössä on neutralointiallas ja sakeutusallas. Avolouhoksen ylimäärävedet johdetaan Oulujoen vesistön suuntaan Kaivoslammen ja Härkäpuron kautta edelleen kohti Kalliojokea ja Kolmisoppi-järveä. Juoksutus alkaa ensin pohjoiseen. Lue lisää...

22.2.2013 klo 11:29 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Paltaniemen museotie Kajaanissa sai hoitosuunnitelman (26.2.2013)

Pohjois-Suomen vanhin sisämaan maantie, Paltaniemen museotie Kajaanissa sai uuden hoito- ja ylläpitosuunnitelman. Liikennevirasto teettää museoteille suunnitelmat Lue lisää...

21.2.2013 klo 10.49 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaran juoksutuksista pattitilanne (21.2.2013)

Talvivaarassa taistellaan kaivoksen jätevesialtaiden hätäjuoksutuksista. Stop Talvivaara -liike on sitä mieltä, että kaavaillut juoksutukset lisäävät etenkin alapuolisessa vesistössä saastumista merkittävästi ja laajalla alueella. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että vaihtoehtona voi olla vielä isompi vahinko. Lue lisää...

21.2.2013 klo 9:59 Seppo Tikkanen Yle Savo

▲Alkuun


Laakajärven mökkiläinen: Vesien pilaantuminen alkoi jo 2010 (21.2.2013)

Stop Talvivaara -liikkeen ”Majava”-leirin edessä paistaa makkaraa vakavan oloisia miehiä. Leirin isännän, iisalmelaiseksi Tarmoksi esittäytyneen lisäksi tulilla istuu Ylä-Lumijärvellä pidettyyn katselmukseen osallistuneita miehiä.

Iisalmelainen Kalevi Törmänen kertoo rakentaneensa viisi vuotta sitten Kajaanin puolelle Laakajärven rantaan 300 000 euroa maksaneen hulppean huvilan. Nyt huvila on pilaantuneen veden rannalla. Lue lisää...

21.2.2013 klo 7:09 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaara huolestutti oululaiset vedenkäyttäjät (21.2.2013)

Talvivaaran päästöjen pelko on saanut monet oululaiset hakemaan pohjavettä vesipostista Oulujoen vedestä puhdistetun sijaan. Samalla tavoin kevättulvien takia veteen lisätyt kemikaalit ovat olleet omiaan lisäämään pohjaveden käyttöä nimenomaan keväisin. Lue lisää...

21.2.2013 klo 6:55 Timo Sipola Tanja Hannus Yle Oulu

▲Alkuun


Maanomistaja Lumijoen varresta: Yhtiö ei välitä ympäristöasioista (21.2.2013)

Ylä-Lumijärven etelärannan maanomistaja Vilho Tervonen haluaa tarkentaa 18.2 julkaistua uutista koskien Stop Talvivaara -liikkeen tekemää rikosilmoitusta ja avunpyyntöä poliisilta.

– En kuulu liikkeeseen. Yhteinen huoli meillä on elinympäristömme tuhoutumisesta. Pyysin poliisia apuun, koska Kainuun ELY näyttää olevan esteellinen. Poliisi ei puutu asiaan, koska asia kuuluu ELY:lle . Ei muu auttanut kuin lähteä itse selvittämään tätä sotkua. Lue lisää...

20.2.2013 22:17 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Kainuun piirin kannanotto Talvivaaran juoksutuksiin (21.2.2013)

Talvivaaran uusin jätevesijuoksutus helmi- ja kesäkuun välille. Syynä ei ole hätätila, vaan itse aiheutettu ongelma. Lue lisää...

20.2.2013 Kainuun luonnonsujelupiiri

▲Alkuun


Jätevesilupa ei estä Talvivaaran raskasmetallitulvia (18.2.2013)

Luonnonsuojelupiiri ja Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys ry. vaativat 13.2.2013 ELY-keskukselta, että Talvivaaran aloittama jätevesijuoksutus kielletään. Lue lisää...

13.2.2013 Kainuun luonnonsuojelupiiri ry

▲Alkuun


Miksi Talvivaaran ylimääräisiä juoksutuksia ei tule sallia (18.2.2013)

Lue yksityiskohtaiset perustelumme siihen, miksi ympäröivä luonto ei kestä Talvivaaran jätevesien ylimääräisiä juoksutuksia. Lue lisää...

13.2.2013 Suomen luonnonsujeluliitto

▲Alkuun


Oulussa lisätään veden tarkkailua Talvivaaran takia (13.2.2013)

Oulun Vedessä lisätään Oulujoen veden laadun tarkkailua Talvivaaran jätevesien juoksutuksen vuoksi. Veden tarkkailua ehdittiin jo vuoden alussa vähentää Talvivaaran marraskuisen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen. Lue lisää...

12.2.2013 klo 16:41 Riikka Oosi Yle Oulu

▲Alkuun


Talvivaaran valvoja: Jätevesien pH-arvoa seurataan koko ajan (13.2.2013)

Kainuun ely-keskus aikoo mitata säännöllisesti pH-arvon niistä jätevesistä, joita Talvivaara saa laskea luontoon.

– Laskettaviin jätevesiin tulee jatkuva pH-seuranta. Monella tavalla varmistetaan tilanne, kertoo Ilkka Haataja, ympäristögeologi ja Talvivaaran vastuuvalvoja Kainuun ely-keskuksessa. Lue lisää...

12.02.2013 klo 12:17 MTV3

▲Alkuun


Lupa tuli – Talvivaara aloittaa vesien juoksutuksen (13.2.2013)

Kainuun Ely-keskus (ely) sallii Talvivaaran johtaa puhdistettuja jätevesiä Vuoksen ja Oulujoen vesistöalueiden suuntaan 1,8 miljoonaa kuutiometriä 30.6.2013 mennessä. Kummallekin vesistöalueelle vesiä saa johtaa 0,9 miljoonaa kuutiometriä.

Tämän lisäksi yhtiö voi johtaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä avolouhoksessa olevia vesiä louhoksen viereiseen Kuusilampeen. Voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa yhtiö voi päästää luontoon puhdistettuna 1,3 miljoonaa kuutiometriä vettä. Lue lisää...

12.2.2013 klo 11:05 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran ratkaisu Ylä-Lumijärven ongelmaan: Ohitusuoma ja pohjapato (13.2.2013)

Talvivaaran kaivososakeyhtiö rakentaa Ylä-Lumijärven Lahnasjärventien puoleiselle reunalle ohitusuoman.

Ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla kertoi uomaa pitkin puhdistetut vedet Kortelammesta sekä sulamisvedet ohjattavan lähelle Lumijoen lähtöuomaa.

– Lisäksi selvitetään pohjapadon rakentamismahdollisuutta lähtöuomaan. Pohjapadolla voidaan varmistaa, että Ylä-Lumijärvestä lähtevä vesi lähtisi pintavirtauksena, eikä järven pohjalta. Lue lisää...

12.2.2013 klo 09:27 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan (13.2.2013)

Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin alueella olevista varo- ja turva-altaista sekä osittain myös louhos on täytetty kipsisakka-altailta vuotaneista vesistä. Lisäksi vuosi 2012 oli poikkeuksellisen sateinen, mikä entisestään hankaloitti kaivosalueen vesien hallintaa. Suuri osa sade- ja sulamisvesistä on likaantunut jätevesiksi kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä välttämättömien varastointitoimien seurauksena. Lue lisää...

12.2.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Ympäristöriskit tulee selvittää ja minimoida Talvivaaran vesitilanteen hoitamisessa (11.2.2013)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan jätevesien käsittelyä ja niiden johtamista Vuoksen vesistöreitille ei voida Talvivaaran esittämän suunnitelman mukaisesti toteuttaa ilman, että tästä aiheutuu merkittävä vesistön pilaantumisen riski. Talvivaaran esittämään suunnitelmaan liittyy lukuisia epävarmuustekijöitä ja tunnistamattomia ympäristöriskejä. Lue lisää...

8.2.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaralle täystyrmäys ympäristöviranomaisilta (11.2.2013)

Talvivaaran kaivoksen sunnitelma laskea lähes neljä miljoonaa kuutiometriä jätevettä lähijärviin ei miellytä viranomaisia. Yksikään alueen kuntien ympäristöviranomaisista ei suunnitelmaa hyväksy.

Kielteisesti suunnitelmaan suhtautuvat Kainuun ympäristöterveydenhuolto, Kajaanin kaupunki, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kainuun kalatalousviranomainen. Lue lisää...

8.2.2013 klo 16:55 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Sotkamo odottaa Talvivaaralta vesistömallinnusta (11.2.2013)

Sotkamo ei ole lämpenemässä Talvivaaran vesien johtamiselle ilman lupapäivitystä.

Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen esittää, että vesien johtaminen sisällytetään ympäristö- ja vesitalousluvan päivitykseen. Pelkkä ympäristönsuojelulaki ei riitä. Lue lisää...

8.2.2013 klo 12:49 Katimari Partanen Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Vaatimus: Viranomaisten kiellettävä Talvivaaran ylimääräiset päästöt (6.2.2013)

Kainuun ELY-keskusta vaaditaan kieltämään Talvivaaran kaivosyhtiötä laskemasta ylimääräisiä jätevesiä. Paikallinen osakaskunta ja yksityiset henkilöt jättivät maanantaina ELYlle vaatimuksen kieltopäätöksen tekemiseksi. Lue lisää...

4.2.2013 klo 16:50 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran ensimmäisissä kalanäytteissä vähäisiä kudosmuutoksia, mutta ei metallikertymiä (31.1.2013)

Marraskuussa 2012 pyydetyissä Talvivaaran lähivesien kaloissa havaittiin vain vähäisiä kudosmuutoksia kiduksissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehdyissä ensimmäisissä tutkimuksissa ei todettu merkittäviä raskasmetallien tai hivenaineiden kertymiä. Lue lisää...

30.1.2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

▲Alkuun


Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hanke päättyi – vesiin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa tarvitaan jatkossakin (29.1.2013)

Vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden toteuttamiseen tarvitaan lähitulevaisuudessa yhä enemmän paikallisten yhdistysten ja järjestöjen aktiivisuutta. Lisäksi tarvetta on paikallisia tahoja opastaville asiantuntijoille sekä vesiensuojelu- ja vesistökunnostushankkeiden toteuttajaorganisaatioille. Myös haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa tarvitaan edelleen. Tämä työ on tarpeen jotta vesienhoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Lue lisää...

28.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaralta vaaditaan mallinnus tulevista päästöistä (29.1.2013)

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt lisäselvityksiä kaivosyhtiön aikeista laskea lähivesiin lähes 4 miljoonaa kuutiota ylimääräistä jätevettä. Veden mukana lähivesiin joutuisi saman verran suoloja kuin vuonna 2010, kun päästöt olivat pahimmillaan. Lue lisää...

28.1.2013 klo 13:54 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaara: vesipäästöt seitsenkertaisiksi (28.1.2013)

Talvivaara suunnittelee päästävänsä kevään ja alkukesän aikana luontoon seitsenkertaisen vesimäärän normaaliin verrattuna.

Yhtiö hakee ely-keskukselta lupaa käsitellä ja johtaa luontoon kaivosalueelta 3,8 miljoonaa kuutiometriä ylimääräisiä vesiä kesäkuun loppuun mennessä. Lue lisää...

25.1.2013 klo 13:26 Antti Goman Kainuun sanomat

▲Alkuun


Kaivoksen vesien huuhtelu (28.1.2013)

Olemme tyrmistyneinä seuranneet Talvivaaran kaivosyhtiön suunnitelmia laskea lähes 4 miljoonaa kuutiota raskaasti uraanista ja muista raskasmetalleista saastunutta vettä Oulujoen ja Vuoksen vesistöreiteille vain kalkituksella neutraloituna. Jäteveden sisältämät metallit saadaan kyllä suoloiksi, mutta niiden johtaminen suunnitellussa muodossa luonnonvesiin on katastrofi. Lue lisää...

24.1.2013 Kainuun luonnonsuojelupiiri ry

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaalla vireillä tuulivoimaa yli kansallisen tavoitteen (28.1.2013)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedossa olevien, Pohjois-Pohjanmaalla vireillä olevien tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu teho ylittää valtioneuvoston vuodelle 2020 asettaman kansallisen tavoitteen. Valtioneuvoston vuonna 2008 hyväksymän kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan Suomessa käytettävän tuulivoiman määrää pyritään lisäämään niin, että voimaloiden teho valtakunnallisesti olisi yhteensä 2500 MW Lue lisää...

22.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus hyväksyy Talvivaaran suunnitelmat kipsisakka-altaan vuodon vaikutusten lisätarkkailusta sekä Lumijokivarren puhdistamisesta (24.1.2013)

Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa havaittiin 4.11.2012 vuoto kipsisakka-altaalla. Vuodosta aiheutui poikkeuksellisen suuri jätevesipäästö. Osa kipsisakka-altaasta vuotaneesta vedestä jouduttiin päästämään kaivosalueen ulkopuolelle ja alapuolisille vesistöreiteille.

Vuodon vaikutusten lisätarkkailu

Kainuun ELY-keskus on tänään 21.1.2013 hyväksynyt Talvivaaran tarkkailusuunnitelman kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamille lisätöille. Tarkkailuohjelmassa esitetään vuodon vaikutusten vesistötarkkailu helmikuun 2013 loppuun asti. Suunnitelma sisältää myös Kuusilammesta Härkäpuron vesistöreittiä pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan purettavan veden tarkkailun. Lue lisää...

21.1.2013 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaara satsaa 17 miljoonaa vesien käsittelyyn (21.1.2013)

Talvivaaran kaivosyhtiö satsaa 17 miljoonaa euroa turvajärjestelyihin, jolla pyritään ehkäisemään viime syksyn kaltaisen ympäristökatastrofin uusiintumisen.

Yhtiön tuotanto- ja ympäristöongelmien keskiössä on kaivosalueelle kertynyt liika vesi. Lue lisää...

17.1.2013 09:49 Antti Ylönen, Jorma Moilanen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara kuorii saastuneen suon (21.1.2013)

Talvivaaran kaivosyhtiö puhdistaa keskitalven aikana kipsisakka-altaan vuodossa pilaantuneen suon. Erikoinen työ toteutetaan kuorimalla noin viiden hehtaarin kokoinen alue puolen metrin syvyydeltä.

Puhdistettava suo sijaitsee kaivosalueen etelärajalla Lumijoen varressa, josta vedet lasketaan etelään Savon suuntaan. Suolle laskettiin jätevesiä kipsisakka-altaan vuodon kriittisinä hetkinä viime marraskuussa, kun vapaata tai turvallista allastilaa ei ollut enää käytössä. Lue lisää...

16.1.2013 Kimmo Lehtiniemi mtv3.fi

▲Alkuun


Uusi matkaluistelureitti luvassa Nallikarin edustalle (21.1.2013)

Oulun kaupunki lopettaa suositun Kempeleenlahden retkiluistelureitin ja avaa kevättalvella uuden reitin Nallikarin edustan meren jäälle. Reitti on tarkoitettu kaikille merellä liikkujille moottoriajoneuvoja lukuunottamatta. Lue lisää...

16.1.2013 klo 10:29 Hanna Juopperi, Kati Ronkainen Yle Oulu

▲Alkuun


Oulun vesi ei valita oikeuden Viinivaara-päätöksestä (14.1.2013)

Kaupungin liikelaitos Oulun vesi aikoo tehdä uuden suunnitelman pohjaveden ottamiseksi kiistellyltä Viinivaaran alueelta. Oulun veden johtaja Jouni Lähdemäki kertoo, että uudessa suunnitelmassa vedenottomäärä pienenee Viinivaarassa. Lue lisää...

11.1.2013 klo 14:22 Kati Ronkainen Yle Oulu

▲Alkuun


Pappi naulaa avin oveen kaivosten ympäristöteesit (11.1.2013)

Kaivannaisteollisuuden tulevaisuus pitäisi linjata, sanoo luonnonsuojelija, Sotkamon kappalainen Antti Lankinen. Hän laittaisi kaivoshankkeita jäähylle.

Köyhien, Talvivaara-tyyppisten malmioiden hyödyntämisestä pitäisi luopua kokonaan.

– Peruste on se, että pitkässä juoksussa haitat kääntyvät suuremmiksi kuin kaivoksista saatava hyöty. Lue lisää...

11.1.2013 klo 09:18 Katimari Partanen Sotkamo-lehti

▲Alkuun


SYKE: Talvivaaran ongelma on hapan metallicocktail, ei uraani (11.1.2013)

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan mukaan ympäristövaikutusten kannalta Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon päästöjen metallisekoitus on suurempi ongelma kuin kohonneet uraanipitoisuudet. Lue lisää...

11.1.2013 klo 8:44 Sini Salmirinne Yle Kainuu, Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Minne menivät saastevedet? (11.1.2013)

Suomen Luonto -lehti 10/2012 kertoo Talvivaaran saastetilanteesta

Suurin osa raskasmetallien ja alumiinin saastuttamia vesiä on viitisen kilometrin päässä Kivi- ja Kolmisoppi-järvissä. Lue lisää...

10.1.2013 Kainuun luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Talvivaaran lähivedet todella happamia – ”Salminen on pilalla” (11.1.2013)

Talvivaaran lähivesissä mitattiin joulukuussa todella happamia pH-arvoja.

Kaivoksen pohjoispuolella Salmisessa pH-arvo laski kahden metrin syvyydessä alle neljän. Vuoksen vesistön suunnalla Lumijärvessä pH oli vain 3,6 jo metrin syvyydessä ja 3,3 lähellä pohjaa.

Näytteet otettiin joulukuun 17. ja 19. päivän välillä. Lue lisää...

10.1.2013 klo 21:56 Antti Goman Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Juminkeossa pääsee laskemaan Vienan koskia (11.1.2013)

Matti Markkasen ja Juha Taskisen Vienan virroilla ja koskilla -lyhyt elokuva on nähtävissä erityisluvalla Juminkeossa maaliskuun loppuun saakka.

Taskinen halusi kulkea I.K.Inhan ja Louis Sparren veneen jäljissä näiden kulkeman vesireitin. YLE:n 2005 tuottama elokuva kertoo tästä Taskisen jokimatkasta Kostamuksesta Enonsuuhun, 12 ärjyn kosken ylittämisestä ja koskemattomasta erämaaluonnosta. Lue lisää...

10.1.2013 15:55 Kuhmolainen

▲Alkuun


Talvivaaran lähivesissä ehkä sittenkin uraania - STUK myöntää puutteet näytteenotossa (11.1.2013)

Uraani on saattanut painua kuukausien aikana järven pohjaan. STUK otti näytteensä vain pintavesistä. Syvemmällä pitoisuudet ovat suurempia. Lue lisää...

10.1.2013 klo 13:45 Anu Pöntinen Yle Savo

▲Alkuun


Stop Talvivaara: Talvivaaran lähijärvet ongelmajätteiden kaatopaikkoja (9.1.2013)

Stop Talvivaara- liikkeen tiedotteen mukaan uudet mittaustulokset varmistavat sen, että Talvivaaran lähijärvet ovat ongelmajätteiden kaatopaikkoja.

– Uusien viikon 51/2012 virallisen tarkkailun mittaustulosten perusteella Talvivaaran aiheuttama saasteongelma ei ole hävinnyt mihinkään. Ainakin ensimmäisissä lähijärvissä on erittäin suuria saastemääriä ja ne ovat kuolleita ongelmajätekaatopaikkoja, todetaan tiedotteessa. Lue lisää...

9.1.2013 klo 08:26 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Oulujoen kalateiden kustannukset lähes kymmenen miljoonaa euroa (8.1.2013)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnille luvan kalateiden rakentamiseen Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten yhteyteen. Lähes kymmenen miljoonaa euroa maksavan hankkeen tavoitteena on palauttaa vaelluskalat Oulujokeen. Lue lisää...

4.1.2013 Sauli Kallio Tervareitti

▲Alkuun


Vesitilanne joulukuun lopussa 2012: Tulvien sävyttämä vesivuosi päättyi hyydeongelmiin (3.1.2013)

Vesivuosi 2012 muistetaan poikkeuksellisen runsaista sateista ja lukuisista tulvista eri puolilla maata. Maan itäosassa ja Kainuussa satoi erittäin paljon. Vuoden sademäärä oli yleisesti 10-35 % keskimääräistä suurempi. ”Oulujoen vesistöalueen vuosisadanta oli suurin koko 100-vuotisella havaintojaksolla ja Vuoksen vesistöalueella satoi toiseksi eniten sataan vuoteen”, kertoo hydrologi Johanna Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta. Lue lisää...

3.1.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Säteilyturvakeskuksen Talvivaara-sivusto (2.1.2013)

Talvivaaran kaivoksen ympäristöstä kerättyjen vesi- ja muiden näytteiden uraanipitoisuuksia

Säteilyturvakeskus valvoo ympäristön radioaktiivisuutta Talvivaarassa Uusia näytteitä otetaan vesistä ja pohjasedimenteistä niin kaivosalueelta kuin kaivosalueen ulkopuoleltakin. Näytteet analysoidaan mahdollisimman pian, ja tulokset julkaistaan tällä sivulla. Tulosten perusteella arvioidaan uraanin ympäristövaikutuksia tarkemmin ja tarvittaessa annetaan suosituksia juomaveden käytöstä. Lue lisää...

2.1.2013 STUK

▲Alkuun


Oulujoen Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten kalateiden rakentaminen (Päätös nro 83/12/2, Dnro PSAVI/53/04.09/2011) (2.1.2013)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnille luvan kalateiden rakentamiseen Oulujoen Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten yhteyteen. Lue lisää...

21.12.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


◄Vanhemmat