New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta

Ärjänsaareen suunnitellut hakkuut eivät heikentäne saaren suojeluarvoja (19.12.2014)

UPM Metsä suunnittelee metsähakkuita omistamaansa Oulujärven Ärjänsaareen. Yhtiön tarkoituksena on käsitellä 120 hehtaarin ala saaren keskiosissa talvella 2015. Lue lisää...

19.12.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Oulun seudun kainuulaiset puuhaavat tervansoutajien muistomerkkiä (19.12.2014)

Oulun seudun kainuulaiset valitsivat yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Elsi salovaaran. Kajaanista kotoisin oleva Salovaara, omaa sukuaan Huttunen, kertoo tulevan vuoden tärkeimmäksi haasteeksi tervansoutuajan muistomerkkihankkeen edistämisen. Lue lisää (sivu 26)...

17.12.2014 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Talvivaaran purkuputkihanke repii paikallista osakaskuntaa (19.12.2014)

Kaivoksen lähialueen osakaskunta kinaa purkuputken tarpeellisuudesta. Osa osakaskunnasta ei hyväksy puheenjohtajan toimintaa. Lue lisää...

17.12.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus seuraa Talvivaaran kaivosalueen vesitasetta (19.12.2014)

Kainuun ELY-keskus jatkaa tehostettua valvontaa Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, ja konkurssipesä on velvollinen noudattamaan kuormitusta koskevia lupamääräyksiä. Kainuun ELY-keskus käy valvontakäynnillä kaivosalueella vähintään kaksi kertaa viikossa. ELY-keskus on tänä vuonna tehnyt Talvivaaraan tähän mennessä 75 tarkastuskäyntiä. Lue lisää...

17.12.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Oulun varavesijärjestelmästä päätetään kesään mennessä (18.12.2014)

Oulun kaupunki ja valtiovalta neuvottelevat asiasta maaliskuussa. Oulun varavesijärjestelmästä tehdään päätös kesään mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on patistellut Oulua tekemään päätöksen vedenhankinnan varmistamisesta pikaisesti. Lue lisää...

16.12.2014 Yle Oulu / Timo Sipola

▲Alkuun


Kalamies lievittää kehnon talven tuskaa virvelillä (18.12.2014)

Pilkkikeli on Kainuussa tällä hetkellä kaukainen ajatus. Avovettä on vielä paljon, joten vetouistelukin olisi mahdollista. Talvikalastajan kannattaa käyttää voimakkaita värejä ja laiskasti uivia vieheitä. Lue lisää...

16.12.2014 Yle Kainuu / Hanne Kinnunen

▲Alkuun


Metsähallitus kiistää väitteet Vienan reitin tuhoamisesta (15.12.2014)

Metsähallitus sanoo toimivansa Suomussalmella Vienan reitin alueella yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti. Lue lisää...

12.12.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Kalevalaseura: Aineetonta kulttuuriperintöä tuhotaan Kainuussa (12.12.2014)

Kainuussa, Suomussalmella sijaitseva Vienan reitti, ikiaikinen kauppiaiden polku Suomen ja Venäjän välillä, on kuumentanut tunteita jälleen tänä vuonna. Paikalliset ovat nouseet kapinaan Metsähallituksen hakkuita vastaan reitin varrella. Nyt myös Kalevaseura vetoaa Vienan reitin puolesta. Lue lisää...

11.12.2014 Yle Kainuu / Sini Salmirinne

▲Alkuun


ELY-keskus kehottaa Oulun kaupunkia tekemään päätöksen vedenhankinnan varmistamisesta (12.12.2014)

Oulu on ainoa suuri kaupunki Suomessa, jonka vedenhankintaa ei ole riittävästi varmistettu. Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu raakaveden hankintaan Oulujoesta. Mikäli päävesilähteen raakaveden laatu heikkenee oleellisesti ja jokiottamot joudutaan sulkemaan, Oulun nykyisin käytössä olevista varavesilähteistä riittää talousvettä käytännössä ainoastaan sairaaloiden ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömän teollisuuden tarpeisiin. Naapurikuntien vedenottokapasiteetti ja käytössä olevat pohjavesivarat eivät riitä korvaamaan Oulujoen raakaveden saantia. Lue lisää...

10.12.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvivaaran purkuputkea koskeva lupahakemus nähtäville (12.12.2014)

Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesä hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa käsiteltyjen jätevesien johtamiseen Nuasjärveen. Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuuluttamalla 12.12.2014-19.1.2015 eli perjantaista lähtien. Lue lisää...

10.12.2014 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Hietasaaressa pohditaan miten alueen käy (10.12.2014)

Hietasaaren osalta ollaan tekemässä kauaskantoisia maankäyttöratkaisuja ja muutokset maisemassa olisivat suurempia kuin vuosikymmeniin. Valmisteilla on kolme alueen maankäyttöä ohjaavaa kaavaa: Oulun yleiskaava, Nallikarin alueen asemakaavamuutos sekä Vaaskiventien asemakaavamuutos, joka koskee mm. viljelypalstojen mahdollista siirtoa sekä siirtolapuutarha-alueen perustamista Vaaskiventien eteläpuolelle. Lue lisää...

8.12.2014 Oulu-lehti

▲Alkuun


Fortum aikoo uudistaa kalanviljelylaitoksensa (8.12.2014)

Fortum tekee perusparannuksen Montan voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevalla kalanviljelylaitoksellaan Muhoksella, Oulujoella. Merkittävä osa perusparannusta on uusi kalankasvatushalli, joka vähentää koko kalanviljelylaitoksen vesistökuormitusta Oulujokeen. Fortum on parhaillaan hakemassa rakennuslupaa uudelle kalankasvatushallille. Lue lisää...

5.12.2014 Oulu-lehti

▲Alkuun


Kainuuta markkinoidaan lintuperspektiivistä – kopterivideot kaikkien käytössä (8.12.2014)

Oulujärvestä ja kainuulaisista koskista on julkaistu pienoiskopterilla kuvattuja markkinointivideoita. Yritykset aikovat käyttää videoita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Lue lisää...

5.12.2014 Yle Kainuu / Hanne Kinnunen

▲Alkuun


Maastopyöräilijät saavat omat maisemareitit Rokualle (8.12.2014)

Metsähallituksen luontopalvelut kutsuu maanomistajia yhteistyöhön luontoa säästävien reittien suunnitteluun. Lue lisää...

5.12.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvivaara saa varastoida likaantuneita vesiä osassa avolouhosta viiden vuoden ajan (8.12.2014)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle määräaikaisen luvan likaantuneiden vesien varastointiin avolouhoksen eteläisessä avauksessa. Kuusilammen tilapäisen sakka-altaan osalta hakemus on hylätty. Luvan saaja on määrätty asettamaan 1,75 miljoonan euron vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Lue lisää...

5.12.2014 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Tervahiihtoon ilmoittautunut lähes 400 hiihtäjää (4.12.2014)

Maailman vanhin hiihtotapahtuma Oulun Tervahiihto tekee tänä talvena paluun alkuperäiselle reitilleen Oulujokivarteen. Lue lisää...

2.12.2014 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Ulkoilu ja retkeily menevät metsätalouden ohitse, Hossan retkeilyaluetta parannetaan (3.12.2014)

Hossassa toteutetaan ensi vuonna retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka tavoitteena on luontomatkailun kasvattaminen sekä luonnon ja maisema-arvojen säilyttäminen. Lue lisää...

1.12.2014 Yle Kainuu / Laura Tolonen

▲Alkuun


Talvivaara julkisselvitykseen, ELY-keskus jatkaa tehostettua valvontaa (3.12.2014)

Espoon käräjäoikeus on tänään määrännyt Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies on määrännyt konkurssipesän julkisselvittäjäksi asianajaja Jari Salmisen, joka on toiminut myös Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän pesänhoitajana. Käräjäoikeus päätti julkisselvityksestä, koska Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesällä ei olisi ollut riittävästi varoja ympäristövahinkojen estämiseen ja rajoittamiseen. Lue lisää...

1.12.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Sitkeä perätön huhu velloo Talvivaarasta (1.12.2014)

Sekä Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen että Kainuun ely-keskuksen ylitarkastaja Raija Urpelainen vakuuttavat, että Talvivaaran kaivoksella ei vuoda kipsisakka-allas eikä myöskään primäärikasan pohja. Lue lisää...

27.11.2014 Kainuun Sanomat / Antti Ylönen

▲Alkuun


Kiannon ja Lönnrotin jalanjäljillä Vienassa ja Kuolassa (27.11.2014)

Ilmari Kianto -seura järjesti unohtumattoman matkan Ilmari Kiannon jalanjäljillä Vienasta Petsamoon 8. - 14.8.2014. Matka seurasi osittain Kiannon kesällä 1929 toteutuneen matkan reityiä Kostamukseen, Belomorskiin, Vienan Kemiin, Kantalahteen, Kirovskiin, Apatitiin, Murmanskiin, Petsamoon ja Kirkkoniemelle, josta palattiin Suomen kautta takaisin. Matkalla olis myös paljon Elias Lönnrot -seuran jäseniä. Lue lisää (sivu 31)...

26.11.2014 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Eino Leino -seuran perustamisesta 40 vuotta (27.11.2014)

Eino Leino -seuran perustamisesta on kulunut 40 vuotta. Seuran ensimmäinen perustava kokous pidettiin Kajaanin Seurahuoneella 26.11.1974. Lue lisää (sivu 28)...

26.11.2014 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan kerätään kommentteja (25.11.2014)

Metsähallituksen laatima Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2015–2029 on valmistunut ja luonnos on lähetetty lausunnoille. Suunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa Hossan luontokeskuksessa 1.12.2014 klo 12–15. Samassa tilaisuudessa esitellään Suomussalmen kunnan hallinnoima Hossan Master Plan-hanke. Lue lisää...

24.11.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Metsähallitus panostaa Vienan reittiin ja Kainuun kulttuuriperintöön (25.11.2014)

Metsähallitus käynnisti vuonna 2010 kulttuuriperintöinventoinnin, jonka tavoitteena on vuoden 2015 loppuun mennessä inventoida kaikki valtion metsätalouskäytössä olevat maat, joita on yhteensä noin neljä miljoonaa hehtaaria. Lue lisää...

24.11.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Vienan kulttuurihistoriallinen reitti halutaan kyläläisten hoitoon (21.11.2014)

Vienan ikiaikainen reitti aiotaan herättää henkiin Suomen ja Venäjän rajalle saakka. Reittiä on käytetty niin kaupallisiin kuin sotilaallisiinkin tarkoituksiin, eikä Lönnrotin Kalevala olisi syntynyt ilman sitä. Lue lisää...

20.11.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaaran kaivospäästöjen raskasmetallitutkimukset jatkuvat (21.11.2014)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) jatkavat tutkimuksia Talvivaaran kaivoksen vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Lue lisää...

20.11.2014 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

▲Alkuun


Vienan reitti: Metsähallitus haluaa tuloja, museolaitos säilyttää entisellään (20.11.2014)

Suomussalmella sijaitsevan Vienan reitin ympäristön hakkuita puidaan tänään tiistaina Kainuun liiton koolle kutsumassa kokouksessa, johon osallistuvat liiton lisäksi Kainuun ely-keskus, Metsähallitus ja Museovirasto. Alueella toimivan Vuokin Kyläyhdistys ry:n edustaja ei pysty osallistumaan kokoukseen, mutta kyläyhdistys pohtii asiaa keskiviikkona omassa kokouksessaan. Lue lisää...

18.11.2014 Yle Kainuu / Laura Tolonen

▲Alkuun


Kuljun allas lähes valmis – riittääkö allastila vieläkään? (19.11.2014)

Talvivaaran kaivoksen käsiteltyjen jätevesien varastointiin tarkoitettu Kuljun allas Kuusilammen avolouhoksen läheisyydessä on viimeistelyä vaille valmis. Lue lisää...

17.11.2014 Kainuun Sanomat / Antti Ylönen

▲Alkuun


Veden lisävarastotilaa valmistuu Talvivaaran kaivosalueelle (18.11.2014)

Kainuun ELY-keskus on jatkanut tehostettua valvontaa Talvivaaran kaivosalueella viikonlopun aikana ja maanantaina. Valvonnassa on todettu, että käsiteltyjen vesien varastointiin tarkoitettu Kuljun allas valmistuu pian. Lue lisää...

17.11.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvivaara nyt – lyhyt oppimäärä kovan onnen kaivoksesta (17.11.2014)

Mitä tekee valtio, emoyhtiö tai Talvivaara Sotkamon konkurssipesä nyt? Kokosimme keskeiset asiat Talvivaaran nykytilanteesta – ja vähän menneestäkin. Lue lisää...

13.11.2014 Yle Kainuu / Hanne Kinnunen, Heikki Rönty

▲Alkuun


100 päätä, aarretulia ja kirouksia – "Maaperämme on täynnä maagisia aarteita" (14.11.2014)

Kainuussa ei voi olla kompastumatta aarteisiin, toteaa kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi. Kalleimmat aarteet kulkevat tarinoiden muodossa kertojien keskuudessa. Lue lisää...

12.11.2014 Yle Kainuu / Sanna Kähkönen

▲Alkuun


Talvivaaran turvallisuusvakuudet hoitamatta – kaivosoikeudet vaarassa (14.11.2014)

Talvivaara Sotkamo Oy ei ole asettanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sille määräämää kaivosvakuutta. Vakuus on uuden kaivoslain mukainen, ja se on asetettava omavelkaisena pankkitakauksena viimeistään 30. kesäkuuta 2015. Vakuuden suuruus on 185 000 euroa, ja se olisi pitänyt asettaa omavelkaisena pankkivakuutena Tukesille. Lue lisää...

12.11.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaaran kaivosalueen jätevesien käsittelyä on jatkettu (14.11.2014)

Kainuun ELY-keskus on keskiviikkona varmistanut, että konkurssipesä on käynnistänyt uudelleen jätevesien käsittelyn. Jätevettä käsitellään pohjoisella ja eteläisellä vesienkäsittely-yksiköillä. Kaivosalueelta ei johdeta käsiteltyjä jätevesiä luontoon vaan niitä varastoidaan luvanmukaisesti. Lue lisää...

12.11.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Jokien virtaamat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla (14.11.2014)

Viimeisen kuukauden aikana vesitilanne Pohjois-Pohjanmaalla on muuttunut merkittävästi. Kuivan kesän ja alkusyksyn jälkeen joet, ojat ja maaperä ovat täyttyneet vesistä. Kalajoessa ja Pyhäjoessa virtaama on lähes keskimääräisen kevättulvan tasolla. Koska joissa ei ole jäitä, ei vesimäärä aiheuta haitallista tulvimista. Lue lisää...

12.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Tilanne Talvivaaran kaivosalueella on pysynyt vakaana (13.11.2014)

Kainuun ELY-keskus on jatkanut tehostettua valvontaa Talvivaaran kaivosalueella. Konkurssipesä jatkaa käytännön töitä ja toimintojen palauttamista. Lue lisää...

11.11.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Konkurssipesä ottaa haltuunsa toimintoja Talvivaaran kaivosalueella (12.11.2014)

Kainuun ELY-keskus on jatkanut tehostettua valvontaa Talvivaaran Sotkamon kaivosalueella. ELY-keskus on varmistanut, että Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä pystyy hoitamaan kaikki ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömät prosessit. Lue lisää...

10.11.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvivaara: Pohjavesien saastuminen pääpelkona (11.11.2014)

Sotkamolainen Antti Lankinen katselee Sotkamon Talvivaaran louhoksen vieressä virtaavan Härkäpuron vettä. Lue lisää...

8.11.2014 Savon Sanomat / Kari Manninen

▲Alkuun


Stop Talvivaara: Kaivoksen ympäristölupa peruttava (10.11.2014)

Stop Talvivaara- kansanliike vaatii Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan peruuttamista ja kaivoksen hallittua alasajoa. Lue lisää...

7.11.2014 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus varmistaa ympäristöturvallisuuden Talvivaaran kaivosalueella (10.11.2014)

Talvivaara Sotkamo Oy on asetettu konkurssiin 6.11.2014. Kainuun ELY-keskus on tänään neuvotellut Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan kanssa Sotkamossa. Pesän hoitaja on todentanut konkurssipesän kassavarattomaksi. Lue lisää...

7.11.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvivaaran konkurssi käännekohta kaivosalalle ja Kainuulle (10.11.2014)

Talvivaara-aktiivi Antti Lankisen mielestä tämän jälkeen insinöörien lupauksiin ei luoteta sokeasti. Maakuntajohtaja Pentti Malinen sanoo, että äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteitä voidaan nyt kohdistaa Kainuuseen. Lue lisää...

7.11.2014 Yle Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto ovat varautuneet Talvivaaran konkurssiin (10.11.2014)

Talvivaara Sotkamo Oy on ilmoittanut hakeutuvansa konkurssiin. Konkurssipesä jatkaa nykyisiä työsuhteita toiminnan harjoittamisen edellyttämässä laajuudessa. Kainuun ELY-keskus pitää vesienhallinnan kannalta välttämättömänä toiminnan jatkumista keskeytyksettä nykyisessä laajuudessaan. Ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijät jatkavat töitään entiseen malliin. Konkurssipesä tekee aikanaan päätöksen työntekijöiden uudelleen palkkaamisesta. Lue lisää...

7.11.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto: Talvivaaran virheistä otettava opiksi (7.11.2014)

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaaran virheistä otetaan Suomessa opiksi. Kaivosyhtiöiden on huolehdittava ympäristövastuistaan jo suunnitteluvaiheessa. Muussa tapauksessa ympäristöongelmat kaatuvat valtion syliin, kuten nyt on käynyt. Lue lisää...

6.11.2014 Suomen luonnonsuojeluliitto, Tiedotteet

▲Alkuun


Vapaavuori: Valtio perusti Talvivaara-toimiston (7.11.2014)

Valtio on varautunut kaikkiin vaihtoehtoihin, sanoo elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok). Vapaavuori puhuu paraikaa tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Lue lisää...

6.11.2014 Kainuun Sanomat / Seppo Turunen

▲Alkuun


Talvivaaran vesihuolto on kokonaan kaivoksen oman kaluston ja henkilöstön varassa (7.11.2014)

Ympäristö- ja jätehuollon sekä vesihallinnollisia töitä hoitava Huurinainen Oy lopettelee urakoitaan Talvivaaran kaivoksella. Taloudelliset realiteetit ajavat urakoitsijan pois. Lue lisää...

6.11.2014 Yle Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Talvivaara Sotkamo hakeutuu konkurssiin (7.11.2014)

Lyhyen aikavälin rahoitusneuvotteluissa ei saavutettu toivottua tulosta, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Siksi myöskään pidemmän aikavälin neuvotteluja ei saada päätökseen. Lue lisää...

6.11.2014 Yle Uutiset / Varpu Kiviranta

▲Alkuun


Tervaperinnettä Kiinaan (7.11.2014)

Oululaisen Päivi Honkakosken satukirja Tervatonttu Toivo julkaistaan Kiinassa. Niin ikään oululaisen Ludi Wangin kuvittaman teoksen käännös ilmestyy sähköisenä e-kirjana. Kirja julkaistiin suomeksi perinteisessä paperisessa muodossa viime keväänä. Lue lisää...

5.11.2014 Oulu-lehti / Jussi Korhonen

▲Alkuun


Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (5.11.2014)

Valunnat ovat kasvaneet Oulujoen vesistössä lauhan ja sateisen jakson myötä. Tällä viikolla sää kylmenee ja maahan kertyy lunta, mutta osa siitä sulaa jo ensi viikolla kun sää lauhtuu uudelleen. Järvien tulovirtaamat pysyvät lähellä nykylukemia ainakin tämän viikon, mutta alkavat sitten laskea hiljalleen. Tulovirtaamien ennustetaan kuitenkin pysyvän tavanomaista suurempina koko marraskuun ajan.

Oulujoen suuret säännöstellyt järvet ovat pääosin hieman ajankohdan keskitasojensa alapuolella, mutta nousevat lähiviikkoina lähemmäs marraskuulle tavanomaisia arvoja, juoksutuksista riippuen. Oulujärven pinta on nousussa ja nousee noin 10 cm ajankohdan keskitasoa kohti viikon sisällä. Ontojärven ja Sotkamojärvien vedenpinnat ovat myös nousussa ja näillä näkymin pysyvät koko alkutalven ajankohdalle tyypillisissä lukemissa. Runsassateinen jakso nostaa myös alhaalla olleita luonnontilaisia järviä. Lammasjärvi ja Lentua nousevat noin 10 cm ajankohdan mediaanin yläpuolelle marraskuun aikana.

Kuusamon seudulla Kitkajärven vedenpinta on ajankohdan keskitasolla ja Muojärven hieman tavanomaista korkeammalla. Järvien vedenkorkeudet nousevat marraskuun aikana 2-10 cm. Oulankajoen vedenkorkeus on kääntynyt laskuun, mutta pysyy lähellä nykylukemia vielä ainakin tällä viikolla.

Vedenkorkeus ja virtaama

4.11.2014 Ymparisto.fi

▲Alkuun


Voiko raakun pelastus tarjota työtä kalankasvattajille? (3.11.2014)

Jokihelmisimpukka sinnittelee Kainuun joissa purotaimenkannan varassa. Niukka raakkukanta ei kuitenkaan lisäänny riittävästi säilyäkseen pitkällä aikavälillä. Voiko raakkukantaa elvyttää kalanviljelyn avulla? Kainuulaisen raakun tilaa ja kannan elvytyksen uusia keinoja pohditaan seminaarissa 4.11.2014 Hyrynsalmen kunnantalolla. Tilaisuuteen toivotaan mukaan kalankasvattajia. Lue lisää...

29.10.2014 Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Oulun valtuusto ottaa vesikiistan käsittelyyn (29.10.2014)

Kaupunginvaltuusto kinasi maanantaina Oulun vedenhankinnan varmistamisesta. 23 valtuutettua jätti kirjallisen vaatimuksen, että vesiratkaisu pitää tuoda Oulun kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Lue lisää...

27.10.2014 Kaleva / Kari Sankala

▲Alkuun


Talvivaaran purkuputki tuo metalleja Nuasjärveen (27.10.2014)

Purkuputken lähialueelle joudutaan määrittelemään mahdollisessa ympäristöluvassa sekoittumisvyöhyke. Kadmiumin ja mahdollisesti elohopeankin pitoisuudet ylittävät ympäristölaatunormit. Lue lisää...

24.10.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaara hakee lisälupaa jätevesien laskemiseen (27.10.2014)

Yhtiö haluaa juoksuttaa 1,5 miljoonaa kuutiometriä ylimääräisiä jätevesiä Oulujoen suuntaa lähimpien pienien järvien kautta. Sulfaattikuormitus olisi lähes viisinkertainen voimassaolevaan ympäristölupaan verrattuna. Taustalla on keväällä uhkaava varastotilan puute kaivosalueella. Lue lisää...

23.10.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Siika nousee nyt (23.10.2014)

Siika nousee tällä viikolla runsaimmin kohti Oulujokea ja nyt on paras mahdollisuus saada siikaa myös lippoamalla. Lue lisää...

22.10.2014 Oulu-lehti / Aleksanteri Pikkarainen

▲Alkuun


Selvitysmies: Talvivaara kaatuu jos päästöjä ei saa nostaa (22.10.2014)

Talvivaaran vesitilanne ja sen mukana rahoitusneuvottelut ovat vaikeutumassa. Saneeraukseen hakevan yhtiön selvitysmiehen lausunnon mukaan ilman päästökiintiöiden rajua nostamista ei yhtiölle löydy rahoittajaa tai teollista kumppania. Myös ympäristöonnettomuuden vaara kasvaa. Lue lisää...

20.10.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaaran alapuolisten vesien tila on yhä pääosin ennallaan (17.10.2014)

Talvivaaran alapuolisten vesien tila on tarkkailutulosten perusteella pysynyt kesän ja syksyn 2014 aikana pääosin ennallaan. Marraskuun 2012 kipsisakka-allasonnettomuudesta peräisin olevat metallit ovat edelleen lähimpien vesistöjen, Kalliojärven, Kivijärven ja Salmisen, pohjien läheisissä vesikerroksissa. Metallipitoisuudet ovat näissä vesistöissä eliöstölle haitallisella tasolla. Metallien pitoisuudet pienenevät, kun etäisyys kaivosalueeseen kasvaa. Lue lisää...

16.10.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Oululaisilta kerätään kommentteja Hietasaaren kehittämiseen (17.10.2014)

Oululaisilla on nyt mahdollista ottaa kantaa siihen, millaiseksi he haluaisivat Hietasaaren alueen kehittyvän. Alueen asemakaavaa ollaan uudistamassa, ja se on herättänyt Oulussa paljon keskusteluja. Alueelle on esitetty muun muassa kaupunkipuistoa. Lue lisää...

15.10.2014 Kaleva

▲Alkuun


Vaellussiikaa nousee taas - Oulujoella yli sadan kalan päiväsaaliita - video (17.10.2014)

Siian lippoaminen on käynnistynyt Oulussa vilkkaasti. Emokalat luovutetaan Oulun kaupungin vaellussiikavelvoitteiden hoitoon Merikosken voimalaitoksen kasvatusaltaisiin lypsettäväksi. Lue lisää...

15.10.2014 Yle Oulu / Pekka Loukkola

▲Alkuun


Kiistelty Viinivaaran pohjavesihanke jäihin (17.10.2014)

Oulun kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että seuraavaksi selvitetään pohjaveden ottamista muualta kuin Viinivaarasta. Kokoomusryhmä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Lue lisää...

14.10.2014 Yle Oulu / Kati Teirikko

▲Alkuun


Retkeilyalue avataan Paltamon Kivesvaaralla (16.10.2014)

Kivesvaaran retkeilyalue avataan käyttöön ensi lauantaina 18. lokakuuta. 13.00 Retkeilyalue avataan kaikille avointen koeretkien muodossa kello 13. Lue lisää...

14.10.2014 Kaleva

▲Alkuun


Kainuun vesistöissä selvästi aiempaa vähemmän levähaittoja (10.10.2014)

Kainuun vesistöissä esiintyi kesällä 2014 levähaittoja selvästi vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Leväkukinnat ajoittuivat heinäkuun kahdelle ensimmäiselle viikolle, jolloin kukintoja esiintyi ympäri Kainuuta. Kesällä 2014 Kainuun ELY-keskukseen tuli 28 levähaittailmoitusta 20 paikasta. Nämä kaikki ilmoitukset olivat sinilevien aiheuttamia. Lue lisää...

8.10.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Yliopisto: Talvivaaran ongelmat kärjistyivät, koska paukkuja ei pantu ympäristö- ja vesiosaamiseen (9.10.2014)

Itä-Suomen yliopiston valmistumassa olevan analyysin mukaan Talvivaaran ongelmat kärjistyivät, koska yhtiö ei alkuvaiheessa ottanut ympäristö- ja vesiosaamista tarpeeksi vakavasti. Lue lisää...

7.10.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Merialueiden ammattilaiset ovat kyselleet kalastuslupia järville (9.10.2014)

Metsähallituksen vesille Kainuussa on kyselty lupia myös merialueilla ammatikseen kalastavilta. Kainuussa ammattikalastajat nostavat lähes kolmanneksen koko Suomen kuhasaaliista. Lue lisää...

7.10.2014 Yle Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (8.10.2014)

Syyskuun loppupuolella Oulujoen vesistössä satoi runsaasti, mutta lokakuun alku on ollut hyvin vähäsateinen. Seuraavalle viikolle ennustetaan taas enemmän sateita, joten valumat kasvavat hieman.

Oulujärven vedenkorkeus on 10-15 cm alle ajankohdan tavanomaisen ja pysynee lähellä nykytasoaan lokakuussa. Oulujoen virtaama on hieman lokakuulle tyypillistä pienempi. Muut suuret säännöstellyt järvet Ontojärvi, Sotkamojärvet, Kiantajärvi ja Vuokkijärvi ovat lähellä ajankohdan keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Sotkamon reitin suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan, vedenkorkeudet ovat hitaassa nousussa. Järvet nousevat lokakuussa vielä 5-20cm, mutta pysyvät todennäköisesti marraskuun alkupuolelle asti 10-30 cm ajankohdan mediaania alempana.

Kuusamon seudulla Kitkajärven vedenpinta on ajankohdan keskitasolla ja Muojärven hieman tavanomaista korkeammalla. Järvien vedenkorkeudet pysyvät lokakuussa lähellä nykytasoaan.

Vedenkorkeus ja virtaama

7.10.2014 Ymparisto.fi

▲Alkuun


Talvivaaran lähilampien suolavedet vaihdetaan puhtaisiin (6.10.2014)

Kaivosyhtiö on jättänyt Kainuun ELY-keskukselle suunnitelman lähimpien vesistöjen kunnostamisesta. Yhdestä lammesta ruopataan pohja ja kolmen muun lammen pilaantuneita alusvesia vaihdetaan puhtaaseen. Suunnitelman viranomaishyväksyntä ja aikatauluarvio on vielä kesken. Lue lisää...

2.10.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Kannanottoja odotetaan vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun (2.10.2014)

Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi on käynnistynyt. Vesienhoitosuunnitelman toteutus vaikuttaa vesien tilaan ja käyttöön. Tulvariskien hallintasuunnitelmia valmistellaan Kalajoen ja Iijoen merkittäville tulvariskialueille. Omat näkemykset on nyt mahdollista tuoda suunnittelijoiden tietoon. Lue lisää...

1.10.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Kainuun vedet eivät pysy hyvässä tilassa ilman toimenpiteitä (2.10.2014)

Kainuussa vesien tila on pääsääntöisesti hyvä. Pintavesien tyypillisimmät laatuongelmat ovat sinileväkukintoja, jotka rajoittavat vesistön virkistyskäyttöä juuri parhaimpina loma-aikoina. Ongelmat painottuvat pieniin vesistöihin, mutta niiden korjaamistoimet voivat vaatia suuria ponnistuksia. Myös vesistöjen hyvän tilan säilyttäminen edellyttää aktiivisia vesiensuojelutoimia. Niiden toteutusta ohjaavat vesienhoitosuunnitelmat. Lue lisää...

1.10.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Selvitysmies: Talvivaara voi jatkaa – velkoja leikattava jopa 99 prosenttia (2.10.2014)

Talvivaaran kaivosyhtiön saneerausohjelman selvitysmies on laatinut ehdotuksen, jonka mukaan velkoja on leikattava 99 prosenttia. Lue lisää...

30.9.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Oululaisten vedensaanti on huteralla pohjalla (1.10.2014)

Vesihuolto on Oulussa lähes kokonaan varmistamatta. Ratkaisua on haettu 1980-luvun alusta. Vuoteen 2010 mennessä tutkimuksia ja selvityksiä oli tehty yli 70 kappaletta eikä vauhti ole hiljentynyt tämänkään vuosikymmenen aikana. Lue lisää...

29.9.2014 Kaleva / Kari Sankala

▲Alkuun


Talvivaaran purkuputki hakee vielä linjaansa (1.10.2014)

Talvivaaran Nuasjärveen suunnitteleman jätevesien purkuputken linjausta on yhtiön Paikan päällä -blogin mukaan täsmennetty loppukesän aikana maastotiedustelulla. Lue lisää...

29.9.2014 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Osallistuminen vesienhoitoon: Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2016 – 2021 kuultavana 1.10.2014 – 31.3.2015 (1.10.2014)

Ensimmäiset koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ovat voimassa vuoteen 2015. Vesienhoitosuunnitelmia ollaan päivittämässä vuosille 2016 - 2021. Ehdotus toisen vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmaksi on kuultavana 1.10.2014 - 31.3.2015 välisenä aikana. Lue lisää...

26.9.2013 (päivitetty 30.9.2014) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Kiinteä yhteys Hailuotoon olisi heikennys liikenneoloihinkin (29.9.2014)

Pengertie kaksine silta-aukkoineen ei toteuta liikenneyhteyden kehittämisen tavoitteita. Edes liikenneturvallisuuden taso eivätkä joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranisi. Lue lisää...

25.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Tiedotteet

▲Alkuun


Näihin järvimaisemiin Talvivaaran purkuputkea suunnitellaan – video ja kuvat (29.9.2014)

Yli 20 kilometrin mittainen purkuputki veisi jätevedet nykyistä suurempaan vesistöön, jolloin sulfaattipitoisuus laskisi kaivosyhtiön mukaan haitattomalle tasolle. Lue lisää...

26.9.2014 Yle Kainuu / Aki Karjalainen

▲Alkuun


Talvivaaran purkuputken paikka jakaa mökkiläisten mielipiteitä (29.9.2014)

Talvivaaran suunnittelma purkuputki saa putken määränpään eli Nuasjärven rannan mökkiläiset mietteliäiksi. Toista epäilyttää kaivosvesien puhtaus sekä putkelle suunniteltu reitti, toinen hyväksyy putken välttämättömänä pahana. Lue lisää...

26.9.2014 Yle Kainuu / Sanna Kähkönen

▲Alkuun


Kainuussa suojellaan reilusti valtion metsiä (26.9.2014)

Metsähallitus siirtää Kainuusta yli 1400 hehtaaria talousmetsää METSO-suojeluohjelmaan. Määrä on yli 10 prosenttia Metsähallituksen suojeluun siirtämästä metsästä. Lue lisää...

24.9.2014 Yle Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Talvivaaran uusi vesienpuhdistamo täyttää ympäristöluvan vaatimukset (26.9.2014)

Talvivaaran itse hankkima vesienpuhdistuskapasiteetti täyttää ympäristöluvan vaatimukset, toteaa Kainuun ELY-keskus. Talvivaaran kaivosyhtiön uusi, käänteisosmoositekniikkaan perustuva purkuvesien puhdistuskapasiteetti valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä. Aiemmin kesällä viranomaiset uhkasivat ostaa puhdistuskapasiteetin valtion piikkiin, mikäli yhtiö ei siihen itse kykene. Lue lisää...

24.9.2014 Yle Savo / Riikka Nurmi

▲Alkuun


Museovirasto tuo lehtien historiallisia lehtikuvia kaiken kansan nähtäville (26.9.2014)

Sanomalehti Kaleva on lahjoittanut puolitoista miljoonaa lehtikuvaa Museoviraston Journalistiselle kuva-arkistolle. Kokoelmassa on kuvia seitsemältä vuosikymmeneltä. Museovirasto digitoi eri lehdiltä saamiaan kuvia kaikkien kiinnostuneiden katseltavaksi. Lue lisää...

24.9.2014 Yle Oulu / Anna Nevalainen

▲Alkuun


Oululaisessa päätöksenteossa vesikauhu - vedenhankintaesitys pois listalta (24.9.2014)

Esitys Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi poistettiin kokonaan kaupunginhallituksen listalta maanantai-iltana. Lue lisää...

22.9.2014 Kaleva / Kari Sankala

▲Alkuun


Apulaiskaupunginjohtaja tutkisi Yli-Iin pohjavesialueita tarkemmin (18.9.2014)

Oulun kaupunginhallitus ei vielä maanantai-iltana pystynyt tekemään esitystään Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi, vaan jätti asian likoamaan viikoksi. Lue lisää...

16.9.2014 Kaleva / Kari Sankala

▲Alkuun


Oulun vedenottosuunnitelmat Viinivaarasta poikimassa liudan valituksia (17.9.2014)

Luonnonsuojelija ennakoi valituskierrettä, jos Oulu päättää, että Viinivaarasta pumpataan pohjavettä oululaisille. Oulu on suunnitellut vedenottamista Viinivaaran pohjavesialueelta jo parikymmentä vuotta. Lue lisää...

15.9.2014 Yle Oulu / Kati Teirikko

▲Alkuun


Tietoa kaivostoiminnan hyödyistä ja haitoista (17.9.2014)

Pellervon Taloustutkimus (PTT) ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE) julkaisivat perjantaina raportin, jossa tarkasteltiin kaivostoiminnasta saatavaa taloudellista hyötyä ja ympäristöhaittoja. Lue lisää...

15.9.2014 Sotkamo-lehti / Pertti Granqvist

▲Alkuun


Sukeltajat tutkivat Suomen ensimmäistä kivikautista asuinaluetta (15.9.2014)

Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut ja Museovirasto ovat yhdessä tutkineet Oulujärven vedenalaista kulttuuriperintöä. Vaikka nyt tutkitut alueet ovat vain pintaraapaisu suuressa järvessä, on tutkijoilla vahva luottamus uusien löydösten havaitsemiseen. Lue lisää...

12.9.2014 Yle Kainuu / Jarkko Remahl

▲Alkuun


Hiljainen Kansa juhlii 20-vuotissynttäreitään – "Jotakin vääntelehtimistä siinä tapahtuu" (15.9.2014)

Hiljaisen Kansan 20-vuotisjuhla tarjoaa vieraille elämyksiä tänä viikonloppuna. Paikalla Suomussalmella on teoksen "isä" Reijo Kela. Juhlat järjestää Suomussalmen kunta yhteistyössä Kainuun Kuutamokeikkojen kanssa. Lue lisää...

12.9.2014 Yle Kainuu / Miia Roivainen

▲Alkuun


Kiistelty Viinivaara jälleen päättäjien käsiin (12.9.2014)

Oulun päättäjille esitetään edelleen varavesijärjestelmän rakentamista Viinivaaraan. Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina asiasta on luvassa tiukka keskustelu. Lue lisää...

10.9.2014 Yle Oulu / Kati Teirikko

▲Alkuun


Suomen sisävesien aarteet kartoittamatta – Kainuun merestä sukelletaan kulttuuriperintöä (11.9.2014)

Metsähallitus ja Museovirasto tutkivat yhdessä Oulujärven vedenalaista kulttuuriperintöä Vaalassa. Lue lisää...

9.9.2014 Yle Kainuu / Sini Salmirinne

▲Alkuun


Rokua Geoparkille neljän vuoden jatkoaika (11.9.2014)

Oulujokivarren kuntien matkailun kärkihanke Rokua Geopark on saanut jatkoaikaa neljäksi vuodeksi eteenpäin. Lue lisää...

9.9.2014 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Kaleva sai oman nimikkotaimenen (8.9.2014)

Valtaosa radiolähettimillä Venäjällä merkityistä Oulangan vaellustaimenista on saapunut kutemaan Suomeen. Noin 60 kilometrin matkan on taivaltanut myös Kalevan kummitaimen, joka ui Paanajärven itäpäästä Kitkajoen suulle 11 päivässä. Lue lisää...

6.9.2014 Kaleva / Timo Myllykoski

▲Alkuun


Hakasuon pelastus: ei kilpaile yksityisen tutkimuksen kanssa (8.9.2014)

Paltamon Hakasuolla toimivan Kainuun kalantutkimusaseman vahvuudeksi saattaa valtiontalouden säästöpaineissa nousta se, ettei se operoi samoilla tutkimusalueilla kuin yksityisrahoitteinen tutkimus. Lue lisää...

5.9.2014 Kainuun Sanomat / Jorma Moilanen

▲Alkuun


Talvivaaran jalkautuminen torille sai sonkajärveläiset liikkeelle: "Mieli on matalalla" (8.9.2014)

Kaivoksen henkilökunta ja asiantuntijat kohtasivat paikallisia toritapahtumassa. Asukkaita huolestuttaa yhä alueen vesien tila. Lue lisää...

4.9.2014 Yle Savo / Anna Ronkainen

▲Alkuun


Uraanin talteenotossa monta mutkaa (8.9.2014)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Talvivaaran kaivokselle luvan ottaa talteen ja rikastaa kaivostoiminnan sivutuotteena syntyvää uraania. Nyt myönnetty lupa ei koske suoranaisesti uraanin talteenottoa, vaan uraanin rikastamiseen tarvittavien vaarallisten kemikaalien turvallista käsittelyä laitoksessa. Lue lisää...

4.9.2014 Kainuun Sanomat / Seppo Turunen

▲Alkuun


Korpimuseo ehdolla Vuoden kotiseututeokseksi (5.9.2014)

Kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemen ideoima ja kokoama teos Korpimuseo – Wildwood Tales kisaa Vuoden kotiseututeos -tittelistä. Lue lisää...

3.9.2014 Kainuun Sanomat / Marjukka Väisänen

▲Alkuun


Talvivaaran lähistökatsauksessa tiukkasävyistä keskustelua (5.9.2014)

Talvivaaran järjestämä lähistökatsaus keräsi keskiviikkona kaivosalueelle noin 40-päisen yleisön. Siitä noin kolmannes oli median edustajia, kolmannes yhtiön tilaisuuksien vakiokasvoja ja kolmannes ensikertalaisia. Lue lisää...

3.9.2014 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunitelmaa esitellään (5.9.2014)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa Hailuodon kiinteästä penger- ja siltayhteydestä. Kiinteä yhteys sijoittuu Oulun Riutunkarin ja Hailuodon väliselle merialueelle nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle. Yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetään kiinteän yhteyden suunnitelmaratkaisut ja -perusteet. Lue lisää...

3.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Gallialaiskylä Kainuussa haluaa avata suomalaisen metsänurkan muullekin maailmalle (5.9.2014)

Nykyvitsin mukaan Suomussalmen pohjoisosassa, Hossassa on eniten poroja, toiseksi eniten ranskalaisia ja vasta kolmantena tulevat varsinaiset hossalaiset. Lue lisää...

3.9.2014 Yle Kainuu / Sini Salmirinne

▲Alkuun


Talvivaaran purkuputkihankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä (4.9.2014)

Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee puhdistettujen vesien purkuputkilinjan rakentamista kaivosalueelta Sotkamon Tuhkakylästä Nuasjärveen Tikkalahden edustalle. Talvivaara on pyytänyt Kainuun ELY-keskusta arvioimaan, tarvitaanko hankkeelle lain mukaista erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kainuun ELY-keskus on päättänyt, että hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä. Lue lisää...

2.9.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Vedenkorkeus ja virtaama: Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (4.9.2014)

Oulujoen vesistön vesitilanne on ajankohtaan nähden melko tavanomainen, Sotkamon reitillä paikoin yhä hieman tavanomaista kuivempi. Viimeisen reilun kuukauden aikana on satanut runsaasti etenkin vesistön länsi- ja pohjoisosissa ja Hyrynsalmen reitillä vedenkorkeudet nousivat elokuun loppupuolella. Sotkamon reitilläkin vedenkorkeuksien lasku pysähtyi. Lähipäivistä ennustetaan vähäsateisia, joten vedenkorkeudet eivät enää nouse syyskuun alussa.

Oulujärven vedenkorkeus on 5-10 cm alle ajankohdan tavanomaisen ja pysynee nykytasollaan tai laskee 5-15 cm syyskuussa. Oulujoen virtaama on hieman syyskuulle tyypillistä pienempi. Muut suuret säännöstellyt järvet Ontojärvi, Sotkamojärvet, Kiantajärvi ja Vuokkijärvi ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman sen alapuolella. Sotkamon reitin suuret luonnontilaiset järvet, Lammasjärvi ja Lentua, ovat 10-15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoaan alempana ja pysyvät lähiviikoina lähellä nykytasoaan ja kääntynevät nousuun syyskuun loppupuolella.

Kuusamon seudulla Kitkajärven vedenpinta on lähellä ajankohdan tavanomaista ja Muojärven hieman tavanomaista korkeammalla. Järvien vedenkorkeudet pysyvät lähiviikkoina nykyisellään.

Vedenkorkeus ja virtaama

2.9.2014 Ymparisto.fi

▲Alkuun


Long Play: Talvivaaran johto on tiennyt ympäristöongelmista jo pitkään (3.9.2014)

Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista on kerrottu johdolle jo aivan kaivoksen alkutaipaleella, paljastaa Long Playn tänään julkaisema Nopeammin, syvemmälle, tuhoisammin -artikkeli. Kaivoksen päästöarvioiden pohjalla ei myöskään ole ollut minkäänlaista tutkimusta. Lue lisää...

1.9.2014 Vihreä Lanka / Sammeli Heikkinen

▲Alkuun


Sotkamo ja Kajaani vastustavat patohanketta (1.9.2014)

Sotkamon ja Kajaanin ympäristö- ja tekniset lautakunnat vastustavat Talvivaara Sotkamon aikeita veden varastoimiseksi Kuusilammen avolouhokseen. Lue lisää...

28.8.2014 Kainuun Sanomat / Jorma Moilanen, Milka Valtanen

▲Alkuun


Ärjänsaaren virkistyskäyttöä halutaan lisätä (1.9.2014)

Veneily- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet paranevat Oulujärvellä. Ärjänsaari saa vuosia kaivatun uuden venelaiturin ensi keväänä. Ärjänsaaren omistaja UPM aikoo myös kehittää saaren virkistyskäyttöä. Konkarikävijä toivoo suunnitelmien toteutuvan. Lue lisää...

28.8.2014 Yle Kainuu / Tiia Korhonen

▲Alkuun


Metsiensuojelun painopiste etelään – vain erityiskohteet kelpaavat Kainuusta (1.9.2014)

Metsien vapaaehtoinen suojeluohjelma Metso vetäytyy etelään. Pohjoisessa ohjelmaan kelpaavat enää erityiskohteet. Lue lisää...

27.8.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Talvivaara kutsuu kylään (1.9.2014)

Keskiviikkona päivitetyssä Paikan Päällä-blogissa kutsuu Talvivaara lähialueen asukkaita kylään. Tilaisuuden nimi on Lähistökatsaus. Lue lisää...

27.8.2014 Sotkamo-lehti / Pertti Granqvist

▲Alkuun


Oulun Tervahiihto uudistuu täysin (1.9.2014)

Oulun Tervahiihdot muuttuu maaliskuussa etappihiihdoksi. Oulujokivarteen valmistunutta Tervareittiä kulkeva 70 kilometrin hiihto alkaa Utajärveltä ja päättyy Oulun Sankivaaraan. Mallia haetaan menestyvistä kansainvälisistä massahiihdoista. Lue lisää...

26.8.2014 Yle Oulu / Arto Veräjänkorva

▲Alkuun


Pudasjärvi vastustaa Oulun pohjavesihankkeita (1.9.2014)

Pudasjärven kaupunki vastustaa Oulun uudelle kierrokselleen lähteneitä pohjavesihankkeita. Lue lisää...

22.8.2014 Iijokiseutu

▲Alkuun


Esitys: Oulu ei kajoa Viinivaaran veteen (1.9.2014)

Viinivaaran pohjavesi ei turvaa tulevaisuudessa Oulun vedenhankintaa. Liikelaitosten johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Oulun vedenhankinta varmistetaan hajautetusti Oulun lähialueiden pohjavesistä. Lue lisää...

21.8.2014 Kaleva / Anni Hyypiö

▲Alkuun


Luonnonperintösäätiön suojelema huippukohde laajeni Kainuussa – merkittävä koskematon alue (22.8.2014)

Puolangalla sijaitsevalla Tulijoen suojelualueella elää vanhoille metsille tyypillisiä lajeja. Rantakaistaleella täydennetty alue on maisemallisesti merkittävä. Lue lisää...

20.8.2014 Yle Kainuu / Kaisu Jansson

▲Alkuun


Ely tutkii Talvivaaran puhdistamon riittävyyttä (22.8.2014)

Kainuun ely-keskus ei vielä osaa arvioida, täyttääkö Talvivaaran hankkima vesienpuhdistuskapasiteetti ympäristöluvan vaatimukset. Lue lisää...

20.8.2014 Kainuun Sanomat / Tiina Suutari

▲Alkuun


Oulujoen moninaiskäyttöä selvitetään (21.8.2014)

Selvitystyö Oulujoen moninaiskäytön kehittämiseksi on alkanut. Vuoden 2014 loppuun mennessä selvitetään Oulujokivarren kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja vaihtoehtoja erityisesti virkistyskäytön näkökulmasta. Lue lisää...

19.8.2014 Oulu-lehti

▲Alkuun


Kalastaja suosii luontaisia konsteja – pyyntikokoisena istutettu kala ei kiinnosta (21.8.2014)

Kalastajien mieltymykset ovat muuttuneet parissakymmenessä vuodessa. Metsähallituksen virkistyskalastuskohteet uudistettiin nykymieltymysten mukaiseksi Kainuussa. Lue lisää...

19.8.2014 Yle Kainuu / Kaisu Jansson

▲Alkuun


Talvivaara hankkii itse uuden vesienpuhdistuskapasiteetin (21.8.2014)

Talvivaaran kaivosyhtiön uusi, käänteisosmoositekniikkaan perustuva purkuvesien puhdistuskapasiteetti on käytössä vuoden loppuun mennessä. Viranomaiset uhkasivat kesällä ostaa kapasiteetin valtion piikkiin, mikäli yhtiö ei siihen itse kykene. Lue lisää...

19.8.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Oulun Vesi esittää Viinivaaran vaihtoehtoa Oulun vedenhankinnan turvaamiseen (18.8.2014)

Oulun Vesi esittää Oulun vedenhankinnan monitavoitearvioinnin tulosten ja aiempien selvitysten pohjalta liikelaitosten johtokunnalle, että Oulun vedenhankinnan varmistamiseen valitaan Viinivaaran alue (VE1). Lue lisää...

15.8.2014 Rantapohja

▲Alkuun


Selvitys: Viinivaaran ja Yli-Iin pohjavedet oululaisten parhaat varaveden läheet (15.8.2014)

Oulun yliopiston vetämässä arvioinnissa vertailtiin eri vaihtoehtoja Oulun vedensaannin turvaamiseksi tilanteessa jossa nykyinen päävesijärjestelmä on pois käytöstä. Lue lisää...

13.8.2014 Yle Oulu / Tuomas Hirvonen

▲Alkuun


Suomen paras ja karmein luontokohde löytyvät Kainuusta (15.8.2014)

Yle Luonnon järjestämässä äänestyksessä Suomen paras luontokohde löytyy tänä kesänä Hossasta, ja Yle Tieteen äänestyksessä Suomen karmein paikka on Talvivaara. Lue lisää...

13.8.2014 Yle Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Retki Hailuotoon Kalevala-hengessä (15.8.2014)

Kajaanin Kalevalalaiset Naiset järjestää yhdessä Elias Lönrott - ja Ilmari Kianto -seurojen kanssa tulevana lauantaina retken Hailuodon saarelle. Lue lisää (sivu 22)...

13.8.2014 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu käynnistyy Sotkamossa (14.8.2014)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa maatalous-alueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman Sotkamoon. Maastotöitä tehdään syksyn 2014 aikana Tipasjoen valuma-alueella ja Kiimasjärven alueella. Maatalousalueilta kartoitetaan perinnebiotooppeja, luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteita, mahdollisia kosteikkojen perustamispaikkoja ja peltolohkoja, joilla on tarvetta suojavyöhykkeille. Paikallisilta viljelijöiltä ja muilta asukkailta toivotaan vinkkejä sopivista kohteista. Lue lisää...

12.8.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Joesta nousee nostalgiaa (13.8.2014)

Kuvien virta -jokielokuvafestivaali järjestettiin Utajärvellä viidettä kertaa. Kuinka pitkäikäinen voi olla elokuvafestivaali, jonka ohjelmisto on niin tarkkaan rajattu? Kuvien virran ohjelmisto on historiansa aikana keskittynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vanhoihin Oulujokeen liittyviin elokuviin.

"Toki jossain vaiheessa raja tulee vastaan, mutta Oulujoesta löytyy paljon materiaalia", sanoo ohjelmistoa kokoamassa ollut Sauli Pesonen Oulun elokuvakeskuksesta.

Festivaalin ohjelmistoon kuuluu perinteisesti yksi kokopitkä elokuva sekä lyhytelokuvia, joilla on tärkeä rooli jokielokuvissa, kuten myös matkailudokumenteilla.

Festivaalin takana ovat Kuvien virta -organisaatio, Oulujoen reitti ry, Utajärven Alakyläläiset ry, Oulun elokuvakeskus ja Merilän Kartano. Alun perin ajatus lähti Utajärven Alakyläläiset ry:n puheenjohtaja Martti Puumalaiselta, joka otti yhteyttä Oulujoen reitti ry:n hallituksen puheenjohtajaan Heikki Haveriseen, joka innostui heti.

Tänä vuonna festivaalin teemana olivat jättikaivurit. Jarmo Alasiuruan jättikaivuriluento on jo aiemmin kerännyt täysiä saleja Utajärvellä, Vaalassa ja Oulussa.

Haverisen omia jokielokuvasuosikkeja ovat Pekka Jurvelinin dokumentit Oulujoelta, joissa tämä puhuu jokien kohtaamista uhkista ja siitä, miten voimme pitää vesistöistä huolta. Haverinen ei kuitenkaan halua saarnata, vaan näyttää elokuvien kautta, millaista elämä on ollut ja mitä aikojen saatossa on tapahtunut.

Hyvä esimerkki ovat lohet, joita ei enää nouse, mutta nostalgiaa sitäkin enemmän.

Lue juttu kokonaisuudessaan maanantain (11.8.) Kalevasta.

11.8.2014 Kaleva / Riikka Tuomivaara

▲Alkuun


Rokuan paahdeympäristö innosti kansainvälisiä asiantuntijoita (11.8.2014)

Metsähallitus Kansainvälinen asiantuntijajoukko pääsi Rokuan kansallispuistossa luonnonhoitotöihin keskiviikkona. Ryhmä oli tutustumassa Metsähallituksen luontopalveluiden opastamana paahdeympäristöön ja sai tuntumaa kenttätyöhön kaivellessaan kangasajuruohoja esiin jäkälän seasta. Lue lisää...

7.8.2014 Luontoon.fi/Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Yhdessä isompia – Rokuan uudet GeoPark-yrittäjät auttavat ja tukevat toisiaan (8.8.2014)

Rokuan GeoParkin tunnustamat yritykset auttavat toisiaan ja samalla itseään. GeoParkin kanssa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus kansainväliseen näkyvyyteen. Lue lisää...

6.8.2014 Kainuun Sanomat / Nikke Kinnunen

▲Alkuun


Maisemataulu kannattaa säilyttää (7.8.2014)

Oulu on merenrantakaupunki ja torin edustan Rommakonselkä avautuu kesäaamuisin kauniina maisematauluna. On avautunut pitkään. Yhdyskuntajohtaja Pekka Vuononvirran mukaan tilanne on muuttumassa. Lue lisää...

5.8.2014 Forum24

▲Alkuun


Turkansaaren ulkomuseolla synttärit (7.8.2014)

Turkansaaren ulkomuseo viettää ensi lauantaina 89-vuotispäivää. Juhlan kunniaksi museoon on vapaa pääsy. Lue lisää...

5.8.2014 Kaleva

▲Alkuun


Montan arvokalaistutukset näkyvät kalastuslupien myynnissä (7.8.2014)

Aiempaa suurempi määrä pyydettävää arvokalaa on houkutellut tänä kesänä muhoslaisia Oulujoelle virvelin ääreen. Lue lisää...

5.8.2014 Tervareitti / Elina Mäyrä

▲Alkuun


Reilu kalastaja kerää omat ja toistenkin roskat (6.8.2014)

Kalastajat arvostavat kirkkaiden kalavesien lisäksi myös siistiä ympäristöä. Kalapaikasta tulee heti ikävä tunnelma, jos maassa lojuu roskia ja tupakantumppeja. Kajaanin Perhokerho on kiinnittänyt esimerkillisesti huomiota Kajaanin kaupunkiympäristön siisteyteen, mistä palkintona heille on myönnetty kultainen roskapönttö -kiertopalkinto. Lue lisää...

4.8.2014 Yle Kainuu / Mari Karjalainen

▲Alkuun


"Usko alkaa olla lopussa" – kansanliike kokoontuu Talvivaaran takia (6.8.2014)

Stop Talvivaara -kansanliike järjestää tulevana viikonloppuna kansalaisten kaivosleirin Pohjois-Savossa. Viikonlopun aikana pohditaan esimerkiksi väkivallattoman kansalaistoiminnan mahdollisuuksia. Lue lisää...

4.8.2014 Yle Savo / Lilli Pukka

▲Alkuun


Hakasuon kalantutkimuslaitos on välttynyt kalojen hellekuolemilta (4.8.2014)

Paltamon Hakasuolla ennakoitiin helteitä jo kylmässä kesäkuussa. Ajoissa aloitetuilla juoksutuksilla vesi on pidetty kaloille sopivan viileänä usean viikon helteidenkin aikana. Lue lisää...

31.7.2014 Yle Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Siimat ja tumpit pois lintuja ja kaloja kiusaamasta (4.8.2014)

SukellusHossa ry jo toisen kerran vapaaehtoistyönä puhdisti lampien pohjia Hossan retkeilyalueella.Valtakunnallista Hossan sukellusleiriä sukellettiin perinteisesti heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Lue lisää...

31.7.2014 Luontoon.fi/Metsähallitus, Tiedotteet

▲Alkuun


Poikkeuksellinen kesä on pannut kalojen elämän sekaisin (4.8.2014)

Oikukas sää on pienentänyt monen kalastajan saaliita. Esimeikiksi kuhaa ei välttämättä ole löytynyt takavuosien varmoista paikoista. Lue lisää...

30.7.2014 Yle Kainuu / Esko Tikkanen

▲Alkuun


Linnanraunioiden käyttömahdollisuuksia arvioidaan uudelleen (4.8.2014)

Kajaanin linnassa opastekyltit julistavat yhä Museohallituksen nimeä, vaikka linna kuuluu nykyään Metsähallituksen luontopalveluiden hoidettavaksi. Tämän vuoden alussa Museovirastolta siirtyi Metsähallitukselle yhteensä 29 kulttuuriperintökohdetta. Lue lisää...

30.7.2014 Kainuun Sanomat / Aapo Laakso

▲Alkuun


Raakku on kärsinyt metsien ojituksesta (31.7.2014)

Jokihelmisimpukan eli raakun kannat ovat Suomessa pelättyäkin heikommat. Esimerkiksi Kainuun virtavesistä löytyy enää pääasiassa vanhoja, jopa yli satavuotiaita yksilöitä. Uusiutuvaa kantaa on vain harvoissa kohteissa. Lue lisää...

29.7.2014 Yle Kainuu / Esko Tikkanen

▲Alkuun


Jokiravut hävisivät Vaalankurkusta (31.7.2014)

Jokirapusaaliista odotetaan hieman parempaa kuin viime vuonna, koska syksyllä 2013 talvehtimaan jääneestä kannasta suurin osa oli nuoria rapuja. Vaalankurkussa sen sijaan jokirapuja ei tänä kesänä ole tavattu. Lue lisää...

29.7.2014 Tervareitti / Sauli Kallio

▲Alkuun


National Geographic vierailee Kainuussa (31.7.2014)

Brittiläinen tuotantoryhmä Off the Fence kiertää parhaillaan Kainuuta kuvaamassa luontodokumenttia. Tekeillä on kolmiosanen ohjelmasarja, joka esitetään ensi vuonna National Geographicin televisiokanavalla. Lue lisää...

29.7.2014 Luontoon.fi, Tiedotteet

▲Alkuun


Kuivuus suojelee järviä sinilevältä – leväräjähdyksestä tuli Kainuussa pelkkä tupsahdus (28.7.2014)

Helteiden voimistuminen ei ole lisännyt sinileväkukintoja Kainuussa. Leviltä puuttuu polttoaine, fosfori, jota valuu järviin sateiden mukana. Ukkoskuuron valumavesien fosfori voi laukaista minkä tahansa järven kukintaan. Lue lisää...

25.7.2014 Yle Kainuu / Mari Karjalainen

▲Alkuun


Kainuun meri on hiljainen aava (28.7.2014)

Oulujärven vedet ovat aina tarjonneet pakopaikan niille, jotka laskevat veneensä sen kimaltaville laineille. Maissa odottava arki saa odottaa, kun veneen keula kyntää Kainuun meren aavoja selkiä. Lue lisää...

25.7.2014 Kainuun Sanomat / Nikke Kinnunen

▲Alkuun


Kuhan kalastus on kuin piknik järvellä (28.7.2014)

Kymmenettä kertaa järjestettävä Oulujärven Kuhakunkku-kilpailu houkuttaa kalastajia Paltamoon lähivesien lisäksi myös Kuopion ja Joensuun seudulta. Tapahtumaa järjestävän Kyösti Karjalaisen mukaan kisaan lähtö on kuin lähtisi kavereiden kanssa piknikille. Lue lisää...

25.7.2014 Yle Kainuu / Jarkko Remahl

▲Alkuun


Muhoksen Kirkkosaaressa ja Montassa sinilevää (25.7.2014)

Muhoksen Kirkkosaaren uimarannan ja Montan uimarannan vedessä Oulujoessa on havaittu erittäin runsaasti sinilevää. Lue lisää...

23.7.2014 Yle Oulu / Tanja Hannus

▲Alkuun


Kajaanin historia pala palalta Facebookissa (24.7.2014)

Facebookissa Vintage Kajaani on kerännyt muutamassa kuukaudessa yli 5000 jäsentä. Perustajansa mukaan se on sosiaalisessa mediassa Kajaanin ykkösjuttu. Lue lisää...

22.7.2014 Kainuun Sanomat / Nikke Kinnunen

▲Alkuun


Kainuulaiset suojelevat metsiään jo liiankin ahkerasti (23.7.2014)

Vapaaehtoisen metsiensuojelun mahdollistavan Metso-ohjelman kriteereitä joudutaan kiristämään Kainuussa. Kiintiö on täyttymässä jo kaksi vuotta ennen tavoiteena ollutta määräaikaa. Lue lisää...

21.7.2014 Yle Kainuu / Hanne Kinnunen

▲Alkuun


Talvivaara ei ole antanut näyttöä vesienpuhdistuslaitteiden hankinnasta (21.7.2014)

Kainuun ELY-keskus on aloittanut suunnittelun Talvivaaran vesienpuhdistuksen tehostamiseksi valtion varoin. Viime viikolla Talvivaaran kaivos kertoi blogissaan pystyvänsä tekemään tarvittavat hankintasopimukset parissa päivässä. ELY-keskus ei kuitenkaan ole saanut yhtiöltä todistetta hankinnasta. Lue lisää...

16.7.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Kalapaikalle pääsyn helppous innostaa kaupunkikalastukseen (21.7.2014)

Sanonnan mukaan ei kannata mennä merta edemmäs kalaan. Kajaanissa tämä on mahdollista, ja kalastajat ovat löytäneet kalapaikan kaupungin läpi virtaavasta joesta. Lue lisää...

14.7.2014 Yle Kainuu / Tuukka Myllymäki

▲Alkuun


Korpikirjailija Kianto sytyttää edelleen – draamakonsertti uudistaa Nälkämaan laulun sävelen (11.7.2014)

Ilmari Kianto ja Ryysyrannan Jooseppi heräävät henkiin, kun korpikirjailijan syntymästä tulee kuluneeksi 140 vuotta. "Rämsänrannan runoruhtinas" -draamakonsertti on koottu Kiannon tutuista ja tuntemattomammista runoista, jotka ovat saaneet uudet sävelet. Lue lisää...

9.7.2014 Yle Kainuu / Kata Laurikainen

▲Alkuun


Sotkamossa vastustetaan Talvivaaran uutta purkuputkea (10.7.2014)

Sotkamossa pelätään, että matkailijat kaikkoavat, jos Talvivaaran kaivosvedet lasketaan lähijärveen. Kunta on asettunut vastustamaan kaivosyhtiön hanketta. Lue lisää...

8.7.2014 Yle Uutiset / Ville Vaarne

▲Alkuun


Talvivaara vakuuttaa pystyvänsä vedenpuhdistukseen ilman valtion väliintuloa (10.7.2014)

Kainuun ELY- keskus päätti tiistaina hankkia Talvivaaran kaivosalueelle vedenpuhdistuslaitteistoja valtion rahalla, koska yhtiö ole kehotuksista huolimatta osoittanut puhdistamohankinnan etenemistä. Kaivosyhtiö vakuuttaa pystyvänsä investoimaan ilman valtiota. Lue lisää...

8.7.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus teettää vedenpuhdistustekniikkaa Talvivaaran kaivosalueelle (10.7.2014)

Kainuun ELY-keskus hankkii Talvivaaran kaivosalueelle vedenpuhdistukseen tarkoitettuja laitteistoja. Hankinnan kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja kustannukset peritään takaisin Talvivaara Sotkamo Oy:ltä. Lue lisää...

8.7.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Alussa leväkesä oli rauhallinen, mutta nyt on kukintoja ympäri Kainuuta helteiden alettua (10.7.2014)

Kainuussa leväesiintymiä on ollut alkukesän aikana selvästi vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Alkukesän kylmästä jaksosta johtuen leväkukintojen alkaminen viivästyi normaalia myöhemmäksi. Viime viikon sateiden huuhdottua fosforia vesistöön ja jatkeeksi alkaneet tuulettomat helteet ovat vauhdittaneet sinilevät voimakkaaseen kasvuun useissa kainuulaisissa järvissä. Tähän mennessä on tehty parisenkymmmentä levähaittahavaintoa. Sinilevää on havaittu ainakin seuraavissa järvissä: Nuasjärvi, Oulujärvi, Lentua, Niskalampi, Lentiiranjärvi, Iso-Kiimanen, Haatajanjärvi, Kuluntajärvi, Sokajärvi, Aittojärvi, Jumalisjärvi, Rokuanjärvi, Korpijärvi ja Heinonen. Lue lisää...

8.7.2014 Kainuun ELY-keskus, Tiedotteet

▲Alkuun


Talvivaaralle asetettu 600 000 euroa uhkasakkoja (9.7.2014)

Kainuun ely-keskus on joutunut patistamaan sakkojen ja teettämisen uhalla kaivosyhtiö Talvivaaraa tänä vuonna useita kertoja, jotta yhtiö käsittelisi vetensä asianmukaisesti. Kaikkiaan ely-keskus on asettanut yhtiölle tänä vuonna 700000 euroa uhkasakkoja. Lue lisää...

7.7.2014 Kaleva / Riitta Taulavuori

▲Alkuun


Kuhmon Pajakkajoen koskien kunnostaminen (8.7.2014)

Kainuun Edun TRAP-hankkeessa on kuluneen kevään aikana pureuduttu kunnostuksen hyötyihin ja merkitykseen. Tarkoituksena on siis selvittää jokikunnostusten hyötyjä. Pilottikohteenamme on toiminut Kuhmon Pajakkajoen kolme kunnostettavaa koskea Pajakkakoski, Akonkoski ja Saarikoski. Nämä kosket kunnostetaan sekä mainioiksi kalastupaikoiksei että hienoiksi virkistäytymiskohteiksi. Lue lisää (sivu 8)...

2.7.2014 Koti-Kajaani, Discover Kainuu / Silja Keränen

▲Alkuun


Kalalla Kainuussa (8.7.2014)

Kaunis luonto. Puhtaat vedet. Omaa rauhaa. Upeita kaloja. Historian havinaa. Kaarneen ja Luvan koskien tervastulet. Kainuulaisten leppoisa elämänasenne. Mitä muuta voi vaatia kalareissuilta? Minä ainakin lähden luonnon pariin rentoutumaan ja irrottautumaan hektisestä arjesta. Lue lisää (sivu 7)...

2.7.2014 Koti-Kajaani, Discover Kainuu / Simo Ylilonttinen

▲Alkuun


Kansallispuistoja ja retkeilyalueita reittis varrella (8.7.2014)

Suomen kaikkiaan 37 kansallispuistosta kolme on Kainuussa ainakin osittaina. Kansallispuistot ovat sopivia matkakohteita kesämatkailijan reitin varrella. Lue lisää (sivu 4)...

2.7.2014 Koti-Kajaani, Discover Kainuu / Kerttu Härkönen

▲Alkuun


Kajaanin Kalkkisillan laiturilta käy nouseminen Suomen pohjoisimpaan sisävesihöyrylaivaan (7.7.2014)

Suomen pohjoisin sisävesihöyrylaiva S/S Kouta saapuu kainuulaisten nähtäväksi Kajaanin Kalkkisillan laituriin lauantaina 5.7. Lue lisää...

4.7.2014 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Viisaasti vesillä -kiertue saapuu Tuiran uimarannalle (7.7.2014)

Vesiturvallisuuskampanja Viisaasti vesillä tuo kiertueensa Ouluun ensi viikolla. Lue lisää...

4.7.2014 Kaleva

▲Alkuun


Turkansaaren teemapäivillä juhlistetaan kättentöitä - katso kuvat (7.7.2014)

Turkansaaren ulkomuseoalueella järjestetään keskiviikkoisin teemapäiviä, joissa yleisöllä on mahdollisuus ottaa osaa erilaisiin työnäytöksiin. Museoemäntä Salla Mäntyniemi kertoo, että työnäytösten aiheet vaihtelevat. Lue lisää...

3.7.2014 Kaleva / Linda Calamnius

▲Alkuun


Avioliiton lujuuslaskelmakin hoituu Utajärven kalevalaisessa kylässä (7.7.2014)

Kansalliseepos Kalevalan tarinat heräävät henkiin ja saavat puhkeamaan runonlausuntaan Ahmaksella. Harjupolut ja soliseva puro johdattavat Ilmarin ladolle, savusaunaan ja morsiusrinteeseen. Lue lisää...

3.7.2014 Yle Oulu / Iita Pirttikoski

▲Alkuun


Made in Kainuu -tunnustus Hossalle (7.7.2014)

Suomussalmella sijaitseva Hossa tunnetaan luonnonrauhastaan ja monipuolisista retkeilymahdollisuuksistaan. Hossa on edustava esimerkki Kainuun laadukkaasta luontomatkailutarjonnasta ja ansaitsee Made in Kainuu -tunnustuksen. Lue lisää (sivu 5)...

2.7.2014 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Soidensuojeluohjelman maastoinventoinnit käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla (3.7.2014)

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyvät maastoinventoinnit ovat käynnistyneet Pohjois-Pohjanmaalla. Tänä kesänä inventoidaan 60 suon luontoarvot. Inventoitavaa aluetta on noin 20 000 hehtaaria. Soilta kerätään tietoa suotyypeistä, -kasvillisuudesta ja –eläimistöstä. Inventoitavien alueiden maanomistajia on tiedotettu käynnissä olevista maastotöistä. Inventointi ei aiheuta soille käyttörajoituksia. Lue lisää...

2.7.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


ELY: Pilkkominen ei auta – Oulujärven itäpään kaivoshankkeet arvioitava kokonaisuutena (2.7.2014)

Kainuun ELY-keskus ei voi tehdä päätöstä harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamisesta ennen lisätietojen saamista. Kaivoshankkeet puolestaan eivät saa ympäristölupaa ennen päätöksen tekemistä. Lue lisää...

30.6.2014 Yle Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Runoviikon kulttuurikierrokset vievät ympäri Kajaania (1.7.2014)

Vuodesta 1977 lähtien Kajaanin kaupunki ja Kajaanin Matkaoppaat ry ovat yhdessä järjestäneet kaikille avoimia kesäisiä bussikieroksia. Lue lisää (sivu 21)...

28. - 29.6.2014 Koti-Kajaani

▲Alkuun


◄Vanhemmat