New Page 1

LIITY JÄSENEKSI

YHTEYSTIEDOT

Sähköposti:
vene(at)oulujoenreitti.fi

Puhelinnumero: 040 540 5112

Jäsenmaksu:
Tili: FI20 5490 0720 0406 13
Viite: 1711


Yhteistyössä:
Humanpolis Oy
Kuvien Virta ry
Merellinen Oulu ry
Oulun Elokuvakeskus
PSOAS
Toppilan StudioYhdistyksen logo png-muodossa:


Yhdistys

Perustaminen

Oulujoen reitti ry perustettiin 18.5.2001. Tuona päivänä klo 18 seitsemän miehen joukko kiipesi Oulun tuomiokirkon torniin, kuunteli V. A. Koskenniemen Merikoski -runon ja puoli seitsemän kellonlyönnin ja siirtyi sitten perustamaan yhdistyksen ravintola Franzenin kabinettiin.

Yhdistys merkittiin rekisteriin 31.8.2001. Yhdistyksen aatteelliseksi tavoitteeksi asetettiin Oulujoen vesistöreitin tunnetuksi tekeminen, kiinnostuksen ja rakkauden herättäminen vesistöä kohtaan sekä vesistöreitin mahdollisimman suuren luonnontilaisuuden ja ekologisen puhtauden edistäminen. Käytännön tavoitteeksi asetettiin osallistuminen vesistön alueen toimijaverkoston luomiseen.

Päätettiin myös julkaista Pekka Jurvelinin, tuolloin vielä keskeneräinen, kirja Vaiettu joki. Kirjan julkistamistilaisuudet olivat seuraavana vuonna Oulussa (15.2.2001) ja Kajaanissa (22.2.2001).

▲Alkuun


Tavoitteet ja resurssit

- Herättää ihmisten kiinnostusta ja rakkautta Oulujoen vesistöön
- Edistää vesistön ekologista puhtautta ja luonnontilaisuutta
- Tukea alueen monipuolista kulttuuria
- Pyrkimyksenä on löytää yli sukupolvien ulottuva näkökulma Oulujoen sekä jokivarren ihmisten historiaan ja tulevaisuuteen
- Ajatuksena on mieltää Oulujoen ja sen reittien alue kokonaisuudeksi, joka kattaa sekä Kainuun, että Pohjois-Pohjanmaan Oulujokilaakson
- Tavoitteenamme on kerätä tietoa kulttuuri- ja ympäristötoiminnasta, sekä olla mukana kokoamassa Oulujoen vesistöalueen toimijoiden monipuolista verkostoa

Asioita hoitaa keskimäärin kaksi palkattua henkilöä.

▲Alkuun


Hallituksen kokoonpano

2014
Jäsenet: Juha Aitamurto, Heikki Haverinen, Pekka Jurvelin, Annareetta Kangas, Maria Laru, Jaana Myllymäki, Aulikki Piirainen

2013
Puheenjohtaja: Heikki Haverinen
Jäsenet: Juha Aitamurto (vpj.), Pekka Jurvelin (siht.), Aulikki Piirainen (rah.hoit.), Kirsti Vasarmo
Varajäsenet: Mirja Heikkilä, Maria Laru, Jaana Myllymäki

2012
Puheenjohtaja: Heikki Haverinen
Jäsenet: Juha Aitamurto (vpj.), Pekka Jurvelin (siht.), Aulikki Piirainen (rah.hoit.), Kari Tervonen
Varajäsenet: Jaana Myllymäki, Maria Laru, Kirsti Vasarmo

2011
Puheenjohtaja: Heikki Haverinen
Jäsenet: Juha Aitamurto (vpj.), Pekka Jurvelin (siht.), Aulikki Piirainen (rah.hoit.), Kari Tervonen
Varajäsenet: Antero Saukkonen, Hannu Sirén, Kirsti Vasarmo

▲Alkuun


Toimintaa vuonna 2013

Oulujoen reitti ry on lähes ainoa koko suuren vesistöalueen ympäristö- ja kulttuurifoorumi. Yhdistys toimii edelleen pitkäjänteisesti Oulujoen vesistön tunnetuksi tekemisen puolesta. Kulttuuriyhteyksiä rakennetaan Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Oulujokivarren aluelle.

13.2. puheenjohtajamme verkostoitui Muisteja-elokuvan kutsuvierasnäytännössä.

6.5. pidettiin yhdistyksen vuosikokous Oulussa Ravintola Sokeri-Jussin tiloissa.

Oulujoen reitti järjesti retken yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa Mustarindan taiteilijaresindenssiin 11.6.2013. Residenssi sijaitsee Paljakkavaaran kupeella upeissa vaaramaisemissa

15.5. vietimme nuotioillan Oulun Ylikiimingissä Rekikylän kodalla. Hauskaa yhdessäoloa, saunomista ja alustettu keskustelu. Heikki Haverinen alusti kertomalla Rokua Geoparkin ja Oulujoen suhteesta.

23. - 26.5.2013 osallistuimme Oulun Erämessuille. Möimme Pekka Jurvelinin Vaiettu joki -kirjaa ja kerroimme vierailijoille Oulujoen tilasta ja kehityksestä.

1.7. - 31.8.2013. järjestimme valokuvanäyttelyn Utajärven kirjastossa. Valokuvanäyttely oli nimeltään Valokuvia Oulujoelta 1920-50 luvuilta. Kuvat Laura Haveriselta.

Kuvien virta -jokielokuvafestivaali järjestettiin menestyksekkäästi neljättä kertaa Utajärvellä 12.5. Oulujoen reitti oli erittäin vahvasti mukana järjestelyissä. 2013 ja 2014 vuosia koskevia palavereita on ollut useita.

19.7. lehtijuttu Tervareitti-lehteen. Keskustelua Oulujoen reitti ry:stä ja sen tavoitteista.

Joulukuun 13. päivä järjestettiin jäsentapaaminen ja pikkujoulu Karjasillan asukastuvalla Oulussa. Juhlassa oli luennoitsijana ylitarkastaja Jermi Tertsunen ELY-keskuksesta. Hän kertoi lohitilanteesta Oulujoella ja lohen kutupaikkojen kehityksestä. Tilaisuudessa käytiin erittäin tiiviitä keskusteluita hyvässä jouluhengessä ja keskusteltiin Oulujoen kalateiden kehittämisestä.

17.12. puheenjohtajamme osallistui kulttuurin ja luovien alojen kehittämisohjelman tekoon Ravintola Lasaretissa Oulussa.

Yhdistyksen kotisivujen sisältö on nykyaikaistunut, sitä on lisätty paljon ja sivut ovatkin erittäin laadukkaat ja runsaat. Työntekijämme ovat myös toimittaneet itse sisältöä sivuille.

Kotisivutyöryhmä, joka ohjaa ja valvoo työntekijöiden tuloksia, on kokoontunut 2-3 viikon välein palavereihin. Kotisivutyöryhmään kuuluu osa hallituksen jäsenistä ja työntekijät.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut eri puolilla Oulua parin kuukauden välein kokouksiinsa päättämään yhdistyksen suuntaviivoista ja tavasta edetä.

▲Alkuun


Liity jäseneksi

Voit liittyä Oulujoen reitti ry:n jäseneksi täyttämällä ja lähettämällä [ILMOITTAUTUMISLOMAKKEEN], jonka jälkeen saat jäsenmaksulapun postissa.

Jäsenmaksut:
Yksityishenkilöt       20 euroa
Yhdistykset             30 euroa
Yritykset                 100 euroa (minimi)

Tili: FI20 5490 0720 0406 13   Viite: 1711

▲Alkuun